Návod k použití

Transkript

Návod k použití
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
CZ
Návod k použití
Návod pro rychlý start
Tento návod k obsluze vám pomůže k
okamžitému používání vašeho fotoaparátu.
Činnost tlačítek
Ovládání pomocí nabídek
Tisk snímků
Použití OLYMPUS Master
Poznejte svůj fotoaparát lépe
Dodatek
( Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím,
pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně využít a prodloužit jeho životnost. Návod si
pečlivě uschovejte pro další použití.
( Před pořizováním důležitých snímků se seznamte s fotoaparátem a pořiďte několik zkušebních snímků.
( V zájmu průběžného zdokonalování svých výrobků si společnost Olympus vyhrazuje právo aktualizací
a změn informací v tomto návodu.
( Obrázky displeje a fotoaparátu použité v tomto návodu k obsluze vznikly během vývojové fáze a mohou se
lišit od finálního výrobku.
Obsah
Návod pro rychlý start
str. 3
Činnost tlačítek
str. 11
Ovládání pomocí nabídek
str. 21
Tisk snímků
str. 48
Vyzkoušejte si přímo na fotoaparátu
pomocí následujících obrázků funkci
tlačítek fotoaparátu.
Naučte se vše o nabídkách, od základních
činností až po funkce jednotlivých nabídek
a jejich různá nastavení.
Naučte se vytisknout snímky, které jste
pořídili.
Použití OLYMPUS Master
str. 55
Poznejte svůj fotoaparát lépe
str. 62
Dodatek
str. 77
2
CZ
Naučte se přenést snímky do počítače a
uložit je.
Odhalte více o svém fotoaparátu
a zjistěte, co dělat, když máte k jeho
činnosti nějaké otázky.
Přečtěte si o praktických funkcích a
bezpečnostních opatřeních, budete
používat fotoaparát efektivněji.
Zkontrolujte tyto položky (obsah balení)
Digitální fotoaparát
USB kabel
Řemínek / Přezky řemínku
Kabel AV
OLYMPUS Master 2
CD-ROM
Návod pro rychlý start
Baterie velikosti AA (čtyři)
Krytka objektivu /
Poutko krytky objektivu
Položky bez vyobrazení: Návod (tento), základní návod k obsluze a záruční list.
Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení.
Připevněte řemínek a krytku objektivu
Použijte vždy přiložený řemínek a přezky.
• Řemínky a přezky nasaďte spolu. Pokud přezky sestavíte bez řemínku, mohou odpadnout.
Očko pro řemínek
• Přezku nakloňte tak, aby prošla očkem.
• Zasuňte zcela dovnitř.
CZ
3
• Stejným způsobem připevněte řemínek k druhé
přezce.
Návod pro rychlý start
Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl.
Příprava fotoaparátu
a. Vložení baterie do fotoaparátu
4
CZ
b. Vložte do fotoaparátu kartu xD-Picture Card (volitelná)
Kryt karty
Vrub
• Kartu zasuňte rovně dovnitř.
• Zasouvejte kartu tak dlouho, až s cvaknutím zaskočí
na své místo.
Návod pro rychlý start
Oblast kontaktů
• Při vyjímání karty ji zatlačte dovnitř, pomalu uvolněte
a pak vyjměte.
Tento fotoaparát umožňuje fotografovat na přídavnou kartu xD-Picture Card™ (dále jen
karta). Při fotografování bez karty se snímky ukládají do vnitřní paměti fotoaparátu.
Podrobnosti o kartě naleznete v kapitole »Karta« (str. 78).
CZ
5
Zapněte fotoaparát
Zde je vysvětleno, jak se fotoaparát zapíná v režimu snímání.
a. Nastavte přepínač režimů na h.
Režim snímání
Snímání videosekvencí (režim snímání)
Návod pro rychlý start
Režimy snímání statických snímků
h
Fotoaparát určí automaticky optimální nastavení podle podmínek fotografování.
P
Fotoaparát automaticky nastaví optimální clonu i expoziční dobu.
A
Funkce umožňuje ruční nastavení clony.
S
Změna expoziční doby pro pořizování snímků.
M
Funkce umožňuje ruční nastavení expoziční doby a clony.
r
Tento režim umožňuje ruční nastavení každé funkce a použití jako originálního režimu
snímání.
s
Tato funkce vám umožňuje pořizovat snímky zvolením scény podle podmínek snímání.
g
Tato funkce vám umožňuje nastavit požadované položky pomocí průvodce snímáním, který
se zobrazí na displeji.
b. Sejměte krytku objektivu a stiskněte tlačítko o.
X
Y
M
D TIME
----.--.-- --:--
CANCEL
Y/M/D
MENU
• Pokud jste ještě nenastavili datum a čas,
objeví se tato obrazovka.
Fotoaparát vypnete opětovným stisknutím tlačítka o.
6
CZ
Nastavení data a času
Tipy
Směry křížového ovladače jsou v tomto návodu vyznačeny šipkami 1243.
Obrazovka nastavení data a času
Y-M-D (rok-měsíc-den)
X
Hodina
Y
M
D TIME
----.--.-- --:--
MENU
Formáty data (Y / M / D, M / D / Y, D / M / Y)
Návod pro rychlý start
CANCEL
Minuta
Y/M/D
Opouští nastavení.
a. Stiskněte tlačítko 1F a pomocí 2Y vyberte [Y].
První dvě číslice [Y] jsou pevně stanovené.
Tlačítko 1F
X
Y
M
D TIME
2007.--.-2007
.--.-- --:--
Tlačítko 2Y
CANCEL
Y/M/D
MENU
b. Stiskněte tlačítko 3#.
Tlačítko 3#
CZ
7
c. Stiskněte tlačítko 1F a pomocí 2Y
vyberte [M].
X
Y
M
D TIME
2007.12
2007
12.-.-- --:--
Y/M/D
d. Stiskněte tlačítko 3#.
CANCEL
e. Stiskněte tlačítko 1F a pomocí 2Y
vyberte [D].
MENU
X
Y
M
D TIME
2007.12
2007
12.26
26 --:--
Návod pro rychlý start
f.
Y/M/D
Stiskněte tlačítko 3#.
g. Stiskněte 1F tlačítko a pomocí 2Y
vyberte »hodiny«, »minuty«.
Čas se zobrazuje ve formátu 24 hodin.
CANCEL
MENU
X
Y
M
D TIME
2007.12
2007
12.26
26 12
12:30
30
Y/M/D
h. Stiskněte tlačítko 3#.
i.
Stiskněte tlačítko 1F a pomocí 2Y
vyberte [Y / M / D].
CANCEL
Po nastavení všech položek stiskněte
tlačítko o.
Pro přesné nastavení času stiskněte tlačítko o,
když časové znamení ukazuje 00 sekund.
Tlačítko o
8
CZ
SET OK
X
Y
j.
MENU
M
D TIME
2007.12
2007
12.26
26 12
12:30
30
CANCEL
MENU
Y/M/D
SET OK
Pořízení snímku
a. Držení fotoaparátu
Vodorovné uchopení
Svislé uchopení
b. Ostření
Zelený indikátor
signalizuje, že ostření a
expozice jsou
zaaretovány.
Tuto značku nastavte na
objekt snímku.
Návod pro rychlý start
Tlačítko spouště
(Stisknuto do poloviny)
Je zobrazen počet statických
snímků, které lze uložit.
c. Snímání
Tlačítko spouště
(Stisknuto úplně)
Indikátor přístupu na kartu bliká.
Nastavení hledáčku pomocí dioptrické korekce
a. Stiskněte tlačítko u.
b. Dívejte se do hledáčku a pomalu otáčejte
kolečkem dioptrické korekce.
Kolečko dioptrické korekce
Tlačítko u
Když vidíte [ ] (rámeček AF) jasně, nastavení je
skončeno.
CZ
9
Prohlížení snímků
a. Nastavte přepínač režimů na q.
Přepínač režimů
Křížový ovladač
Návod pro rychlý start
Následující snímek
Předchozí snímek
Mazání snímků
a. Stiskněte 4& tlačítko a pomocí 3# vyberte snímek, který chcete
vymazat.
b. Stiskněte tlačítko S.
Tlačítko 4& Tlačítko 3#
ERASE
[IN]
YES
NO
Tlačítko S
BACK
SET OK
MENU
c. Stiskem tlačítka 1F vyberte [YES] a stiskem tlačítka o snímek
vymažte.
Tlačítko 1F
ERASE
YES
NO
Tlačítko o
10
CZ
BACK
MENU
SET OK
Činnost tlačítek
Režim snímání
Režim přehrávání
Režim snímání
Režim blesku
Samospoušt’
Režim makro / Super makro
Zapínání a vypínání fotoaparátu
Režim snímání
• Displej se zapne
• Vysune se objektiv
• Než fotoaparát zapnete v režimu snímání, sundejte kryt objektivu.
Režim přehrávání
• Displej se zapne
2 Přepínač režimů
Přepínání mezi režimy snímání a přehrávání
Nastavte přepínač režimů na požadovaný snímací nebo přehrávací režim.
• Některé funkce nelze použít v závislosti na poloze přepínače režimů.
g »Funkce dostupné v režimech snímání a scénách« (str. 73)
h Pořizování snímků s automatickým nastavením
Fotoaparát určí automaticky optimální nastavení podle podmínek fotografování.
Nastavení [CAMERA MENU], jako jsou WB a citlivost ISO, není možné změnit.
P Nastavení optimální hodnoty clony a expoziční doby
Fotoaparát automaticky nastavuje optimální clonu a expoziční dobu podle jasu objektu.Nastavení
v [CAMERA MENU], jako jsou WB a citlivost ISO, není možné změnit.
CZ
11
Činnost tlačítek
1 Tlačítko o
Zapnutí:
A Změna hodnoty clony pro pořizování snímků
A
1/1000
[
F4.0
0.0
]
Stiskněte 12 po stisknutí 1F . Expoziční dobu nastavuje fotoaparát
automaticky.
Hodnota clony
1 : Zvyšuje hodnotu clony.
2 : Snižuje hodnotu clony.
SET OK
Rozsah nastavení
W: F2.8 až F8.0
T: F4.5 až F8.0
Pokud není možné dosáhnout správné expozice, hodnota clony svítí
červeně.
o : Volí nastavení.
S Změna expoziční doby pro pořizování snímků
S
1/100
[
F2.8
0.0
]
Expoziční doba
1 : Nastaví kratší expoziční dobu.
2 : Nastaví delší expoziční dobu.
SET OK
Činnost tlačítek
Stiskněte 12 po stisknutí 1F . Hodnotu clony nastavuje fotoaparát
automaticky.
Rozsah expozičních dob:
1/2 až 1/1000
(Při [NOISE REDUCT.]
nastaveném na [ON]:
až do 4 s.)
Pokud není možné dosáhnout správné expozice, expoziční doba svítí
červeně.
o : Volí nastavení.
M Změna hodnoty clony a expoziční doby při fotografování
Stiskněte 1243 po stisknutí 1F.
Expoziční rozdíl
Při překročení rozsahu ±3,0 EV se rozsvítí červeně expoziční rozdíl.
Hodnota clony
4 : Zvyšuje hodnotu clony.
3 : Snižuje hodnotu clony.
Expoziční doba
1 : Nastaví kratší expoziční dobu.
2 : Nastaví delší expoziční dobu.
o : Volí nastavení.
Rozsah nastavení: Hodnota clony F2.8 až F8.0 (Krajní hodnoty clony se mění s polohou transfokátoru.)
Expoziční doba: 15" až 1/2000 (Expoziční doby závisí na hodnotě clony.)
Pořízení záběrů s dlouhou expozicí (čas B)
Stiskem 2 nastavte expoziční dobu na BULB. Závěrka zůstává otevřená tak dlouho, dokud je tlačítko spouště
stisknuté. (Maximální doba, po kterou zůstane závěrka otevřená, činí 8 minut, je to ovšem možné pouze při
nastavení citlivosti [ISO] na [50], [100] nebo [200].)
12
CZ
r Nastavení vašeho vlastního režimu pro snímání obrázků
Tento režim umožňuje ruční nastavení funkcí a uložení až 4 snímacích režimů, které můžete pak použít jako
originální režimy snímání.
g »MY MODE SETUP Nastavení a uložení snímacích funkcí« (str. 47)
Pomocí nabídky funkcí přepněte do registrovaného My Mode.
g »Funkce, které můžete nastavit pomocí nabídky funkcí« (str. 20)
s Pořizování snímků zvolením scény podle situace
Můžete fotografovat zvolením scénického režimu podle situace.
Výběr režimu scény / změna na jiný režim scény
• Stiskněte m a vyberte [SCN] v hlavní nabídce. Stiskem 12 zvolte scénický režim a stiskněte o.
• Přepnutím do jiného režimu se většina nastavení změní na výchozí nastavení pro jednotlivé režimy.
g »s (Scéna) Pořizování snímků zvolením scény podle situace« (str. 24)
g Při nastavování postupujte podle průvodce snímáním
SH O O T IN G G U ID E
1/4
1 Shoot w/ effects preview.
2
Brightening subject.
3
Shooting into backlight.
4
Set particular lighting.
5
Blurring background.
Tato funkce vám umožňuje nastavit požadované položky pomocí průvodce
snímáním, který se zobrazí na displeji.
• Stiskem m zobrazíte znovu průvodce snímáním.
• Chcete-li změnit nastavení bez použití průvodce snímáním, nastavte
režim snímání na jiný.
• Funkce nastavené pomocí Průvodce snímáním se vrátí na základní
hodnoty po stisknutí m nebo po změně snímacího režimu.
SET OK
Fotografování s porovnáním náhledů různých efektů
Exposure effects.
0.0
+0.3
+0.7
+1.0
Pokud vyberete položku z [1 Shoot w / effects preview.] v nabídce průvodce
(Shooting Guide), obrazovka se rozdělí na 4 snímky objektu v různých
nastaveních. Tak můžete na displeji porovnat vliv nastavení.
• Křížovým ovladačem vyberte rámeček s požadovaným nastavením
a stiskněte o. Fotoaparát se automaticky přepne do režimu snímání
a umožní pořízení snímku se zvoleným efektem.
Stiskem 4 3 změníte
zobrazení.
n Záznam videosekvencí
Je-li [R] (videosekvence) nastaveno na [ON], s obrazem se nahrává i zvuk.
• Je-li [R] (videosekvence) nastaveno na [ON], není možné během snímání použít optický transfokátor.
g »R (videosekvence) Záznam zvuku s filmem« (str. 33)
• Pokud potřebujete zvětšit obraz při nastavení [R] (videosekvence) na [ON], nastavte [DIGITAL ZOOM]
na [ON].
g »DIGITAL ZOOM Zvětšení objektu« (str. 28)
Tato ikona při záznamu videosekvence svítí červeně.
Zobrazuje se zbývající délka záznamu.
Jakmile zbývající délka záznamu dosáhne 0, nahrávání se zastaví.
CZ
13
Činnost tlačítek
Při volbě [Exposure effects.]
• Je-li [IMAGE STABILIZER] nastaven na [ON], záznam nepřerušené videosekvence po delší dobu způsobí
nárůst vnitřní teploty fotoaparátu a přístroj se automaticky vypne. Vyjměte baterii a nechte přístroj před dalším
použitím vychladnout. Nebo nastavte [IMAGE STABILIZER] na [OFF]. Při použití roste i teplota vnějšího
pláště fotoaparátu. Nejedná se o závadu.
q Volba režimu přehrávání
Zobrazí se poslední pořízený snímek.
• Pomocí křížového ovladače zobrazíte další snímky.
• Pro přepínání mezi přehráváním detailů, indexovým zobrazením a kalendářovým zobrazením použijte páčku
transfokátoru.
g »MOVIE PLAY Přehrávání videosekvencí« (str. 35)
Zobrazení kontinuálně pořízených snímků v náhledovém zobrazení (Přehrávání sekvence) /
Automatické přehrávání kontinuálně pořízených snímků (Automatické přehrávání sekvence)
Při použití následujících voleb se zobrazí pouze první snímek sekvence.
[j] [c] [d] [i] [BKT] [TIMELAPSE] [AUCTION] [SHOOT & SELECT1]
[SHOOT & SELECT2] [SMILE SHOT]
• Vyberte snímky se zobrazeným s a stiskem m spustíte přehrávání náhledů (Přehrávání sekvence). Dalším
stiskem m se vrátíte k prvnímu snímku.
• Vyberte snímky se zobrazeným s a stiskem o spustíte automatické přehrávání (Automatické přehrávání
sekvence).
• Tato funkce je k dispozici pouze při přehrávání snímků pořízených tímto přístrojem.
• Při zobrazení prvního snímku můžete provedením následujících operací upravit nastavení pro všechny
snímky sekvence.
0 / y / PRINT ORDER / ERASE
Pro úpravu nastavení jednotlivého snímku nejprve stiskem m zobrazte snímek jako náhled.
Činnost tlačítek
3 Tlačítko spouště
Pořizování snímků
Pořizování statických snímků
Nastavte přepínač režimů na h, P, A, S, M, r, g nebo s a jemně namáčkněte spoušt’ (do
poloviny zdvihu). Po aretaci ostření a expozice se rozsvítí zelený indikátor (aretace ostření). Nyní pořiďte
snímek domáčknutím tlačítka spouště (úplným).
Zelený indikátor
Aretace ostření a následná kompozice snímku (aretace ostření)
S aretovaným ostřením vytvořte kompozici snímku, pak zcela
stiskněte tlačítko spouště a pořiďte snímek.
• Bliká-li zelený indikátor, není správně zaostřeno. Pokuste se
provést novou aretaci ostření.
Záznam videosekvencí
Nastavte přepínač režimů na n, namáčknutím tlačítka spouště aretujte ostření a pak úplným zmáčknutím
tlačítka spouště spust’te záznam. Dalším plným stiskem spouště záznam zastavíte.
14
CZ
4 Páčka transfokátoru
Volba ohniskové vzdálenosti při snímání / Přehrávání detailů
Snímací režim: Zvětšení objektu
Optický transfokátor: 18x
Širokoúhlý:
Tlačte páčku
směrem k W.
Telefoto:
Tlačte páčku
směrem k T.
Režim přehrávání: Změna zobrazení snímku
Přehrávání jednoho snímku
• K procházení snímků použijte křížový ovladač.
Přehrávání detailních záběrů
• Tlačte páčku směrem k T, obraz se
postupně zvětší až 10 krát oproti původní
velikosti.
Tlačením páčky směrem k W velikost
zmenšíte.
• Při zvětšení obrazu se v něm můžete
pohybovat pomocí šipek.
• Stisknutím o se vrátíte do přehrávání
jednoho snímku.
Kalendářové zobrazení
• Pomocí křížového ovladače zvolte datum a
stiskem o nebo tlačením páčky k T zobrazíte
snímky zvoleného data.
CZ
15
Činnost tlačítek
Zobrazení náhledu
• Pro výběr přehrávaného
snímku použijte křížový
ovladač a stiskem o si
vybraný snímek prohlédněte
v režimu zobrazení jednoho
snímku.
5 Tlačítko h / m
Snímání s digitální stabilizací obrazu /
Použití tlačítka pro vlastní nastavení (custom) /
Přehrávání sekvence snímků v náhledovém zobrazení
Režim snímání: Snímání s digitální stabilizací obrazu
Stiskem h v režimu snímání vyberte [hON].
Pro nastavení stiskněte o.
g »IMAGE STABILIZER Fotografování se stabilizátorem obrazu« (str. 30)
Režim snímání: Použití tlačítka pro vlastní nastavení
h vám dovoluje uložit často používané funkce v poloze přepínače režimů P, A, S, M, r nebo s (vlastní
tlačítko).
Pak můžete zvolit nastavení přímo bez zobrazení nabídky.
(Příklad) Pokud registrujete [FINE ZOOM] jako [CUSTOM BUTTON]
FINE ZOOM
Stiskněte h n
OFF
ON
Zobrazí se obrazovka přímého nastavení.
SET OK
g »CUSTOM BUTTON Přiřazení funkcí volitelnému tlačítku« (str. 47)
»Funkce přiřazené vlastnímu režimu My Mode / Volitelnému tlačítku« (str. 72)
Činnost tlačítek
Značka aretace AF
z Aretace polohy ostření (aretace AF)
• Přiřaďte funkci aretace AF tlačítku h tak, že po stisknutí h
se ostření aretuje a V (AF indikátor) se zobrazí na displeji.
Aretace AF se zachová i po pořízení snímku. Aretaci AF zrušíte
buď dalším stiskem h, nebo změnou expozice / nastavení
snímání v režimu snímání. S každým stiskem tlačítka se střídavě
aretace ostření aktivuje nebo ruší.
• Pokud po zadání aretace AF použijete transfokátor, obraz může
být rozostřený. Automatické zaostření zaaretujte až po použití
transfokátoru.
z Aretace expozice (aretace AE)
• Přiřaďte funkci aretace AE tlačítku h tak, že po stisku h se
uloží měření a hodnota expozice bude blokovaná. B (značka
aretace AE) se zobrazí na displeji. Aretace AE se zachová i po
pořízení snímku. Aretaci AE zrušíte buď dalším stiskem h,
nebo změnou expozice / nastavení snímání v režimu snímání. S
každým stiskem tlačítka se střídavě aretace expozice aktivuje
nebo ruší.
z Aretace polohy ostření a expozice (AF LOCK + AE LOCK)
B se zobrazí při aretované
expozici.
16
CZ
• Přiřaďte funkci aretace AF + AE tlačítku h tak, že po stisku h
se uloží měření a zaostření a hodnota expozice budou
blokovány. Na displeji se zobrazí značky V (aretace AF)
a B (aretace AE). Dalším stiskem h zrušíte aretaci AF i AE.
S každým stiskem tlačítka se střídavě aretace expozice
a zaostření aktivuje nebo ruší.
Režim přehrávání: Přehrávání sekvence snímků v náhledovém zobrazení
U sekvenčně pořízených snímků se zobrazí pouze první snímek řady.
Stiskem m v režimu přehrávání zobrazte snímky v náhledovém zobrazení (index).
g »Zobrazení kontinuálně pořízených snímků v náhledovém zobrazení (Přehrávání sekvence) /
Automatické přehrávání kontinuálně pořízených snímků (Automatické přehrávání sekvence)« (str. 14)
6 Tlačítko #
Vysunutí blesku
Vysouvá blesk.
Stiskem tlačítka sejmete obrázek s bleskem.
g »Tlačítko 3# Použití blesku« (str. 19)
7 Tlačítko u
Displej / Hledáček
Přepíná mezi obrazovkou a hledáčkem.
8 m Tlačítko (MENU)
Zobrazí hlavní nabídku.
9 Tlačítko DISP. / E
Změna informací na displeji / Zobrazení průvodce nabídkami /
Zobrazení času
Změna zobrazovaných informací
S každým stiskem DISP. / E se zobrazení informací změní v tomto pořadí.
• Nelze nastavit s přepínačem režimů v poloze g.
Režim snímání
Režim přehrávání
Normální zobrazení
Jednoduché zobrazení*1
Podrobné zobrazení
FRAME ASSIST
(Vodorovné a svislé nebo
úhlopříčné čáry)*1*2
Zobrazení bez
informací
Zobrazení histogramu*1*2
Zobrazení
histogramu*1
*1
Nezobrazuje se v případě n.
*2
Nezobrazuje se, je-li nastaveno [OFF] v nabídce.
g »u Zobrazení histogramu« (str. 46)
»FRAME ASSIST Zobrazení pomocné mřížky / Volba typu pomocné mřížky« (str. 46)
CZ
17
Činnost tlačítek
Normální zobrazení
Zobrazení průvodce nabídkami
ESP/
METERING
Sets picture brightness
for taking pictures.
U zvolené položky nabídky podržte DISP. / E, zobrazí se průvodce
nabídkami. Uvolněním DISP. / E zavřete průvodce nabídkami.
Zobrazení času
Při vypnutém fotoaparátu stiskem DISP. / E zobrazíte na 3 sekundy nastavení budíku (je-li [ALARM CLOCK]
nastaven) a aktuální čas.
0 Tlačítko f / S
Vyrovnání jasu objektu v protisvětle / Mazání snímků
Činnost tlačítek
Režim snímání: Vyrovnání jasu objektu proti pozadí
Stiskem f v režimu snímání zapnete nebo vypnete Shadow Adjustment Technology. Pro nastavení stiskněte
o. V rozpoznaném místě se zobrazí rámeček (kromě n). Tato funkce činí obličej objektu světlejším i v
protisvětle.
SHADOW ADJ. OFF
Shadow Adjustment Technology je vypnuto.
SHADOW ADJ. ON
Shadow Adjustment Technology je zapnuto.
• U některých objektů nemusí být tvář správně rozpoznána.
• Zobrazení rámečku může trvat delší dobu.
• Je-li zvoleno [SHADOW ADJ. ON], použijí se tato omezení dalších funkcí.
• [METERING]Je pevně nastaveno na [ESP].
• [AF MODE] je pevně na [FACE DETECT].
• Tato funkce se použije pouze na první snímek, pokud není [DRIVE] nastaveno na [o].
• Tato funkce se použije pouze pro první snímek v režimu [PANORAMA].
Režim přehrávání: Mazání snímků
Zobrazte požadovaný snímek v režimu přehrávání a stiskněte S.
• Jednou smazaný snímek není možno obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste nesmazali
omylem důležitý snímek.
g »0 Ochrana snímků« (str. 39)
a Křížový ovladač (1243)
Křížový ovladač použijte k volbě scén, přehrávání snímku a položek v nabídkách.
b Tlačítko q / P
Prohlížení snímků / Tisk snímků
Režim snímání: Prohlížení snímků
Na displeji se zobrazí naposledy pořízený snímek. Stiskněte q v režimu snímání.
Dalším stiskem q nebo namáčknutím spouště se vrátíte do režimu snímání.
Režim přehrávání: Tisk snímků
Je-li tiskárna připojena k fotoaparátu, zobrazte v režimu přehrávání snímek, který má být vytisknut,
a stiskněte P.
g»Jednoduchý tisk« (str. 48)
18
CZ
c Tlačítko 4&
Fotografování blízkých objektů (makro)
Stiskem 4& v režimu snímání zvolte režim makro.
Pro nastavení stiskněte o.
OFF
Režim makro je vypnutý.
& (Režim makro)
Umožňuje snímání až z blízkosti 10 cm od fotografovaného objektu (při
nastavení transfokátoru na široký úhel).
% (Režim super makro)
Tento režim vám umožní pořizovat fotografie už ze vzdálenosti 1 cm od
objektu.
• Některé funkce nelze použít v závislosti na poloze přepínače režimů.
g »Funkce dostupné v režimech snímání a scénách« (str. 73)
d Tlačítko 1F
P
1/1
/10
00
00 F8
8..0 +2.0
[
]
SET OK
Nastavení jasu snímku (Expoziční kompenzace)
Stiskněte 1F v režimu snímání, nastavte pomocí 43 a pak
stiskněte o.
• Nastavitelné od –2,0 EV do +2,0 EV
3 : Jasnější.
4 : Tmavší.
Aktivuje obsah nastavení.
• Některé funkce nelze použít v závislosti na poloze přepínače režimů.
g »Funkce dostupné v režimech snímání a scénách« (str. 73)
Použití blesku
AUTO (automatický blesk)
Blesk pracuje automaticky při nízkém osvětlení nebo při protisvětle.
! (Blesk s redukcí červených
očí)
Blesk vyšle sérii předblesků, které zamezí vzniku efektu červených očí.
