METODY PŘESNÉHO LITÍ

Transkript

METODY PŘESNÉHO LITÍ
METODY PŘESNÉHO LITÍ
V této kapitole jsou popsány technologie výroby odlitků metodami přesného odlévání:
• technologií lití na vytavitelný model,
• technologií lití na spalitelný model – lost foam technology.
Obě technologie lze začlenit mezi technologie near-net-shape (produkty blízké hotovým výrobkům), kdy
se přeměna materiálu realizuje na tvary a rozměry
blízké hotovým výrobkům.
Poznámka: Termín near-net-shape hotové nelze chápat
pouze jako prostředek k zajišťování přímé, účinné a ekonomické cesty k výrobě hotové součásti, ale rovněž jako úsporu
drahých materiálů a energií.
Near-net-shape

Podobné dokumenty

Problematika uplatnění norem strojírenských tolerancí v praxi

Problematika uplatnění norem strojírenských tolerancí v praxi Minimax (Chebyshev) prvku Nejmenší čtverce (Gauss) prvku Minimální opsání prvku Tangenta prvku Maximální vepsání prvku

Více

handbook

handbook Kubik Vlastnosti, charakteristika, rozměry

Více