Gunung Rinjani - Fauna + flóra

Transkript

Gunung Rinjani - Fauna + flóra
Status ohrožení druhu:
Nedotčený nebo téměř nedotčený
Téměř ohrožený
Citlivý
Ohrožený
Kriticky ohrožený
Data chybí
FAUNA:
Savci:
Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae):
Crocidura monticola
Crocidura maxi
Bělozubka zanedbaná
Bělozubka Maxova
Letouni - kaloňovití (Pteropodidae):
Megaerops kusnotoi
Acerodon mackloti
Cynopterus nusatenggara
Dobsonia peronii
Cynopterus horsfieldi
Aethalops alecto
Pteropus vampyrus
Pteropus lombocensis
Kaloň jávský
Kaloň sundský
Kaloň nusatenggarský
Kaloň Peronův
Kaloň indonéský
Kaloň drobný
Kaloň malajský
Kaloň lombocký
- megadermovití (Megadermatidae):
Megaderma spasma
Megaderma malá
- vrápencovití (Rhinolophidae):
Rhinolophus keyensis
Rhinolophus affinis
Rhinolophus acuminatus
Vrápenec keyenský
Vrápenec prostřední
Vrápenec špičatý
- pavrápencovití (Hipposideridae):
Hipposideros diadema
Pavrápenec diadémový
- netopýrovití (Vespertilionidae):
Pipistrellus tenuis
Tylonycteris pachypus
Tylonycteris robustula
Myotis muricola
Netopýr mrňavý
Netopýr
Netopýr
Netopýr
- létavcovití (Miniopteridae):
Miniopterus schreibersii
Miniopterus pusillus
Létavec stěhovavý
Létavec maličký
Primáti - kočkodanovití (Cercopithecidae):
Trachypithecus auratus
Macaca fascicularis
Hulman jávský
Makak jávský
Luskouni – luskounovití (Manidae):
Manis javanica
Luskoun ostrovní
Hlodavci - dikobrazovití (Hystricidae):
Hystrix brachyura
Hystrix javanica
Dikobraz krátkoocasý
Dikobraz jávský
- veverkovití (Sciuridae):
Ratufa bicolor
Callosciurus notatus
Ratufa uzdičková
Veverka znamenaná
- myšovití (Muridae):
Rattus exulans
Rattus argentiventer
Krysa ostrovní
Krysa rýžová
Šelmy - cibetkovití (Viverridae):
Paradoxurus hermaphroditus
Viverricula indica
Cynogale bennetti
Oviječ skvrnitý
Cibetka malá
Mampalon
- kočkovití (Felidae):
Prionailurus bengalensis
Kočka bengálská
Sudokopytníci - prasatovití (Suidae):
Sus scrofa
Prase divoké
- jelenovití (Cervidae):
Muntiacus muntjak
Rusa timorensis
Ptáci:
Trubkonosí - buřníkovití (Pelecanoididae):
Muntžak sundský
Sambar ostrovní
Pelecanus conspicillatus
Pelikán australský
Veslonozí - terejovití (Sulidae):
Sula sula
Sula leucogaster
Terej červenonohý
Terej žlutonohý
- kormoránovití (Phalacrocoracidae):
Phalacrocorax sulcirostris
Kormorán australský
- fregatkovití (Fregatidae):
Fregata ariel
Fregatka malá
Brodiví - volavkovití (Ardeidae):
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardea sumatrana
Ardeola speciosa
Ixobrychus flavicollis
Egretta garzetta
Egretta intermedia
Egretta novaehollandiae
Egretta sacra
Ixobrychus cinnamomeus
Ixobrychus sinensis
Volavka popelavá
Volavka červená
Volavka šedohnědá
Volavka nádherná
Bukáček černý
Volavka stříbřitá
Volavka prostřední
Volavka bělolící
Volavka pobřežní
Bukáček skořicový
Bukáček žlutonohý
- čápovití (Ciconiidae):
Ciconia episcopus
Čáp bělokrký
Vrubozobí - kachnovití (Anatidae):
Anas gibberifrons
Anas superciliosa
Dendrocygna arcuata
Čírka australasijská
Kachna proužkovaná
Husička stěhovavá
Dravci - jestřábovití (Accipitridae):
Spizaetus cirrhatus
Spizaetus floris
Accipiter fasciatus
Accipiter soloensis
Aviceda subcristata
Circaetus gallicus
Elanus caeruleus
Haliaeetus leucogaster
Haliastur indus
Milvus migrans
- orlovcovití (Pandionidae):
Orlík proměnlivý
Orel
Jestřáb australský
Krahujec čínský
Luňákovec lesní
Orlík krátkoprstý
Luněc šedý
Orel bělobřichý
Luňák brahmínský
Luňák hnědý
Pandion haliaetus
