lepidla a tmely pro průmyslové aplikace

Transkript

lepidla a tmely pro průmyslové aplikace
LEPIDLA A TMELY
PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
www.bisi.cz
Lepidla a tmely pro průmyslové aplikace
Distributor speciálních chemikálií
pro celé spektrum průmyslových
oborů:
automobilový a gumárenský
průmysl
elektronika, elektrotechnika
a energetika
stavebnictví
V tomto katalogu představujeme
základní část sortimentu lepidel
a tmelů pro průmyslové aplikace
k využití v malovýrobě i sériové
výrobě, při montážích, finální
kompletaci i pro opravy
v následujících oborech:
elektronika a domácí spotřebiče
součástky a zařízení pro výrobu
a distribuci elektrické energie
potravinářství
farmacie, kosmetika
a výroba čisticích prostředků
aditiva do barev, lepidel
a plastů
průmyslové stroje a zařízení
vybavení pro sport a volný čas
výroba dopravních prostředků
(automobily, autobusy, tramvaje, vlaky, lodě, letadla)
výroba pracovních strojů
umělecká výroba
výroba modelů a prototypů
Dow Corning®
Naši
dodavatelé
silikony
Dow Corning® | Silastic®
Sylgard® | ThermalPad
Huntsman®
epoxidy, polyuretany, metylmetakryláty
Araldite® | Agomet® | Aradur®
Arathane® | Rencast®
Geocel®
MS-polymery
Geobond® | Geocel® Pro
Konstrukce lepeného spoje
zajištění pevného a trvalého spojení lepených dílů
1.1
ploché
spoje
S překryvem dílů.
konstrukce
spoje
výrobní
technologie
lepené
materiály
funkční
spoj
1
Správná
KONSTRUKCE
SPOJE
Je třeba vyvarovat
se působení sil ve
směru, kde lepidlo
nemůže správně
nebo dostatečně
zajistit pevnost…
Silové působení na lepený spoj:
tah
střih
štěpení
odloupnutí
příprava
povrchu
1.2
volba
lepidla
zkosený překryv – lepší než
jednoduchý, odolává lépe ohybu
dvojitý zalomený překryv – lepší
distribuce namáhání než u dříve
uvedených spojů, vyžaduje obrábění,
většinou neproveditelný u tenkých
materiálů
dvojitý šikmo zalomený překryv –
ještě lepší distribuce namáhání
než u posledně uvedeného spoje,
taktéž náročný na obrábění
úhlové
spoje
Náchylné na odloupnutí nebo
odštípnutí, eliminace těchto
jevů je patrná z nákresů.
Tah
Střih
1.3
síla působí po celé ploše
kolmo na spoj
síla působí po celé délce
rovnoběžně se spojem
Štěpení
Odloupnutí
působící síla je koncentrovaná
na jedné hraně spoje
síla působí jednotně
v tenké linii podél spoje
U většiny spojů se kombinuje
vice různých typů silového
namáhání, je proto třeba zvolit
takovou konstrukci, aby se
maximálně eliminovalo působení
sil v nevhodném směru.
www.bisi.cz
zalomený překryv – rovnoměrná
distribuce namáhání, lepší než u dříve
uvedených spojů, vhodný zvláště
pro plechy, snadné zalisování spoje
jednoduchý překryv – nevhodný
pro tenké materiály, kde hrozí
odštípnutí nebo odloupnutí při ohybu
spoje
typu
perodrážka
Špatná odolnost proti
odštípnutí, nicméně s možností
přesného sesazení a řízení
tloušťky spoje (pokud čep
nasedá těsně na dno drážky);
vhodné zvláště pro aplikace
s požadavkem na těsnění
(drážka zajišťuje dostatečné
množství lepidla, které je
vytlačeno do prázdných
prostor při sesazení dílů).
Lepidla a tmely pro průmyslové aplikace
1.4
cylindrické
spoje
2
Správná
kombinace
lepených
maTERIÁLŮ
volit materiály, které je možno spojovat lepením – nutná přilnavost
lepidla (adheze) na oba materiály
3
Správná
VOLBA
LEPIDLA
přilnavost na oba materiály
zvážit, zda jsou materiály podobné,
nebo nesourodé – teplotní roztažnost,
flexibilita, porozita
spoje do vsuvky nebo T-kusu
Celá plocha spoje přispívá
k distribuci sil ve všech směrech,
spoj je taktéž odolný ve skrutu.
spoje plochých dílů přes průchodku
1.5
schopnost lepidla smáčet povrch
materiálu tak, aby bylo dosaženo
adheze
t eplotní roztažnost obou materiálů
a následně vytvrzeného lepidla –
správná volba flexibility pro nesourodé materiály
lepení ložisek a hřídelí
provozní faktory působící
na spoj: teplota, chemikálie,
vlhkost, vibrace, ...
rohové
spoje
tenkých
materiálů
;
Při lepení plechů a tabulových
materiálů se využívají různé
pomůcky a výztuhy do rohů;
je preferováno použití lepidel
se schopností vyplňovat spáry.
4
Správná
PŘÍPRAVA
POVRCHU
rohové
spoje
silných
MATERIÁLŮ
Desky, tyče, profily.
Jednoduchý překryv
spoj vyžaduje svorkování během
vytvrzování
Spoj na úkos s vloženým profilem
je preferováno použití lepidel
se schopností vyplňovat spáry
www.bisi.cz
podmínky vytvrzování – při pokojové nebo zvýšené teplotě, nutnost
přístupu vzdušné vlhkosti
rychlost lepidla – doba
zpracovatelnosti (doba otevření)
nebo doba tvorby povrchové slupky
u silikonů, doba do vytvoření
manipulační pevnosti spoje, doba
konečného vytvrzení
barva lepidla
vhodné zdrsnění povrchu – pozor,
příliš hrubé zdrsnění může působit
opačně a snížit adhezi (doporučeno
použití smirkových papírů v rozsahu 40–120 mesh)
dostatečné očištění povrchu
od pevných nečistot, mastnoty
a dalších kontaminantů za použití
rozpouštědel kompatibilních
s materiálem (etanol, aceton,
isopropylalkohol, metyletylketon)
1.6
požadavky na další opracování
spoje – brousitelnost, přetíratelnost
vysušení povrchu
vhodná předúprava povrchu
– chemická na kovech
(pokovování, leptání)
– fyzikální na plastech
(aktivace povrchu materiálů
s nízkou povrchovou energií, plazmou, koronou, plamenem)
– fyzikálně-chemická
(použití primerů)
Čepový spoj
náročný na obrábění
5
Správné
technologické
zpracování
dávkování
a nanášení
lepidla
přesné dávkovací zařízení
pro dvoukomponentní materiály
dostatečná dávka lepidla
pro zajištění optimální tloušťky
spoje:
nanášení vždy čerstvého lepidla
včasné sesazení dílů
bez následných pohybů
správný vytvrzovací cyklus, správná
teplota, dostatečně dlouhá doba
pro získání manipulační pevnosti
–EP: 0,05–0,10 mm
–PU: 0,05–0,10 mm
–MMA: 0,05–0,25 mm
–SILIKONY: 0,5–3 mm*
– MS-Polymery: 0,5–3 mm*
* Hlubší spáry u 1K materiálů vulkanizují velmi dlouho – řádově týdny až měsíce nebo v hlubších sekcích vůbec; u 2K materiálů hloubka spáry není omezena.
Lepidla a tmely pro průmyslové aplikace
SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ LEPIDEL
podle chemické struktury
EPOXIDY
vynikající adheze na kovy
a termoplastické kompozity
dobrá teplotní odolnost
(od +60 do +180 °C)
vysoká pevnost a tvrdost
minimální smrštění během
vytvrzování (<1 %)
odolnost proti stékání
odolnost proti únavě
excelentní chemická odolnost
dlouhodobá stálost vlastností
Polyuretany
vynikající adheze na většinu
kompozitů a plastů
dobrá adheze na kovy
houževnaté tvrdé
až flexibilní spoje
dlouhodobá stálost vlastností
teplotní odolnost cca do +60° C
METYL–
METAKRYLÁTY
široké rozmezí teplotních
odolností standardně od –50
do +180 °C, speciální typy nárazově
až +350 °C při zachování adheze
a mechanických vlastností
minimální nebo žádný zápach
široké spektrum viskozit,
od tekutých (5 Pa.s) až po tixotropní
SILIKONY
JEDNOKOMPONENTNÍ
NEUTRÁLNÍ
vynikající adheze na většinu
materiálů, výrazně lepší adheze
na porézních materiálech
citlivé na vlhkost během vytvrzování
dávkovatelné při nízkých teplotách,
viskozity od 45 Pa.s až po tixotropní
dobrá adheze na kovy
nepříjemný zápach
tolerantní vůči nečistotám
na povrchu materiálu
velmi rychlé vytvrzení již od 4 min.
při 23 °C pro manipulační pevnost
(LSS 1 MPa) a 9 min. pro konstrukční pevnost (LSS >10 Mpa)
dobrá teplotní odolnost cca až
do +160 °C při zachování pevnosti
výborná adheze na většinu materiálů,
speciální typy (tripolymery) umožňují
adhezi i na mastné a vlhké povrchy
nekorozivní
vulkanizace vzdušnou vlhkostí
rychlost vulkanizace
cca 1–3 mm/24 hod. při 23 °C
a 50 % rel. vlhkosti
