KOMENTÁŘ

Transkript

KOMENTÁŘ
KOMENTÁŘ
ke statistickým výkazům
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín
a veřejných knihoven okresu Vsetín
za rok 2009
Vsetín 2010
Základní údaje
Název organizace:
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
IČO:
00851817
ĆÚ:
35234851/0100 KB
ředitelka:
PhDr. Helena Gajdušková
tel.:
571412143, 571419804
fax:
571419805
e-mail:
[email protected]
web:
www.mvk.cz
zřizovatel:
Město Vsetín
Počet oddělení a knihoven:
•
Pověřená knihovna
− Dolní náměstí 1356
• centrální půjčovna
• studovna a čítárna
• komunitní klub a hudební oddělení
• informační centrum
− Luh
•
dětská půjčovna
− Rokytnice
• půjčovna pro děti a dospělé
− Trávníky
• dětská půjčovna
• zvuková knihovna
•
Knihovny okresu
ƒ
ƒ
ƒ
•
knihovny s profesionálním knihovníkem
knihovny s neprofesionálním knihovníkem
pobočky
Celkový počet knihoven
13
44
23
81
Masarykova veřejná knihovna je evidována na MK ČR.
2
Obsah
1.
Umístění a působnost knihoven okresu Vsetín ................................................................... 4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
Knihovní fond .......................................................................................................................... 7
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
Výpůjční služby ............................................................................................................... 10
Ostatní služby.................................................................................................................. 11
Automatizace......................................................................................................................... 11
5.1.
5.2.
5.3.
6.
Registrovaní čtenáři k 31. 12. 2009................................................................................... 9
Návštěvníci k 31. 12. 2009 ................................................................................................ 9
Knihovnické služby............................................................................................................... 10
4.1.
4.2.
5.
Nákup knihovního fondu v Kč k 31. 12. 2009.................................................................... 7
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2009 ............................................................................... 7
Složení knihovního fondu .................................................................................................. 7
Přírůstek knihovního fondu k 31. 12. 2009........................................................................ 8
Periodika k 31. 12. 2009.................................................................................................... 8
Čtenáři a návštěvníci .............................................................................................................. 9
3.1.
3.2.
4.
Pověřená knihovna............................................................................................................ 4
Knihovny okresu v roce 2009 ............................................................................................ 4
Přehled knihoven............................................................................................................... 4
Počet obyvatel................................................................................................................... 6
Knihovnický program....................................................................................................... 11
Internetizace.................................................................................................................... 12
Webové stránky............................................................................................................... 12
Projekty a granty ................................................................................................................... 12
6.1.
6.2.
6.3.
VISK3 .............................................................................................................................. 12
Knihovna 21. století......................................................................................................... 12
Ostatní granty.................................................................................................................. 13
7.
Oprava a modernizace knihoven okresu ............................................................................ 14
8.
Z komentářů knihoven okresu – výběr akcí, besed ........................................................... 14
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
Masarykova veřejná knihovna Vsetín - pověřená knihovna ............................................ 14
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm .................................................................... 19
Městská knihovna Valašské Meziříčí .............................................................................. 20
Střediskové knihovny a střediska .................................................................................... 21
Samostatné profesionální knihovny ................................................................................ 25
3
1. Umístění a působnost knihoven okresu Vsetín
1.1. Pověřená knihovna
Základním posláním Masarykovy veřejné knihovny Vsetín je poskytování informačních
a knihovnických služeb občanům i návštěvníkům města Vsetín a zajištění stejné úrovně
v poskytování těchto služeb i v rámci celého okresu.
Masarykova veřejná knihovna Vsetín je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je
Město Vsetín. Činnost knihovny je financována jak z rozpočtu města tak prostřednictvím
dotace ze Zlínského kraje. Tato dotace slouží k podpoře fungování systému knihoven
v okrese Vsetín. Speciální pozornost je věnována malým obecním knihovnám.
MVK Vsetín má na Dolním náměstí 3 oddělení (centrální půjčovna, komunitní klub
a hudební oddělení, studovna a čítárna), kde se provádí výpůjční činnost, oddělení
katalogizace a středisko regionálních knihovnických služeb. Na sídlištích jsou 3 dětské
půjčovny a zvuková knihovna. Součástí knihovny je také Informační centrum.
1.2. Knihovny okresu v roce 2009
V okrese Vsetín se kromě Masarykovy veřejné knihovny nachází 77 knihoven. Z tohoto
počtu jsou 3 městské s více pracovníky, 2 městské s jedním pracovníkem, 8 obecních
profesionálních knihoven s jedním pracovníkem (dále jen „profi knihovník“) a 44 obecních
neprofesionálních knihoven (dále jen „neprofi knihovník“). Počet poboček je 20 a kromě 3
se jedná o pobočky s neprofi knihovníkem.
1.3. Přehled knihoven
Pověřená a současně středisková knihovna
•
Vsetín
− pobočky
ƒ Trávníky, Luh, Rokytnice
− knihovny s neprofi knihovníkem
ƒ Hošťálková, Huslenky, Janová, Kateřinice, Leskovec, Lhota u Vs., Liptál, Lužná,
Pozděchov, Prlov, Ratiboř, Seninka, Ústí, Zděchov
Střediskové knihovny a střediska
•
Horní Lideč
− knihovny s neprofi knihovníkem
ƒ Francova Lhota, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice
•
Jablůnka
− knihovny s neprofi knihovníkem
ƒ Bystřička, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Růžka
4
•
Rožnov pod Radhoštěm
− pobočky
ƒ Hážovice, Horní Paseky, Tylovice
− knihovny s neprofi knihovníkem
ƒ Vidče, Střítež nad Bečvou, Valašská Bystřice, Dolní Bečva, Hutisko-Solanec,
Prostřední Bečva, Vigantice
•
Valašské Meziříčí
− pobočky
ƒ Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krhová, Lhota u Choryně, Poličná, Podlesí,
Pod Oborou, Vyhlídka
− knihovny s neprofi knihovníkem
ƒ Branky, Choryně, Jarcová, Kladeruby, Kunovice, Loučka, Podolí, Police, Velká
Lhota
ƒ Lešná
• pobočky
♦ Jasenice, Perná
ƒ Zašová
• pobočka
♦ Veselá
Knihovny samostatné s profi knihovníkem
•
•
•
•
•
•
•
•
Halenkov
Hovězí
Nový Hrozenkov
Karolinka
Kelč
− pobočky
ƒ Babice, Komárovice, Lhota u Kelče, Němetice
Valašská Polanka
Velké Karlovice
Zubří
− pobočka
ƒ Staré Zubří
5
1.4. Počet obyvatel
Počet obyvatel
Typ knihovny
2009
2008
pověřená knihovna
27 759
27 887
s profi knihovníkem
73 261
73 325
s neprofi knihovníkem
45 263
45 164
146 283
146 376
celkem
Střediska (bez střediskových knihoven)
Počet obyvatel
Název střediska
2009
Horní Bečva
2008
0
6 474
Horní Lideč
6 008
6 049
Jablůnka
4 032
3 993
Rožnov pod Radhoštěm
11 325
4 779
Valašské Meziříčí
10 190
10 194
Vsetín
13 708
13 675
celkem
45 263
45 164
Knihovny s profi knihovníkem
Obsluhovaná populace
Název knihovny
Počet obyvatel
2009
2008
Valašská Polanka
1 352
1 357
Horní Lideč
1 470
1 480
Jablůnka
2 018
2 006
Hovězí
2 409
2 382
Horní Bečva
2 456
2 468
Velké Karlovice
2 576
2 574
Halenkov
2 670
2 650
Kelč
2 679
2 669
Nový Hrozenkov
2 723
2 741
Karolinka
2 752
2 794
5 001 - 10 000
Zubří
5 476
5 449
10 001 - 20 000
Rožnov p. Radhoštěm
17 121
17 196
Valašské Meziříčí
27 559
27 559
Vsetín
27 759
27 887
celkem
101 020
101 212
1 001 - 3 000
20 001 - 40 000
6
2. Knihovní fond
2.1. Nákup knihovního fondu v Kč k 31. 12. 2009
Nákup v Kč
Typ knihovny
2009
2008
pověřená knihovna
1 620 756
1 709 374
s profi knihovníkem
2 052 971
1 813 757
551 658
647 865
4 225 385
4 170 996
s neprofi knihovníkem
celkem
Nákup knihovního fondu v Kč za rok 2009
Srovnání MěK s více pracovníky
pověřená knihovna
Rožnov pod Radhoštěm
s profi knihovníkem
Valašské Meziříčí
s neprofi knihovníkem
Vsetín
2.2. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2009
Knihovní stav k 31. 12.
