Color Expert 2/2012 - Interaction s.r.o.

Komentáře

Transkript

Color Expert 2/2012 - Interaction s.r.o.
TIPY A INFORMACE NEJEN PRO LAKOVNY
Spies Hecker - vždy nablízku
022012
02
2012
COLOREXPERT 01/2012
COLOREXPERT 01/2012
editorial
obsah + aktuality
Vážení čtenáři,
český trh je podobně vyspělý jako trh západní, proto je zde možné sledovat totožné trendy.
Ukázaly to i výsledky sběru dat včetně hodnocení zákazníků a opravárenského trhu společností Spies Hecker v Německu, která tyto trendy
sleduje pravidelně již několik let.
Firma Spies Hecker při sběru dat zaznamenává důležité podnikové faktory, přičemž základ
byl vytvořen z průměru všech dotázaných
členů Profi-Clubu, který byl založen právě firmou Spies Hecker. Celkem 115 společností se
podílelo na průzkumu kolínského výrobce lakovacích materiálů. Současná analýza popisuje
vývoj v první polovině roku 2011 a z ní vyplývá,
že v tomto období bylo ve společnosti (karosárna-lakovna) zaměstnáno průměrně 14 zaměstnanců, z nichž 9,4 bylo produktivních. Což
znamená, že společnosti byly lehce pod úrovní
předchozího roku. Ze statistiky také vyplývá, že
absence zaměstnanců klesla o 2,4 procenta.
Tento trend se projevuje již několik let.
Pozitivní signály vidí Spies Hecker také v datech o obratu. Průměrný obrat zúčastněných
společností stoupl o 6,7 procenta. Produktivita
na jednoho zaměstnance se rovněž vyvíjí příznivě; v současné době je totiž vyšší než před
začátkem ekonomické krize v roce 2008. Také
využití dílen se zvýšilo. Oproti roku 2010 je míra
využití o 1,9 procenta v plusu.
Rovněž v nevyrovnaných pohledávkách se
zdá, že společnosti mají své pohledávky lépe
pod kontrolou než v předchozím roce. Došlo ke
snížení téměř o 2 procenta. Nicméně, celková
suma je stále vysoká.
Aktuální studie také upozorňuje na vývoj zákazníků karosáren a lakoven. Zde je viditelné, že
význam pojišťoven a leasingových společností
neustále roste. Podíl zakázek od dealerů nadále
klesá, od soukromých osob je stabilní.
Srovnávací analýza Profi-Clubu celkově poukazuje na pozitivní vývoj na autoopravárenském trhu. A v tomto duchu se v porovnaném
období odvíjel i autoopravárenský trh v naší
republice.
V letošním roce je situace v obou zemích od
minulých období trochu odlišná, ale opět zde
můžeme najít shodné rysy. Vlivy, hlavně ty globální, jsou podobné, ale existuje i mnoho vlivů
lokálního typu. Celkově se zde projevují vlivy
makroekonomické a politické, zvyšující se aktivity pojišťoven a leasingových společností, vyšší míra šetření obyvatel a celkový úbytek práce
na lakovnách a dílnách.
Jak jsem již psal v minulém vydání tohoto časopisu, čára mezi více a méně úspěšnými bude
OBSAH
dána schopností nabídnout zákazníkům přesně
to, co chtějí, co je pro ně prioritou. Řešením je
koncept standardizovaných lakoven CUI. Tento
projekt se dynamicky rozvíjí, což ukazují dosažené výsledky, které jsou již viditelné. Koncept
vede k synchronizaci firem činných v oboru,
k transparentnosti procesů a snazšímu přístupu k informacím v odvětví. Hlavním cílem by
ale měla být kvalita opravy vozu a spokojený
zákazník.
AKTUALITY
Naše firma se nesoustřeďuje jen na výše zmíněný model, ale pracuje i na dalších projektech,
které směřují k našim zákazníkům s cílem pomoci jim s organizací a manažerským vedením
lakovny v této ekonomicky nestabilní a náročné
době. Na základě parametrů a ukazatelů bude
moci lakovna lépe sledovat svoji ekonomickou
stránku a stabilitu a tím s předstihem reagovat
na možné hrozby, rizika a výkyvy trhu.
Firma Carlyle Group očekává, že divize automobilových barev a laků bude i nadále perspektivním hráčem na trhu, neboť poptávka zůstává, navzdory ekonomické nejistotě, globálně
relativně stabilní. Očekává také, že obchod se
nadále rozšíří, neboť výroba vozů v Severní
Americe se pomalu oživuje, a v Asii a Jižní Americe se předpokládá růst prodeje automobilů.
Právě v těchto oblastech, především v Brazílii
a Číně, vidí nový majitel velkou příležitost. Skupina Carlyle byla založena v roce 1987 a sídlí
v USA.
Mění se i legislativa. Nový zákon o ovzduší č.
201/2012 Sb. je účinný od letošního září a jeho
prováděcí vyhláška ho následuje. Požadavky z tohoto zákona vycházejí z legislativy EU
– směrnici 2004/42/ES a určitě je dobré se s nimi
V tomto vydání ColorExpertu se mimo jiné
dočtete o letošní rekvalifikaci a školeních pořádaných naší firmou, o novém manažerském
programu BIS, což je nově chystaná aktivita
společnosti Interaction pro Vás. V rubrice Koloristika Vám přiblížíme nové trendy v OEM
lakování a nezapomněli jsme ani na novinky
u technologických postupů. A bez představení
nových produktů by nové vydání ColorExpertu
také nebylo kompletní.
Na závěr mi dovolte popřát Vám hezký čas
Adventu, pohodový konec roku a těším se,
nejen prostřednictvím ColorExpetu, na další
setkání s Vámi.
S úctou a pozdravem
Martin Písařík
Dlouholeté partnerství
posiluje
3
Interaction získal
opět ocenění
3
ŠKODA Service
Challenge 2012
4
Automechanika
5
Ve Frankfurtu nad Mohanem se uskutečnil další ročník největšího veletrhu
pro automobilový průmysl.