odolnost vůči tvrdým podmínkám
spára je přetíratelná běžnými
typy barev a laků
octový zápach
rychlost vulkanizace cca
1–2 mm/24 hod. při 23 °C a 50 %
rel. vlhkosti
vulkanizace od povrchu směrem
dovnitř (hluboké spáry vulkanizují velmi dlouho nebo od určité
hloubky vůbec)
nekorozivní – vhodné i pro aplikace
v elektronice
bez zápachu
SILIKONY
DVOUKOMPONENTNÍ
NEUTRÁLNÍ
vynikající adheze
na většinu materiálů
flexibilní spoj, průtažnost až 700 %
minimální smrštění během
vulkanizace
k dispozici jak tekuté,
samonivelační, tak i tixotropní
pasty
možnost zvýšení adheze při použití
vhodné předúpravy povrchu
vulkanizace od povrchu směrem
dovnitř (hluboké spáry vulkanizují
velmi dlouho nebo od určité
hloubky vůbec)
korozivní chování
vulkanizace vzdušnou vlhkostí
vynikající adheze na termosetové
kompozity a na termoplasty
některé typy nevytvrzují
na materiálech s obsahem zinku
vulkanizace od povrchu směrem
dovnitř (hluboké spáry vulkanizují
velmi dlouho nebo od určité
hloubky vůbec)
minimální smrštění během
vulkanizace
široké rozmezí teplotních
odolností standardně od -50
do +180°C, speciální typy nárazově
až +350°C při zachování adheze
a mechanických vlastností
dobrá chemická odolnost
a dlouhodobá stálost vlastností
rychlost vulkanizace
cca 1–3 mm/24 hod. při 23 °C
a 50 % rel. vlhkosti
flexibilní spoj, průtažnost až 700 %
k dispozici jak tekuté,
samonivelační, tak i tixotropní
pasty
malé smrštění během vytvrzování
vysoké smrštění během
vytvrzování (až 16 %)
minimální smrštění během
vulkanizace
odolnost vůči tvrdým podmínkám,
speciální typy odolné rozpouštědlům, olejům, palivům
možnost zvýšení adheze při použití
vhodné předúpravy povrchu
odolnost proti únavě
www.bisi.cz
možnost zvýšení adheze při použití
vhodné předúpravy povrchu
odolné vůči vlhkosti během
vytvrzování
flexibilní spoj, průtažnost až 700 %
vulkanizace vzdušnou vlhkostí
k dispozici jak tekuté,
samonivelační, tak i tixotropní
pasty
široké spektrum viskozit, od tekutých
(150 mPa.s) až po tixotropní
široké rozmezí dob zpracovatelnosti
a vytvrzení (4 min. až 15 hod. při 23 °C
pro manipulační pevnost LSS 1 MPa)
vynikající adheze na většinu
materiálů kromě nízkoenergetických plastů, výrazně lepší adheze
na neporézních materiálech
minimální nebo žádný zápach
vysoká pevnost kombinovaná
s houževnatostí spoje
MS–POLYMERY
SILIKONY
JEDNOKOMPONENTNÍ
ACETÁTOVÉ
široké rozmezí teplotních
odolností standardně od –50
do +180 °C, speciální typy nárazově až +350 °C při zachování adheze
a mechanických vlastností
odolnost vůči tvrdým podmínkám
vulkanizace bez nutnosti přístupu
vzdušné vlhkosti, možno urychlit
teplem
rychlost vulkanizace již
od cca 12 min. při 23 °C
v celém objemu spoje
rychlost vývoje adheze na povrch
materiálů probíhá pomaleji než
samotná vulkanizace
minimální zápach
nekorozivní – vhodné i pro aplikace
v elektronice
flexibilní spoj, průtažnost až 300 %
bez zápachu
Lepidla a tmely pro průmyslové aplikace
Araldite® 2012
Araldite® 2013
Araldite® 2014-1
univerzální tekutý
velmi rychlý epoxid
tixotropní pomalá epoxidová pasta
tixotropní pomalá epoxidová pasta
vhodná k vyplňování spár
i na vertikální aplikace |
odolnost venkovnímu prostředí
a chemikáliím | tuhý spoj s vysokou
střihovou pevností | minimální
smrštění | vysoká pevnost spoje
především na kovech
a také na keramice, skle, pryži, tvrdých
plastech a dalších běžně používaných
materiálech | světle šedá metalická
vhodná k vyplňování spár,
nestékavá do 5 mm tloušťky |
teplotně a chemicky odolný tuhý
spoj s vysokou střihovou pevností |
minimální smrštění | vysoká pevnost
spoje především na kovech a také
na keramice, skle, pryži, tvrdých
plastech a dalších běžně používaných
materiálech | zvláště vhodné
pro lepení kovů, GRP
a elektrokomponent | minimální obsah
VOC, minimalizovaný out gassing |
šedá metalická
tuhý houževnatý spoj | minimální
smrštění | vysoká pevnost spoje
na kovech, keramice, skle, pryži,
tvrdých plastech a dalších běžně
používaných materiálech | žlutá průsvitná
2K
RT
2K
RT
2K
Lepidla Huntsman – Araldite®
Řada 2000+
ZÁKLADNÍ ŘADA
Řada Agomet®
Univerzální i účelově zaměřené,
dodávané v malém balení
(kartuše, pracovní kity)
zahrnující epoxidy, polyuretany
a metylmetakryláty pro
lepení kovů, plastů a dalších
různorodých materiálů.
Zahrnuje průmyslová balení
lepidel z řady 2000+ s dalšími
specializovanými produkty
pro průmyslové aplikace.
Speciální řada akrylátových
lepidel jak v malých, tak
i průmyslových baleních;
používané především pro lepení
kovů, možné použití jako no-mix
systém aplikací složek odděleně
s reakcí až po spojení dílů.
Araldite 2010-1
Araldite 2011
univerzální hustý rychlý epoxid
univerzální tekutý velmi
pomalý epoxid
®
EPOXIDY
tuhý spoj s vysokou střihovou
pevností a odolností proti odloupnutí
na většině běžně používaných
materiálů | minimální smrštění |  
žlutá průsvitná
2K
RT
®
tuhý spoj s vysokou střihovou
pevností a odolností dynamické zátěži |
minimální smrštění | vysoká pevnost
spoje na kovech, keramice, skle, pryži,
tvrdých plastech a dalších běžně
používaných materiálech | 
světle žlutá průhledná
www.bisi.cz
Araldite® 2015
Araldite® 2020
Araldite® 2031
tixotropní středně rychlá
epoxidová pasta
tekutý středně rychlý epoxid
univerzální tixotropní pomalá
epoxidová pasta
vhodná k vyplňování spár | nestékavá
do 10 mm tloušťky | tuhý houževnatý
spoj s vysokou střihovou pevností
a odolností proti odloupnutí |
minimální smrštění | zvláště vhodné
pro lepení SMC, GRP a nesourodých
materiálů | béžová
2K
tuhý spoj s indexem lomu světla
podobným sklu | určený především
pro lepení skla a keramiky | vhodný
také pro zalévání a laminování |
krystalicky čirá
2K
RT
RT
nestékavá do tloušťky 10 mm |
chemicky odolný houževnatý spoj |
minimální smrštění | vhodné pro
lepení kovů, kompozitů, plastů, použití
při výrobě dopravních prostředků,
výrobků pro sport a volný čas | černá
2K
RT
Araldite® AY103-1 /
Hardener HY991
Araldite® AY105-1 /
Hardener HY991
Araldite® AW106 /
Hardener HV953U
univerzální tekutý
velmi pomalý epoxid
univerzální tekutý
pomalý epoxid
univerzální tekutý
velmi pomalý epoxid
vhodný pro aplikace na velké plochy |
pro lepení kovů, skla, keramiky
a tvrdých plastů | světle žlutá
průhledná
houževnatý spoj s dobrou teplotní
a vynikající chemickou odolností |
vhodný pro lepení kovů, skla,
keramiky, pryže a tvrdých plastů |
světle hnědá
tuhý spoj s vysokou střihovou
pevností a odolností dynamické zátěži |
minimální smrštění | vysoká
pevnost spoje na kovech, keramice,
skle, pryži, tvrdých plastech a dalších
běžně používaných materiálech |
světle žlutá průhledná
2K
RT
2K
RT
2K
2K
RT
RT
RT
Lepidla a tmely pro průmyslové aplikace
Araldite® AV138M-1 /
Hardener HV998
Araldite® AW139-1 /
Hardener HW5323
Araldite® AW144-2 /
Hardener HV997
Araldite® AV170
(dříve AV119)
Araldite® AV171
(dříve AV118)
Araldite® AV4600
tixotropní středně rychlý epoxid
tixotropní pomalá epoxidová pasta
tixotropní pomalá epoxidová pasta
jednokomponentní epoxidová pasta
jednokomponentní tekutý epoxid
jednokomponentní epoxidová pasta
vhodný k vyplňování spárm |
minimální smrštění | houževnatý
spoj s vynikající chemickou a teplotní
odolností | minimální uvolňování
reziduí z vytvrzeného lepidla (out
gassing) | využití pro aplikace
v elektronice, letectví a kosmonautice,
vhodné na lepení kovů, skla, keramiky,
pryže a tvrdých plastů v agresivních
a tepelně namáhaných prostředích |
šedá
vhodná k vyplňování spár |
nestékavá do 5 mm tloušťky |
teplotně a chemicky odolný tuhý