# (Vyrovnávací blesk)
Blesk pracuje nezávisle na okolním osvětlení.
H (Vyrovnávací blesk s
redukcí červených očí)
Blesk vždy bleskne po sérii předblesků pro redukování červených očí.
#SLOW
Blesk bude odpálen při dlouhé expoziční době. Časování spuštění blesku
nastavte v [#SYNCRO].
g »# SYNCRO Volba časování blesku« (str. 30)
$ (Vypnutý blesk)
Blesk nepracuje.
• Některé funkce nelze použít v závislosti na poloze přepínače režimů.
g »Funkce dostupné v režimech snímání a scénách« (str. 73)
CZ
19
Činnost tlačítek
e Tlačítko 3#
Stiskem # (vysunutí blesku) v režimu snímání vyklopíte blesk. Pak stiskem 3# vyberte režim blesku.
Nastavení nemůže být provedeno, pokud není blesk vysunut.
g»Tlačítko # Vysunutí blesku« (str. 17)
Pro nastavení stiskněte o.
f Tlačítko 2Y
Fotografování se samospouští
Stiskem 2Y v režimu snímání zapnete a vypnete samospoušt’.
Pro nastavení stiskněte o.
Y OFF
Zrušení samospouště.
Y 12 SEC
Po nastavení úplně stiskněte tlačítko spouště. Kontrolka samospouště svítí asi
10 sekund, pak začne blikat. Bliká asi 2 sekundy, pak dojde k expozici.
Y 2 SEC
Po nastavení úplně stiskněte tlačítko spouště. Indikátor samospouště se asi na
2 sekundy rozbliká, pak se snímek pořídí.
• Samospoušt’ zrušíte stiskem 2Y.
• Režim samospouště se automaticky zruší po pořízení jednoho snímku.
• Je-li [AF PREDICT] nebo [PRE-CAPTURE] nastaveno na [ON], není možné nastavit samospoušt’.
g Tlačítko o (OK / FUNC)
Nastavení pomocí nabídky funkcí
Zobrazuje Nabídku funkcí, která obsahuje často používané funkce a nastavení pro snímání. Toto tlačítko se
používá také k potvrzení vaší volby.
Funkce, které můžete nastavit pomocí nabídky funkcí
My 1/2/3/4 .......................................................... Přepnutí uložených původních snímacích režimů
s/E/c/d
• Zobrazeno při nastavení režimu na r.
• Nastavení jsou z výroby uložena pod s.
Činnost tlačítek
Nabídka funkcí
43
: Vyberte nastavení a stiskněte o.
12 : Vyberte nastavovanou funkci.
Další funkce, které můžete nastavit z Nabídky funkcí
g »WB Nastavení barvy snímku« (str. 26)
»ISO Změna citlivosti ISO« (str. 27)
»DRIVE Nepřetržité snímání« (str. 27)
»METERING Změna oblasti měření jasu objektu« (str. 28)
20
CZ
Ovládání pomocí nabídek
Přepínač režimů
Tlačítko o
Tlačítko m
Křížový ovladač
Použití nabídek
Stiskem m zobrazíte hlavní nabídku na displeji nebo v hledáčku.
• Položky zobrazené v hlavní nabídce se liší podle režimu.
Hlavní nabídka (při nastavení režimu na P).
IMAGE
QUALITY
RESET
CAMERA
MENU
SCN
EXIT
SETUP
SILENT
MODE
SET OK
MENU
1
C A ME R A ME N U
WB
AUTO
2
ISO
AUTO
3
DRIVE
o
4
FINE ZOOM
OFF
5
DIGITAL ZOOM
OFF
BACK
MENU
SET OK
Průvodce obsluhou
Během ovládání pomocí nabídek jsou tlačítka a jejich příslušné funkce zobrazeny v dolní části obrazovky. Při
procházení nabídek postupujte podle těchto pokynů.
BACKa : Návrat do předchozí nabídky.
IMAGE
QUALITY
RESET
CAMERA
MENU
SCN
EXIT
Průvodce
obsluhou
MENU
m
EXITa
SETUP
SILENT
MODE
: Opuštění nabídky.
: Pomocí 1243 vyberte nastavení.
SETf
: Nastavení vybrané položky.
SET OK
Křížový
ovladač
o
CZ
21
Ovládání pomocí nabídek
• Je-li zvoleno [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE] nebo [SETUP], zobrazí se nabídka
odpovídající příslušné funkci.
• Je-li fotoaparát nastaven podle průvodce snímáním s přepínačem režimů nastaveným na g, stiskem
m zobrazíte průvodce snímáním.
Použití nabídek
Dále bude vysvětleno používání nabídek na příkladu [DIGITAL ZOOM].
1
2
Nastavte přepínač režimů na P.
Stiskem m zobrazte hlavní nabídku. Zvolte
[CAMERA MENU] a stiskněte o.
• [DIGITAL ZOOM] je v nabídce [CAMERA MENU]. Stiskněte o.
IMAGE
QUALITY
RESET
CAMERA
MENU
SCN
EXIT
3
Stiskem 12 vyberte [DIGITAL ZOOM]
a stiskněte o.
• Nedostupné položky není možno vybrat.
• Stisknutím 4 na této obrazovce se kurzor přesune na zobrazení
stránky. Stiskem 12 změníte stránku. Pro návrat do výběru
položek stiskněte 3 nebo o.
Vybraná položka bude zobrazena odlišnou barvou.
Ovládání pomocí nabídek
4
Stiskem 12 vyberte [OFF] nebo [ON]
a stiskněte o.
• Položka nabídky se nastaví a zobrazí se předchozí nabídka.
Opakovaným stiskem m opustíte nabídku.
• Pro zrušení změn a pokračování v ovládání nabídky stiskněte m
předtím, než stisknete o.
SET OK
1
C A ME R A ME N U
WB
AUTO
2
ISO
AUTO
3
DRIVE
o
4
FINE ZOOM
OFF
5
DIGITAL ZOOM
OFF
BACK
Zobrazení stránek:
Tato značka se zobrazí, pokud jsou na následující stránce další
položky nabídky.
MENU
SETUP
SILENT
MODE
MENU
SET OK
1
C A ME R A ME N U
WB
AUTO
2
ISO
AUTO
3
DRIVE
o
4
FINE ZOOM
OFF
5
DIGITAL ZOOM
OFF
BACK
MENU
SET OK
1
C A ME RA M E N U
WB
2
ISO
3
DRIVE
4
FINE ZOOM
OFF
5
DIGITAL ZOOM
ON
BACK
MENU
SET OK
hPASMrsn
Nabídka režimu snímání
4 CAMERA MENU
1
IMAGE
QUALITY
2
RESET
CAMERA
MENU
SCN
EXIT
SETUP
SILENT
MODE
SET OK
MENU
3
4
5
WB
ISO
DRIVE
FINE ZOOM
DIGITAL ZOOM
METERING
AF MODE
FOCUS MODE
FULLTIME AF
AF PREDICT
AF ILLUMINAT.
IMAGE STABILIZER
w
#SYNCRO
QFLASH
R (statické snímky)
PANORAMA*1
>
SHARPNESS
CONTRAST
SATURATION
NOISE REDUCT.
TIMELAPSE
1 (přídavný objektiv)
R (filmy)
*1 Vyžaduje kartu Olympus xD-Picture Card.
22
CZ
• Některé funkce nelze použít v závislosti na poloze ovladače režimů.
g »Funkce dostupné v režimech snímání a scénách« (str. 73)
g »Nabídky SETUP« (str. 41)
• Výchozí tovární nastavení je zobrazeno šedě (
).
1 IMAGE QUALITY
Změna kvality obrazu
Kvalita obrazu statických snímků a jejich využití
Kvalita obrazu
Velikost
snímku
Komprimace
RAW*1
3264 x 2448
—
SHQ
3264 x 2448
Nízká komprimace
3:2
3264 x 2176
HQ
3264 x 2448
3:2
3264 x 2176
SQ1*2
2560 x 1920
2304 x 1728
2048 x 1536
SQ2*2
1600 x 1200
1280 x 960
1024 x 768
640 x 480
16 : 9
1920 x 1080
Aplikace
• Nezpracovaná nezkomprimovaná data.
• Data jsou ve formátu ORF.
• Vhodné pro tisk velkých obrázků na papír
plné velikosti. (Pro [3264 x 2448].)
• Je vhodný pro výrobu fotografií v komerční
laboratoři. (Pro [3 : 2 3264 x 2176].)
Standardní komprimace • Vhodné pro zpracování snímků na počítači,
jako je nastavení kontrastu nebo korekce
červených očí.
Nízká komprimace
• Vhodné pro tisk na papír plné velikosti.
(Vysoká kvalita) /
• Vhodné pro zpracování na počítači, jako
Standardní komprimace
otáčení nebo přidání textu do obrázku.
(Standard)
Nízká komprimace
• Vhodné pro tisk na papír velikosti A5
(Vysoká kvalita) /
a menší.
Standardní komprimace • Vhodné pro prohlížení snímků na počítači.
(Standard)
• Tento typ je vhodný pro posílání snímků
e-mailem ve formě příloh.
*1 Nezobrazuje se při nastavení na h nebo s.
*2 Vyberete-li [SQ1] nebo [SQ2], zvolte po nastavení velikosti snímku [HIGH] nebo [NORMAL].
Kopie JPEG
Snímky pořízené ve formátu [RAW] je možné uložit ve formátu JPEG současně s uložením dat raw. Při záznamu
snímků do formátu JPEG můžete volit režimy záznamu [SHQ], [HQ], [SQ1] nebo [SQ2], nemůžete však volit
velikost obrazu. Snímky se ukládají ve velikosti, která je aktuálně nastavená pro ten který režim.
OFF
• Na obrazovce [IMAGE QUALITY] zvolte [RAW] a stiskněte 3.
• Vyberte nastavení kopírování JPEG mezi [OFF], [SHQ], [HQ], [SQ1]
a [SQ2] a stiskněte o. ([OFF] vyberte pro ukládání pouze dat raw.)
SHQ
Kvalita videosekvencí
HQ
Kvalita obrazu
Velikost snímku
Počet snímků
SHQ
640 x 480
30 snímků / s.
HQ
320 x 240
15 snímků / s.
SQ
160 x 120
15 snímků / s.
JPEG DUPLICATE SETTING
[IN]
SQ1
BACK
MENU
SET OK
CZ
23
Ovládání pomocí nabídek
Standardní komprimace • Vhodné pro vyjádření šířky obrazu, např.
u krajin, a pro zobrazení snímků na
širokoúhlých televizorech.
• [PANORAMA] nelze nastavit.
2 RESET
NO
Změna funkcí snímání zpět na výchozí nastavení
/ YES
Obnoví výchozí nastavení funkcí snímání.
Funkce jsou obnoveny na výchozí hodnoty z výroby.
Ovládání pomocí nabídek
Funkce
Výchozí
tovární
nastavení
Viz str.
Funkce
Výchozí
tovární
nastavení
Viz str.
Blesk
AUTO
str. 19
AF ILLUMINAT.
ON
str. 30
&
OFF
str. 19
IMAGE STABILIZER
ON
str. 30
Y
Y OFF
str. 20
w
± 0.0
str. 30
F
0.0
str. 19
#SYNCRO
#SYNC1
str. 30
IMAGE QUALITY
HQ
str. 23
QFLASH
IN
str. 30
WB
AUTO
str. 26
R (statické snímky)
OFF
str. 31
ISO
AUTO
str. 27
>
±0
str. 32
DRIVE
o
str. 27
SHARPNESS
±0
str. 32
FINE ZOOM
OFF
str. 28
CONTRAST
±0
str. 32
DIGITAL ZOOM
OFF
str. 28
SATURATION
±0
str. 32
METERING
ESP
str. 28
NOISE REDUCT.
ON
str. 32
AF MODE
iESP
str. 29
TIMELAPSE
OFF
str. 33
FOCUS MODE
AF
str. 29
1 (přídavný objektiv)
OFF
str. 33
FULLTIME AF
OFF
str. 29
R (filmy)
OFF
str. 33
AF PREDICT
OFF
str. 29
Obrazovka / Hledáček
(u)
Displej
str. 17
s
PORTRAIT str. 24
3 s (Scéna)
PORTRAIT
Pořizování snímků zvolením scény podle situace
/ LANDSCAPE / LANDSCAPE+PORTRAIT / SPORT /
NIGHT SCENE*1 / NIGHT+PORTRAIT*1 / INDOOR / CANDLE / SELF PORTRAIT /
AVAILABLE LIGHT / SUNSET / FIREWORKS*1 / CUISINE / BEHIND GLASS /
DOCUMENTS / AUCTION*2 / SHOOT & SELECT1*2 / SHOOT & SELECT2*3 /
SMILE SHOT / BEACH / SNOW / UNDER WATER WIDE1*4 / UNDER WATER WIDE2*4*5 /
UNDER WATER MACRO*4 / QUICK SHUTTER
24
CZ
Obrazovka pro volbu scénických režimů obsahuje příklady použití a popis
situací, pro něž jsou režimy určeny.
• Přepnutím do jiného režimu se většina nastavení změní na výchozí
nastavení pro jednotlivé režimy.
Poloha transfokátoru se může změnit automaticky podle zvolené scény.
*1 Je-li objekt ve tmě, automaticky se aktivuje redukce šumu. Tím se čas
snímání přibližně zdvojnásobí a během této doby nelze pořizovat žádné
další snímky.
*2 Zaostření je aretováno při prvním snímku.
*3 Během sekvenčního snímání se fotoaparát zaostřuje na každý snímek.
*4 Použijte vodotěsný obal.
*5 Ohnisková vzdálenost je pevně nastavena na přibližně 5,0 m.
Obrazovka volby scénických
režimů
B
F
D
j
G
1
PORTRAIT
BACK
MENU
SET OK
Nastavte scénický režim.