Pracovište pro opravy
6
hliníkových částí karoserie
RŮZNÉ
Konec nekonkurenčnímu 7
prostředí s neekologickými
materiály
2012
Tato hlavní světová událost automobilového aftermarketu každoročně přivítá
tisíce návštěvníků z řad odborné veřejnosti. Již tradičně se zde představují novinky a inovační řešení z oblasti karosářství, lakování, tuningu, vybavení servisů,
mytí vozů, IT a řízení a samozřejmě i automobilových služeb.
Automechaniku pravidelně navštěvuje
i naše společnost, aby přinášela na český
trh a nejen svým zákazníkům podrobné informace o světových novinkách a
o celkovém dění na mezinárodním poli
autopravárenského sektoru.
Celý kurz trvá 16 dní, rozdělených do šesti
po sobě jdoucích týdnů, a je zakončen celodenní závěrečnou zkouškou. Po zdárném
ukončení obdrží účastník osvědčení s číslem
akreditace MŠMT. Po celou dobu kurzu se
pracuje s nejmodernějšími materiály a technologiemi.
Dlouholeté partnerství
posiluje
Toyota Motor Czech jako akreditovaný dovozce vozidel Toyota a Lexus potvrzuje, že
originální produkty firmy Spies Hecker jsou
schváleny a doporučeny pro opravy laků vozidel v rámci záručních i pozáručních oprav
v autorizované síti značkových opraven Toyota a Lexus.
Měnící se trendy
ve výrobním lakování
10
Interaction akademie
10
Tímto doporučením se posiluje dlouholeté partnerství Interaction a Toyoty. Kromě
obchodních vztahů jsme již více než osm let
výhradním servisním partnerem lakoven sítě
Toyota v České republice. Tato prohlubující se
spolupráce vypovídá nejen o kvalitě materiálů Spies Hecker, ale také o spokojenosti našich
zákazníků.
Osobnostní typy dle barev 11
Interaction získal opět ocenění
Hot Rod Beetle
VOLKSRODDER
8-9
MANAGEMENT
Klíčové ukazatele
výkonnosti (KPI)
12
NOVINKY
Na světovém veletrhu Automechanika v německém Frankfurtu nad Mohanem převzal
výkonný ředitel naší společnosti, Ing. Martin
Písařík ocenění „Doplhin Award - Best Development in Accessories“ za dosažení nejvyššího
meziročního nárůstu prodeje.
SATAminijet 1000K
13
Lakýrník Cup
13
Doplhin Award představuje hodnocení prodejních výsledků všech zemí, které distribuují
výrobky CARSYSTEM po celém světě.
Aditivum pro každé klima 14
Interaction, který je již od roku 2004 výhradním distributorem CARSYSTEM pro Českou
republiku a od letošního roku nově i pro Slovensko, obdržel toto ocenění již potřetí v řadě.
Nastavitelná lampa
s denním světlem
2
Rekvalifikační kurz Autolakýrník vedou naši
zkušení lektoři, kteří mají velmi bohaté zkušenosti z oblasti opravárenského lakování
vozidel.
3
PRODUKTY
COLOREXPERT - tipy a informace nejen pro lakovny. | Interaction s.r.o., Komerční 467, 251 01 Nupaky
E-mail: [email protected] | Internet: www.interaction.cz | Šéfredaktor: Filip Brückner. Redakční rada: Michaela Dušková, Tomáš Ryba.
Sazba a tisk: Tiskárna PRATR a. s., Trutnov | Texty: Interaction s.r.o. a Spies Hecker GMBH | Reprodukce, kopírování a rozmnožování je možné pouze se souhlasem vydavatele.
Uvedené výrazy, technické údaje, informace a data k produktům nejsou závazné a nezbavují uživatele vlastní zodpovědnosti k testům a zkouškám před vlastním použitím přípravků.
Názvy produktů zmiňovaných v článcích jsou registrované ochranné známky.
Rekvalifikační kurz Autolakýrník, akreditovaný MŠMT, je určen všem včetně úplných
začátečníků. Seznámí účastníky se všemi aspekty opravárenského lakování vozidel, jak po
Automechanika 2012
TECHNOLOGIE
Ani naše společnost nezůstává ve vývoji stranou. Jednou z mnoha aktivit, na kterou se nyní
soustředíme je příprava dalšího ročníku soutěže pro lakýrníky, Vám již známý Lakýrník Cup,
který se uskuteční v příštím roce. Jako trénink
jistě posloužila soutěž pro lakýrníky sítě Škoda,
která se konala počátkem měsíce listopadu Škoda Service Challange, kde naše firma po organizační stránce zastřešovala soutěž lakýrníků.
praktické, tak i po teoretické stránce a připraví
je plně na práci autolakýrníka.
3
Rozhovor Autolak Szmek
seznámit, protože ovlivní chod lakoven v naší republice v příštích letech. Podrobnosti o daném
zákonu se můžete dočíst v tomto čísle.
Naše společnost po celou dobu svého dvacetiletého působení podporuje vzdělávání
a zvyšování profesních dovedností autolakýrníků. Zároveň těm, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci nebo nemohou najít pracovní uplatnění
ve svém původním oboru, nabízí rekvalifikační kurzy. Jeden z takových právě zdárně skončil. Účastníci letošního podzimního kurzu
úspěšně zvládli celý průběh včetně závěrečné
zkoušky.
Další kolo rekvalifikace
za námi
ROZHOVOR
V rámci dalších nových projektů a aktivit proběhlo několik strategických jednání za účelem
užší spolupráce s importéry vozidel. Spolupráce v tomto duchu byla nastartována se značkami Toyota, Lexus, Kia, které se tak zařadily
do seznamu firem, se kterými naše firma úzce
a úspěšně spolupracuje již několik let.
