Sylabus kurzu Francouzština

Komentáře

Transkript

Sylabus kurzu Francouzština
Sylabus kurzu
FRANCOUZŠTINA – STŘEDNĚ POKROČILÍ I.
1. ze 2 částí kurzu
Tento kurz odpovídá úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a
připravuje Vás na úspěšné zvládnutí mezinárodně uznávané zkoušky DELF B1.
UČEBNICE A UČEBNÍ MATERIÁLY:
- Connexions 2 Méthode de français (ISBN: 978-2-278-05532-6) Lekce 7 - 9
- Connexions Cahier d’exercices (ISBN: 978-2-278-05534-0)
- Doporučené doplňující materiály pro prohloubení gramatiky a slovní zásoby:
Vocabulaire progressif du français CLE Int., Niveau intermédiaire (ISBN: 978-2-09-033872-0)
Conjugaison progressive CLE Int. (ISBN: 978-209-033881-2)
Grammaire progressive CLE Int. (ISBN: 9782090338546)
Grammaire expliquée du français, Exercices, Niveau intermédiaire (ISBN: 978-2-09-033704-4)
Tests CLE - Vocabulaire, Niveau intermédiaire (ISBN: 209-033616-1)
Cvičebnice francouzské gramatiky (ISBN: 80-86195-28-7)
Fonetika francouzštiny (ISBN: 80-246-0570-8)
Exercices systématiques de la prononciation française (ISBN: 9782011552181)
PODROBNÝ ROZVRH:
Týden 1
Lekce 7 (uč. 76 - 77; cv. 62 - 64/4)
Gramatika:
- Zákaz, příkaz, prosba - úvod
- Sloveso « manquer »
- « Dans » - opakování
Témata pro konverzaci, čtení a poslech:
- Porozumění cedulím a nápisům ve městě
Týden 2
Lekce 7 (uč. 78 - 79; cv. 64/5 - 65/9)
Gramatika:
- Zákaz, příkaz, prosba - pokračování
Témata pro psaní, čtení a poslech:
- Slovesa: činnost, komunikace + modální slovesa - shrnutí
- Cedule, Prostorová orientace - psaní
Týden 3
Lekce 7 (uč. 80 - 81; cv. 65/10 - 69)
Gramatika:
- Subjonctif - užití, opakování nepravidelností
Témata pro konverzaci, čtení a poslech:
- Vyjádření dojmu, přání, vůle, posudku, pochybnosti
- Náhodné setkání - dialog
Týden 4
Lekce 7 (uč. 82 - 83; cv. 70)
Gramatika:
- Le (COD) + en, y (příslovečná zájmena)
Témata pro konverzaci, čtení a poslech:
- Mobilní telefony a zdvořilost - webový článek
Fonetika: [n], [ɲ]=ň
Týden 5
Lekce 7 (uč. 84 - 85; cv. 71/23)
Gramatika:
- Subjonctif, Imparfait - opakování
Témata pro konverzaci, čtení a poslech:
- Slušnost, umění žít
Týden 6
Test - str. 184
Lekce 8 (uč. 86 - 87; cv. 72)
Gramatika:
- Slovesa « servir à », « profiter de »
Témata pro konverzaci, čtení a poslech:
- Den bez aut, průzkum, cyklistika
Týden 7
Lekce 8 (uč. 88 - 89; cv. 73 - 75/8)
Gramatika:
- « Dont »
Témata pro konverzaci, čtení a poslech:
- Výtky a obhajoby - dialog
- Reakce na novinový článek
Týden 8
Lekce 8 (uč. 90 - 91; cv. 75/9 - 76)
Gramatika:
- Trpný rod - tvoření a užití
Témata pro konverzaci, čtení a poslech:
- Novinářská profese, periodika
Fonetika: [s], [z], [š], [ž]
Týden 9
Lekce 8 (uč. 92 - 93; cv. 77 -79)
Gramatika:
- Vyjádření kauzality - příčiny, následky
- Trpný rod - cvičení
Témata pro psaní, čtení a poslech:
- Znečištění životního prostředí - webfórum
- Ochrana deštných pralesů - psaná úvaha
Fonetika: [s], [z], [š], [ž] - ve cvičebnici
Týden 10
Lekce 8 (uč. 94 - 95; cv. 80)
Gramatika:
- Trpný rod - shrnutí
Témata pro konverzaci, čtení a poslech:
- Občanské iniciativy, mobilita
Doporučený videoklip - Jacques Brel: Amsterdam
http://www.youtube.com/watch?v=yYcT2ftVr58
Týden 11
Test - str. 185
Lekce 9 (uč. 96 - 97; cv. 80 - 83/5)
Gramatika:
- Příbuzná slova - slovní třídy
Témata pro konverzaci, čtení a poslech:
- Neziskový sektor - vyjádření cílů, ambicí
Týden 12
Lekce 9 (uč. 98 - 99; cv. 83/6)
Gramatika:
- Podmiňovací způsob (přítomný) - tvorba a užití
Témata pro konverzaci, čtení a poslech:
- Prosby, zdvořilé žádosti
Týden 13
Lekce 9 (uč. 100 - 101; cv. 84/9 - 85)
Gramatika:
- Hypotetické věty (první a druhá podmínka)
- « dans ce cas », « au cas où »
Témata pro konverzaci, čtení a poslech:
- Vtip - komix
Týden 14
Lekce 9 (uč. 102 - 103; cv. 86 - 87)
Gramatika:
- Opakování časů oznamovacího způsobu
Témata pro konverzaci, čtení a poslech:
- Vyjádření smutku, zklamání; dovolená - dialog
- Chudoba, humanitární pomoc - text z webfóra
Fonetika: [k], [g]
- Doporučené video: Thomas Dutronc: Demain
http://www.youtube.com/watch?v=Bu-Qa3Gi5eo
Týden 15
Lekce 9 (uč. 104 - 105; cv. 88 - 89)
Gramatika:
- Podmiňovací způsob - shrnutí
Témata pro konverzaci, čtení a poslech:
- Solidarita, průzkum veřejného mínění - článek
Test - str. 186
Týden 16
Autoévaluation (uč. 106 - 107)
Préparation au DELF (uč. 108)
Opakování

