zde

Komentáře

Transkript

zde
Základní pojmy užívané v systémech pro správu verzí
• Version/revision control systems
(systémy pro správu verzí/revizí)
• Repository (repozitář, centrální úložiště)
• Workflow (pracovní postup):
Lock - Modify - Unlock (Zamknutí – Úprava – Odemk.)
☺ Copy - Modify - Merge (Kopie – Úprava – Sloučení)
• Working Copy (pracovní kopie)
• Revision (revize)
• Checkout (získání revize z repozitáře)
• Update (aktualizace prac. kopie z repozitáře)
• Commit (odeslání prac. kopie do repozitáře)
• Changeset (množina změn ukládaná do repository)
• Tag (štítek)
• Branch (větev)
• Merge (sloučení)
• Conflict (konflikt)
• Cheap copy (kopírování s nízkými nároky na dat. prostor)
Instalace lokální části SVN
1) Stáhněte z adresy: http://tortoisesvn.net/downloads příslušný instalační balíček:
•
•
•
Pro 32 bitová Windows (cca 15MB):
TortoiseSVN-1.9.1.26747-win32-svn-1.9.1.msi
Případně pro 64 bitová Windows (cca 20MB):
TortoiseSVN-1.9.1.26747-x64-svn-1.9.1.msi
Můžete zkusit i český jazykový balíček. (není nutný)
2) Balíček spusťte/nainstalujte (cca 25MB) Instalace bude vyžadovat učet správce systému.
3) Restartujte.
4) Nyní se ve správci souborů (Explorer, Salamander, Total commander, ...) objeví při stisknutí
pravého tlačítka dvě nové volby: “SVN Checkout“ a “Tortoise SVN“.
5) Nyní provedeme konfigurace nainstalovaného klienta. Pravým tlačítkem zvolíme:
“Tortoise SVN >> Settings“.
a do položky “Global ignore pattern“ zadáme následující hodnoty:
Debug Release ipch x64 .vs html latex *.bak *.ipch *.sdf *.opensdf
*.o *.lo *.la *.al .libs *.so *.so.[0-9]* *.a *.pyc *.pyo
__pycache__ *.rej *~ #*# .#* .*.swp .DS_Store [Tt]humbs.db *.exe
*.msi *.suo *.com *.scr *.dll *.lib *.obj *.ilk *.idb *.pdb *.ncb
*.manifest *.res *.rc *.tlog *.log *.lastbuildstate *.dep *.mkv
*.mka *.mk3d *.mks *.avi *.mpeg *.mpg *.mp2 *.mp3 *.mp4 *.m4a *.m4v
*.wmv *.wma *.wav *.flv *.3gp *.jpg *.jpeg *.bmp *.gif *.png *.tga
*.tmp *.temp *.out *.zip *.arj *.rar *.7z *.gz *.bz2 *.tgz *.pdf
*.doc *.docx *.xls *.xlsx *.odt *.ods *.lnk *.ppt *.pps *.pptx
*.ppsx *.css *.html *.js *.bat *.tex *.sty *.map *.md5
Aktuální nastavení položky naleznete vždy zde:
http://www.uamt.feec.vutbr.cz/~petyovsky/vyuka/bppc/project/svn_ignore_pattern.txt
Následně změňte tlačítkem “Edit“ nastavení dle souboru na odkazu:
http://www.uamt.feec.vutbr.cz/~petyovsky/vyuka/bppc/project/svn_config.txt
6) Dále je vhodné nastavit externí zobrazování rozdílů u souborů: .rtf pomocí wordovského
porovnávání souborů.
Nyní najděte položku pro koncovky souborů: .doc a zvolte: “Edit“.
Celý text zadaný v položce “External Program“ si označte a vložte do clipboardu (schránky).
Dále zvolte: “Cancel“.
Nyní vytvořte nové pravidlo pro soubory s koncovkou: .rtf a do položky: “External Program“,
vložte text ze schránky. Dále zvolte tlačítko: “OK“. To je vše.
7) Spusťte: “SVN Checkout“ a nastavte parametry adresáře na serveru URL:
svn://savanna.uamt.feec.vutbr.cz/bppc/_vase_jmeno_projektu/trunk
svůj lokální adresář pro udržování projektu
a můžete zadat i číslo revize (verze při postupném ukládání) kterou chcete načíst (volba HEAD
revision znamená aktuální (tj. poslední uloženou) revizi).
Po odeslání zadejte jméno a heslo:
8) Pokud se přihlášení podařilo, zjistíme, že je projekt pod správou SVN podle toho, že je u jejího
adresáře zelena fajfka (verze je synchronní s repository) nebo červený vykřičník (lokální verze se od
repository odlišuje).
9) Aktualizování lokální verze je možné pomocí: “SVN Update“ (volby pravého tlačítka). Tímto se
lokální verze doplní o změny v repository, které mezitím mohli provést ostatní uživatelé, ale změny
lokální zůstanou zachovány.