spoj s vysokou střihovou pevností |
minimální smrštění | vysoká pevnost
spoje především na kovech a také
na keramice, skle, pryži, tvrdých
plastech a dalších běžně používaných
materiálech | zvláště vhodné pro
lepení kovů, GRP a elektrokomponent |
minimální obsah VOC, minimalizovaný
out gassing | tmavě šedá metalická
vhodná k vyplňování spár
i na vertikální aplikace |
environmentálně a chemicky odolný
tuhý spoj s vysokou střihovou
pevností | minimální smrštění | vysoká
pevnost spoje především na kovech
a také na keramice, skle, pryži, tvrdých
plastech a dalších běžně používaných
materiálech | světle šedá metalická
vytvrzuje pouze za zvýšené teploty
(+120 až +180 °C) | vyplňování spár
do 3 mm | vysoká chemická
a teplotní odolnost, dobrá odolnost
proti odloupnutí | pro lepení kovů
a tepelně odolných plastů |
světle béžová
vytvrzuje pouze za zvýšené teploty
(+120 až +180 °C) | tuhý spoj s vysokou
chemickou a teplotní odolností
a dobrou odolností proti odloupnutí |
pro lepení kovů a tepelně odolných
plastů | světle béžová
vytvrzuje pouze za zvýšené teploty
(+120 až +180 °C) | vyplňování spár
do 3 mm | tuhý, chemicky a teplotně
odolný spoj, s dobrou odolností proti
odloupnutí | pro lepení kovů a tepelně
odolných plastů | oranžová
2K
RT
2K
2K
Araldite® AV4415 /
Hardener HV4416
mírně tixotropní velmi rychlá
epoxidová pasta
tixotropní pomalá
epoxidová pasta
vhodná k vyplňování spár | tuhý spoj
odolný olejům a palivům | vhodná pro
lepení kovů, skla, keramiky, pryže
a tvrdých plastů | šedá
vhodná k vyplňování spár a nestékavá
do tloušťky 10 mm | houževnatý spoj
pro lepení kovů a vybraných plastů
(SMC, PC, ABS) | světle žlutá
2K
RT
Araldite® 5872 A/B
Araldite® CV5863 /
Aradur® HV5863
univerzální tixotropní
velmi rychlý epoxid
speciální netekoucí
pomalá epoxidová pasta
houževnatý spoj s vysokou střihovou
pevností a s vynikající teplotní
odolností (+180 °C dle UL1446) |
pro aplikace v energetice
a elektrotechnice | lepení kovů, skla,
keramiky, pryže, dřeva a plastů |
světle žlutá
vhodná k vyplňování spár, tuhý spoj |
vynikající teplotní odolnost (+180 °C dle
UL1446), vynikající chemická odolnost
(včetně transformátorových olejů) |
pro aplikace v energetice
a elektrotechnice – lepení izolačních
materiálů (vč. Nomexu) na kovy,
plasty a keramiku | tmavě šedá
RT HT
www.bisi.cz
2K
HT
1K
HT
Araldite® 2018
Araldite® 2026
tixotropní velmi pomalá
epoxidová pasta
částečně tixotropní
středně rychlý polyuretan
tekutý rychlý polyuretan
vhodná k vyplňování spár | tuhý spoj
s vynikající chemickou a teplotní
odolností (+180 °C) | vhodná pro
lepení železných kovů, hliníkových
slitin a vybraných plastů (GRE, GRP,
ABS, SMC) | certifikováno pro lepení
potrubí na pitnou vodu (KIWA,
FPI Europe) | tmavě šedá
flexibilní spoj | minimální smrštění |
ideální pro lepení termoplastů |
UV stabilní | mléčná průsvitná
2K
2K
1K
RT
Araldite® AV4076-1 /
Hardener HY4076
RT
HT
RT
Araldite® AW2101 /
Hardener HW2951
2K
1K
Polyuretany
2K
flexibilní spoj | zvláště vhodný
pro lepení termoplastů, termosetových
kompozitů, kovů a plastů na sklo |
bezbarvá čirá
RT
2K
RT
RT HT
Araldite® 2028
Araldite® 2029
Araldite® 2045
tekutý rychlý polyuretan
středně rychlá polyuretanová pasta
univerzální hustý rychlý polyuretan
flexibilní spoj | UV stabilní | vhodný
pro lepení většiny plastů a kovů |
aplikace např. při výrobě značek,
kabelových koncovek | bezbarvá čirá
vhodná k vyplňování spár | tuhý spoj |
zvláště vhodná pro lepení kovů
a dále kompozitů a termoplastů | šedá
vhodný k vyplňování spár | flexibilní
spoj | zvláště vhodný pro plasty (PC,
ABS, PA) a kompozity s minimálními
požadavky na předúpravu | rychlé
a efektivní řešení při kompletaci
plastových dílů | béžová
2K
RT
2K
RT
2K
RT
RT HT
Lepidla a tmely pro průmyslové aplikace
Metyl–
metakryláty
Araldite® 2021
Araldite® 2022
univerzální tekutý
velmi rychlý metylmetakrylát
hustý rychlý metylmetakrylát
houževnatý spoj | teplotně odolný |
vysoká pevnost spoje především na
plastech (např. ABS, PVC, PMMA,
PC), kompozitech i kovech | žlutá
2K
RT
vhodný k vyplňování spár do 4 mm |
tuhý brousitelný spoj s vynikající
odolností palivům a olejům | vhodný
především pro lepení termoplastů
s obecně špatnou lepitelností
většiny kovů | světle žlutá
2K
RT
Araldite® 2047
Araldite® 2048
Araldite® 2052
hustý rychlý metylmetakrylát
univerzální rychlý tixotropní
metylmetakrylát
rychlý tixotropní metylmetakrylát
vhodný k vyplňování spár do 5 mm |
houževnatý spoj s odolností proti
nárazu v širokém teplotním rozmezí |
vhodný pro kovy a plasty s vysokou
adhezí i bez předpravy | světle hnědá
2K
RT
vhodný k vyplňování spár do 8 mm |
houževnatý až flexibilní spoj
s odolností dynamickému namáhání |
zvláště vhodný pro termoplasty, kompozity a kovy, s vysokou adhezí
i bez předúpravy | vhodný pro aplikace v dopravních prostředcích a plavidlech | červená
2K
RT
vhodný k vyplňování spár
do 5 mm | tuhý spoj s vysokou
teplotní a chemickou odolností |
vhodný pro kovy a tvrdé plasty,
s vysokou adhezí i bez předúpravy
i na povrchy znečištěné olejem |
červená
2K
Silikonová lepidla Dow Corning®
Acetátové
RTV silikony
Dow Corning®
Silicone AP
Dow Corning® 730
univerzální tixotropní
acetátový silikon
tixotropní acetátový fluorosilikon
odolný vůči palivům, rozpouštědlům
a olejům | vhodný pro kompletaci
a opravy palivových systémů/nádrží |
vhodný pro FIPG aplikace | vynikající
dielektrické vlastnosti | bílá
pro všeobecné průmyslové aplikace |
čirá / bílá / šedá / černá
RT
1K
RT
1K
Araldite®-Agomet®
F300 a F305
Araldite®-Agomet®
F307
Araldite®-Agomet®
F310, F311, F312
velmi rychlé řídké metakryláty
s různými viskozitami
velmi rychlý hustý metakrylát
řada metakrylátů s různými
viskozitami a rychlostmi reakce
rychlost vytvrzení 5 min. při pokojové
teplotě do manipulační pevnosti,
2 hod. do konečné pevnosti | velmi
silný spoj i odolnost proti odloupnutí
na kovech, plastech i materiálech
na bázi celulózy (papír, dřevo) | dobrá
odolnost zvýšeným teplotám
a vlhkosti | vhodné pro rychlou
linkovou výrobu, zvláště pak
pro kompletaci reproduktorů | béžová
2K
RT
rychlost vytvrzení 5 min. při pokojové
teplotě do manipulační pevnosti,
2 hod. do konečné pevnosti | velmi
silný spoj i odolnost proti odloupnutí
na kovech, ferritech a tvrdých plastech
v širokém teplotním rozsahu (–40 až
+130 °C) | určený především na lepení
ferritových jader | béžová
2K
RT
možnost vyplňovat spáry až do 8 mm |
rychlost vytvrzení 15 min. při pokojové
teplotě do manipulační pevnosti,
24 hod. do konečné pevnosti | velmi
silný spoj i odolnost proti odloupnutí
na kovech, ferritech a tvrdých plastech
v širokém teplotním rozsahu (–40 až
+130 °C) | minimální požadavky na
předúpravu povrchu | odolnost vůči
chemikáliím a vlhkosti | béžová
2K
RT
Dow Corning® 732
Dow Corning® 734
Dow Corning® 736
univerzální tixotropní
acetátový silikon
tekutý samonivelační
acetátový silikon
tixotropní teplotně odolný
acetátový silikon
vhodný pro potravinářské aplikace |
vynikající dielektrické vlastnosti |
certifikace FDA | MIL-Spec |
čirá / bílá / černá
adheze na vulkanizovaný silikon –
vhodný pro opravy silikonových dílů
nebo spojů | použití pro malé spoje
a zalévání kabelových průchodek nebo
konektorů | vynikající dielektrické
vlastnosti | certifikace MIL-Spec |
čirá / bílá
vhodný pro potravinářské aplikace |
použití na spoje s trvalým tepelným
zatížením | použitelný jako
zapouzdřovací hmota nebo povrchová
ochrana | certifikace FDA, MIL-Spec,
UL | červená
1K
RT
1K
www.bisi.cz
RT
RT
1K
RT
Lepidla a tmely pro průmyslové aplikace
Dow Corning® 752
Dow Corning® Q3-1566
Dow Corning® Q3-3379
Dow Corning® 3140
Dow Corning® 3145
Dow Corning® 3559
univerzální tixotropní
acetátový silikon
tixotropní teplotně odolný
acetátový silikon
tekutý samonivelační teplotně odolný
acetátový silikon
tekutý samonivelační neutrální silikon
tixotropní neutrální silikon
tixotropní neutrální silikon (oxim)
pro všeobecné průmyslové aplikace |
snížený obsah VOC | čirá / bílá / černá
použití na spoje s trvalým tepelným
zatížením | včetně těsnění olejových
a chladicích okruhů | černá
vhodný pro flexibilní spoje s trvalým
tepelným zatížením včetně sériové
výroby domácích spotřebičů (žehličky,
pračky, trouby, …) | červená
vynikajicí dielektrické vlastnosti |
vhodný především
pro elektrotechnické aplikace |
použitelný i jako zapouzdřovací
materiál nebo povrchová ochrana |
bezbarvá průsvitná
vynikajicí dielektrické vlastnosti |
vhodný především
pro elektrotechnické aplikace k lepení
dílů nebo zajišťování součástek |
ochrana proti vibracím |
bezbarvá průsvitná / šedá
rychlejší vulkanizace | nízký modul
pružnosti (0,8 MPa) | černá
1K
RT
1K
RT
1K
RT
1K
Neutrální
RTV silikony
RT
1K
Dow Corning® 7093
Dow Corning® 3-0100
Dow Corning® 3-0115
univerzální tixotropní
neutrální silikon
univerzální tixotropní
neutrální silikon
tixotropní neutrální silikon
pro automobilový průmysl
tixotropní neutrální silikon
pro automobilový průmysl
vynikající adheze na plasty, lakované
kovy, sklo i keramiku – obecně
na neporézní materiály | vhodný
pro FIPG aplikace | bílá / šedá / černá
spoj s nízkým modulem pružnosti
(0,43 MPa) | bílá / šedá / černá
vysoká adheze na běžně používané
materiály | pružný spoj | vhodný
pro FIPG aplikace | nízký obsah VOC |
černá
vysoká adheze i bez použití primeru |
pružný spoj odolný olejům a dalším
provozním kapalinám | vhodný
především pro těsnění přírub, hnacích
jednotek, olejových van, hřídelnic,
apod. | možnost okamžitého testování
těsnosti po kompletaci | šedá
1K
RT
RT
1K
RT
1K
Dow Corning® 7094
Dow Corning® AS7096
Dow Corning® 748
tekutý samonivelační
neutrální silikon
univerzální tixotropní
neutrální silikon
univerzální tixotropní
neutrální silikon
spoj s nízkým modulem pružnosti
(0,5 MPa) | černá
bezbarvá čirá
vhodný pro potravinářské aplikace |
certifikace FDA, MIL-Spec | bílá
RT
1K
RT
1K
RT
Neutrální
HTV silikony
RT
Dow Corning® 3-6006
tekutý neutrální silikon
vulkanizuje pouze za tepla | rychlá
vulkanizace | tepelně odolný spoj |
vysoká adheze bez použití primeru
i na sklo, keramiku a kovy | těsnění
topných těles, parních komor, lepení
žehlicích ploch apod. | červená
1K
www.bisi.cz
RT
RT
Dow Corning® 7091
1K
1K
1K
HT
Lepidla a tmely pro průmyslové aplikace
Silikonová RTV
tavná lepidla
(reaktivní hot-melty)
Dow Corning® HM2500
Dow Corning® HM2510
hustý reaktivní neutrální
silikonový hot-melt
tekutý reaktivní neutrální
silikonový hot-melt
dlouhá doba otevření (15 min.) |
po spojení dílů okamžitá manipulační
pevnost | vhodný pro rychlou linkovou
kompletaci a montáž | minimální
obsah VOC | adheze bez předúpravy
i na problematické plasty (teflon,
PA, PP) | omezená teplotní odolnost
(110 °C) | certifikace FDA, NSF, UL |
krystalicky čirá
dlouhá doba otevření (15 min.) |
po spojení dílů okamžitá manipulační
pevnost | vhodný pro rychlou linkovou
kompletaci a montáž | minimální
obsah VOC | adheze bez předúpravy
i na problematické plasty (teflon,
PA, PP) | omezená teplotní odolnost
(110 °C) | certifikace FDA, NSF, UL |
krystalicky čirá
1K
RT
1K
Lepidla Geocel®
Tripolymer
Geocel® Pro 550
nestékavý neutrální tripolymer
dobrá adheze na většinu porézních
i neporézních materiálů včetně
mastných nebo vlhkých povrchů
bez nutnosti čištění | široké rozmezí
teplot aplikace | flexibilní spoj odolný
atmosférickým vlivům a stárnutí |
přetíratelnost 1 hod. po aplikaci |
čirá / bílá / černá
RT
1K
Dow Corning® HM2520
Dow Corning® EA-2626
MS-polymery
hustý reaktivní neutrální
silikonový hot-melt
tixotropní dvoukomponentní silikon
velmi rychlá vulkanizace | vynikající
adheze na většinu průmyslových
plastů a kovů, dále na sklo a keramiku |
minimalizovaný fogging –
pro aplikace v automobilovém
průmyslu (vysokoteplotní světlomety
a mlhovky) a pro výrobu domácích
spotřebičů | černá
dlouhá doba otevření (15 min.) |
po spojení dílů okamžitá manipulační
pevnost | spoj odolný proti sklouznutí
lepených dílů vlivem statického
zatížení | vhodný pro rychlou linkovou
kompletaci a montáž | minimální
obsah VOC | adheze bez předúpravy
i na problematické plasty (teflon, PA,
PP) | dobrá teplotní odolnost (+150 °C) |
certifikace FDA | krystalicky čirá
1K
2K
Geocel® Pro 590
Geocel® Pro 592
nestékavý neutrální MS-polymer
nestékavý neutrální MS-polymer
dobrá adheze na většinu porézních
i neporézních materiálů | flexibilní
spoj s nízkým modulem pružnosti |
otěruvzorný | odolný atmosférickým
vlivům, stárnutí a UV záření |
přetíratelnost 1 hod. po aplikaci |
čirá / bílá / šedá / černá
dobrá adheze na většinu porézních
i neporézních materiálů | flexibilní
spoj s vysokým modulem pružnosti |
otěruvzorný | odolný atmosférickým
vlivům, stárnutí a UV záření |
přetíratelnost 1 hod. po aplikaci |
čirá / bílá / šedá / černá
1K
RT HT
RT
RT
1K
RT
RT
Dvoukomponentní
neutrální
silikony
Dow Corning® Q3-3526
Dow Corning® Q3-3636
tixotropní dvoukomponentní silikon
tixotropní dvoukomponentní silikon
rychlá vulkanizace | vynikající adheze
na většinu průmyslových plastů
a kovů | pro aplikace v automobilovém
průmyslu (světlomety, panely,
palubní desky) a při výrobě domácích
spotřebičů | UV stabilní |
šedá RAL7038 / černá RAL7016
rychlá vulkanizace | vynikající
adheze na většinu průmyslových
plastů a kovů | minimalizovaný
fogging – zvláště určený pro
aplikace v automobilovém průmyslu
(vysokoteplotní světlomety a mlhovky) |
šedá RAL7038 / černá RAL7016, 7021
2K
www.bisi.cz
RT HT
2K
Geobond® CV
Geobond® HG
(Commercial Vehicle Adhesive/Sealant)
(High GrAB Adhesive/Sealant)
nestékavý neutrální MS-polymer
nestékavý neutrální MS-polymer
dobrá adheze na většinu materiálů
(kovy, plasty GRP, dřevo) | minimální
smrštění | flexibilní spoj | odolný
atmosférickým vlivům, UV záření,
olejům a palivům | přetíratelnost
1 hod. po aplikaci | určený zvláště
na aplikace při výrobě dopravních
prostředků a plavidel |
bílá / šedá / černá
s vysokou počáteční pevností spoje |
dobrá adheze na většinu běžně
používaných materiálů | tolerantní
k vlhkým materiálům | minimální
smrštění | flexibilní spoj | odolný
atmosférickým vlivům, UV záření,
olejům a palivům | přetíratelnost
1 hod. po aplikaci | určený pro
aplikace s nutností udržení lepených
dílů bez opory | bílá / šedá / černá
1K
RT
1K
RT
RT HT
Lepidla a tmely pro průmyslové aplikace
2010-1
2011
2012
2013
2014-1
2015
2018
2020
2021
2022
2026
2028
2029
2031
2045
2047
2048
2052
univerzální, rychle
vytvrzující
univerzální,
pomalu vytvrzující
s vysokou pevností
spoje a odolností
dynamické zátěži
univerzální, rychle
vytvrzující
environmentálně
a chemicky odolné
teplotně
a chemicky odolné
nestékavá pasta,
houževnatý spoj,
ideální pro lepení
kompozitů
částečně
tixotropní,
flexibilní spoj,
UV stabilní,
pro lepení
termoplastů
tekuté, krystalicky
čité pro lepení
skla a keramiky,
index lomu světla
podobný sklu,
vhodné
i pro zalévání
a laminování
univerzální,
rychle vytvrzující,
teplotně odolné
rychle vytvrzující,
pro lepení
termoplastů
s obecně špatnou
lepitelností,
odolnost benzínu
a olejům
tekuté,
krystalicky
čiré, flexibilní
spoj, pro lepení
termoplastů,
kovů a skla
rychle vytvrzující,
krystalicky čiré,
flexibilní spoj,
UV stabilní,
pro lepení
termoplastů,
kovů a skla
tixotropní,
houževnatý spoj,
zvláště vhodné
pro lepení kovů,
kompozitů
a termoplastů
nestékavá pasta.
houževnatý
spoj, chemická
odolnost, pro
lepení kovů,
kompozitů,
plastů
univerzální,
flexibilní spoj,
zvláště vhodné
pro PC, PA
a kompozity
rychle vytvrzující,
zvláště vhodné
pro plasty a kovy,
s vysokou adhezí
i bez předúpravy
univerzální,
flexibilní spoj,
rychle vytvrzující,
zvláště vhodné
pro plasty a kovy,
s vysokou adhezí
i bez předúpravy,
odolnost dynamické zátěži
rychle vytvrzující,
teplotně
a chemicky
odolné, vhodné
pro kovy a tvrdé
plasty, s vysokou
adhezí i bez
předúpravy
Chemický typ
EP
EP
EP
EP
EP
EP
PU
EP
MMA
MMA
PU
PU
PU
EP
PU
MMA
MMA
MMA
Směšovací poměr
1:1
1:1
1:1
1:1
2:1
1:1
1:1
10 : 3,5
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
10 : 1
10 : 1
10 : 1
5 mm
10 mm
5 mm
8 mm
5 mm
Rychlé vytvrzení
Pomalé vytvrzení
Spárování / tmelení
Smrštění
4 mm
10 mm
minimální
minimální
minimální
minimální
minimální
minimální
minimální
malé
velké
velké
malé
malé
malé
minimální
malé
velké
velké
velké
Barva
žlutá
průsvitná
světle žlutá
průhledná
žlutá
průsvitná
světle šedá
metalická
šedá
metalická
béžová
mléčná
průsvitná
krystalicky
čirá
žlutá
světle
žlutá
bezbarvá
čirá
bezbarvá
čirá
šedá
černá
béžová
světle
hnědá
červená
červená
Balení
K-kartuše, T-tuba, WP-pracovní souprava
K 50 ml
K 200 ml
K 50 ml
K 200 ml
WP 2 kg
K 50 ml
K 200 ml
K 50 ml
K 200 ml
K 400 ml
K 50 ml
K 200 ml
WP 2 kg
K 200 ml
WP 2 kg
K 200 ml
WP 0,5 kg
K 50 ml
K 400 ml
K 50 ml
K 400 ml
K 50 ml
K 200 ml
K 50 ml
K 200 ml
K 50 ml
K 400 ml
K 50 ml
K 400 ml
K 50 ml
K 400 ml
K 50 ml
K 50 ml
K 500 ml
1,16
1,05
1,18
1,20
1,60
1,4
1,13
1,10
1,00
1,00
1,10
1,12
1,32
1.30
1,20
1,20
1,00
1.20
80
30-45
25-35
tixotropní
tixotropní
tixotropní
8
0,15
45
60
10
5
tixotropní
tixotropní
50
70
tixotropní
tixotropní
6–10
90–100
5–8
50–80
60
30–40
40
40–50
2–3
10
3–4
6
40
60
10
5
10
5
Čas vytvrzování
při 23/60 °C pro dosažení LSS 1 MPa*
při 23/60 °C pro dosažení LSS 10 MPa*
30´ / 5´
3 h / 20´
7 h / 30´
10 h / 45´
20´ / 2´
1 h / 10´
4 h / 20´
13 / 40´
3 h / 15´
5 h / 20´
4 h / 17´
6 h / 35´
4 h / 25´
16 h / 30´
16 h / 90´
25 h / 2,5 h
8´ / 2´40°C
18´ / 5´40°C
18´ / 15´40°C
30´ / 20´40°C
1 h / 6´
8 h / 30´
15´ / 2´
5 h / 30´
4 h / 25´
8 h / 60´
4 h / 20´
10 h / 60´
100´ / 10´
8h/4h
5´ / 2´40°C
30´ / 15´40°C
20´ / 5´40°C
20´ / 10´40°C
8´ / 3´40°C
30´ / 15´40°C
Střihová pevnost (MPa) /
Odolnost proti odloupnutí (N/mm)
19/6
26/5
17/5,5
18/4
19/3
17/4
8/4
16/0,2
23/11
25/4
21/8
14/1,2
24/3,1
19/4
9/6
12/3
24/5,4
25/3
Tg / Tmax pro LSS = 5 MPa (°C)
40/80
45/90
40/80
45/80
85/140
65/110
flex/40
40/60
65/110
45/100
20/60
7/55
28/80
65/105
-34/65
80/95
100/67
140/120
Teplotní odolnost
Chemická odolnost
Odolnost povětrnostním vlivům
Tuhý spoj
Houževnatý spoj
Flexibilní spoj
Hustota (g/cm3)
Viskozita při 23 °C (Pa.s)
Doba použitelnosti
směs 100g-ve špičce (min. při 23 °C)
Adheze na běžně používané materiály
Adheze na běžně používané materiály
GRP
dobrá
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
uspokojivá
výborná
výborná
dobrá
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
dobrá
CFRP
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
dobrá
uspokojivá
výborná
výborná
dobrá
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
SMC
dobrá
výborná
dobrá
výborná
výborná
výborná
výborná
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
výborná
dobrá
výborná
výborná
dobrá
ABS
dobrá
výborná
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
výborná
uspokojivá
dobrá
výborná
výborná
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
PVC
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
uspokojivá
výborná
výborná
výborná
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
výborná
dobrá
uspokojivá
dobrá
dobrá
dobrá
uspokojivá
výborná
dobrá
uspokojivá
výborná
výborná
výborná
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
výborná
dobrá
dobrá
PC
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
výborná
uspokojivá
výborná
výborná
výborná
dobrá
dobrá
dobrá
výborná
výborná
dobrá
dobrá
PA
dobrá
výborná
dobrá
uspokojivá
dobrá
uspokojivá
dobrá
uspokojivá
výborná
uspokojivá
uspokojivá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
železné kovy
dobrá
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
dobrá
dobrá
výborná
výborná
výborná
dobrá
výborná
výborná
dobrá
výborná
dobrá
dobrá
nerez ocel
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
uspokojivá
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
dobrá
výborná
výborná
výborná
hliník
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
uspokojivá
dobrá
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
dobrá
výborná
výborná
výborná
měď
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
uspokojivá
dobrá
výborná
dobrá
výborná
dobrá
výborná
výborná
dobrá
výborná
výborná
výborná
mosaz
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
uspokojivá
dobrá
výborná
výborná
výborná
dobrá
výborná
výborná
dobrá
výborná
výborná
výborná
zinek/pozink
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
uspokojivá
dobrá
dobrá
dobrá
výborná
dobrá
výborná
výborná
výborná
dobrá
výborná
dobrá
dobrá
guma
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
uspokojivá
dobrá
uspokojivá
uspokojivá
uspokojivá
uspokojivá
uspokojivá
uspokojivá
uspokojivá
uspokojivá
uspokojivá
sklo
dobrá
dobrá
dobrá
uspokojivá
uspokojivá
uspokojivá
uspokojivá
výborná
uspokojivá
dobrá
výborná
výborná
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
keramika
dobrá
výborná
výborná
výborná
dobrá
dobrá
dobrá
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
dobrá
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
uspokojivá
dobrá
dobrá
dobrá
výborná
dobrá
uspokojivá
dobrá
dobrá
uspokojivá
uspokojivá
PMMA
dřevo
* LSS 1MPa – manipulační pevnost, LSS 10MPa – cca 50 % konečné pevnosti
www.bisi.cz
Lepidla a tmely pro průmyslové aplikace
AP
730
732
734
736
Q3-1566
Q3-3379
7091
7093
7094
AS7096
748
3140
3145
3559
HM2500
HM2510
HM2520
Q3-3526
Q3-3636
EA-2626
univerzální
lepidlo/tmel
pro všeobecné
průmyslové
aplikace
fluorosilikon
odolný vůči
palivům, rozpouštědlům
a olejům,
vhodný pro
kompletaci
a opravy
palivových
systémů/nádrží,
vhodný pro
FIPG aplikace,
vynikající
dielektrické
vlastnosti
univerzální
potravinářské
lepidlo/tmel,
vynikající
dielektrické
vlastnosti
tekuté
samonivelační
lepidlo/tmel,
vynikající
dielektrické
vlastnosti,
dobrá adheze
na silikon –
vhodné pro
opravy
silikonových
dílů/spojů, pro
malé spoje
a zalévání
kabelových
průchodek
a konektorů
teplotně odolné
potravinářské
lepidlo/tmel,
vhodné pro
spoje s trvalým
tepelným
zatížením,
použitelné
i jako
zapouzdřovací
hmota, případně
povrchová
ochrana
teplotně odolné
lepidlo/tmel,
vhodné pro
spoje s trvalým
tepelným
zatížením,
včetně těsnění
olejových
a chladicích
okruhů
teplotně odolné
tekuté
samonivelační
lepidlo/tmel,
vhodné pro
flexibilní spoje
s trvalým
tepelným
zatížením,
včetně sériové
výroby domácích spotřebičů
(žehličky,
pračky, trouby)
univerzální
neutrální
lepidlo/tmel
s vynikající
adhezí na
plasty, lakované
kovy, sklo
i keramiku
(obecně
na neporézní
materiály),
vhodné pro FIPG
aplikace
univerzální
neutrální
lepidlo/tmel
s nízkým
modulem
pružnosti
(0,43 MPa)
tekuté
samonivelační
neutrální
lepidlo/tmel
s nízkým
modulem
pružnosti
(0,5 MPa)
univerzální
translucentní
neutrální
lepidlo/tmel
univerzální
neutrální
lepidlo/tmel,
vhodné pro
potravinářské
aplikace
tekuté
samonivelační,
neutrální
lepidlo/tmel,
vynikajicí
dielektrické
vlastnosti,
použitelné
i jako
zapouzdřovací
hmota, případně
povrchová
ochrana
tixotropní
neutrální
lepidlo/tmel,
vynikajicí
dielektrické
vlastnosti,
vhodné
především
pro elektrotechnické aplikace,
pro lepení dílů
nebo zajišťování
součástek,
ochrana proti
vibracím
rychle
vulkanizující
neutrální
lepidlo/tmel,
s nízkým
modulem
pružnosti
(0,8 MPa)
reaktivní
hotmelt pro
kompletaci
a montáž
s okamžitou
manipulační
pevnosti,
minimální
obsah VOC,
adheze i na
problematické
plasty
bez předúpravy
(teflon, PA, PP)
reaktivní
hotmelt pro
kompletaci
a montáž
s okamžitou
manipulační
pevnosti,
minimální
obsah VOC,
adheze i na
problematické
plasty
bez předúpravy
(teflon, PA, PP)
stejné jako
2500/2510,
navíc zvýšená
odolnost
proti sklouznutí
lepených dílů,
lepší teplotní
odolnost
rychle
vulkanizující
lepidlo s vynikající adhezí
na většinu
průmyslových
plastů a kovů,
pro aplikace
v automobilovém průmyslu
(světlomety,
panely, palubní
desky)
a při výrobě
domácích
spotřebičů,
UV stabilní
rychle
vulkanizující
lepidlo s vynikající adhezí
na většinu
průmyslových
plastů,
pro aplikace
v automobilovém průmyslu
(světlomety,
mlhovky),
minimalizovaný
fogging
velmi rychle
vulkanizující
lepidlo s dobrou adhezí
na většinu
průmyslových
plastů, kovů,
sklo a keramiku; pro aplikace
v automobilovém průmyslu
(světlomety,
mlhovky) a při
výrobě domácích spotřebičů
1K RTV
acetát
1K RTV
acetát
1K RTV
acetát
1K RTV
acetát
1K RTV
acetát
1K RTV
acetát
1K RTV
acetát
1K RTV
alkoxy neutrál
1K RTV
alkoxy neutrál
1K RTV
alkoxy neutrál
1K RTV
alkoxy neutrál
1K RTV
alkoxy neutrál
1K RTV
alkoxy neutrál
1K RTV
alkoxy neutrál
1K RTV
neutrální oxim
1K RTV tavný
alkoxy neutrál
1K RTV tavný
alkoxy neutrál
1K RTV tavný
alkoxy neutrál
2K (100 : 10)
RTV/HTV
alkoxy neutrál
2K (100 : 10)
RTV/HTV
alkoxy neutrál
2K (100 : 13)
RTV/HTV
alkoxy neutrál
nestékavá pasta
nestékavá pasta
nestékavá pasta
nestékavá pasta
nestékavá pasta
nestékavá pasta
45 000
nestékavá pasta
nestékavá pasta
73 500
nestékavá pasta
nestékavá pasta
28 000
nestékavá pasta
nestékavá pasta
32 000
nestékavá pasta
nestékavá pasta
210 000
105 000
110 000
báze: 200 000
kat.: 11–55 000
báze: 200 000
kat.: 18–200 000
báze: 205 000
kat.: 11–55 000
čirá
bílá
šedá
černá
bílá
čirá
bílá
černá
čirá
bílá
červená
černá
červená
bílá
šedá
černá
bílá
šedá
černá
černá
čirá
bílá
bezbarvá
průsvitná
bezbarvá
průsvitná šedá
černá
krystalicky čirá
krystalicky čirá
čirá
šedá RAL 7038
černá RAL 7016
šedá RAL 7000
černá RAL 7016
černá RAL 7021
šedá RAL 7000
černá RAL 7021
T 90 ml
K 310 ml
T 90 ml
K 170 ml
T 90 ml
K 310 ml
T 90 ml
K 310 ml
T 90 ml
K 300 ml
K 310 ml
K 310 ml
K 310 ml
K 310 ml
K 310 ml
K 310 ml
T 90 ml
K 310 ml
T 90 ml
K 310 ml
T 90 ml
K 310 ml
K 310 ml
K 50 g
K 304 ml
K 50 g
K 304 ml
K 50 g
K 304 ml
pouze
průmyslové
balení
pouze
průmyslové
balení
pouze
průmyslové
balení
Doba tvorby
povrchové slupky
„skin-over time“
(min.)
11
5
7
7
10
5
8
15
15
25
10
15
30
30
5
15
(doba otevření)
15
(doba otevření)
15
(doba otevření)
8
(doba tevření)
5
(doba otevření)
3
(doba otevření)
Nelepivost
„tack-free time“
(min.)
21
25
20
13
17
15
20
28
28
50
30
46
70
70
25
15
15
15
20
10
5–18
Rychlost
vulkanizace
při 25 °C,
50 % rel.vlhkosti
3 mm /
/ 24 hod.
3 mm /
/ 24 hod.
3 mm /
/ 24 hod.
3 mm /
/ 24 hod.
3 mm /
/ 24 hod.
3 mm /
/ 24 hod.
2 mm /
/ 24 hod.
2 mm /
/ 24 hod.
2 mm /
/ 24 hod.
2 mm /
/ 24 hod.
2 mm /
/ 24 hod.
2 mm /
24 hod.
1 mm /
/ 24 hod.
1 mm /
/ 24 hod.
3,5 mm /
/ 24 hod.
3 mm /
/ 48 hod.
3 mm /
/ 48 hod.
3 mm /
/ 48 hod.
záleží na
materiálu
a zvoleném teplotním profilu
vulkanizace
záleží na
materiálu
a zvoleném teplotním profilu
vulkanizace
záleží na
materiálu
a zvoleném teplotním profilu
vulkanizace
1,03
1,41
1,04
1,03
1,04
1,06
1,30
1,40
1,50
1,01
1,03
1,33
1,03
1,10
1,30
1,06
1,07
1,12
cca 1,32
cca 1,27
cca 1,33
25
37
25
27
26
43
34
37
30
19
18
35
31
47 (bezbarvá)
51 (šedá)
40
60
47
33
38 (šedá)
40 (černá)
32 (šedá)
35 (černá)
43 (šedá)
45 (černá)
–50/+180
–65/+200
–60/+180/+205
(čirá, bílá)
–60/+205/+230
(černá)
–65/+180
–50/+260/+315
–50/+260/+315
–50/+250/+275
–55/+180
–50/+180
–50/+180
–50/+150
–55/+177
–65/+200
–65/+200
–40/+220
–45/+110
–45/+110
-45/+150
–50/+190
–50/+180
–50/+180
Průtažnost
(%)
540
240
540
315
600
340
290
680
700
220
500
350
420
680
400
1000
760
1000
280
270
>300
>200
Pevnost v tahu
(MPa)
2,2
2,3
2,3
1,5
2,4
3,6
3,2
2,5
1,7
1,1
1,3
1,9
3,1
1,3
1,6
0,12 (15 min.)
0,19 (60 min.)
2,4 (finální)
0,03 (15 min.)
0,04 (60 min.)
2,7 (finální)
0,02 (15 min.)
0,03 (60 min.)
4,8 (finální)
2,0 (šedá)
2,1 (černá)
>1,8
>1,9
FDA 177.2600
NSF 51
NSF 61
UL
FDA 177.2600
NSF 51
NSF 61
FDA 177.2600
NSF 51
NSF 61
Chemický typ
a způsob
vulkanizace
Viskozita
při 25 °C
(Pa.s)
Barva
Balení
K-kartuše, T-tuba
Hustota
(g/cm3)
Tvrdost
(Shore A)
Teplotní odolnost
min/max/špičky
(°C)
Odolnost proti
odloupnutí /
roztržení (kN/m)
2,6 / 4,7
3/–
7,0 / -
Dielektrická
pevnost
(kV/mm)
13,0
21,6
17,0
18,7
0,445
20,0
Dielektrická
konstanta
5,5 100 Hz
2,8 100 Hz
2,7100 Hz
3,3 100 Hz
3,21 10 kHz
2,52 100 Hz
2,83 100 Hz
2,83 100 kHz
0,0034 100 Hz
0,0043 100 kHz
0,0015 100 Hz
0,00034 100 Hz
0,00019 100 kHz
0,0087 100 Hz
0,0028 10 kHz
0,004 100 Hz
0,001100 kHz
0,0005 100 Hz
0,0002100 kHz
FDA 177.2600
MIL A-46106
MIL A-46106
FDA 177.2600
MIL A-46146
UL 94 HB
MIL A-46146 UL
94 V-1
UL 746 C
MIL A-46146 UL
94 V-1
UL 746 C
Ztrátový
činitel
Normy
www.bisi.cz
FDA 177.2600
MIL A-46106
UL
Lepidla a tmely pro průmyslové aplikace
Čisticí
a odmašťovací
prostředky
Aplikační prostředky
a pomocné materiály
Pistole pro aplikaci
lepidel a tmelů
Araldite® ManGun
Araldite® EconGun
profesionální víceúčelová lehká
ergonomická pistole
jednoúčelová pistole
pro vytlačování 2K materiálů
ze standardních kartuší v poměru 1 : 1
a 2 : 1, případně 10 : 1 | změna poměru
se provádí jednoduchou výměnou
dvoupístu | k dispozici v provedení
pro kartuše 50, 200 nebo 400 ml
pro vytlačování 2K materiálů
ze standardních kartuší v poměru 1 : 1 |
k dispozici v provedení pro kartuše
50 nebo 200 ml
Cox EasyFlow TM
Cox AirFlow TM
profesionální vytlačovací pistole
vytlačovací pistole
profesionální vytlačovací
pneumatická pistole
převod 12 : 1 pro snadnou aplikaci 1K
materiálů včetně velmi hustých |
k dispozici v provedení pro kartuše
310 ml nebo salámy 600 ml
převod 7 : 1 pro aplikaci 1K materiálů |
k dispozici v provedení pro kartuše
310 ml
Cox PowerFlow TM
Primery
(nátěry pro zvýšení
přilnavosti lepidla)
Dow Corning® R40
BISI Universal Cleaner
univerzální odmašťovadlo a čistidlo
univerzální průmyslové
odmašťovadlo a čistidlo
doporučeno k použití před aplikací
materiálů Dow Corning |
balení: 1 l nebo 5 l
| rychle schnoucí | ekologicky
akceptovatelné | na bázi acetonu
a izopropylalkoholu |
balení: 1 l nebo 5 l
Geocel®
Universal Wipes
Utěrky Wypall
vlhčené ubrousky
suché papírové utěrky (38 × 33 cm)
na čištění rukou, nástrojů
a neporézních materiálů od
nevulkanizovaných silikonů, prachu
a mastnoty | balení: dóza 150 ks
k čištění neporézních povrchů
a nástrojů pomocí tekutých prostředků
(R40, BISI Universal Cleaner) |
balení: role 500 ks
Dow Corning®
Primer 1200 OS
Dow Corning®
Primer C
univerzální primer
primer na plasty
zlepšuje přilnavost silikonových
lepidel k neporézním materiálům |
balení: 500 ml
zlepšuje přilnavost silikonových
lepidel k plastovým materiálům, PVDF
