Žilní bércové vředy

Transkript

Žilní bércové vředy
Žilní bércové vředy
HARTMANN – RICO a.s.
Masarykovo nám. 77 664 71 Veverská Bítýška
Praktické rady pro pacienty
Chcete se dozvědět více o společnosti HARTMANN – RICO?
Navštivte nás na internetu: www.hartmann.cz, www.lecbarany.cz
829 165 (04/13)
MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D.
Odborný rádce 6
Obsah
1. Úvod
2
2. Co jsou bércové vředy žilního původu?
3
3. Jaké jsou příčiny onemocnění žilního systému?
4
4. Chronická žilní nedostatečnost a její projevy
5
5. Léčba křečových žil a bércových vředů
6
6. Co je škodlivé?
31
7. Další rady a doporučení
32
8. Přehled materiálů k lokálnímu ošetření
33
9. Přehled produktů ke kompresivní léčbě
36
1
1
Úvod
Milá pacientko, milý paciente,
k problematice chronických ran
a jejich ošetřování je nutno přistupovat nejen z hlediska medicínského, ale i sociálního, psychologického a ekonomického, kdy cílem
léčebného snažení zdravotnického
personálu a pacienta je regulace
a stimulace jednotlivých fází hojení
ran tak, aby celý proces hojení probíhal na kvalitativně vyšší úrovni
a aby v kratší ošetřovací době došlo
ke zhojení vředu.
Bércové vředy žilního původu jsou
chronickým a dlouhodobým onemocněním a jejich léčba vyžaduje
aktivní přístup a spolupráci nemocného, stejně jako jeho obrovskou
trpělivost a ukázněnost.
Dostává se Vám do rukou tato příručka, která byla vytvořena proto,
aby Vám pomohla objasnit podsta2
tu choroby a dala Vám odpověď
na otázky, které v souvislosti s Vaší
nemocí vznikají. Tento odborný
rádce by pro Vás měl být jednoduchým návodem, jak Vy sami můžete přispět k léčbě bércových vředů,
jak se můžete aktivně podílet
na urychlení procesu hojení a také
jak po zhojení vředů upravit svůj
životní režim, aby znovu nedošlo
k recidivě onemocnění.
Upřímně Vám přeji co nejrychlejší
uzdravení a trvale spokojený
život.
MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D.
2
Co jsou bércové vředy
žilního původu?
Žilní bércové vředy jsou v největším
počtu případů (73 %) nejtěžší komplikací chronické žilní choroby.
Žilní bércové vředy se objevují velmi často v oblasti kotníků, častěji
na vnitřní straně, ale prakticky
mohou vzniknout i v jiné oblasti
na bérci.
K rozvoji onemocnění žilního systému přispívají tyto rizikové faktory:
 větší počet těhotenství nebo
hormonální léčba
 nepohodlná obuv s vysokými
podpatky
 věk
Onemocnění žilního systému dolních končetin patří u nás k velmi
častým chorobám. U populace
středního věku může výskyt varixů
dosahovat až 50 %, přičemž 2–3 ×
častěji jsou postiženy ženy.
 dědičná dispozice ke ztrátě elasticity žilní stěny
 v ýskyt žilních onemocnění
a bércových vředů v rodině
 proběhlý zánět v hlubokém žilním systému (trombóza)
 obezita
 sedavé zaměstnání nebo dlouhé
stání
 nedostatek tělesného pohybu
3
3
Jaké jsou příčiny onemocnění
žilního systému?
Vzhledem ke vzpřímenému postoji člověka musí krev v žilách proudit
směrem k srdci proti působení gravitace, a proto jsou pro zpětný
transport krve zapotřebí pomocné
mechanismy, z nichž nejvýznamnější a nejúčinnější je svalová žilní
pumpa. V pravidelných vzdálenostech se v žilách nacházejí žilní
chlopně, takže krev může proudit
pouze jedním směrem – směrem
k srdci. Jestliže jsou žíly nebo žilní
chlopně z jakéhokoliv důvodu
poškozeny, žíly ztrácejí schopnost
elasticky se přizpůsobovat rozdílu
v objemu krve a zůstávají trvale
rozšířeny.
Žilní chlopně se již nemohou uzavírat
a stávají se nedomykavými. Zpětný
transport krve k srdci je značně narušen, protože krev náhle proudí oběma směry a dochází k jejímu městnání v žilním systému.
4
Příčiny, které způsobily poškození
žilního systému, mohou být přitom
různé. Patří k nim dědičná nebo
stářím podmíněná ztráta elasticity
žilních stěn, hormonální vlivy
během těhotenství a při určité dispozici i užívání antikoncepce, změny srážlivosti krve s nebezpečím
vzniku krevních sraženin a následným žilním zánětem, např. v důsledku operací, zranění, znehybnění
nebo těžkých infekčních chorob.
Toto všechno může být ještě umocněno nadváhou, nedostatkem
pohybu a statickou zátěží při dlouhodobém stání (např. v zaměstnání). Užitečný efekt svalové žilní
pumpy se ztrácí do té míry, že často i menší zátěž vede k závažným
poruchám v žilním systému.
4
Chronická žilní nedostatečnost
a její projevy
S rozvojem poruchy funkce žilního
systému se objevují jednotlivé
známky chronické žilní choroby:
 křečové žíly různého průsvitu
 otoky na dolních končetinách
