Stanovení aktivity rostlinné katalázy

Transkript

Stanovení aktivity rostlinné katalázy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
www.sosasoukralupy.cz
Laboratorní zpráva
Název práce:
Stanovení aktivity rostlinné katalázy
Jednotky učení
Dvojklikem na políčko označte LU
Unit
Title
1
Separation and Mixing Substances
2
Material Constants – Determining Properties of Materials
3
Spectroscopic Analysis of Substances
4a
Volumetric Analysis of Substances
4b
Gravimetric Analysis of Substances
5
Chromatographic Separation and Analysis of Substances
6
Preparing of Inorganic and Organic substances
7
Synthesis methods
8a
Isolation and Identification of Cells and Microorganisms
8b
Isolation and Determination of Substances from Biological Material
Vypracoval:
Veronika Petrovická
Vedoucí cvičení:
Judita Dömötörová
Datum:
14.3.2013
page 1 of 10
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
www.sosasoukralupy.cz
Stanovení aktivity rostlinné katalázy
Pomůcky:
třecí miska s tloučkem, odměrný válec, Erlenmeyerova baňka, byreta, titrační baňka,
kádinka, nádoba na ledovou koupel, odměrná baňka, gáza, pipeta, hodinky, teploměr,
led, kahan, trojnožka
Chemikálie:
zásobní roztok KMnO4 (c = O,O1mol/l)
odměrný roztok KMnO4 (c = 0,001 mol/l)
koncentrovaný peroxid vodíku (30%)
0,3-0,4% roztok H2O2
fosfátový tlumivý roztok pH = 7
H2SO4 (10% roztok)
rostlinný vzorek
destilovaná voda
Část 1- Příprava roztoků
1. Připravte 100 ml zásobního roztoku KMnO4 s koncentrací 0,01 mol/dm3.
M (KMnO4) = 158,0339 g/mol
m = c * Mr * V
m = 0,01 * 158,0339 * 0,1
m = 0,15803 g KMnO4
2. Ředěním zásobního roztoku KMnO4 (c = 0,01 mol/dm3) připravte 250 ml OR s koncentrací
0,001 mol/dm3.
c1 * V1 = c2 * V2
0,01 * V1 = 0,001 * 250
V1 = 25 ml KMnO4
3. Připravte 100 ml standardního C2H2O4 s koncentrací 0,0125 mol/dm3. K dispozici máte
C2H2O4 * 2 H2O.
M (C2H2O4) = 90,0349 g/mol
M (C2H2O4 * 2 H2O) = 126,06546 g/mol
m = c * Mr * V
m = 126,06546 * 0,0125 * 0,1
m = 0,1575 g C2H2O4 * 2 H2O
page 2 of 10
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
www.sosasoukralupy.cz
4. Vypočítejte přesnou koncentraci C2H204 z navážky C2H2O4 * 2 H2O.
c = m / Mr * Ft * V
5. Připravte 100 ml roztoku kyseliny sírové s koncentrací 2 mol/dm3. K dispozici máte 96%
kyselinu.
M (H2SO4) = 98,078 g/mol
ρ (H2SO4) = 1,8355 g/cm
m = c * Mr * V
m = 98,078 * 2 * 0,1
m = 19,61 g 100% H2SO4
m = 19,61 / 0,96
m = 20,43 g 96 % H2SO4
V=m/ρ
V = 20,43 / 1,8355 = 11,13 ml 96 % H2SO4
6. Připravte 100 ml 10 % roztoku kyseliny sírové ředěním 96% roztoku.
M (H2SO4) = 98,078 g/mol
ρ (H2SO4-96%) = 1,8355 g/cm
ρ (H2SO4-10%) = 1,0661 g/cm
ρ (H2O) = 0,9982 g/cm
page 3 of 10
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
www.sosasoukralupy.cz
m = 100 * ρ
m = 100 * 1,0661
m = 106,61 g celého roztoku
m1 * W1 = m * W
m1 * 0,96 = 106,61 * 0,1
m1 = 106,61 * 0,1 / 0,96
m1 = 11,10 g 96 % H2SO4
V=m/ρ
V = 11,10 / 1,8355
V = 6,00 ml 96 % H2SO4
H2O
106,61 – 11,10 = 95,51 g H2O
7. Připravte fosfátový tlumivý roztok. Smíchejte 39 ml 0,2 M NaH2PO4 a 61ml 0,2 M Na2HPO4
a doplňte destilovanou vodou na 200 ml.
Roztok 1: Připravte 50 ml roztoku NaH2PO4 s koncentrací 0,2 mol/dm3. K dispozici máte
NaH2PO4 * 2 H2O.
Roztok 2: Připravte 100 ml roztoku Na2HPO4 s koncentrací 0,2 mol/dm3. K dispozici máte
Na2HPO4 * 2 H2O.
M (NaH2PO4 * 2 H2O) = 156,01 g/mol
M (Na2HPO4 * 2 H2O) = 358,14 g/mol
NaH2PO4 * 2 H2O
m = c * Mr * V
m = 156,01 * 0,2 * 0,05
m = 1,5601 g
Na2HPO4 * 2 H2O
m = c * Mr * V
m = 358,14 * 0,2 * 0,1
m = 7,162 g
page 4 of 10
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
www.sosasoukralupy.cz
Část 2- Standardizace zásobního roztoku KMnO4
Princip:
5 H2C2O4 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4
2 MnSO4 + 10 CO2 + K2SO4 + 8 H2O
Postup:
1. Do titrační baňky jsem odpipetovala 20 ml standardního roztoku kyseliny šťavelové
(c = 0,0125 mol/dm3). Přidala jsem 2 ml roztoku H2SO4 (c = 2,0 mol/dm3).
2. Obsah baňky jsem zahřála na 70°C.
Při zahřívání titrovaného roztoku nad 90°C může nastat rozklad kyseliny šťavelové
podle rovnice (COOH)2
H2O + CO2 + CO
3. Horký roztok jsem za stálého míchání titrovala po kapkách odměrným roztokem KMnO4 (s
přibližnou koncentrací c = 0,01 mol/dm3) do postřehnutelného růžového zabarvení, které
vydrželo cca 30 sekund. Roztok KMnO4 jsem na začátku přidávala pomalu a až když se
roztok KMnO4 začal rychleji odbarvovat, titrovala jsem do postřehnutelného růžového
zabarvení.
Titrace
V (KMnO4)
(ml)
1
10,0