[e SHOOT & SELECT1] [f SHOOT & SELECT2]
• Stiskem a přidržením spouště pořiďte sekvenční snímky. Po pořízení snímků vyberte ty, které chcete smazat,
označte je R a stiskem S je vymažte.
e
Zvolený snímek.
Stiskem 43 se můžete posouvat po snímcích.
BACK
MENU
OK
GO S
Snímky označené R jsou vymazány.
Zvolte snímky, které se mají vymazat.
Stiskem o přidáte nebo odstraníte značku R pro smazání snímku.
CZ
25
Ovládání pomocí nabídek
[l SMILE SHOT]
• Pokud fotoaparát v pohotovostním stavu rozpozná usmívající se tvář, pořídí automaticky sekvenci 3 snímků
s vysokou rychlostí. Snímek můžete rovněž pořídit stisknutím spouště.
• U některých objektů nemusí být tvář správně rozpoznána.
• Při volbě [SMILE SHOT] svítí kontrolka samospouště. Pokud kontrolka samospouště bliká, fotografování není
možné.
[r QUICK SHUTTER]
• [FULLTIME AF] je automaticky nastaveno na [ON].
g »FULLTIME AF Pořizování snímků při zaaretovaném zaostření na objekt« (str. 29)
• Je-li [FULLTIME AF] nastaveno na [OFF], [CUSTOM BUTTON] je nastaveno na [AF LOCK].
g »Režim snímání: Použití tlačítka pro vlastní nastavení« (str. 16)
• [c] a [d] v [DRIVE] nejsou k dispozici.
4 CAMERA MENU
WB .................................................................................................
AUTO
Nastavení barvy snímku
Vyvážení bílé barvy je nastaveno automaticky, takže barvy
vypadají přirozeně bez ohledu na zdroj světla.
PRESET
Nastavte vyvážení bílé barvy podle zdroje světla.
5
Slunečný den
Pro snímání pod jasnou oblohou.
3
Oblačný den
Pro snímání pod zamračenou oblohou.
1
Žárovkové světlo
Pro fotografování při světle žárovky.
w
Zářivka 1
Pro fotografování pod zářivkou s denním světlem
(Tento typ osvětlení se používá především v domácnostech.)
x
Zářivka 2
Pro fotografování pod neutrální bílou zářivkou.
(Tento typ osvětlení se používá především ve stolních
lampách.)
y
Zářivka 3
Pro fotografování pod bílou zářivkou.
(Tento typ osvětlení se používá především v kancelářích.)
Jednodotykové WB
Pro nastavení přesnějšího vyvážení bílé barvy, než jaké může
poskytnout přednastavené vyvážení bílé barvy.
Můžete zvolit a uložit optimální vyvážení bílé pro snímanou
scénu.
V
Je-li zvoleno [PRESET]
Stiskem 12 vyberte nastavení vyvážení bílé a poté stiskněte o.
PRESET WB
5
3
Ovládání pomocí nabídek
1
w
BACK
MENU
SET OK
Je-li zvoleno [V]
o
• Při zobrazené obrazovce [ONE TOUCH WB] namiřte fotoaparát na list bílého papíru. Umístěte papír tak, aby
vyplnil zorné pole a nebyly na něm stíny.
• Stiskněte o. Bílá je nově nastavena.
26
CZ
ISO
...................................................................................................................................Změna citlivosti ISO
AUTO
Citlivost je nastavována automaticky podle podmínek fotografování.
HIGH ISO AUTO
Tato funkce nabízí vyšší citlivost oproti [AUTO] a stabilizuje neostrosti
způsobené pohybujícími se objekty nebo pohybem fotoaparátu.
50 / 100 / 200 / 400 /
800 / 1600 / 3200 /
6400
Nízká hodnota snižuje citlivost pro fotografování jasných, ostrých snímků za
denního světla. Čím vyšší je ISO, tím lepší je citlivost fotoaparátu na světlo a
schopnost pořizovat snímky s kratší expoziční dobou a při špatných světelných
podmínkách. Vyšší citlivost má však za následek vzrůst obrazového šumu a
tím zrnitý vzhled snímků.
• Je-li nastaveno [6400], [IMAGE QUALITY] je omezena pod [2048 x 1536].
• Je-li [FINE ZOOM] nebo [DIGITAL ZOOM] nastaveno na [ON], nelze zvolit [6400].
DRIVE............................................................................................................................... Nepřetržité snímání
o
Po stisknutí tlačítka spouště se vyfotografuje vždy 1 snímek.
j
Zaostření a expozice jsou zablokovány při prvním snímku. Rychlost
sekvenčního snímání se liší podle nastavení kvality obrazu.
c
Snímky mohou být snímány vyšší rychlostí, než při normálním sekvenčním
snímání.
d
Sekvenční snímání rychlostí 15 snímků / s.
i
Upravuje zaostření vždy jednoho snímku. Rychlost snímání je nižší než
u normálního sekvenčního.
BKT
Pořizuje snímky sekvenčně, přičemž mění expozici pro každý snímek
(bracketing). Ostření a vyvážení bílé barvy jsou aretovány při prvním snímku.
Je-li zvoleno [d]
PRE-CAPTURE
OFF
/ ON
• Je-li [PRE-CAPTURE] nastaveno na [ON], namáčknutím spouště uložíte 10 snímků před pořízením hlavní
řady.
Je-li zvoleno [BKT]
BKT
0.3
×3
0.7
×5
1.0
BACK
MENU
SET OK
Expoziční rozdíl
± 0.3 / ± 0.7 / ± 1.0
Počet snímků
x3 / x5
• Stiskněte tlačítko spouště úplně a držte ho stisknuté, než se vyfotografuje
přednastavený počet snímků. Uvolněním spouště můžete záznam kdykoli
přerušit.
CZ
27
Ovládání pomocí nabídek
Podržíte-li tlačítko spouště stisknuté, můžete najednou pořídit celou sekvenci snímků. Fotoaparát pořizuje
snímky jeden za druhým do uvolnění spouště.
• Pouze [o] je dostupné při nastavení snímacího režimu na [RAW].
• Při nastavení [c] nebo [d] není možné použít blesk.
• Je-li zvoleno [c], [IMAGE QUALITY] je omezeno pod [2048 x 1536] a maximální počet snímků v
sekvenčním snímání je omezen na cca 23.
• Je-li zvoleno [d], [IMAGE QUALITY] je omezeno pod [1280 x 960] a maximální počet snímků v sekvenčním
snímání je omezen na cca 40. (Včetně 10 snímků uložených krátce před snímáním, pokud je
[PRE-CAPTURE] nastaveno na [ON].)
• Je-li zvoleno [c] nebo [d], nelze nastavit [ISO]na [HIGH ISO AUTO], [50], [100] nebo [200].
FINE ZOOM .......................................... Zvětšení snímaného objektu bez snížení kvality obrazu
OFF
/ ON
Funkce umožňuje zvětšení až 27x v kombinaci s optickým transfokátorem a oříznutím obrazu.
Vzhledem k tomu, že nedochází k přepočtu bodů na větší počet, neztrácí se kvalita.
• [IMAGE QUALITY] je omezeno pod [2048 x 1536].
DIGITAL ZOOM ........................................................................................
OFF
Zvětšení objektu
/ ON
Digitální transfokátor lze použít k pořizování detailních snímků s vyšším zvětšením, než pomocí optického
transfokátoru.
Optický transfokátor
Digitální transfokátor
Ovládání pomocí nabídek
Maximální zvětšení:
Režimy snímání statických snímků
Optický transfokátor x digitální transfokátor: Cca 100x (max.)
Režim snímání videosekvencí
Optický transfokátor x digitální transfokátor: Cca 54x (max.)
Lišta transfokátoru
Bílá oblast:
Červená oblast:
METERING ......................................................................
28
Oblast optického
transfokátoru
Oblast digitálního
transfokátoru
Změna oblasti měření jasu objektu
ESP
Měří jas zvlášt’ ve středu obrazovky a zvlášt’ v pozadí, aby byl vytvořen snímek
s vyváženým jasem. Při fotografování v silném protisvětle může být střed
obrázku tmavý.
n
Měří se oblast ve značce AF. Doporučuje se pro použití v silném protisvětle.
4
Měří jas na větší ploše s důrazem na střed obrazu. Tato metoda se používá pro
potlačení vlivu okolního světla na snímek.
CZ
AF MODE ....................................................................................... Změna oblasti zaostření
FACE DETECT
Pokud fotoaparát rozpozná tvář, zaostří na ni. V rozpoznaném místě se zobrazí
rámeček.
iESP
Fotoaparát určí, na který objekt na obrazovce se zaostří. Ostření je možné
i v případě, že objekt není ve středu pole.
SPOT
Volba zaostření je založena na objektu ve značce automatického ostření AF.
AREA
Posouváním značky automatického ostření vyberte oblast, na kterou chcete
před pořízením snímku zaostřit.
• Funkce [FACE DETECT] u některých objektů nemusí tvář správně rozpoznat.
• Je-li [FINE ZOOM] nebo [DIGITAL ZOOM] nastaveno na [ON], nelze zvolit [AREA].
Je-li zvoleno [AREA]
• Přesun značky cíle AF
Stiskněte křížový ovladač (značka AF cíle se zobrazí zeleně).
Během tohoto stavu můžete snímat.
• Nastavení polohy značky automatického ostření.
Podržte stisknuté tlačítko o.
Dalším podržením o můžete změnit polohu značky AF.
FOCUS MODE .............................................................................
Změna způsobu zaostření
AF
Namáčkněte spoušt’ do poloviny. Fotoaparát automaticky zaostří.
MF
Zaostřete objektiv ručně.
FULLTIME AF .................................... Pořizování snímků při zaaretovaném zaostření na objekt
OFF
Zaostřete namáčknutím spouště.
ON
Stálé automatické zaostřování (AF) udržuje objekt před objektivem neustále
zaostřený, aniž by bylo nutné namáčknout tlačítko spouště. Doba ostření je
zkrácená, proto žádnou příležitost k pořízení snímku nepromeškáte. Rovněž se
tak udržuje ostrý objekt při natáčení filmu.
AF PREDICT
.............
Snímání se zaostřením na objekty scény pohybující se dozadu a dopředu
OFF
AF předvídání je vypnuté.
ON
Po zapnutí přemístěte značku automatického ostření na objekt a namáčknutím
tlačítka spouště umožníte předvídání AF. Úplným stisknutím tlačítka spouště
pořiďte snímek.
• { bliká a funkce předvídání AF neustále funguje, zatímco je tlačítko spouště namáčknuté.
• V závislosti na objektu může být obraz rozostřený, i když je nastaveno [AF PREDICT].
• Při režimech makro a super makro není možné používat funkci [AF PREDICT].
CZ
29
Ovládání pomocí nabídek
Je-li nastaveno [MF]
• Stisknutím 12 nastavte zaostření. Během činnosti je plocha zaostření
zvětšená.
• Podržením o zaostření zablokujte. Ostření je zaaretováno na
vzdálenosti, kterou jste nastavili, a na obrazovce se červeně objeví
značka MF. Nového zaostření dosáhnete opětovným podržením o.
• Zobrazená vzdálenost je pouze orientační.
AF ILLUMINAT. .......................................
Nastavení pomocného osvětlení v tmavém prostředí
OFF
Pomocné osvětlení AF nesvítí.
ON
Namáčkněte spoušt’ do poloviny. Pomocné osvětlení se rozsvítí.
IMAGE STABILIZER .................................................
Fotografování se stabilizátorem obrazu
Funkce omezuje neostrost způsobenou pohybem fotoaparátu při fotografování.
OFF
Digitální stabilizátor obrazu je vypnutý.
ON
Digitální stabilizátor obrazu se spustí po namáčknutí spouště.
• Při snímání s upevněným fotoaparátem (na stativu) nastavte [OFF].
• Při opakovaných otřesech fotoaparátu nemusí být záběry opravené.
• Při použití v noci nebo s dlouhými expozičními dobami nemusí stabilizátor správně pracovat.
w ...............................................................
Nastavení množství světla vyzařovaného bleskem
Podle situace, například malý objekt nebo vzdálené pozadí, může být vhodné nastavit výkon blesku. Tato funkce
je užitečná i pro zvýšení kontrastu.
+2.0 EV až
0.0
až –2,0 EV
Pomocí 12 nastavte a stiskněte o.
Ovládání pomocí nabídek
# SYNCRO ......................................................................................
Volba časování blesku
#SYNC1
Blesk pracuje ihned při plném otevření závěrky objektivu (přední závěrka).
#SYNC2
Se zadní závěrkou blesk bleskne těsně před tím, než se závěrka objektivu zavře
(zadní závěrka). Změnou načasování blesku lze vytvořit na obrázcích zajímavé
efekty, například zvýraznění pohybu auta znázorněním delších koncových
světel. Čím delší expoziční doba, tím je efekt výraznější. Při expoziční době
kratší než 1/200 je blesk odpalován automaticky s přední závěrkou.
Je-li expoziční doba nastavena na 4 s.
4 s.
Zadní závěrka
4 s.
0
Blesk pracuje se zadní
závěrkou
Závěrka se uzavírá
Přední závěrka
Blesk pracuje s.
přední závěrkou
Tlačítko spouště úplně stlačené
Q FLASH .................................................................. Nastavení při použití externího blesku
30
IN
Umožňuje vám pořizovat snímky s použitím vestavěného blesku.
SLAVE
Toto nastavení slouží pro použití dokoupeného blesku (slave),
synchronizovaného zábleskem řídícího blesku. Intenzitu záblesku je možno
nastavit v 10 úrovních.
CZ
Výběr intenzity záblesku
• Je-li blesk nastaven na [SLAVE], režim blesku se automaticky změní na [#] (Vyrovnávací blesk) ve všech
režimech kromě [$] (Blesk vyp.).
Pomocí 12 nastavte intenzitu záblesku mezi [1] a [10] a stiskněte o. Vyšší
číslo nastavuje vyšší množství světla vyzařované bleskem.
