Tucet mlátiček na jednom poli

Transkript

Tucet mlátiček na jednom poli
30 DEN ZEMĚDĚLCE
Zemědělec 40/2013
Tucet mlátiček na jednom poli
Počet uvedený v titulku není zcela přesný, neboť praktickou ukázku moderních sklízecích mlátiček na Dnu Zemědělce zahájil historický kombajn John Deere
Lanz 150 S z roku 1963. Do Kamene ho přivezla společnost Daňhel Agro a i po tolika letech bylo vidět, že pracuje stále skvěle. Hlavní role však připadla
současným sklízecím mlátičkám. Předvedeny byly jak modely pro velké zemědělské společnosti či podniky služeb, tak stroje vhodné pro malé farmáře.
Vladislav Fuka
Stará samojízdná mlátička John
Deere Lanz 150 S (1) o záběru
1,5 m pochází z nulté série vyráběné v německém Zweibrücke-
Agrotec
Z moderních strojů zahájila
žně sklízecí mlátička New
Holland CR9090 (2), královna
mezi ostatními modely stejné
metrů. Udržení maximální pracovní rychlosti na svazích do 17
% je zajištěno standardním automatickým vyrovnáváním celého čisticího ústrojí a ventilátoru. Stroj je vybaven šestiřadým
1
nu v roce 1963. Je vybavena
benzínovým motorem Volkswagen o obsahu 1192 cm3, který při 3000 otáčkách za minutu
dosahuje výkonu 29 koní. Základem mláticího ústrojí je klasický mláticí buben, odmítací
buben a tři vytřásadla. Z užitečné hmotnosti stroje 1800 kg
a celkové hmotnosti 2200 kg je
možné odhadnout objem násypky na 400 kg. Plevy se pytlují zvlášť. Dvě rychlosti dopředu
a jedna dozadu umožňují pra-
Deere T 660 Hillmaster (4) o výkonu 400 k se zásobníkem o objemu 11 000 l. Tyto šestivytřásadlové stroje jsou vybaveny tříbubnovým mláticím ústrojím,
které je výjimečné tokem materi-
vest Doc zase automaticky shromažďuje veškeré údaje o sklizni
pro další dokumentaci a analýzu.
Za první zelenou mlátičkou
vjel do porostu model John Deere S670i (5) o výkonu až 520
álu. Ten je veden velmi šetrně
mezi jednotlivými rotory a výsledkem je výborná kvalita zrna
i slámy. Tři rotory zpracovávají,
mlátí a separují materiál, dva
usměrňovací bubny pouze podávají. Díky této koncepci „protéká“ materiál ústrojím bez ostrých změn směru, výsledkem je
šetrné mlácení, účinná separace
a nízký příkon. Zemědělci určitě
ocení i automatickou převodovku ProDrive, která usnadňuje řízení v kopcovitém terénu a záro-
k s jednorotovým mláticím a separačním ústrojím. Při konstrukci řady S byl kladen důraz na robustnost a provozní spolehlivost.
Robustní pohony šikmého dopravníku umožňují podávat velké množství materiálu do jednoho bubnového mláticího a separačního ústrojí, přitom revers
šikmého dopravníku má sílu neuvěřitelných 135 koní! Zemědělci určitě ocení kombinaci výhod
osvědčené prstové separace
a koncepce nového výkonnější-
veň zaručuje mnohem vyšší (až
o 64 %) točivý moment při pojezdové rychlosti 8 km/h, a tím
i lepší průchodnost. Systém HarvestSmart automaticky reguluje
pracovní rychlost mlátičky podle
obsluhou nastavených parametrů. Buď se systém řídí nastavenou úrovní ztrát a nebo pracuje
na maximální průchodnost. Har-
ho rotoru, který má vyšší hltnost a je zkonstruován speciálně
pro vysoké výnosy a zpracovávání velkého množství materiálu.
Nová konstrukce je schopna šetrněji zacházet s materiálem
a snadněji a rychleji separovat.
Výsledkem je vyšší výkon a lepší
kvalita zrna a slámy.