Orlovec říční
- sokolovití (Falconidae):
Falco cenchroides
Falco longipennis
Falco moluccensis
Falco peregrinus
Falco severus
Poštolka australská
Ostříž australský
Poštolka molucká
Sokol stěhovavý
Ostříž rezavobřichý
Hrabaví - tabonovití (Megapodiidae):
Megapodius reinwardt
Tabon oranžovonohý
- bažantovití (Phasianidae):
Gallus gallus
Gallus varius
Kur bankivský
Kur zelený
Krátkokřídlí - perepelovití (Turnicidae):
Turnix suscitator
Perepel šupinkový
- chřástalovití (Rallidae):
Amaurornis phoenicurus
Fulica atra
Gallinula chloropus
Gallirallus striatus
Porzana fusca
Porzana pusilla
Amaurornis cinerea
Rallina fasciata
Chřástal běloprsý
Lyska černá
Slípka zelenonohá
Chřástal proužkovaný
Chřástal hnědoprsý
Chřástal nejmenší
Chřástal popelavý
Chřástal rudonohý
Dlouhokřídlí - slučicovití (Rostratulidae):
Rostratula benghalensis
Slučice pestrá
- kulíkovití (Charadriidae):
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius leschenaultii
Charadrius mongolus
Charadrius ruficapillus
Charadrius veredus
Pluvialis squatarola
Kulík mořský
Kulík říční
Kulík větší
Kulík menší
Kulík rezavotemenný
Kulík rezavoprsý
Kulík bledý
- slukovití (Scolopacidae):
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Calidris canutus
Pisík obecný
Kameňáček pestrý
Jespák rezavý
Calidris ferruginea
Calidris subminuta
Gallinago megala
Gallinago stenura
Limicola falcinellus
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Phalaropus lobatus
Heteroscelus brevipes
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Xenus cinereus
Limnodromus semipalmatus
Numenius arquata
Calidris tenuirostris
Numenius madagascariensis
Jespák křivozobý
Jespák dlouhoprstý
Bekasina lesní
Bekasina sibiřská
Jespáček ploskozobý
Břehouš rudý
Koliha malá
Lyskonoh úzkozobý
Vodouš říční
Vodouš bahenní
Vodouš šedý
Vodouš rudonohý
Vodouš štíhlý
Vodouš malý
Slukovec asijský
Koliha velká
Jespák velký
Koliha východní
- tenkozobcovití (Recurvirostridae):
Himantopus himantopus
Pisila čáponohá
- rybákovití (Sternidae):
Anous minutus
Anous stolidus
Chlidonias leucopterus
Sterna nilotica
Thalasseus bergii
Sterna hirundo
Sterna sumatrana
Nody bělohlavý
Nody obecný
Rybák bělokřídlý
Rybák černozobý
Rybák chocholatý
Rybák obecný
Rybák bělotemenný
Měkkozobí - holubovití (Columbidae):
Ducula lacernulata
Chalcophaps indica
Ducula aenea
Ducula bicolor
Geopelia striata
Macropygia emiliana
Macropygia ruficeps
Macropygia unchall
Ptilinopus cinctus
Ptilinopus melanospila
Streptopelia bitorquata
Streptopelia chinensis
Treron sphenurus
Treron vernans
Caloenas nicobarica
Holub tmavohřbetý
Holub zelenokřídlý
Holub kovový
Holub dvoubarvý
Holoubek vlnkovaný
Holub jávský
Holub světleoký
Holub příčkoprsý
Holub černohřbetý
Holub černotemenný
Hrdlička šedotemenná
Hrdlička kropenatá
Holub klínoocasý
Holub papouščí
Holub nikobarský
Papoušci - loriovití (Psittaculidae):
Geoffroyus geoffroyi
Tanygnathus megalorynchos
Papoušek uzdičkový
Mada černoramenný
Trichoglossus haematodus
Lori mnohobarvý
- kakaduovití (Cacatuidae):
Cacatua sulphurea
Kakadu žlutolící
Kukačky - kukačkovití (Cuculidae):
Cacomantis sepulcralis
Centropus bengalensis
Cuculus saturatus
Kukačka rezavoprsá
Kukačka bengálská
Kukačka prostřední
Sovy - puštíkovití (Strigidae):
Otus jolandae
Výreček
Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae):
Caprimulgus affinis
Caprimulgus macrurus
Lelek savanový
Lelek indomalajský
Svišťouni - rorýsovití (Apodidae):
Collocalia esculenta
Salangana bělobřichá
- klechovití (Hemiprocnidae):
Hemiprocne longipennis
Klecho chocholatý
Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae):
Alcedo atthis
Alcedo coerulescens
Alcedo meninting
Pelargopsis capensis
Todiramphus sanctus
Todirhamphus chloris
Todiramphus australasia
Ledňáček říční
Ledňáček drobný
Ledňáček modrohřbetý
Ledňáček gurial
Ledňáček posvátný
Ledňáček proměnlivý
Ledňáček timorský
- vlhovití (Meropidae):
Merops ornatus
Merops philippinus
Vlha ozdobná
Vlha modroocasá
- mandelíkovití (Coraciidae):
Eurystomus orientalis
Mandelík východní
Šplhavci - datlovití (Picidae):
Dendrocopos moluccensis
Strakapoud nejmenší
Pěvci - pitovití (Pittidae):
Pitta elegans
Pita ozdobná
- skřivanovití (Alaudidae):
Mirafra javanica
Skřivan australasijský
- vlaštovkovití (Hirundinidae):
Hirundo rustica
Hirundo tahitica
Vlaštovka obecná
Vlaštovka rezavohrdlá
- konipasovití (Motacillidae):
Anthus rufulus
Motacilla cinerea
Linduška rýžová
Konipas horský
- housenčíkovití (Campephagidae):
Lalage sueurii
Pericrocotus flammeus
Housenčík indonéský
Suříkovec šarlatový
- bulbulovití (Pycnonotidae):
Pycnonotus goiavier
Bulbul žlutořitý
- ťuhýkovití (Laniidae):
Lanius cristatus
Lanius schach
Ťuhýk hnědý
Ťuhýk královský
- drozdovití (Turdidae):
Zoothera dohertyi
Brachypteryx leucophrys
Zoothera andromedae
Zoothera dauma
Drozd lombocký
Drozdík malý
Drozd indonéský
Drozd pestrý
- pávíkovití (Rhipiduridae):
Rhipidura javanica
Pávík pištivý
- lejskovití (Muscicapidae):
Culicicapa ceylonensis
Ficedula hyperythra
Ficedula westermanni
Saxicola caprata
Ficedula dumetoria
- lejskovcovití (Monarchidae):
Lejsek šedohlavý
Lejsek bambusový
Lejsek černobílý
Bramborníček černobílý
Lejsek oranžovoprsý
Hypothymis azurea
Terpsiphone paradisi
Lejskovec azurový
Lejskovec rajský
- pištcovití (Pachycephalidae):
Pachycephala pectoralis
Pištec zlatý
- pěnicovití (Sylviidae):
Cisticola exilis
Cisticola juncidis
Orthotomus ruficeps
Cistovník zlatorezavý
Cistovník rákosníkový
Krejčiřík šedý
- rákosníkovití (Acrocephalidae):
Acrocephalus orientalis
Acrocephalus stentoreus
Rákosník sibiřský
Rákosník hlučnohlasý
- cetiovití (Cettidae):
Cettia vulcania
Cetie sundská
- květozobovití (Dicaeidae):
Dicaeum sanguinolentum
Dicaeum maugei
Dicaeum trochileum
Květozob krvavý
Květozob wallacejský
Květozob šarlatovohlavý
- kruhoočkovití (Zosteropidae):
Zosterops montanus
Zosterops palpebrosus
Kruhoočko horské
Kruhoočko pruhoprsé
- kystráčkovití (Meliphagidae):
Philemon buceroides
Lichmera lombokia
Lichmera limbata
Zoborožík přílbový
Medosavka lombocká
Medosavka indonéská
- astrildovití (Estrildidae):
Amandava amandava
Lonchura leucogastroides
Lonchura molucca
Lonchura punctulata
Taeniopygia guttata
Lonchura oryzivora
Tygříček tečkovaný
Penenka hnědohřbetá
Panenka molucká
Panenka muškátová
Zebřička pestrá
Rýžovník šedý
- vrabcovití (Passeridae):
Passer montanus
- špačkovití (Sturnidae):
Vrabec polní
Aplonis minor
Špaček malý
- žluvovití (Oriolidae):
Oriolus chinensis
Žluva černošíjná
- drongovití (Dicruridae):
Dicrurus leucophaeus
Drongo kouřový
- lasoletovití (Artamidae):
Artamus leucorhynchus
Lasolet bělobřichý
- krkavcovití (Corvidae):
Corvus macrorhynchos
Vrána hrubozobá
Plazi:
Šupinatí - gekonovití (Gekkonidae):
Cyrtodactylus darmandvillei
Cyrtodactylus gordongekkoi
Gekko gecko
Hemidactylus platyurus
Lepidodactylus lombocensis
Lepidodactylus lugubris
Hemidactylus frenatus
Gekon
Gekon
Gekon obrovský
Gekon ploskoocasý
Gekon
Gekon panenský
Gekon východní
- varanovití (Varanidae):
Varanus salvator
Varan skvrnitý
- scinkovití (Scincidae):
Cryptoblepharus balinensis
Cryptoblepharus cursor
Emoia similis
Lamprolepis smaragdina
Krátkonožka
Krátkonožka
Emoja
Dasie smaragdová
- beznožkovití (Dibamidae):
Dibamus taylori
Beznožka
- vinejšovití (Cylindrophiidae):
Cylindrophis opisthorhodus
Vinejš
– hroznýšovití (Boidae):
Malayopython reticulatus
Krajta mřížkovaná
Python molurus
Krajta tygrovitá
- slepákovití (Typhlopidae):
Anilios polygrammicus
- užovkovití (Colubridae):
Ahaetulla prasina
Gonyosoma oxycephalum
Lycodon subcinctus
Sibynophis geminatus
Coelognathus subradiatus
Dendrelaphis pictus
Psammodynastes pulverulentus
Bičovka stromová
Užovka ostronosá
Lykodon
Užovka
Stromovec bronzový
- Pareatidae:
Pareas carinatus
- korálovcovití (Elapidae):
Naja sputatrix
Kobra jávská
- zmijovití (Viperidae):
Trimeresurus albolabris
Trimeresurus insularis
Chřestýšovec běloretý
Chřestýšovec
Obojživelníci:
Žáby - Dicroglossidae:
Limnonectes dammermani
Limnonectes kadarsani
Skokan Dammermanův
Skokan
- skokanovití (Ranidae):
Hylarana florensis
Skokan floreský
- létavkovití (Rhacophoridae):
Polypedates leucomystax
Létavka obecná
- parosničkovití (Microhylidae):
Oreophryne monticola
Oreophryne jeffersoniana
Papuánka lombocká
Papuánka komodská
- ropuchovití (Bufonidae):
Ingerophrynus biporcatus
Ropucha indonéská
Duttaphrynus melanostictus
Ropucha jihoasijská
Hmyz:
Vážky – vážkovití (Libellullidae):
Diplacodes trivialis
Orthetrum sabina
Orthetrum testaceum
Pantala flavescens
Trithemis festiva
Trithemis lilacina
Vážka
Vážka
- lesklicovití (Corduliidae):
Idionyx murcia
Procordulia sambawana
- Euphaeidae:
Euphaea lara
Motýli – otakárkovití (Papilionidae):
Troides helena
Atrophaneura aristolochiae
Papilio memnon
Graphium agamemnon
Papilio ulysses
Papilio demoleus
Ptakokřídlec
Otakárek
Otakárek
Otakárek citrusový
– běláskovití (Pieridae):
Pareronia valeria
Catopsilia pomona
Hebomoia glaucippe
Appias olferna
Eurema andersoni
Žluťásek
– babočkovití (Nymphalidae):
Amathusia phidippus
Phaedyma columella
Hypolimnas bolina
Melanitis leda
Junonia hedonia
Danaus genutia
Hypolimnas anomala
Doleschallia bisaltide
Tirumala limniace
Danaus affinis
Ideopsis juventa
Euthalia monina
Junonia atlites
Okáč
Babočka
Danaus
Danaus
Babočka
Danaus chrysippus
Phalantha phalantha
Polyura moori
Tirumala ishmoides
Acraea andromacha
Acraea terpsicore
Junonia villida
Lexias aegle
Mycalesis mineus
Junonia almana
Euploea core
Danaus východní
Babočka
Monarcha
– modráskovití (Lycaenidae):
Jamides celeno
Zizina otis
Theclinesthes miskini
FLORA:
Plavuně:
Vranečkotvaré - vranečkovité (Selaginellaceae):
Selaginella willdenowii
Vraneček
Kapradiny:
Osladičotvaré - ledviníkovité (Nephrolepidaceae):
Nephrolepis hirsutula
Ledviník
- Davalliaceae:
Davallia denticulata
- Tectariaceae:
Tectaria maingayi
Tectaria lombokensis
Blánatcotvaré - blánatcovité (Hymenophyllaceae):
Hymenophyllum elberti
Blánatec
Gleicheniales - Gleicheniaceae:
Gleichenia linearis
Gleichenie
Nahosemenné:
Borovicotvaré - Podocarpaceae:
Dacrycarpus imbricatus
Podocarpus neriifolius
Dvouděložné:
Šácholanotvaré - šácholanovité (Magnoliaceae):
Magnolia champaca
Magnolia liliifera
Magnolia candolii
Šácholan
Šácholan
Šácholan
- anonovité (Annonaceae):
Anomianthus auritus
Annona comosus
Anona
Vavřínotvaré - vavřínovité (Lauraceae):
Actinodaphne macrophylla
Beilschmiedia sp.
Cinnamomum burmannii
Cryptocarya densiflora
Litsea glutinosa
Litsea resinosa
Neolitsea javanica
Cryptocarya agathophylla
Litsea noronhae
Skořicovník
Chloranthales - Chloranthaceae:
Chloranthus erectus
Cesmínotvaré - cesmínovité (Aquifoliaceae):
Ilex javanica
Cesmína
- Icacinaceae:
Platea excelsa
Hvozdíkotvaré - rdesnovité (Polygonaceae):
Polygonum chinense
Slézotvaré - slézovité (Malvaceae):
Pterospermum javanicum
Truskavec
Ceiba pentandra
Urena lobata
Kleinhovia hospita
Pterospermum diversifolium
Theobroma cacao
Grewia acuminata
Grewia celtidifolia
Grewia tomentosa
Sterculia foetida
Heritiera gigantea
Gossypium sp.
Hibiscus rosa-sinensis
Scaphium macropodum
Vlnovec pětimužný
Urena
Kakaovník pravý
Grewie
Grewie
Grewie
Lejnice smradlavá
Bavlník
Ibišek čínská růže
- dvojkřidláčovité (Dipterocarpaceae):
Dipterocarpus hasseltii
Dipterocarpus imbricatus
Dvojkřídláč
Dvojkřídláč
Růžotvaré - růžovité (Rosaceae):
Prunus arborea
Rubus chrysophilus
Rubus lineatus
Rubus rosifolius
Slivoň
Ostružiník
Ostružiník
Ostružiník
- hlošinovité (Elaeagnaceae):
Elaeagnus latifolia
Hlošina
- morušovníkovité (Moraceae):
Ficus benjamina
Ficus callosa
Ficus fistula
Ficus padana
Ficus ribes
Ficus variegata
Ficus virens
Ficus hispida
Ficus septica
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus elasticus
Antiaris africana
Artocarpus altilis
Fíkus malolistý
Fíkovník
Fíkovník
Fíkovník
Fíkovník
Fíkovník
Fíkovník
Fíkovník plstnatý
Fíkovník
Chlebovník
Chlebovník
Chlebovník obecný
- řešetlákovité (Rhamnaceae):
Ziziphus angustifolius
Ziziphus hartsfieldi
- kopřivovité (Urticaceae):
Laportea stimulans
Debregeasia longifolia
Jujuba
Jujuba
Elatostema sp.
Leucosyke candidissima
Pouzolzia hirta
Oreocnide rubescens
Pouzolzie
- konopovité (Cannabidaceae):
Trema orientalis
Sabiales – Sabiaceae:
Meliosma sp.
Šťavelotvaré - Connaraceae:
Cnestis platantha
Rourea mimosoides
- Cunoniaceae:
Weinmannia esculenta
- Elaeocarpaceae:
Sloanea sigun
Elaeocarpus sp.
Mastnoplod
Révotvaré - révovité (Vitaceae):
Leea aculeata
Leea indica
Zábludotvaré – zábludovité (Escalloniaceae):
Polyosma integrifolia
Bobotvaré - bobovité (Fabaceae):
Acacia leucophloea
Acacia fernesiana
Aeschynomene americana
Albizia chinensis
Albizia procera
Crotalaria striata
Sesbania grandiflora
Peltophorum pterocarpum
Derris thyrsiflora
Desmodium heterocarpon
Erythrina subumbrans
Flemingia strobilifera
Christia parviflora
Indigofera trifoliata
Leucaena glauca
Akácie
Akácie
Choulostice
Albízie
Albízie
Chřestnatec
Sesbánie velkokvětá
Peltoforum
Kožnatec
Stužkovec
Zarděnice
Indigovník
Leucéna
Tamarindus indica
Tephrosia sinapou
Calliandra calothyrcus
Parkia timoriana
Adenanthera paponina
Cassia vera
Indigofera tinctoria
Lablab purpureus
Millettia pinnata
Dalbergia latifolia
Tamarind indický
Koželusk
Kaliandra
Adenantera
Kasie
Indigovník pravý
Lablab purpurový
Dalbergie
Bukotvaré - vřesnovité (Myricaceae):
Morella esculenta
Voskovník
- přesličníkovité (Casuarinaceae):
Casuarina tripolia
Casuarina equisetifolia
Přesličník
Přesličník přesličkolistý
- ořešákovité (Juglandaceae):
Engelhardia spicata
Engelhardie
Malpighiales - vrbovité (Salicaceae):
Salix tetrasperma
Flacourtia zippelii
Flacourtia inermis
Vrba
Slivouch
Slivouch
- violkovité (Violaceae):
Rinorea glomerulata
- třezalkovité (Hypericaceae):
Cratoxylon erythrophyllum
- Clusiaceae:
Garcinia dioica
Garcínie
- kalabovité (Calophyllaceae):
Calophyllum soulattri
Kalaba
- pryšcovité (Euphorbiaceae):
Acalypha amentacea
Aleurites moluccana
Endospermum moluccanum
Macaranga tanarius
Mallotus dispar