• Blesk je možno použít i při snímání sekvencí, interval mezi záblesky však
závisí na nastavení intenzity záblesku.
SLAVE FLASH
1
BACK
MENU
SET OK
R (Statické snímky) .................................................
OFF
Nahrávání zvuku se statickými snímky
/ ON
Záznam automaticky začíná přibližně po 4 sekundách po pořízení snímků.
Při nahrávání namiřte mikrofon fotoaparátu na zdroj zvuku, který chcete nahrát.
PANORAMA ......................................................................
Tvorba panoramatického snímku
Panoramatické snímání vám dovoluje vytvořit pomocí programu OLYMPUS Master z přiloženého CD-ROM
panoramatický snímek. Pro panoramatické snímání je nutná karta Olympus xD-Picture Card.
Snímky se napojují zleva doprava
1 : Následující snímek se napojí na horním okraji.
2: Následující snímek se napojí na dolním okraji.
Pomocí křížového ovladače určete, na kterém okraji se snímky budou spojovat, pak pořizujte snímky tak, aby
se okraje snímků překrývaly na tomto okraji. Část předchozího snímku, která bude použita pro spojení,
nezůstává v rámečku. Pro hrubou orientaci si zapamatujte naposledy zobrazený snímek a nový snímek
komponujte tak, aby se okraje v rámečku překrývaly.
• Stiskem o opustíte panoramatické snímání.
• Panoráma může tvořit až 10 snímků. Po desátém snímku se zobrazí varovná značka g.
CZ
31
Ovládání pomocí nabídek
3 : Následující snímek se napojí na pravém okraji.
4 : Následující snímek se napojí na levém okraji.
Snímky se napojují zdola nahoru
> ........................................................................................
>
BLUE
RED
BACK
MENU
SET OK
Nastavení vyvážení bílé barvy
• Bílou je možné vyvážit v 7 krocích směrem do modré [BLUE] i do červené
[RED].
Po nastavení stiskněte o.
1 : Každým stiskem se odstín posune více do modré.
2 : Každým stiskem se odstín přesune více do červené.
SHARPNESS ............................................................................... Nastavení ostrosti snímku
1 (Směrem k +) : Hrany obrazu jsou zvýrazněny a snímek se jeví ostřejší
a živější. Nastavení použijte pro tisk snímků. Nastavíte-li
ostrost příliš k +, může se objevit rušivý šum v obraze.
CAMERA MENU
1
R
2
PANORAMA
3
>
4
SHARPNESS
5
CONTRAST
BACK
MENU
2 (Směrem k –) : Obrysy předmětů se změkčí. Použijte pro snímky, které
budete upravovat v počítači.
0
SET OK
CONTRAST ..............................................................................
Ovládání pomocí nabídek
CAMERA MENU
1
R
2
PANORAMA
3
>
4
SHARPNESS
5
CONTRAST
BACK
MENU
2 (Směrem k –) : Světlé a tmavé oblasti jsou méně rozlišeny a činí obraz
měkčím. Použijte pro snímky, které budete upravovat
v počítači.
0
SET OK
SATURATION ...................................................................
2
CAMERA MENU
SATURATION
0
NOISE REDUCT.
3
TIMELAPSE
1
Nastavení kontrastu snímku
1 (Směrem k +) : Světlé a tmavé oblasti jsou jasně vyznačeny a činí obraz
svěžím.
Nastavení barevné sytosti snímku
1 (Směrem k +) : Barvy budou silnější.
2 (Směrem k –) : Barvy budou slabší.
4
5
BACK
MENU
SET OK
NOISE REDUCT. ...............................................
Snižuje šum snímku při dlouhých expozicích
OFF
Šum není potlačen. Při delších expozičních dobách může být šum patrný.
ON
Šum je potlačen. Pořízení snímku trvá dvojnásobek běžné doby. Během redukce
šumu není snímání možné. Potlačení šumu je možno použít pouze u expozičních dob
delších než 1/2 sekundy.
• Za určitých podmínek nebo pro některé objekty nemusí tato funkce pracovat správně.
32
CZ
TIMELAPSE .............................................
Odpočítávání snímání je vypnuté.
ON
Odpočítávání snímání je zapnuté.
TIMELAPSE
PICTURES
02
BACK
Automatické snímání podle nastavených podmínek
OFF
INTERVAL
01 MIN
MENU
SET OK
Počet snímků:
2 až 99
Interval snímání: 1 až 99 minut v
jednominutových
intervalech
Při nastavení snímání s odpočítáváním
• Pomocí 4 3 vyberte [PICTURES] a [INTERVAL].
• Pomocí 12 nastavte hodnotu.
• Pro nastavení stiskněte o.
• Při stisknutí tlačítka spouště je pořízen první snímek, další snímky
jsou vyfotografovány poté automaticky.
• Během odpočítávání času svítí na obrazovce značka L.
• Při záznamu do vnitřní paměti nebo na kartu přejde fotoaparát po
pořízení prvního snímku do režimu spánku. Fotoaparát se
automaticky znovu aktivuje z režimu spánku 4 sekundy před
pořízením následujícího snímku.
• Po pořízení přednastaveného počtu snímků se fotoaparát
automaticky vypne.
• Budete-li fotografovat delší dobu, použijte plně nabité baterie nebo sít’ový adaptér.
• Pokud během režimu spánku dojde k některé z následujících činností, fotoaparát zruší režim časově
závislého fotografování a vrátí se k normálnímu fotografování.
Otevírání krytu bateriového prostoru, otevírání krytu karty, připojování fotoaparátu k počítači, použití
tlačítka spouště, křížového ovladače nebo jiného tlačítka.
• Po dobu 4 sekund před vyfotografováním snímku nepracuje žádné z provozních tlačítek, přepínač režimů ani
páčka transfokátoru.
• Pokud se během odpočítávaného snímání zaplní vnitřní pamět’ nebo karta nebo pokud se vybije baterie,
zobrazí se varování, odpočítávání času se zastaví a fotoaparát se automaticky vypne.
1 ................................................................................ Fotografování s přídavným objektivem
/ ON
R (videosekvence) .......................................................................
OFF
Záznam zvuku s filmem
/ ON
• Je-li zdroj zvuku vzdálen více než cca 1 m od fotoaparátu, zvukový záznam vestavěným mikrofonem nemusí
být kvalitní.
• Je-li [R] (videosekvence) nastaveno na [ON], [IMAGE STABILIZER] není dostupný.
• Je-li [FULLTIME AF] nastaveno na [ON] při [R] (videosekvence) nastaveném na [ON], může být zaznamenán
hluk objektivu.
5 SILENT MODE
OFF
Nastavení pro vypnutí provozních zvuků
/ ON
Tato funkce vám umožňuje vypnout provozní zvuky, které fotoaparát vydává při snímání a přehrávání, jako jsou
varovná pípání, zvuk spouště atd.
CZ
33
Ovládání pomocí nabídek
OFF
Tuto funkci použijte při snímání s nasazeným přídavným objektivem (předsádkou) (volitelný), doporučeným od
Olympusu.
• Použití blesku s nasazenou předsádkou může vést k vinětaci. Pokud je to nutné, použijte externí blesk.
• Po nasazení přídavného objektivu může trvat ostření déle.
q
Nabídka režimu přehrávání
Pokud je zvolen statický snímek
5 EDIT
RAW DATA EDIT
Q
P
COLOR EDIT
FRAME
LABEL
CALENDAR
LAYOUT
EXPRESSION EDIT
FACE FOCUS
INDEX
EDIT
MOVIE INDEX
6
PRINT
ORDER
P
1
3
SLIDESHOW
EDIT
PERFECT
FIX
PLAYBACK
MENU
SETUP
4
CALENDAR
ERASE
SILENT
MODE
EXIT
SET OK
MENU
7 PLAYBACK MENU
*1*2
5
87
Je-li zvolena videosekvence
0
y*3
INDEX PLAY*4
R*3
*1 Vyžaduje kartu.
*2 Není vybráno, pokud je
zvolena videosekvence.
*3 Nezobrazuje se, pokud je
zvolena videosekvence.
*4 Nezobrazuje se, pokud je
zvolen statický snímek.
5
2
4
P
PRINT
P
T
ORDER
RDER
D R
MOVIE
PL AY
EDIT
PERFEC
PERFECT
C
CT
FIX
X
PLAYBACK
MENU
SETUP
CALENDAR
ERASE
SILENT
MODE
EXIT
SET OK
MENU
Ovládání pomocí nabídek
87
g »Nabídky SETUP« (str. 41)
»SILENT MODE Nastavení pro vypnutí provozních zvuků« (str. 33)
• Výchozí tovární nastavení je zobrazeno šedě (
).
1 SLIDESHOW
SLIDESHOW
[IN]
BGM
OFF
TYPE
ON
BACK
MENU
SET OK
Automatické přehrávání snímků (prezentace)
• Nastavte hudbu [BGM] na [ON] nebo [OFF].
• Efekt přechodu mezi snímky vyberte z [TYPE].
BGM
ON
/ OFF
TYPE
NORMAL
/ SCROLL / FADER /
SLIDE / ZOOM DOWN / ZOOM UP / CHECKER BOARD /
BLINDS / SWIVEL / RANDOM
• U filmů se zobrazí pouze první snímek.
• Po nastavení hudby [BGM] a [TYPE] spust’te prezentaci stiskem o.
• Stiskem o nebo m prezentaci ukončíte.
34
CZ
2 MOVIE PLAY
[IN
IN]
Přehrávání videosekvencí
Chcete-li přehrávat videosekvenci, zvolte z hlavní nabídky
[MOVIE PLAY] a stiskněte o.
• Další možností je zvolit snímek s ikonou videosekvence (A) v režimu
přehrávání a stisknout o.
'07.12.26 12:30
100-0004
MOVIEPLAY OK
4
Možnosti při přehrávání filmů
Přehraný čas / Celková délka
1 : Zvyšuje hlasitost.
2 : Snižuje hlasitost.
3 : Při každém stisknutí tohoto tlačítka se rychlost přehrávání změní
v následujícím pořadí: 2x; 20x a 1x.
4 : Přehrává film pozpátku. Při každém stisknutí tlačítka se rychlost
přehrávání změní v následujícím pořadí: 1x; 2x; 20x a zpět k 1x.
• Pomocí o přehrávání přerušíte.
Činnosti během pauzy
Ovládání pomocí nabídek
1 : Zobrazí první snímek.
2 : Zobrazí poslední snímek.
3 : Zobrazí další snímek.
4 : Zobrazí předchozí snímek.
• Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte o.
• Chcete-li ukončit přehrávání uprostřed videosekvence nebo během pauzy, stiskněte m.
CZ
35
3 PERFECT FIX
Nepřetržité snímání
Tato funkce vám dovoluje změnit barevnost snímku a uložit ho jako nový snímek.
• Pomocí 12 vyberte položku, kterou chcete upravit, a stiskněte o.
• Vyberte snímek pomocí 4 3 a stiskněte o.
PERFECT FIX
ALL
LIGHTING FIX
REDEYE FIX
MENU
OK
BACK MENU
•
•
•
•
•
SET OK
ALL
Korekce osvětlení a korekce červených očí se spouštějí společně.
LIGHTING FIX
Opraví se pouze tmavé oblasti snímku. Opravují se podexponované oblasti,
vzniklé snímáním v protisvětle nebo za slabého osvětlení.
REDEYE FIX
Provede se pouze odstranění červených očí.
Pokud funkce [REDEYE FIX] nenalezne červené oči, stiskem 4 korekci opust’te.
Videosekvence, snímky pořízené jiným fotoaparátem a již dříve upravené obrázky nemohou být upraveny.
Již upravené snímky nemohou být znovu opravovány.
Některé snímky není možné zcela opravit.
Úpravy obrazu mohou vést ke zhoršení jeho kvality.
4 CALENDAR
Přehrávání snímků v kalendářovém formátu
Funkce umožňuje zobrazení snímků ve formátu kalendáře, kdy jsou snímky seřazeny podle data pořízení.
5 EDIT
Ovládání pomocí nabídek
Tato funkce vám umožňuje upravovat statické snímky uložené na kartě a ukládat je jako nové snímky.
RAW DATA EDIT .........................................
Úprava obrázků zaznamenaných ve formátu raw.
Upravuje snímky nahrané ve formátu nezpracovaných dat a ukládá je jako nové obrázky ve formátu JPEG.
Položky, které mohou být nastaveny v [RAW DATA EDIT].
Položka
IMAGE QUALITY
Nastavení
Viz str.
SHQ / HQ / SQ1 / SQ2 / 16 : 9
str. 23
WB
AUTO / PRESET / V*
str. 26
>
RED7 – BLUE7
str. 32
SHARPNESS
–5 – +5
str. 32
CONTRAST
–5 – +5
str. 32
SATURATION
–5 – +5
str. 32
* Je dostupné pouze u snímků pořízených s [WB] nastaveným na [V].
36
CZ
Q ..................................................................................................
640 x 480
Změna velikosti snímků
/ 320 x 240
Změní rozměr snímku a uloží ho jako nový soubor.
P .......................................................................................................
Oříznutí částí obrazu
Označí a ořízne část snímku a uloží jej jako nový soubor.
• Pomocí 4 3 vyberte snímek, který chcete oříznout, a stiskněte o.
• Stiskem křížového ovladače a páčky transfokátoru nastavte polohu a velikost
obrázku a stiskněte o.
O WT
SET OK
COLOR EDIT ...............................................................................
Změna barevnosti snímků
Tato funkce vám dovoluje změnit barevnost snímku a uložit ho jako nový snímek.
• Vyberte snímek pomocí 4 3 a stiskněte o.
• Křížovým ovladačem zvolte požadovanou barvu a stiskněte o.
COLOR EDIT
1 BLACK & WHITE
1
3
2
4
Změní snímek na černobílý.
2 SEPIA
Změní snímek na černobílý hnědě zbarvený.