(Pokračování na str. 31)
3
značky. Tento nejvýkonnější model New Holland je vybaven motorem Iveco Cursor 13, jde
o přeplňovaný šestiválec o obsahu 12,9 l s výkonem 390 kW/530
k při 2100 otáčkách minutu
a maximálním výkonem 420
kW/571 koní. Emisní normu
Tier 4 splňuje pomocí močoviny,
která má pozitivní vliv na výslednou spotřebu nafty. Je to čistě
axiální sklízecí mlátička, kompletní výmlat a separaci zajišťují
dva podélně uložené válce o prů-
drtičem slámy s elektrickým
rozhozem a rozmetačem plev.
U mlátičky s objemem zásobníku 12 500 l s rychlostí vysypání
126 l/s ocení zemědělci výnosoměr, vlhkoměr, automatické laserové navádění a xenonová
světla pro práci v noci. Mlátička
byla agregovaná se sklízecí kanadskou pásovou lištou o pracovním záběru 10,7 m.
Druhou předvedenou mlátičkou New Holland byl model
TC5070 (3) s vario lištou o zábě-
2
covní rychlost 3 km/h, takže
výkon lze odhadnout na 1 až 2
ha za den. Velký výkon však
nebyl v té době asi to nejdůležitější, co se od mlátičky požadovalo. Hlavní byla časová úspora,
v porovnání se stacionární mlátičkou se všechny operace sklizně prováděly na poli jedním
přejezdem.
lování a řízením vstřikování s vysokou přesností poskytuje výkon až 167 kW/227 koní. Moderní systémy řízení adaptéru
a více ovládacích prvků funkcí
sklízecí mlátičky v kabině zvyšu-
jí její celkovou výkonnost. Mlátička je vybavena trojbubnovým
mláticím systémem, za mláticím
bubnem následuje rotační separátor, který zajistí, že 90 % zrna je
odděleno už v mláticím ústrojí.
Zrno putuje na stupňovitou vynášecí desku, potom na předsíto, horní síto a dolní síto, opět se
svahovým vyrovnáváním. Zásobník zrna o objemu 6000 l zvyšuje soběstačnost a nezávislost
sklízecí mlátičky TC5070, a tím
i denní výkonnost.
4
měru 560 mm dlouhé 2,64 m.
Přes stupňovitou vynášecí desku pokračuje zrno na předsíto,
horní síto a spodní síto, všechna
se nastavují elektricky z místa
řidiče. S celkovou plochou sít
profukovaných
vzduchem
6,54 m2 je tato mlátička schopná
zpracovat i velké objemy zrna
různých plodin ze záběru až 12
ru 5,2 metru, která je vhodná jak
do obilnin, tak do řepky. Záběr
lišty byl sladěn s výkonem mlátičky, aby výsledná spotřeba
a plošný výkon byly optimální.
Tato malá, ale šikovná mlátička
je určena menším farmářům
s výměrou kolem 100 až 150
hektarů. Motor New Holland
s velmi přesným procesem spa-
V expozici společnosti Agrotec
si mohli návštěvníci prohlédnout
i zcela novou vytřásadlovou sklízecí mlátičku CX 8000 s vario
lištou o záběru 9 m.
STROM Praha
Tato akciová společnost předvedla v rámci Dne Zemědělce
nejdříve sklízecí mlátičku John
DEN ZEMĚDĚLCE 31
Zemědělec 40/2013
(Pokračování ze str. 30)
Nová prostorná kabina a prvky AMS usnadní a urychlí proces sklizně, obsluha ocení snadnost a jednoduchost ovládání.
K dispozici jsou lišty o záběru
od 4,2 m do 12 m, obě předvede-
zena pásovou flexibilní lištou
o záběru 10,7 m, kterou lze sklízet všechny plodiny. Navíc vyniká precizním kopírováním terénu. Mlátička Axial Flow 9230
s jedním axiálním rotorem využívá nejnovější technologie v oblas-
ných hektarů. Další novinkou je
dvojí pohon vysýpání, kdy lze vypnout pohon plnicích šneků na
dně zásobníku zrna nezávisle na
pohonu samotné vysýpací roury.
Při doplňování přepravního prostředku napřed obsluha vypne
8
5
nem. Výsledkem je lepší trakce
v bahnitých podmínkách a snížení zhutnění půdy. K dispozici jsou
dvě verze šířky pásů 61 cm nebo
76 cm, s užšími pásy mají mlátičky celkovou šířku pouze
3,49 m. Na přání je možné vybavit mlátičky hnanou zadní nápravou.