Typ knihovny
2009
2008
pověřená knihovna
119 045
117 069
s profi knihovníkem
300 703
295 050
s neprofi knihovníkem
179 958
178 502
celkem
599 706
590 621
Srovnání MěK s více pracovníky
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2009
pověřená knihovna
Rožnov p. Radhoštěm
s profi knihovníkem
Valašské Meziříčí
s neprofi knihovníkem
Vsetín
2.3. Složení knihovního fondu k 31. 12. 2009
Typ knihovny
Krásná literatura
Naučná literatura
2009
2009
2008
2008
pověřená knihovna
62 184
62 001
45 955
44 605
s profi knihovníkem
191 551
187 150
101 064
100 224
s neprofi knihovníkem
131 383
129 953
48 536
48 513
celkem
385 118
379 104
195 555
193 342
7
Složení knihovního fondu k 31. 12. 2009
250 000
200 000
pověřená knihovna
150 000
s profi knihovníkem
100 000
s neprofi knihovníkem
50 000
0
Naučná literatura
Krásná literatura
2.4. Přírůstek knihovního fondu k 31. 12. 2009
Přírůstek k 31. 12.
Typ knihovny
2009
2008
pověřená knihovna
7 901
7 291
s profi knihovníkem
9 757
9 430
s neprofi knihovníkem
3 537
3 590
21 195
20 311
celkem
Srovnání MěK s více pracovníky
Přírůstek knihovního fondu za rok 2009
pověřená knihovna
Rožnov p. Radhoštěm
s profi knihovníkem
Valašské Meziříčí
s neprofi knihovníkem
Vsetín
2.5. Periodika k 31. 12. 2009
Počet exepmlářů periodik
Typ knihovny
2009
2008
pověřená knihovna
220
220
s profi knihovníkem
559
578
s neprofi knihovníkem
178
186
celkem
957
984
Srovnání MěK s více pracovníky
Periodika - počet exemplářů
pověřená knihovna
Rožnov p. Radhoštěm
s profi knihovníkem
Valašské Meziříčí
s neprofi knihovníkem
Vsetín
8
3. Čtenáři a návštěvníci
3.1. Registrovaní čtenáři k 31. 12. 2009
Čtenáři celkem
Typ knihovny
2009
do 15 let
2008
2009
2008
pověřená knihovna
6 331
5 966
1 228
1 270
s profi knihovníkem
9 804
11 036
3 000
3 141
s neprofi knihovníkem
3 428
3 618
1 435
1 622
19 563
20 620
5 663
6 033
celkem
Registrovaní čtenáři k 31. 12. 2009
12 000
10 000
8 000
pověřená knihovna
6 000
s profi knihovníkem
4 000
s neprofi knihovníkem
2 000
0
Čtenáři celkem
do 15 let
Srovnání MěK s více pracov. - čtenáři celkem
Srovnání MěK s více pracov. - do 15 let
Rožnov p. Radhoštěm
Rožnov p. Radhoštěm
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Vsetín
Vsetín
3.2. Návštěvníci k 31. 12. 2009
Typ knihovny
Návštěvníci celkem
2009
2008
Návštěvníci internetu
2009
2008
pověřená knihovna
221 066
144 417
22 249
21 307
s profi knihovníkem
214 107
183 225
30 227
37 789
36 878
32 958
7 383
10 733
472 051
360 600
59 859
69 829
s neprofi knihovníkem
celkem
9
Registrovaní čtenáři k 31. 12. 2009
250 000
200 000
pověřená knihovna
150 000
s profi knihovníkem
100 000
s neprofi knihovníkem
50 000
0
Návštěvníci celkem
Návštěvníci internetu
4. Knihovnické služby
4.1. Výpůjční služby k 31. 12. 2009
Výpůjčky celkem
Typ knihovny
2009
2008
pověřená knihovna
415 294
418 981
s profi knihovníkem
705 330
749 039
s neprofi knihovníkem
117 950
129 581
1 238 574
1 297 601
celkem
Výpůjčky za rok 2009
Srovnání MěK s více pracovníky
pověřená knihovna
Rožnov p. Radhoštěm
s profi knihovníkem
Valašské Meziříčí
s neprofi knihovníkem
Vsetín
Výpůjčky periodik
Typ knihovny
2009
2008
pověřená knihovna
85 654
84 857
s profi knihovníkem
135 435
157 988
25 843
29 453
246 932
272 298
s neprofi knihovníkem
celkem
Srovnání MěK s více pracovníky
Výpůjčky periodik za rok 2009
pověřená knihovna
Rožnov p. Radhoštěm
s profi knihovníkem
Valašské Meziříčí
s neprofi knihovníkem
Vsetín
10
4.2. Ostatní služby
Knihovna kromě klasických výpůjčních služeb poskytuje následující služby:
• zvuková knihovna – služby pro zrakově postižené
• kopírování
• přístup k PC – internet, textové editory, tabulkové kalkulátory
• kulturní a vzdělávací (besedy, semináře, přednášky, soutěže pro děti a mládež, aj.)