3 SATURATION
(HARD)
Zvýší barevnou sytost obrazu.
4 SATURATION
(SOFT)
Zvýší jemně barevnou sytost obrazu.
Přidání rámečku ke snímku
Můžete zvolit rámeček, spojit jej se snímkem a uložit celek jako nový snímek.
• Vyberte rámeček pomocí 4 3 a stiskněte o.
• Vyberte snímek, který má být sloučen s rámečkem, pomocí 4 3
a stiskněte o.
(Stiskem 12 otočíte snímek o 90° doprava nebo o 90° doleva.)
• Stiskem křížového ovladače a páčky transfokátoru nastavte polohu a velikost
obrázku a stiskněte o.
FRAME
O W T MOVE
SET OK
LABEL ..........................................................................................
Přidat popisek ke snímku
Můžete zvolit popis, spojit jej se snímkem a uložit celek jako nový snímek.
• Vyberte snímek pomocí 4 3 a stiskněte o.
• Vyberte popis pomocí 4 3 a stiskněte o. (Stiskem 12 otočíte snímek
o 90° doprava nebo doleva.)
• Pomocí křížového ovladače a páčky transfokátoru nastavte polohu a velikost
obrázku a stiskněte o.
• Pomocí křížového ovladače zvolte barvu popisku a stiskněte o.
LABEL
SET OK
CZ
37
Ovládání pomocí nabídek
FRAME ......................................................................................
CALENDAR ....................................................................
Použijte snímek pro tisk kalendáře
Můžete zvolit formát kalendáře, spojit jej se snímkem a uložit celek jako nový snímek.
• Vyberte snímek pomocí 4 3 a stiskněte o.
• Vyberte kalendář pomocí 4 3 a stiskněte o.
(Stiskem 12 otočíte snímek o 90° doprava nebo doleva.)
• Nastavte datum v kalendáři a stiskněte o.
CALENDAR
SET OK
LAYOUT .....................................................................
Vytvoření indexového snímku obrázků
ALL IMAGES
Do rozmístění jsou přidány všechny snímky ve vnitřní paměti nebo na kartě.
CALENDAR
Objeví se měsíční kalendář a snímky, které chcete použít pro rozmístění, se
vyberou podle data.
SEL. IMAGE
Snímky, které chcete použít pro rozmístění, jsou specifikovány jednotlivě.
• Pomocí 4 3 určete rozmístění a stiskněte o.
• Vyberte typ rozmístění a stiskněte o.
• Vyberte snímky a stiskněte o. (Je-li zvoleno [SEL. IMAGE] na obrazovce
[LAYOUT], stiskem 12 otočte obrázek o 90° doprava nebo doleva.)
LAYOUT
ALL IMAGES
CALENDER
SEL.IMAGE
BACK
MENU
SET OK
Ovládání pomocí nabídek
EXPRESSION EDIT ....................................................................
Změna obličeje ve snímku
Tato funkce umožňuje transformovat obličej ve snímku tak, aby byl větší a hleděl kupředu, upravený obraz se
uloží jako nový snímek.
• Pomocí 4 3 zvolte požadovaný efekt a stiskněte o.
• Stiskem 4 3 zvolte požadovaný efekt a stiskněte o.
• U některých objektů nemusí být tvář správně rozpoznána.
FACE FOCUS ............................................................................
Zvýraznění tváře ve snímku
Tato funkce umožňuje změnit velký obličej ve snímku tak, aby hleděl kupředu, upravený obraz se uloží jako nový
snímek.
• Vyberte snímek pomocí 43 a stiskněte o.
• U některých objektů nemusí být tvář správně rozpoznána.
INDEX .............................................................................
Vytvoření náhledu z videosekvence
Funkce separuje z videosekvence 9 snímků a uloží je jako nový snímek (INDEX), obsahující jejich náhledy.
00:00 / 00:36
SET OK
38
CZ
• Pomocí 4 3 vyberte videosekvenci a stiskněte o.
• Pomocí křížového ovladače vyberte první snímek části, kterou chcete
zachovat, a stiskněte o.
Stejným způsobem vyberte poslední snímek části, kterou chcete zachovat,
a stiskněte o.
EDIT ......................................................................................
Vystřižení části videosekvence
Umožňuje určit část videosekvence a přepsat ji nebo uložit jako nové video.
00:00 / 00:36
• Vyberte [NEW FILE] nebo [OVERWRITE] a stiskněte o.
• Pomocí křížového ovladače vyberte první snímek části, kterou chcete
zachovat, a stiskněte o. Stejným způsobem vyberte poslední snímek části,
kterou chcete zachovat, a stiskněte o.
SET OK
MOVIE INDEX ................................................................
Zachycení snímku z videosekvence
Funkce umožňuje vytvoření snímku ve formátu JPEG ze zvoleného snímku videosekvence.
MOVIE INDEX
BACK
[xD]
• Pomocí 4 3 vyberte videosekvenci a stiskněte o.
• Pomocí křížového ovladače vyberte požadovaný snímek a stiskněte o.
SET OK
MENU
6 PRINT ORDER
Vytvoření tiskové objednávky (DPOF)
Tato funkce umožňuje uložení tiskových dat (počet kopií a údaj data / času) ke snímku uloženému na kartu.
g »Tisková nastavení (DPOF)« (str. 52)
7 PLAYBACK MENU
OFF
Ochrana snímků
/ ON
0
[IN]
OFF
Chráněné snímky není možné smazat pomocí [ERASE] / [SEL. IMAGE] /
[ALL ERASE], vymaže je však formátování média.
• Vyberte snímek pomocí 4 3 a zapněte jeho ochranu volbou [ON] pomocí
12. Můžete postupně ochránit několik snímků. Na obrazovce se
u chráněného snímku zobrazuje 9.
ON
EXIT OK
y ...............................................................................................................
+90° /
0°
Otáčení snímků
/ –90°
Snímky pořízené fotoaparátem ve vertikální poloze jsou zobrazovány horizontálně. Tato funkce vám umožňuje
otočit snímky tak, aby byly zobrazeny svisle. Nová orientace snímků se zachovává i po vypnutí fotoaparátu.
CZ
39
Ovládání pomocí nabídek
0 ...........................................................................................................
y
[IN]
[IN]
EXIT OK
y
[IN]
EXIT OK
+90°
EXIT OK
0°
–90°
Vyberte snímek pomocí 43 a otočte jej volbou [+90°], [0°] nebo [–90°] pomocí 12. Můžete postupně otočit
několik snímků.
INDEX PLAY .............................................................
Výběr pozice přehrávání videosekvence
• Mezi snímky přepínáte křížovým ovládačem.
Pomocí páčky transfokátoru zvolte počet rámečků zobrazených v náhledu.
• Stiskněte o.
Přehrávání videosekvence začne od zvoleného okénka.
R ................................................................................
YES
Přidávání zvuku ke statickým snímkům
/ NO
R
[IN]
Zvuk se zaznamenává asi 4 sekundy.
• Pomocí 4 3 vyberte snímek a pomocí 12 vyberte [YES], záznam se
spustí.
• Na okamžik se zobrazí lišta [BUSY].
Ovládání pomocí nabídek
YES
NO
BACK
SET OK
MENU
8 ERASE
Vymazání zvolených snímků / vymazání všech snímků
Chráněné snímky nelze vymazat. Před mazáním chráněných snímků zrušte ochranu. Jednou smazaný snímek
není možno obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste nesmazali omylem důležitý snímek.
• Při mazání snímků z vnitřní paměti nevkládejte do fotoaparátu kartu.
• Při mazání snímků z karty ji nejprve vložte do fotoaparátu.
SEL. IMAGE ................................................................................
SEL. IMAGE
BACK
MENU
[IN]
OK
•
•
•
•
GO S
ALL ERASE ..................................................
• Vyberte [YES] a stiskněte o.
40
CZ
Výběr snímků ke smazání
Pomocí křížového ovladače zvolte snímek a stiskem o přidejte R.
Dalším stiskem o výběr zrušíte.
Po dokončení výběru stiskněte S.
Vyberte [YES] a stiskněte o.
Smaže všechny snímky z vnitřní paměti a z karty
Nabídky SETUP
Režim snímání
SETUP
IMAGE
QUALITY
RESET
CAMERA
MENU
SCN
EXIT
SETUP
SILENT
MODE
SET OK
MENU
Režim přehrávání
P
PRINT
ORDER
SLIDESHOW
EDIT
PERFECT
FIX
PLAYBACK
MENU
SETUP
ERASE
SILENT
MODE
CALENDAR
EXIT
MENU
DUALTIME
ALARM CLOCK
VIDEO OUT
FRAME ASSIST*4
u*4
MY MODE SETUP*4*5
m / ft
CUSTOM BUTTON*4*5
MEMORY FORMAT
(FORMAT*1)
BACKUP*1
W
PW ON SETUP*2
BEEP*2
8*2
SHUTTER SOUND*2
VOLUME*2
REC VIEW*3
MENU DISPLAY
FILE NAME
PIXEL MAPPING
s
X
SET OK
*1 Vyžaduje kartu.
*2 Zvuk je vypnut bez ohledu na nastavení [SILENT MODE] na [ON].
g »SILENT MODE Nastavení pro vypnutí provozních zvuků« (str. 33)
*3 Není dostupné při nastavení SCN na [UNDER WATER WIDE2].
*4 Není dostupné při nastavení režimu na n.
*5 Není dostupné při nastavení režimu na h.
MEMORY FORMAT (FORMAT) ...................................
Formátování vnitřní paměti nebo karty
BACKUP .............................................................. Kopírování snímků z vnitřní paměti na kartu
Vložte do fotoaparátu přídavnou kartu. Kopírování dat nevymaže snímky z vnitřní paměti.
• Zálohování dat trvá určitou dobu. Před spuštěním kopírování zkontrolujte, zda není vybitá baterie a nebo
použijte sít’ový napáječ.
W ...................................................................................................
Volba jazyka displeje
Jazyk hlášení na displeji můžete změnit. Dostupné jazyky se liší podle oblasti, v níž jste přístroj zakoupili.
Další jazyky můžete přidat do fotoaparátu pomocí přiloženého programu OLYMPUS Master.
CZ
41
Ovládání pomocí nabídek
Všechna data z paměti, včetně chráněných snímků, jsou při formátování vnitřní paměti nebo karty smazána.
Ujistěte se, že jste uložili nebo přenesli do počítače všechna důležitá data před formátováním.
• Při formátování vnitřní paměti dejte pozor, aby ve fotoaparátu nebyla zasunuta pamět’ová karta.
• Dbejte na to, aby při formátování karty byla karta zasunuta ve fotoaparátu.
• Před použitím jiných karet než Olympus nebo karet formátovaných v počítači je nutné zformátovat kartu
v tomto fotoaparátu.
PW ON SETUP .........................................................
Nastavení úvodní obrazovky a hlasitosti
SCREEN (obrazovka) OFF (Nezobrazuje se žádný snímek.)
/
1 / 2
SOUND
/
1 / 2
OFF(Žádný zvuk)
Můžete zvolit zvuk a snímek zobrazující se při zapnutí fotoaparátu.
• Vyberte [2] a stiskem 3 nastavte statický snímek z paměti nebo z karty jako spouštěcí obrazovku.
• Hlasitost se nastaví na hodnotu zvolenou ve [VOLUME].
g »VOLUME Nastavení hlasitosti při přehrávání« (str. 42)
BEEP .................................................................
Nastavení hlasitosti pípnutí po stisku tlačítka
OFF (Žádný zvuk)
1
LOW
/ HIGH
2
LOW
/ HIGH
8 ...............................................................
OFF (Žádný zvuk) /
Nastavení hlasitosti varovného zvuku fotoaparátu
LOW / HIGH
SHUTTER SOUND ..................................................
Volba zvuku a hlasitosti tlačítka spouště
OFF (Žádný zvuk)
1
LOW
/ HIGH
2
LOW
/ HIGH
Ovládání pomocí nabídek
VOLUME ..........................................................................
OFF (Žádný zvuk)
8
2
SHUTTER SOUND
3
VOLUME
4
REC VIEW
5
MENU DISPLAY
BACK MENU
Nastavení hlasitosti při přehrávání
3 / 4/5
• Hlasitost nastavte pomocí 12.
• Můžete zvuk vypnout [OFF] nebo nastavit hlasitost v 5 krocích 1 – 5.
SETUP
1
/1/2/
7
6
SET OK
REC VIEW .............................................................................
Okamžité prohlédnutí obrázku
OFF
Obrázek, který je zaznamenáván, se nezobrazí. To je výhodné v případě, že
ihned po pořízení snímku potřebujete připravit další.
ON
Obrázek, který je zaznamenáván, se zobrazí. To je užitečné pro kontrolu
naposledy pořízeného snímku. Během zobrazování snímku můžete pokračovat
ve fotografování.
Volbou [ON] nastavte zobrazování snímku na displeji nebo v hledáčku během záznamu.
LCD ONLY: Zaznamenávaný snímek se vždy zobrazuje v nabídce na displeji.
CURRENT: Zaznamenávaný snímek se zobrazuje v hledáčku, pokud je používán, nebo, při použití displeje, na
displeji.
42
CZ
MENU DISPLAY .....................................................................
Zobrazení nabídky na displeji
Provedením těchto kroků zvolíte zobrazování na displeji nebo v hledáčku.
• Je-li stisknuto m
• Při stisknutí S v režimu přehrávání
• Při stisknutí q v režimu snímání
• Je-li fotoaparát připojen k počítači.
LCD ONLY
Nabídka se zobrazí vždy na displeji.
CURRENT
Nabídka se zobrazuje v hledáčku, pokud je používán, nebo, při použití displeje,
na displeji.
FILE NAME ......................................................................
Vynulování názvů souborů snímků
RESET
Tato metoda je vhodná pro seskupování souborů na jednotlivých kartách.
