RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE Středa, 14. března

Transkript

RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE Středa, 14. března
RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE
Středa, 14. března, 17.00 hod. – VÝSTAVA. MALBA // Vernisáž obrazů
Teodora Buzu „Tanec barev“
Místo konání: Galerie u chemiků (Středoškolská 2854/1, Ostrava-Zábřeh)
Otevírací doba: Po-Pa, 7.00 - 15.00
Výstava potrvá až do 30. března 2012.
Vstup volný.
Více na: http://www.icr.ro/praha/kulturni-udaje/vystava-malba-vernisazobrazu-teodora-buzu-tanec-barev.html
Čtvrtek 15. března v 18.00 hod. – VÝSTAVA SOUČASNÉHO UMĚNÍ //
Vernisáž výstavy „Skryté místo”
Autorka: Iulia Morcov / RO/, Delia Orman / RO/, Daniela Halová / ČR/
Místo konání: Galerie RKI Praha (Anglická 26, Praha 2)
Výstava je otevřena do úterý 10. dubna 2012
Otevírací doba: pondělí – pátek, 10:00 – 18:00
Vstup volný
Více na: http://www.icr.ro/praha/kulturni-udaje/vystava-soucasneho-umenivernisaz-vystavy-skryte-misto.html
22.-30. března – Rumunská účast na festivalu Febiofest 2012
Termíny projekcí, informace o vstupenkách a další naleznete na stránkách
FebioFestu: http://febiofest.cz
Více na: http://www.icr.ro/praha/kulturni-udaje/22-30-brezna-rumunskaucast-na-festivalu-febiofest-2012.html
Až 13. března – VÝSTAVA. FOTOGRAFIE. ORTODOXIE //
Výstava Jany Šustové
„Pevnosti víry. Cesta do nitra rumunských pravoslavných klášterů a
kostelů“
Místo konání: Galerie RKI v Praze (Anglická 26, Praha 2)
Otevírací doba: Po-Pá, 10:00 – 17:00
Vstup volný.
Více na: http://www.icr.ro/praha/kulturn-daje/vystava-fotografie-ortodoxievernisaz-vystavy-jany-sustove-pevnosti-viry-cesta-do-nitra-rumunskychpravoslavnych-klasteru-a-kostelu.html
Anglická 26, Praha 2
[email protected]
www.icr.ro/praha/
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN DIN PRAGA
Miercuri, 14 martie, ora 17.00 – EXPOZIŢIE. PICTURĂ // Vernisajul
expoziţiei personale Teodor Buzu „Dansul culorilor”
Locul desfăşurării: Galerie u chemiků (Středoškolská 2854/1, Ostrava-Zábřeh)
Orar de vizitare: Lu-Vi, 7.00 - 15.00
Expoziţia rămâne deschisă până pe 30 martie.
Intrarea liberă.
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/evenimente-1/expozitie-picturavernisajul-expozitiei-personale-teodor-buzu-dansul-culorilor.html
Joi, 15 martie, ora 18.00 – EXPOZIŢIE. ARTĂ CONTEMPORANĂ //
Vernisajul expoziţiei „Locul ascuns”
Autoare: Iulia Morcov / RO/, Delia Orman / RO/, Daniela Halová / CR/
Locul desfăşurării: Galeria ICR Praga (Anglická 26, Praha 2)
Expoziţia rămâne deschisă până marţi, 10 aprilie 2012
Program de vizitare: Luni – Vineri, 10:00 – 18:00
Intrarea liberă
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/evenimente-1/expozitie-artacontemporana-vernisajul-expozitiei-locul-ascuns.html
22-30 martie – FILM. FESTIVAL // Participare românească la Festivalul
Internaţional de Film FebioFest
Programul proiecţiilor, informaţii despre tarifele de intrare şi alte informaţii
se găsesc pe site-ul festivalului FebioFest: http://febiofest.cz
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/evenimente-1/film-festival-participareromaneasca-la-festivalul-international-de-film-febiofest.html
Până pe 13 martie – EXPOZIŢIE. FOTOGRAFIE. ORTODOXIE // Expoziţia
semnată de Jana Šustová
„Cetăţile credinţei. Drumul în inima mănăstirilor şi bisericilor ortodoxe
din România”
Locul desfăşurării: Galeria ICR Praga (Anglická 26, Praha 2)
Program de vizitare: Luni – Vineri, 10:00 – 17:00.
Intrarea liberă.
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/evenimente-1/expozitie-fotografieortodoxie-vernisajul-expozitiei-de-fotografie-cetatile-credintei-drumul-in-inimamanastirilor-si-bisericilor-ortodoxe-din-romania.html
***
***
OZNAMENÍ // Rumunská účast na festivalu Jeden Svět
Slum Stories: Romania - Gyuri
R. Andrei Dăscălescu / Netherlands, Romania / 2010 / 8 min.
ANUNŢ // Participare românească la Festivalul Internaţional de Film
Jeden Svět
Slum Stories: România - Gyuri
R. Andrei Dăscălescu / Olanda, România / 2010 / 8 min.
Mai multe detalii:
http://www.icr.ro/praga/comunicate-de-presa-anunturi/participareromaneasca-la-festivalul-international-de-film-jeden-svet-o-lume.html
Více na: http://www.icr.ro/praha/tiskova-zprava-zpravy/rumunska-ucast-nafestivalu-jeden-svet.html
OZNAMENÍ // Kurzy rumunského jazyka, kultury a historie (Brašov –
Rumunsko) - letní škola: 3. – 28. července 2012
Termín přihlášení: 15. května