Kulturní akce v roce 2009
Vzdělávací akce v roce 2009
pověřená knihovna
pověřená knihovna
s profi knihovníkem
s profi knihovníkem
s neprofi knihovníkem
s neprofi knihovníkem
5. Automatizace
5.1. Knihovnický program
V okrese Vsetín jsou používány dvě verze knihovnického programu. Program KP WIN –
SQL již používá 10 profi knihoven, 5 jejich poboček a 4 neprofi knihovny (Francova Lhota,
Lidečko, Ratiboř, Valašská Bystřice). Dvě profi knihovny (Halenkov a Hovězí) provádějí
retrokonverzi a přípravu na půjčování v tomto programu. Program KP Win má zakoupeno
22 knihoven. Z tohoto počtu 20 knihoven již v programu půjčuje a 2 knihovny provádí
retrokonverzi. 38 knihoven zatím program nemá. Jedná se o malé knihovny
s neprofesionálním knihovníkem.
Počet knihoven, které půjčují v knihovnickém programu
Počet knihoven s KP Win
Počet knihoven s KP Win - SQL
knihovny celkem
knihovny
20
15
pobočky
5
celkem
20
20
40
Počet knihoven, které program mají, ale zatím nepoužívají k půjčování
Počet knihoven s KP Win
Počet knihoven s KP Win - SQL
knihovny celkem
knihovny
2
1
počet knihoven celkem
počet knihoven bez knihovnického programu
11
pobočky
celkem
2
1
3
81
38
5.2. Internetizace
V roce 2009 byly téměř všechny základní knihovny okresu připojeny k internetu v rámci
Projektu internetizace knihoven. Pouze dvě knihovny (Obecní knihovna Oznice a Obecní
knihovna Podolí) tuto možnost nevyužily a to z důvodu velmi malých prostor a nemožnosti
umístit PC v knihovně. Tento problém byl řešen zřízením detašovaného pracoviště
na obecních úřadech příslušné obce.
5.3. Webové stránky
Vlastní webové stránky má všech 14 profi knihoven. Kromě tří městských knihoven
(Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
a Městská knihovna Valašské Meziříčí) využily ostatní „Šablony webu“, kterou poskytuje
Knihovna města Hradce Králové.
6. Projekty a granty
6.1. VISK3
•
v r. 2009 podány 3 žádosti a všechny byly úspěšně přijaty
− Masarykova veřejná knihovna Vsetín - Zrakově postižení v informační společnosti
21. století – 98.000 Kč
− Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm – MVS modul KP WIN SQL – 8.000 Kč
− Veřejná knihovna v Hovězí – Změna knihovního systému KP WIN na KP WIN SQL 35.000 Kč
6.2. Knihovna 21. století
•
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
− Talent ze šuplíku IV – 5.000 Kč
− V knihovně není nuda IV – 7.000 Kč
− Knihovna bez bariér VII – 5.000 Kč
•
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
− Nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké – 10.000 Kč
− Večerníčky na kamenech – 5.000 Kč
− Já a komiks – 5.000 Kč
•
Valašské Meziříčí
− Knihy pro nevidomé čtenáře – 5.000 Kč
− S knihovnou nejen kolem světa – 5. 000 Kč
12
6.3. Ostatní granty
•
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
− Malé granty města Vsetín 2009
ƒ O Poklad strýca Juráša aneb kamarádství – 5.000 Kč
ƒ Aktivní život seniorů ve Vsetíně – 5.000 Kč
ƒ Valašské Velikonoce, Kouzlo valašských Vánoc aneb lidové zvyky, tradice
a lidová výroba – 8. 000 Kč
− OP LZZ – Sociální integrace a rovné příležitosti
ƒ Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního
a rodinného života
• Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání – prosperita“ 5.038.345,92 Kč
− Grundtvig – individuální grant
ƒ Program celoživotního učení
• „Funding from the EU for Educational and Related Activities“ - Financováno
vzdělávání 1 pracovníka MVK
− Nadace Livie a Václava Klausových
ƒ Senioři komunikují III - 38.000 Kč
− Fond kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit
ƒ Knihovna mého srdce aneb kamarádka knihovna - 25.000 Kč
•
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštem
− Zlínský kraj
ƒ Já a komiks – 10.000 Kč
ƒ O poklad strýca Juráša – 10.000 Kč
− Ministerstvo kultury – kulturní aktivity zdravotně postižených občanů
ƒ Motivační program pro rozvoj poslechové kultury S-klubu – 10.000 Kč
− Nadace Děti – kultura – sport
ƒ Putování broučků Valašským královstvím – 20.000 Kč
− Nadace Via a Poštovní spořitelna
ƒ Město v mé paměti – 40.000 Kč
− Sponzorské dary
ƒ Město v mé paměti – 10.000 Kč (podnikatelské subjekty)
ƒ Já a komiks – 2.000 Kč (podnikatelské subjekty)
ƒ Technické dovybavení knihovny – digitální videokamera – 15.000 Kč (Cabot
s.r.o.)
13
•
Městská knihovna ve Valašském Meziříčí
− Sponzorské dary
ƒ Financování výstavních panelů – 20.000 Kč (CS Cabot)
ƒ Finanční dar na nákup knih – dar 7.000 Kč
•
Místní knihovna ve Valašské Bystřici
− Grant od Kulturní komise Obecního úřadu ve Valašské Bystřici
ƒ zabezpečení literárních a poznávacích soutěží pro mládež (materiály,odměny
soutěžícím) a na zabezpečení ohňostroje u příležitosti konání Podzimního
putování Broučků Valašskou Bystřicí. - 22.000 Kč
7. Oprava a modernizace knihoven okresu
Ve Študlově byl zrekonstruován vchod do knihovny. Ve Střelné byla zahájena
rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice a do jejich půdních prostor se přestěhuje
knihovna. Ve Valašské Bystřici se zpracovává projektová dokumentace pro nové prostory
knihovny. V pobočce Bynina (Městská knihovna ve Valašském Meziříčí) došlo k uzavření
knihovny a to z důvodu prodeje budovy. Knihovna je vystěhována do skladu v kasárnách
ve Valašském Meziříčí a po úpravách místností v budově MŠ v Bynině bude opět
v knihovně zahájeno půjčování. Místní knihovna ve Velkých Karlovicích byla 7 týdnů
uzavřena. Proběhla zde výměna podlah a následně byla celá knihovna vymalována. Také
v pobočce Staré Zubří došlo k úpravám – proběhlo malování a výměna oken. Malování se
uskutečnilo i v knihovně ve Lhotě u Vsetína a Liptále. V Zubří došlo k přebudování
vnitřních stávajících prostor knihovny – byla přidána i jedna místnost pro zázemí
knihovnic.