Čísla souborů a složek jsou nastavena na výchozí hodnotu pokaždé, když
vložíte novou kartu do fotoaparátu. Číslo složky se vrací na [No.100] a číslo
souboru se vrací na [No. 0001].
AUTO
Tento způsob označuje každý snímek novým, neopakovatelným číslem.
I po založení nové karty jsou čísla složek a souborů zachovávána z karty
předchozí. To pomůže při použití více karet.
Názvy souborů a názvy jejich složek pro nahrané snímky jsou automaticky generovány fotoaparátem. Názvy
souborů, resp. názvy složek, obsahují čísla souborů (0001 až 9999) a názvy složek (100 až 999) a jsou tvořeny
následujícím způsobem.
Název složky
Název souboru
\DCIM\***OLYMP\Pmdd** **.jpg
Číslo složky
(100 – 999)
Měsíc (1 – C)
Číslo souboru
(0001 – 9999)
PIXEL MAPPING ........................................................... Nastavení funkce zpracování obrazu
Funkce kalibrace snímače dovoluje přístroji zkontrolovat a nastavit funkce CCD čipu a obrazového zpracování.
Není nutno provádět tuto činnost často. Doporučuje se přibližně jednou za rok. Po pořízení snímku nebo
přehrávání vyčkejte asi minutu, než spustíte kalibraci snímače. Pokud během kalibrace snímače fotoaparát
vypnete, začněte znovu.
Vyberte [PIXEL MAPPING]. Po zobrazení [START] stiskněte o.
CZ
43
Ovládání pomocí nabídek
Den (01 – 31)
Měsíc: leden – září = 1 – 9, říjen = A, listopad = B, prosinec = C
s ...............................................................................................
Nastavení jasu obrazovky
s
1 : Zvýší jas displeje.
2 : Sníží jas displeje.
BACK
Po nastavení stiskněte o.
SET OK
MENU
X ....................................................................................................
Nastavení data a času
Datum a čas se ukládají s každým snímkem a používají se v názvu souboru.
Y-M-D (rok-měsíc-den)
X
Y
M
D TIME
----.--.-- --:--
CANCEL
Hodina
Minuta
MENU
Y/M/D
Formáty data (Y / M / D, M / D / Y, D / M / Y)
m : Opouští nastavení.
• První dvě číslice [Y] jsou pevně stanovené.
• Čas se zobrazuje ve formátu 24 hodin.
• Pro přesné nastavení času stiskněte o, s kurzorem umístěným buď na položce »minuty« nebo [Y / M / D] ve
chvíli, kdy časové znamení ukazuje 00 sekund.
Ovládání pomocí nabídek
DUALTIME ..............................................................
Nastavení data a času v jiné časové zóně
OFF
Přepíná na datum a čas nastavený v [X]. Snímky se zaznamenávají s datem
a časem nastaveným v [X].
ON
Přepíná na datum a čas nastavený v [DUALTIME]. Při nastavování druhého
času zvolte [ON] a pak nastavte čas. Snímky se zaznamenávají s datem a
časem nastaveným v [DUALTIME].
D U A LT IM E
Y
M
D TIME
2007.12
2007
12.26
26 12
12:30
30
CANCEL
m : Opouští nastavení.
MENU
• Formát data je stejný jako byl nastaven v [X].
• První dvě číslice [Y] jsou pevně stanovené.
• Čas se zobrazuje ve formátu 24 hodin.
44
CZ
ALARM CLOCK ...................................................................................... Nastavení budíku
OFF
Není nastaveno žádné buzení nebo bylo zrušeno.
ONE TIME
Budík se aktivuje jednou. Po spuštění budíku se nastavení zruší.
DAILY
Budík se aktivuje každý den v nastavený čas.
• Pokud nebylo nastaveno [X], budík [ALARM CLOCK] není dostupný.
• Pokud je [DUALTIME] nastaven na [ON], ozve se budík podle nastavení data a času druhé časové zóny.
Nastavení budíku
• Zvolte [ONE TIME] nebo [DAILY] a nastavte dobu buzení.
• Můžete nastavit interval buzení nebo zvuk a hlasitost budíku.
ALARM CLOCK
TIME
09:00
SNOOZE
ALARM SOUND
MOVE
SET OK
TIME
SNOOZE
ALARM SOUND
Nastavuje dobu buzení.
OFF
Není nastaven interval buzení.
ON
Budík se aktivuje každých 5 minut a to až 7krát.
1 LOW / MID / HIGH
2 LOW / MID / HIGH
3 LOW / MID / HIGH
CZ
45
Ovládání pomocí nabídek
Používání, vypnutí a kontrola budíku
• Používání budíku:
Vypněte přístroj. Budík pracuje jen tehdy, pokud je fotoaparát vypnutý.
• Vypnutí budíku:
Když zní zvuk budíku, stiskněte libovolné tlačítko; budík se vypne a zároveň se vypne i fotoaparát. Všimněte
si, že stiskem o se fotoaparát zapne.
Po 1 minutě bez obsluhy se budík automaticky zastaví a fotoaparát se vypne, přitom musí být [SNOOZE]
nastaveno na [OFF].
• Kontrola nastavení budíku:
Je-li fotoaparát vypnutý, stiskněte DISP. / E, na 3 sekundy se zobrazí nastavená doba buzení a aktuální čas.
VIDEO OUT ............................................................................
NTSC
Přehrávání snímků na televizi
/ PAL
Výchozí tovární nastavení se liší podle oblasti světa, v níž byl fotoaparát zakoupen.
Chcete-li přehrávat snímky z fotoaparátu na TV, nastavte video výstup podle typu vašeho TV.
• Druhy videosignálu pro televizi podle země nebo oblasti. Před připojením fotoaparátu k TV ověřte normu
signálu.
NTSC : Severní Amerika, Tchaj-wan, Jižní Korea, Japonsko
PAL
: Evropské státy, Čína
Přehrávání snímků na televizoru
Před propojováním vypněte fotoaparát i televizi.
Propojte kabel do obrazového (video, žlutý) a zvukového (audio, bílý) vstupu TV.
Kryt zásuvky
Ovládání pomocí nabídek
Kabel AV (přiložen)
Nastavení televize
Zapněte televizi a nastavte ji do režimu pro videovstup.
• Podrobnosti ke vstupům a jejich obsluze naleznete
v návodu televizoru.
• Obrázky a informace na obrazovce mohou být oříznuté
podle nastavení televizoru.
FRAME ASSIST ................................
OFF /
w
Multikonektor
Nastavení na fotoaparátu
Stiskem o v režimu přehrávání zapnete
fotoaparát.
• Na TV se zobrazí naposledy pořízený snímek.
Pomocí křížového ovladače vyberte snímek,
který chcete spatřit.
Zobrazení pomocné mřížky / Volba typu pomocné mřížky
/x
Stiskem DISP. / E v režimu snímání zobrazíte typ pomocné mřížky.
Volbou [OFF] nebo stiskem DISP. / E zrušíte zobrazení mřížky.
u .....................................................................................................
OFF /
ON
Zobrazení histogramu
/ DIRECT
Stiskem DISP. / E v režimu snímání zobrazíte histogram.
• Při nastavení na [DIRECT] se černé (modré) a bílé (červené) oblasti zobrazí přímo v obrázku.
46
CZ
MY MODE SETUP ........................................................ Nastavení a uložení snímacích funkcí
Typy nastavení vlastního
režimu
CURRENT
1
SETUP
ALARM CLOCK
2
VIDEO OUT
3
FRAME ASSIST
CURRENT
4
u
RESET
Ukládá aktuální nastavení
fotoaparátu.
• Vyberte [SET] a stiskněte o.
MY MODE SETUP
SET CURRENT SETTING
SET
5
MY MODE SETUP CUSTOM
BACK MENU
SET OK
CANCEL
SET OK
BACK MENU
Pro uložení vyberte
MY MODE.
RESET
MY MODE SETUP
My1/2/3/4
RESET CURRENT SETTING
r1 MY MODE1
r2 MY MODE2
RESET
r3 MY MODE3
r4 MY MODE4
BACK
Obnovuje výchozí tovární
nastavení.
• Vyberte [RESET] a stiskněte o.
• Vlastní režim nelze vybrat pokud
není žádné nastavení uloženo.
CANCEL
SET OK
BACK MENU
SET OK
MENU
* Výchozí nastavení je
uloženo pouze
v [s MY MODE 1].
CUSTOM
Ukládá nastavení jedno po druhém.
• Vyberte položku, která se má uložit
ve vlastním režimu a stiskněte 3
nebo o.
• Změňte nastavení položek
a stiskněte o.
MY MODE SETUP
P/A/S/M/SCENE
F
0.0
FNo.
FLASH MODE
g »Funkce přiřazené vlastnímu režimu My Mode / Volitelnému tlačítku« (str. 72)
m / ft
..................................................................
Nastavení jednotek měření pro ruční ostření
m
Zobrazení v metrech a centimetrech.
ft
Zobrazení ve stopách a palcích.
CUSTOM BUTTON
......................................................
Přiřazení funkcí volitelnému tlačítku
Vyberte funkci, kterou chcete registrovat, pomocí 12 a stiskněte o.
g »Funkce přiřazené vlastnímu režimu My Mode / Volitelnému tlačítku«
(str. 72)
CUSTOM BUTTON
IMAGE QUALITY
FINE ZOOM
DIGITAL ZOOM
AF MODE
MENU
BACK MENU
SET OK
CZ
47
Ovládání pomocí nabídek
SHUTTER
Tisk snímků
Přímý tisk (PictBridge)
Použití funkce přímého tisku
Po připojení fotoaparátu k tiskárně kompatibilní s PictBridge můžete přímo vytisknout snímky- bez počítače.
Na obrazovce fotoaparátu zvolte snímky, které chcete vytisknout a počet výtisků.
Informaci o kompatibilitě tiskárny s PictBridge naleznete v návodu k tiskárně.
Co je PictBridge?
Standard pro spojení digitálních fotoaparátů a tiskáren různých výrobců a přímý tisk snímků.
• Dostupné režimy tisku, velikosti papíru apod. se liší podle použité tiskárny. Postupujte podle návodu
k tiskárně.
• Podrobnosti k typu papíru, inkoustovým náplním a pod. naleznete rovněž v návodu k tiskárně.
Jednoduchý tisk
[EASY PRINT] je možno použít k vytisknutí snímku zobrazeného na obrazovce.
Vybraný snímek se vytiskne s použitím standardních nastavení tiskárny. Datum a název souboru se netisknou.
STANDARD
Všechny tiskárny podporující PictBridge mají standardní nastavení tisku. Je-li zvoleno [STANDARD] na
obrazovce nastavení (str. 50 – str. 51), snímky se tisknou podle těchto nastavení. Standardní nastavení tiskárny
naleznete v návodu k tiskárně nebo vám jej sdělí výrobce tiskárny.
1
2
Zobrazte snímek, který chcete vytisknout, na obrazovce v režimu
přehrávání.
Zapněte tiskárnu a zapojte USB kabel (přiložen) do multikonektoru
fotoaparátu a do USB portu tiskárny.
Tisk snímků
Kryt zásuvky
USB kabel
Multikonektor
• Objeví se obrazovka [EASY PRINT START].
• Podrobnosti k zapnutí tiskárny a umístění zásuvky USB naleznete v návodu k tiskárně.
48
CZ
3
Stiskněte P.
• Tisk začne.
EASY PRINT START
PC / CUSTOM PRINT OK
• Po dokončení tisku se objeví obrazovka pro výběr snímku.
Chcete-li vytisknout další snímek, vyberte jej stisknutím 4 3
a stiskněte tlačítko P.
• Po skončení odpojte USB kabel od fotoaparátu při obrazovce pro
výběr snímku na LCD displeji.
EXIT
4
Odpojte kabel USB z fotoaparátu.
5
Odpojte kabel USB z tiskárny.
PRINT
CZ
49
Tisk snímků
[EASY PRINT] můžete použít dokonce i tehdy, když je fotoaparát vypnutý nebo je v režimu snímání. Je-li
fotoaparát vypnutý nebo v režimu snímání, připojte USB kabel. Zobrazí se obrazovka výběru pro připojení
USB. Vyberte [EASY PRINT].
g »EASY PRINT« Krok 3 (str. 49), »CUSTOM PRINT« Krok 2 (str. 50)
Další režimy a nastavení tisku (CUSTOM PRINT)
1
2
Zobrazte obrazovku podle pravého obrázku podle kroků 1 a 2 na
str. 48 a stiskněte o.
Vyberte [CUSTOM PRINT] a stiskněte o.
USB
[IN]
PC
EASY PRINT
CUSTOM PRINT
EXIT
Průvodce obsluhou
3
SET OK
Při úpravě nastavení postupujte podle průvodce obsluhou.
Volba režimu tisku
PRINT MODE SELECT [ I N ]
PRINT
PRINT
ALL PRINT
Tiskne zvolený snímek.
Vytiskne všechny obrázky uložené ve vnitřní paměti nebo
na kartě.
Vytiskne jeden snímek v několikanásobně rozmístěný
na stránce.
Vytiskne náhled všech obrázků uložených ve vnitřní paměti
nebo na kartě.
Tiskne snímky podle dat tiskové objednávky na kartě.
Pokud nebyla provedena žádná tisková objednávka, není
tato možnost dostupná.
g »Tisková nastavení (DPOF)« (str. 52)
ALL PRINT
MULTI PRINT
MULTI PRINT
ALL INDEX
EXIT
MENU
SET OK
ALL INDEX
PRINT ORDER
Nastavení papíru pro tisk
P R I N T PA P E R
Tisk snímků
S
IZE
SIZE
STANDARD
BACK
MENU
[IN]
BORDERLESS
STANDARD
SET OK
SIZE
BORDERLESS
OFF (
ON (
PICS / SHEET
)
)
Zvolte z dostupných formátů papíru vaší tiskárny.
Vyberte s okraji nebo bez. V režimu [MULTI PRINT]
nemůžete zvolit tisk s okraji.