Palnice
Tungovník molucký
Mallotus moluccanus
Mallotus philippinensis
Homalanthus populneus
Rottlera barvířská
- Peraceae:
Trigonopleura malayana
- Phyllanthaceae:
Antidesma tetrandrum
Aporosa frutescens
Baccaurea nanihua
Bischofia javanica
Breynia stipitata
Bridelia insulana
Glochidion arborescens
Glochidion obscurum
Sauropus androgynus
Baccaurea ramiflora
Antidesma
- Putranjivaceae:
Drypetes subcubica
- Trigoniaceae:
Trigonia sp.
Mýdelníkotvaré - mýdelníkovité (Sapindaceae):
Acer laurinum
Xerospermum noronhianum
Mischocarpus sundaicus
Schleichera oleosa
Pometia tomentosa
Sapindus rarak
Javor
Mýdelník
- ledvinovníkovité (Anacardiaceae):
Buchanania sessilifolia
Dracontomelon dao
Mangifera laurina
Spondias sp.
Tristiropsis canariodes
Tristiropsis acutangula
Mangifera foetida
Mangovník
Mombín
Mangovník
- simarubovité (Simaroubaceae):
Picrasma javanica
- routovité (Rutaceae):
Hořčina
Acronychia trifoliolata
Citrus medica
Citrus lucida
Citrus maxima
Micromelum minutum
Aegle marmelos
Citroník cedrát
Citroník
Pomelo
Oslizák líbezný
- březulovité (Burseraceae):
Santiria apiculata
Bursera javanica
Canarium vulgare
Protium javanicum
Březule
Čipa
- zederachovité (Meliaceae):
Aglaia argentea
Chisocheton sp.
Dysoxylum parasiticum
Sandoricum koetjape
Toona sureni
Dysoxylum cauliflorum
Azadirachta indica
Xylocarpus rumphii
Sandoricum koetjape
Melia azedarach
Swietenia mahagoni
Swietenia macrophylla
Aglaja
Česnekovník Surenův
Azadirachta
Sandor
Zederach hladký
Svietenie
Svietenie
Crossosomatales - klokočkovité (Staphyleaceae):
Turpinia sphaerocarpa
Myrtotvaré - myrtovité (Myrtaceae):
Syzygium acuminatissimum
Eugenia boerlageri
Eugenia formosa
Eugenia lineata
Eugenia opaca
Psidium guajava
Syzygium aqueum
Syzygium javanicum
Syzygium littorale
Syzygium polyanthum
Syzygium racemosum
Syzygium cauliflora
Syzygium jambos
Eucalyptus urophylla
Syzygium cumini
- kyprejovité (Lythraceae):
Duabanga moluccana
Hřebíčkovec
Hřebíčkovec
Hřebíčkovec
Hřebíčkovec
Hřebíčkovec
Kvajava hrušková
Hřebíčkovec
Hřebíčkovec
Hřebíčkovec
Hřebíčkovec
Hřebíčkovec
Hřebíčkovec
Hřebíčkovec
Blahovičník
Hřebíčkovec šabrejový
- odulovité (Melastomataceae):
Astronia papetaria
Medinilla lauriflora
Melastoma malabathricum
Melastoma leucampidum
Osbeckia chinensis
Medinila
Melastoma
Melastoma
Osbekie
Miříkotvaré - aralkovité (Araliaceae):
Arthrophyllum javanicum
Schefflera aromatica
Scheffera elliptica
Šeflera
Šeflera
Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae):
Vaccinium sp.
Brusnice
- Clethraceae:
Clethra javanica
- Pentaphylacaceae:
Adinandra sp.
Eurya acuminata
- prvosenkovité (Primulaceae):
Ardisia fuliginosa
Ardisia humilis
Ardisia javanica
Maesa perlarius
Maesa ramentacea
Myrsine hasseltii
Klíman
Klíman
Klíman
- ebenovité (Ebenaceae):
Diospyros pilosanthera
Diospyros toposia
Diospyros malabarica
Diospyros sundaica
Tomel
Tomel
Tomel
Tomel
- sapodilovité (Sapotaceae):
Palaquium hexandrum
Pouteria sp.
Mimusops elengi
Palaquium gutta
Manilkara kauki
- samoduťovité (Symplocaceae):
Perčovník
Pouterie
Opíhled skvělý
Perčovník
Manilkara
Symplocos costata
Symplocos brandisi
Samoduť
Samoduť
- hrnečníkovité (Lecythidaceae):
Barringtonia sp.
- Actinidiaceae:
Saurauia pendula
Hořcotvaré - hořcovité (Gentianaceae):
Fagraea auriculata
Swertia oxyphylla
Kropenáč
- mořenovité (Rubiaceae):
Amaracarpus sp.
Coffea canephora
Ixora sp.
Neonauclea calycina
Oldenlandia auriculata
Hypobathrum microcarpum
Randia sp.
Urophyllum macrophyllum
