(Microsoft PowerPoint - 14 Sloup - Slovak PPP Forum 2009.ppt [Re

Transkript

(Microsoft PowerPoint - 14 Sloup - Slovak PPP Forum 2009.ppt [Re
Slovak PPP Forum 2009
PPP projekty v České republice
Vladimír Sloup
výkonný ředitel
Asociace PPP
1
Obsah přednášky
• Stručné představení Asociace PPP
• Přehled PPP trhu v ČR
– pilotní projekty
– municipální projekty
2
Asociace PPP
Členové
3
www.asociaceppp.cz
Asociace PPP
•
•
•
•
•
•
•
popularizace PPP ve společnosti
reprezentace soukromého sektoru
organizace vzdělávání
shromažďování zkušeností s PPP
strážce legislativy
podpora využívání PPP veřejným sektorem
kultivace právního a organizačního prostředí
Výhody:
Platforma pro předávání informací / zkušeností
Partner pro veřejný sektor
4
PPP projekty
o kterých se mluví
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Krajská nemocnice Pardubice (nebyla podána žádná nabídka)
ÚVN Praha (ukončen soutěžní dialog, připravují se nabídky)
Justiční areál v Ústí n/Labem (schválen koncesní projekt)
Věznice Rapotice (schválen koncesní projekt)
Dálnice D3 (schválen koncesní projekt, probíhá aktualizace)
AirCon (pozastaven)
MPO – akce „Kulový blesk“ (zpracován koncesní projekt)
Metro D – Praha (ve fázi záměru)
Administrativní centrum kraje Vysočina (probíhá hodnocení variant a schvalování)
Brownfield Nový Klimentov ve Velké Hleďsebi (projekt jako celek odložen, jeho části
jsou využívány – např. zásobování části Velké Hleďsebe teplem a teplou vodou jako
koncesní projekt již funguje)
Sociální služby v Královéhradeckém kraji (soutěže byly zrušeny)
Zastávky MHD v Ústí nad Labem (probíhá výběrové řízení)
Parkovací dům v Plzni (příprava výběru dodavatele)
Fotovoltaická elektrárna v Zadním Chodově (ve výstavbě)
Rekonstrukce a dostavba areálu zimního stadionu v Říčanech (proběhl koncesní
dialog)
Fotbalový stadion v Tachově (v provozu)
Čištění a údržba města Mníšek pod Brdy (připravuje se)
Zajištění stravování pro veřejné instituce v Říčanech (končí příprava)
Dům na Dómském pahorku – domov pro seniory v Litoměřicích (v provozu)
....
5
Pilotní PPP projekty v ČR
1 projekt ve fázi OBC
4 projekty ve fázi (přípravy) soutěže na dodavatele
2 projekty zrušeny
3 projekty pozastaveny
SOUD UL
ÚVN
SOUD KV
AIRCON
KAMPUS
UJEP
NEMOCNICE
PARDUBICE
NA HOMOLCE
PONAVA
DÁLNICE D3
VĚZNICE
6
Pilotní projekty
Ministerstvo obrany - ÚVN
• Ústřední vojenská nemocnice v Praze
• Ubytovna hotelového typu a parkoviště v areálu ÚVN
Praha
7
Pilotní projekty
Ministerstvo spravedlnosti – Justiční palác; Věznice
Ministerstvo spravedlnosti a Vězeňská služba ČR
• navržení, vybudování, financování, údržba a provoz
nové věznice typu s ostrahou pro výkon trestu
vězněných osob s kapacitou 500 osob splňující evropské
standardy
Velká Británie
Věznice ve Fazakerley
8
Pilotní projekty
Ministerstvo dopravy - Dálnice D3; AirCon
9
Pilotní projekty
MPO - Optimalizace provozu nemovitostí „Kulový blesk“
• Zadavatel: Ministerstvo průmyslu (MPO)
• Přemístění 10 státních institucí do nové administrativní
budovy, kterou postaví a bude spravovat soukromý
partner po dobu 30 let
10
PPP projekty
na regionální úrovni v České republice
Veřejné osvětlení; Energetika
Regenerace – brownfields
11
Údržba zeleně a komunikací
Vodní a odpadové hospodářství
PPP projekty
na regionální úrovni v České republice mající znaky PPP projektů
- technické služby (veřejné osvětlení, svoz a likvidace komunálního
-
odpadu, vodní hospodářství, údržba komunikací, údržba zeleně, …)
facility management budov
EPC (Energy Performance Contracting) projekty
veletržní areály, sportoviště
parkoviště, odtahové služby
letiště Brno – Tuřany
útulky pro psy
informační systémy – www.isvzus.cz centrální adresa
regenerační projekty – „Živá nádraží“
dopravní autobusová obslužnost krajů
12
Regionální projekty PPP v ČR
Administrativní komplex kraje Vysočina
•
•
•
•
•
Tzv. brownfieldový projekt
Samostatný blok městské zástavby
Cca 12 tis. m2 podlahové plochy pro úředníky KÚ
Multifunkční budova (KÚ, IZS, konferenční sál, parkoviště...)
Doporučeno radou kraje a příslušným výborem, nyní bude schvalovat
zastupitelstvo, následně proběhne volba preferované varianty projektu
podle doporučení poradců
13
Regionální projekty PPP v ČR
Víceúčelový sportovní areál v Tachově
•
•
•
•
Výkon správy areálu formou tzv. facility managementu
Hřiště s umělým povrchem, osvětlením, oplocením
Areál v majetku města nyní i po ukončení smluvního vztahu
Koncesní smlouva uzavřena na 20 (15) let v roce 2007 – smlouva
je vždy po roce přehodnocována – kvůli investicím města bylo dohodnuto
• Zkrácení doby provozu pro koncesionáře
• PPP zvoleno z důvodu ekonomické výhodnosti životního cyklu
14
Regionální projekty PPP v ČR
Tábor – vodohospodářství
• Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
• Zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury na
dobu 10 let - zajištění kvalitních dodávek pitné vody a
následný sběr a čištění městských odpadních vod
• Běží koncesní řízení
• http://www.vstab.cz/cz/koncesni-rizeni
15
Regionální projekty PPP v ČR
Revitalizace autobusového nádraží Třebíč
• Výstavba, zajištění financování a dlouhodobý provoz (cca
25 let) autobusového terminálu ve městě Třebíč
• Součástí projektu je i výstavba obchodní galerie
zastřešující plochu autobusového terminálu a výstavba
parkovacího domu
• Zpracován a v září 2008 schválen koncesní projekt
16
Regionální projekty PPP v ČR
Projekt Velká Hleďsebe
•
•
•
•
•
•
Tzv. brownfieldový projekt v objektu bývalých kasáren
Plocha cca 12 tis. m2
Nová obytná čtvrť Klimentov (170 rodinných domků, 560 bytů)
Škola, vědeckotechnický park, průmyslová zóna
Celkové náklady cca 5 mld. Kč
V současné době zrealizováno zásobování teplem a teplou vodou
17
Domov na Dómském pahorku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kapacita: 108 lůžek
Investor: město Litoměřice (dotace + prostředky města)
Vlastník: město Litoměřice
Výstavba: cca 1 rok (provozovatel měl částečnou možnost
ovlivnit výstavbu dle svých zkušeností s provozem obdobných
zařízení)
Koncesní řízení: jaro 2008 (zkušenosti, personální zajištění, ...)
Provozovatel: Farní charita Litoměřice (ošetřovatelská a
pečovatelská služba, provoz zařízení vč. údržby a oprav, ...)
Délka smlouvy: 20 let
Financování provozu: roční příspěvky z města a MPSV (není na
ně právní nárok) a příspěvky od uživatelů
Názor provozovatele: koncesní řízení pro něj bylo nové a tím i
složitější než klasická zakázka, ale provoz zařízení je na
základě koncesní smlouvy bezproblémový
18
Domov na Dómském pahorku
Zdroj: Farní charita Litoměřice
19
Děkuji za pozornost
www.asociaceppp.cz
20