10) Po provedení změn v lokálním projektu je možné pomocí: “SVN Commit“ (volby pravého
tlačítka) nahrát změny na server, čímž se vytvoří nová revize (nové číslo). Revize se vytvoří na
lokálním i centrálním úložišti. K aktuálně ukládané verzi je nutné dopsat komentář popisující změny a
potvrdit zápis heslem.
11) Pozor! Pokud přecházíte z některé ze starších verzí Tortoise SVN klienta (před verzí 1.8), je třeba
pro všechny lokální pracovní kopie provést konverze do nového formátu:
Spojování verzí
Spojení dvou verzí/větví projektu.
Projekt je vytvářen v: /trunk
Větev pro modifikace, kterou chceme přidat je v: /branches/oprava_hlavicka
Nad adresářem: trunk vyvoláme kontextové menu (pravé tlačítko myši) a v něm volbu:
“TortoiseSVN >> Merge“.
Zvolíme možnost “Merge a range of revisions“ (větev se připojí a je označena jako už jednou
připojena "tj. není ji možné připojit vícekrát", na původním místě v SVN repository ale zůstane a
pokud je to nutné je možné ji následně označit jako smazanou).
Pokračujeme: “Next“.
Zapíšeme/vybereme adresář, který budeme připojovat:
svn://savanna.uamt.feec.vutbr.cz/bppc/_vase_jmeno_projektu/branches/oprava_hlavicka
dále zvolíme možnost: “all revisions“
a pokračujeme: “Next“.
Nastavíme volby: “Ignore all whitespace“. Máme možnost udělat: “Test merge“, který nám
řekne, jak by ostrý běh spojování dopadl. Stiskem: “Merge“ verze spojíme. Dostaneme volbu jak se
zachovat k rozdílům. Buď dáme: “Resolve later“ (a potom musíme řešit konflikt přes menu vždy
nad konfliktním souborem pomocí: “TortoiseSVN >> Edit conflicts“). Další možností je
pokud jsme konflikt v soboru už ručně vyřešili/opravili jej označit jako vyřešený přímo pomocí:
“TortoiseSVN >> Resolve...“. Otevře se okno pro srovnání verzí a v něm vytvoříme verzi jejich
spojením (pravé tlačítko myši, pozor jaká část textu je vybrána - tlustě ohraničený text). U “Edit“
odcházíme uložením a následně volbu: “Mark as resolved“ v dialogu a exit.
Při editaci pozdější zmáčkneme tlačítko v menu: “Mark as resolved“.
Tímto je spojovaní hotovo. Ověřte, že program lze přeložit a funguje. Nyní proveďte uložení spojené
verze do repository pomocí: “SVN Commit“, protože doposud jsou všechny změny uloženy pouze v
lokální kopii na vašem disku.
V případě, že dojde k chybě, můžeme nad adresářem (výsledným) zadat příkaz:
“TortoiseSVN >> Revert...“.
Soubory, které se budou obnovovat, je nutné označit včetně adresáře, neboť adresář obsahuje ještě
další poznámky o změnách v obnovovaných souborech!!!
Literatura
Více základních informací pro práci s TortoiseSVN česky a včetně obrázků najdete zde:
•
http://tortoisesvn.net/support.html
Kompletní manuál k Subversion najdete zde:
•
http://svnbook.red-bean.com/
Další užitečné odkazy:
•
Wikipedia o Subversion:
•
FIT návod k TortoiseSVN:
•
Rychlý přehled k práci se Subversion:
•
James Brucker: Using Subversion:
•
ABCLinuxu.cz: Jak spravovat software pomocí Subversion:
•
Zdrojak.cz: Commitujte jako profík:
•
Arialdo Martini: Preemptive commit comments:
•
Aktuální verze tohoto dokumentu: Petr Petyovský: Instalace lokální části SVN:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Subversion
http://merlin.fit.vutbr.cz/wiki/index.php/SVN_tutoriál
https://www.open.collab.net/community/subversion/articles/SvnQuickReferenceCard.html
https://www.cpe.ku.ac.th/~jim/1topics/subversion/subversion.ppt
http://www.abclinuxu.cz/clanky/programovani/jak-spravovat-software-pomoci-subversion-i
http://www.abclinuxu.cz/clanky/programovani/jak-spravovat-software-pomoci-subversion-ii
http://www.zdrojak.cz/clanky/commitujte-jako-profik/
https://arialdomartini.wordpress.com/2012/09/03/pre-emptive-commit-comments/
http://www.uamt.feec.vutbr.cz/~petyovsky/vyuka/bppc/project/svn_settings.pdf

