Tryska v kanálu P - Argo

Transkript

Tryska v kanálu P - Argo
Elektromagneticky ovládané
rozváděče s 8W cívkou
RPEA3-06
3
-1
Dn 06 • pmax 350 bar • Qmax 80 dm × min
q
Stupeň ochrany wireboxu podle IP65
q
Nouzové ruční ovládání
q
Nahrazuje
HC 4029 12/2007
4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce
s ovládáním elektromagnety
q
q
HC 4029
04/2011
Připojovací rozměry podle DIN 24 340 /
ISO 4401 / CETOP RP121-H
Připojovací desky - viz katalogový list HC 0002
Popis konstrukce a funkce
Rozváděče se skládají z litinového tělesa (1), válcového
šoupátka (5), vratných pružin (4), ovládacích
elektromagnetů (2, 3), wireboxu (9) a konektoru (6).
Třípolohové rozváděče mají vždy dva ovládací elektromagnety a dvě vratné pružiny. Dvoupolohové
rozváděče mají jednu vratnou pružinu a jeden ovládací
elektromagnet, nebo dva ovládací elektromagnety
a aretaci polohy válcového šoupátka.
Elektromagnety jsou napájeny stejnosměrným
proudem přes otvory (6) na wireboxu z obou stran přes
konektor ( 5 - Pin) M12, viz připojovací schéma na str. 6.
Kabely jsou zapojeny na desce s elektronikou uvnitř
ˆ‡‚†
wireboxu. Na desce elektroniky může být nainstalována
indikace viditelná průhlednými šipkami na štítku
rozváděče. Elektromagnety jsou upevněné maticí (7)
a zapojené do wireboxu. Přímé zapojení umožňuje
snadnou demontáž bez potřeby výměny kabelů.
Do výše tlaku 25 bar v kanálu T lze rozváděče ovládat
nouzovým ručním ovládáním (8).
V základní povrchové úpravě je těleso rozváděče (1)
fosfátováno, povrch ovládacích elektromagnetů (2, 3)
je zinkován.
‰„…„
ƒ‡ˆ
T
P
A
B
1
HC 4029
Typový klíč
RPEA3-06
/
Elektromagneticky
ovládané rozváděče
s max 8W příkonem
Provedení cívky
bez označení stand. dle ISO
A
US-Norm ANSI-B93.9
bez označení
Jmenovitá světlost
Počet pracovních poloh
dvoupolohové
třípolohové
V
bez označení
2
3
D1
D2
D3
D4
D5
Propojení a nastavení výchozí polohy
šoupátka
viz tabulka propojení
bez označení
N1
N2
Těsnění
NBR
FPM (Viton)
Tryska v kanálu P
bez trysky
Æ1.0 mm
Æ1.5 mm
Æ2.0 mm
Æ2.2 mm
Æ2.5 mm
Nouzové ruční ovládání
standard
zakryté plnou maticí
zakryté pryžovou krytkou
Jmenovité napětí elektromagnetů
24 V DC / 0,33 A
02400
Konfigurace wireboxu:
63
Wirebox s 5 PIN konektorem M12
na straně A (str.B-zátka)
64
Wirebox s 5 PIN konektorem M12
na straně B (str.A-zátka)
65
Wirebox s 5 PIN konektorem M12
na straně A LED diodou (str.B-zátka)
66
Wirebox s 5 PIN konektorem M12
na straně B LED diodou (str.A-zátka)
Provedení cívky
DC cívka 8W
Provedení wireboxu
Wirebox pro DC a AC
2
EW1
K
HC 4029
Základní parametry
Jmenovitá světlost
mm
3
06
-1
dm × min
Maximální průtok
viz p-Q charakteristika
Maximální provozní tlak ve vývodech P, A, B
bar
350
Maximální provozní tlak ve vývodu T
bar
210
Tlakové ztráty
bar
viz Dp-Q charakteristika
Tlaková kapalina
Minerální olej výkonových tříd HL, HLP dle DIN 51524