6
né mlátičky pracovaly s lištou
o záběru 7,6 m pracovní rychlostí od 4,5 do 5 km/hod.
AGRI CS
Po žlutých a zelených mlátičkách vjely do porostu červené
stroje Case IH. Tím prvním byla
mlátička Axial Flow 9230 s pásy
(6). Tento nejsilnější model ze
všech modelových řad dosahuje
maximálního výkonu až 571 koní. V Kameni byla mlátička osa-
těžit z výhod axiálního způsobu
výmlatu. Jde o jednodušší a cenově velmi příznivou mlátičku,
u níž farmáři ocení produktivitu, spolehlivost, minimální
údržbu a nízké provozní náklady. Proto je stále vyhledávaná
a má vysokou prodejní hodnotu
i po letech provozu.
3D vyrovnávání sítové skříně, zásobník na zrno o objemu 5600 l,
integrovaný drtič a palivovou nádrž pro 400 l nafty. Tyto parametry zaručují obrovskou hltnost,
a tím i vysoký výkon při mlácení
a separaci zrna. Uživatelé ocení
novou prostornou kabinu s multifunkční pojezdovou pákou a in-
AGRALL zemědělská
technika
formačním systémem CIS, který
dává rychlý přehled o nastavení
a všech důležitých údajích včetně
ztrát. K charakteristikám mlátičky patří kompaktnost, výkonnost
a spolehlivost včetně dalších
předností obvyklých u strojů
Claas, jako je pohodlná obsluha,
úsporný provoz a bezproblémová údržba. Příchodem tohoto modelu se sjednotila i nabídka adaptérů, připojovací rozhraní je
u všech mlátiček Claas identické.
(Pokračování na str. 32)
9
ti mlácení, separace, čištění a vysýpání a také efektivnější motor
a přenosové mechanismy. Zemědělci u ní ocení inovovaný
systém vysýpání čistého zrna.
Díky zvětšenému průměru vysýpací roury a přepracovanému
systému pohonu mohou vysýpat
až rychlostí 159 l/s. Výhodou je
méně času za celou sezónu potřebného pro vyprazdňování, tím
pádem více času pro samotnou
sklizeň a díky tomu i více sklize-
pohon plnicích šneků na podlaze
zásobníku a vyprázdní vysýpací
rouru. Tu pak jednak skládá do
přepravní polohy prázdnou a bez
případného úniku zrna z koncovky. Při dalším vyprazdňování nedochází k extrémnímu namáhání systému pohonu, protože roztáčí prázdný a nezatížený výložník. Pásový pohon Case IH prověřený na traktorech Quadtrac
pak poskytuje vyšší tahovou sílu
v porovnání s kolovým poho-
10
7
Druhá předvedená mlátička
Case IH AF6130 (7) s motorem o výkonu 387 k byla osazena vario lištou Case o záběru
7,6 m. I tento zástupce menší
výkonové řady používá motor
s technologií Efficient Power.
Uvedený typ konstrukčně navazuje na legendární modely
2388 a stále si zachovává jednodušší konstrukci. Jeho cílem je
oslovit zákazníky se střední výměrou, kteří nepožadují ty nejvýkonnější mlátičky, ale chtějí
Dvě mlátičky předvedla i společnost AGRALL zemědělská
technika. Jako první vyjel do porostu zástupce nejmenší třídy,
a to Claas Avero 240 (8) s motorem Caterpillar o výkonu 198 koní a lištou vario o záběru 5,4 metry. Avero už yužívá osvědčené
tříbubnové mláticí ústrojí APS jako modely Lexion. Má čtyři vytřásadla o ploše 4,8 m2 s čechračem,
32 DEN ZEMĚDĚLCE
Tucet mlátiček ...
