Objekt Timer a ProgressBarr – Videostop

Komentáře

Transkript

Objekt Timer a ProgressBarr – Videostop
Objekt Timer a ProgressBarr – Videostop
V této kapitole se seznámíme s objektem Timer a ProgressBar a za jejich využití vytvoříme
známou hru Videostop.
Objekt Timer
Tento objekt dokáže spouštět v zadaném časovém intervalu zvolenou proceduru. Objekt Timer
nalezneme na kartě systém.
Objekt Timer můžeme tažením umístit kamkoliv do formuláře, protože po spuštění není viditelný.
Objekt Timer má dvě důležité vlastnosti:
Enabled - udává, jestli je komponenta Timer aktivní a jestli se vykonává její událost OnTimer
Interval - udává dobu v milisekundách, která uplyne mezi dvěma událostmi OnTimer (teoreticky, v
praxi záleží na tom, co počítač právě dělá)
Jedinou událostí této komponenty je:
OnTimer - do této události se píšou příkazy, které pak komponenta Timer pravidelně vykonává.
Frekvence tohoto vykonávání závisí na hodnotě vlastnosti Interval. Událost OnTimer se vykonává
jen pokud je vlastnost Enabled komponenty Timer nastavena na true .
Objekt ProgressBar
– slouží ke grafickému zobrazení průběhu nějakého děje (viz obr.). Objekt naleznete na kartě
Common Controls.
ProgressBar umožňuje graficky znázornit velikost svojí vlastnosti Position, ve spojení s objektem
Timer tak může znázornit průběh nějakého děje. Její nejdůležitější vlastnosti jsou:
Min a Max - minimální a maximální hodnota
Position - aktuální hodnota(číslo od Min do Max)
Hra Videostop
Ve hře Videostop jde o to, zastavit měnící se čísla ve chvíli, kdy jsou zobrazena alespoň dvě stejná
čísla (5 bodů). Za tři stejná čísla obdrží hráč 10 bodů.
Založte si nový projekt a připravte si formulář dle obrázku.
Událost OnTimer
Stačí provést dvojklik na objekt Timer a můžeme začít programovat proceduru, která se bude
spouštět vždy po uplynutí časového intervalu zadaného ve vlastnosti Interval(zadal jsem 500).
Po spuštění procedury se zvýší hodnota ProgressBar1.Position o 1.
Jestliže uplyne daný čas ProgressBar1.Position>99 pak se vypne časovač, zobrazí se zpráva s
dosaženým počtem bodů a vypne program.
V proceduře spouštěné po kliknutí na tlačítko start bude pouze spuštění časovače, aby časovač
neběžel již při spuštění aplikace musíme nastavit vlastnost Enabled objektu Timer na False.
Událost spouštěná po kliknutí na tlačítko Stop nejprve zastaví časovač a pak zjistí kolik bylo
zastaveno stejných čísel a podle toho přičte příslušný počet bodů.
Pro jistotu jen připomenu, že použite proměnné musí být uvedeny v deklarační části.
Úkol:
Vytvoř aplikaci dle této kapitoly.
Uprav aplikaci, aby se v případě neúspěšného zastavení 5 bodů odečetlo.

Podobné dokumenty

- Katedra technické a informační výchovy PdF UP v

- Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Obr. 3 Chybové hlášení aplikace Práce s časem 3) Zobrazení aktuálního času Poklepejte na ovládací prvek Timer1. Dojde k vytvoření události Timer1_Timer. Tato událost se aktivuje vždy když nastane v...

Více

Multiplace 2011

Multiplace 2011 Audiovizuální představení, instalace, koncerty, dílny, párty i performance budou součástí festivalu v 9 městech v 6 evropských zemích, mezi kterými nebude chybět ani Česká republika. Multiplace je ...

Více

Google Earth

Google Earth Prohlížení míst na celém světě Vyhledání hotelů, bank, letišť kdekoliv na zeměkouli Průzkum terénu a plánování povrchových uprav Sdílení označených míst s přáteli Plánování trasy Pokročilé verze ja...

Více

registrace, první spuštění

registrace, první spuštění  Verze pro řidiče jednotlivce: do formuláře vepište REGISTRAČNÍ KÓD z obalu instalačního CD + všech 16 znaků čísla karty řidiče (pole 5b)

Více

Pozadí stránky

Pozadí stránky Pozadí stránky Style - atribut tagu - barva pozadí  Části textu - odstavec -

Odstavec

- oddíl -
Oddíl

Více

Kalkulačka TRULY s nastavitelným ( model 818, 819, 830A,836

Kalkulačka TRULY s nastavitelným ( model 818, 819, 830A,836 přičtení hodnoty z displeje do paměti Modečtení hodnoty z displeje od hodnoty uložené v paměti GT Grand Total; při každém stisknutí = se hodnota z displeje přičte do paměti "GT", stisknutím GT je c...

Více