8. Z komentářů knihoven okresu – výběr akcí, besed
8.1. Masarykova veřejná knihovna Vsetín - pověřená knihovna
Večerní akce pro veřejnost
•
Literární besedy
− V tej karlovskej obci – posezení se spisovatelkou Helenou Mičkalovou a ženským
pěveckým sborem Karlovjanky
− Nejaký Jura Vičík – příběhy ze Zlína a okolí. Autorské čtení Jaroslava Kovandy,
hudební doprovod harmonika – Tomáš Kočko
− Za Jaroslavem Seifertem – literární pořad Jarmily Mikuláškové o nositeli Nobelovy
ceny za literaturu
− Beseda s Afrikanistou a diplomatem Vladimírem Klímou – Vladimír Klíma je
přední český afrikanista, překladatel a diplomat. Byl český velvyslanec v Ghaně,
překládal první africké a karibské autory a sestavil několik antologií africké
a karibské literatura.
− Poezie v hudbě, hudba v poezii – setkání s básníkem Jakubem Chrobákem
a hudební skupinou Ležérně a vleže
− Autorské čtení Benjamina Kurase – povídání o Evropě s Benjaminem Kurasem,
autorem knih Češi na vlásku, Jak přežít padouchy, Tao sexu…
14
− Autorské čtení Věry Noskové - Věra Nosková je jednou z nejčtenějších a
nejpůjčovanějších českých autorek. Spolu s Jiřím Grygarem stála u zrodu klubu
skeptiků Sysifos. Večer bude spojen se křtem autorčiny nové knihy. Večerem
provází Pavel Kotrla
− Čtení a beseda s Antonínem Bajajou - seznámení s novým románem úspěšného
prozaika krátce před jeho vydáním, doplněno autorským čtením
− Milena Fucimanová a poetické divadlo Agadir - Milena Fucimanová čte ze své
nejnovější prózy Denní menu (vydalo nakladatelství Kniha Zlín).
− Slavnostní vyhodnocení literární soutěže Talent ze šuplíku za účasti
spisovatele Pavla Göbla
•
Cestopisné
− Po Indickém Himaláji – beseda s Josefem Janků o měsíční cestě po Ladakhu
a část Indie
− Na cestách světem – putování po cestách i necestách po pěti kontinentech světa,
beseda s Liborem Burešem
− Jak se žije pod Africkým rovníkem - Míla Kadzo Byrtusová vyprávěla o zážitcích
a zkušenostech z pobytu v Keni
− Ohlédnutí za Pekingem - beseda se členy folklorního souboru Jasénka, kteří se
v říjnu 2008 zúčastnili Mezinárodního folklorního festivalu v Pekingu
− Plavba na poprvé aneb jak si užít „last minute holidays“ – povídání Hany
Staňkové o tom, jaké to je být poprvé na lodi a na moři a uplout 1430 námořních mil
− Cestování s „Lonely Planet“ Thajsko – beseda s Petrem Adámkem
− Vietnam – o životě Vietnamců s Petrou Vymětalíkovu, která ve Vietnamu strávila 3
měsíce dobrovolnickou prací v hanojském neziskové organizaci
− Maroko-země z pohádky- večerem provází Kateřina Vlhová
•
Různé
− Lyžování dnes a zítra – s Dušanem Andělem o zážitcích, příbězích a
zkušenostech z lyžování na Valašsku
− O poklad strýca Juráša – slavnostní vyhodnocení městského kola dětské literární
soutěže
− Holocaust… Jedno ze 669 zachráněných dětí vypráví svůj příběh – Tomas
Graumann, brněnský Žid, naturalizovaný Američan, misionář na Filipínách a jedno
ze 669 zachráněných dětí Nicholasem Wintonem
− Dakar 2009 – Argentina - Chille – beseda s účastníkem legendární motoristické
soutěže
− Pletené pohádky – Čunkaři - loutkový soubor z Turnova
− (Ne)bezpečný věk – rady, jak se vyhnout nepříjemným setkáním s kapsáři, zloději,
podvodníky a násilníky
− Vsetín v době protektorátu 1939-1945 – život ve Vsetíně v době protektorátu
− Sny, mýty a realita v manželství a partnerství – večerem provázela Zuzana
Rovenská
− Podvečer s Tháliemi – setkání s Petrou Hřebíčkovou a Helenou Čermákovou,
členkami Městského divadla Zlín, nositelkami Ceny Thálie
− Ivo Trajkov - Kde začíná a kde končí filmový Balkán – beseda s filmovým
režisérem, scénáristou, producentem a rodákem z makedonského Skopje
− Valašsko ve stínu válečných událostí 17. a počátku 18. století. Vpády z Uher –
večerem provází Petr Odehnal
15
− Sexuální a reprodukční zdraví - setkání s MUDr. Radimem Uzlem, předsedou
Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu
− Večer s Ing. Danuší Steinovou – česká společnost pro trénování paměti a
mozkový jogging
− Mushing - závody psích spřežení - beseda o závodech se psím spřežením
doplněna promítáním fotografií. Besedou provází Dušan Olšák.
− Zlatá šedesátá - beseda s JUDr. Lubomírem Gajduškem k výročí padesáti let
divadla Semafor
− Demokracii máme a co teď? - diskusní klub s pozvanými hosty k 20. výročí
Listopadu 1989
− Splněný sen: roční cesta do Asie 2005-2006 - výběr nejzajímavějších reportáží
a postřehů z celé roční cesty (Indie, Bangladéš, Kambodža, Laos, Čína, Malajsie,
himalájské oblasti a další)
•
Zvuková knihovna
−
−
−
−
−
•
Novinky ve zvukové knihovně
Zdravý životní styl v každém věku
Po Californii s Danielou Divínovou
Řím očima Aloise Štrbíka
Motivační úvod k trénování paměti
Senior klub – Luh
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Věčné město Řím
Florencie
Škůdci a ochrana rostlin
Cestujeme po Aljašce
Májové melodie
Plavba lodí po Atlantiku
Bývalé sovětské a asijské republiky
Patagonie
Sluneční soustava
Vánoční hudba a poezie
Akce pro mládež, Komunitní klub
Informatika, internet, databáze, literární semináře, exkurze žáků a studentů vsetínských
SŠ, setkání zaměřená na prevenci sociálně patologických jevů
•
Kreativní dílny - výběr:
− Podložky z pedigu - tvoření podložek pod hrneček
− Gamezone – hravé odpoledne s počítačem
− Valetýn v K klubu – tvůrčí dílna, výroba valentýnských přání a „mini“ dárků
− Předvelikonoční tvořivá dílna – tvoření velikonoční dekorace
− Noc s Andersenem – nocování v knihovně plné her, četby a zábavy
− Rodinné tvořivé odpoledne – tvořivá pracovní dílna pro všechny generace
− Balónková show – tvoření zvířátek a jiných tvarů z nafukovacích balónků
16
−
−
−
−