Více na: http://www.icr.ro/praha/tiskova-zprava-zpravy/kurzy-rumunskehojazyka-kultury-a-historie-brasov-rumunsko.html
OZNAMENÍ // Stipendia pro zahraniční novináře z oblasti kultury
Termín: 15. března
Ročně je udělováno 10 stipendií, každé v částce 1 500 EURO v maximální
délce jednoho měsíce pobytu s cílem dokumentace.
Více na: http://www.icr.ro/praha/tiskova-zprava-zpravy/stipendia-prozahranicni-novinare-z-oblasti-kultury.html
OZNAMENÍ // Stipendia pro zahraniční badatele
Termín: 15. května
Ročně je udělováno 5 stipendií, každé v částce 3 495 EURO na dobu 3 měsíců.
Více na: http://www.icr.ro/praha/tiskova-zprava-zpravy/stipendia-prozahranicni-badatele-1.html
OZNAMENÍ // Programy financování. Národní centrum knižní
Programy financování určené zahraničním nakladatelstvím
Termíny: 1.02.–20.03. a 1.09.–20.10. (datum pošty)
PUBLISHING ROMANIA
Termíny: 7.03.–25.04. a 1.09.–20.10. (datum pošty)
„20 autorů“
Termíny: běžně
Více na: http://www.icr.ro/praha/tiskova-zprava-zpravy/programy-financovanicennac.html
***
TANEC. CHOREOGRAFIE – LIDÉ A INSTITUCE // Stere POPESCU
17. dubna 1920 v Galaţi – březen 1968 v Londýně
Rumunský avantgardní choreograf
„Mechanismus moci spuštěný poté, co Stere v listopadu 1965 zůstal v Paříži
při příležitosti takzvaného “skandálního uvedení” Kladiva bez pána, mi vynutil
rychlý rozvod a změnu jména; to dalo signál o mé nesolidárnosti se
“zrádcem”, po čemž následovalo jeho rychlé odsouzení k 10 letům těžkého
žaláře.”
Více na: http://www.icr.ro/praha/tanec-choreografie-lide-a-instituce/brezenstere-popescu.html
RUMUNŠTÍ SOUČASNÍ SPISOVATELÉ // Florin LĂZĂRESCU
(nar. 28. března 1974), prozaik a scenárista z Jasů
Zakladatel a člen redakční rady týdeníku Suplimentul de cultură. Román Náš
zvláštní zpravodaj ( Trimisul nostru special, 2005) získal v roce 2006 Velkou
cenu za východoevropskou literaturu ve Frankfurtu a byl přeložen do
francouzštiny, němčiny, slovinštiny, italštiny, maďarštiny, bulharštiny.
Více na: http://www.icr.ro/praha/soucasni-rumunsti-spisovatele/brezen-florinlazarescu.html
ANUNŢ // CURSURI DE LIMBĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
ROMÂNEASCĂ (BRAŞOV, ROMÂNIA) - şcoală de vară: 3-28 iulie 2012
Termen de înscriere: 15 mai
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/comunicate-de-presa-anunturi/cursuri-delimba-cultura-si-civilizatie-romaneasca-brasov-romania-1.html
ANUNŢ // Burse pentru jurnalişti culturali din străinătate
Termenul limită: 15 martie, data poştei.
Anual, se acordă 10 burse a câte 1 500 EUR, fiecare cu o durată maximă de
documentare de o lună.
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/comunicate-de-presa-anunturi/bursepentru-jurnalisti-culturali-din-strainatate-3.html
ANUNŢ // Burse pentru cercetători străini
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 15 mai, data poştei.
Anual, se acordă 5 burse a câte 3 495 EUR, fiecare cu o durată de 3 luni.
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/comunicate-de-presa-anunturi/bursepentru-cercetatori-straini.html
ANUNŢ // Programe de finanţare. Centrul Naţional al Cărţii (CENNAC)
Translation and Publication Support Programme
Termen de depunere: 1.02.–20.03. a 1.09.–20.10. (data poştei)
PUBLISHING ROMANIA
Termen de depunere: 7.03.–25.04. a 1.09.–20.10. (data poştei)
„20 de autori“
Termen: oricând
Mai multe la: http://www.icr.ro/praha/tiskova-zprava-zpravy/programyfinancovani-cennac.html
***
DANS. COREGRAFIE – OAMENI ŞI INSTITUŢII // Stere POPESCU
n. 17 aprilie 1920, Galaţi – martie 1968, Londra
Coregraf avangardist român
“Mecanismul declanşat după rămînerea lui Stere la Paris, în noiembrie 1965, cu
ocazia succesului aşa-numit “de scandal” al Ciocanului fără stăpîn, a impus
divorţul rapid şi schimbarea numelui; procedura semnaliza desolidarizarea mea
cu “trădătorul” care urma să fie condamnat rapid la 10 ani de temniţă grea.”
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/dans-coregrafie-oameni-si-institutii/martiestere-popescu.html
SCRIITORI ROMÂNI CONTEMPORANI // Florin LĂZĂRESCU
(n. 28 martie 1974), prozator şi scenarist ieşean
Membru fondator şi editorialist al săptămânalului Suplimentul de cultură.
Romanul Trimisul nostru special (Polirom, 2005) a câştigat Marele Premiu
pentru Literatura Est-Europeană la Frankfurt, în 2006, fiind tradus şi publicat în
franceză, germană, slovenă, italiană, maghiară şi bulgară.
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/scriitori-romani-contemporani/martie-florinlazarescu.html

