Databáze VST plug-inů

Transkript

Databáze VST plug-inů
Výzkumné centrum
JAMU
Databáze freeware aplikací Výzkumného centra JAMU
Mgr. Mario Buzzi, Ph.D., Výzkumné centrum JAMU
Součástí činnosti VaVC JAMU je od začátku prověřování virtuálních instrumentů, efektů, případně
hostů či samostatných podpůrných programů a vytváření jejich databáze. Testovány jsou přednostně
freewarové VST plug-iny, zejména kvůli obecné dostupnosti a též kvůli vytýčení určitých mantinelů
a zamezení bezbřehosti průzkumu. Plug-inů na platformě VST je též zdaleka největší množství.
Cílem není (ani vzhledem k objemu nemůže být) vytvoření souboru všech dostupných aplikací.
Takovéto databáze ostatně můžeme nalézt na webu (KVR audio, Free VST plugins aj.) a vytvářet
další nemá smysl. Stávající databáze ovšem neobsahují žádná hodnocení (na KVR audio najdeme
sice pětihvězdičkovou stupnici, to ovšem mnoho neříká a často neodpovídá skutečné kvalitě, či
dokonce plné funkčnosti aplikací).
Databáze VaVC JAMU obsahuje už pouze plug-iny, které byly shledány nejen plně funkčními, ale
byla u nich nalezena alespoň jistá úroveň kvality zvuků, nebo zpracování zvuku, specifcké
kompoziční či aranžérské parametry nebo nějaká zvláštnost, která podněcuje uměleckou kreativitu,
či napomáhá realizaci hudby, případně neobvyklá řešení apod.
Aby byl jasně stanoven hlavní cíl průzkumu VST plug-inů, použil jsem pravidlo, že se pokusím
vytvořit DAW (možná to bude spíše soubor vzájemně se doplňujících aplikací, propojených dle
potřeby např. virtuálními MIDI Yoke kábly), které bude zcela zadarmo (pouze freeware) a bude
obsahovat co nejkompletnější počet standardních nástrojů, potřebných k hudební produkci
v domácím studiu (notebook v batohu).
Vycházím z předpokladu, že tato koncepce bude vyhovovat svojí fnanční nenáročností a fexibilitou
(výchozí platforma může být obměňována, doplňována, nebo naopak zjednodušována) nejen
studentům, ale i např. pedagogům díky svojí mobilitě, a vůbec všem hudebně kreativním osobám,
které z jakýchkoliv důvodů nechtějí kupovat komerční DAW (tímto důvodem kromě nedostatku
fnančních prostředků může být prosté odmítnutí komerčního konceptu těchto aplikací, které chtě
nechtě svými pojetími podsouvají hudebnímu producentu určitý styl práce, určitý daný systém a to
mívá negativní vliv na svobodu uměleckého tvůrčího procesu).
Kromě spíše standardních plug-inů, jako jsou modely syntetizérů i akustických nástrojů, bicí
moduly, samplery a efekty, nacházím i značné množství osobitých řešení běžných konceptů, ba i
zcela osobité koncepty samy o sobě.
Příklady zahrnutých VST plug-inů
Scala
Pro skladatele mikrointervalové hudby je výborným freewarovým nástrojem program Scala
(vytvořená Manuelem Op de Coeul při Huygens-Fokkerově institutu). Umožňuje geneze tónových
systémů od lineárních, přes harmonické až k tetrachordickým cyklům na bázi starořecké metody a
mnoho jiného.
Obr. 1: Scala-středotónové ladění
Obr. 2: Scala-generátor tetrachordů. V dolním okně intervalové distance dané polohou kursoru v poli
trojúhelníku (určuje ambitus tetrachordu a tenzi)
Výsledek lze poslat do hardwarových (SysEx) anebo sofwarových (mnoho formátů) syntetizerů a
samplerů. Řada nástrojů čte přímo vlastní scl. formát anebo obecnější tun. formát, který Scala také
ukládá.
Helios
Helios je plně funkční freewarový sampler, který přesně interpretuje ladění, vytvořená ve Scale.
Obr. 3: Helios - sampler, laditelný soubory typu *.scl a *.tun
Uvedu ještě některé další aplikace, které jsem zařadil do databáze. Je to kolekce MIDI-Plugin
Tobybear a soubor deseti různých syntetizérů Electrostudio (měly být původně prodávány jako
komerční a práce na nich odvedená je skutečně poznat).
Obr. 4: Peakfreak Tobybear - převodník audio signálu na MIDI noty. Výborný např.
na dodatečné změny v osazení perkusivních nástrojů při editaci a mixu živé
nahrávky.
Obr. 5: Moon Sono SX 2-model modulárního „moogovského“ syntetizéru z kolekce deseti syntetizérů o
různých syntézách provenience Electrostudio.
Kromě výše uvedených typů aplikací jsem se rozhodl časem řadit do databáze i zdařilé zvukové
banky (asi nejvíce jich lze najít ve formátu *.sf2). Mezi vším nepoužitelným balastem se totiž
vyskytuje cca 1 % kvalitně navzorkovaných nástrojů, ruchů, hlasů aj. Banky a presety formátu sf2
mohou být používány v řadě funkčních freewarových samplerů či soundfont playerů (např. DSK
soundfont player) a je možné upravovat je ve Vienna studiu (taktéž freeware). Průběžně se mi
podařilo shromáždit jich větší množství a tak mohou také sloužit studentům i pedagogům JAMU.
Toto je jeden cíl, vztahující se ke studentům a pedagogům JAMU, mající posloužit hudebnímu
producentovi. Druhý, neméně důležitý, je určen pro naše partnery v projektu, výzkumníky a
programátory Audifexu. Databáze jim má být zdrojem inspirace, souborem různých řešení
a pomocníkem při hledání vlastních cest při tvorbě SW nástrojů pro realizaci hudby. Tím vzniká i
potřebná zpětná vazba při výzkumném procesu a efektivní pracovní kruh, který by měl svojí rotací
odstředit podnětné a funkční výsledky tohoto výzkumu.

Podobné dokumenty

Zpravodaj č.01

Zpravodaj č.01 dovolujeme si Vám tímto představit první vydání měsíčního zpravodaje oblastní organizace hnutí ANO Praha 12, prostřednictvím kterého Vás chceme pravidelně informovat o činnosti našeho hnutí v naší ...

Více

pixel161_5-2010-E-MU boards

pixel161_5-2010-E-MU boards pracovat ve Split nebo Layer módu. Při aktivaci Split módu se klaviatura rozdělí podle nastavitelného bodu na spodní a horní polovinu, přičemž pro každou z nich lze vybrat rozdílný zvuk, což je ide...

Více

BUTTERFLY C.D.H. 483

BUTTERFLY C.D.H. 483 Openarray je kontrolní a 3D simulační software, který je vytvořený týmem výzkumného oddělení společnosti Outline. Jedná se o trojrozměrný program, který dokáže předvídat výsledky ozvučení jak živýc...

Více

návod k instalaci a obsluze zařízení

návod k instalaci a obsluze zařízení systém schopen činnosti. Tlačítko RESET [7] je možné stisknout i kdykoliv během provozu pro aktualizaci komunikace mezi ovladačem a modulem VK-8M, tato potřeba by však za normálního provozu praktic...

Více

Orl-2014-8 - Otevřený Rozšalovávací List

Orl-2014-8  - Otevřený Rozšalovávací List jako vyšší transcendentní síla, Bůh, u ateistů jako neidentifikovaný „soudruh příroda“. Problémy s kvalitou a trvanlivostí civilizace jakékoliv civilizace pramení z toho, že pro její charakter nemá...

Více