národní kulturní památka vyšehrad

Transkript

národní kulturní památka vyšehrad
the old burgrave's
• • • • • • residence
tel.: +420 222 513 505 — [email protected]
• vstupné (není-li uvedeno jinak)
pohádky dospělí — 80,– kč — děti 40,– kč
večerní pořady — 100 – 180,– kč
• předprodej a rezervace vstupenek / tickets pre-sale
e-mail: [email protected] — tel.: +420 222 513 842
pokladna ve st. purkrabství otevřena denně 9.30 – 17 h
nebo do začátku představení / box office is open
daily 9.30 am – 5 pm or untill the show begins
• bezbariérový vstup
• spojení / getting there
metro c — vyšehrad
tram 7 – 18 – 24 — albertov
tram 3 – 7 – 16 – 17 — výtoň
a
svobodov
albertov
7 – 18 – 24
va
lavo
vnis
vn
ne
vr
lav
letní scéna
uš
ina
isl
kl
at
is
lib
nuselský most
výtoň — 3 – 7 – 16 – 17
n á r o d n í k u l t u r n í pa m á t k a v y š e h r a d
na
av
ov
a
ov
a
slu
pi
an
ov
a
cihelná brána
kasematy
v p
slavín
kapitulní chrám
sv. petra a pavla
galerie vyšehrad
ev
sla
vo
gorlice
no
jo
sti
va
čiklova
VLTAVA
ředitelství nkpv
gotický sklep
staré purkrabství
špička
v p
ev
vyšehrad
metro c
no
sti
kongresové
centrum
národní kulturní památka vyšehrad
national cultural monument vyšehrad
v pevnosti 159/5b — 128 00 praha 2
[email protected]
www.praha-vysehrad.cz
tel./fax: +420 241 410 247
tel.: +420 241 410 348
hl. m. praha – zřizovatel nkp vyšehrad
logoAFBKK.indd 1
30.4.2008 13:34:35
music t h u r s day s o n v y š e h r a d
h u dební čtvrtky
n a vyšehradě
world music
5. 3.
— 19.30 h / 7.30 pm
michal müller
michal müller je v současné době
v čechách jediným graduovaným
hráčem a pedagogem na koncertní
citeru. ve svém oboru patří dnes mezi
nejprogresivnější citeristy světa. jako
sólista je vyhledáván právě pro svůj
jedinečný a osobitý projev, a přístup
k nástroji. kromě literatury klasické,
které se věnuje spíše okrajově, se
zabývá tvorbou vlastní. jeho hudba
stojí někde na pomezí lidových motivů,
blues, jazzu, world music a volné
improvizace. / michal müller is prespresently the only educated zither player
and the teacher of the concert zither
in the czech republic. he belongs to
the most progressive zither players of
the world. as the solo player is michal
most popular for his personal expresexpression and aprroach to the instrument.
he plays classical music, but mostly
his own pieces that is based on folk
motives, as well as on blues, jazz,
world music and free improvisation.
www.michal-muller.cz
early music
ad matrem venite
aneb zpívané mariánské modlitby
a sonáty italských mistrů kolem
roku 1650 / marians rogations and
sonatas of italien composers from
the period arround 1650:
1650 m. cazzatti,
a. grandi, b. gratiani, g. a. rigatti,
g. scaranni a další/and
and others
hrají/playing
playing:
ivana šedová
soprán/soprano
soprano
eva nachmilnerová
barokní housle/baroque
baroque violin
richard šeda
cink
jan krejča
theorba
26. 3.
— 19.30 h / 7.30 pm
capella ornamenta
březen
2009
march