většinou kolem kotníků, které
jsou nejvýraznější večer
a po námaze a zprvu do rána
mizejí. S postupujícím onemocněním jsou otoky přítomny trvale. Zároveň se v této době objevuje pocit tíhy v končetinách,
někdy i křeče
 hemosiderinové pigmentace –
rezavohnědé zabarvení kůže
na bércích
 kůže bérců je tenčí, na povrchu
kůže je patrné olupování a velmi snadno dochází k podráždění, zvláště po aplikaci různých
zevních prostředků s přísadou
bylin nebo jiných dráždivých
látek (např. heřmánek, aloe,
propolis, Alpa apod.)
 dochází ke ztrátě ochlupení na
bércích a ke změnám na nehtech
 v oblasti vnitřního kotníku často
vznikají drobné bělavé skvrny
(tzv. bílá atro­fie) a na jejich podkladě může dojít k rozpadu kůže
a ke vzniku vředu
 žilní bércové vředy jsou nejzávažnější projev poruchy funkce
žilního systému
5
5
Léčba křečových žil
a bércových vředů
Cílem léčby bércových vředů je
odstranit příčiny, které toto onemocnění vyvolaly, což je ve většině
případů velmi obtížné. Náš odborný rádce Vám přiblíží oblast místní
léčby a jejího účinku na hojení
chronických ran.
Proces hojení rány je možno rozdělit do tří fází:
1. fáze čisticí
2. fáze granulační
3. fáze epitelizační
Ve fázi čisticí podporuje vhodně
zvolené léčebné krytí čištění vředu
odsáváním nadbytečného sekretu
s choroboplodnými zárodky; slouží
také jako ochrana rány před infekcí a povzbuzuje přirozenou obranyschopnost a schopnost hojení.
V granulační fázi podporuje krytí tvorbu tkáně tím, že vyrovnává
hladinu vlhkosti, chrání ránu před
6
vysycháním, funguje jako bariéra
proti choroboplodným bakteriím
a chrání granulační tkáň před
mechanickým drážděním. V epitelizační fázi urychluje obvaz migraci a dělení buněk tím, že udržuje
prostředí rány vlhké a zabraňuje
předčasné tvorbě strupu.
Je prokázáno, že rána se hojí rychleji, když je v ní udržováno trvale
vlhké prostředí. Pokud je rána
suchá, jsou hojivé pochody výrazně
zbržděny.
Výhody terapie ve vlhkém prostředí:
 vytváří příznivé mikroklima pro
obnovu buněk
 zabraňuje inaktivaci buněk
obranného systému vysycháním
 zabraňuje inaktivaci místně
vylučovaných biologicky aktivních substancí
 podporuje proliferaci fibroplastů a buněk epitelu
 zvyšuje čisticí účinek na rány
 zabraňuje vysušování obvazu
 zabraňuje přilepení se nově
vzniklých buněk epitelu
na obvaz
Na vlastnostech a fyzikálních principech účinku použitých materiálů
závisí, nakolik jednotlivá krytí rány
odpovídají požadavkům dané fáze
hojení. Z tohoto důvodu se nabízí
široký, diferencovaný sortiment
výrobků, se kterými lze pracovat
vždy podle indikace. Výběr přípravku k místní léčbě vždy provádí
lékař.
7
TenderWet® (obr. 1)
Účinné krytí, které lze použít ve fázi
čištění a které po aktivaci superabsorpčního jádra Ringerovým roztokem využívá principu kontinuálního vyplachování rány. Má výrazný
čisticí efekt, dále rozpouští a rychle
odstraňuje odumřelou tkáň a ztvrdlou kůži, omezuje sekreci z rány
a odstraňuje zápach. Lze jej použít
i ve fázi granulace a epitelizace.
TenderWet 24 active
Polštářky jsou již předem napuštěné a aktivované roztokem.
obr. 1
8
TenderWet® plus (obr. 2)
TenderWet plus je savý polštářek,
který si zachovává proplachovací a
čisticí schopnosti produktu
TenderWet – do rány uvolňuje
Ringerův roztok, jenž zajišťuje její
čištění, a jádro polštářku ze
superabsorpčního polyakrylátu
efektivně odvádí exsudát.
Upravené složení TenderWetu plus
zabraňuje jeho vysychání a udržuje
optimální vlhkost až po dobu
3 dnů. Jádro polštářku navíc obsahuje látku PHMB (polyhexanid)
s antiseptickými účinky, která
usmrcuje choroboplodné zárodky
obsažené v exsudátu. Jeho spodní
strana je doplněna silikonovými
proužky, které snižuji riziko přichycení k ráně a zvyšují tak komfort
použití.
Díky nízké hodnotě pH (5,5) podporuje přechod mezi čisticí a granulační fází.
ideální vlhké prostředí pro hojení.
Sorbalgon neulpívá v ráně a jeho
případné zbytky stačí vypláchnout
Ringerovým roztokem. Díky tomu
nedochází k bolestivé traumatizaci
rány při výměně krytí.
obr. 2
Sorbalgon® (obr. 3)
Sorbalgon je moderní vlhké krytí
vyrobené z mořských řas pro léčbu
ran v čisticí a granulační fázi. Při
kontaktu s ránou se vláknitá struktura alginátu přemění v gel a lehce
nabude na objemu. Vyplní tak ránu
a uzavře ji před možným vstupem
infekce. V gelové struktuře se uzavře i detritus a choroboplodné
zárodky. Rána má tak vytvořeno
Sorbalgon má výborný čisticí
efekt – vlákna alginátu se při kontaktu se sekretem rány změní v gel