barvám a polyesterovým práškovým
barvám | balení: 385 g
Dow Corning®
Primer P
primer na porézní materiály
Steinel® PurGlue 50
hobby tavná pistole
pro aplikaci hotmeltů řady
Dow Corning HM z kovové kartuše
50 g | nahřívání probíhá ve stojanu
připojenému k el. síti (240 V), samotná
pistole je bezdrátová
Bühnen HB 700
zlepšuje přilnavost silikonových
lepidel k porézním materiálům vč.
zdiva, přírodního kamene a betonu |
balení: 500 ml
pro poloautomatickou aplikaci
1K materiálů | snížená hlučnost |
integrovaný regulátor tlaku | vstupní
tlak 6 bar | k dispozici v provedení
pro kartuše 310 ml nebo salámy
600 ml
Pracovní
pomůcky
BISI stěrka
Dow Corning® řezák
univerzální plastová stěrka
pomůcka pro snadné
a bezpečné otevírání kartuší
profesionální pneumatická
tavná pistole
pro vtlačování lepidla/tmelu do spáry
a ke konečné úpravě povrchu spáry
pro aplikaci hotmeltů řady
Dow Corning HM z kovové kartuše
305 ml | elektronická regulace
provozních parametrů | dodáváno
včetně vzduchového filtru a regulátoru
tlaku | vstupní tlak 6 bar | široké
příslušenství aplikačních trysek
Mixer – směšovací špička
slouží taktéž k seříznutí vytlačovací
špičky do požadovaného průměru
a sklonu
náhradní špičky 50 nebo 200/400 ml
pro směšování 2K materiálů |
balení: 10 ks nebo 50 ks
www.bisi.cz
Lepidla a tmely pro průmyslové aplikace
Vysvětlivky
1K
jednokomponentní
2K
dvoukomponentní
rychle
teplotní odolnost
vytvrzující/vulkanizující
Vysvětlivky
pomalu
chemická odolnost
vytvrzující/vulkanizující
RT
vytvrzení/vulkanizace
za pokojové teploty
tekutý
HT
vytvrzení/vulkanizace
za zvýšené teploty
nestékavý/tixotropní
neprůhledná
vyplňování spár/tmelení
průsvitná
houževnatý spoj
průhledná
flexibilní spoj
1K – jednokomponentní
GRP (Glass Reinforced Plastic) – skelný
laminát
2K – dvoukomponentní
ABS – akrylonitrilbutadienstyren
CIPG (Cured-in-Place-Gasket) – těsnění
lité přímo do drážky, kompletace
před vulkanizací
CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic) –
uhlíkový laminát
FDA 177.2600 – norma definující
požadavky na materiály ve styku s pitnou
vodou
FIPG (Formed-in-Place-Gasket) – těsnění
lité přímo do drážky, kompletace
po vulkanizaci
HTV (High Temperature Vulcanized) –
vulkanizující za zvýšené teploty
LSS (Lap Shear Strengh) – střihová
pevnost spoje
odolnost vůči palivům a olejům
minimální smrštění
vysoké smrštění
se ztrátou hmotnosti lepidla a může
způsobovat nežádoucí reakce s materiály či
součástkami v prostředí lepeného spoje
PA – polyamid
PC – polykarbonát
PMMA - polymetylmetakrylát
Manipulační pevnost – střihová pevnost
spoje 1MPa umožňující manipulaci výrobkem
(lepeným dílem), nikoli však plné namáhání
RTV (Room Temperature Vulcanized) –
vulkanizující za pokojové teploty
MIL A-46106 – norma definující obecné
požadavky na silikonová lepidla
SMC (Sheet Moulding Composite) –
polyesterový skelný laminát
MIL A-46146 – norma definující požadavky
na nekorozivní silikonová lepidla
Tg – teplota skelného přechodu
NSF 51 – norma definující požadavky
na materiály ve styku s potravinami
UL 94 – norma definující požadavky
na nehořlavost materiálů používaných
v elektronice
Fogging – nežádoucí jev způsobený
uvolňováním chemikálií z lepidla, projevuje
se zmatněním povrchu čirých skel
NSF 61 – norma definující požadavky na
materiály ve styku s pitnou vodou
UL 746 C – norma definující požadavky
na polymerní materiály používané v elektronice
GRE (Glass Fibre Reinforced Epoxy) –
skelný laminát epoxidový
Outgassing – jev způsobený uvolňováním
těkavých chemikálií z lepidla, projevuje
VOC (Volatile Organic Compounds) –
těkavé organické látky
www.bisi.cz
Uvedené aplikace jsou pouze příklady a neimplikují vhodnost pro zamýšlené použití.
Pro konkrétní aplikaci kontaktujte naše specialisty k výběru správného lepidla a technologie.
Všechny informace jsou uváděny podle nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s aktuálním stavem vědy v době vydání tohoto
dokumentu. Nic z uvedených informací nezakládá explicitně ani implicitně záruku na prodejnost produktů ani na vhodnost pro zamýšlené
aplikace. Dodavatel ani výrobce neodpovídá za škody či jiné následky vzniklé v návaznosti na použití jeho produktů. Kupující, resp. uživatel, odpovídá sám za ověření vhodnosti aplikace a taktéž, že jakékoli použití produktu neporuší žádná duševní práva. Změna v hodnotách
či vlastnostech produktů je vyhrazena, veškerá data jsou platná pouze po ověření podle aktuální technické specifikace výrobce.
Lepidla a tmely pro průmyslové aplikace
Vysvětlivky
1K - jednokomponentní;
2K - dvoukomponentní;
ABS - akrylonitrilbutadienstyren
CIPG (Cured-in-Place-Gasket) - těsnění
lité přímo do drážky, kompletace před
vulkanizaci
CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic)
= uhlíkový laminát
FDA 177.2600 - Norma pro kontakt
materiálů s pitnou vodou
FIPG (Formed-in-Place-Gasket) - těsnění lité přímo do drážky, kompletace po
vulkanizaci
Fogging - nežádoucí jev způsobený
uvolňováním chemikálií z lepidla, proje-
vuje se zmatněním povrchu čirých skel
GRE (Glass Fibre Reinforced Epoxy) =
skelný laminát epoxidový
(1) GRP (Glass Reinforced Plastic) =
skelný laminát
HTV (High Temperature Vulcanized) vulkanizující za zvýšené teploty
LSS (Lap Shear Strengh) - střihová
pevnost spoje
MIL A-46106 - Norma definující požadavky na silikonová lepidla
MIL A-46146 - Norma definující požadavky na nekorozivní silikonová lepidla
NSF 51 - Norma pro kontakt materiálů
s potravinami
NSF 61 - Norma pro kontakt materiálů
s pitnou vodou
Outgassing - jev způsobený uvolňováním chemikálií z lepidla, projevuje
se ztrátou hmotnosti lepidla a může
způsobovat nežádoucí reakce s materiály/součástkami v prostředí lepeného
spoje
PA - polyamid
PC - polykarbonát
PMMA - polymethylmethakrylát
RTV (Room Temperature Vulcanized) vulkanizující za pokojové teploty
SMC (Sheet Moulding Composite) polyesterový skelný laminát
UL 94 - Norma definující požadavky na
nehořlavost materiálů používaných v
elektronice
UL 746 C - Norma definující požadavky
na polymerní materiály používané v
elektronice
VOC (Volatile Organic Compounds) těkavé organické látky
Uvedené aplikace jsou pouze příklady a neimplikují vhodnost pro zamýšlené použití. Pro konkrétní aplikaci kontaktujte naše specialisty pro výběr
správného lepidla a technologie.
Všechny informace jsou uváděny podle nejlepšího vědomí a svědomí v souladu
s aktuálním stavem vědy v době vydání tohoto dokumentu. Nic z uvedených
informací nezakládá explicitně ani implicitně záruku na prodejnost produktů
ani na vhodnost pro zamýšlené aplikace. Dodavatel ani výrobce neodpovídá za
škody či jiné následky vzniklé v návaznosti na použití jeho produktů. Kupující
resp. uživatel odpovídá sám za ověření vhodnosti aplikace a taktéž, že jakékoli
použití produktu neporuší žádná duševní práva. Změna v hodnotách či vlastnostech produktů je vyhrazena, veškerá data jsou platná pouze po ověření podle
Biesterfeld Silcom Slovakia s.r.o.
Biesterfeld Silcom s.r.o.
Biesterfeld Silcom s.r.o.
Biesterfeld Silcom Slovakia
Bratislava Business Centrum I.
Novodvorská 994
Novodvorská 994
s.r.o.
Plynárenská
1
CZ - 142 21 Praha 4CZ – 142 21 Praha 4
Bratislava
Business Centrum I.
SK
821
09
Bratislava
Tel.: +420 241 490 231
Tel.: +420 241 490 231
Plynárenská 1
63409
047-8
Fax: +420 241 490 Fax:
094 +420 241 490 094 Tel.: +421
SK253
– 821
Bratislava
Fax: +421
253
419
008 634 047–8
Tel.: +421 253
Fax: +421 253 419 008
www.bisi.cz
www.bisi.cz
[email protected]
[email protected]