−
−
−
−
•
Kouzlíme s CD – výroba svícnu, mandaly a věšáků
Malovaná trička – originální kresby na tričku
Obrázky z luštěnin – krásné obrázky z různých druhů luštěnin
Drátkování z kamínků – tvořivá dílna, kdy byla možnost vyrobit si originální šperk
Dudkování – interaktivní program s malířem, ilustrátorem A.Dudkem
Výtvarné hříčky – tvořivá dílna z materiálů, který zbyl po prázdninové knihovně
Malované básničky – ilustrace k básničkám
Vánoční čtení, tvoření, hudba – společné hlasité čtení s vánoční tématikou,
vyrábění vánočních ozdob
Semináře pro školy
− O Aniččin poklad – vyhledávání informací
− 2x Literární seminář pro MG Vsetín (Současná česká próza a hororová literatura)
− Robert Fulghum – život a dílo
− Kosmetička a kadeřnice – povídání o péči o pleť a vlasy a názorné ukázky
malování a česání
− Karel Čapek – prohlédnutí výstavy
− Druhá světová válka v literatuře – povídání a autorech 2. světové války + čtení
ukázek z knih těchto autorů
− Vánoce – povídání a Vánocích, ukázka pohádek
Koncerty, hudební programy
•
•
•
•
Koncert – pěvecký sbor Masarykova gymnázia Vsetín – SONG – pod vedením
PaedDr. Heleny Kaločové (zvuková knihovna Trávníky)
Vystoupení ženského pěveckého sboru Karlovjanky
Vystoupení Jasénky
Vystoupení Harafice
Výstavy
•
„Galerie na schodech“
− Stromy
− Podmořský svět aneb co všechno se dá vytvořit z odpadového materiálu
− Nový Zéland – Kateřina Vlhová
− Miminka do dlaně - Výstava fotografií nedonošených dětí a jejich životních příběhů
od Doc. Mgr. Jindřicha Štreita a Zdeňka Málka
− Česko proti chudobě ( SPKP Vsetín)
− Hanák
− Josef a Karel Čapkovi – putovní výstava k 70.- výročí úmrtí K. Čapka
− Šumný Vsetín
− Prima klima ( SPKP Vsetín)
Akce pro děti
Výběr ze společných aktivit pro děti:
Z pohádky do pohádky, Už půjdu do školy, Z dávných dob-Keltové, Kamarád počítač,
Poprvé v knihovně, Dopoledne s pohádkou, Mašinky, mašinky, mašinky, Co v čítankách
17
nenajdete, Tu si přečti, V knihovně se nenudíme, Mistři štětce dětem, Krtek, Mikeš a ti
druzí, Abeceda s pohádkou, Společné čtení, Podívej, co umím, Beseda s I. Březinovou,
Svět očima dětí, Příběhy s dětským hrdinou, Když už člověk jednou je, O humoru
s humorem, Dopoledne otázek a odpovědí, Dopoledne s počítačem, Počítač nebo
knížku?, Souboje, prohry, vítězství, Povídej mi pohádku, O dětech a pro děti, Ze čtenářských deníků, Z pohádky do pohádky, Pojď s koťaty do pohádky, Za zvířátky do Afriky,
Ukaž, co znáš…, Čtení na prázdniny, Najdi, doplň, vylušti, Na prázdniny s knížkou, Knížky
na jedničku, Macourkoviny, Učíme se v knihovně, Chytrá hlavička, Smějeme se každý
den, Hop z knížky do knížky, Jak se chodí za básničkou, Filmáček, Alík a počítač,
Knihovna-domeček plný knížeček, Braši, ve věži nám straší, Tužkou kresli po papíře, Bratr
Vlk, Neotesánek, Všechny barvy duhy, Máme pod čepicí, Za pohádkou do knihy, Tu si
přečti, Vysvědčení v knihovně, Z pohádky do pohádky, Knížátka, Skládáme básně je nám
krásně, Navštívíme spolu pohádkovou školu, Kamarádka knížka, Jarní prázdniny
s Asterixem, Krabičky pro radost, Cesta do pravěku, Škola naruby, Neznáme se, V říši
hmyzu s Ondřejem Sekorou, Pohádko, Dobrý den, Vezmi si pastelku, Vyučování
v knihovně,Jaro je tady, Duhový most, Voda, voděnka studená, Hrajeme si v knihovně,
Pálí Vám to?, Naše město Vsetín, Medoviny, Košíčky z novin, Zvířátka z květináčů,
Terárium ve sklenici, V knihovně si poradíme, Humor v literatuře, Beseda s R. Fučíkovou,
Za knížkou do knihovny, Kytka-nitka – hrajeme si na básníky, Perníková chaloupka, Nikdy
to nevzdávej, Dobrodružství s dinosaury, Putování po Slovensku, Chytrá hlavička,
Barevná housenka, Korálkování, Pexesománie, Hrajeme si v knihovně, Vědomosti v hrsti,
Hledánky, S úsměvem jde všechno líp, Náš kamarád krtek, Jak krtek uzdravil myšku,
Příběhy s dětským hrdinou, Čas adventu a Vánoc, Ukaž, co umíš, Podzimní, Dnes
knihovna patří nám, Novinky pro malé čtenáře, František Hrubín, Valašké báje a pověsti,
Pohádkové dopoledne, Za zvířátky do pohádky, Osvobozené divadlo, Nejmilejší
večerníčky, Jan Werich, Najdi správné slovíčko, Lidský svět očima zvířat, Za pohádkou
do knihovny, Odpoledne s knížkou.
Specifické aktivity v hlavní budově na Dolním náměstí a v dětských půjčovnách
Luhu, Rokytnici a na Trávníkách
•
Hlavní budova MVK na Dolním náměstí
− Valašské Velikonoce – zdobení vajíček, pletení pomlázky a další valašské
velikonoční zvyky a tradice
− Valašské Vánoce - přijďte nasát trochu pohodové předvánoční atmosféry…
Přiblížení tradičních valašských zvyků a obyčejů v období Vánoc, podbarveno
vánoční hudbou
− Cyklo vyjížďky s ing. Dušanem Andělem
− Seriál turistických vycházek seniorů, jejich přátel a příznivců knihovny
− Den seniorů s radostí, tancem, hudbou a poezií - kulturní program tvořený
komponovaným pásmem zaměřeným na hudbu, tanec a poezii. Program je doplněn
tvořivými dílnami
− Knihovnický happening - zábavné odpoledne pro veřejnost spojené
s knihovnickým happeningem v rámci Týdne knihoven
− Gender - co to je za slovo a jaký má význam??? - úvodní přednáška
k problematice rovných příležitostí. Součástí bude také představení projektu
„Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín“
18
•
Dětská knihovna Luh
− pokračování činnosti knihovnického kroužku Knížátka
− úspěšné pokračování setkávání Senior klubu v Luhu, poslední pátek v měsíci
− setkávání Dámského klubu Tilia – schůzky 1-2 x měsíčně, vzájemná spolupráce
Tilia se Senior klubem
•
Dětská knihovna Rokytnice
− ZŠ Rokytnice - všechny třídy během každého školního roku navštíví knihovnu
− předávání pololetního vysvědčení v knihovně, čtení ze čtenářských deníků.
