zavedení nových ochranných prvků, 1. 3. 2. 1. 2. 3. 4.

Transkript

zavedení nových ochranných prvků, 1. 3. 2. 1. 2. 3. 4.
Vážení obchodní přátelé,
Ceiba sro., jako výhradní dovozce a distributor fólií SunTek pro ČR a SR si Vás dovoluje upozornit na:
ZAVEDENÍ NOVÝCH OCHRANNÝCH PRVKŮ,
vztahujících se k zachování kvality a originality autofólií SunTek na našem trhu.
1.KARTIČKA OSVĚDČENÍ
.
Neoriginální kartičky a různé obdobné typy osvědčení, které se na trhu objeví nejsou oficiálně
vydávány firmou Ceiba sro., která je výhradním držitelem osvědčení a homologace na fólie SunTek.
Kartička Osvědčení o instalaci má od února 2016 novou podobu s následujícími ochrannými prvky:
1.
1. postupnou číselnou řadou
2. zlaceným symbolem lipového listu
2.
3. tisk kartičky je opatřen jemným
mikrotiskem
Veškeré tyto ochranné prvky slouží k
znemožnění kopírování a padělání
těchto osvědčení a svědčí o původu,
originalitě a profesionalitě Vaší
instalace. Doporučujeme kartičky
laminovat, čímž bráníte následnému
dopsání či přepsání údajů, pod které
jste se podepsali.
3.
Kartičky jsou dodávány proškoleným
střediskům ke každé fólii ZDARMA.
2. HOMOLOGAČNÍ ŠTÍTKY
. Ceiba sro., je držitelem schválení autofólií SunTek s osvědčením
Ministerstva Dopravy. Toto schválení definuje legislativu provozu na pozemních komunikacích a
součástí schválení je homologační štítek. Dle MD je na každé sklo, kde je naistalována autofólie,
nutné označit homologačním štítkem s označením typu fólie, procentem propustnosti viditelného
světla, číslem atestu, výrobcem fólie a držitele certifikátu. Vydávání jiných štítků odporuje legislativě
a firma Ceiba sro., jenž je držitelem tohoto certifikátu, tuto činnost nepodporuje.
3.
4.
1.
2.
1. označení typu fólie
2. procento propustnosti viditelného světla
3. číslo atestu
4. výrobce fólie
Štítky jsou dodávány proškoleným střediskům ke každé
fólii ZDARMA.
Ceiba, s. r. o., Jana Opletala 1265, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav