Infolist 04/2015

Transkript

Infolist 04/2015
KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz | www.nevladky.cz
10 - 12/2015
INFOLIST
I N FO R M AČ N Í Č T V RT L E T N Í Z P R AVO DA J
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE V PARDUBICKÉM KRAJI
6
22
OCEŇOVÁNÍ
DOBROVOLNÍKŮ,
NNO A SPOLEČENSKY
ODPOVĚDNÝCH FIREM
FÉNIX VSTÁVÁ Z POPELA
31
PRVNÍ PARDUBICKÁ
NOC VENKU
31
HLEDÁ SE „ŽENA ČINU”
3
2
ÚVODNÍ
SLOVO
TIRÁŽ
Redakční rada:
Monika Pavlíková
Eva Bulisová
Michal Chlumský
Vojtěch Peterka
Lucie Nermuťová
Koalice nevládek Pardubicka
Kláštěrní 54
530 02 Pardubice
Distribuce:
Primárně elektronicky, štěná verze všem členům
a na vybraných místech Pardubického kraje.
Ročník IX.
Číslo 10 - 12/2015
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Vážení a milí čtenáři,
poslední dny v roce jsou obdobím
děkování všem lidem dobré vůle. V našem neziskovém sektoru máme to
štěs být těmto lidem neustále po boku. Jste to vy, pracovníci neziskových organizací, zástupci veřejné správy i osvícení podnikatelé a zástupci firem. Dovolte mi proto Vám i zde, jménem Koalice nevládek Pardubicka, poděkovat za veškeré dobré činy, které Vás provázejí a také naši výjimečnou spolupráci, jenž plodí přínosy pro celou společnost.
Konec roku je však také časem bilancování. Pojďme si proto připomenout co se tento rok povedlo. A začněme „vlajkovou lodí“ Koalice nevládek Pardubicka, tedy Burzou filantropie. Spojení sil Koalice nevládek Pardubicka, Pardubického kraje, veřejné správy, podnikatelů, firem
a neziskových organizací bylo i tento rok na Burze filantropie prospěšné. Podařilo se na ni získat dary v celkové hodnotě 1 195 000 Kč, díky nimž se může zrealizovat 36 nových prospěšných projektů. Celkem se tak za čtyři roky fungování Burzy filantropie dostáváme na podporu 4 827 500 Kč pro 145 projektů. Neziskový sektor jsme prezentovali také veřejnos a to na
5 Dnech s dobrovolníky, Dnu Země, uspořádali jsme také vlastní, již 17. konferenci neziskového sektoru, vydali novou brožuru o dobrovolnictví a brožuru o Burze filantropie, vytvořili a
upravili 3 nové webové stránky nebo zatrak vnili obsah i grafiku Vámi čteného Infolistu. Závěr roku jsme zakončili slavnostně na jubilejním 5. Galavečeru oceňování dobrovolníků, společensky odpovědných firem a neziskových organizací. Ocenění za svou záslužnou činnost
si na něm převzalo 17 dobrovolníků, 10 společensky odpovědných firem a 10 neziskovek.
Chci se podělit ještě o jedno zajímavé číslo – 444. Právě tolik nominací na ocenění se nám
to ž za pět let sešlo.
ČLENOVÉ KONEP
Litomyšl
Pardubice
Je vidět, a všichni to zajisté vnímáme, že Pardubický kraj je místem lidí se srdcem na dlani
a je protkán dobrými skutky.
Přeji Vám všem, ať máte okolo sebe dostatek dobrých lidí i v roce 2016 a věřím, že svou
činnos budete nadále sami inspirací pro ostatní!
Jolana Štěpánková
předsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka
4
Obsah
Obsah
OBSAH
INFOLISTU
10 - 12/2015
Akce pořádané KONEP
Předávání cen „Srdce na dlani”
Burza filantropie v Ús nad Orlicí
Burza filantropie v Litomyšli
Aktuální dotační příležitos
Ins tut CEMI, Výbor dobré vůle - Nadace O.Havlové
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Informace z Pardubického kraje
Vyhlašované dotační programy
Fundraising – komunikační dovednos a vyjednávání
Spolupráce Pardubického kraje s francouzským regionem
Seznamte se s projekty
Učíme se pro život
Společně růst
Evropská dobrovolná služba
„Odložená káva” v Pardubicích
Fénix vstává z popela
Úspěšné akce NNO
Pracovně - vzdělávací akce příroda
Benefiční koncert s Dagmar Peckovou
Informace z domu na půl cesty
Pozvání na novoroční koncert
Tvořivá dílna pro rodiče
Interak vní setkání poskytovatelů soc. služeb
Raná péče pomáhá zlepšovat životní prostředí
Národní potravinová sbírka
První pardubická noc venku
Úspěchy sportovně střeleckého klubu Sezemice
Neziskovky se představují
Nová arteterapeu cká dílna v Len lce
Lesní školka Perníček
CEDR Pardubice, o. p. s.
Kroužky Východní Čechy, o. p. s.
Spolek Sluníčko – Centrum pro rodinu,z.s.
Neziskovky vás zvou
Vánoční zpívání v parku Střelnici
Informace ze záchranné stanice a ekocentra „Pasíčka”
Hledá se „Žena činu”
XX. Charitní ples
06
12
14
17
23
35
43
5
6 Akce pořádané KONEP
Akce pořádané KONEP 7
Koalice nevládek Pardubicka
DOBROVOLNÍCI, NEZISKOVKY A FIRMY
– ZNÁME JMÉNA DOBRODINCŮ
V Pardubickém kraji už znají své oceněné dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy pro rok 2015. Cenu „Srdce na dlani“ si převzali na speciálním galavečeru pořádaném sdružením neziskových organizací Koalice nevládek Pardubicka, Pardubickým krajem, Europe Direct a Rytmus Východní Čechy, o.p.s.
potřebným je zde pevně zakořeněno.
„Podle počtu dobrovolníků a společensky
odpovědných firem se pozná zdravá společnost. Na svých cestách po kraji se setkávám se spoustou výjimečných lidí, kteří pomáhají druhým. Mám radost, že mohu říci, že náš Pardubický kraj je zase
o něco zdravější, za což, všem, kteří na
tom mají podíl, děkuji,“ pronesl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.
Galavečerem oceňování dobrovolníků,
neziskových organizací a společensky odpovědných firem provedla oblíbená moderátorka Jolana Voldánová, odměnou
pro oceněné bylo i vystoupení zpěvačky
Leony Šenkové.
Galavečer proběhl v Pardubickém kraji již
popáté a vyzdvihnu myšlenky pomoci
Večer se nesl v duchu velkých díků a poselství. Jedno z nich za organizátory vyslovila i místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská: „Dobrovolníci
mění svět. Skutečnost, že někdo dělá
ve svém volném čase něco pro druhého a
vůbec nevnímá, že jde o něco nadstandardního, je čím dál častějším jevem.
Myslím si, že naše společnost pomalu zase dozrává a dochází k přehodnocování
hodnot. A my víme, že když pro nás je ochoten
někdo něco udělat jen tak, je to malý zázrak.
Děkuji za ty malé zázraky, které jste mezi nás
rozseli. Budeme je zasévat dále.“
Odměnou všem dobrovolníkům bude také návštěva Senátu, kterou si pro ně připravila jeho
místopředsedkyně, senátorka Miluše Horská a
pro pět vybraných dobrovolníků dále cesta do
sídla Evropského parlamentu v Bruselu, kam
je pozval europoslanec Tomáš Zdechovský.
Letošní rok se dostálo pocty v podobě ocenění za svou dlouhodobou činnost pro druhé následujícím dobrovolníkům:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
Jan Florian
Michaela Jeníčková
Jaroslava Koukalová
Mar n Luňáček
Jan Morávek
Ladislava Morkesová
Ludmila Pavlišová
Kateřina Pevná
Ladislav Samek
Romana Schejbalová
Iva Skalická
Václav Sojma
Zdeněk Sotona
Dagmar Šotová
Barbora Švorcová
Zdislava Zavadilová
Ivana Žaludová
Oceněnými neziskovými organizacemi jsou
tento rok:
Česká abilympijská asociace
DAPHNE – ins tut aplikované ekologie,
Hospic Chrudim
Klub přátel Pardubicka
Květná zahrada
Nadace Josefa Plívy
Re govka – sociální podnik
(Komuniké, o.p.s.)
ź Rodinné centrum Litomyšl
ź Rodinné integrační centrum
ź TyfloCentrum Pardubice.
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
Za své společensky odpovědné podnikání byly
oceněny následující společnos a organizace:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ČSOB Pojišťovna, a.s.
ELFRA, s.r.o.
Jídelna zdravé výživy Kruh zdraví Chrudim
Konzum obchodní družstvo Ús nad Orlicí,
Městská knihovna ve Svitavách
Onkologické centrum Mul scan Pardubice
Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o.
Příhoda, s.r.o.
Real Time Technologies, s.r.o.
Saint Gobain Adfors CZ.
Akce pořádané KONEP 9
8 Akce pořádané KONEP
Koalice nevládek Pardubicka
Koalice nevládek Pardubicka
FILANTROPOVÉ PODPOŘILI DOBROČINNÉ
PROJEKTY NA ORLICKOÚSTECKU
Středa 7. října byla „Dnem D“ pro neziskové organizace z okresu Ús nad Orlicí. Již počtvrté do Ús zavítalo dobročinné setkání, známé jako Burza filantropie. Donátoři z řad
firemního a veřejného sektoru zde tentokrát podpořili vznik 13 veřejně prospěšných
projektů neziskových organizací dary v celkové výši 349 500 Kč.
Burzu filantropie pořádá
Koalice nevládek Pardubicka
společně s Pardubickým krajem. Její princip je jednoduchý. Neziskové organizace přihlásí svůj projekt, veřejnost a
zapojení donátoři z nich poté
vyberou ty nejzajímavější, které získají právo se prezentovat
na samotné burze. „V letošním finále orlickoústecké Burzy filantropie se představilo
5 neziskových organizací a
všechny byly donátory podpořeny. Navíc získaly přímou podporu bez potřeby prezentace,
takzvanou divokou kartu, další
3 neziskové organizace. Předávání šeků tak
bylo letos velmi radostné,“ přibližuje výsledek Jana Machová, ředitelka pořádají Koalice nevládek Pardubicka.
Ale ani m není výčet darů na Burze filantropie uzavřen. Donátoři z obchodního
družstva KONZUM věnovali 5 000 Kč všem
organizacím, které do burzy svůj projekt
přihlásily. Podobně výjimečnou odměnu
za vynaložené úsilí při vymýšlení projektu
si pro neziskovky přichystaly i v minulých
dvou letech. Celkem se tedy dostáváme na
sumu 349 500 Kč a to naprosto zaslouženou.
„Na projektech neziskovek z Orlickoústecka je fantas cké, že jsou vždy jiné, každý
má svůj specifický příběh. Důležité především je, že projekty přinášejí změnu, nezis-
mesel, těšit na Chlapskou dílnu. Ta bude díky Rodinnému centru Srdíčko sloužit mladým mužům k zlepšování jejich manuálních
dovednos tak, aby si hravě zvládli poradit
s nezbytnými opravami v domácnos .
CEMA Žamberk pořídí nové herní prvky do
zahrady Klubu bez klíče. Budou sloužit dětem, které v organizaci tráví volný čas a samy si zde vymyslely hru „Stop zem!“, obdoby slepé báby, při níž se po zvolání názvu
hry nikdo nesmí dotýkat země – nyní tak budou moci vyskočit i na nové prolézačky.