•
Dětská knihovna Trávníky
− pravidelná klubová setkávání SONS Vsetín
− tvořivé výtvarné dílny
Ediční činnost
•
•
O poklad strýca Juráša aneb Kamarádství – Almanach dětských literárních prací
okresu Vsetín; spolupráce s Městskou knihovnou Rožnov pod Radhoštěm
Hýl, Pavel. S počítačem přátelsky : základy počítačových znalostí Office 2007
8.2. Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
•
•
•
•
•
•
•
Jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí bylo v roce 2009 již 14. Putování
s broučky Valašským královstvím – pořádáno ve spolupráci s Valašským muzeem
v přírodě, T-ka, Střediskem volného času.
Město v mé paměti – pokračování projektu Město v mé paměti v programu Nadace
Via a Poštovní spořitelny – je zaměřen na tvůrčí potenciál seniorů v oblasti tvůrčího
psaní. Projekt trvá do poloviny roku 2010 a v jeho rámci knihovna vydává průvodce
po Rožnově – Pozoruhodné rožnovské ulice a také knihu jednoho z účastníků projektu
– Jana Surého, pod názvem Tož tak ide svět. Vychází také sborník literárních prací
účastníků projektu, ze kterého se veřejně čte v knihovně a v Domově seniorů.
Mlsné večerníčky na kamenech – v roce 2009 se pokračovalo v zaměření této akce
na děti předškolního věku a jejich rodiče. Po 5 dní ve 2. červnovém týdnu ve spolupráci
s různými divadélky se podařilo za knihovnu přilákat denně cca 70 lidí, pro které se
četly pohádky, hrálo divadlo.
Letní procházky pamětí města – prezentace jednotlivých průvodců pamětí města
vydaných v rámci projektu Město v mé paměti před veřejností
Benefice pro mateřská centra Domeček a Kolovrátek – charitativní vystoupení dětí
rožnovských základních škol – zisk finančních prostředků pro tohoto partnera (v roce
2009 se vybralo na vstupném cca 20 000,-) – ve spolupráci s družinami a T-ka.
Po celý rok 2009 se schází v knihovně knihovnický kroužek LOUSKÁČEK – děti
pod vedením knihovnice Jany Hradilové hledají netradičními způsoby cestu k četbě,
knihám, příběhům a hrám.
Večery poezie – proběhl večer moravsko-slovenského básnického spolku
STRACHOLAM a večer zpívané poezie v podání souboru Zlatá brána Josefa Paculy.
Souběžně s tímto se naplňuje virtuální místnost na webových stránkách knihovny
pod záložkou Otevřeno poezii. V současné době má zde uveřejněno verše 14 autorů.
19
•
•
•
•
•
Po pašeráckých stezkách – setkání knihovníků z Kysucké knižnice v Čadci,
rožnovských knihovníků a seniorů v okolí Turzovky a Klokočovských skal – ve spolupráci s o.s. Zdravý Rožnov.
Jiřina Šiklová – v rámci cyklu besed se zajímavými osobnostmi knihovna uspořádala
2 besedy s přední českou socioložkou
Mária Húšťavová – beseda s emeritní ředitelkou Kysuckého muzea v Čadci na téma
předvánoční zvyky na Kysuciach
Lázeňské besedy – v cyklu besed o rožnovském lázeňství byly dvě besedy
uskutečněny ve slovenské Čadci
Iskérka promítá v knihovně – v rámci spolupráce probíhá v knihovně cyklus
promítání filmů zabývajících se duševním zdravím v závěru doplněných o výklad
klinického psychologa
Ediční činnost
•
•
•
•
•
Kronika mého rodu – kniha Josefa Bártka u příležitosti oslav výročí 750 let
od založení obce Horní Bečva
Já a komiks a O poklad strýca Juráša – dva almanachy dětských literárních prací
jako výstupy z městského a okresního kola soutěže O poklad strýca Juráša
Tož tak ide svět – kniha humorných fejetonů Jana Surého o staříčkovi Čtvrtinovém
Pozoruhodné rožnovské ulice – průvodce pamětí města
Někdy navečer, když se tak dívám na západ slunce a Kobzáňův Rožnov – dvě
knihy Richarda Sobotky
8.3. Městská knihovna Valašské Meziříčí
V roce 2009 v knihovně opět proběhla celá řada akcí pro děti i dospělé – besedy, soutěže,
lekce informační gramotnosti, instruktáže k práci s PC, exkurze po knihovnách, předčítání,
kulturní programy, vzdělávací programy, divadelní představení aj.
Knihovna se také připojila svými aktivitami k celostátním knihovnickým akcím – Noc
s Andersenem, Týden knihoven, anketa Kniha mého srdce. V rámci projektu Zdravé město
pokračovaly besedy Klubu zdraví. V oblasti práce s dětmi a mládeží se pořádalo mnoho
lekcí informační gramotnosti, besed a soutěží.
V oblasti práce s dospělými je důležité zaškolování různých kategorií uživatelů, převážně
seniorů, do práce s PC, Internetem a e-mailem. Celoročně probíhal cyklus poslechových
večerů Od jazzu k technu.
•
•
•
Knihovníci na radnici aneb Zprávy včasné co se děje v Krásně – dvouměsíčník
o informacích a dění z knihovny
Noc s Andersenem - sedmé nocování v knihovně tentokrát s Ondřejem Sekorou
a jeho pohádkovými hrdiny, opět se nocovalo v oddělení pro děti a dospělé na ulici Zd.
Fibicha. Účast 35 dětí.
První rok ve škole - první krok do knihovny – pozvání na slavnostní pasování
na Rytíře řádu čtenářského přijalo na 200 prvňáčků z Valašského Meziříčí a blízkého
okolí. Cílem bylo podpořit zájem o četbu, přivést děti do knihovny a vytvořit u nich
návyk pravidelných návštěv a soustavného čtení. Děti po celý rok při svých návštěvách
v knihovně sbírají razítka do speciálních legitimací. Pravidelní návštěvníci jsou
odměněni drobnými dárky. Děti jsou tak stimulovány k pravidelným návštěvám
20
•
•
•
•
•
•
v knihovně a je jim nabízena vytipovaná literatura. V říjnu proběhlo Klíčování druháků
a knihovna tak získala spoustu nových malých čtenářů.
Týden knihoven - knihovna v tomto týdnu vyhlásila čtenářskou amnestii (prominutí
poplatků za upomínky) a registrovala nové čtenáře zdarma.
Mikulášská amnestie – akce měla za úkol především stáhnout zpět do regálů
upomínané knihy, nabízeli jsme registraci nových čtenářů zdarma.
Darujte knihovně povinnou četbu – výzva pro naše uživatele, aby nepotřebnou
klasiku věnovali knihovně. Doplnili jsme knihovní fond o konkrétní žádané tituly.
Adoptuj panenku a zachráníš dítě – cílem tohoto projektu je získat finanční
prostředky pro celosvětovou kampaň UNICEF. Občané mají možnost prostřednictvím
knihovny zakoupit panenku, která symbolizuje jedno dítě z rozvojové země, které bude
v rámci kampaně proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám.