Podobné dokumenty

CX1000

CX1000 Tato specifikace výrobku popisuje řídicí a měřicí stanici CX1000. Stanice CX1000 je standardně vybavena různými typy zobrazení včetně zobrazení řízení a ladění a je konstruována pro monitorování ap...

Více

2015/2016 kontrola sterilizace, m ytí a dezinfekce ochranné

2015/2016 kontrola sterilizace, m ytí a dezinfekce ochranné zkušebních těles pro Bowie-Dickovu zkoušku velkých parních sterilizátorů a jejich vzhled. Dutinové testy monitorují sice průnik páry dutinami, ale nemohou nahradit Bowie-Dickovu zkoušku s porézním ...

Více

Klasifikace a automatické třídění.

Klasifikace a automatické třídění. Proces klasifikace neznámého vzoru lze v tomto případě převést na hledání nejmenší vzdálenosti neznámého vzoru od některého z etalonů tříd. Neznámý vzor je následně klasifikován do té třídy, od kte...

Více

PRAŽSKÁ OBLAST

PRAŽSKÁ OBLAST Tel. zam./fax: Tel. byt/fax: mobil: e-mail: http: Vratislav ODVÁRKO Levského 3188 143 00 Praha 4 Tel. zam./fax: Tel. byt/fax: mobil: e-mail: http:

Více

Dalsí soucásti jazyka

Dalsí soucásti jazyka (znovu)použití odladěného kódu, testování, regrese ve funkčnosti a testech -důležité je využití testerů, které nemají ponětí o kódu -testy mohou být prováděny i osobami, vstupními soubory, nebo pro...

Více

Úvod do problematiky obvodů FPGA pro integrovanou výuku VUT a

Úvod do problematiky obvodů FPGA pro integrovanou výuku VUT a dokumentaci a později také pro ověřování (verifikaci) funkčnosti číslicových systémů navržených jinými metodami (typicky schéma nebo nižší programovací jazyky). Později se zrodila myšlenka využít t...

Více

příručka uživatele - ZPA Nová Paka, as

příručka uživatele - ZPA Nová Paka, as  Před provozováním si tuto příručku pečlivě přečtěte, abyste jí jasně porozuměli.  Tato příručka vysvětluje funkce výrobku. ZPA Nová Paka, a.s. nezaručuje, že výrobek bude vyhovovat konkrétnímu ú...

Více