Rozsah provozní teploty kapaliny (NBR/FPM)
Teplota okolí, max.
2
°C
-30 ... +80 / -20 ... +80
°C
+50
-1
20 ... 400
mm × s
Rozsah provozní viskozity
Předepsaný stupeň čistoty kapaliny
Min. třída 21/18/15 podle ISO 4406
Přípustná tolerance jmenovitého napětí
DC: ±10
%
1× hod-1
Maximální hustota spínání
2
-1
Přestavný čas při viskozitě 32 mm × s
2
-1
Vratný čas při viskozitě 32 mm × s
Maximální dovolený zatěžovatel
15 000
ms
DC: 30 ... 50
ms
DC: 10 ... 50
%
100
Životnost rozváděče - počet cyklů přestavení
107
Stupeň elektrického krytí dle ČSN EN 60529
IP 65
Hmotnost - s 1 elektromagnetem
- s 2 elektromagnety
1,3
1,9
kg
Montážní poloha
libovolná
Tabulka propojení
označení
symbol
mezipolohy
označení
symbol
mezipolohy
Poznámka: Označení magnetu dle normy US Standard ANSI-B93.9 se liší s normou evropskou. Zde je označen magnet a
ten, při jehož sepnutí dojde k propojení kanálů P-A. Magnetem b je označen ten, při jehož sepnutí dojde k propojení kanálů
P-B. Toho platí nezávisle na fyzickém umístění magnetů.
3
HC 4029
p-Q charakteristiky
2
-1
měřeno při n = 32 mm × s
Hraniční křivky maximálního hydraulického výkonu přenášeného rozváděčem.
4
Tlak p [bar]
1-3
4
3
2
1
3
-1
Průtok Q [dm . min ]
Z11
C11
P11
Y11
R11
P51
Z51
C51
X11
Y51
1
3
4
1
2
4
1
3
2
1
Dp-Q charakteristiky
2
-1
měřeno při n = 32 mm × s
Závislost tlakových ztrát Dp na průtoku.
Tlaková ztráta Dp [bar]
3
4
2
1
3
-1
Průtok Q [dm × min ]
4
Z11
C11
P11
Y11
R11
X11
Z51
C51
P51
Y51
P-A
2
2
2
2
2
2
P-B
2
2
2
2
2
2
2
A-T
2
2
4
1
4
4
2
1
2
1
4
2
B-T
2
2
4
P-T
3
2
2
2
3
HC 4029
Rozměrový náčrt
rozměry v mm
Rozváděč dvoumagnetový
Utahovací moment
3,6 Nm
Rozváděč jednomagnetový
Propojení R11, P51, Y51, Z51, C51
1
2
3
4
5
Elektromagnet a
Elektromagnet b
Nouzové ovládání
Typový štítek
Těsnicí kroužky čtvercového
průřezu 9,25 x 1,68 (4 ks)
jsou součástí dodávky
6 4 průchozí otvory pro upevnění
rozváděče
7 Konektorová nástrčka
8 Otvor pro aretační kolík
Pozn: U rozváděčů s provedením cívky
dle US Standard ANSI-B93.9 se může
označení elektromagnetů lišit od zde
uvedeného, viz tabulka propojení.
Rozváděč jednomagnetový
Propojení X11, Z11, C11, Y11, P11
Požadovaná jakost povrchu
protikusu
5
HC 4029
Nouzové ovládání
STANDARD
PLNÁ MATICE
Bez označení
Rozměrový náčrt
Označení N1
Rozměrový náčrt
Popis
Popis
Standardní provedení nouzového ručního ovládání. Standardní Nouzové ruční ovládání zakryté plnou maticí.
Nouzové ruční ovládání lze použít po sejmutí matice.
upevňovací matice cívky elektromagnetu.
PRYŽOVÁ KRYTKA
Označení N2
Rozměrový náčrt
a
31
Popis
Nouzové ruční ovládání chráněné pryžovou krytkou.
Tryska v kanálu P
Označení
Æ D [mm]
D1
1,0
D2
1,5
D3
2,0
D4
2,2
D5
2,5
Rozměrový náčrt
Popis
Tryska umístěná v kanálu P škrtí průtok na
vstupu do rozváděče.
Těsnicí kroužek
Pozor!
Při dodatečné montáži trysky, je standardní
těsnění Square ring nahrazeno O-kroužkem