Panenky jsou prodávány za částku 600 Kč, což je suma potřebná pro očkování
jednoho dítěte. Bylo adoptováno 30 panenek.
výstavy ve vestibulu knihovny – snažíme se, aby prostory knihovny byly při každé
návštěvě knihovny jiné – neokoukané – proto nabízíme především amatérům možnost
ukázat své umění /z oblasti fotografie, malby, grafiky, krajky… (náklady na výstavy jsou
nulové).
exkurze, besedy a knihovnické lekce pro žáky mateřských, základních a středních
škol z Valašského Meziříčí a blízkého okolí
Ediční činnost
•
Knihovníci na radnici aneb Zprávy včasné, co se děje v Krásně - mininoviny
8.4. Střediskové knihovny a střediska
Horní Lideč
Akce probíhaly průběžně celý kalendářní rok.
• Mgr. Ludvík Schmidt - biolog a známý vodák ze Vsetína - vyprávění zážitků
a promítání fotek z prázdninového sjíždění kanadských řek
• Indie - podrobnosti ze života obyčejných lidí, o které nám přijel popovídat cestovatel
z Brna
• Valašské Velikonoce s Valáškem a ukázkou lidových řemesel
• Pasování prvňáčků na čtenáře
• Výstava rukodělných prací žáků Základní školy praktické z Horní Lidče
• Uspávání broučků - s divadelním představením a lampiónovým průvodem
• Adventní tvořivé odpoledne, během kterého se pletly košíky z pedigu, malovaly se
lucerničky, vyráběly se nejrůznější vánoční dekorace a také se prodávaly knížky
s duchovní tématikou. Svůj vánoční program, plný adventních písní a vánočních koled,
předvedli v knihovně také Valášci.
• Spaní v knihovně - noc mezi knihami strávili Valášci, schola i skauti
• kromě již zmíněných akcí, proběhla v knihovně opět řada besed a knihovnických lekcí
pro školní mládež
• V knihovně rovněž po celý rok probíhal kurz anglického jazyka, zkoušky scholy,
Valášku a cimbálové muziky Lidčan
21
Jablůnka
•
•
•
V průběhu celého roku probíhají v knihovně besedy pro základní a mateřskou školu
k doplnění učiva
zapojení do akce „Celé Česko čte dětem“
Maminky a jejich malé děti navštěvují knihovnu v rámci Klubu maminek a miminek.
Rožnov pod Radhoštěm
•
Dolní Bečva, Hutisko–Solanec, Valašská Bystřice a Vidče
− knihovnické lekce
ƒ Co nám kniha prozradí
ƒ Encyklopedie pro děti
ƒ Do knihovny za poznáním
− literární besedy
ƒ Za pohádkou pohádka
ƒ Už umíme číst
ƒ Letem světem za pohádkou
ƒ Kuře Napipi a jeho přátelé
ƒ Příroda kolem nás
ƒ Pohádky a pověsti zpod Radhošťa
ƒ Upovídané kreslení
• Cesta do pravěku
ƒ Upovídané kreslení
• SCI - FI a fantasy literatura
ƒ Poznáváme sami sebe
ƒ Knihy na cestu
•
soutěže
− Valašská Bystřice
ƒ Já a komiks
ƒ Umíš doplnit komiksový strip?
ƒ Valašskýma internetovýma kotárama
ƒ O poklad strýca Juráš
ƒ Čarování s čarodějkami
ƒ Soutěžíme s Ferdou Mravencem a kuřetem Napipi
ƒ Znáš psí kalendář Františka Nepila?
ƒ O nejpěknější velikonoční vajíčko
ƒ O nejpěknější vánoční přáníčko
ƒ O nejpěknější chaloupku pro Broučka (doprovodná soutěž k Podzimnímu
putování Broučků Valašskou Bystřicí)
− Vidče
ƒ O nejlepšího luštitele křížovek z ABC
ƒ O poklad strýca Juráša
ƒ Co víte o přírodě
ƒ Odpoledne kvízů a luštění (k MDD)
ƒ Mikulášské soutěžení
ƒ O nejpilnějšího čtenáře
22
•
ostatní
− Velikonoce na Valašsku - beseda s řezbářem V. Klimešem (Hutisko-Solanec)
− Adolf Dudek mezi námi – beseda se známým ilustrátorem pro děti MŠ a ZŠ
ve Valašské Bystřici a Vidči
− Každý čtvrtek pohádka - pohádkové pásmo (Val. Bystřice)
− A zas tu máme Vánoce – odpolední povídání a zpívání pro všechna (Valašská
Bystřice)
•
čtenářský kroužek (Valašská Bystřice, Vidče)
•
Valašská Bystřice
− Otázky nad časopisy
− Budu čtenář- pásmo pohádek a, malování a her na podporu čtenářství
− Malujeme Velikonoce a Vánoce na výzdobu knihovny
− Kreslíme komiks
− Pečeme a zdobíme perníčky
− Noc s Andersenem - čtení, hraní, povídání a tvoření v duchu bratří Čapků (35
spáčů)
− Podzimní putování Broučků Valašskou Bystřicí
ƒ doprovodná soutěž Putování - O nejpěknější chaloupku pro Broučka
− Den pro dětskou knihu – Den otevřených dveří v knihovně
− Kniha mého srdce – anketa
•
Vidče
− Velikonoční a vánoční zvyky – besedy
− Vyrábíme masky na Dětský karneval
− Mikulášské soutěžení pro nejmenší
− Dětský karneval - tradiční karneval pořádaný ve spolupráci s ZŠ a MŠ a pod záštitou Obecního úřadu ve Vidči
− Mateřská škola vystavuje v knihovně: Jaro, Podzim a Zima - výtvarné práce dětí
− Prevence onemocnění kloubů - beseda s ukázkami terapeutických přístrojů
− Den pro Dětskou knihu – den otevřených dveří v knihovně (hraní, povídání,
soutěžení, prodej vyřazených knih)
− Valašenka slaví - povídání a zpívání k výročí založení dětského folklorního souboru
ve Vidči
− Poslanci mezi námi - návštěva a beseda v knihovně Kniha mého srdce
•
Dolní Bečva
− Zdravý životní styl – beseda pro dospělé
•
Horní Paseky
− “Babský klub” – pravidelné setkávání v knihovně při kávě a povídání nad novinkami
− MDŽ v knihovně
− Sejdeme se u vaječiny
− Mikulášský večírek
•
Tylovice
− Scházíme se v knihovně – spolupráce s MS ČČK
•
Kniha mého srdce – do čtenářské ankety se zapojily všechny knihovny
23
Valašské Meziříčí
•
Branky
− Březen - měsíc knihy - 2 exkurze žáků ZŠ Branky
− O poklad strýca Juráša - zapojilo se 8 žáků ZŠ
•
Jarcová
− exkurze v knihovně pro žáky 1.-5. roč. ZŠ Jarcová,
ƒ čtení úryvků z pohádkových knih
•
Kladeruby
− 2 exkurze žáků 3. a 4. tříd ZŠ Kladeruby
•
Kunovice
− exkurze žáků ZŠ Kunovice v knihovně Val.Meziříčí
•
Loučka
− 5 besed v knihovně pro školní družinu