Svět se mění a vyvíjí. Firma DuPont se stala
jedničkou v oblasti autoopravárenských laků,
když v roce 1999 koupila za 1,9 miliardy dolarů
firmu Herberts GmbH od německé společnosti
Hoechst. V rámci budoucí orientace na pokrokové materiály a biotechnologie, v nedávné
době prodal chemický gigant DuPont svou divizi laků DPC (v roce 2011 činil celosvětový obrat 4,3 miliardy dolarů), do jehož portfolia patří
i skupina Spies Hecker, investiční společnosti
Carlyle Group za 4,9 miliardy dolarů. Prodej této
divize znamená odchod společnosti DuPont
z oboru lakování a autolakování.
2
EDITORIAL
Další kolo rekvalifikace za námi
14
3
COLOREXPERT 01/2012
COLOREXPERT 01/2012
aktuality
rozhovor
ŠKODA Service Challenge 2012
ROZHOVOR
V Chotěbuzi, blízko Ostravy, jsme navštívili autolakovnu Autolak Szmek, která se už na první pohled
odlišuje od běžných lakoven. Právě odlišení se a správné vedení firmy jsou jedny ze základních atributů
úspěšného podnikání.
Pořadí v kategoriích servisní technik
a servisní poradce dopadla následovně:
V sobotu 3. listopadu proběhlo ve školicím centru Škoda v Kosmonosech národní finále 3. ročníku soutěže Škoda Service
Challenge. Tento vrchol soutěže se skládal
jak z teoretické, tak i praktické části a soutěžilo se ve třech kategoriích: servisní poradce, servisní technik a lakýrník.
Po velmi vyrovnaném boji se na stupních vítězů umístnili tito lakýrníci:
Interaction je partnerem celé akce a zároveň organizátorem části určené lakýrníkům. Právě tato kategorie si do dalších let
klade ambice na rozšíření se i na mezinárodní pole tak, jak je tomu u zbylých dvou
kategorií – servisní poradce a technik.
1. Ondřej Zápotocký - Škoda Servisní
centrum Mladá Boleslav
2. Daniel Drobiš - Porsche Inter Auto
CZ, České Budějovice
3. Pavel Pluhař - Škoda Servisní centrum Mladá Boleslav
V praktické části na lakýrníky čekala
oprava poškozeného blatníku a dále pak
lakování nových dveří.
1. David Hardegger, Porsche Inter
Auto CZ, Plzeň
2. Petr Čadek, Verold Benešov
3. Jodef Krakovec, TOP CENTRUM car,
Kyjov
1. Jiří Branda, Porsche Inter Auto CZ,
Hradec Králové
2. Jakub Míšek, Auto Jarov, Praha
3. Petr Dedek, Porsche Inter Auto CZ,
České Budějovice
Majitel společnosti pan Bogdan Szmek
ještě doplňuje, že v dnešní době hraje důležitou roli kvalitní a sehraný tým. Zároveň
také vynikající lakovací materiál a dobrá vybavenost autolakovny. V neposlední řadě
dobře a precizně odvedená práce, protože
jen spokojený zákazník je tou nejlepší reklamou.
Firma Autolak Szmek byla založena
v roce 2003 po dlouholetých zkušenostech majitele. „Od roku 1996 jsem pracoval
v autolakovně, kde jsem ale nemohl rozvinout své schopnosti a smysl pro podnikání v autoprůmyslu. A tak začal vznikat sen
a rozvíjet se myšlenka mít svou vlastní“,
dodává pan Szmek.
Od roku 2008 pracují se značkou Spies
Hecker, u které si zejména cení výborně propracované koloristiky a bohatého
technického zázemí, které napomáhají
jejich stoprocentní spokojenosti.
Kromě lakování vozidel, pětičlenný tým
poskytuje služby v oblasti karosářských
prací, výměny autoskel a kompletního
servisu autoklimatizací. Díky zvýšené poptávce ze strany zákazníků dále ještě rozšířili své služby o lakování veteránů a airbrush design. Tím to ale zdaleka nekončí.
Pro blízkou budoucnost zde plánují stavbu nové karosářské a mechanické dílny a
pneuservisu.
Právě díky kvalitní práci a kompletnímu
servisu si v Autolak Szmek nemohou na
nedostatek práce stěžovat, přestože situace v automobilovém průmyslu není jednoduchá. Ceny za služby mají stagnující
tendenci, i když ceny vstupních nákladů
neustále rostou.
Autoopravna je členem konceptu CUI
(Colors Unlimited Internationl), což také
napomáhá jejímu zviditelnění. Díky nastaveným standardům a pravidelným auditům se mohou zákazníci spolehnout na
kvalitu všech poskytovaných služeb.
Teoretická část se skládala hned z několika různých disciplín. Jednalo se o speciální
koloristickou zkoušku barvocitu, písemný
znalostní test a o diagnostiku nasimulované závady stříkací pistole a její následné
odstranění.
4
5
COLOREXPERT 01/2012
COLOREXPERT 01/2012
technologie
různé
Pracoviště pro opravy
hliníkových částí karoserie
Měl by hliníkové díly opravovat specialista?
Nastavený trend stále více a více vyžaduje, aby na každé karosárně byl alespoň
jeden vyškolený pracovník pro práci s hliníkovými díly. Co se týče pracovních postupů broušení a lakování, zde nejsou nutné žádné změny. Používané typy brusek,
brusných talířů a papírů jsou v podstatě ty
samé, jako při hrubém a jemném broušení
ocelových dílů.
Nástroje, se kterými se zpracovávají ocelové plechy, ale nesmí být nikdy použity
pro hliníkové části. V případě kontaktu
jemných kovových částic s hliníkem dochází ke galvanické kontaktní korozi. Díky
střídavému broušení oceli a hliníku se
stejnými nástroji dochází k ukládání ocelových částeček po broušení na hliníkovém
povrchu v průběhu broušení. Začínají se
tvořit malé galvanické místní elementy
mezi Al- a Fe- ionty a tím vzniká koroze.
Ale jak vybrat správné pracovní nářadí?
Rozhodující při výběru je především široký rozsah použití. Jednotliví automobiloví
výrobci mají často velmi rozdílné požadavky.
Rostoucí zastoupení hliníkových dílů
v prvovýrobě.