2
10,1
3
10,0
Průměr
10,03
c (KMnO4) = 2/5 * c (C2H2O4) * V (C2H2O4) / V (KMnO4)
c = 2/5 * 0,0125 * 0,02 / 0,01003
c = 0,0099 mol/dm3
Závěr:
Koncentrace OR je 0,0099 mol/dm3.
page 5 of 10
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
www.sosasoukralupy.cz
Část 3- Stanovení aktivity katalázy
Princip:
5 H2O2 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4
2 MnSO4 + K2SO4 + 5 O2 + 8 H2O
Postup:
1. Ke 2 g vzorku jsem přidala 50 ml fosfátového tlumivého roztoku pH=7,0.
Důkladně jsem rozmíchala a směs přefiltrovala přes 4 vrstvy gázy.
2. Do dvou Erlenmeyerových baněk jsem odměřila 2 ml rostlinného výluhu.
Přidala jsem 20 ml fosfátového tlumivého roztoku a 26 ml destilované vody.
Baňky jsem umístila do ledové koupele a jejich obsah jsem nechala
vychladnout na teplotu 0-2°C.
3. Do titrační baňky jsem odměřila 10 ml 10% kyseliny sírové. Po dosáhnutí
vhodné teploty jsem do jedné baňky přidala 2 ml roztoku substrátu
(0,3-0,4 % peroxidu vodíku).
4. Ihned jsem odebrala 5 ml vzorku z reakční baňky v čase t = 0 a obsah
pipety jsem rychle vypustila do titrační baňky s kyselinou.
5. Obsah titrační baňky jsem titrovala odměrným roztokem KMnO4 do slabě
růžového zabarvení a zaznamenala jsem spotřebu.
6. Titrace jsem opakovala v 10 minutových intervalech odebráním 5 ml ze vzorku.
Titrace jsem opakovala v intervalech 10-20-30-40-60-90 min. od přidání substrátu
do reakční baňky.
7. Zapsala jsem spotřeby do tabulky a vypočítala množství peroxidu vodíku.
t
(min)
Odběr v čase
V (KMnO4)
(ml)
m (H2O2)
(mg)
0
12:10
9,60
0,80736
10
12:20
4,20
0,35322
20
12:30
2,00
0,1682
page 6 of 10
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
www.sosasoukralupy.cz
30
12:40
0,90
0,07569
40
12:50
0,60
0,05046
60
13:10
0,50
0,04205
90
13:40
0,30
0,02523
m (H2O2) = 5/2 * c (KMnO4) * V (KMnO4) * M (H2O2)
m = 5/2 * 0,00099 * 0,001 * 34,02
m = 8,41995 * 10 -5 g
mg = 8,41995 * 10 -2 = 0,0841 * V (KMnO4) = 0,0841 * 9,60 = 0,80736 g H2O2
1 ml KMnO4 odpovídá 0,0841 mg
9,60 ml odpovídá 0,80736 mg
0,30 ml odpovídá 0,02523 mg
page 7 of 10
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
www.sosasoukralupy.cz
Schéma, obrázek, graf
Schéma práce
page 8 of 10
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
www.sosasoukralupy.cz
m (H2O2) /(mg)
Aktivita katalázy
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
t (min)
Závěr:
Čím byl čas delší od prvního titrovaného vzorku, tím klesala spotřeba při titraci.
Úkoly:
1. Enzymy jsou účinné biologické katalyzátory. Na základě tabulky vysvětlete
jak působí katalyzátor na hodnotu aktivační energie.
Katalyzátor snižuje energetickou bariéru na průběhu reakce.
2. Vysvětlete, co označení katalázy - E.C. 1.11.1.6.
Klasifikace enzymů se provádí podle Enzyme Commission IUBMB do 6 skupin.
Každému enzymu se přiděluje tzv. číslo EC nomenklatury pro podrobnější
klasifikaci.
E.C. 1.11.1.6. →kataláza H2O2:H2O2 oxidoreduktasa, CAT
page 9 of 10
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
www.sosasoukralupy.cz
3. Definujte číslo přeměny enzymu.
Hodnota je 4 * 107. Znamená to, že 1 mol katalázy přemění 40 miliónů molů
substrátu (H2O2) na produkt za sekundu
4. Popište tvar křivky m(H2O2, nezreag.)=f(t) a na základě ní změnu rychlosti
rozkladu peroxidu vodíku působením katalázy.
Exponenciála
5. Čtení s porozuměním v cizím jazyce. Přečtěte si text z učebnice Biochemistry
(Campbell Farrell) s názvem „Enzyme Lets Enjoy Champagne“.
a) vysvětlete význam anhydrázy
CO2 se váže s vodou
b)vysvětlete proč lékaři, kteří vystoupili na vrch, cítili jako by pivo bylo
vyšuměné
Protože léčivo co použily obsahovalo carbonhydáty a ty jsou
zodpovědný za to jak vnímáme chuť sycených nápojů.
6. Definujte manganometrii jako analytickou metodu. Popiště i autokatalýzu manganatou
solí.
Manganometrie je založena na titraci OR KMnO4 v kyselém prostředí,
kdy má silně oxidační vlastnosti. Vznikající MnSO4 funguje jako katalyzátor.
7. Uveďte rovnice standardizace KMnO4 v úplném a iontovém tvaru.
MnO4- + 8H- + 5e- →Mn2+ + 4H2O
2KMnO4 + 5(COOH)2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + C2SO4 + 10CO2 + 8H20
8. Vysvětlete princip indikace bodu ekvivalence v manganometrii.
Projeví se barevnou změnou MnSO4 z bezbarvé barvy do růžové na jednu kapku
9. Uveďte rovnici redukce manganistanu v kyselém prostředí a vyhledejte příslušný redoxní
potenciál E°(aox/ared).
EEV=EVE0 + RT/zF*ln*aox/ared
MnO4- + 8H- + 5e- →Mn2+ + 4H2O
E°=(MnO4-|Mn2+)=1,507 V
page 10 of 10