(Pokračování ze str. 31)
Druhou předvedenou mlátičkou Claas byl Lexion 760 (9),
který během ukázky šlapal Averu hodně na paty. Jde o zástupce
větší. Předvedený model byl osazen zcela odpruženým polopásovým podvozkem Terra Trac třetí
generace. Kromě toho, že snižuje tlak na půdu až o 66 % v porov-
konu 310 k (spotřeba nafty 12
až 15 l na 1 ha při výnosu 6 až
8 t/ha) splňuje emisní normu
Euro 3. Má oboustranný vývod
energie – z levé strany pohání
11
hybridních mlátiček s tříbubnovým mláticím systémem APS,
u nějž zbytková separace probíhá prostřednictvím dvou rotorů
dlouhých 4,2 metru. Mlátička je
vybavena motorem Caterpillar
s maximálním výkonem 490 ko-
13
rol, který citlivě vede horizontálně i vertikálně žací lištu nad
zemí. Systém vyrovnávání mlátičky Balance zajišťuje vyrovnání na bočních svazích až do
20 % a při stoupání a klesání do
6 %. Mlátička Deutz-Fahr 6090
HTS je vybavena moderním,
robustním a spolehlivým mláticím ústrojím s velkou výkon-
vysýpání až 360 koní. Základem vysokého výkonu je vtahovací válec PFR o průměru
484 mm, který rozděluje sklízenou hmotu po celé šířce šikmého dopravníku. Mláticí buben velkého průměru 600 mm
zase svou velkou odstředivou
silou garantuje i v těžkých podmínkách sklizně konstantní
stůl u variabilní lišty BISO o záběru šest metrů je možné z místa řidiče vysunout o 70 cm dopředu bez nutnosti vkládání
pevných dílů.
Předvedená mlátička je osazena šestilitrovým úsporným motorem Deutz-Fahr s technologií
SCR o výkonu 250 k, s navýšením až 287 koní. Standardním
rychlost. Díky tomu má mlátička maximální průchodnost porostem. Za mláticím bubnem
se nachází odmítací buben
a Multicrop Separátor (MCS)
s výklopným separačním košem. Fendt 6335 C PL je klasic-
vybavením sklízecích mlátiček
Deutz-Fahr je možnost naklápění vstupní komory šikmého dopravníku, a to buď mechanicky,
nebo hydraulicky z místa řidiče.
Žací lišta je tak vždy v ideální
poloze vůči směru a poloze sklí-
ká vytřásadlová mlátička se
šesti vytřásadly, jejichž plocha
pokrývá 5,58 m2 (celková separační plocha je 8,64 m2). Je vybavena i systémem svahového
vyrovnávání ParaLevel až do
hodnoty +/– 20 % a zásobníkem zrna, který pojme 8600 litrů. Rychlost vyprazdňování se
pohybuje na úrovni 105 l/s.
Součástí mlátičky je drtič slámy a rozmetač plev.
Pro příští sezónu připravil Fendt několik novinek u sklízecích
mlátiček, především přepracovaný design, nová vytřásadla, řadu
změn u hybridních mlátiček
i použití velkého terminálu známého z traktoru Fendt. Pro největší řady X a P bude pro příští
sezónu připravena nová lišta PowerFlow o záběru 10,7 m a pásový podvozek.
zené hmoty. Sklízecí mlátička je
vybavena vícebubnovým mláticím ústrojím – mláticím bubnem o průměru 600 mm, ve
kterém probíhá 90 % separace
zrna od plev, odmítacím bubnem a turboseparátorem, který
má průměr 590 mm. Výhodou
turboseparátoru, kromě dvou
možností otáček 410 a 770 ot/
min, je možnost nastavení pěti
poloh koše z místa řidiče během jízdy podle stavu porostu
a plodiny. Šířka mláticího bubnu a celé mláticí komory je
1270 mm, celková plocha aktivní separace je neobvykle veliká
– 1,75 m2, což zaručuje velký
čisticí a tedy i mláticí výkon.
Pod mláticím ústrojím je stupňovitá vynášecí deska, která
ústí na předsíto a horní a spodní elektricky ovládaná síta
z místa řidiče. Celková plocha
vytřásadel je 5,6 m2, celková
plocha separace dosahuje téměř 7,36 m2. Mlátička je dále
vybavena drtičem slámy a rozmetačem plev. Zásobník o objemu 8500 l a se vyprazdňuje
rychlostí 90 l/s.