Podobné dokumenty

RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE Středa 1. února, 18:00

RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE Středa 1. února, 18:00 Více na: http://www.icr.ro/praha/kulturn-daje/rumunska-ucast-na-festivalumene-tekel.html Středa 29. února v 18.00 hod. – ČTENÍ. PŘEKLADY // Rumunský literární večer v Domě čtení – Úvod: Libuše Vale...

Více

RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE 3. října: KURZY

RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE 3. října: KURZY www.icr.ro/praga/cursuri-de-limba-romana/limba-romana-pentru-cehi/cursuri-delimba-romana-la-icr-praga.html

Více

Program - Červen Iunie

Program - Červen Iunie RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE

Více

DEN RUMUNSKA ZIUA ROMÂNIEI

DEN RUMUNSKA ZIUA ROMÂNIEI ZIUA ROMÂNIEI în cadrul festivalului Mene Tekel

Více

Hosté - čestný host (630 kb, soubor *pdf)

Hosté - čestný host (630 kb, soubor *pdf) PETRU CIMPOEȘU = RUMUNSKO = ROMANIA = *1952 17. 5. = 17.00 = S 201 18. 5. = 14.00 = Velký sál 18. 5. = 20.00 = Viola, Národní 7, Pha 1 Petru Cimpoeșu je prozaik. Debutoval v roce 1983 sbírkou povíd...

Více