v Bavorském lese!

Komentáře

Transkript

v Bavorském lese!
„WaldWipfelWeg“
v Bavorském lese!
východ
vstup
D∂m „vzh∂ru
nohama“
klokani,
lamy a ovce
NOVINKA
kaple
HaibachElisabethszell
krátká p≈ístupová
cesta od parkovišt∏,
s hádankami
CK
EL
erwald-Coaste
Bob Coa s ter Bayer
bava
Sup zá
o počasí
BAYERWALD
DI
EGI -BU
r
CK
za každéh
vstup zdarma
Zážitkový park:
Grün
Sankt Englmar
VÁNO∫NÍ JARMARK
DI
EGI -BU
SANKT ENGLMAR
parkování zdarma pro osobní
automobily i autobusy
dosp∏lí (od 18 let): € 7,50
d∏ti (7 až 17 let): € 5,00
WEBOVÁ KAME
RA
EL
B85
Cham
DENNĚ: od Velikonoc až do začátku listopadu od 9 do 18 hod.
CK
EL
SANKT ENGLMAR
NOVINKY
Bob Coa s ter
Letní vodní radovánky – „Bayerwald-Racer“
Zážitkové pískoviště „Trpasličí staveniště“
Krytá hala 150 m2 pro ještě více her & zábavy
CK
Kouzlo lesních Vánoc
EL
BAYERWALD
Bob Coa s ter
SE SPOUSTOU SKV∑LÝCH ATRAKCÍ
DI
EGI -BU
CK
PÁTEČNÍ
VEČERNÍ
s ter BOBOVÁNÍ
BAYERWALD
Bob Coa
EL
SANKT ENGLMAR
každá jízda pouhých € 1,- za osobu
červenec – začátek září
od 17 hodin až do západu slunce
Grün 10 · 94379 St. Englmar
Tel. +49(0)9965/1203 nebo 289
Přehled kulturních akcí & ceník:
www.sommerrodeln.de
93
D
exit Bogen
Plzeň
CZ
Železná
Ruda
B20
odtud
55 km
Bayerisch
Eisenstein
Philip psreut
psreu
St. Englmar
B85
B11
Deggendorf
Straubing
B12
Passau
3
exit Schwarzach
B20
směr
München
Česká
Kubice
bice
Grün
Regensburg
3
SANKT ENGLMAR
[email protected]
www.WaldWipfelWeg.de
HaibachBodenmais
Elisabethszell
Viechtach
Strážný
B11
Maibrunn
n 92 km odtud
Regen
B20
B85
B16
Váno√ní trhy:
1. až 4. adventní víkend
(pátek 15-20 • so| ne 12-20 hod)
Zimní jarmark:
od 27. do 30.12. (12-18 hod)
Waldwipfelweg GmbH
Rodina Six • Maibrunn 9a
94379 St. Englmar
Bavorský les
Tel. 49(0)9965/80087
(ú≈ední hodiny: 8-12 hod.)
Rozvadov
Furth
im Wald
Roding
Ideální pro úžasný celodenní výlet
DI
EGI -BU
B22
Schwandorf
93
WaldWipfelWeg St. Englmar
Waidhaus
směr
Weiden i.d. OPf.
20 m vysoká vyhlídková věž Restaurace Kulturní akce pro veřejnost
BAYERWALD
Váno√ní trhy & zimní jarmark
každý adventní víkend:
pátek: 15 až 20 hod.
sobota/ned∏le: 12 až 20 hod.
27. až 30. prosinec:
denn∏: 12 až 18 hod.
Sezónní vstupenky
dosp∏lí: € 21,00 d∏ti: € 14,00
rodinné vstupné: € 50,-
Skvělé
zážitky při bobování a zážitkový park pro celou rodinu
SANKT ENGLMAR
BAYERWALD
Bob & Coaster: nejdelší letní bobová dráha v Bavorském lese
Coa s tem)r Zážitkový park se spoustou atrakcí (vstup zdarma!)
ob 1000
B(2x
DI
EGI -BU
Ps∂m vstup povolen!
Parkování zdarma pro osobní
automobily i autobusy
Snížené vstupné (na základ∏
p≈edložení pr∂kazu)
studenti: € 7,00
osoby starší 65 let:: € 7,00
osoby ZTP: € 6,00
D∆M
M „VZH∆RU
RU NOHAMA“
za p≈íplatek € 2,- na osobu
Les plný div∂
OTEV◊ENO CELORO∫N∑
Celoro√ní provoz
duben - ≈íjen: 9 až 19 hod.
listopad - b≈ezen: 10 až 16 hod.
Rodinné vstupné (rodi√e s
vlastními d∏tmi do 18 let)
Rodinná vstupenka: € 20,00
N O V I N KA
WaldWipfelWeg.de
waldwipfelweg
Skupinový tarif 15 osob a více