Jen málo která automobilka používá
ke konstrukci karoserie vozu tolik hliníku jako Audi. Začala typem A2 přes TT
až po novou A3. Hliník se však objevuje
i u ostatních výrobců a to nejčastěji na
přední a zadní kapotě, blatníkách a dveřích. Například Volvo, BMW se svou pětkovou řadou a od roku 2013 Z4, Mercedes
s A a C třídou nebo Peugeot s 208. Karosářské díly z hliníku se ve střednědobém
horizontu nebudou objevovat pouze u
speciálních aut a u vozů vyšší třídy. Stále
častěji budou u aut střední třídy součástí
karoserie v kombinaci s ocelí a plasty. Hliník se stává novým trendem současnosti.
6
Přirozeně nesmíme opomenout důležité
know-how. Pouze odborná znalost zde již
bohužel nestačí. Požadavky výrobců vyžadují specifické znalosti materiálů. Proto
dodavatelé díky svým expertům nabízí
odborná školení.
Společnost Interaction, největší distributor produktů Festool v ČR, poskytuje kompletní vybavení a odborné poradenství
pro opravy hliníkových dílů.
Jaké vybavení tedy dílna potřebuje?
Základem je prostorové oddělení jednotlivých pracovišť, ačkoliv dostatečný
prostor na dílně oddělený přepážkami
je postačující. Při práci s nástroji je nutná
disciplína. Excentrické brusky, klempířské
nářadí nebo spotřební materiál – vše, co
je pro opravu potřebné, smí být použito
pouze na hliník. Kromě nebezpečí koroze
vzniká při broušení hliníku prach, který je
vysoce výbušný a může poškodit plíce.
Proto jsou předepsány respirátory, nevýbušné prostředí a odpovídající odsávání.
Konec nekonkurenčnímu prostředí
s neekologickými materiály
Od 1. 9. 2012 je účinný nový zákon č. 201/2012 Sb. Původní vyhláška
č. 337/2010 Sb. byla zrušena a bude
nahrazena novou. Nejdůležitějším předmětem změn v nové prováděcí vyhlášce
je používání VOC materiálů, přičemž dochází k zpřísnění výše uvedeného zákona.
Interaction již od roku 2007 nedováží žádné (ani průmyslové) materiály, které nesplňují VOC limity. Na českém trhu je však stále
spousta prodejců, kteří zneužili výjimky ve
staré vyhlášce ohledně používání materiálů
nesplňujících zákonem dané hodnoty. Těmi
pak lakovny zatěžovaly životní prostředí
a také opravovaly za minimální ceny. Jelikož
je celá EU přestala používat, z ČR se stala
„skládka“, kde se tyto materiály, mnohdy stažené z lakoven v EU, prodávaly. S ohledem
na likvidaci v ostatních státech byla prodejní
cena velice nízká.
Konečně se ukazuje, že podpora ekologických materiálů byla pro Interaction tou
správnou volbou.
Zde jsou uvedeny nejdůležitější informace
z nového zákona, které se týkají této problematiky:
• Podle § 18 odst. 1 mohou být na trh uváděny (dováženy nebo poskytovány třetím
stranám) pouze výrobky, které splňují limitní hodnoty obsahu těkavých organických látek (VOC), uvedené v prováděcí
vyhlášce k novému zákonu.
• Podle § 18 odst. 2 je možno uplatnit výjimku u těch výrobků, které se prodávají
pouze pro výlučné použití ve zdrojích uvedených v příloze č. 2 k zákonu, které musí
být provozovány v souladu s vydaným povolením (opravárenské autolakovny s projektovanou spotřebou 0,5 tun/rok a vyšší).
» Odtud tedy vyplývá povinnost jak pro
prodejce – prodávat výrobky s nadlimitním obsahem VOC pouze k danému
výlučnému použití, tak pro uživatele
– používat předmětné výrobky pouze ve
vymezených zdrojích.
» Prodejce je dále povinen vést po dobu
5 let evidenci o množství a druhu prodaných výrobků podléhajících výjimce
a o osobách, kterým byl takový výrobek
prodán, s uvedením jména, příjmení
a adresy fyzické osoby, nebo názvu a adresy právnické osoby.
• Podle § 18 odst. 3 musí být všechny opravárenské výrobky v souladu s prováděcí
vyhláškou na etiketě označeny následujícími údaji: kategorie/podkategorie výrobku,
maximální povolená hodnota obsahu VOC
pro danou kategorii/podkategorii, maximální hodnota obsahu VOC ve výrobku ve
stavu připraveném k použití.
• Na dodržování výše uvedených povinností
týkajících se prodejců výrobků dohlíží Česká obchodní inspekce (ČOI).
» Za porušení těchto povinností může ČOI
prodejcům výrobků udělit pokutu ve výši
do 500 000 Kč (za nevedení evidence
nebo za neoznačení výrobku) resp. do
2 000 000 Kč (za nedodržení požadavku
na obsah VOC v prodávaných výrobcích).
(Pozn. Dovozem je míněno fyzické uvedení výrobku na území ČR ze států mimo celní
území Společenství, tedy z tzv. třetích zemí.)
Autolakovny, ve kterých dochází k opravárenství a přestříkávání vozidel (dále jen
„autolakovny“), jsou stacionárními zdroji
znečišťování ovzduší podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (dále jen „nový
zákon“). Povinnosti, které musí autolakovny
podle nového zákona plnit, se odvíjí od výše
projektované spotřeby organických rozpouštědel.
Autolakovny s projektovanou spotřebou
menší než 0,5 tuny za rok:
• Autolakovny, které byly podle starého zákona o ochraně ovzduší z roku 86/2002 Sb.
(dále jen „starý zákon“) nazývané jako malý
zdroj, se nyní řídí požadavky uvedenými
v § 17 odst. 1 nového zákona.
• Z § 18 odst. 2 nového zákona vyplývá, že
v těchto autolakovnách mohou být používány výhradně výrobky pro opravy nátěru
vozidel s obsahem VOC vyhovujícím limitním hodnotám stanoveným vyhláškou.
