rady pro nově příchozí/návštěvníky anglie o

Komentáře

Transkript

rady pro nově příchozí/návštěvníky anglie o
RADY PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ/NÁVŠTĚVNÍKY ANGLIE O SLUŽBÁCH NHS
JSEM OBČAN VELKÉ BRITÁNIE A TRVALE BYDLÍM VE VB, JAK SE MOHU
ZAREGISTROVAT U LÉKAŘE?
Zajděte si na nejbližší zdravotní středisko / do ordinace praktického lékaře a zeptejte se, zda berou
pacienty NHS. Požádají vás, abyste vyplnili registrační formulář a možná budou chtít vidět nějaké
doklady. Pokud Vás zaregistrují jako nového pacienta, bude to místo Vašeho prvního kontaktu při
zdravotních potížích.
MÁM JAKO NOVÁ OSOBA S BYDLIŠTĚM VE VB NÁROK NA OŠETŘENÍ V NHS
NEMOCNICI?
Pokud se přistěhujete nebo vrátíte do Anglie natrvalo a máte právo na trvalý pobyt v Anglii nebo
máte „route to settlement“ (povolení k usazení), které vám časem umožní trvalý pobyt, máte nárok
na bezplatné ošetření/léčbu v NHS nemocnici. Váš manžel/manželka nebo civilní partner a děti
mladší 16 let (do 19 let, pokud jsou v denním studiu) mají také nárok na bezplatné ošetření v NHS
nemocnici, pokud s Vámi trvale žijí ve společné domácnosti.
Nemocnice odpovídají za kontrolu toho, kdo by měl platit za ošetření/léčbu v NHS nemocnici.
Nemocnice vás požádá o doklad, prokazující, že je vaším úmyslem žít ve VB nebo tu již trvale
žijete.
Pokud jste v Anglii pouze na návštěvě, platí pro vás jiná pravidla.
Internetové stránky NHS Choices nabízejí další informace a řeknou Vám, co máte k dispozici ve
svém okolí.
Advice for overseas visitors - The NHS in England - NHS Choices
NEMÁM NÁROK NA TRVALÝ POBYT VE VB. CO SE STANE, KDYŽ BUDU POTŘEBOVAT
LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ?
Pokud nemáte nárok na trvalý pobyt ve VB nebo pokud vaši žádost vyřizuje ministerstvo vnitra,
budete možná muset zaplatit poplatek za pohotovostní ošetření, pokud jste:
 byli přijati do nemocnice, NEBO
 byli zaregistrováni na ambulantní klinice
Advice for overseas visitors - The NHS in England - NHS Choices
JSEM ŽADATEL O AZYL – MOHU DOSTAT OŠETŘENÍ/LÉČBU V NHS NEMOCNICI?
Pokud jste podali žádost o azyl, máte možnost dostat bezplatné ošetření v NHS nemocnici po
dobu, kdy se vaše žádost, včetně odvolání, vyřizuje. Pokud je vaše žádost o azyl neúspěšná i po
všech odvoláních, jakákoliv probíhající léčba v nemocnici bude pokračovat bezplatně do té doby,
než opustíte zemi. Každé nové ošetření bude zpoplatněno, pokud nedostáváte podporu od
Britského celního úřadu (UK Border Agency) podle §4 nebo §95. Osoby s uprchlickým statutem
budou i nadále dostávat bezplatnou péči v NHS nemocnici.
REGISTRACE U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NEBO VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
JAKÉ INFORMACE BUDU POTŘEBOVAT K REGISTRACI U LÉKAŘE?
Při registraci u praktického lékaře budete muset prokázat, že legálně a trvale nebo dočasně bydlíte
v dané oblasti. Můžete být požádáni, abyste prokázali, že hodláte ve VB zůstat po dobu alespoň 6
měsíců. Mezi požadované doklady mohou patřit:
Informace o vás:
 Občanský průkaz s fotografií
 Cestovní pas (s platným vízem, pokud je nutné)
 Vládou vydané identifikační doklady
 Dokumenty související s žádostí o azyl (nájemní smlouva, dokumenty z ministerstva vnitra
nebo HC2)
Důkaz, že bydlíte a usadili jste se ve VB
 Pracovní smlouva nebo výplatní páska
 Nájemní smlouva nebo doklady týkající se vašeho bydlení
 Dokumenty o zápisu do školy
 Dopis potvrzující přiznání dávek
 Oddací list (pokud se registrujete spolu s manželem/manželkou)
 Rodné listy (při registraci dětí) nebo potvrzení o opatrovnictví
KDYŽ JSEM NYNÍ ZAREGISTROVANÝ/Á V TOMTO ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU, CO OD NICH
MOHU OČEKÁVAT?