Prezentace Rytmusu Východní Čechy se poté soustředila na konkrétní pomoc potřebným. Díky podpoře projektu „Průvodce
k samostatnos “ může organizace poskytovat pracovní asistenci klientům s mentálním handicapem, kteří mají velkou chuť do
práce, potřebují ovšem podporu do začát-
kovky dobře zmapovaly, co je v regionu potřeba zlepšit a snaží se na to reagovat svými zajímavými nápady,“ ocenil ak vitu neziskovek Pavel Šotola, radní Pardubického
kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor a pravidelný donátor Burzy filantropie. Pojďme se tedy podívat, kdo na
Burze filantropie se svými projekty obstál a
na co se můžeme na Orlickoústecku nově
těšit.
V Letohradě bude nadále fungovat Lesní
klub Strom života, jehož vznik byl podpořen na Burze filantropie 2014. Letos donátoři pomohou jeho dalšímu rozvoji –
Strom života nakoupí nové výukové pomůcky pro dě , a především bude mít finance na vytápění klubu v zimních měsících. V Ús nad Orlicí se naopak mohou
všichni, kteří se chtějí naučit kouzlům ře-
ků pracovního života. Efekt je však velký,
většina z nich poté dokáže v práci fungovat
takřka naprosto samostatně. O tom nás na
Burze filantropie přesvědčil přípravou lahodné kávy pracovník Kafebaru. Nebyl zde
náhodou, Kafebar Rytmusu Východní Čechy
byl podpořen na loňské burze.
Pomoc pro svou činnost získalo i Rodinné
centrum Dětský svět. Z ní bude moci zřídit
nové webové stránky a vybavit prostory svého centra. To vše pomůže v organizování
dalších volnočasových ak vit pro rodiny
z Lanškrouna.
Zajímavos letošní burzy je fakt, že projekty
jsou rozprostřeny po celém okrese Ús nad
Orlicí – těžit z nich budou obyvatelé čtyř
měst a zajisté také blízkého okolí.
10 Akce pořádané KONEP
Akce pořádané KONEP 11
Koalice nevládek Pardubicka
Koalice nevládek Pardubicka
FILANTROPICKÁ SEZÓNA ZAKONČENA
V LITOMYŠLI
V Litomyšli se uzavřel letošní cyklus Burz filantropie – unikátního setkání podnikatelů, neziskových organizací a veřejné správy. Na přehlídce neziskovek působících
ve svitavském okrese bylo prezentováno
5 projektů. Donátoři z regionálních firem,
města Litomyšl a Pardubického kraje na jejich vznik přispěli dary v celkové hodnotě
295 000 Kč.
Burzu filantropie pořádá již čtvrtým rokem
Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický
kraj. Mezi štědrými donátory se letos tradičně objevili zástupci firem Medesa,
Saint-Gobain Adfors, Nadační fond J&T,
AB Plast, Rádio Černá Hora, město Litomyšl a Pardubický kraj. Nově je doplnila i
vodárenská společnost VHOS.
dělá a vymyslet reálnou spolupráci všech,
co si mohou navzájem pomoci. Děkuji proto všem zapojeným donátorům, že mají
chuť se burzy účastnit,“ shrnul litomyšlskou Burzu filantropie Pavel Šotola, radní
Pardubického kraje zodpovědný za sociální
péči a neziskový sektor, který je od počátku burzy jejím stálým donátorem.
Nových veřejně prospěšných projektů nakonec vznikne 6. Kromě pě prezentovaných získalo přímou podporu od donátora,
tzv. divokou kartu, Centrum J. J. Pestalozziho. Nadto obdržely organizace Rytmus Východní Čechy a Komuniké o.p.s. šek na mediální kampaň ve výších 10 000 Kč.
Díky svým perfektním prezentacím si na
Burze filantropie vysloužila podporu
Oblastní charita Polička s projektem
Litomyšlské setkání přineslo spoustu nových nápadů. „Burza opět ukázala, že když „Vyženeme nezvaného nájemníka“. Nese dokážeme spojit, tak se může narodit řa- zvaným nájemníkem je brouk tesařík krovový, který se zakousává do střechy sídla
da zajímavých projektů, přičemž se potvrdilo, že neziskovky jsou schopny za málo pe- charity – je proto nutné opravit napadené
něz udělat spoustu dobrého. Smyslem bur- trámy a zabezpečit dřevo pro škůdci.
Uspěla také Farní charita Litomyšl. Smyszy je také se společně sejít, zjis t, kdo co
lem jejího projektu „Když se nadechnu,
zvládnu víc“ je vytvoření vhodných pracovních prostor, které poskytnou důstojné zázemí pro pečovatele z respitní péče, jediného
zařízení tohoto typu na Litomyšlsku.
Svůj první úspěch na Burze filantropie zaznamenala organizace Generace 89 s projektem „Prima odpoledne“. Takové prima
odpoledne znamená smysluplné a ak vní
trávení volného času dě ze sociálně potřebných rodin, a to v doprovodu nového
kamaráda – studenta pedagogické školy.
„Starší bráchové a ségry“ budou s dětmi
chodit na výlety a pomáhat jim zahnat jejich smutky. Generace 89 nám například
prozradila, že jedno z těchto dě nikdy nebylo v lese nebo, že když pro dese leté děvče uspořádali oslavu narozenin, byla její první v životě. A to vše „Prima odpoledne“ mění.
Poprvé si odměnu z burzy odnesl i Spolek
archaických nadšenců. Těm se to ž podařilo zachránit a obnovit kaple ve Vysokém lese u Sebranic na Svitavsku. Respekt si zaslouží i proto, že veškeré práce dělali dobrovolnicky a bez nároku na odměnu. Nyní
mohou vydat o svém snažení knihu, která
opravené kaple představí veřejnos a poskytne zároveň manuál dalším restaurátorům, kteří se budou ch t pokusit o něco podobného. Projekt donátory velmi zaujal a
přímo na burze si se spolkem domluvili i
společný turis cký výlet po kapličkách.
Z „charitní rodiny“ uspěla i Charita Svitavy
s projektem „Tvořivá dílna – místo, které
pomáhá“. Ta bude sloužit klientům charity,
budou zde moci rozvinout své dovednos a
naučit se vyrábět šperky, dárkové předměty a podobně.
Tím výčet úspěšných projektů v letošním
ročníku Burzy filantropie končí, vznik dalších však můžeme očekávat. „Burzu filantropie budeme určitě pořádat i v roce 2016.
Zavítáme s ní do Pardubic, Chrudimi, Ús
nad Orlicí a samozřejmě také do Litomyšle.
Zde máme velkou podporu od pana starosty Kašpara a vedení města. Je skvělé, že
chtějí takto pomáhat neziskovým organizacím a rozvoji života svých obyvatel,“ chválí
spolupráci s Litomyšlí Jana Machová, ředitelka pořádající Koalice nevládek Pardubicka.
Neziskové organizace působící v Pardubickém kraji tak budou mít i v příš m roce
možnost na webu www.burzafilantropie.cz
přihlásit do burzy své veřejně prospěšné
projekty a nalézt díky nim nové partnery
mezi osvícenými podnikateli, firmami i veřejnou správou.
Dotační příležitos 13
12 Dotační příležitos
Ins tut CEMI opět podpoří
cílevědomé handicapované
Ins tut CEMI opět poskytne možnost vybraným handicapovaným zájemcům absolvovat
online studium zakončené profesním tulem MBA nebo LL.M. zcela zdarma či za velmi
zvýhodněných podmínek. Už pouze do 31. 12. 2015 mohou zájemci zasílat přihlášku do
s pendijního programu spolu se svým mo vačním dopisem a dalšími náležitostmi. Ins tut CEMI mto s pendijním programem podpořil handicapované studenty již částkou
přes 1 347 000 Kč.
Studijní programy jsou zahajovány dvakrát ročně a zájemci mohou vybírat celkem z deví
oborů nejrůznějšího zaměření. V češ ně jsou vyučovány programy Management obchodu, Ekonomika a finanční management, Veřejná správa, Execu ve MBA, Bezpečnostní a
krizový management, Management zdravotnictví a Corporate Master of Laws (LLM).
Stejně jako pro znevýhodněné uchazeče pla uzávěrka přihlášek do ročního studijního
programu nejpozději do 31. 12. 2015.
Více na www.cemi.cz.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským
sdružením a charita vním ins tucím, které vytvářejí nabídku ak vního způsobu života
nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.
Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život
v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou
chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními, pro seniory v sociálněošetřovatelských centrech a hospice.
Uzávěrky pro přijímání žádos - 26.2.2016 a 20.9.2016
Co podporuje program Senior
ź vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory
ź terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory
ź vybavení charitních domů, hospiců, mobilních hospiců, domovů seniorů, zejména
jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace
ź pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu
Žádos o příspěvek z programu Senior mohou podávat nestátní neziskové organizace s
právní formou:
ź obecně prospěšné společnos
ź ústavy
ź občanská sdružení (spolky)
ź evidované právnické osoby (církevní)
Maximální výše poskytnutého příspěvku je 100 000 Kč.
Veškeré informace na: h p://www.vdv.cz/programy/senior/
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitos vyhlašuje výzvu k předkládání žádos o podporu
v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Název výzvy: Podpora vybudování a provozu zařízení péče o dě předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu
Výzva podporuje vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o děod narození, resp. od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky
za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o
dítě je poskytována v kolek vu dě mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopnos a kulturních i hygienických návyků dítěte.
Podporována budou zařízení péče o dě pro zaměstnance i pro veřejnost.
V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:
ź Dětská skupina pro veřejnost
ź Podniková dětská skupina
ź Živnost volná/vázaná
Datum vyhlášení výzvy - 11. 11. 2015
Datum zahájení příjmu žádos o podporu - 11. 11. 2015
Datum ukončení příjmu žádos o podporu - 30. 4. 2017
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat - 36
měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu - 30. 4. 2020
Veškeré informace na: h p://www.esfcr.cz/vyzva-035-opz
Informace z Pardubického kraje 15
14 Informace z Pardubického kraje
Pardubický kraj již podruhé vyhlašuje
dotační program na podporu sociálního
podnikání a fundraisingu
Radní Pardubického kraje již podruhé schválili dva dotační programy, jejichž cílem je
podpora sociálního podnikání a získávání finančních prostředků pro neziskové organizace v roce 2016. Z rozpočtu kapitoly sociálních věcí jsou pro tento účel vyčleněny dva
miliony korun.
Téma rozvoje sociálního podnikání ze strany Pardubického kraje navazuje na systema ckou podporu v minulos , kdy Pardubický kraj pro zájemce o tuto problema ku v letošním a v minulém roce připravil
několik vzdělávacích a osvětových seminářů.
Zájemci o podporu budou moci v případě
úspěšné žádos získat prostředky na vytvoření a aktualizaci podnikatelského plánu, pořízení majetku, úpravu pracovního
místa, zajištění vzdělání pro znevýhodněné
i pro management a prostředky pro mzdu
zaměstnanců, kteří pomáhají při výkonu
práce znevýhodněným pracovníkům. Novinkou pro rok 2016 je možnost získat podporu pro zajištění stáží a praxí u studentů
a absolventů škol, kteří patří k cílovým skupinám sociálního podnikání (může se jednat například o studenty se zdravotním pos žením či o osoby v ob žné životní situaci).
„Důvodem podpory sociálního podnikání je
vznik nových pracovních míst především
pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Sociální podnikání je významné i v prevenci
sociálního napě a v přínosu pro místní komunitu i celý region, kde sociální podnik
působí,“ uvedl krajský radní Pavel Šotola,
který myšlenku podpory sociálního podni-
kání Radě Pardubického kraje předložil a
dodává: “Sociální podnikání je oblas s dynamickým vývojem. Jsem proto velmi rád,
že je o toto téma v našem kraji velký zájem. Sociálním podnikáním podporujeme i
další činnos . V letošním roce například
probíhá na území Pardubického kraje výzkum sociálního podnikání, který ve spolupráci s Pardubickým krajem zajišťuje Akademie věd České republiky. Díky jeho výsledkům získáme lepší přehled o sociálních
podnicích v kraji i o dalších možnostech jejich rozvoje.“
Kromě sociálního podnikání nabízí další nový grantový program také unikátní podporu neziskových organizací. Úspěšné projekty žadatelů budou podpořeny přidělením
finančních prostředků, které nezisková organizace bude moci využít nikoliv na realizaci samotného projektu, ale na mzdu a
další náklady fundraisera, jehož úkolem bude získat u sponzorů a donátorů veškeré
prostředky potřebné pro realizaci přihlášeného projektu.
Zásady nových grantových programů najdete na www.pardubickykraj.cz v čás
„probíhající grantové programy a dotace“.
Zájemci mohou posílat své přihlášky
od 6. ledna do 27. ledna 2016.
NEZISKOVKY SE NA KURZU UČÍ,
JAK ZÍSKÁVAT FINANCE
Fundraising – komunikační dovednos a
vyjednávání, to je název kurzu, který pod
záš tou radního pro sociální péči a
neziskový sektor Pavla Šotoly uspořádal
koncem listopadu Pardubický kraj pro
neziskové organizace. Díky mimořádnému
zájmu se uskutečnil ve dvou termínech a
další mimořádný kurz je naplánován na
začátek příš ho roku. Odborného
vzdělávání se dosud zúčastnilo celkem
21 účastníků z 15 neziskových organizací.
„Tím, že kraj v oblas získávání finančních
prostředků nabízí bezplatné a kvalitní vzdělávání, pomáhá neziskovým organizacím
k větší finanční stabilitě i k rozvoji činnos ,
které neziskové organizace v kraji nabízejí.
Vzhledem k tomu, že téma kurzu navazuje
na výzkum neziskového sektoru a společenské odpovědnos firem v Pardubickém
kraji, odpovídáme tak mto vzděláváním
na aktuální výzvy a potřeby neziskových
organizací i komerčních firem,“ říká krajský
radní Pavel Šotola a dodává: „Domnívám
se, že k velkému zájmu o kurz přispělo i
jeho načasování, které umožní dobrou přípravu zájemcům na dotační řízení Pardubického kraje, kde neziskové organizace
mohou v oblas fundraisingu v roce 2016
předkládat své žádos a podporu.“
Obsah kurzu je orientován na komunikační
dovednos , vyjednávání a prezentace.
Díky podpoře Pardubického kraje se ho
zástupci neziskovek zúčastnili zdarma. Pro
velký zájem kraj zorganizuje ještě jeden
běh tohoto kurzu 19. ledna 2016. O týden
později, tedy 26. ledna 2016, se pak
absolven tohoto kurzu budou moci
zúčastnit navazujícího workshopu, kde
prohloubí své znalos .
Další neziskové organizace se mohou v případě zájmu o kurz fundraisingu obrá t na
metodika nestátních neziskových organizací Romana Peška, který je lektorem kurzu,
- [email protected] nebo
na telefonní číslo 466 026 492.
Seznamte se s projekty 17
16 Informace z Pardubického kraje
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s.
S Francií bude kraj spolupracovat
i v oblas sociálního podnikání
Pardubický kraj se oblas sociálního podnikání systema cky věnuje posledních
několik let. Novým impulsem v této oblas
byla návštěva delegace Pardubického kraje
vedená Pavlem Šotolou, radním pro sociální péči a neziskový sektor, ve francouzském Regionu Centre – Val de Loire.
Delegace Pardubického kraje navš vila
centrum pro začleňování mladých dospělých, sociální podnik a zúčastnila se sérií
jednání se zástupci regionů a místní samosprávy.
„Kroky Pardubického kraje v oblas rozvoje sociálního podnikání jdou podobným
směrem jako dlouholetá opatření našich
francouzských partnerů. S ohledem na tuto skutečnost plánujeme již na jaře návštěvu zástupců partnerů z Regionu Centre –
Val de Loire v našem kraji,“ uvedl radní pro
sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a dodal: „Mezi významné příležitos pro
vzájemnou spolupráci patří možnost sdílení zkušenos sociálních podniků na české i
francouzské straně, výměna informací
z oblas legisla vy a možnost podpory
sociálního podnikání ze strany státu i regionů. Kolegové z Francie zároveň projevili
zájem o prezentaci závěrů výzkumu sociálního podnikání v Pardubickém kraji, který
zajišťuje Akademie věd České republiky.“
Jeho slova potvrdil také Pascal Meyer,
vedoucí odboru decentralizované spolupráce Regionu Centre – Val de Loire:
„Návštěva delegace Pardubického kraje
byla pro nás příležitos k určité sebereflexi. Jsem rád, že se nám podařilo nastavit
další perspek vu spolupráce v této oblas ,
která by se mohla stát jedním z hlavních
pilířů našeho partnerství.“
Ve Francii se sociální podnikání stalo i jedním z významných opatření v době hospodářské krize. Tato forma podnikání představuje v regionu až 11 procent a vytváří
řadu pracovních míst pro mladé, handicapované a další osoby, které mají těžší pozici při uplatnění na trhu práce. Zároveň je
postavena na solidaritě v území a mezi sektory a vede k profesionalizaci a vzniku
nových pracovních míst v neziskových
organizacích.
PODPOŘTE NOVÝ PROJEKT MC KRŮČEK
„UČÍME SE PRO ŽIVOT"
V Mateřském
a rodinném
centru Krůček
Svitavy, z.s.
jsme se rozhodli napsat
nový projekt
zaměřený na
sociálně slabé
dě . Tento
úžasný projekt
pro dě "Učíme se pro život" byl vybrán k
podpoře od Nadačního fondu Albert.
O tom, jak velká tato podpora bude, můžete rozhodnout i vy!! Dejte nám svůj hlas
(resp. každý/á máme až 3 hlasy, které můžete použít nejpozději do 27.12. 2015) a my
za to pro vás - pro nás - budeme dělat další
skvělé věci a pomůžeme tak společně dobré věci!
Cesta k hlasování: h p://www.nadacnifondalbert.cz/akce/hlasovani-verejnosi-opodpore-projektu-v-krajich
--> klikněte na Pardubický kraj --> projekt 5
- modré políčko "podpořit..." (po rozkliknu"zobrazit více" si můžete přečíst více informací o projektu).
sů mezi všechny vybrané organizace k podpoře, mezi kterými jsme i my.
Projekt „Učíme se pro život“ je zaměřen na
pořádání komplexních volnočasových ak vit, díky kterým bude podpořena integrace
a rozvoj osobnos , sociálních, emočních a
komunikačních dovednos dě . Projekt
řeší problémy kvalitního trávení volného času sociálně znevýhodněných dě , rozvoj jejich kompetencí, finanční zátěž sociálně slabých rodin a přenesení nově nabytých dovednos do rodiny i života. Projekt bude
otevřen i široké veřejnos , aby byla podpořena maximální forma integrace rodin a
umocnil se vliv vrstevníků na osobnostní
rozvoj dítěte. Vyústění jednotlivých volnočasových ak vit bude vždy formou veřejných workshopů.
Každý týden bude probíhat v pondělí od
14.30 -17h klubík /kroužek, který bude
zdarma, a to pro 20 dě ze sociálně slabých poměrů. Tento klubík bude seskládán
z ak vit, které se budou každý týden pravidelně proměňovat. Střídat se bude klub divadelně-výtvarný, hudební, sportovní a
klub dobré alterna vy s povídáním o emocích
vedené psycholožkou.
Konečná výše nadačního příspěvku závisí také na výtěžku z prodejní akce "Vánoční perPokud se vám náš nový projekt alespoň troníček". V rámci této kampaně se budou na
chu zamlouvá, dejte nám prosím svůj hlas,
prodejnách Albert prodávat speciální perať můžeme u nás ve Svitavách realizovat
níčky, kde za každý prodaný kus poputuje
další skvělé ak vity pro vás, pro nás!
do Nadačního fondu Albert 5 Kč. Výsledný
výtěžek bude přerozdělen podle počtu hlaS poděkováním tým MC Krůček.
Seznamte se s projekty
18 Seznamte se s projekty
DaR, o.p.s.
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.
SPOLEČNĚ RŮST
RUCE POMOCI ANEB
DOBROVOLNICTVÍ V KRŮČKU
Nezisková organizace DaR, o.p.s. poskytuje podpůrné služby pro rodiny s dětmi, které
se ocitají v krizové nebo dlouhodobě náročné životní situaci.
V rámci probíhajícího projektu „Společně růst“ Vám nabízíme pomocnou ruku při řešení složité sociální situace, při vztahových problémech v rodině, při po žích ve výchově.
Společně s Vámi budeme hledat cestu k zajištění bezpečného, harmonického a podnětného zázemí pro Vaše dítě tak, aby mohlo docházet k pozi vním změnám i ve výchovně-vzdělávacím procesu. Smyslem naší spolupráce je předcházet prohlubování problémů v rodině či napomáhat včasnou intervencí k jejich vyřešení.
Všechny dě potřebují péči, jistotu v blízkých vztazích, bezpečné zázemí rodiny. Každá
rodina někdy potřebuje podporu a pomoc. Nejste na to sami!
cích organizací,“ doplnila ředitelka
MC Krůček Barbora Hávová. MC Krůček má
s dobrovolnickou činnos již dlouholeté
Ve Svitavách vzniklo
zkušenos . Již od roku 2009 je přijímací
dobrovolnické centorganizací pro evropské dobrovolníky. Evrum. Dobrovolná prá- ropskou dobrovolnou službu (EDS) umí
ce ve prospěch celku zprostředkovat i místním zájemcům, kteří
je nyní organizována se tak mohou vypravit pomáhat do zemí
v Mateřském a roEU. Nově vzniklé dobrovolnické centrum je
dinném centru Krůček, z. s. Jeho služeb mo- však zaměřeno na propojení místních dobhou využít neziskové organizace ve městě
rovolníků s místními organizacemi.
a jeho okolí. Dobrovolnictví, jemuž
Evropská dobrovolná služba v Krůčku
se ve městě již nyní věnuje řada osob, tak
získává legisla vně – právní rámec.