s vlastnostmi vlhkého krytí; současně se sekretem algináty nasávají
zbytky odumřelých buněk, bakterií
a hnisu a uzavírají je do vznikajícího gelu.
obr. 3
9
Hydrosorb® (obr. 4)
Hydrosorb je moderní hydrogelové
krytí, které ve své struktuře uzavírá
molekuly vody. Ty pak uvolňuje do
rány, a tím v ní udržuje optimální
vlhké prostředí. Ve svém jádře
dokáže Hydrosorb díky své kapacitě částečně uzavřít exsudát
i buněčný detritus. Pro rány ve stadiu granulace a epitelizace vytváří
ideální hydroaktivní prostředí,
a urychluje tak proces hojení. Díky
svému jemnému povrchu, vlhkosti
a chladivému účinku Hydrosorb
mírní bolest.
Hydrosorb® Gel (obr. 5)
Hydrosorb Gel je průhledný amorfní gel na vodní bázi pro moderní
léčbu suchých a mírně secernujících ran. Je zvláště vhodný pro
hluboké suché rány, které díky své
nízké viskozitě zcela vyplní.
Obsahuje Ringerův roztok, kterým
ránu průběžně zvlhčuje, a podporuje tak její čištění včetně rozpouštění nekróz. Aplikace Hydrosorb
Gelu je bezbolestná a přináší pacientům úlevu a chladivý efekt.
obr. 5
obr. 4
10
Hydrocoll® (obr. 6)
Samolepicí savý hydrokoloidní
obvaz, který je určen k čištění a pro
podporu granulace a epitelizace
u neinfikovaných ran. Má savé jádro, které rychle absorbuje exsudát
a proměňuje jej v gel, který udržuje ránu dostatečně vlhkou. Může
zůstat přiložen na ráně i několik
dnů. Při snímání krytí zůstává
na ráně ochranná vrstva gelu, kterou snadno odstraníme opláchnutím či obkladem.
HydroTac® (obr. 7)
HydroTac kombinuje při léčbě ran
nejlepší vlastnosti vlhkého krytí
a polyuretanové pěny. Díky technologii AquaClear ránu aktivně
hydratuje, čímž vytváří příznivé
prostředí pro další hojení. Zároveň
účinně absorbuje exsudát a uzamyká ho uvnitř materiálu – brání tak
vzniku macerací a podporuje proces granulace. Povrch krytí tvoří
tenký polyuretanový film, který
brání sekundární infekci, ale umožňuje ráně volně dýchat.
obr. 6
obr. 7
11
PermaFoam® (obr. 8)
PermaFoam je hydrofilní polyuretanové krytí s pórovitou strukturou,
které rychle a efektivně čistí ránu.
Je ideální volbou pro středně až
silně exsudující rány v čisticí a granulační fázi. Jedinečná struktura
pórů zajišťuje rychlou absorpci
exsudátu a přitom chrání před vznikem macerací. Velké póry, které
jsou v přímém kontaktu se spodinou rány, absorbují odumřelé buňky i fibrinový povlak.
Hydrotul® (obr. 9)
Hydroaktivní síťové krytí s mastí,
které udržuje okraje rány měkké
a pružné, čímž předchází maceraci.
Je tvořen objemnou matricí se
strukturou medové plástve, která
bezpečně odvádí sekret z rány.
Obsahuje hydrokoloidní částice
v masti, které absorbují a udržují
vlhkost v ráně, čímž vytvářejí prostředí podporující hojení. Umožňuje
netraumatickou výměnu krytí. Lze
jej kombinovat s mnoha druhy krytí na rány. Materiál lze stříhat.
obr. 8
obr. 9
12
Atrauman® Ag (obr. 10)
Atrauman Ag je antiseptické krytí,
které obsahuje nanočástice stříbra
a je vhodné zejména na infikované,
povrchové a hluboké rány. Stříbro
je do rány uvolňováno postupně
a pomalu v souvislosti s tvorbou
exsudátu. Má tak delší a spolehlivější antimikrobiální účinek. Nízká
hladina uvolňovaného stříbra
nemá negativní vliv na okolní
tkáň. Díky impregnaci mastí se
Atrauman Ag nepřilepí k ráně.
Není typickým zástupcem vlhké
terapie, ale lze jej velmi dobře
s ostatními materiály kombinovat.
obr. 10
13
Fixaci krytí na rány je nutné z důvodu snadné zranitelnosti kůže provádět výhradně používáním mulových obinadel a mulových
kompresů. Zásadně nepoužívejte
k fixaci na kůži náplast.
Peha-haft® (obr. 12)
Přilnavé fixační obinadlo, které
díky mikrobodové latexové impregnaci (tzv. kohezivní efekt) nesjíždí,
neuvolňuje se.
Peha-crepp® (obr. 11)
Měkké fixační obinadlo s vysokou
elasticitou a jednoduchou aplikací
na všechny části těla.
obr. 12
obr. 11
14
Kompresivní léčba
U onemocnění žilního systému je
naprosto nezbytná důsledná zevní
komprese. Mechanismus účinku
kompresivního obvazu je jedno­
duchý. Obepíná končetinu po celém
jejím obvodu natolik pevným tlakem, že se chorobně rozšířené žíly
opět zúží a díky tomu se žilní chlopně stávají domykavými, mohou se
opět uzavírat, a tím se zvýší rychlost proudění žilní krve a normalizuje se zpětný návrat krve směrem
k srdci.
Obnovou zpětného toku krve se
z poškozené tkáně postupně odvádějí i odpadní látky a přebytečná
tkáňová tekutina, takže otoky se
zmenšují a zlepšuje se hojení bércových vředů. Zároveň se snižuje
i riziko trombózy (obr. 13).
obr. 13: Působením tlaku kompresivního­
obvazu se žíly opět zúží, žilní chlopně se
stávají domykavými­, mohou se uzavírat
a zpětný transport žilní krve se normalizuje­.
Komprese současně slouží i jako
pevná opora svalů dolní končetiny,
čímž zlepšuje výkon přirozené žilní
pumpy, svalů a kloubů.
15
Obinadla
Přikládání kompresivního obvazu je
uměním, kterému se dá naučit, potřebuje ovšem jistý trénink. Následující
rady by Vám při tom měly pomoci
a zároveň by měly zabránit častým chybám.
Kompresivní obvaz by se měl přikládat
ráno vleže ještě před svěšením končetin z postele dolů, tedy ještě před tím,
než se žilní systém opět naplní krví.
správně
14
K samotnému přiložení obvazu by měla
být končetina v oblasti kotníku a kolena postavena do pravého úhlu.
V závislosti na obvodu končetiny jsou
pro bandáže bérce nejvhodnější obinadla o šířce 8 cm nebo 10 cm, pro bandáže stehna je vhodné obinadlo o šířce
12 cm.
Uchopte obinadlo do ruky tak, aby jeho
srolovaná část ležela nahoře a ukazovala směrem ven. Jen tak se dá obinadlo na končetině odvíjet (obr. 14–15).
16
nesprávně
15
Při přikládání obinadla ho odvíjejte
bezprostředně na kůži (obr. 16) a obě
hrany obinadla natahujte rovnoměrně
ve směru odvíjení. Obinadlo nevzdalujte od končetiny (obr. 17), jinak se oba
kraje budou napínat nerovnoměrně
a vzniknou záhyby, které mohou
škrtit.
Správný tlak obvazu můžete­kontrolovat podle toho, že prsty na nohou
během přikládání obvazu nejdříve lehce zmodrají, při chůzi však získají zpět
svoji přirozenou barvu.
Noha se obvazuje vždy celá, včetně
chodidla, od prstů a přes patu, aby se
stagnující krev vytlačovala pouze směrem vzhůru. Jednotlivé otáčky by se
měly překrývat asi ze dvou
třetin.
Je výhodné, přiloží-li Vám obvaz druhá
osoba, protože tak lze lépe zabezpečit
správné rozložení tlaku a obvaz navíc
i lépe sedí.
správně
16
nesprávně
17
Dobře přiložený obvaz by měl poskytovat pocit bezpečné opory a bolesti by
měly ustat. Ne­sta­ne-li se tak, nebo
objeví-li se dokonce nová bolest, která
ani po chvilkovém přecházení nezmizí,
je nutno obvaz sejmout a přiložit znovu.
17
Přiložení kompresivního obvazu
Existuje řada technik bandážování,
uvádíme jednu z možností.
Obvaz lýtka
Záleží na objemu končetiny, ale na
obvaz lýtka potřebujeme 2–4 ks obinadla dlouhého 5 m (standardní délka
obinadel na trhu).
18
Obr. 18: Nastavte nohu v kotníku do
pravého úhlu a začněte první otáčkou
nad prsty vždy zevnitř směrem ven.
Obr. 19: Po 2–3 otáčkách kolem střední části chodidla obtočte obinadlem
patu a obinadlo veďte přes vnitřní kotník zpět k nártu. Další otáčkou přes
střed chodidla zafixujte spodní okraj
otáčky kolem paty.
19
Obr. 20: Další otáčkou nad kotníkem
zafixujte horní okraj otáčky kolem
paty.
20
18
Obr. 21: Další 2 otáčky veďte hustě nad
kotníkem (otáčky se musí alespoň ze
2/3 překrývat)…
21
Obr. 22: …a potom ve strmých otáčkách veďte obinadlo přes celé lýtko až
pod koleno a při kopírování tvaru končetiny jej veďte opět dolů a překryjte
mezery mezi jednotlivými otáčkami.
Konec obinadla zafixujte náplastí.
22
Obr. 23: Druhé obinadlo přiložte na
kotník protiběžně k obinadlu prvnímu,
zvenku směrem dovnitř.
23
19
Obr. 24: Veďte jednotlivé otáčky hustě
od kotníku směrem ke kolenu. Otáčky
se musí alespoň ze 2/3 překrývat.
Všechny mezery mezi otáčkami musí
být překryty (nesmí být vidět kůže).
Obr. 25: Celou dobu dávejte pozor, aby
se obinadlo na bérci odvíjelo a natahovalo pouze ve směru odvíjení, a po
celou dobu přikládání obinadla nesmíte ztratit kontakt s kůží.
24
Obr. 26: Hotový obvaz zafixujte náplastí.
25
26
20
Obvaz stehna
Zaleží na objemu stehna, vetšinou
potřebujeme další 2–4 kusy 5 m obinadla. Na celou dolní končetinu tedy
4–8 kusů 5 m obinadel. Aby bandáž
na stehně lépe držela, obinadla opět
přiložte protiběžně. Pokud chcete
zavázat celou dolní končetinu včetně
stehna, začněte stejně jako u bandáže
lýtka a pokračujte až k obr. 26 (viz
obvaz lýtka).
27
Obr. 27: Navažte na bandáž lýtka,
obinadlo veďte zvenku směrem
dovnitř. Koleno zůstává ohnuto
v úhlu 90 °.
Obr. 28: Aby kolenu zůstala možnost
pohybu, veďte osmičkové otáčky
kolem čéšky nad i pod kolenem, až je
celé koleno překryto obvazem.
28
21
Obr. 29: Další otáčky veďte strmě po
stehně až do třísla. Konec obinadla
zafixujte náplastí. Další obinadlo
začněte přikládat na stehno v protiběžném směru (tedy zevnitř směrem
ven) a jednotlivé otáčky veďte hoblinovým způsobem směrem nahoru do
třísla tak, aby se překrývaly nejméně ze
dvou třetin.
29
Obr. 30: Hotový obvaz zafixujte
náplastí.