• Ke kontrolám těchto zdrojů jsou kompetentní pracovníci místně příslušného
obecního úřadu s rozšířenou působností
nebo pracovníci České inspekce životního
prostředí. Provozovatel autolakovny má
povinnost těmto pracovníkům předkládat
informace o provozu zdroje (např. o spotřebě rozpouštědel nebo druhu používaných nátěrových hmot) a umožnit přístup
ke zdroji za účelem provedení kontroly.
• Provozovatelé těchto zdrojů mohou být
vystaveni pokutě ve výši do 20 000 Kč (za
neposkytnutí informací o zdroji), 50 000 Kč
(za používání výrobků s nadlimitním obsahem VOC), resp. až 2 000 000 Kč za nezpřístupnění zdroje pověřeným osobám.
Autolakovny s projektovanou spotřebou
0,5 tun a vyšší:
• jsou zdroji uvedenými v příloze č. 2 k novému zákonu pod kódem č. 9.10. „Přestříkávání vozidel“.
• Požadavky na provoz těchto zdrojů vyplývají z § 17 odst. 1 a 3 nového zákona.
• Tyto zdroje mohou být provozovány pouze v souladu s platným povolením k provozu vydaným místně příslušným krajským úřadem. Specifické požadavky na
provoz těchto zdrojů jsou pak vymezeny
v prováděcí vyhlášce k novému zákonu.
• V těchto autolakovnách mohou být na základě § 18 odst. 2 nového zákona a na základě požadavků prováděcí vyhlášky až do
konce roku 2013 používány také výrobky
určené pro opravy a přestříkávání vozidel,
které mají vyšší obsah VOC, než je pro tyto
výrobky stanoveno v prováděcí vyhlášce.
Od roku 2014 však tyto autolakovny budou muset používat pouze výrobky s obsahem VOC vyhovující limitním hodnotám
stanoveným vyhláškou.
• Autolakovny podle přílohy č. 2 k novému
zákonu dále musí plnit vyhláškou stanovené emisní limity a provádět pravidelná
autorizovaná měření emisí, nebo v případě,
že tak schválí místně příslušný krajský úřad,
mohou emise zjišťovat pouze výpočtem (za
předpokladu, že nevyužívají žádné koncové
zařízení pro omezování emisí VOC). Dané
autolakovny také musí každoročně zpracovávat roční hmotnostní bilanci VOC, vést
provozní evidenci a ohlašovat její údaje za
kalendářní rok prostřednictvím souhrnné
provozní evidence (SPE); do 1. 9. 2014 musí
mít schválený provozní řád.
• Kontroly těchto zdrojů provádí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).
Společnost Interaction již více jak 5 let na
MŽP v rámci sdružení SISA poukazuje na
problémy, které se na trhu vyskytují. Snad se
dané úsilí vyplatilo a nový zákon bude pro
poctivé lakovny přínosem.
7
COLOREXPERT 01/2012
různé
COLOREXPERT 01/2012
různé
Hot Rod Beetle – VOLKSRODDER
Rakouský umělec a designér Knud Tiroch společně s týmem Spies
Hecker představují celosvětově unikátní projekt  Volksrodder.
Našláplý motor, obrovské pneumatiky, upravená střecha a snížený podvozek. Přesně to je umělecký projekt kultovního vozu
Volkswagen Brouk.
Knud Tiroch se specializuje na “vymazlování” unikátních kousků a Hot Rodů již mnoho
let. Společně se synem Dominikem ve svém
vídeňském hangáru vdechli nový život tomuto kultovnímu vozu, který nás provází již
po řadu generací. Od vojenského vozidla,
přes první cenově dostupný automobil, po
jeden ze symbolů květinové revoluce.
Přední části vozu dominuje vytuněný motor Chevrolet Racing Machine V8, s elektronicky řízeným vstřikováním paliva Accel,
o objemu 6,6 l a výkonu 700 koní. Přenos
této ohromné síly, na pneumatiky Pro-Drag
o rozměru 525/15, zprostředkovává speciální automatická převodovka 700 R od General Motors.
Interiér je ve stylu známého bombardéru
B-52. Broušený hliník, masivní sedadla, retro styl a spousta dílů z mosazi. Okna z červeného solárního skla jsou nejen pěknou
vychytávkou, ale také praktickou ochranou
před UV zářením, což se může hodit například na amerických solných pláních ve
vysokorychlostních závodech - Bonneville
Salt Flat Races.
Z technického hlediska byl projekt pro
celý tým skutečnou výzvou. Ve školicím
středisku Spies Hecker v Kolíně nad Rýnem
tým odborníků na voze pěkně zapracoval.
Od přestavění celé karoserie, přes hodiny
tmelení a broušení, až po finální nalakování. Motivy plamenů a loga Volksrodder, stejně jako náznak ostnatého drátu přes celou
zadní část automobilu, začleněné do laku,
byly už jen třešničkou na dortu.
8
Do lakovny byl dodaný pouze nahrubo obroušený skelet původní karoserie
a mnoho nových dílů. V takovém případě
je důležité úpravou povrchu docílit perfektně plynulý přechod mezi jednotlivými díly,
a to v interiéru i exteriéru.
Dalo by se říci, že nejpracnějším úkonem
celého procesu bylo, již zmíněné, téměř nekonečné tmelení a broušení. Celou karoserii bylo nutné dokonale vyrovnat. Originální díly se musely spojit s nově přivařenými
tak, aby vše lícovalo a plynule přecházelo.
Vždyť jen na tuto fázi padlo téměř 30 kg
tmelu a celý pracovní týden.
Nehledělo se pouze jen na design, ale pochopitelně také na kvalitu a plnou funkčnost. Na karoserii byla proto nanesena
nezbytná ochrana proti korozi v podobě
reaktivního základu Wash Primer 4075.
Když opomeneme kroky designového
malování nebo lakování motivů dle připravených šablon, tak celý pracovní postup je
doporučený a platný pro jakoukoliv renovaci, kde se začíná od tzv. holého plechu.
Celý proces na lakovně si vyžádal více než
250 hodin práce. To je ale zanedbatelné,
když si uvědomíme, jaká konečná hodnota
vznikla.