Wendlandia burkillii
Morinda citrifolia
Morinda tinctoria
Oldenlandia corymbosa
Kávovník statný
Ixora
Noni
- toješťovité (Apocynaceae):
Alstonia angustiloba
Tabernaemontana sp.
Alstonia scholaris
Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae):
Cynoglossum javanicum
Užanka
Hluchavkotvaré - hluchavkovité (Lamiaceae):
Hyptis capitata
Ocimum gratissimum
Scutellaria javanica
Vitex pinnata
Vitex trifolia
Clerodendrum hettae
Bazalka
Šišák
Drmek
Drmek
Blahokeř
- jitrocelovité (Plantaginaceae):
Plantago major
Jitrocel větší
- paznehtníkovité (Acanthaceae):
Strobilanthes cernuus
Strobilanthes renschiae
Strobilantes
Strobilantes
- trubačovité (Bignoniaceae):
Radermachera gigantea
Radermachera
- podpětovité (Gesneriaceae):
Aeschynanthus radicans
Cyrtandra sp.
Eschynantus kořenující
Cyrtandra
- olivovníkovité (Oleaceae):
Chionanthus oliganthus
Chionanthus ramiflorus
Bělas
Bělas
Lilkotvaré - lilkovité (Solanaceae):
Solanum melongena
Lilek vejcoplodý
- svlačcovité (Convolvulaceae):
Argyreia bifrons
Argyreia glabra
Stictocardia cordatosepala
Argyreja
Argyreja
Tykvotvaré - tykvovité (Cucurbitaceae):
Zehneria elbertii
- kysalovité (Begoniaceae):
Begonia lombokensis
Begonia multibracteata
Begónie
Begónie
Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae):
Anaphalis javanica
Anaphalis longifolia
Blumea balsamifera
Conyza bonariensis
Gynura drymophila
Synedrella nodiflora
Vernonia albifolia
Vernonia tengwalii
Vernonia letiensis
Gynura elbertii
Senecio lombokensis
Plesnivka
Plesnivka
Turanka úzkolistá
Starček
Pepřotvaré - pepřovníkovité (Piperaceae):
Piper aduncum
Piper betle
Piper nigrum
Piper aberrans
Piper curtilimbum
Piper kalimatina
Piper mollicaulis
Piper pubicaulis
Piper reflexa
Piper rigidicaulis
Piper ridjanense
Piper sapitense
Piper tenuipeduncula
Piper tremula
Pepřovník
Pepřovník betelový
Pepř černý
Pepřovník
Pepřovník
Pepřovník
Pepřovník
Pepřovník
Pepřovník
Pepřovník
Pepřovník
Pepřovník
Pepřovník
Pepřovník
Jednoděložné:
Pandánotvaré – pandánovité (Pandanaceae):
Pandanus tectorius
Freycinetia lombokensis
Pandán
Arekotvaré - arekovité (Arecaceae):
Calamus sp.
Arenga pinnata
Caryota mitis
Rotan
Gomut cukrodárný
Karyota jemná
Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae):
Axonopus affinis
Cymbopogon sp.
Cyrtococcum patens
Digitaria fuscescens
Eragrostis nutans
Imperata cylindrica
Dendrocalamus asper
Isachne beneekii
Ischaemum intermedium
Miscanthus floridulus
Oplismenus compositus
Panicum trigonum
Pogonatherum crinitum
Setaria geniculata
Sporobolus berteroanus
Themeda triandra
Tripogon exiguus
Axonopus compressus
Chrysopogon tenuifulmis
Paspalum conjugatum
Poa annua
Pogonatherum paniceum
Saccharum spontaneum
Citronela
Rosička
Milička
Bambus
Ozdobnice velká
Proso
Bér
Štětkovka trojmužná
Paspal
Lipnice roční
Třtinovec
- šáchorovité (Cyperaceae):
Cyperus sp.
Fimbristylis dichotoma
Šáchor
Chřestotvaré - vstavačovité (Orchidaceae):
Peristylus rindjaniensis
Peristylus lombokensis
Calanthe speciosa
Habenaria tosariensis
Malaxis ochreata
Dendrobium rindjaniense
Peristylus elbertii
Vanda lombokensis
Dendrobium eriiflorum
Oberonia elbertii
Thrixspermum lombokense
Vemeníček
Měkčilka
Stromobytec
Vanda
Stromobytec
Zázvorníkotvaré - zázvorníkovité (Zingiberaceae):
Etlingera rubroloba
Etlingera calophrys
Amomum maximum
Amomum gracile
Globba marantina
Curcuma xanthorrhiza
Zingiber officinale
Amom
Amom
Kurkumovník
Zázvor lékařský
- banánovníkovité (Musaceae):
Musa acuminata
Banánovník

