Unit 3 Assignment Answers 1) a) D = {xER} R = {y > 1, yER

Transkript

Unit 3 Assignment Answers 1) a) D = {xER} R = {y > 1, yER
Unit 3 Assignment Answers
1) a) D = {xER}
R = {y > 1, yER} Asymptote y = 1 y-int = 1027/1024
Inverse D = {x>1, xER} R={yER} Asymptote x = 1 x-int = 1027/1024
2)
3)
4)
5)
6)
x-int DNE
y-int DNE
b) D = {xER}
R = {y < -1, yER} Asymptote y = -1 y – int = -83/81
x – int DNE
c) D = {xER}
R = {y > 2, yER}
x – int DNE
d) D = {xER}
R = {y < -2, yER} Asymptote y = -2 y – int = -251/125
Asymptote y = 2 y – int = 21/8
a)
b)
Half-life = 3.65 minutes
After approximately 26.7 years
Doubling period 5.3 years
After approximately 25.8 years
7)
8) K=42
9)
10) 625
11) A) (23x – 1015)(17x + 44)
B) (31x + 1273)(19x – 89)
x – int DNE

Podobné dokumenty

Tvorba (nejen) 3D grafiky v příkazovém prostředí Asymptote

Tvorba (nejen) 3D grafiky v příkazovém prostředí Asymptote spustı́ náhled) draw((0,0)--(100,100)) ... spojı́ body (0,0) a (100,100) přı́mou čarou O. Vlach

Více

Interaktivní 3D grafika generovaná programem Asymptote pro

Interaktivní 3D grafika generovaná programem Asymptote pro Taylorův mnohočlen Předpis funkce: f (x, y ) = sin x sin y , střed: S =

Více

Sterilní připojení, potrubní tlakoměr s oddělovací membránou Clamp

Sterilní připojení, potrubní tlakoměr s oddělovací membránou Clamp KN 62 parafinovaný olej (lékařský bílý olej), zdravotní nezávadnost při styku s potravinami, atest FDA, odpovídá standardům Amerického lékopisu XXIII a Evropského lékopisu (1993) Technický list fy ...

Více

Sterilní připojení, potrubní tlakoměr s oddělovací membránou Pro

Sterilní připojení, potrubní tlakoměr s oddělovací membránou Pro potravinami, atest FDA, odpovídá standardům Amerického lékopisu XXIV a Evropského lékopisu (1998)

Více

Katalog TF PRESS tisk.cdr

Katalog TF PRESS tisk.cdr řízení pravá-velká

Více

CLIL PRACOVNÍ LIST - TÉMA: LINEAR EQUATION

CLIL PRACOVNÍ LIST - TÉMA: LINEAR EQUATION It can be also written as an equation. Equation is an expression involving a variable ( a letter), which is equal to a number. Solving the equation means finding the value of variable that makes it...

Více

Videotutoriál a úkoly k nástroji Enterprise Architect

Videotutoriál a úkoly k nástroji Enterprise Architect Videotutoriál a úkoly k nástroji Enterprise Architect Úkol 1 - Seznámení se nástrojem Enterprise Architect a další volně dostupný na: http://ocw.cvut.cz/moodle/mod/assignment/view.php?id=10529

Více

nabídka září - říjen 2016

nabídka září - říjen 2016 NABÍDKA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2016 KALE N

Více