Pozn.: Obrázky znázorňují přikládání
obinadla druhou osobou. Jeho samo-přikládání se provádí naprosto stejným způsobem, ale přirozeně s opačným držením obinadla.
Účinný kompresivní obvaz musí končetinu velmi pevně obepínat, aby se zúžily rozšířené žíly. Přitom platí, že čím
méně je obvazový materiál poddajný,
tím silnější je tlak, který působí dovnitř
na žíly.
22
30
Nejméně poddajná jsou zinko­klihová
obinadla. V přiloženém stavu vytvářejí polotuhé obvazy, které vykonávají
ze všech obvazových materiálů největší odpor proti činnosti svalstva. Tím
vyvíjejí i v oblastech hlubokého žilního
systému intenzivní tlak, kterým se zlepšuje průchodnost žil. Zinkoklihový
obvaz se proto používá jak v akutní fázi
terapie, tak i k udržení dosaženého stavu. Tento obvaz může odborně přiložit
pouze lékař nebo zdravotní sestra.
Stejně velký tlak vyvíjejí i tak­zvaná
obinadla s krátkým tahem jako
např. Ideal, Idealflex, Idealast-haft
nebo Pütter-Verband. Svojí relativně
malou tažností vyvíjejí tlak, který
postačuje k tomu, aby ovlivnil patologické poměry i v hlubokém žilním systému. Navíc se dobře přizpůsobují
změnám obvodu končetiny po zahájení léčby. Tato obinadla se nemusejí
snímat ani na noc a celkem mohou
zůstat na končetině až 3 dny. Obvazy
z krátkotažných obinadel se používají
k zahájení i k pokračování léčby – eventuálně až do doby úplného ústupu
otoku, popřípadě vyhojení vředu.
Takový obvaz může po zaučení v průběhu léčby přikládat pacient.
Obinadla s krátkým tahem jsou
málo pružná, a proto je bez obav
můžeme více utáhnout – jinak by
sjížděla.
23
Ideal (obr. 31)
Elastické obinadlo s krátko­taž­ným
efektem je vhodné k ošet­řování
akutních a chronických­ fází onemocnění žilního a mízního systému­
u pohyblivých i nepohyblivých­pacientů­. Toto obinadlo můžeme použít vždy, když potřebujeme zabez­
pečit zevní kompresi. Může zůstat
na končetině i přes noc. Nebojme
se jej při přikládání utáhnout.
Idealast®-haft (obr. 32)
Kohezivní, trvale elastické obinadlo
s krátkým tahem, které má dvě
rozhodující přednosti: nevytahuje
se a nesjíždí. Používá se na středně
silnou kompresi k léčbě žilních onemocnění nebo jako podpůrný
a od­lehčovací obvaz při poško­
zení pohy­bového aparátu.
obr. 32
obr. 31
Barevnou variantou je
Idealast® Color Cohesive
(obr. 33)
obr. 33
24
Pütter-Verband® (obr. 34)
Pevné obinadlo s krátkým tahem­,
které se používá pro silnou kompresi při chorobách­žilního a mízního
systému, při všech akutních a chronických otocích z městnání­ žilní
krve a mízy a při bércových­vředech.
Při přikládání toto obinadlo musíme utahovat a každou otáčku uhladíme. Obinadlo je ze 100% bavlny.
Idealflex® (obr. 35)
Trvale elastické univerzální obinadlo s krátkým­tahem. Vytváří silnou
kompresi a vzhledem k tomu
nachází širokou­oblast použití v léčbě onemocnění žilního a mízního
systému.
obr. 35
obr. 34
25
Největší tažnost ze všech obvazových materiálů vy­kazují obinadla
s dlouhým tahem, např. Idealtex.
Dobře se přizpůsobují tvaru nohy
a vytvářejí rovnoměrný trvalý tlak,
ale účinkují pouze na povrchové
žíly. Tím se dlouhotažná obinadla
hodí zejména pro fázi doléčení po
odeznění akutních obtíží a k udržení dosaženého stavu.
Dlouhotažná obinadla je ovšem
nutno na noc nebo při delším
odpočinku vždy sejmout, protože
jinak by jemné­cévy byly příliš silně
stlačovány trvalým tlakem obvazu
a mohlo by dojít k jejich poškození.
Přikládání obvazu může provádět
pacient­.
26
Idealtex® (obr. 36)
Elastické obinadlo s dlouhým
tahem k ošetření především poranění pohybového aparátu a k doléčování ulcerací.  Pouze pro denní
použití a pro pohyblivé pacienty.
obr. 36
Saphenamed® ucv (obr. 37)
Novinkou v oblasti kompresivní
terapie pro léčbu bércových vředů
žilního původu je kompresivní systém Saphenamed.
Saphenamed se skládá ze dvou
punčoch, které dohromady vytváří
konstantní klidový tlak 40 mmHg,
potřebný k léčbě venózních vředů
a zabránění jejich recidivy. Spodní
punčocha vyvíjí tlak 18 mmHg,
horní punčocha tlak 22 mmHg.
Při výrobě bylo po­užito speciální
pletení ve tvaru vln, které do sebe
navzájem zapadají a udrží tak jednotlivé vrstvy v ideální pozici, čímž
je dosaženo rovnoměrného a konstantního klidového tlaku.
Největší předností Saphenamedu
je nenáročná aplikace a neomezená pohyblivost. Díky rozložení tlaku do dvou samostatných punčoch
je oblékání mnohem snadnější,
pacient je zvládá sám bez odborné
asistence. Horní punčocha je určena pouze pro denní nošení, spodní
punčochu lze nosit celých
24 hodin.