(Pokračování na str. 33)
14
nání se standardními pneumatikami, má i jedinečnou vlastnost
v tom, že dokáže při velkém záběru udržet mlátičku ve stabilní
poloze, takže lišta dokonale kopíruje terén. Přitom šířka mlátičky
na silnici nepřesáhne 3,3 metru.
hydrauliku, z pravé pak mechanické části. Tento velice jednoduchý systém zaručuje vynikající přenos síly od motoru
v různých sklizňových podmínkách a snadnou údržbu
a servis.
12
ní a zásobníkem o objemu 11 000
litrů. Byl u ní kompletně přepracován systém chlazení, kdy je
motorový chladič umístěný za
zásobníkem ve vodorovné poloze, takže nasává čistý vzduch
shora a čisticí efekt je mnohem
Zemědělec 40/2013
ností bez poškozování zrn. Tříbubnové mláticí ústrojí, kdy třetí
buben (turboseparátor – HTS)
umožňuje zvýšení výkonu až
o 20 %, doplňují šest vytřásadel
slámy s plochou 8,8 m2, samočisticí a protiběžná síta s vel15
SOME Jindřichův Hradec
Jindřichohradecká společnost představila sklízecí mlátičku Deutz-Fahr 6090 HTS (10)
s žací lištou o záběru 7,2 metru. Úsporný motor Deutz o vý-
Mlátičku Deutz-Fahr charakterizuje vysoká výkonnost, elegance, komfort, spolehlivost
a hospodárnost, neboť převzala všechny osvědčené prvky
z předchozích modelů. Zemědělci ocení systém Autocont-
kou plochou 6,32 m2 a dva domlacovací elevátory. Velký zásobník zrna pojme až 8500 l.
Nově vyvinutá kabina poskytuje vynikající pracovní prostředí,
v ovládací páce CommanderStick jsou začleněny všechny
obslužné funkce včetně ovládání žací lišty. Aktivace dalších
funkcí mlátičky se provádí prostřednictvím dotykového monitoru Commander Control.
Na přání je možné vybavit mlátičku i navigačním systémem.
Agromex
Výhradní dovozce sklízecí
techniky Fendt představil na
Dnu Zemědělce sklízecí mlátičku Fendt 6335 C PL (11) určenou pro středně velké zemědělce. Mlátička osazena lištou PowerFlow o záběru 6,6 m spojuje
osvědčenou technologii mlácení, úspornou technologii SCR
a svahový vyrovnávací systém
ParaLevel s inovovanou koncepcí obsluhy.
Fendt 6335 C PL je osazen
šestiválcovým motorem AGCO
Sisu Power o jmenovitém výkonu 335 koní, s navýšením při
Garnea
Společnost Garnea, výhradní
dovozce traktorů Deutz-Fahr
do České republiky, předvedla
v Kameni pětivytřásadlovou sklízecí mlátičku Deutz-Fahr 6060
HTS (12) vhodnou pro farmáře
s výměrou kolem 200 ha. Žací
DEN ZEMĚDĚLCE 33
Zemědělec 40/2013
(Dokončení ze str. 32)
RUP Gomselmaš
Český zástupce běloruského
výrobce představil na Dnu Zemědělce sklízecí mlátičku Palesse GS12, řada III B (13) s lištou o záběru 7 m, která je vhodná pro střední či větší zemědělské podniky (průměrný denní
výkon 25 ha). Mlátička je vybavena motorem Mercedes Benz
a zvyšuje průchodnost do 20 %.
Úhel opásání mláticího bubnu
83° a úhel opásání urychlovacího bubnu 130° (celkem 213°)
poskytují záruku vysoké výkonnosti díky delšímu pohybu obilní
masy do mláticího a separačního
zařízení. Charakteristickým rysem mlátičky Palesse GS12 jsou
zvětšené průměry bubnů: zrychlovací buben 600 mm, mláticí
buben 800 mm. Výsledkem je
jemu 8000 l se vyprazdňuje rychlostí 2,6 t/minutu. Zemědělci také ocení odhlučněnou, plně klimatizovanou kabinu, stejně jako
pohon všech čtyř kol, který se
dodává na přání zákazníka. RUP
Gomselmaš poskytuje na nové
stroje tříletou záruku.
Přepravní prostředky
Během praktické ukázky sklízecích mlátiček byly představe-
16
o výkonu 240 kW/327 koní, který splňuje emisní normu Tier 4.
