POZNÁMKY LEGENDA MATERIÁLŮ LEGENDA SKLADEB YACHT

Transkript

POZNÁMKY LEGENDA MATERIÁLŮ LEGENDA SKLADEB YACHT
1
2
3
ŘEZ B-B
5%
A
4
S3
K3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
ŘEZ C-C
+16,159
5%
13
+16,162
K3
A
+15,732
2 000
+13,355
5%
5%
S16
200
1 000
150
K3
2 670
200
70
+12,060
+11,285
2 870
200 (280)
40
15
S3
160
1
1,5
1
200
30 - 215
2,6
TI TUHÁ DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE TYP H, STEICO PROTEC, λ=0,050 W/m.K, ρ=265kg/m , μ=5, c=2100j/Kg.K
TI XPS DÍLCE, λ=0,038 W/m.K, ρ=30kg/m3
TI EPS DÍLCE 150S, λ=0,038 W/m.K, ρ=30kg/m3
150
12,5
TI EPS GRAFITOVÉ DÍLCE 150 S, λ=0,035 W/m.K, ρ=30kg/m3
L
2
3
4
5
6
800
1 000
890
2 870
PROSKLENÁ STĚNA
LIKO - OMEGA 100
280
9 261
2 870
2 690
1 000
7 805
280
460
2 635
+1,239
3 000
2 935
282
8
G
1 534
0,000
1. NP
1
×
176
7
1
407
85
,00
°
Q100
-0,645
-0,395
-3,000
PŘÍSTAVNÍ LÁVKA
VODNÍ HLADINA
S2
7
VODNÍ HLADINA
S5
STŘECHA - HOTEL, RESTARACE, KONFERENCE
STŘECHA - VÝLEZ
PRANNÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 18-32
FILTRAČNÍ/OCHRANNÁ NETKANÁ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE, MIN 300 g/m2, VOLNĚ LOŽENÁ
HI FOLIE m-PVC ODOLNÁ PORTI UV ZÁŘENÍ, CELOPLOŠNĚ PŘITÍŽENO
OCHRANNÁ NETKANÁ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE, MIN 300 g/m2, VOLNĚ LOŽENÁ
TI EPS GRAFITOVÉ DÍLCE λ=0,038 W/mK, PEVNOST V TLAKU 150 kPa, BODOVĚ LEPENO KE SPÁDOVÝM KLÍNŮM
SPÁDOVANÉ EPS DÍLCE, λ=0,038 W/mK, PEVNOST V TLAKU 150 kPa, BODOVĚ LEPENO K PODKLADU
PAROZÁBRANA SAMOLEPÍCÍ PÁS Z OXIDOVANÉHO ASFALTU, NONÁ VLOŽKA AL FOLIE μ=30 000,
CELOPLOŠNĚ LEPENO K PODKLADU
ŽB MONOLITICKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE, SPŘAŽENA S TRAPEZOVÝM PLECHEM
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA, KOTVENO VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU
8
9
H
10
15
125/40
15
200
40
15
S6
15
125/40
15
84
40
15
S7
300
84
40
15
S17
OBVODOVÁ STĚNA DŘEVO - VM
10
50
100
120
4
S10
S17
11
12
13
10
50
100
120
4
PODLAHA - HOTEL
KERAMICKÁ DLAŽBA NA LEPIDLO
CEMENTOVÝ POTĚR, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 150/6 - 150-6
PE FOLIE PROTI ZATEČENÍ DI HI
EPS GRAGIT λ=0,035 W/mK, PEVNOST 150 kPa,
IZOLACE Z PIR (FENOLICKÉ PĚNY), PEVOST 100 kPa, λ=0,022 W/mK
SBS ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS, NOSNÁ VLOŽKA AL FOLIE A SKELNÁ
ROHOŽ VRCHNÍ STRANA OPATŘENA JEMNOZRNÝM POSYPEM
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK
ŽELEZOBETON C20/25 XA1, ρ=2500kg/m3, λ=1,56 W/mK
PODKLADNÍ BETON
350
100
14
POZNÁMKY
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A POZNÁMKY VE VÝKRESECH
- VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT
- POPIS KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ VIZ. TABULKY TĚCHTO PRVKŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ VŠECH KONSTRUKCÍ BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY PLATNÝCH VYHLÁŠECH, NOREM A TECHNOLOGICKÝCH
PŘEDPISŮ POUŽIVANÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
- PODROBNÝ POPIS SKLADEM VIZ DOKUMENT SKLADBY KONSTRUKCÍ
J
S
STROP, PODLAHA
NÁŠLAPNÁ, VINILOVÁ PODLAHA
ROZNÁŠECÍ PODLAHOVÁ SÁDROVLÁKNITÁ DESKA
ZI, MĚKKÁ DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE ρ=160kg/m3, μ=5, λ=0,040 W/mK, c=2100J/(kg×K)
PODLAHOVÁ VOŠTINA S ZÁSYPEM, ρ=1500kg/m3
STROPNÍ PANEL NOVATOP ELEMENT
MĚKKÁ DŘEVOVLÁNITÁ IZOLACE, λ=0,040 W/mK, KLADENA DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL)
OBVODOVÁ STĚNA DŘEVO - K
SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, VYZTUŽENÁ TKANINOU (PERLINKA), BARVA BÍLÁ
TUHÁ DŘEVOVLÁNITÁ DESKA PRO KONTAKTNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM, TYP H,
KOTVENA VRUTY, λ=0,050 W/mK, ρ=265kg/m3, μ=5, c=2100J/(kg×K)
TI DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE (STEICO FLEX) λ=0,040 W/mK, ρ=50 kg/m3, VKLÁDANÁ
VE DVOU VRSTVÁCH 100 + 200MEZI DŘEVĚNÉ I NOSNÍKY (STEICO)
DŘEVĚNÝ LEPENÝ CLT PANEL NOVATOP, ρ=490 kg/m2, λ=0,130 W/m.K
DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE, λ=0,040 W/mK, VLOŽENÁ DO ROŠTU Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 60×40 mm
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA, KOTVENO VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU
PODLAHA
KERAMICKÁ DLAŽBA NA LEPIDLO
CEMENTOVÝ POTĚR, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 150/6 - 150-6
PE FOLIE PROTI ZATEČENÍ DI HI
EPS GRAGIT λ=0,035 W/mK, PEVNOST 150 kPa,
IZOLACE Z PIR Z FENOLICKÉ PĚNY, PEVOST 100 kPa, λ=0,022 W/mK
SBS ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS, NOSNÁ VLOŽKA AL FOLIE A SKELNÁ
ROHOŽ VRCHNÍ STRANA OPATŘENA JEMNOZRNÝM POSYPEM
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK
ŽELEZOBETON C20/25 XA1, ρ=2500kg/m3, λ=1,56 W/mK
PODKLADNÍ BETON
350
100
DŘEVĚNÝ OBKLAD SIBIŘSKÝ MODŘÍN, UPEVNĚNO VRUTY NA HRANOLY 60×125 mm
VĚTRANÁ MEZERADRENÁŽNÍ
PAROPROPUSTNÁ HYDROFOBIZOAVANÁ DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, KOTVENA VRUTY
DO PÁSNIC DŘEVĚNÝCH I NOSNÍKŮ
TI DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE (STEICO FLEX) λ=0,040 W/mK, ρ=50 kg/m3, VKLÁDANÁ
VE DVOU VRSTVÁCH 100 + 200MEZI DŘEVĚNÉ I NOSNÍKY (STEICO)
DŘEVĚNÝ LEPENÝ CLT PANEL NOVATOP, ρ=490 kg/m2, λ=0,130 W/m.K
DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE, λ=0,040 W/mK, VLOŽENÁ DO ROŠTU Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 60×40 mm
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA, KOTVENO VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU
300
10
60
I
OBVODOVÁ STĚNA ŽB - VM