Podobné dokumenty

MODEL VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

MODEL VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Obr. 12. Průběh úhlu natočení lopatek větrné turbíny 

Více

Byla jsem úplně normální mladá holka…

Byla jsem úplně normální mladá holka… Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. Centrum pro pruchy příjmu potravy Ke Karlovu 11 128 21, Praha 2

Více

AirCon - Trolejbusy v Praze

AirCon - Trolejbusy v Praze možností je nesmírně široká skupina projektů PPP, které jsou nastaveny na principu přenosu rizik a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Veřejný sektor se zaměřuje pouze na definici, příp...

Více

Kanalizační řád města Mariánské Lázně

Kanalizační řád města Mariánské Lázně dlouhodobě bydlících obyvatel). V dalších přidružených odkanalizovaných lokalitách byl počet trvale bydlících obyvatel ve Velké Hleďsebi 2 124, ve Valech 305 a v Zádubu-Závišíně 263. Celkem tedy od...

Více

Newsletter 3 - ELI – extreme light infrastructure

Newsletter 3 - ELI – extreme light infrastructure FZÚ AV ČR se pro projekty HiLASE a ELI uchází o finance ze strukturálních fondů z Bruselu. Zdá se, že ČR tuto jedinečnou příležitost nezaspala a v případě úspěchu se na poli výkonových laserů stane...

Více

Transparentnost systému veřejných zakázek v ČR

Transparentnost systému veřejných zakázek v ČR zveřejňování informací v ČR je ISVZUS, umožňující systematické a centrální zveřejňování informací a vzdálený a neomezený přístup po internetu. Při zadávání a realizaci veřejných zakázek je možno v ...

Více

SMLOUVAOD Í LO Č. smlouvy Objednatele: 15/2014/R uzavřená

SMLOUVAOD Í LO Č. smlouvy Objednatele: 15/2014/R uzavřená Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypra...

Více