Samozřejmě lze nový kompresivní
systém zároveň kombinovat se všemi produkty vlhké terapie (např.
TenderWet active, PermaFoam,
Sorbalgon + Zetuvit či Atrauman Ag
aj.) bércových vředů žilního původu.
Díky speciální technologii mořských řas SeaCell dále kompresivní
systém zajišťuje revitalizující péči
o pokožku, 3% obsah Lyocellu
v punčochách podporuje termoregulaci. Pacienti také ocení fakt,
že systém umožňuje nejen optimální hygienu, ale především nošení
běžné obuvi. Snadná aplikace
a pohodlné nošení je přitom základem úspěšné léčby. Punčochy lze
nosit i po zhojení vředu, aby se
zabránilo recidivě onemocnění.
obr. 37
27
Kompresivní elastické punčochy
Při stabilizaci stavu onemocnění
žilního systému a k další dlouhodobé léčbě lze následně použít
i kompresivní elastické punčochy.
Zdravotní punčochy se vyrábějí
ve čtyřech kompresivních třídách
(KT) a jsou do nich rozděleny podle
tlaku, který vykonávají na končetinu v oblasti kotníku, kde také musí
být hodnota tlaku nejvyšší a směrem vzhůru klesá. Hovoříme o tzv.
graduovaném tlaku, který je podmínkou léčebného efektu punčoch.
I. kompresivní třída:
lehká komprese se používá hlavně
v rámci prevence při dědičném
sklonu k tvorbě křečových žil, při
pocitu únavy nebo slabosti v dolních končetinách, k prevenci vzniku křečových žil v období těhotenství.
II. kompresivní třída:
středně silná komprese při křečových žilách, při projevech chronické
žilní nedostatečnosti, po operaci
křečových žil, při otocích dolních
končetin během těhotenství.
28
III. kompresivní třída:
silná komprese při zánětu hlubokých žil (trombóze), při křečových
žilách, které vznikají na základě
poškození hlubokého žilního systému po zvládnutí akutní fáze onemocnění (posttrombotický syndrom), jako prevence recidivy po
zhojení bércového vředu žilního
původu, při otocích dolních končetin, které vznikly na základě nedostatečné funkce žilního nebo mízního systému.
IV. kompresivní třída:
velmi silná komprese pro pacienty s chronickými, výraznými, tuhými otoky dolních končetin, vzniklými na základě onemocnění žilního
nebo mízního systému.
Velikost punčoch se vybírá podle
obvodů konstantních míst na končetině, změřených ráno po probuzení, a podle tabulek jednotlivých
výrobců. Výběr typu punčoch, kompresivní třídy i velikosti nechejte
na svém ošetřujícím lékaři.Je nutno
mít na paměti, že většina kompresivních elastických punčoch (záleží
na výrobku) je vhodná jen pro cho-
dící pacienty a na noc či při delším
odpočinku je nutné punčochy svlékat.
Venotonika
K doplnění léčby onemocnění žilního systému lze užívat léky, tzv.
venotonika, které zpevňují žilní
stěnu a zlepšují návrat žilní krve
a odtok mízy. I o této léčbě musí
rozhodnout lékař.
Cvičení a pohyb
Nezbytnou součástí léčebného
režimu musí být i přiměřená fyzická
aktivita. Prací svalové pumpy při
pohybu totiž dochází ke zlepšení
oběhových poměrů v končetinách.
Zařaďte do svého programu pravidelné procházky, lehká cvičení, dle
možností i jízdu na kole. Zkuste si
během dne alespoň 30 × stoupnout na špičky, zhoupnout se ze
špičky na patu nebo kroužit nohama.
29
obr. 40: Vleže propínejte a krčte špičku střídavě jedné a druhé nohy.
obr. 38: Vsedě se střídavě opírejte
o špičky a paty.
obr. 41: Vleže se zvednutými končetinami
krčte a natahujte prsty.
obr. 39: Vsedě se opřete o paty a špičkami
pohybujte do stran.
obr. 42: Vleže simulujte jízdu na kole.
30
6
Co je škodlivé?
P okud trpíte onemocněním žilního systému, vyvarujte se příliš
dlouhého stání na místě,
nevhodné je i dlouhé sezení.
V
yvarujte se působení vyšších
teplot (sauna, horké lázně
a koupele) a nikdy nepokládejte
nohy na přímé zdroje tepla.
O
běhu žilní krve neprospívá
zaškrcování oděvu, zvláště punčoch a ponožek.
Š kodlivé je i nošení vysokých
podpatků, ale vhodné nejsou
ani boty úplně nízké, bez podpatků; noste pohodlnou obuv.
31
7
Další rady a doporučení
Elevace končetin
Při onemocnění žilního systému
dolních končetin pomáhá zvednutí dolních končetin nad úroveň
srdce v době klidu, spánku a odpočinku. Položte si nohy 3–5 × denně
na dobu 5–10 minut do zvýšené
polohy. Prospěšné je i podložení
postele v nohách o 10 cm.
Masáže vodou
Masáže studenou vodou trénují
cévní systém a přispívají ke zlepšení návratu žilní krve k srdci.
Sprchování vlažnou vodou je prospěšné i u vředů, protože proudem
vody se odstraní povlaky na spodině i zbytky mastí.
Strava a tělesná hmotnost
Dbejte o pestrost stravy a udržujte
si přiměřenou tělesnou hmotnost.