DŘEVĚNÝ OBKLAD SIBIŘSKÝ MODŘÍN, UPEVNĚNO VRUTY NA HRANOLY 60×125 mm
VĚTRANÁ MEZERADRENÁŽNÍ
PAROPROPUSTNÁ HYDROFOBIZOAVANÁ DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, KOTVENA VRUTY
DO PÁSNIC DŘEVĚNÝCH I NOSNÍKŮ
TI DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE (STEICO FLEX) λ=0,040 W/mK, ρ=50 kg/m3, VKLÁDANÁ
VE DVOU VRSTVÁCH 100 + 200MEZI DŘEVĚNÉ I NOSNÍKY (STEICO)
ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA C 20/25 XC2
DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE, λ=0,040 W/mK, VLOŽENÁ DO ROŠTU Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 60×40 mm
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA, KOTVENO VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU
300
-1,670
Z
SK PEV
LO NĚ
N NÍ
DL BŘ
E P EH
ŮV U
OD KAM
NÍ EN
HO N
SV ÝM
AH OB
U KL
BŘ AD
EH EM
U
Q100
TI, PIR IZOLACE λ=0,024 W/m.K (FENOLICKÁ PĚNA)
1
10
~ -1,500
TRAVNÍ SUBSTRÁT
FILTRAČNÍ NETKANÁ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE, MIN 300 g/m2, VOLNĚ LOŽENÁ
DRENÁŽNÍ / AKUMULAČNÍ NOPOVÁ FOLIE S PERFORACÍ U HORNÍHO POVRCHU, POČET NOPŮ 400 ks/m2,
PEVNOST V TLAKU 150 kN/m2, VOLNĚ LOŽENÁ
OCHRANNÁ NETKANÁ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE, MIN 300 g/m2, VOLNĚ LOŽENÁ
HI ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ, ODOLNOST PORTI UV ZÁŘENÍ, CELOPLOŠNĚ PŘITÍŽENO
OCHRANNÁ NETKANÁ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE, MIN 300 g/m2, VOLNĚ LOŽENÁ
TI EPS DÍLCE λ=0,038 W/mK, PEVNOST V TLAKU 150 kPa, BODOVĚ LEPENO KE SPÁDOVÝM KLÍNŮM
SPÁDOVANÉ EPS DÍLCE, λ=0,038 W/mK, PEVNOST V TLAKU 150 kPa, BODOVĚ LEPENO K PODKLADU
PAROZÁBRANA SAMOLEPÍCÍ PÁS Z OXIDOVANÉHO ASFALTU, NONÁ VLOŽKA AL FOLIE μ=30 000,
CELOPLOŠNĚ LEPENO K PODKLADU
STROPNÍ ŽEBROVANÝ PANEL Z VÍCEVRSTVÝCH MASIVNÍCH SMRKOVÝCH DESEK (NOVATOP ELEMENT)
DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE, λ=0,040 W/mK, UPEVNĚNA V ROŠTU ZDŘEVĚNÝCH LATÍ 60×40 mm
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA, KOTVENO VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU
1
1,5
1
300
30 - 269
2,6
TI MĚKKÁ DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE, STEICO FLEX, λ=0,040 W/m.K, ρ=160kg/m3 , μ=5, c=2100J/(kg×K)
K
+2,635
15
16
AXONOMETRIE
VÁPENO PÍSKOVÉ TVAROVCE SENDVIX THERM 16 DF-D
(PEVNOST 20 kPa, λ=0,33 W/m.K, ρ=1135kg/m3)
3
17
PŮDORYS
PŮVODNÍ ZEMINA
PŘÍČKA ZE SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK FERMACELL TL. 12,5 mm, KONSTRUKČNÍ PROFILY CW 100/125 Z
POZINKOVANÉHO PLECHU, VYPLNĚNO MĚKKOU DŘEVOVLÁKNITOU IZOLACÍ (NENOSNÉ VNIŘNÍ STĚNY PŘÍČKY)
E
350
SYPANÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH
ŽELEZOVÝ BETON, BETON: C20/25, PROSTŘEDÍ: XC2, OCEL: B500B, ρ=2500kg/m3, λ=1,56 W/mK
(NOSNÉ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ STĚNY)