z vitonu.
Konektor - M12
Pin - obsazení
Ventil s 1 magnetem
Pin - obsazení
Ventil s 2 magnety
5
magnet a
5
magnet b
+2
-3
1
+4
magnet a nebo b
+2
-3
1
+4
Poznámka: U rozváděčů s cívkou v provedení dle US-Norm ANSI-B93.9 se bude zapojení lišit od výše uvedeného :
U jednomagnetových rozváděčů Pin 2 pro elektromagnet a a Pin 4 pro elektromagnet b - nezávisle na aktuálním
fyzickém umístění cívky.
6
HC 4029
Náhradní díly
4
7
8
1
2
3
6
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Cívka elektromagnetu
Upevňovací šrouby
Matice + těsnicí kroužek
Konektor M12
Sada těsnění
Tryska v kanálu P + těsnicí kroužek
Elektronika
Wirebox
7
HC 4029
Wirebox
Typ
Objednací číslo
16203600
Wirebox bez elektroniky
Elektronika
Typ
Objednací číslo
Elektronika 24V - ochranný prvek A+B
28572900
Elektronika 24V - ochranný prvek A
24007600
Elektronika 24V - ochranný prvek B
28572800
Elektronika 24V - LED dioda a ochranný prvek A+B
24007700
Elektronika 24V - LED dioda a ochranný prvek A
24007800
Elektronika 24V - LED dioda a ochranný prvek B
28572800
Cívka elektromagnetu
Jmenovité napětí
Provedení
Objednací číslo
24 V DC
EW1
24014000
Těsnicí kroužek
Objednací číslo
Upevňovací matice cívky s těsněním
Provedení matice
Standartní matice
15844600
Plná matice
22 x 2
Matice s pryžovou krytkou
15844700
15844800
Konektor M12
Provedení
Objednací číslo
5 PIN
24007900
Tryska v kanálu P
Provedení
ÆD (mm)
D1
1,0
15845600
D2
1,5
15845700
D3
2,0
D4
2,2
15846000
D5
2,5
15845900
Těsnicí kroužek
9,25 x 1,75
Objednací číslo
15845800
Sada těsnění
Typ
Rozměry, množství
Standard - NBR70
9,25 x 1,68 (4 ks)
Viton
9,25 x 1,78 (4 ks)
17 x 1,8 (2 ks)
Objednací číslo
9,25 x 1,75 (1 ks)
17,17 x 1,78 (2 ks)
21483800
15845400
Upevňovací šrouby - sada
Rozměry, množství
Utahovací moment
Objednací číslo
M5 x 45 ČSN 02 1143.7 (4 ks)
8,9 Nm
15845100
Upozornění!
Ÿ Použití rozváděče mimo rozsah uvedených parametrů konzultujte s výrobcem.
Ÿ U rozváděčů se dvěma elektromagnety může být kterýkoliv z elektromagnetů zapnut až po vypnutí elektromagnetu
druhého.
Ÿ Rozváděče s jiným propojením šoupátka než je v katalogu dodáme na požádání.
Ÿ Obalovou fólii lze recyklovat.
Ÿ Přepravní desku lze vrátit výrobci.
Ÿ Upevňovací šrouby M5 x 45 ČSN 02 1143.7 případně svorníky je nutné objednat samostatně.
Utahovací moment šroubů je 8,9 Nm.
Ÿ Uvedené údaje slouží jen k popisu produktu a v žádném případě se nerozumí jako zaručené vlastnosti ve smyslu
práva.
ARGO-HYTOS s.r.o. CZ - 543 15 Vrchlabí
tel.: 499 403111, fax: 499 403421
e-mail: [email protected]
www.argo-hytos.com
8
Změny vyhrazeny!

Podobné dokumenty

kljm - Argo

kljm - Argo Ÿ Upevňovací šrouby M5 x 45 ČSN 02 1143.7 nebo svorníky je nutné objednat samostatně. Utahovací moment šroubů je 8,9 Nm. Ÿ Uvedené údaje slouží jen k popisu produktu a v žádném případě se nerozumí ...

Více