dosp∏lí: € 6,50
d∏ti: € 4,00
d∏tský lanový park
alpaky
Restaurace „WoidWipfe-Häusl“
s letní terasou a
200 m2 krytým
d∏tským h≈išt∏m
„Jeskyn∏ smyl∂“
a lezecká st∏na
www.
92
směr
München
směr
Linz
A25
A
ald
ipfel
eg
Sankt Englmar • MAIBRUNN
KA
L
E
T
N
I
bobové dráhy
Stezka
optických
klam∂
P≈írodní zážitková
stezka: didaktická
zážitková zastavení
Navštivte nás na
www.facebook.com/
Ceny vstupenek na „WaldWipfelWeg“
v√etn∏ P≈írodní zážitkové stezky, Stezky
optických klam∂ a na d∏tská h≈išt∏
VIN
Užijte si dvě nejdelší
„Jeskyn∏
iluzí“
VSTUPNÉ
tr∂n
„král∂ v∏tr∂“
NO
Egidi-Buckel v St. Englmaru
vyhlídková plošina
Ceny uvedené v tomto letáku jsou platné K 08/2013 • P≈eklad: Touristisches Service Center Regen/Projektbüro Bayern-Böhmen • Tisk: www.erhardi.de
VZDÁLENÝ JEN + KM
visutý most
ve výšce 25 m
CESTA V KORUNÁCH STROM∆
„Woid-Wipfe-Häusl“
Jedine√né chvíle
Restaurace – letní terasa s panoramatickým výhledem – ráj pro d∏ti
om∂
r
t
s
h
c
í
lc
o
h
c
r
v
ve
Všichni „objevitelé lesa“ se t∏ší na p≈estávku v našem „Woid-Wipfe-Häusl“:
Stylov∏ a útuln∏ za≈ízená restaurace: n∏co dobrého pro mlsné jazý√ky
a lákavá pastva pro o√i! Letní terasa s nádherným panoramatickým
výhledem na okolní krajinu „Nabídka indoorových aktivit“ v p≈ípad∏
nep≈íznivého po√así: indoorové h≈išt∏ (200 m2, v 1. pat≈e)
„WaldWipfelWeg“
P≈írodní zážitková stezka Stezka optických klam∂
D∂m „vzh∂ru nohama“
Lesní cesta v korunách strom∂: Poznejte les ze zcela jiné perspektivy
Skv∏lé zážitky a zábava pro všechny, didaktická zastavení
Smysly nás mohou mást – m∏jte o√i otev≈ené!
NOVINKA
WaldWipfelWeg – bezbariérová procházka nad zemí ve výšce až 30 m
Pohodlná stezka (2,50 m široká) – ideální pro rodiny s d∏tským ko√árkem
nebo osoby na vozíku Vyhlídková mola ve 30 m výšky skýtající nádherný
výhled na vrcholky Bavorského lesa, na nížiny podél Dunaje √i na plán∏ Gäubodenu. NOVINKA Alternativní trasa po visutém most∏ ve výšce 25 m
Objevná výprava za tajemstvím p≈írody – 2 km dlouhá lesní zážitková
stezka, jež vás provede životem v lesích a na loukách.
mnoho zážitkových zastavení „Jeskyn∏ smyl∂“ indiánské tepee
A navíc: lezecká st∏na (trasy r∂zné obtížnosti), d∏tský lanový park
naše zví≈ata: alpaky, klokani, lamy, ovce „√ernohubky“
Stezka optických klam∂ s novou „Jeskyní iluzí“: nenechte se „ošálit“
spoustou optických klam∂ a iluzí Soust≈ed'te se a užijte si matoucí
vnímání reality, kdy nem∂žete v∏≈it vlastním o√ím „Kouzelná židle“,
jež vás v „okamžiku“ prom∏ní v obra nebo trpaslíka Úžasné rozptýlení,
jež si užije naprosto každý.
Iluze, které neberou konce… A vy jste jejich sou√ástí!
D∂m postavený „na hlavu“ Neuv∏≈íte vlastním o√ím! BA
VORSKU!
Dv∏ patra za≈ízená „totáln∏ naruby“
Úžasné fotky na památku – spousta smíchu a zábavy, stojka na rukách
bez jakékoli námahy! „Ames∂v pokoj“ plný zvláštních tajemství!
Jediný v
Bláznivá perspektiva vnímání
NOVINKA:
„Jeskyn∏ iluzí“
V tomto dom∏ je všechno „naopak“!
Jako moucha na strop∏!