Podobné dokumenty

Sylabus kurzu FRANCOUZŠTINA

Sylabus kurzu FRANCOUZŠTINA 2. ze 2 částí kurzu Tento kurz odpovídá úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a připravuje Vás na úspěšné zvládnutí mezinárodně uznávané zkoušky DELF A1. UČEBNICE A UČEB...

Více

Sylabus kurzu FRANCOUZŠTINA

Sylabus kurzu FRANCOUZŠTINA Sylabus kurzu FRANCOUZŠTINA – ÚPLNÍ ZAČÁTEČNÍCI I. 1. ze 2 částí kurzu Tento kurz odpovídá úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a připravuje Vás na úspěšné zvládnutí me...

Více

Sylabus kurzu FRANCOUZŠTINA

Sylabus kurzu FRANCOUZŠTINA 2. ze 2 částí kurzu Tento kurz odpovídá úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a připravuje Vás na úspěšné zvládnutí mezinárodně uznávané zkoušky DELF A2.

Více

Angličtina červen

Angličtina červen ANGLIČTINA V dubnové a květnové lekci se děti naučily, jak se řekne “on má”, “ona má”. V červnové lekci se naučíme pojmenovat věci, které patří k jednotlivým členům rodiny, a následně tato slovíčka...

Více

Sebeevaluační nástroje

Sebeevaluační nástroje soubor argumentů, jež využijete při svém představování budoucím zaměstnavatelům. Možné cesty k sebepoznání jsou obsahem publikace, kterou držíte v rukou. Při jejím vytváření jsme využili podkladů z...

Více