ƒ Knížky Josefa Lady pro děti
ƒ Večerníčky v pohádkových knížkách
ƒ Co je to ilustrace – co o ní víš
ƒ Pohádka a děti
ƒ Mikuláš /historie, zvyky, obyčeje, pověsti/
•
Velká Lhota
− pro dětské čtenáře se uskutečnily v knihovně tyto akce
ƒ Super hry na počítači
ƒ Velikonoční zvyky na Valašsku - beseda
ƒ J.Karafiát: Broučci - beseda
ƒ Chcete být milionářem? – soutěž na počítači
− 19. ročník tradičního Pochodu broučků na Velké Lhotě ve spolupráci s Obecním
úřadem, požárníky a sportovci z Velké Lhoty
•
Veselá
− ve spolupráci s kulturní komisí OÚ Zašová proběhlo slavnostní pasování prvňáčků
na čtenáře knihovny
•
Zašová
− ve spolupráci se střediskovou knihovnou se uskutečnilo 5 literárních besed pro žáky
ZŠ Zašová
ƒ 1. třída – Pohádky z Valašska
ƒ 2. třída – Pověsti a bajky
ƒ 3. třída - Příběhy o dětech
ƒ 4. třída - Dobrodružná literatura
ƒ 5. třída – Dobrodružná literatura
− ve spolupráci s kulturní komisí OÚ Zašová proběhlo v knihovně Pasování prvňáčků
za čtenáře knihovny
24
Vsetín
•
Liptál a Ratiboř
− Noc s Andersenem
8.5. Samostatné profesionální knihovny
Halenkov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
karneval pro děti - cca 150 lidí
exkurze I.stupně základní školy Halenkov, tříd 2. a 3. ze základní školy Huslenky,
Mateřské školy Halenkov – 3 oddělení, Základní školy praktické, celkem 31 dětí
Pasování žáků 1.tř.ZŠ Halenkov na čtenáře s rautem a dárkem v podobě knihy Zdeňka
Svěráka : Jaké je to asi v Čudu
tradiční Dětský den v parku – účast cca 90 dětí a 200 rodičů
spoluúčast knihovny na Halenkovských slavnostech - příprava programu a moderování
celé akce
− hudební stan pro mladé
spolupráce s místními Hasiči při Branném závodu pro ZŠ Halenkov
3x hudební akce pro náctileté pod názvem Ultimate bass, účast cca 400 lidí,
propagace 11. ročníku Mezinárodního srazu heligonkářů…výroba baneru, reklama
lampionový průvod s maňáskovou pohádkou (BUBLANINA Vsetín) a ohňostrojem,
účast cca 250 lidí
Mikulášská nadílka s čerty a anděly – cca 150 lidí
Vánoční Štěpánská koleda v kostele Povýšení sv. Kříže v Halenkově s pásmem koled
a Malou Jasénkou, Jasénčankami a cimbálovou muzikou Malá Jasénka
Facebook, na kterém má Knihovna Halenkov také svoji stránku a cca 150 fanoušků
Horní Bečva
•
•
•
•
•
akce pro předškoláky – Seznámení s knihovnou
akce pro základní školu – Orientace v knihovně i v knize
Pasování prvňáčků
akce pro dospělé – např. o zdravém životním stylu
výstava dobových fotografií a lidových výrobků – v rámci oslav výročí založení obce
Karolinka
•
literární besedy pro žáky základní školy
− Jaroslav Foglar a jeho Rychlé šípy
− Ilustrátoři dětských knih - současní
− Současní čeští spisovatelé pro děti
− Valašské báje a pověsti
− Romantismus ve světové a české literatuře
− Samizdatová literatura
− Moderní pohádka – O mašince Tomášovi
− Příšerky a příšeři – básně Pavla Šruta
− Nové knihy – tipy na prázdninové čtení
− Václav Čtvrtek
− Loučení se slabikářem, apod.
25
•
Pro dospělé čtenáře cestopisné přednášky s promítáním diapozitivů
− Markézy, ostrovy kouzla zbavené – cestopisná beseda JUDr. Libora Bureše
− Hory a řeky Patagonie – cestopisná beseda Mgr. Ludvíka Schmidta
− Yukon Rivers 97 – cestopisná beseda Mgr. Ludvíka Schmidta
− Otázky a odpovědi k regulačním poplatkům – beseda paní lékárnice PharmDr.
Hany Ptáčkové
Kelč
•
•
•
besedy o knihovně a o knihách pro Odborné učiliště Kelč (zahradníci, prodavači,
zámečníci, pečovatelé, zedníci).
beseda pro MŠ Kelč ( pro budoucí prvňáčky 1 rok půjčování zdarma)
besedy pro děti z 5. – 6. třídy
Nový Hrozenkov
•
•
soutěž O poklad strýca Juráša
besedy pro základní školu
Valašská Polanka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
besedy pro děti ZŠ a MŠ z Valašské Polanky
setkání s dětmi z MŠ Pozděchov
Čtení pro děti - starší spolužáci, paní učitelka nebo knihovnice četli dětem - toto čtení
proběhlo jedenáctkrát
soutěž „O poklad strýca Juráša“ - zapojilo se 20 dětí
Noc s Andersenem
Pasování prvňáčků na čtenáře
Velikonoční tvoření – proběhlo ve spolupráci s vychovatelkami ZŠ Valašská Polanka
beseda se seniory
Pletení adventních věnců
sbírka dárků a zdobení perníčků pro onkologické oddělení v Brně
Velké Karlovice
•
•
po celý rok v knihovně probíhaly besedy a knihovnické lekce
k nejzdařilejším besedám pro děti patřily
− Václav Čtvrtek a jeho knihy
− Detektivky pro děti
− Knihy našich současných autorů
− Enid Blytonová
− Astrid Lindgrenová
Zubří
•
•
•
•
vyhodnocení místního kola literární soutěže „O poklad strýca Juráša“ za přítomnosti
člena Rady města
vyhlášení nového ročníku literární soutěže „O poklad strýca Juráša“
Pasování prvňáčků na čtenáře
Poprvé v knihovně – knihovnu navštívily děti MŠ v Zubří
26
•
•
•
•
•
Březen – měsíc internetu - individuální internetové lekce pro začátečníky
od října probíhaly pravidelné lekce internetu pro seniory
výtvarná soutěž O nejhezčí záložku do knížky – vyhlášení vítězů proběhlo v rámci
Týdne knihoven
Týden knihoven - prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, amnestie
dlužníků
Den pro dětskou knihu – program pro děti, strojení stromečku, kreslení, výroba ozdob,
zpívání koled
Vsetín, 18. 2. 2010
Zpracovala:
ing. Hana Pekárková
vedoucí střediska regionálních knihovnických služeb
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
PhDr. Helena Gajdušková
ředitelka
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
27

Podobné dokumenty