Na domácí adresu vám pošlou lékařskou kartičku, která bude obsahovat vaše NHS číslo. Tuto
kartičku ukážete, až budete chtít přejít k jinému praktickému lékaři a při návštěvě zubní ordinace
nebo jiné zdravotnické služby.
MÁTE PROBLÉMY ZÍSKAT TERMÍN PROHLÍDKY U LÉKAŘE?
Pokud máte problém získat termín prohlídky u svého lékaře, můžete si domluvit vyšetření u lékaře
v The 8-8 Service ve Flying Scotsman Centre, St. Sepulchre Gate West v centru Doncasteru.
KDYŽ MÁM REGISTRACI JAKO PACIENT NHS, ZA CO BUDU MUSET PLATIT?
Všechny osoby s trvalým pobytem ve VB musejí platit za lékařské předpisy NHS. Můžete mít nárok
na bezplatné recepty (viz. odkaz níže):
NHS Prescription Costs and Exemptions - NHS Choices
Také si musíte hradit zubní ošetření v rámci NHS, pokud nemáte nárok na bezplatné ošetření (viz.
odkaz níže):
NHS Dental Costs and Exemptions - NHS Choices
Máte nárok na bezplatné pohotovostní ošetření NHS v:
 jakékoliv ordinaci praktického lékaře, NEBO
 oddělení pohotovosti v místní nemocnici (pouze pro akutní případy)
VŠEOBECNÉ RADY A POKYNY
KDE JINDE MOHU VYHLEDAT LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ NEBO VYŠETŘENÍ, POKUD NEMÁM
REGISTRACI U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE VE SVÉ OBLASTI A MÁM ZDRAVOTNÍ POTÍŽE
NEBO PROBLÉM?
Můžete využít možnosti „okamžitého a nutného ošetření“ ve zdravotnickém středisku, pokud lékař
rozhodne, že ošetření/léčbu nelze odložit. Zdravotní problémy, např. již existující zdravotní potíže,
infekční choroba, povinná psychiatrická léčba, plánování rodiny nebo porodní služby, budou při
příchodu vyhodnoceny a dle potřeby doporučeny k „okamžitému a nutnému ošetření“.
Každá lékárna nebo drogérie vám může také pomoci s výběrem a nákupem vhodných léků.
POKUD JE MOJE ŽÁDOST O REGISTRACI U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE ZAMÍTNUTA A JÁ
S TÍMTO ROZHODNUTÍM NESOUHLASÍM, CO MOHU UDĚLAT?
Ordinace praktického lékaře může zamítnout žádost o registraci pacienta NHS pouze tehdy, pokud
k tomu má rozumné důvody, např.:
 pokud již nepřibírají nové pacienty (protože jejich kapacita je plná)
 pokud bydlíte v oblasti (mimo oblast spadající pod tuto ordinaci), kterou ordinace nepokrývá
Pokud je vaše registrace zamítnuta, měli byste si o tomto rozhodnutí nejprve promluvit s vedoucím
zdravotnického střediska a požádat o to, aby vám důvody pro jejich rozhodnutí dal písemně.
Pokud i přesto s tímto rozhodnutím nesouhlasíte, protože si myslíte, že jejich odpověď není
spravedlivá, můžete se obrátit na Health Watch Doncaster (na Duke Street) nebo kontaktovat NHS
England a podat formální stížnost:
Telefon: 0300 311 22 33
E-mail: [email protected]
Web: www.england.nhs.uk/contact-us/complaint
KAM SE MOHU OBRÁTIT PRO RADU, PODPORU A DALŠÍ INFORMACE LOKÁLNĚ?
Pro radu a podporu můžete kontaktovat HealthWatch v Doncasteru. Součástí jejich práce je
zabývat se názory veřejnosti a osob, které využívají tyto služby.
Tato organizace sídlí v Duke Street v centru Doncasteru. Pokud byste si chtěli s někým promluvit o
něčem týkajícím se zdravotní nebo sociální péče, o čem máte vy nebo vaše rodina pochybnosti,
můžete přijít osobně i bez předem domluveného termínu.
Tato služba je obecně v provozu 5 dní v týdnu od pondělí do pátku od 09:00 – 17:00 hodin.
Více informací najdete na: Healthwatch Doncaster: Home
Citizen Advice Bureau (kancelář pro poradenství občanům) nabízí praktické a aktuální informace
a rady o širokém spektru témat, včetně: dluhy, sociální dávky, bydlení, právnická témata,
diskriminace, zaměstnání, imigrace, spotřebitelské informace a jiné.
Tato služba je obecně v provozu 5 dní v týdnu od pondělí do pátku od 09:15 – 13:00 hodin.
Více informací najdete na: http://www.citizensadvice.org.uk/doncab.htm