Již po šesté Mateřské a rodinné centrum
Dobrovolnické centrum Krůček se stalo vysí- Krůček hos evropské dobrovolníky. V současné době zde potkáte Sandru Fernández
lací i přijímací organizací pro dobrovolníky,
Castañón ze Španělkterým nabízí zaškolení, dohled, pojištění
ska z Madridu a
a záš tu práce s přijímací organizací. „Dle
dosavadních zkušenos předpokládáme, že Danu-Mariu Schulz
z Německa z oblas
nejvíce přijímajících organizací bude z neHünfeld, které tady
ziskového sektoru. Ty se to ž bez práce
dobrovolně pracují a
dobrovolníků častokrát vůbec neobejdou,“
zároveň sbírají zkušesdělila Markéta Březinová, která se v MC
Krůček o dobrovolnické centrum stará. Kro- nos . Projekt je podpořen Evropskou unií
mě neziskovek se dobrovolníci uplatní
v rámci programu
i v příspěvkových organizacích obcí nebo
Erasmus+. Dana Maria právě pracuje na
ve školství.
propagaci svého nového klubu improvizoDobrovolníkem či dobrovolnicí se může
vaného divadla pro mladé lidi, ale i všechny
stát kdokoliv starší patnác let bez ohledu
ostatní, dě i starší lidi, v případě zájmu se
na vzdělání. Stačí chuť poznávat nové lidi,
rozvíjet své dovednos , prohlubovat si pra- pro více informací ozvěte na e-mail:
[email protected]
xi a dělat veřejně prospěšnou činnost.
Kapacita dobrovolnického centra bude zaVíce informací poskytnou:
m omezená získanými financemi. Pro
Bc. Barbora Hávová: tel. 733 518 999
příš rok se předpokládá práce s maximálně 32 dobrovolníky. „Odhadujeme, že bude- [email protected]
Mgr. Markéta Březinová: tel. 604 291 490
me spolupracovat až s desítkou přijímají[email protected]
Ing. Petra Šudáková: tel. 730 521 648
[email protected]
NABÍZÍME VÁM:
ź Sociální poradenství - mapování situace rodiny, informace o systému sociálních dávek, poradenství zaměřené na rodinné finance, posilování rodičovských dovednos ,
podpora vztahů v rodině apod.
ź Psychologické poradenství - poradenství pro rodiče dě s problémovým chováním spolupráce s psycholožkou, rodinnou terapeutkou a etopedkou/dětskou terapeutkou.
ź Základní právní poradenství - bezplatné právní poradenství směřující k navržení dalšího postupu řešení situace.
KDE SLUŽBY POSKYTUJEME?
Naše služby můžeme poskytovat po dohodě v zázemí naší organizace či přímo v prostorách školy (po dohodě s třídní učitelkou, školní psycholožkou či výchovnou poradkyní).
KONTAKT:
DaR - Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
Bc. Andrea Petříková, sociální pracovnice:
[email protected], tel. 777 765 846
Bc. Gabriela Chovancová, ředitelka společnos :
[email protected], tel. 777 587 519
Nové dobrovolnické
centrum v Krůčku
19
Seznamte se s projekty 21
20 Seznamte se s projekty
Zámecká kavárna Pardubice, SKP - CENTRUM, o.p.s.
V PARDUBICÍCH SE PIJE „ODLOŽENÉ KAFE"
Po Praze, Brně a Českých Budějovicích jsou
Pardubice dalším městem, ve kterém mohou
lidé přispět na tzv. odložené kafe, které si pak
vychutnají lidé v nouzi.
Zámecká kavárna v Pardubicích se přidala
ke společensky prospěšnému projektu
Coffeeshare. Jeho smyslem je podpora
těch, pro něž je káva vypitá v klidu v kavárně něčím těžko představitelným. Těmto
lidem nabízí kafe zdarma. Inicia va je také
známa pod označením odložená (či zavěšená) káva a pomáhá lidem v nouzi m, že
jim umožňuje nejen uhasit žízeň, ale zároveň si odpočinout v důstojném a příjemném prostředí kavárny, ze kterého bývají
kvůli své finanční situaci vyloučeni. Myšlenkově projekt navazuje na globální hnu
Suspended Coffees.
Na pultu Zámecké kavárny stojí kasička
s logem Coffeeshare, do které mohou zákazníci vhazovat své peníze pro potřebné.
Všichni , kdo na nápoj nemají prostředky,
pak mohou přijít a o zavěšenou kávu si u
pultu říci. Pokud je v kasičce dost peněz,
tak jim kavárna nápoj připraví. „Není na
personálu kavárny, aby určoval, kdo má a
kdo již nemá právo si o zavěšenou kávu
říct. Kdo si pro ni přijde, má na ni právo.
Každá kavárna má také možnost si vytvořit
své podmínky výdeje kávy," vysvětluje
Petra Trachtmanová, mluvčí inicia vy
Coffeeshare. Upozorňuje na to, že lidé by
neměli zaměňovat příspěvek na Coffeeshare se spropitným. „Necháváte-li v kavárně spropitné, čiňte tak prosím i nadále.
Jestliže se vám myšlenka coffeeshare líbí,
zanechte v kavárně spolu s darem pro nejslabší i spropitné, zaměstnanci tak budou
vůči projektu vlídní," dodává.
Hlavním smyslem Coffeeshare je podpora
sociálně nejslabších a jejich začlenění do
společnos . „Je to příležitost pro všechny
šťastnější ukázat svou spoluúčast a pokusit
se v prostředí kavárny vytvořit prostor pro
solidární společenství lidí, bez ohledu na
aktuální sociální situaci člověka. Zavěšená
káva je tu pro každého, kdo je ve finanční
sni," říká Petra Trachtmanová.
dodává: „Jsme velmi rádi, že se projekt
Coffeeshare ve svém prvním roce působení
šíří z Prahy i do dalších měst České republiky. S rados jsme proto uvítali, že se k němu
nově přidává i pardubická Zámecká kavárna. Věříme, že i v ní se tak otevírá prostor ke
střetávání lidí, kteří jsou ochotni věnovat ze
svého pár drobných a podělit se s těmi méně šťastnými mezi námi."
K dnešnímu dni je do Coffeeshare v České
republice kromě pardubické Zámecké kavárny zapojeno 20 pražských, dvě brněnské
a jedna českobudějovická kavárna.
Kontakt:
Jan Klika - PR a fundraising
SKP-CENTRUM, o.p.s.
Mob.: 773 092 585
E-mail: [email protected]
Web: www.skp-centrum.cz
Kontakt na Coffeeshare:
Petra Trachtmanová
mluvčí inicia vy Coffeeshare
Mob.:607 922 921
E-mail: [email protected]ffeeshare.cz
Web.: www.coffeeshare.cz
Kontakt na Zámeckou kavárnu:
Lubomír Tůma - provozovatel kavárny
Zámecká kavárna
Zámek 2, 530 02 Pardubice
Mob.: 777 757 687
Web.: www.zameckakavarna.cz
V Pardubicích projekt Coffeeshare spolupracuje s organizací SKP-CENTRUM, o.p.s.,
která zde provozuje azylové domy, noclehárny a nízkoprahové denní centrum pro
lidi bez domova a lidi ohrožené ztrátou
bydlení. „Neznamená to ale, že jen jejich
uživatelé si mohou pro zavěšenou kávu přijít. Jste-li student, co má hluboko do kapsy,
matka samoživitelka či sociálně slabý senior, rozhodně jste vítáni, káva je tu i pro
vás," upřesňuje Petra Trachtmanová, která
„Jste-li student, co má hluboko do
kapsy, matka samoživitelka či sociálně
slabý senior, rozhodně jste vítáni, káva
je tu i pro vás.”
Úspěšné akce NNO 23
22 Seznamte se s projekty
Pardubický spolek historie železniční dopravy
FÉNIX VSTÁVÁ Z POPELA
Nenápadná zahradní chatka mění svůj
vzhled na unikátní motorák. Pardubický
spolek historie železniční dopravy renovuje tře m rokem nejstarší motorový vůz
v České republice. Jedná se o vozidlo vyrobené v Tatře Kopřivnice roku 1928. Dojezdil v Jičíně a nyní se na něm pracuje v areálu železničního Musea v Rosicích nad Labem. Je to opravdový unikát, neboť nikde
jinde v Čechách ani na Slovensku stejný
motoráček nenajdete. V roce 2013 pomohla nastartovat rozjezd projektu
Koalicí nevládek Pardubicka pořádaná Burza filantropie. První dva roky byly ve znamení opravy skříně, kdy bylo třeba v podstatě celý vagónek postavit znovu. Osmdesát procent materiálu bylo natolik poškozeno hnilobou nebo korozí, že je již nebylo
možno použít. Navíc množství pozdějších
úprav a nástaveb kostru, střechu i oplechování značně poškodilo. V letošním roce
pomohla Nadace ČEZ a díky tomu práce
pokračují. Renovační práce trvají i profesionálům mnoho let, aby pak výsledek stál
za to.
V podmínkách spolku je to nesmírné vypěvšech dobrovolníků, jenž kromě běžného provozu muzea, jízd historických vlaků
nebo trolejbusů ještě dokáží vyšetřit čas
na tento projekt. Desítky hodin už ani nikdo nepočítá. Pod vozem vyrostl kousek
koleje, aby si každý lépe dovedl představit,
jak se cestovalo v první polovině dvacátého stole tehdy nejmodernější technikou.
Cílem je v dalších letech dokončit výstavní
vzhledovou podobu. Na ježdění to však
nebude - výroba nových kol a pohonu je
mimo finanční možnos spolku. Kdo chce
vidět, jak fénix na kolejích vypadá, může
si jej kdykoliv v areálu Musea na nádraží
Pardubice - Rosice n.L. prohlédnout, neboť venkovní areál je trvale přístupný.
Informace pravidelně aktualizujeme na
webu www.pshzd.cz.
PŘED
POTOM
Hnu Brontosaurus Zelený dům
PRACOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ AKCE PŘÍRODA
Klub Hnu Brontosaurus Zelený dům uspořádal letos na podzim svou první pracovně –
vzdělávací Akci příroda. Jde o program HnuBrontosaurus, který probíhá již po 40 let
na desítkách míst ČR www.akcepriroda.cz.
Uskutečnila se na Třemošnicku u Pařížova,
v přírodním parku Doubrava a nesla název
,,Za tajemstvím starého přírodovědce“.
Účastníci se měli možnost dozvědět, jak
se udržují tůně pro obojživelníky, jaké jsou
druhy chráněných území, konkrétně Významné krajinné prvky, které nejsou tolik
známé, či k čemu slouží kamenné zídky.
Ne každého napadne, že jsou úkrytem, zimovištěm a místem pro rozmnožování ještěrek
a dalších plazů, kteří nám pomáhají
např. v tom, že požírají i vajíčka velkých slimáků původem z Pyrenejí, známých z našich zahrad. Počasí nám přálo a udělalo
se hodně práce, za což bychom účastníkům
i našim partnerům ze Zeleného domu Chrudim nebo z Klubu ochránců Habrov rádi poděkovali.
Ing. Tibor Schwarz,DiS. – předseda Klubu
Úspěšné akce NNO 25
24 Úspěšné akce NNO
Oblastní charita Pardubice
CEMA, z.s.
DAGMAR PECKOVÁ PODPOŘILA DOMÁCÍ
HOSPICOVOU PÉČI NA PARDUBICKU
V úterý 27. října vystoupila v pardubickém
Domě hudby před vyprodaným sálem světoznámá operní pěvkyně Dagmar Pecková.
Benefiční koncert uspořádala Komorní
filharmonie Pardubice ve spolupráci s Oblastní charitou Pardubice. Prodejem vstupenek pořadatelé získali 222 900 Kč. Celá částka byla věnována na podporu charitní domácí hospicové péče.
