mapesil lm - Lepidla

Transkript

mapesil lm - Lepidla
408/5.96
SILIKONOVÝ SPÁROVACÍ TMEL S NEUTRÁLNÍ
REAKCÍ
•
•
9
: pohybem
do 20 - 25%.
;1
0
# amor, zrcadla apod.) nebo takových,
u vytvrzujících bez zápachu.
MAPESIL LM stavebnictví, jako jsou sklo, keramika,
beton nebo hliník. V
styku s a PRIMER FD.
•
TYPICKÉ APLIKACE
•
9
: <
#
• 9
: 1 =1
#
• ;
'9>#
• ; hliníku,
'9>#
• ?
polykarbo1 ABS.
• ; 1 1 o#
• ?
1 vytvrzení spárovací hmoty nesmí
být provázeno zápachem.
, 1 vytvrzuje bez zápachu.
•
•
Neaplikovat MAPESIL LM né podklady nebo na plasty
s la.
! "
a v
i #
$
MAPESIL LM k výplni
spar v podlahových krytinách (pou%&'()*(+',-./#
Neaplikovat MAPESIL LM do spar
v 0
MAPESIL AC).
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
MAPESIL LM onový spárovací tmel s neutrální reakcí.
Má tixotropní konsistenci a lze jej snadno nanést na horizontální i vertikální
# ' h 1 # MAPESIL LM o811o 0
[email protected]>/# A odou i cyklickému mechanickému zatí# A MAPESILu LM chemikáliím je dobrá, vzhledem k velké
zkoušky.
1
POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ
'1 1 být pevné, zbavené prachu a volných
1 1 1 1 # $
n
#
& spáry byla co nejdokonalejší, musí se
respek 2
• MAPESIL LM ilnout na boky spáry, ne však na její
dno.
• 3 1 -4 -56 23°C.
• 7
8
áry.
• K ného PE provazce MAPEFOAM
1 spáry vtla#
•
V1
spárováním PRIMER FD, se tento
t# ' 1 # ' MAPESIL LM.
Aplikace MAPESILu LM
MAPESIL LM se dodává v 310 ml karu# ' r # N pod úhlem 45° tak, aby vzniklý otvor
:a # ; áry.
Vytvrzení
Na vzduchu MAPESIL LM vytvrzuje
#B1
je k 1 1 relativní vlhkosti vzduchu. Není však
pod bodem mrazu.
Ne zcela vytvrzený tmel lze z
0 1
toluen apod.). Po vytvrzení lze tmel odstranit pouze mechanicky.
BALENÍ
MAPESIL LM se dodává v 310 ml kartuších. Barevná provedení: šedá, bílá,
#
SKLADOVÁNÍ
MAPESIL LM je nutno skladovat na
J5 JH4°C.
? # I v neporušených obalech.
9 ycházejí z našich nejlepších zkušeností
TECHNICKÁ DATA
SPECIFIKACE VÝROBKU
Konformita
Konzistence
Barva
Objemová hustota
A
Skladovatelnost
Zápalnost
> Teplota zpracování
Povrchové zaschnutí
? Rychlost vytvrzení
1 den
7 dní
FINÁLNÍ VLASTNOSTI
Pevnost v tahu dle DIN 53504-53A
'
dle DIN 53504-53A
Odolnost proti vzniku trhlin
dle ASTM D 624, forma C
Tvrdost Shore A dle DIN 53505
K BC$ 5H54E .446 %8#
A
L
A
<
Chemická odolnost:
•
• mýdla a detergenty
• Tepelná odolnost
# ; #
!
o
#,
e bku.
BC$ .D5E4 0 )/1 BC$ .D5E5 0;(/
,F&;>0G/
SNJF Elastomere 1a cat. (sklo, hliník,
beton)
SNJF DTU 39 (sklo, hliník)
BS 5889 (1989) typ A
;;?44.5EH&0&/
;;?4-H4>0&/
&?;%>I-40
?1-5/
tixotropní pasta
111
1 240 kg/m3
100%
I obalech
NE
3214/9000/0
[email protected]>
.4-4
3,5%
3 mm
8 mm
1 MPa
500%
4 MPa
16
0,20 N/mm2
20 - 25%
velmi dobrá
velmi dobrá
velmi dobrá
dobrá
velmi dobrá
omezená
[email protected]>
A HYGIENY PRÁCE
•
•
LIKVIDACE
•
Zbylý materiál nechat vytvrdit v kartuši
a likvidovat dle zákona o speciálním
odpad.
•
2
' brýlemi.
L1 # '
oškozené pracovní rukavice.
BM1
#
'
# ' ý1 #
!"#
8 provedené výplv mm
jedné
kartuše
5x5
12,5
10 x 5
6,0
10 x 10
3,0
15 x 10
2,0
20 x 10
1,5
25 x 10
1,2
30 x 15
0,7
40 x 20
0,4
Trojúhelníková
spára
strany v mm
5
10
15
20
!"#
provedené výpl jedné
kartuše
25,0
6,2
2,7
1,6
Centrála a prodejní sklad: MAPEI
:
s.r.o.
Smetanova 192, 772 00 OLOMOUC
tel. 585 224 580, fax 585 227 209
Pobočka a prodejní sklad: MAPEI s.r.o.
Pod vodovodem 4/519, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice
tel. 251 619 817, fax 251 081 919
internet: http://www.mapei.cz
e-mail: [email protected]
3

Podobné dokumenty

Technický list SIGA PRO AKVARIUM

Technický list SIGA PRO AKVARIUM Silikonový tmel SIGA PRO AKVÁRIUM splňuje nebo překračuje požadavky následujících norem: DIN 18545 BS 5889 (1989), Typ B UBATC (Třída 5) JIS 5758 (cond. 9030) SNJF Elastomery TTS 001543A (Třída A) ...

Více

Technický list - Lepidla

Technický list - Lepidla   nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa, vypít 1/2 l vody   omoc.

Více

CEN Í K 2013

CEN Í K 2013 Návleky na nohy PVC s popruhy Návleky na nohy PVC dlouhé s druky Návleky na nohy PVC krátké

Více

Tremsil 500

Tremsil 500 • excelentní odolnost vůči povětrnostním podmínkám (předpokládaná životnost 20 let) • splňuje požadavky mezinárodních standardů ISO 11 600-F&G- 25 LM a SNJF: kategorie 1

Více

JZ Rizeni rizik v pojistovne

JZ Rizeni rizik v pojistovne • Rizikový apetit se musí propsat aţ do „první linie“ a musí být srozumitelný a jednoduše aplikovatelný • Top management by měl povaţujovat informace z risk managementu za uţitečné a ţádat si je, t...

Více

Stručný průvodce - pokyny pro tisk, řezání a aplikace

Stručný průvodce - pokyny pro tisk, řezání a aplikace Fólie VinylEfx® se řežou, čistí a aplikují stejně snadno jako vkládaný vinyl. Je to proto, že VinylEfx® je vinyl. Fólie VinylEfx® se i potiskuje jako vinyl – pomocí různých sítotiskových barev, ter...

Více