Podobné dokumenty

Kapitola 4 - Wrexham County Borough Council

Kapitola 4 - Wrexham County Borough Council funkce jater. Navštivte svého lékaře, pokud požíváte více alkoholu, než jsou doporučené limity a zjišťujete, že není snadné s tím skončit.

Více

Vyberte si dobře.

Vyberte si dobře. kde a kdy můžete dostat pohotovostní ošetření. Pokud nemáte svého zubaře a potřebujete naléhavou péči, měli byste kontaktovat Doncaster Dental Access Service na čísle 111. Není to místo, kam můžete...

Více

Kapitola 2 - Wrexham County Borough Council

Kapitola 2 - Wrexham County Borough Council dobrovolníci. Jedná se o největší poradenskou síť ve Velké Británii. Poradna CAB nabízí informace, rady a pomoc v řadě oblastí, jako jsou příspěvky, bydlení, dluhy, právní záležitosti, diskriminace...

Více

Kapitola 7

Kapitola 7 Ať zůstáváte doma s dítětem, nebo se vracíte do zaměstnání mimo domov, výběr správného typu péče o dítě je důležitým a velice osobním rozhodnutím. Osoby, které poskytují denní péči dětem do 8 let v...

Více

KET L3B

KET L3B Nutno dodat, že rozumíme, že vozidla hromadné dopravy jsou plošiny, 
 po kterých se dá chodit, takže říkáme ‘get on a bus’ (nastoupit, doslova: dostat se na), protože my jsme ‘on the bus’ (v autobu...

Více

Manuál ke službě CitiAlert

Manuál ke službě CitiAlert dostávat na svůj e-mail či mobilní telefon. Pro zobrazení nápovědy ke konkrétní informační zprávě najeďte kurzorem myši na ikonu otazníku vedle dané zprávy. Výběr provedete tak, že zaškrtnete políč...

Více

Katalog výrobků

Katalog výrobků Vysokozdvižné vozíky MAST EXPLORER jsou připraveny pomáhat při nejrůznějších činnostech, které kvůli obtížnému terénu (horský či příkrý) dokáže překonat pouze 100% terénní vozík.

Více

Národní minimální mzda

Národní minimální mzda informace stále aktuální. Nebo navštivte naši webovou stránku - www.adviceguide.org.uk odkud si můžete aktuální znění stáhnout.

Více