Podobné dokumenty

Globální úbytek obojživelníků

Globální úbytek obojživelníků Papuánka quinejská (Oreophryne biroi) je vázaná na interiér vlhkého pralesa, kde se z jejích vajíček zhruba po týdnu líhnou rovnou malé žabky. Stadium pulce u ní chybí.

Více

Status ohrožení druhu: F A U N A :

Status ohrožení druhu: F A U N A : Orel indomalajský Orlík chocholatý Orel jávský

Více

Berbak - Fauna + flóra

Berbak - Fauna + flóra Luňákovec Jerdonův Luňákovec černý Káně lesní Luněc šedý Orel bělobřichý Luňák brahmínský Orel šedohlavý Orel indomalajský Luňák netopýří Včelojed chocholatý Orlík chocholatý Orel pralesní

Více

Tangkoko Batuangus

Tangkoko Batuangus - sokolovití (Falconidae): Falco moluccensis

Více

Tištěná verze článku v pdf - Časopis Ochrana přírody

Tištěná verze článku v pdf - Časopis Ochrana přírody spíše nepřímý dopad, ale byly už zazname­ nány i dopady přímé. Jedním z nich je změ­ na doby rozmnožování u  několika druhů v  Evropě (např. ropucha krátkonohá; Bufo kalamita/Epidalea calamita, sko...

Více

Punto BV. CEA POLVORANCA

Punto BV. CEA POLVORANCA Anas clypeata Anas crecca Anas platyrhynchos Anser indicus Anthus trivialis Anthus pratensis Ardea cinerea Asio otus Athene noctua

Více

Lorentz - Fauna a flóra

Lorentz - Fauna a flóra - kulíkovití (Charadriidae): Charadrius dubius Charadrius leschenaultii Pluvialis fulva Pluvialis squatarola

Více

2011 - Zoologické dny - Ústav biologie obratlovců, vvi

2011 - Zoologické dny - Ústav biologie obratlovců, vvi Patzenhauerová H., Bryja J., Šumbera R.: Genetická struktura populací rypoše Ansellova (Fukomys anselli) Kreisinger J., Javůrková V., Čížková D.: Genetická diverzita kachny divoké: hnizdní populace...

Více