V duchu „jeden obrázek nahradí tisíc slov“
vám nabízíme možnost zhlédnutí jedinečného videa pracovního procesu. Video je
možné přehrát například prostřednictvím
smartphonu, načtením tohoto QR kódu.
VIDEO
9
COLOREXPERT 01/2012
COLOREXPERT 01/2012
různé
management
Měnící se trendy ve výrobním lakování
Jaké jsou trendy v OEM lakování a jaký mají dopad na následné opravy?
Výrobci automobilů stále vyvíjí novější
technologie a zdokonalují své produkty.
Ani designéři však nezůstávají pozadu,
navrhují nové, kreativní a speciální barvy.
Barva by měla přirozeně vyjadřovat identitu vozu a podtrhovat jeho celkový charakter. Je také důležitým obchodním prvkem,
neboť představuje jedno z hledisek, na
základě kterého se zákazníci rozhodují
o koupi.
Vícevrstvé lakování nebo tónování vrchního průhledného laku není dnes opravdu
žádnou výjimkou.
těchto odstínů vyžadují speciální lakovací komponenty a díky nestandardnímu
pracovnímu postupu také více času na
opravu. S tím jde ruku v ruce konečná
cena opravy, která je přirozeně vyšší. Vždyť
technologický postup pro lakování třívrstvého odstínu vyžaduje dvojnásobný čas
oproti běžným odstínům.
Známým představitelem je Nissan s unikátním Ultimate Metal Silver nebo Ford
a jeho Hot Magenta. Pochopitelně i ostatní výrobci jako například Volkswagen,
Toyota, Porsche, Opel, Renault a další posilují identitu značky prostřednictvím barev
obsahujících speciální pigmenty.
Tyto barvy dodávají dojem hloubky, zvyšují lesk, mění barevné tóny v závislosti
na úhlu pohledu a typu nebo intenzitě
osvětlení.
Současné trendy objevující se v automobilovém průmyslu mají však také svá
úskalí a dopad pro opravárenství. Opravy
Interaction akademie
Ke všemu, co chceme dělat dobře, potřebujeme
vědomosti, dovednosti a schopnosti. Aby tomu
tak skutečně bylo, je třeba se neustále vzdělávat, zdokonalovat a rozvíjet.
V programu „Interaction Akademie“ nabízíme širokou škálu
technických a manažerských školení. Technická školení jsou určena především lakýrníkům a přípravářům. Manažerská školení se
zaměřují na vzdělávání a potřeby vedoucích lakoven, přejímacích
a garančních techniků nebo likvidátorů pojistných událostí.
Interaction team také sestavuje individuální kurzy v souladu
s přáním a potřebami svých zákazníků.
Jsme vám plně k dispozici ve 4 školicích centrech (Praha,
Brno, Mladá Boleslav a Plzeň).
Kontaktujte nás přímo na adrese [email protected]
nebo prostřednictvím svých obchodních zástupců Interaction.
Interaction Akademie je prostředkem k vaší profesionalitě!
10
Osobnostní typy dle barev
Jste červený typ? Nebo spíše zelený? Jednotlivé barvy jsou úzce spojeny s osobnostními
typy. Na zákazníky je možné lépe reagovat pomocí barevného klasifikačního systému...
Spies Hecker nejen dodává tyto speciální pigmenty, ale umožňuje nalezení vždy
aktuálních receptur prostřednictvím programů CRplus a Color finder.
Tato problematika je nám dobře známa,
proto pro své zákazníky zajišťujeme poradenství a podporu v podobě pořádání
odborných školení.
Vyřizování stížností, vyjednávání dohody nebo získání nových zákazníků – ať už
se jedná o jakýkoli úkol, je vždy požadována vhodná míra citlivosti. Pochopit, co
lidi motivuje, znamená mj. identifikovat
jejich osobnostní typ. Alespoň to je pohled Franka M. Scheelena z SCHEELEN AG,
firmy věnující se manažerskému poradenství a charakteristice osobností. Jednotlivé
osobnosti mohou být přiřazeny ke čtyřem
základním typům zastoupených barvou
červenou, žlutou, zelenou a modrou.
těla a styl komunikace podle barevného
klasifikačního systému. Působí odhodlaně? Pokud ano, červená je asi odpovídající
typ osobnosti. Mluví tiše a váhá? To může
být zelený typ. To znamená, že "červený"
je přesvědčivý vyjednavač, který miluje
rychlý servis. Na druhé straně "zelený" je
velmi zdrženlivý a vyžaduje více pozornosti, porozumění a trpělivosti. Chce především získat důvěru v práci lakovny.
Pro přesné rozpoznání osoby, se kterou
jednáte, a vybrání správné konverzační
strategie, je nutné analyzovat vzhled, řeč
Společenští lidé patří do žluté kategorie. Jsou milí, vtipní a optimističtí. V rozhovorech s těmito zákazníky je vhodné
Cílené řízení vztahů se zákazníky
ilustrovat opravy a další služby za pomoci
barvitých anekdot. "Modří" mají naopak
tendenci být kritičtí a důkladní. Zde je nutné přesně popsat práci a prezentovat své
služby bez příkras. Zákazník tak má možnost okamžitě zjistit, co je pro něj to pravé.
Samozřejmě, zřídka lze zařadit danou
osobu přesně k jedné barvě, neboť většina představuje směs všech osobnostních
typů. Přesto je jeden ze znaků vždy dominantní. Pochopení charakteristiky a jednání však znamená velkou výhodu. Lakovna tak může efektivněji jednat se svými
zákazníky, profesionálně budovat vztahy
a zajistit si jejich důvěru a loajalitu.
Hledání správné řeči těla
Červený typ: sebejistý a přímý; jasně definuje cíle
Konverzační strategie: přímá; Prezentovat úhledně uspořádané, přesně vypočítané cenové nabídky.
Argumenty zdůrazňující výhody jsou zvláště důležité.
