Látky s dlouhou dobou dohasínání luminis

Komentáře

Transkript

Látky s dlouhou dobou dohasínání luminis
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Katedra fyzikální elektroniky
Témata studentských prací pro školní rok 2015–16
Rámcové téma práce č. 52: Látky s dlouhou dobou dohasínání luminis-
cence
Typ práce: BP
Vedoucí práce: RNDr. M. Michl, Ph.D.91
Kozultant(i): Ing. M. Dvořák, Ph.D.92
Student:
Abstrakt: Doba dohasínání luminiscence je velmi citlivá na fyzikálně-chemický stav bezprostředního okolí emitující molekuly. Časově rozlišená luminiscenční mikroskopie
tak umožňuje získávat řadu informací o pozorovaných objektech v biomedicíně či
materiálovém inženýrství. Pro tyto účely je výhodné, aby rozdíly způsobené interakcí s prostředím byly co možná největší, tj. aby molekula použitá jako luminiscenční
sonda měla co nejdelší dobu dohasínání ve volném stavu. K tomu je zapotřebí, aby
k emisi záření docházelo zakázaným přechodem.
V případě fosforescence jde o spinově zakázaný přechod zpravidla z tripletového excitovaného do základního singletového stavu molekuly. Nevýhodou fosforescenčních
sond je však jejich náchylnost k tzv. „photobleachinguÿ, tj. nevratné ztrátě luminiscenčních vlastností molekul kvůli jejich zvýšené reaktivitě v tripletovém stavu.
Náplní studentské práce je rešerše v oblasti látek emitujících spinově dovoleným fluorescenčním přechodem, který je však zakázán např. z důvodu symetrie molekuly,
případně teoretické či experimentální studium perspektivních sloučenin.
2. 10. 2015
91
92
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
52

Podobné dokumenty

MChV Luminiscence - Jan Preisler`s page

MChV Luminiscence - Jan Preisler`s page Po excitaci na jednu z vibračních hladin (vn) excitovaného stavu (Sn) dochází postupně k přechodu na nižší vibrační hladiny téhož excitovaného stavu. Energie se rozptýlí v okolí (solvent).

Více

3. týden

3. týden aktivní (modifikace povrchu NP protilátkou, ligandem, ...)

Více

EXCITOVANÉ STAVY. VZNIK IONTŮ

EXCITOVANÉ STAVY. VZNIK IONTŮ Všechna pravidla o zaplňování orbitalů elektrony se týkala základního stavu atomu, tj. stavu o nejnižší energii. Jestliže atom pohltí určité množství energie (např. ve formě záření, tepla), může do...

Více

Seznam nových témat v jednom souboru

Seznam nových témat v jednom souboru Rámcové téma práce č. 1: Diodově čerpaný Tm:GGAG laser Typ práce: BP, VÚ, RP Vedoucí práce: Ing. J. Šulc, Ph.D.1 Kozultant(i): prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.2 Student: Abstrakt: Lasery pracující s ...

Více

8. Měření kinetiky dohasínání fluorescence v časové doméně

8. Měření kinetiky dohasínání fluorescence v časové doméně Díky horšímu rozlišení (IRF~3 ns) a systematickým artefaktům prakticky opuštěna, nyní se v některých aplikacích začíná vracet Výhody: - relativně levná - možnost rychlého načtení celé dohasínací kř...

Více

restaurační systém - CÍGLER SOFTWARE, a.s.

restaurační systém - CÍGLER SOFTWARE, a.s. Restaurační systém CONTO je vysoce modulární a konfigurovatelný software pro prodejní místa. Díky modernímu vzhledu a nadstandardním vlastnostem je možné systém používat jak v malém bistru, cukrárně...

Více

Polovodičová spintronika a časově rozlišená laserová spektroskopie

Polovodičová spintronika a časově rozlišená laserová spektroskopie fotony je teď povolen i ph~chod z valenčního SO p{L<>u ., m1 = -1/2 do sta\11 vodivostního pásu s mJ = + lt2 a pravděpodobnost tohoto pi"Pchodu je dvakrát vN!f!( než pravděpodobnost ph•c·hodu ze st...

Více