Dagmar Pecková za doprovodu Komorní
filharmonie Pardubice s interpretací vybraných děl Antonína Dvořáka a Wolfganga
Amadea Mozarta.
Domácí hospicová péče je péče poskytovaná lidem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou, v prostředí jejich domova. Umožňuje
pacientům strávit poslední dny či týdny života bez nesnesitelné boles doma mezi svýUznávaná mezzosopranistka Dagmar Pec- mi blízkými. Domácí hospicová péče je hraková se narodila v Chrudimi. Studovala na zena ze zdravotního pojištění, grantů a darů. Charita službu zajišťuje na základě předStátní konzervatoři v Praze. Po angažmá
v Sächsische Staatsoper v Drážďanech byla pisu lékaře 24 hodin denně. Pacientům i roněkolik let členkou Staatsoper v Berlíně. Bě- dině je k dispozici lékař, zdravotní sestra,
psycholog, sociální služby a duchovní. Služhem své úspěšné profesionální kariéry
se představila na světových operních a kon- bu Charita poskytuje na Pardubicku a Holiccertních scénách. V Pardubicích vystoupila ku.
Prodejem vstupenek
pořadatelé získali
222 900 Kč. Celá částka byla věnována na
podporu charitní domácí hospicové péče.
INFORMACE Z DOMU NA PŮL CESTY
V Domě na půl cesty v Žamberku jsme v letošním roce podpořili při hledání zaměstnání, bydlení a pomohli k osamostatnění dvace mladým lidem. Během pobytu se uživatelé naučili
pracovat na zahradě, pěstovat zeleninu a byliny a při údržbě domu. Zhotovili i drobné výrobky a dekorace, které jsou k prodeji v obchůdku Centra pro rodinu v Nádražní ulici (viz
foto).
Pracovníci Domu na půl cesty sdíleli své zkušenos a hledali inspiraci nejen na vzdělávacích
programech, ale také na konferenci Domů na
půl cesty ve Valašském Meziříčí a na stáži v Domě na půl cesty v Květné. V Žamberku nás navš vili pracovníci z Domu na půl cesty v Olomouci a Jeseníku.
Více fotografií a informací o službě a činnos
naleznete na našich webových stránkách
www.cema-nno.cz a na facebooku „Dům na
půl cesty Žamberk“.
Úspěšné akce NNO 27
26 Úspěšné akce NNO
Genius loci Sudslava, z.s.
Rodinné integrační centrum, o. s.
PODĚKOVÁNÍ ZA RESTAUROVÁNÍ
DIVADELNÍCH KULIS A POZVÁNÍ NA
NOVOROČNÍ KONCERT
Restaurování 2 kusů divadelních kulis
ze sbírky Genius loci Sudslava z.s. probíhalo
za finanční podpory Státního fondu kultury
ČR a bylo dokončeno na konci listopadu
2015. Historické divadelní dekorace
z 20. – 30. let 20. stole představují část
venkovského stavení, dveře a kachlová kamna. Divadelní kulisy si zahrály v představení
bratří Mrš ků „Maryša“ v období před
2. světovou válkou.
Spolek Genius loci Sudslava z.s. už několik
let cíleně udržuje tradici venkovského divadla a uchovává unikátní soubor 90 kusů –
6 kompletních divadelních scén z prostředí
sudslavských ochotníků z počátku 20. stole. Nezisková organizace prezentuje část
z této sbírky veřejnos v rámci expozice
ochotnického divadla v Podorlicku.
V letošním roce 2015 se podařilo spolku
Genius loci Sudslava z.s. uskutečnit také několik putovních výstav s tema kou historických divadelních kulis a to například
v Městské knihovně města Vysoké Mýto nebo v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi.
Do příš ho roku 2016 proto nezisková organizace plánuje další doprovodné kulturní akvity související s tradicí ochotnického divadla na českém venkově, kterými by chtěla
oslovit větší část veřejnos pořádáním několika divadelních představení, výstav a koncertů v prostředí „domovské scény“ kulturní památky bývalého farního areálu v obci
Sudslava.
Doufáme, že se plánované akce vydaří, jak
ke spokojenos všech zúčastněných návštěvníků, tak i mnoha aktérů, které mto
srdečně zveme ke spolupráci na obsahu kulturních ak vit neziskové organizace v roce
2016. Zároveň bychom také rádi oslovili nové sponzory, kterým není lhostejná záchrana hmotných památek nejen na divadelní
minulost našich předků.
Nový rok 2016 zahájí spolek Genius loci
Sudslava z.s. uvedením novoročního koncertu Pěveckého sboru při Základní škole
J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí v sobotu 2. 1. 2016 od 16 hodin v prostorách
bývalé sudslavské fary. Na programu zazní
tradiční vánoční písně a koledy.
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO RODIČE
ADVENTNÍ VĚNCE
Znakem přicházejícího adventu je samozřejmě adventní věnec, který sahá svou tradicí do dávné minulos a pojí se k němu
spousta vánočních pověr a příběhů.
V Rodinném integračním Centru jsme proto připravili předadventní odpoledne, kde
mohli rodiče příjemně trávit čas u výroby
právě adventních věnců. Paní aranžérka
Dušková si pro maminky připravila širokou
paletu ozdob, stužek a dekorací, kterými
si každá mohla vyzdobit svůj věnec dle své
fantazie a představ. Opro loňskému roku
přivezla paní Dušková již předem připravené korpusy a z tohoto důvodu byl prostor
pro krea vitu plně připraven a nic maminky nezdržovalo v aranžerských ak vitách.
Tato tradiční ak vita se každý rok těší velké
návštěvnos , nejen klientů a příznivců RIC,
ale i široké veřejnos včetně dě , které
často a rády dopomáhají maminkám při výrobě adventního věnce. „Na dnešní odpoledne jsem se moc těšila, protože jsem předpokládala, že spojím příjemné s užitečným.
Musím přiznat, že mne samotnou velmi mile překvapila krea vita všech přítomných a
mám ze dneška skvělý pocit z dobře odvedené práce" komentovala odpoledne aranžérka paní Dušková.
Při tvořivé dílně bylo cí t všudypřítomné
nadšení i blížící se vánoční čas a s jistotou
můžeme říct, že se budeme těšit i na nadcházejících ročníky, které budou zřejmě
opět vyhledávanou ak vitou.
Úspěšné akce NNO 29
28 Úspěšné akce NNO
Oblastní charita Pardubice
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PŘEDSTAVILI SVOJI ČINNOST
V úterý 20. října 2015 se v Integračním
centru Kosatec uskutečnilo již druhé interak vní setkání poskytovatelů sociálních služeb v Pardubicích. Akce s názvem „Víte, jak
pomoci? …aneb nabídka sociálních služeb
v Pardubicích přilákala přes 200 studentů
(např. z Univerzity Pardubice, VOŠ Pardubice či SZŠ Ús nad Orlicí), členy pardubických klubů seniorů, zástupce regionální rady seniorů a další zájemce o problema ku
sociálních služeb.
Návštěvníci získali přehled o specifikách
jednotlivých druhů pos žení a seniorského
věku a o konkrétních možnostech podpory
Kontakty
Fran šek Moudr, DiS.
vedoucí úseku sociálních služeb
pro seniory a zdravotně pos žené
Oblastní charita Pardubice
V Ráji 732, 530 02 Pardubice
tel.: 605 284 169
[email protected]
Mgr. Vojtěch Homolka
PR pracovník, koordinátor dobrovolníků
Oblastní charita Pardubice
Češkova 1247, 530 02 Pardubice
tel: 775 296 842, e-mail:
[email protected]
www.pardubice.charita.cz
osob se zdravotním pos žením a seniorů.
Svoji činnost jim zajímavou formou představilo 23 organizací, které poskytují v Pardubicích sociální služby. Akci zpestřila ukázka nového kolek vního sportu zvaného
Kin-ball, který se hraje s lehkým balonem
o průměru 122 cm.
Zástupci pořádajících organizací Iva Dolečková z České abilympijské asociace,
Hana Jarošová z Centra pro zdravotně pos žené a seniory Pardubického kraje a
Fran šek Moudr z Oblastní charity Pardubice se již dnes těší na další setkání v následujícím roce.
RANÁ PÉČE POMÁHÁ ZLEPŠOVAT ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
ve spolupráci s firmou ASEKOL s.r.o., která
organizuje zpětný odběr vyřazených elektrozařízení, zrealizovalo ekologický projekt
„Odevzdej vysloužilé elektrospotřebiče II.“.
Do projektu, který proběhl v termínu od
14. 9. 2015 do 6. 11. 2015, se zapojilo celkem 38 raně-poradenských rodin z Pardubického kraje. Bylo odevzdáno 141 vysloužilých elektrospotřebičů, které tak neskončily v běžných popelnicích či kontejnerech,
ale ve speciálním sběrném boxu.
Cílem projektu bylo prohloubit znalos dě
i rodičů v oblas třídění a recyklace odpadů
a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným
odběrem použitých elektrospotřebičů a baterií. Dě se naučily, že správným nakládáním s odpady pomáhají zlepšovat životní
prostředí.
Slavnostní vyhodnocení projektu proběhlo
za účas starosty Městského obvodu Pardubice II Mgr. Radka Hejného, který při příležitos Dne otevřených dveří Střediska
rané péče v Pardubicích o.p.s. vylosoval
3 hlavní ceny pro účastníky projektu. Projekt byl, stejně jako v minulém roce, velmi
úspěšný, a proto bude Středisko podporovat ak vity tohoto typu i v budoucnu.
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. více než 12 let poskytuje v Pardubickém kraji
službu ranou péči rodinám s dětmi s ohroženým vývojem (např. v důsledku předčasného narození), s nerovnoměrným vývojem, tělesným, mentálním pos žením,
s poruchou au s ckého spektra a s kombinovaným pos žením do 7 let. Hlavním cílem rané péče je podpora vývoje dě
s handicapem a podpora jejich rodin.
Mezi nejvyhledávanější ak vity patří odborné konzultace v rodinách, podpora psychomotorického vývoje dě , půjčování didak ckých hraček a kompenzačních pomůcek, základní sociální poradenství, pomoc
při výběru předškolního a školního zařízení,
zprostředkování kontaktu s dalšími rodinami dě se zdravotním pos žením.
Kontakt:
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice,
tel.: 466 641 031, mob.: 736 512 613,
e-mail: [email protected],
web: www.ranapece-pce.cz
Úspěšné akce NNO 31
30 Úspěšné akce NNO
SKP-CENTRUM, o.p.s.
SKP-CENTRUM, o.p.s.
ZÁKAZNÍCI V HRADECKÉM MAKRU
VĚNOVALI CELKEM 571 KG POTRAVIN
Těstoviny, čaje, rýži, čokoládu, cukrovinky, polévky v sáčku, konzervy, marmelády, nápoje,
mléko, sůl, mouku… Takové potraviny věnovali v rámci Národní potravinové sbírky, která
v sobotu 21. 11. probíhala ve vybraných prodejních řetězcích, nakupující zákazníci. V Makru u Hradce Králové se mezi osmou ranní a osmou večerní shromáždilo celkem 571 kilogramů trvanlivých potravin, které budou nyní rozděleny mezi klienty SKP-CENTRUM, o.p.s.