-------------------------------------------------------------------------------------
Zelený typ: ostýchavý a váhavý; zřídka mluví; potřebuje hodně informací k rozhodnutí
Konverzační strategie: důraz na důvěru a detaily; Reagovat s porozuměním a trpělivostí na přednesené
výhrady.
-------------------------------------------------------------------------------------
Žlutý typ: komunikativní, společenský, veselý a optimistický; rozhoduje obvykle bez projednání
Konverzační strategie: vytvořit příjemnou atmosféru; Vysvětlovat pomocí obrazů. Tímto způsobem lze
podpořit jeho nadšení.
------------------------------------------------------------------------------------Modrý typ: svědomitý a kritický; sklon vidět rizika; nesnáší změnu; vždy hledá nejlepší poměr cena/výkon
Konverzační strategie: věcná a promyšlená; Přesně vysvětlit, jak zákazník bude profitovat ze způsobu opravy,
který byl navržen.
11
COLOREXPERT 01/2012
COLOREXPERT 01/2012
management
novinky
Klíčové ukazatele
výkonnosti (KPI)
Již od vypuknutí novodobé světové ekonomické krize v roce 2008 si
pravděpodobně každý uvědomil, že je nutné fungovat hospodárněji.
V prvním kroku se většina zaměřila na omezení svých nákladů. Je to sice
určité řešení, často jistě správné, ale jen částečné. Skutečné ozdravení
vede přes maximalizaci efektivity všech podnikových procesů.
Pro měření efektivity se sledují takzvané klíčové ukazatele výkonnosti (anglicky Key Performance Indicators - KPI)
a každý podnik by si měl definovat ukazatele na základě své konkrétní činnosti.
Dobře definované KPI nenechají dobrého manažera nečinně sedět, ale nutí jej
k přemýšlení a zavádění opatření. Díky
pravidelnému sledování se vyhodnocuje, zda všechno funguje tak, jak má. Ve
většině případů se KPI nesleduje jako
absolutní hodnota, ale jako procentuální změna, podíl či poměr. V těchto podobách mají ukazatele svou vypovídací
schopnost a je možné jim porozumět.
Každý ukazatel KPI by měl být měřitelný v čase. Jedině tak je možné zachytávat změny a reagovat na ně.
Základním stavebním kamenem pro
úspěšné monitorování výkonnosti je
správný výběr KPI.
12
Příklad všeobecných KPI:
• Personální náklady
• Náklady na energie
• Náklady na prodanou hodinu
• Ostatní nákladové položky
• Poměr produktivních a neproduktivních zaměstnanců
• Docházka
• Neproduktivní čas
• Náklady spojené s reklamacemi
• Počet odpracovaných hodin
• Počet skutečně prodaných hodin
• Počet provedených oprav
• Celkový obrat
• Profit
• aj.
Pro zjišťování ukazatelů musí být
v podniku dostupná data. Jejich zajištění může být často poměrně náročné
a je v naprosté většině spojené s požadavkem na využívání podnikového
informačního systému. Bez klíčových
ukazatelů není možné seriózně měřit
efektivitu a zjišťovat, které procesy jsou
ztrátové, jaké náklady jsou zbytečně
vysoké a následně navrhovat opatření,
která vedou ke zvýšení efektivity. Zcela přesné výsledky analýz na základě nepřesných vstupních dat by jistě nikdo
neocenil.
Naše společnost v současné době připravuje rozšíření nabídky svým partnerům v oblasti managementu lakoven o
finanční analýzu, ke které budeme využívat nový softwarový nástroj BIS (Bodyshop Information System). Právě po
zadání parametrů KPI program okamžitě
vyhodnotí stav a ukáže na položky a procesy, které je potřeba optimalizovat.
SATAminijet 1000 K
nová lakovací pistole
kompaktní velikost s vysokou efektivností
Interaction představuje novou, ergonomickou, velmi lehkou lakovací pistoli navrženou
pro sériové lakování malých i velkých částí.
Pistole SATAminijet 1000 K je všestranná, lze ji připojit k dvojitým membránovým čerpadlům, tlakovým nádobám
nebo rozvodům s přívodem materiálu.
Díky svému pevnému ergonomickému
tvaru a nízké hmotnosti se využívá především pro průmyslové lakování. Vyznačuje se vysokou flexibilitou, přesností,
snadnou ovladatelností a velmi jemným
jednotným stříkacím plamenem. Je dostupná s tryskami o velikosti 0,3; 0,5; 0,8;
1,0 a 1,2 mm.
Kromě výše zmíněné oblasti použití
představuje dokonalý nástroj pro dekora-
tivní a designové lakování, například pro
hračkářský či kosmetický průmysl. Dále
se využívá v kovodělném průmyslu a při
zpracování plastů.
SATAminijet 1000 K je dostupná v optimalizované RP verzi, která kombinuje
vysokou rychlost aplikace s velkým přenosem materiálu. Také je dodávána se sací
nádobkou a s velikostí trysky 1,4 mm pro
menší povrchy.
SATAminijet 1000 K RP doplňuje SATA
průmyslovou řadu pistolí pro sériové lakování v širokém spektru různých využití.
Lakýrník Cup
další ročník již klepe na dveře!
Zahájili jsme přípravu sedmého ročníku vyhlášené soutěže lakýrníků s lakovací
technologií Spies Hecker. V následujícím
roce čekají na účastníky a výherce nové
hodnotné ceny a také mnoho změn v celém průběhu soutěže. Organizační změny
představují nejen krátkou vzpomínku do
minulosti, ale také velký krok do úspěšné
budoucnosti.
Cílem soutěže je zkvalitnění oprav a zvýšení odborné kvalifikace lakýrníků. Ti se
musí orientovat v celé řadě nových materiálů a technologických postupů. Soutěž
tyto zkušenosti ověřuje a zároveň klade
důraz i na teoretické základy lakování.
Soutěž přispívá ke zvýšení kvality práce
servisů a lakoven používajících lakovací technologie Spies Hecker. Je součástí
péče o zákazníka, kterou poskytujeme.
13
COLOREXPERT 01/2012
COLOREXPERT 01/2012
produkty
Aditivum pro každé klima
Každý lakýrník ví, že nepříznivé klimatické podmínky mohou vést ke špatnému výsledku opravy.