ŽELEZOVÝ BETON, BETON: C25/30, PROSTŘEDÍ: AX3, OCEL: B500B, ρ=2500kg/m3, λ=1,56 W/mK
(ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE)
18
SENDVIX THERM 16 DF-D
100
EM
AD
KL HU
OB ŘE
M UB
NÝ AH
EN V
M OS
KA ÍH
U N
EH OD
BŘ ŮV
NÍ E P
NĚ DL
EV N
ZP KLO
S
160
1
20
KAČÍREK FRAKCE 16-32
LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO BSH, SMRKOVÉ DŘEVO, GL28C, POHLEDOVÉ Si, ρ= ~380 kg/m3
(NOSNÉ VNITŘNÍ SLOUPY)
J
S1
PROSKLENÁ STĚNA LIKO - OMEGA 100
VELKOPLOŠNÉ VÍCEVRSTVÉ PENEL TYP CLT Z LEPENÉHO ROSTLÉHO SMRKOVÉHO DŘEVA, NOVATOP SOLID,
VLHKOST 10% ± 3%, ρ= ~490 kg/m3, λ=0,14 W/mK, (NOSNÉ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ STĚNY) TL. 124 mm
9
290
MOLO
LEGENDA SKLADEB
LEGENDA MATERIÁLŮ
VELKOPLOŠNÉ VÍCEVRSTVÉ PENEL TYP CLT Z LEPENÉHO ROSTLÉHO SMRKOVÉHO DŘEVA, NOVATOP SOLID,
VLHKOST 10% ± 3%, ρ= ~490 kg/m3, λ=0,14 W/mK, (NOSNÉ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ STĚNY), TL. 84 mm
+3,095
2. NP
19
7×
0,000
~ -1,500
-1,670
I
S7
F
+2,650
1 000
1 230
SENDVIX THERM 16 DF-D
350
H
900
900
2 100
280
S17
295
SENDVIX THERM 16 DF-D
2 2 .1 2
+3,985
+1,260
350
SENDVIX THERM 16 DF-D
S17
+7,135
28
+2,010
3 000
2 635
615
2 020
295
0,000
+8,108
460
3 162
280
2 870
2 690
460
460
+2,635
2 635
3 130
984
1
ZIMA
S10
°
,00
85
0,000
1. NP
6×
16
4×
29
8
390
460
670
+3,095
2. NP
1 420
+0,984
6
2 020
+3,985
150
3 109
+2,131 14
2 690
3 000
1 170
150
1 540
19
36
+5,785
27
1 .6
7
+4,885
+4,735
6×
16
4×
29
8
+6,245
3. NP
S7
750
640
+4,093
2 690
1 750
955
2 870
2 690
2 300
460
+6,635
150
14 745
1 980
+6,885
S10
O2
G
+8,935
+7,385
LÉT
13
+8,935
D
280
+8,385
+7,635
+6,245
3. NP
+10,130
2%
350
280
1 705
460
460 390
280
2 020
2 300
3 000
1 170
150
6×
16
4×
29
8
+5,262
F
5%
800
S1
750
+7,243
1 610
13 750
S5
5%
STŘEŠNÍ OKNO LAMILUX CI FE 1500×1500
+8,135
640
16 450
E
+10,110
5%
+10,535
955
2 020
2 690
2 740
590
150
+8,412
C
+10,895
S10
260
+9,395
4. NP
1 980
1 610
D
220
720
903
6×
16
4×
29
8
150
390
+10,393
S1
B
+13,350
K4
S6
2 920
750
C
1 170
+11,562
150
1 820
+12,445
5. NP
+13,261
K3
620
5%
890
K4
K5
2 650
B
K5
16 545
2 700
150 100
450
+15,605
0,000 = 217,50 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
PŘEDMĚT
DIPLOMOVÁ PRÁCE
VYPRACOVAL
KONTROLOVAL
STAVEBNÍK
MÍSTO STAVBY
Bc. RADIM KUČERA
Ing. KAREL ŠUHAJDA, Ph.D.
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL HLUČÍN, PŘÍS. ORGANIZACE
Obec Kozmice, 1303/3
NÁZEV STAVBY
YACHT CLUB HLUČÍN
ŘEZ B,C
18
1:50
19
K
ÚSTAV POZEMNÍHO
STAVITELSTVÍ
FORMÁT
DATUM
STUPEŇ PD
MEŘÍTKO
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01
ČÁST
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb.
OBSAH:
17
VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ
10x A4
10/2014
DPS
Č. VÝKRESU
10
20
L

Podobné dokumenty