Sbírku organizuje Byznys pro společnost
ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy. Důvodem
sbírky je nejen získat potraviny pro lidi
v nouzi, ale rovněž upozornit veřejnost na
to, že i v České republice je chudoba problémem a že zde je mnoho lidí v těžké životní situaci, ve které si sami nemohou
zajis t ani základní potraviny a jsou závislí
na pomoci druhých.
„Přes půl tuny vybraných potravin považujeme určitě za úspěch. Srdečně děkujeme
zaměstnancům Makra za velmi vstřícný a
profesionální přístup. Nejen že pomáhali
samotnou sbírku realizovat m, že zákazníkům rozdávali letáky a přebírali od nich
potraviny, ale řada ze zaměstnanců sama
nákupem přispěla. Také děkujeme královéhradecké Potravinové bance a pla ormě
Byznys pro společnost za organizaci této
sbírky,“ uvedl Jan Klika, fundraiser SKPCENTRUM, o.p.s.
Vybrané potraviny nyní poslouží klientům
ženských a mužských azylových domů a
nocleháren v Pardubicích a ve Vysokém
Mýtě, stejně jako Domu na půli cesty
v Pardubicích. Těšit se z darů mohou i dě
v těchto zařízeních, kterým sladkos oboha Mikulášskou nadílku.
PRVNÍ PARDUBICKÁ NOC VENKU
Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 se v prostorách SKP-CENTRUM, o.p.s., uskutečnila historicky první Noc venku v Pardubicích, kterou pořádalo Nízkoprahové denní centrum
za účelem podpory osob bez přístřeší. Jde o
celorepublikovou akci, která se letos odehrála celkem v 18 městech.
Program byl zahájen v 18.00 hodin úvodním
slovem Jiřího Pitaše, ředitel SKP-CENTRUM,
senátorky Miluše Horské, krajského radního
Pavla Šotoly a Zdeňka Linharta, předsedy Komise pro sociální a zdravotní věci města Pardubice. Poté následovala prezentace služeb
Nízkoprahového denního centra, Azylového
domu pro muže, Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi a Domu na půli cesty.
Po krátké pauze vystoupil se svou autorskou
tvorbou písničkář Honza z Chol c. Pak přišla
na řadu část věnovaná workshopu (výroba
dárkových krabiček z Tetra Paku) a brainstormingu na téma: „Co si myslíte o osobách bez přístřeší?“ K tomu zněly anonymní nahrávky příběhů klientů, kteří byli
ochotni otevřeně hovořit o svém osudu. Závěrem doprovodného programu se uskutečnilo promítání inspira vního dokumentárního filmu Z popelnice do lednice.
Celkem akci navš vilo zhruba 40 účastníků,
z nichž 15 si na vlastní kůži vyzkoušelo, jak
těžké může být přespat venku v nepříznivém počasí, což bylo hlavním bodem pro-
gramu od desáté večerní do šesté ranní. Po
celou dobu akce byl zajištěn neomezený přísun teplého čaje. I přes nepříznivou předpověď počasí, která původně dělala organizátorům obavy, se nakonec právě vydatný
déšť stal faktorem, který dodal celé akci na
auten čnos a pro její účastníky se tak Noc
venku stala mnohem silnějším zážitkem.
„Za celý organizační tým děkujeme všem,
kteří se akce zúčastnili a věnovali dary ve formě potravin, ošacení a lůžkovin,“ řekla Lenka Šuláková, koordinátorka Nízkoprahového
denního centra.
Pardubická Noc venku se konala pod záš tou Mgr. Jakuba Rychteckého, náměstka primátora, a Ing. Pavla Šotoly, krajského radního za sociální věci a neziskový sektor.
„Celkem akci navš vilo zhruba 40 účastníků, z nichž 15 si na vlastní kůži vyzkoušelo, jak těžké může být přespat venku
v nepříznivém počasí...”
32 Úspěšné akce NNO
Úspěšné akce NNO 33
Sportovně střelecký klub Sezemice
Sportovně střelecký klub Sezemice
ÚSPĚCHY SPORTOVNĚ STŘELECKÉHO
KLUBU SEZEMICE
Poslední prázdninový týden jsme si
„užívali“ na plzeňské střelnici. Do finálového kola ČPTM a KZR se probojovali všichni
naši mladí střelci. I když se snažili a někteří
podali dobré výkony, na stupně vítězů
jsme bohužel nedosáhli.
Co se nám nepovedlo na finále, to se povedlo za čtrnáct dní opět na půdě plzeňské
střelnice. Konal se zde velký svátek střelců
„Mistrovství ČR 2015 v kulových disciplínách“. Forma našich střelců v těchto
dnech dospěla k vrcholu a úspěchy se konečně dostavily. Pistolářský junior
J. Forman ukázal, že i po dvouměsíční pauze, dohonil tréninkové manko a předvedl
vynikající výkony. V disciplíně LP 60 ran vystřílel pěkné 2. místo a stříbrnou medaili.
Velkým favoritem se stal v disciplíně SP
30+30 ran. Výborně se vypořádal se svou
konkurencí a na své konto si připsal další
vítězství – 1. místo, zlatou medaili a stal
se „Mistrem ČR pro rok 2015“.
Pistolář O. Kamenický si v dorostenecké kategorii v disciplíně LP 30 ran vystřílel 5.
místo. Velikánskou radost za předvedený
skvělý výkon nám připravil T. Čihák v mužské kategorii v disciplíně LM 60 ran. Na palebné čáře se utkal s daleko ostřílenějšími
soupeři. Ale tentokrát jim sebral vítr z plachet a s 598 body si zapykal 1. místo na výsledkové lis ně. Ale ještě ho čekalo osmičlenné finále. Našlapaná finálová hala s
napě m sledovala souboj osmi nejlepších
střelců. Tomášovi se podařilo překonat pět
soupeřů a vystřílel si tak 3. místo a bronzovou medaili. Dobře si vedl v disciplíně
LM 3x40 ran J. Novák. Umís l se na slušném 9. místě v jeho osobním rekordu
1138 bodů. Měli jsme už tři medaile a jen
jsme še doufali, že se i děvčatům podaří
nějakou získat. Bohužel se tak nestalo. I
přes veškerou snahu se děvčatům nepovedlo to, co jinak umí. Ale i tak si v silné
konkurenci nevedla špatně. L. Hrobařová –
7. místo v polohovém závodě SM 3x20
ran.
K. Procházková – 11. místo v SM 60 ran a
11. místo v SM 3x20 ran. V družstvech děvčata (Hrobařová, Procházková, Vyhnálková) obsadila 8. místo v SM 60 ran a 4. místo v SM 3x20 ran.
V neděli 4. října se T. Čihák, J. Čech, N. Licková a K. Procházková zúčastnili letošních posledních puškových malorážkových závodů SM a LM 60 ran v Zábřehu na Moravě. V kategorii MUŽI si opět vylepšil svůj osobní rekord T. Čihák na 599 bodů a zvítězil. V kategorii
ŽENY-DOROST zvítězila nástřelem 588 bodů K. Procházková. Pro N. Lickovou to byl první
start a nastřílela slušně – 559 bodů. Malorážkovou sezónu ukončíme na naší střelnici
17. října v posledním pistolovém závodě SP 30 ran „ Sezemický podzim“. Po něm zbraně
řádně vyčis me a uložíme do trezorů, kde budou odpočívat až do jara. Začíná vzduchovková sezóna, kterou zahájíme 1. listopadu v Chras .
Kateřina Chaloupková
V kategorii dorost náš klub reprezentovali
J. Puhlovský, F. Rotrekl a L. Vyhnálková.
Bilance mistrovství: 1x zlatá, 1x stříbrná a
1x bronzová medaile.
34 Úspěšné akce NNO
Oblastní charita Pardubice
Neziskovky se představují 35
LENTILKA - Dětské rehabilitační centrum Pardubice
ZÁKAZNÍCI PARDUBICKÉ CHARITĚ
VĚNOVALI 805 KG POTRAVIN
NOVÁ ARTETERAPEUTICKÁ DÍLNA
V LENTILCE
V sobotu 21. listopadu se Oblastní charita Pardubice zapojila do tře ho ročníku Národní
potravinové sbírky. Skupina dobrovolníků celý den oslovovala zákazníky pardubického obchodního domu Kaufland v Bělehradské ulici. Díky obětavos těchto dobrovolníků a štědros zákazníků se podařilo shromáždit téměř 805 kilogramů trvanlivých potravin pro rodiny s dětmi v nouzi.
Od září 2015 dě v naší organizaci tvoří
v nově otevřené a vybavené arteterapeucké dílně.
Ve srovnání s předchozím rokem byl letošní výsledek o 25 kg úspěšnější. Navíc lidé
ve větší míře nosili potraviny, které rodiny nejvíce potřebují – dětskou výživu (sunary,
přesnídávky, piškoty), rýži a těstoviny. V celé republice Češi během jediného dne darovali
228 tun jídla.
„Letošní ročník je pro nás potvrzením, že lidé a firmy v Česku nejsou lhostejné k problémům společnos a mají chuť je řešit. Nakupující i partneři, bez nichž by tato akce nebyla,
mají můj obdiv,“ uvedla Pavlína Kalousová z pořádající pla ormy Byznys pro společnost,
která NPS organizuje ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy a celou řadou partnerů – obchodů, firem i dalších ins tucí.
Dě dávají tvar keramické hlíně, kterou
mohou navíc barevně doladit, neboť dílna
je vybavena keramickou pecí. Také velkoplošné, expresivní malování je součás
uvolnění dě ve výchovném a vzdělávacím
procesu.
Arteterapeu cká dílna je prostorem jak
pro práci terapeu ckou, tak místem pro
setkávání dě s handicapem. Otevírá možnost skupinové práce dě a m je přípravou pro integraci do školního prostředí.
Tvořivý prostor využívají i rodiče se svými
dětmi k tomu, aby rozvíjeli svůj vzájemný
vztah.
Kde tato arteterapeu cká dílna je a kde
se takto krásně tvoří a relaxuje?
V LENTILCE - Dětské rehabilitační
centrum Pardubice, Prodloužená 278,
Pardubice – Polabiny II. pod vedením
arteterapeutky Ing. Evy Mašínové.
Dílna je otevřená i pro širokou veřejnost,
možnost zajištění kroužků, tvořivých dílen
pro rodiče s dětmi. Bližší informace na
tel. 608 067 127.
36 Neziskovky se představují
Lesní školka Perníček
POHÁDKA NEPOHÁDKA O LESNÍ ŠKOLCE
Péťa je obyčejný malý kluk. Živý, veselý, chytrý. Takový, jakými se hemží každé dětské hřiště. A park. A les…
Jednu barevnou podzimní neděli si vyšel do lesa na procházku s babičkou. Ta je už po celodenním hlídání malého uličníka pěkně zmožená. Z pod jednoho stromu na ni
téměř mrká a láká ji pěkná dřevěná lavička. „Peťulko, jen
si chvilinku sednu, nohám ulevím…“
„Jasně, babi,“ ozve se už o pěkný kus dál než je místo, kam babička původně prosbu směřovala. Péťa to ž zahlédl na nedalekém stromě veverku. Ohlíží se, co na to babička, ale
ta svou únavu nepředs rala, sedí na lavičce, hlavou a zády opřená o kmen za sebou, oči
zavřené a spí… jako ten pařez, o který teď Péťa málem zakopl při své honbě za chlupatým rezavým zvířátkem. Ale ta už bude asi marná, dumá, veverky jsou rychlé jako vítr,
kmitnou ocáskem, jako když ohýnek vzplane a jsou pryč. Ale co to?! Péťa nestačí kulit
oči, veverka neutekla. Ani nevypadá, že by se k tomu chystala. Klidně sedí na mechovém
polštáři a beze strachu si chlapečka prohlíží. Divoká zvířata v přírodě, která se člověka vůbec nebojí, jsou taky podezřelá, to Péťa ví. Už už chce začít couvat a vrá t se k lavičce
vzbudit babičku, ale v tu ránu jako by ho do země zarazil jemňoučký hlásek:
„Ahoj,“ povídá veverka.