Důležité je i pravidelné vyprazdňování.
32
8
Přehled materiálů
k lokálnímu ošetření
TenderWet velikost balení
VZP
superabsorpční polštářek na rány
TenderWet
ø 4 cm bal. à 14 ks 0080095 Z
ø 5,5 cm bal. à 14 ks 0080097 Z
7,5 × 7,5 cm bal. à 14 ks 0080099 Z
10 × 10 cm bal. à 14 ks 0080101 Z
TenderWet 24
ø 4 cm bal. à 12 ks 0080403 Z
ø 5,5 cm bal. à 12 ks 0080405 Z
7,5 × 7,5 cm bal. à 12 ks 0080407 Z
10 × 10 cm bal. à 12 ks 0080409 Z
TenderWet 24 active
ø 4 cm bal. à 8 ks 0081096 Z
ø 5,5 cm bal. à 8 ks 0081100 Z
4 × 7 cm bal. à 8 ks 0081098 Z
7,5 × 7,5 cm bal. à 8 ks 0081102 Z
10 × 10 cm bal. à 8 ks 0081104 Z
7,5 × 20 cm bal. à 8 ks
TenderWet plus
superabsorpční polštářek na rány
TenderWet plus
ø 5,5 cm bal. à 3 ks 0169052
ø 5,5 cm bal. à 10 ks 0169047
7,5 × 7,5 cm bal. à 3 ks 0169053
7,5 × 7,5 cm bal. à 10 ks 0169048
10 × 10 cm bal. à 10 ks 0169049
TenderWet plus cavity
ø 4 cm bal. à 10 ks 0169050
7,5 × 7,5 cm bal. à 10 ks 0169051
Sorbalgon
kalciumalginátové kompresy
Sorbalgon – kompresy
5 × 5 cm bal. à 10 ks 0005006 Z
10 × 10 cm bal. à 10 ks 0005128 Z
Sorbalgon T – tamponádní proužky
2 g/30 cm bal. à 5 ks 0080311 Z
33
Hydrosorb
transparentní hydrogelový obvaz
Hydrosorb
5 × 7,5 cm bal. à 5 ks 0080972 Z
(1 ks) 0080155 Z
10 × 10 cm bal. à 5 ks 0080973 Z
(1 ks) 0080156 Z
20 × 20 cm bal. à 3 ks
Hydrosorb comfort
4,5 × 6,5 cm bal. à 5 ks 0080550 Z
(1 ks) 0081439 Z
7,5 × 10 cm bal. à 5 ks 0080412 Z
(1 ks) 0081437 Z
12,5 × 12,5 cm bal. à 5 ks 0080413 Z
(1 ks) 0081438 Z
21,5 × 24 cm bal. à 3 ks 0080551 M
Hydrosorb Gel
15 g bal. à 10 ks 0081794
(1 ks) 0081793
Hydrocoll
hydrokoloidní krytí na rány
Hydrocoll
5 × 5 cm bal. à 10 ks 0080821 Z
7,5 × 7,5 cm bal. à 10 ks 0080822 Z
10 × 10 cm bal. à 10 ks 0080823 Z
15 × 15 cm bal. à 5 ks 0080824 M
(1 ks) 0080323 M
20 × 20 cm bal. à 5 ks
Pütt
Hydrocoll thin
7,5 × 7,5 cm bal. à 10 ks 0080827 Z
10 × 10 cm bal. à 10 ks 0080828 Z
15 × 15 cm bal. à 5 ks 0080829 M
(1ks) 0080324 M
Hydrocoll sacral
12 × 18 cm bal. à 5 ks 0080825 M
Hydrocoll concave
8 × 12 cm bal. à 10 ks 0080826 Z
34
HydroTac
pěnové krytí s gelem
HydroTac
10 × 10 cm bal. à 10 ks 0082177 Z
10 × 10 cm bal. à 3 ks 0082178 Z
10 × 20 cm bal. à 3 ks
15 × 15 cm bal. à 3 ks
20 × 20 cm bal. à 3 ks
HydroTac comfort
12,5 × 12,5 cm bal. à 3 ks 0082180 Z
12,5 × 12,5 cm bal. à 10 ks 0082179 Z
15 × 15 cm bal. à 3 ks 0082181 Z
20 × 20 cm bal. à 3 ks
PermaFoam
pěnový obvaz s pórovitou strukturou
PermaFoam
10 × 10 cm bal. à 10 ks 0081070 Z
10 × 20 cm
bal. à 5 ks
bal. à 5 ks
15 × 15 cm
bal. à 3 ks
20 × 20 cm
PermaFoam comfort – samolepicí
11 × 11 cm bal. à 10 ks 0081072 Z
10 × 20 cm
bal. à 5 ks 0081449 Z
15 × 15 cm
bal. à 5 ks 0081450 Z
20 × 20 cm
bal. à 3 ks Atrauman A
Atrauman Ag
mastný tyl s obsahem stříbra
5 × 5 cm
bal. à 3 ks
bal. à 10 ks
(1 ks) 10 × 10 cm
bal. à 3 ks
bal. à 10 ks
(1 ks) 10 × 20 cm
bal. à 3 ks
bal. à 10 ks
0081314 Z
0081435 Z
0081315 Z
0081316 Z
0081436 Z
0081317 Z
Hydrotul
hydroaktivní kompres s mastí
5 × 5 cm bal. à 10 ks 0081795 Z
(1 ks) 0081796 Z
10 × 10 cm bal. à 3 ks
bal. à 10 ks
15 × 20 cm bal. à 10 ks
Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny
M – zvlášť účtovaný materiál (v rámci výkonu)
35
9
Přehled produktů
ke kompresivní léčbě
Ideal velikost
balení
VZP
elastické krátkotažné obinadlo
délka 5 m v napnutém stavu
6 cm bal. à 1 ks 0000877
8 cm bal. à 1 ks 0000878
10 cm bal. à 1 ks 0000879
12 cm bal. à 1 ks 0000882
14 cm bal. à 1 ks 0000883
Idealflex
elastické krátkotažné obinadlo
délka 5 m v napnutém stavu
6 cm bal. à 1 ks 0022329
8 cm bal. à 1 ks 0022330
10 cm bal. à 1 ks 0022331
12 cm bal. à 1 ks 0022332
15 cm bal. à 1 ks
20 cm bal. à 1 ks
Idealtex
elastické dlouhotažné obinadlo
délka 5 m v napnutém stavu
8 cm bal. à 1 ks 0000888
10 cm bal. à 1 ks 0000885
12 cm bal. à 1 ks 0022441
14 cm bal. à 1 ks 0004711
Saphenamed ucv
systém komprese
1–6 bal. à 1 set 0082023 Z
36
Pütter-Verband
elastické krátkotažné obinadlo
délka 5 m v napnutém stavu
6 cm bal. à 1 ks 0081481
8 cm bal. à 1 ks 0022335
10 cm bal. à 1 ks 0022336
12 cm bal. à 1 ks 0022337
Idealast color cohesive
elastické kohezivní krátkotažné obinadlo
délka 4 m v napnutém stavu
modré
4 cm bal. à 1 ks
6 cm bal. à 1 ks
8 cm bal. à 1 ks
10 cm bal. à 1 ks
červené 4 cm bal. à 1 ks
6 cm bal. à 1 ks
8 cm bal. à 1 ks
10 cm bal. à 1 ks
Idealast-haft
elastické kohezivní krátkotažné obinadlo
délka 4 m v napnutém stavu
6 cm bal. à 1 ks 0080103
8 cm bal. à 1 ks 0080104
10 cm bal. à 1 ks 0080105
12 cm bal. à 1 ks 0080106