Tento výkon poskytuje dostatečnou rezervu točivého momentu
pro sklizeň obilnin s dlouhou
slámou nebo vlhkých či zaplevelených porostů. Přednosti předvedené mlátičky oceňují zemědělci už ve dvaceti zemích světa.
Mlátička využívá dvoububnový
systém mlácení. Urychlovací buben zlepšuje rovnoměrnost toku
obilní hmoty do mláticí zóny
ný návěs (dozadu nebo do strany) Fortuna FTM (15). Tyto
návěsy u nás poměrně neznámého německého výrobce
k nám pražská společnost dováží druhým rokem. K dispozici
jsou tři modely FTM 160, FTM
180 a FTM 200 s maximální celkovou hmotností 18 až 20 (24)
tun a objemem 12 až 42 m3.
Uvedený německý výrobce dopravní techniky, který má v tom-
tridem s celkovou hmotností od
12 do 36 tun. Tyto stroje slouží
k přepravě obilovin od sklízecích mlátiček na okraj pole. Jejich zařazení do sklizňové linky
přináší řadu výhod, například
vyšší výkon mlátičky, a tím více
sklizených hektarů za pěkného
počasí, snížení tlaku na půdu,
úsporu přepravních prostředků,
lidí a nákladů, menší spotřebu
pohonných hmot a lepší čistotu
celkové hmotnosti. Dalším zajímavým rozšířením počtu variant je sklápění vanové korby na
levou nebo pravou stranu. Hydraulicky ovládané otevíratelné
bočnice jsou ovládané z kabiny
traktoru. U modelů TMK o celkové hmotnosti 20 až 24 tun lze
volit délku korby 5,8, 7, 8 a 9 m,
s nástavbami či bez nich. Nejdelší a nejvyšší varianta korby
tak představuje vynikají objem
zrna díky plnému výkonu motoru mlátičky. Překládací vozy se
nechají použít i k plnění secích
strojů či rozmetadel.
U mlátiček si mohli návštěvníci prohlédnout i jednostranný
dvouosý návěs Oehler TMK
160 (17) ze společnosti Some
Jindřichův Hradec s celkovou
hmotností 16 tun. Řada TMK
zahrnuje mnoho modelů s tandemovými nápravami s celkovou hmotností od 13 do 23 t
41 m3. Německý výrobce přípojných vozidel Oehler má ve
svém výrobním programu široký sortiment návěsů a přívěsů
pro zemědělství, lesní a komunální sektor v jednoosém, dvouosém i tříosém provedení. Velký důraz klade nejen na široký
výrobní program a kvalitní provedením všech produktů, ale
také na pevnou a robustní konstrukci, která přispívá k dlouhé
„
životnosti.
17
vysoká úroveň mlácení a separace plodin s vysokým stéblem.
Dvojitý dolní plášť a pětiklávesové sedmistupňové vytřásadlo vytvářejí celkovou plochu separace
8,54 m2. Sklízecí mlátička Palesse GS12 efektivně pracuje ve
velkém rozsahu výnosu obilovin.
Má dobrou průchodnost obilní
hmoty při práci v různých klimatických podmínkách, minimálně
12 kg/s, tj. 18 tun čistého zrna za
hodinu (pšenice). Zásobník o ob-
ny i čtyři dopravní prostředky
určené k odvozu obilovin od
kombajnů.
Společnost Agrotec vyslala
k mlátičkám návěs Mega 25
(14) s univerzálním podvozkem a s dvoustranně sklápěnou korbou o celkové hmotnosti
25 tun. Tento stroj byl podrobněji představen už při sklizni kukuřice na siláž.
Společnost STROM Praha představila tandemový vanový sklop-
to oboru už šedesátileté zkušenosti, je pověstný precizností,
kvalitou a šířkou svého portfolia.
V nabídce má jak dopravní návěsy, ať už jednoosé nebo tandemové či tříosé, tak s výtlačným
čelem, ale i přívěsy.
Třeboňská společnost U + M
servis přivezla do Kamene dvouosý překladač obilí HAWE (16)
s celkovou hmotností 20 tun.
V nabídce jsou různé modely, ať
už jednoosé, tandemové nebo