Vysokými teplotami v létě trpí především dílny. Více jak 35 °C nebo velmi nízká relativní vlhkost
nejsou žádnou výjimkou a proto je potřeba se na ně dobře připravit.
pro
pro úsporu
úsporu spotřeby
spotřeby zemního
zemního plynu
plynu
exkluzivně od Interaction
exkluzivně od Interaction
Princip dosažení úspory zemního plynu spočívá v jeho „úpravě“ před vstupem do spalovacího zařízení průchodem
Princip
dosažení
úspory
zemního
plynu
spočívá
v jeho „úpravě“
vstupempaliv
do spalovacího
zařízení průchodem
přes
silné
magnetické
pole.
Pozitivní
účinek
magnetického
pole před
na vlastnosti
tvořených uhlovodíky,
mezi něž
přes silné
magnetické
Pozitivní
účinek magnetického
pole na vlastnosti
paliv tvořených uhlovodíky, mezi něž
náleží
i zemní
plyn, bylpole.
vědeckými
institucemi
opakovaně experimentálně
prokázán.
náleží i zemní
plyn, bylmají
vědeckými
institucemi
opakovaně
experimentálně
prokázán. polem rozbity, což vede ke
Molekuly
uhlovodíku
tendenci
tvořit shluky,
které jsou
průchodem magnetickým
Molekuly uhlovodíku
tendenci
tvořit shluky,
které jsou
průchodem
magnetickým
polem
rozbity,
vede ke
snadnějšímu
přístupumají
kyslíku
k jednotlivým
molekulám
uhlovodíku
a jejich
větší vzájemné
interakci.
Takcož
dochází
snadnějšímu
přístupu
kyslíku
k
jednotlivým
molekulám
uhlovodíku
a
jejich
větší
vzájemné
interakci.
Tak
dochází
ke
kvalitnějšímu hoření.
kvalitnějšímu hoření.
Pro dosažení optimálního výsledku i za
extrémních klimatických podmínek (vysoké teploty a/nebo velmi nízká relativní
vlhkost), vytvořil Spies Hecker rozstřikovou přísadu Permahyd WT 6052. Nové
aditivum vhodně upravuje podkladový
lak Permahyd Hi-TEC 480 a tím pozitivně
ovlivňuje jeho schnutí.
Materiál s touto přísadou se vyznačuje
snadným použitím, ideálním rozlivem
a vynikajícími aplikačními vlastnostmi.
Zároveň celkově zjednodušuje pracovní
proces.
• kvalitnější hoření
kvalitnější
hořeníplynu
•• snížení
spotřeby
•• snížení
spotřeby
nevyžaduje
vnějšíplynu
zdroj energie
•• nevyžaduje
vnější
zdroj energie
snížení emisí škodlivých
látek
•• snížení
emisí
škodlivých
šetří životní prostředí látek
• šetří životní prostředí
• 7 magnetů ve speciálním pouzdře
•7
magnetů veprstenec)
speciálním pouzdře
(magnetický
prstenec)
• (magnetický
montáž co nejblíže
ke spalovacímu zařízení
•• montáž
co
nejblíže
kehořáky
spalovacímu
zařízení
určeno především na
u KABIN
• určeno především na hořáky u KABIN
Jednoduché zpracování, více flexibility
v aplikaci a optimalizace procesu – nová
přísada Permahyd WT 6052 podporuje
moderní lakování a práci s inovativními
produkty Spies Hecker.
Je jedno, jestli převládají běžné teploty
nebo je horko a sucho, Permahyd Hi-TEC
480 může být nyní použit za jakýchkoli klimatických podmínek.
Nastavitelná lampa s denním světlem
potřebné vybavení do každé lakovny
„Denní světlo“ je to, čemu odborníci
říkají ideální světlo pro určení odstínu
a finální práce. Toto barevné působení,
které světelný zdroj zanechává, odpovídá
slunečnímu záření kolem poledne s lehce
zataženým nebem.
Společnost B-TEC uvedla na trh nový
produkt, nastavitelnou lampou s denním
světlem Sunny-01, kterou získáte jedině
prostřednictvím Interaction.
Tato unikátní lampa je vertikálně i horizontálně nastavitelná a 100 % bez silikonu.
Absorbuje vibrace, čímž eliminuje poškození. Čtyři gumová kolečka a 10 m dlouhý elektrický kabel usnadňují manipulaci.
Obsahuje dvě samostatné zářivky, které
14
Unikátní
Unikátní zařízení
zařízení
jsou jednotlivě pohyblivé a nastavitelné
pro přesné nasvícení. Rozměry (výška, šířka/lampa, hloubka/základna) 1600 mm
x 1500 mm x 500 mm
● ● ● ● ● ● ● ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● Úspora
●●●
● ENERGETICKY
ÚSPORNÉ
ŘEŠENÍ
● ● 8-15
●●
spotřeby
zemního plynu se pohybuje
standardně
v rozmezí
%. ● ● ●
Úspora spotřeby zemního plynu se pohybuje standardně v rozmezí 8-15 %.
upravený plyn
upravený
plyn
před vstupem
před
vstupem
do
spalovacího
do spalovacího
zařízení
zařízení
zemní plyn
zemní plynsítě
z distribuční
z distribuční sítě
Ideální zařízení pro určení odstínu, kontrolu leštění a finální kontrolu před předáním zákazníkovi.
INTERACTION s. r. o.
Marek Ziegler
Pro více informací
[email protected]
INTERACTION s. r. o. Tel.: +420 602 462 658
nás, prosím, kontaktujte:
[email protected]
Ondřej Suchan
www.interaction.cz
Tel.: +420 724 021 838
www.interaction.cz
[email protected]
[email protected]
Děláme
svět barevnější
Spies Hecker – vždy nablízku
INTERACTION s. r. o. sídlem Komerční 467, 251 01 Nupaky
Tel.: +420 251 817 493, Fax: +420 323 602 122
[email protected], www.interaction.cz

Podobné dokumenty