Péťa je tak překvapený, že místo ústupu klekne na kolena, aby byl k veverce blíž.
„Ahoj,“ opla nesměle zrzečce.
„Jak se jmenuješ?“ ptá se veverka dál. Opravdu! Nezdálo se mu to! Mluvící veverka!
„Péťa,“ pronese klouček už jistějším hlasem.
„Já jsem Zúza,“ opla veverka. „A co tu děláš, Péťo?“
„Co by,“ zakaboní se trochu Péťa, to jsou mu otázky! „Jsem tu na procházce s babičkou…“
Zdá se mu, že veverka se tváří pochybovačně a snad i trochu posměšně a tak honem přidává: „A vůbec, já jsem v lese skoro pořád!“
Teď už se nemůže mýlit, veverka se nedůvěřivě ušklíbla: „Pchá, to určitě! Vás lidi to na
les moc neužije, radši sedíte zavření ve svých krabicích, těch stojících i jezdících a ven chodíte sotva v neděli jako teď ty…“
„A to zas ne!“ rozčílí se Péťa, „já trávím venku spoustu času a ne sám! Chodím do školky
a ta se podle toho, že jsme hodně v přírodě a hlavně v lese i jmenuje: Lesní školka! A protože je ve městě, které je vyhlášené výborným perníkem, jmenujeme se Perníček“, dodá
pyšně.
„Áha,“ protáhne Zúza znuděně, „už vím, tomu vy lidi
říkáte mateřské školy, to znám, paní Sova Sůvová
nám o nich často vypráví a ta je v našem lese nejmoudřejší, ta se vyzná! V takové školce prý lidská
mláďata na rozdíl od dospělců ven chodí, ale co je to
nějaká hodina na zahradě před krabicí, nebo procházka po chodníku kolem, když se dě nemůžou ani
volně proběhnout! Drží se za takové pěkné barevné
kroužky,“ teď teprve Zúzu opus l pohrdlivý tón a stal
Neziskovky se představují 37
Lesní školka Perníček
se zaujatějším, „to jsem sama viděla a přiznávám,“ ztlumila hlásek, „že jsem tajně doufala, že ho některé z dě upus a někde zapomene a já si ho budu moct odnést domů do
lesa a ukázat Ušákovi – to je můj nejlepší kamarád,“ dodá na vysvětlenou. Veverčička se
chvíli odmlčí, nabírá dech a přemýšlí, kde skončila…
„Aha, kroužky…no nic z toho nebylo, žádné z dě se
nesmělo pus t, natož někam odběhnout… no chápeš
to, Péťo?! Když je všude tolik věcí nezbytně k prozkoumání…“ vr divoce hlavičkou.
Ale i Péťa je pořádně rozčilený: „Ta vaše paní Sova může být sebechytřejší, ale asi nikdy neslyšela o Lesní
školce!“ Na předposlední slovo dá takový důraz, až
sebou veverka trhne.
„No…,“ zaváhá, „o Lesní školce nikdy nemluvila, to je
pravda…“ Odmlčí se… „A tam jsou taky dě ?!“
„Jasně a plno,“ směje se Péťa při vzpomínce na kamarády.
„A opravdu jste hodně venku?“ stále příliš nevěří Zúza.
Péťa divoce přikyvuje: „Skoro pořád! Ráno se sejdeme ve školce…teda v jedné takové malé krabici,“ opraví se rychle, aby veverku nezmátl. „To musíme, Anička je tam vždycky s paní učitelkou první, chodí brzy ráno, ale třeba Ondra ten nikdy nedorazí včas…ale zase má
kliku, že se nemusí tolikrát svlíkat a oblíkat… vždycky
přijde, když je malá ručička mezi 8 a 9 a to už vyrážíme ven.“
„Hmmm,“ zamýšlí se veverka. Pak ji bleskne hlavičkou další nesrovnalost mezi Péťovým a Soviným vyprávěním a vyhrkne: „Nevymýšlej si! A co svačina?!“
„Jíme venku,“ mávne rukou kluk, „máme podložky na
sezení a termosky s čajem, když je zima…a když je zima moc veliká, uděláme si oheň v týpí, to je veliký stan, to je jako když ty se schováš do vykotlaného stromu…“
„To je fakt, týpí se za krabici nepočítá,“ uznává zrzečka. Ale hned vzápě zase zkouší: „A co zpívání?!“
„Venku,“ nedá se Péťa, „paní učitelka bere kytaru a
různé nástroje sebou. A nejlepší je stejně ťukání dřívky nebo kamínky o sebe a nemusíš se
s ničím tahat!“
„A kreslení obrázků a vyrábění hraček a hraní her a tanečky a počítání a…“ chrlí veverka
bez dechu tolik otázek jako je jehličí na modřínové větvičce, jak se jí najednou v hlavě vynořují další vzpomínky na líčení paní Sovy.
„Všechno venku,“ usmívá se Péťa sebejistě, „bereme si všechno s sebou, v batůžcích – já
mám modrý s obrázkem hnědé veverky!“, nezapomene se pochlubit, „a ve dřevěném vozíku…jen se vždycky musíme vystřídat v tom, kdo ho s paní učitelkou poveze…,“ malinko
se zachmuří, nejraději by vezl vozíček pokaždé. Naštěs se mu hned vynořují další příjemné vzpomínky: „a víš jak venku chutná ta svačinka!“.
38 Neziskovky se představují
Neziskovky se představují 39
Lesní školka Perníček
CEDR Pardubice, o. p. s.
INFORMACE Z CEDRU
„Kdo by to měl vědět líp, než lesní zvířátka!“ chichotá se Zúza. „Ale počkej,“ zarazí se vzápě , „to nám paní Sova povídala taky, prý že se vůbec nediví, že jsou lidská mláďata pořád nemocná a mají věčně nudli u nosu, prý je to m, že jedí samé divné věci, které do
lidského tělíčka vůbec nepatří…“
„Hmmm,“ uznává chlapeček, „to máš asi pravdu, moje maminka povídala, že se jí nelíbí,
jak se ve školkách vaří a proto si vybrala tu naši Lesní, nechtěla abych jedl plno cukru a
sladkého mlíka a bílých rohlíků…no já tomu moc nerozumím, ale v naší školce mi chutná
a chutnalo by asi i Tobě,“ mrkne na novou kamarádku, „máme často v jídlech i různá semínka a ořechy a spoustu barevné zeleniny a ovoce a luštěnin a …“cí , jak se mu sbíhají
sliny, ale veverka mávne tlapkou: „no to je jasné, já přece vím, co je normální jídlo, to jen paní Sova povídala,
že většina lidí už ani neví co to obyčejná potrava je…“
„Tak to my víme dobře,“ pokračuje nedočkavě Péťa.
„Někdy paní učitelce s vařením pomáháme.“
„A na oběd se vracíte do krabice?“ zjišťuje veverka.
„To jo,“ uznává Péťa. „To už se ale i těšíme, po obídku
chodíme spát, máme společnou óóóbrovskou postel,
kde má každý svůj spacáček a polštářek…zkrátka se zavrtáme do takového pelíšku,“ doplní rychle, když mu
podle zrzeččina výrazu došlo, že ona netuší co je polštářek, natož spacák. „A posloucháme pohádku a většinou ani neslyším, jak dopadne a spím jak dudek,“ směje se a veverka se hned přidá a dokonce dál vyzvídá:
„A co pak, co ještě děláte, když se vyspíte, Péťo?!“
„No, pak si dáme odpolední svačinku a jdeme ven na zahrádku, nebo si hrajeme už
ve školce, protože tam máme taky spoustu dřevěných hraček, někdo jim říká montessori
hračky, ale to nevím, co znamená, já jen vím, že si je přes den moc neužijeme, tak každý
den objevím nějakou kterou ještě neznám…nebo si čteme a kreslíme a skoro nikdy všechno nes hneme, den je prostě moc krátký,“ zakončí filosoficky s povzdechem…
„Péťo, Peťulko!“ ozve se jako potvrzení jeho předchozí myšlenky babiččin hlas.
„Vidíš, “ zasmuší se Péťa směrem k veveřičce, „ještě tolik jsme si toho nes hli povědět…“
Ale veveřička Péťovo rozladění nesdílí: „To nevadí!“ utěšuje chlapečka, „však se zase brzy
potkáme, vždyť jsme skoro spolubydlící… A Péťa už slyší jen jakoby z dálky slabounký
smích a zahlédne mihnu rezavého ocásku.
To už vedle vnoučka stojí babička: „Tak si představ, že jsem si asi chvilku zdřímla,“ zní provinile, „ale co, však ty jsi tady jako doma, viď?!“ dokončí už se smíchem, vezme Péťu
za ruku a vracejí se domů, však zítra si lesa zase užije, bude pondělí a on se už teď těší
do své školky, do Perníčku…
Chcete pro své dě trochu „jinou“ školku? Nakoukněte k nám, těšíme se na setkání s
Vámi i Vaším dítětem (dětmi)!
www.pernicekskolka.cz
CEDR Pardubice, o. p. s. je obecně prospěšnou společnos v Pardubicích, poskytující sociální služby lidem s duševním onemocněním. Organizace provozuje sociálně
terapeu cké dílny a Centrum pro volný
čas.
Vánoce jsou za dveřmi a není tomu jinak
ani v sociálně terapeu ckých dílnách
CEDRu Pardubice. Vánočních výrobků máme plné stoly a pyšníme se jimi na mnohých akcích, kterých se v tento předvánoční čas účastníme, a kde máme možnost
prezentovat naše služby. Služby, které pomáhají dospělým lidem s duševním one-
mocněním prostřednictvím pracovní rehabilitace. Co to znamená? Ve spolupráci
s pracovním asistentem v dílně má klient
možnost si obnovit, udržet a získat pracovní dovednos a návyky, naučit se novým
činnostem, udržet si denní rytmus, zvýšit
si sebevědomí a také navázat nové kontakty. Lidé přicházejí do našich služeb dvakrát
až čtyřikrát týdně a systema cky se věnují
vytváření a vymýšlení nových výrobků. Postupně je navyšována frekvence docházení
a náročnost výrobního programu, důraz je
kladen na nácvik soustředění, samostatnost, krea vitu aj. Tímto způsobem připravujeme naše uživatele do života a k nástupu na chráněné pracovní místo či otevřený
trh práce.
Takové výrobky si pak můžete u našeho
stánku nebo přímo u nás v organizaci zakoupit a podpořit tak chod našich dílen. I
malá částka pro nás znamená možnost pořízení dalšího materiálu a možnost vytvářet pro naše uživatele různorodý program
a pro vás nové a nové výrobky, kterými potěšíte sebe nebo své blízké.
Více informací na www.cedrops.cz nebo
na facebookovém profilu.
