426005 MHD 3 - Ostrov nám. - Pru˚myslová zóna

Transkript

426005 MHD 3 - Ostrov nám. - Pru˚myslová zóna
426005 MHD 3 - Ostrov nám. - Průmyslová zóna
Platí od 13.12.2015 do 30.6.2016
Přepravu zajišt’uje : AD Ligneta regionalbus s.r.o., Severní 872/15, Karlovy Vary, divize Karlovy Vary P.O.Box 1, 360 05 Karlovy Vary, tel.352666995, 602464747
1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 40
5 41
5 42
5 44
5 45
3
...
...
...
...
...
13 40
13 41
13 42
13 44
13 45
Tč
5
7
...
...
...
...
...
jede v pracovních dnech
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem.
21 45
21 46
21 47
21 49
21 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
1
2
3
4
5
2
od


↓
př
Ostrov,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrov,Zvl.škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrov,Zámek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrov,Průmyslová zóna I. . . . . . . . . . . . .
Ostrov,Průmyslová zóna II. . . . . . . . . . .
př
↑


od
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 15
6 14
6 13
6 11
6 10
4
...
...
...
...
...
14 15
14 14
14 13
14 11
14 10
6
...
...
...
...
...
22 15
22 14
22 13
22 11
22 10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
 isybus
jede v neděli
Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.
06.11.15-60-426005 ≡  isybus ≡