Podobné dokumenty

Katalog BISI lepidla a tmely_NEW

Katalog BISI lepidla a tmely_NEW Při lepení plechů a tabulových materiálů se využívají různé pomůcky a výztuhy do rohů; je preferováno použití lepidel se schopností vyplňovat spáry.

Více

Klikněte zde ke stažení našeho nového katalogu

Klikněte zde ke stažení našeho nového katalogu Protože jednotlivé typy manžet jsou přesně navrženy podle zamýšleného použití a přesně definovaných vlastností.

Více

katalogu Zastoupení značek

katalogu Zastoupení značek FT 55-RHM | 550 mm = Potentiometer

Více

B!OMULTIvitamin

B!OMULTIvitamin si tělo vyrobit samo neumí, a proto je nutné přijímat je v potravě již vytvořené nebo ve formě provitaminů (betakaroten je provitaminem vitaminu A). Výjimkou jsou vitaminy K a H, které se tvoří v t...

Více

Vyšetření slzného filmu - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

Vyšetření slzného filmu - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC usazenin lipidů než jejich silikon-akrylátoví předchůdci, přičemž tito mají zase větší sklon vytvářet usazeniny proteinů. Kontaktologové by měli mít na paměti tyto rozdíly při vyběru nejvhodnějšího...

Více

Kapitola07_Technologie výroby potištěných skládaček

Kapitola07_Technologie výroby potištěných skládaček Grafická úprava zobrazuje zabalené zboží a jeho užití. K tomu účelu se využívají stále ve větší míře náročné grafické úpravy, jejichž kvalitní reprodukce si vyžaduje dobrou potiskovatelnost používa...

Více

LEPIDLO 4v1

LEPIDLO 4v1 Vhodné pro vnitřní a venkovní lepení obkladů a dlažby (keramika, granit, kámen, mramor…)až do tloušťky 20 mm. Má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů – beton, omítka, sádrokarton, dře...

Více

Katalog BISI elektrotechnika a energetika_NEW

Katalog BISI elektrotechnika a energetika_NEW UV materiály pro zapouzdřování LED ...................................................................................................... 25

Více