„ ... v dílně má klient možnost si obnovit,
udržet a získat pracovní dovednos a návyky, naučit se novým činnostem, udržet
si denní rytmus, zvýšit si sebevědomí a také navázat nové kontakty.”
40 Neziskovky se představují
Neziskovky se představují 41
Kroužky východní Čechy, o. p. s.
Kroužky východní Čechy, o. p. s.
NASTARTUJTE SVOU PROFESNÍ DRÁHU
S KROUŽKY VÝCHODNÍ ČECHY!
cích informováni. Každý rodič dostává automa cky email po skončení každé lekce,
kde informujeme o činnos dě na kroužku. Kdykoliv také mohou vstoupit do našeho elektronického systému na
www.krouzky.cz a podívat se na profil
vyučujícího lektora nebo na informace o
každé lekci. Dě od 3 do 15 let si mohou
vybrat z naší široké nabídky sportovních,
tanečních, uměleckých a eduka vních
kroužků. Naším cílem je pozi vně rozvíjet
osobnost dě , talent a kamarádské vztahy
mezi spolužáky. Záleží nám na spokojenoskaždé naší holčičky a kluka!
Motem naší společnos je ,,vše pro dětský
úsměv“, právě proto už několik let spolupracujeme s Avon pochodem pro rakovině prsu, který zdůrazňuje důležitost prevence rakoviny prsu. Dítě je to ž šťastné
nejen v našich Kroužcích, ale především,
když má zdravou maminku!
ve známém a bezpečném prostředí mezi
kamarády. Rodičům tak odpadá starost
s doprovodem dě na kroužky.
Hlavním posláním naší obecně prospěšné
společnos Kroužky východní Čechy je
organizace zájmových kroužků a zajištění
smysluplného a efek vního trávení volné
času dě v Pardubicích, Chrudimi,
Hradci Králové a v okolních obcích. Díky
16 leté tradici a profesionalitě patříme společně se svými partnerskými Kroužky z celé republiky k největší a nejzkušenější společnos na trhu volného času a mimoškolního vzdělávání dě .
Vydáváme vlastní metodické učebnice a
vyvíjíme nové eduka vní pomůcky na jednotlivé kroužky. Pro dě organizujeme
florbalové turnaje, letní tábory a Kroužkované podívané spojené s fotografickou
vernisáží, kde dě vždy ukáží, co se v
kroužkách naučily.
Naši lektoři dochází za dětmi přímo do našich partnerských mateřských a základních
škol. Zájmová činnost dě tak probíhá
Zakládáme si na transparentnos a vlídné
vzájemné komunikaci s rodiči, kteří jsou o
veškerém dění svých dě v našich Krouž-
Naše společnost spolupracuje s Univerzitou Pardubice, Univerzitou Hradec Králové, VOŠP a SPgŠ Litomyšl a dalšími školskými ins tucemi. Je pro nás důležité získat
do našeho lektorského týmu kvalitní osobnos .
Všichni naši lektoři mají skvělý start do svého profesního života, jelikož informace
v jejich CV, že prošli Kroužky, má pro budoucího zaměstnavatele velkou váhu. Výběrové řízení na ty nejlepší lektory probíhá
celý rok, uchazeči se zájmem o spolupráci
mohou stále zasílat své životopisy na adresu [email protected]
To že naše práce má smysl nám dokazují
nejenom spokojené dě a rodiče, ale také
různá ocenění, která jsme jako společnost
získali. Společnost Kroužky získala medaili
za mimořádnou pedagogickou činnost od
ministra školství Milana Chládka a ocenění
Nezisková organizace roku 2014.
Celý tým Kroužků přeje krásné Vánoce a
plno úsměvů v novém roce 2016!
42 Neziskovky se představují
Neziskovky Vás zvou 43
Spolek Sluníčko – Centrum pro rodinu,z.s.
Zelený dům Chrudim,z.s.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ V PARDUBICÍCH
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V PARKU STŘELNICE
Spolek Sluníčko – Centrum pro rodinu,z.s.
provozuje na území města Pardubice Sluníčkův dětský klub. Od září roku 2014 můžete jeho provozovnu najít na adrese Palackého 2411, vedle autobusového nádraží. Díky novým a větším prostorům a také
rozsáhlé rekonstrukci, která probíhala
podle vyhlášky 410 Sb., je dětský klub provozován na profesionální úrovni. Hlídání
dě probíhá v době, kdy maminky dochází
do zaměstnání, popřípadě potřebují vyřizovat své záležitos . Provozní doba klubu
je od 7h do 16:30h, jsme plnohodnotnou
náhradou chybějících kapacit v MŠ po celých Pardubicích. Hlídáme dě i krátkodobě či jednorázově. Kapacita klubu je 15 dě na
jeden den a denně tu máme
v průměru 7
dě , tudíž
v tuto chvíli stále přijímáme nové dě . O dě
pečují dvě chůvy. Momentálně pracujeme
na tom, abychom byli v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině
a mohli tak nabídnout rodičům možnost
využít daňové slevy. Pomáháme rodičům
předejít sociálnímu vyloučení a naplnění
našich cílů úzce koresponduje s akčním
plánem města Pardubic. Dále nabízíme a
zajišťujeme mobilní hlídání při různých akcích pořádaných soukromými subjekty nebo městem Pardubice.
A jak u nás ve Sluníčkově klubu vypadá takový běžný den? Dě přicházejí od 7 hodin
do 9 hodin dopoledne, pokud jde někdo
na polodenní odpolední hlídání, tak přichází kolem oběda.
Od 7 do 9 si dě společně s chůvou hrají
Ve středu 23.prosince 2015 od 17 hod Vás zveme na tradiční Vánoční zpívání
v Parku Střelnice
v herně. Cvičí nebo tancují, popřípadě mají řízenou ak vitu a malují nebo tvoří z
různých materiálů.
Po 9 hodině jdou dě svačit a kolem desáté odcházejí s chůvami na vycházku ven.
Navštěvujeme dětské hřiště na Závodu Míru, nebo využíváme zelenou plochu mezi
MŠ a ZŠ Závodu Míru.
Dě se vrací kolem půl dvanácté na oběd
a po obědě, pokud nejdou s rodiči domů,
se ukládají do postýlek k odpočinku a chůva jim čte pohádku.
Odpoledne po spaní je podobný program
jako ráno, volné hraní či řízená ak vita.
Pracujeme a tvoříme se dětmi na různá
témata, abychom podpořili jejich vzdělání
a vědomos . Tvoříme s různými materiály,
abychom rozvíjeli jejich hrubou a jemnou
motoriku. Posilujeme a podporujeme výchovně vzdělávací proces dě .
Přijďte si zazpívat koledy s námi a s Pěveckým
souborem Klíčenky Chrudim k příjemné vatře, u které nám v tomto čase bude o Vánocích vyprávět i místní duchovní. Po náhonu
Chrudimky budeme pouštět plovoucí svíčky
s betlémským světlem, které si budete moci
přinést domů společně se jmelím. Sraz bude
v Parku na Střelnici v místě u splavu a broukovišť.
Akce se koná díky přispění Města Chrudim.
Pořadatel: Zelený dům Chrudim,z.s.
Kontakt: [email protected]
Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka”
INFORMACE ZE ZÁCHRANNÉ STANICE A
EKOCENTRA „PASÍČKA”
Expozice pro veřejnost je od 1. 11. 2015 do 1. 4. 2016 UZAVŘENA.
Prodej stolních kalendářů na rok 2016.
Veškerý výtěžek z tohoto prodeje jde na péči
o zvířátka v areálu „Pasíčka“. Cena za kus je
50Kč + poštovné a objednávat si je můžete
buď telefonicky na čísle 603 535 994 nebo na
e-mail [email protected] V případě
odběru nad 20kusů Vám zdarma vytvoříme i
oboustranný reklamní polep na karton spodní
čás stolního kalendáře. Grafické zpracování
Vám též zpracujeme a zašleme k náhledu
zdarma.
44 Neziskovky Vás zvou
Neziskovky Vás zvou 45
Mateřské a rodinné centrum Krůček, z.s.
HLEDÁ SE ŽENA ČINU!
Adventní čas je zde. Ohlížíme se za uplynulým rokem
a bilancujeme. Při této příležitos bychom byly rády,
kdybyste vzpomenuly na všechny ženy, které si zaslouží ocenit za svou práci, nasazení či skutek, který
vykonaly, a z něhož má užitek více než jednotlivec.
Určitě ve své mysli na některou dámu z vašeho okolí
narazíte. Nicméně myšlenka by měla jít ruku v ruce s činem, takže máme návrh. Potěšte
tuto ženu malým-velkým dárkem. Oceňte ty dámy, které činí ve prospěch veřejného dění, a poděkujte jim prostřednictvím kampaně Žena činu. Nominujte ženy z Pardubického
kraje prostřednictvím formuláře na našich stránkách www.poli cka.cz.
Podrobnos
ź Na ocenění „Žena činu“ může být nominována každá žena starší 18 let, která se za-
sloužila o zlepšení veřejného života ve své komunitě, obci či kraji. Nominovaná je iniciátorkou a hlavní hybatelkou konkrétního činu, kterým došlo ke zlepšení veřejného
dění v dané lokalitě. Za čin je považována jednorázová akce, která nemá delší trvání
než tři roky – od zahájení jednání v dané věci až po dokončení. Smyslem ocenění Žena činu není vyzdvihnout dlouhodobé působení, ale jednotlivé činy.
ź Nominována může být pouze žena s trvalým pobytem v Pardubickém nebo Jihomoravském kraji, nebo zde ku prospěchu ostatních prokazatelně působit.
ź Ženu činu může nominovat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba. Žena činu se nemůže nominovat sama. Jedna fyzická nebo právnická osoba může nominovat na ocenění neomezený počet žen. Nominující vyplněním nominačního listu potvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem
administrace ocenění. Nominovaná bude o své nominaci informován organizátorem
akce.
Záš tu nad kampaní Žena činu převzala Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky. Realizátorem je Mateřské a rodinné centrum Krůček, z.s. a tým
projektu Ženská energie pro poli ku.
Kampaň Žena činu je součás projektu Ženská energie pro poli ku, který podporuje
Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů
2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnos a zvýšení
příspěvku k sociální spravedlnos , demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnos a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a
klima cké změny. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
Oblastní charita Pardubice
XX. CHARITNÍ PLES
Koalice nevládek Pardubicka

Podobné dokumenty

Infolist 02/2015 - Koalice nevládek Pardubicka

Infolist 02/2015  - Koalice nevládek Pardubicka těžkým zdravotním pos žením se mohou hlásit do otevřeného výběrového řízení do poloviny srpna. Přihlášku a veškeré podrobnos naleznou na www.kontobariery.cz. S pendium se pohybuje od jednoho do čty...

Více

Spolupracující organizace

Spolupracující organizace Veronika Kuklová, DiS., tel. 734 435 387, [email protected] Mgr. Petra Jedlinská, tel. 731 402 311, [email protected] Petra Vacková, DiS., tel. 734 435 240, [email protected] ht...

Více

Forum farnost-brandys.cz - farnost Brandýs nad Orlicí

Forum farnost-brandys.cz - farnost Brandýs nad Orlicí kdekoli sám, beze mne, takže i kdyby... Technicky by to bylo neproveditelné. Ale to jsou opravdu jen čiré spekulace. Ani v nejmenším nemám důvod k jakýmkoli obavám a podezření. Nařčení, které se ke...

Více