Podobné dokumenty

Stanovení ibuprofenu

Stanovení ibuprofenu Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu

Více

Vlková Dana - SOŠ ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí

Vlková Dana - SOŠ ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí chtěla poděkovat paní Pharm. Dr. Marcele Gyurusiové za pomoc s pylovými zrny.

Více

Návod k obsluze Citroën DS3

Návod k obsluze Citroën DS3 hands-free systém Bluetooth, MyWay s barevným displejem 16/9, zásuvky pro připojení externích zařízení,

Více

Katalýza a autokatalýza

Katalýza a autokatalýza Po chvíli do jedné z kádinek přilijeme 5 cm3 50% roztoku kyseliny sírové. Po ukončení vývoje kyslíku upozorníme žáky, že oxid manganičitý již v této kádince není možné pozorovat. V sousední kádince...

Více

Stanovení celkové acidity ovocných šťáv

Stanovení celkové acidity ovocných šťáv spotřeb odměrného roztoku určených potenciometricky, tak z vizuální indikace. U modelového vzorku vyjádřete výsledek v mg citronové kyseliny v 50 ml vzorku. Celkovou aciditu ovocné šťávy vyjádřete ...

Více

Vodík, kyslík

Vodík, kyslík 7) Proč má ozón větší oxidační účinky než molekulový kyslík O2? 8) Kolik litrů kyslíku se za normálních podmínek uvolní rozkladem 0,49 g chlorečnanu draselného podle rovnice: 2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2...

Více