Podobné dokumenty

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN – RICO a.s. Modré stránky slouží jako podklad pro hospodárné předepisování a výdej zdravotnických prostředků. V Modrých stránkách jsou uvede...

Více

Bércové vředy

Bércové vředy zabraňuje přilepení nově vzniklých buněk epitelu na obvaz Na vlastnostech a fyzikálních principech účinku použitých materiálů závisí, nakolik jednotlivá krytí na rány odpovídají požadavkům dané fá...

Více

Syndrom diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy TenderWet® plus (obr. 5) TenderWet plus je savý polštářek, který si zachovává proplachovací a čisticí schopnosti produktu TenderWet – do rány uvolňuje Ringerův roztok, jenž zajišťuje její čištění,...

Více

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN Modré stránky slouží jako podklad pro hospodárné předepisování a výdej zdravotnických prostředků. V Modrých stránkách jsou uvedeny výrobky firmy HARTMANN – RICO a.s., které jsou plně nebo částečně ...

Více

1. Úvod 2 2. Co je mízní systém?

1. Úvod 2 2. Co je mízní systém? k cyklickým masážím končetiny drenážním návlekem na horní nebo dolní končetinu (k dispozici jsou i celé kalhoty). Návlek se skládá z  několika komor (5–14), které se postupně plní vzduchem a naráz ...

Více

TIP - Medplus

TIP - Medplus Foliodress Cap Rondo Plus, aqua – okrouhlá čepice, vhodná pro kratší vlasy

Více

Tipy a triky Rádce 3 Co to jsou mízní otoky a jak

Tipy a triky Rádce 3 Co to jsou mízní otoky a jak Pütter-Verband, která jsou k bandážím u mízních otoků nejvhodnější. Tato obinadla mohou zůstat přiložená i přes noc a celkem mohou zůstat na  končetině až 3 dny. Obinadla s krátkým tahem jsou málo ...

Více