Snímek se vytiskne v bílém rámečku.
Snímek je vytištěn na celou stránku.
Dostupné pouze v režimu [MULTI PRINT]. Dosažitelný
počet výtisků se liší podle tiskárny.
Poznámka
• Pokud se neobjeví obrazovka [PRINTPAPER], [SIZE], [BORDERLESS] a [PICS / SHEET] jsou
nastaveny standardně.
50
CZ
Výběr snímku k tisku
PRINT
[IN
IN]
100-0004
PRINT OK
MORE
SINGLEPRINT
Vytiskne jednu kopii vybraného snímku. Pokud bylo zvoleno
[SINGLE PRINT] nebo [MORE], vytiskne se jedna nebo více
kopií.
Provede tiskovou objednávku pro zobrazený snímek.
Nastavuje pro zobrazený snímek počet výtisků a údaje,
které mají být vytištěny.
SINGLE PRINT
MORE
Pomocí 4 3 vyberte snímek, který chcete tisknout. Můžete také použít páčku transfokátoru a vybrat snímek
z indexového zobrazení.
Nastavení počtu výtisků a údajů, které mají být vytištěny
[IN]
PRINT INFO
<x
1
DATE
WITHOUT
FILE NAME
WITHOUT
P
BACK
4
MENU
SET OK
<x
DATE ( )
FILE NAME (
)
P
Nastavte počet výtisků. Můžete zvolit až 10 kopií.
Vyberete-li [WITH], snímky se tisknou s datem.
Vyberete-li [WITH], snímky se tisknou s názvem
souboru.
Pomocí křížového ovladače nebo páčky transfokátoru
nastavte velikost oříznutí a pozici, potom stiskněte o.
Vytiskne se oříznutý obrázek.
Vyberte [PRINT] a stiskněte o.
PRINT
• Tisk začne.
• Po skončení tisku se objeví obrazovka [PRINT MODE SELECT].
[IN]
PRINT
CANCEL
Zrušení tisku
BACK
PRINT
MENU
SET OK
[IN]
CONTINUE
CANCEL OK
Vyberte [CANCEL]
a stiskněte o.
CANCEL
TRANSFERRING
Stiskněte o.
SET OK
5
V obrazovce [PRINT MODE SELECT] stiskněte
m.
PRINT MODE SELECT [ I N ]
PRINT
• Zpráva se zobrazí.
ALL PRINT
MULTI PRINT
ALL INDEX
EXIT
MENU
SET OK
CZ
51
Tisk snímků
Displej při přenosu dat
6
Odpojte kabel USB z fotoaparátu.
7
Odpojte kabel USB z tiskárny.
Tisková nastavení (DPOF)
Vytváření tiskových objednávek
Tisková objednávka umožňuje uložení tiskových dat (počet kopií a údaj data / času) ke snímku uloženému na
kartu.
Tisková objednávka vám usnadní tisk snímků na domácí tiskárně, kompatibilní s DPOF, i v komerční laboratoři,
podporující DPOF. DPOF je standardní formát pro záznam informací k automatickému tisku z digitálních
fotoaparátů.
Pro tisk je možno označit pouze snímky uložené na kartě. Před vytvářením objednávky vložte do fotoaparátu
kartu s požadovanými snímky.
Snímky z tiskové objednávky je možno tisknout následujícím způsobem.
Tisk v laboratoři podporující DPOF
Pomocí dat tiskové objednávky můžete nechat snímky vytisknout.
Tisk snímků
Tisk v tiskárně kompatibilní s DPOF
Tisk je možný přímo z karty obsahující data tiskové objednávky, bez použití počítače. Další informace
naleznete v návodu k tiskárně. Může být nezbytný adaptér PC karty.
Poznámka
• Objednávky DPOF z jiného přístroje není možno v tomto fotoaparátu zrušit. Změny provádějte
v původním přístroji. Obsahuje-li karta tiskovou objednávku DPOF z jiného přístroje, může zadání
objednávky v tomto fotoaparátu přepsat původní objednávku.
• Tiskovou objednávku DPOF můžete vytvořit až pro 999 snímků na kartě.
• Všechny funkce nemusí být dostupné u každé tiskárny nebo v každé laboratoři.
Využití tiskových služeb bez DPOF
• Snímky z vnitřní paměti fotoaparátu není možno vytisknout v komerční laboratoři. Je nutno je nejprve
zkopírovat na kartu.
g »BACKUP Kopírování snímků z vnitřní paměti na kartu« (str. 41)
52
CZ
Objednávka jednoho snímku
Při provádění tiskové objednávky pro vybraný snímek postupujte podle průvodce obsluhou.
1
2
Stiskněte m v režimu přehrávání se zobrazte hlavní nabídku.
Vyberte [PRINT ORDER][<] a stiskněte o.
PRINT ORDER
<
U
Průvodce obsluhou
3
BACK
SET OK
MENU
Stiskem 4 3 vyberte snímky pro objednávku
tisku a pak stisknutím 12 nastavte počet
výtisků.
[xD
xD]
• Nemůžete vytvořit objednávku snímků, označených n.
• Pro vytvoření tiskových objednávek dalších snímků opakujte krok 3.
4
5
6
× 0
HQ
'07.12.26 12:30
100-0004
4
SET OK
Ořezávání snímku
O WT
• Pomocí páčky transfokátoru zobrazte linku ořezu.
• Pomocí křížového ovladače nebo páčky transfokátoru nastavte velikost oříznutí a pozici, potom
stiskněte o.
Po dokončení vytváření tiskových objednávek stiskněte o.
Zvolte nastavení tisku data a času a stiskněte o. X
NO
Snímky se tisknou bez data a času.
DATE
Vybrané snímky se vytisknou s datem pořízení.
TIME
Vybrané snímky se vytisknou s časem pořízení.
NO
DATE
TIME
BACK
Vyberte [SET] a stiskněte o.
MENU
SET OK
PRINT ORDER
1(
1)
CANCEL
BACK
MENU
SET OK
CZ
53
Tisk snímků
SET
Označení všech snímků
Objedná všechny snímky uložené na kartě. Počet kopií je nastaven na jeden výtisk z každého snímku.
1
2
3
Stiskněte m v režimu přehrávání se zobrazte hlavní nabídku.
Vyberte [PRINT ORDER][U] a stiskněte o.
Zvolte nastavení tisku data a času a stiskněte o.
NO
4
Snímky se tisknou bez data a času.
DATE
Všechny snímky se vytisknou s datem pořízení.
TIME
Všechny snímky se vytisknou s časem pořízení.
Vyberte [SET] a stiskněte o.
Zrušení tiskových objednávek
Můžete zrušit tiskové objednávky všech nebo pouze vybraných snímků.
1
Vyberte hlavní nabídku[PRINT ORDER] a stiskněte o.
Zrušení tiskových objednávek všech snímků
2
3
Vyberte [<] nebo [U] a stiskněte o.
Vyberte [RESET] a stiskněte o.
Zrušení tiskových objednávek zvolených snímků
Tisk snímků
2
3
4
5
6
7
54
PRINT ORDER SETTING
PRINT ORDERED
RESET
Vyberte [<] a stiskněte o.
KEEP
BACK MENU
SET OK
Vyberte [KEEP] a stiskněte o.
Stiskem 4 3 vyberte snímky s tiskovými
objednávkami, které chcete zrušit, a stisknutím 2 snižte počet kopií
na 0.
• Opakováním kroku 4 zrušte tiskové objednávky dalších snímků.
Po dokončení rušení tiskových objednávek, stiskněte o.
Zvolte nastavení tisku data a času a stiskněte o.
• Toto nastavení se použije na zbývající snímky s tiskovými objednávkami.
Vyberte [SET] a stiskněte o.
CZ
Použití OLYMPUS Master
Úvod
Pomocí kabelu USB a programu OLYMPUS Master, dodávaných s přístrojem, můžete připojit fotoaparát k
počítači a stáhnout obrázky.
Před začátkem si připravte tyto
pomůcky.
CD-ROM
OLYMPUS Master 2
USB kabel
Nainstalujte program OLYMPUS Master
gstr. 56
Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB
gstr. 58
Spust’te program OLYMPUS Master
gstr. 58
Stáhněte obrazové soubory do počítače
gstr. 59
Odpojte fotoaparát od počítače
gstr. 59
Použití OLYMPUS Master
Co je OLYMPUS Master?
OLYMPUS Master je aplikace pro správu digitálních snímků v počítači. Instalací do počítače získáte tyto funkce:
( Stahování snímků z fotoaparátu či jiných
médií
( Zobrazení snímků a filmů
• Můžete spouštět prezentace a přehrávat zvuk.
( Uspořádání snímků
• Uspořádání snímků do alb nebo složek.
Stažené snímky jsou automaticky tříděny podle
data, což usnadní rychlé vyhledání.
( Úpravy snímků
• Snímky můžete otáčet, ořezávat a měnit jejich
velikost.
( Úpravy obrazu pomocí filtrů a korekčních
funkcí
( Tisk snímků
• Snímky můžete snadno vytisknout.
( Vytvoření panoramatických záběrů
• Pomocí režimu panorámatu můžete vytvářet
panoramatické snímky.
( Aktualizace firmware fotoaparátu
Více podrobností ohledně dalších funkcí a operací
se dozvíte v průvodci »Nápověda« a příručce
k OLYMPUS Master.
CZ
55
Použití OLYMPUS Master
PC vyhovující požadavkům (str. 56)
Nainstalujte program OLYMPUS Master
Před instalací programu OLYMPUS Master se laskavě ujistěte, že je počítač kompatibilní s uvedenými
systémovými požadavky.
Pro novější operační systémy se obrat’te na internetové stránky Olympus, adresa je uvedena na zadní straně
návodu.
Systémové požadavky
Windows
OS
Windows 2000 Professional / XP Home Edition /
XP Professional / Vista
CPU
Pentium III 500 MHz nebo lepší
RAM
256 MB nebo více
Použití OLYMPUS Master
Místo na pevném disku 500 MB nebo více
Displej
1024 x 768 bodů nebo lepší
65 536 barev a více (doporučuje se 16,77 miliónu barev)
Další
USB port nebo IEEE 1394 port
Internet Explorer 6 nebo vyšší
doporučuje se QuickTime 7 nebo vyšší
doporučuje se DirectX 9 nebo vyšší
Poznámka
• Windows 98 / 98SE / Me nejsou podporovány.
• Použijte počítač s předem instalovaným OS. Funkčnost není zaručena u doma postavených počítačů a
u operačních systému, které vznikly aktualizací.
• Funkčnost není zaručena ani u dodatečně připojených USB nebo IEEE1394 portů.
• Pro instalaci programu je nutno se přihlásit s administrátorskými právy.
Macintosh
OS
Mac OS X v10.3 a vyšší
CPU
Power PC G3 500 MHz a vyšší
Intel Core Solo / Duo 1,5 GHz a vyšší
RAM
256 MB nebo více
Místo na pevném disku 500 MB nebo více
Displej
1024 x 768 bodů nebo lepší
32 000 barev a více (doporučuje se 16,77 miliónu barev)
Další
USB port nebo IEEE 1394 port (FireWire)
Safari 1.0 a vyšší (doporučuje se 1.3 a vyšší)
QuickTime 6 nebo vyšší
Poznámka
•
•
•
•
56
Macintosh verze starší než OS X 10.3 nejsou podporovány.
Funkčnost není zaručena ani u dodatečně připojených USB nebo IEEE1394 portů (FireWire).
Pro instalaci programu je nutno se přihlásit s administrátorskými právy.
Před provedením následujících činností je nutno odstranit médium (uchopit myší a přenést na ikonu
koše). Pokud tak neučiníte, počítač nebude pracovat správně a bude nutno jej restartovat.
– Odpojení kabelu USB mezi počítačem a fotoaparátem
– Vypnutí fotoaparátu
– Otevírání krytu bateriového prostoru / karty na fotoaparátu
CZ
Windows
1
Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM.
2
Zvolte jazyk zobrazení a klepněte na
tlačítko »OLYMPUS Master 2«.
• Zobrazí se úvodní obrazovka OLYMPUS Master.
• Pokud se nezobrazí, klikněte dvakrát na ikonu »Tento počítač«
a pak na ikonu CD-ROM.
• Po zobrazení instalační obrazovky součástí klepněte na »OK«.
3
Klepněte na »Next« a postupujte podle
instrukcí na obrazovce.
• Po zobrazení licenční smlouvy OLYMPUS Master si smlouvu
pozorně přečtěte a souhlasíte-li, kliknutím na »Yes« pokračujte
v instalaci.
Po zobrazení informační obrazovky zadejte
své jméno »Name«, vyberte oblast
»Region« a klepněte na »Next«.
5
Po zobrazení typu instalace klepněte na
»Install«.
Použití OLYMPUS Master
4
• Chcete-li zvolit součásti instalace, klepněte na »Custom«.
• Instalace se spustí. Zobrazí se hlášení o proběhlé instalaci.
Klepněte na »Close«.
• Dále se objeví obrazovka instalace OLYMPUS muvee
theaterPack Trial Version. Instalaci tohoto programu spustíte
klepnutím na »Install«.
Macintosh
1
Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM.
2
Poklepejte na ikonu »Setup« na ploše.
• Zobrazí se okno CD-ROM.
• Pokud se okno CD-ROM nezobrazí, poklepejte na ikonu CD-ROM
na ploše.
• Zobrazí se instalační obrazovka OLYMPUS Master.
• Postupujte podle instrukcí.
• Po zobrazení licenční smlouvy OLYMPUS Master si smlouvu přečtěte
a klikněte na »Continue«, pak kliknutím na »Continue« pokračujte
v instalaci.
• Zobrazí se hlášení o proběhlé instalaci.
• Před použitím OLYMPUS Master je nutné počítač restartovat.
CZ
57
Připojení fotoaparátu k počítači
1
Přesvědčte se, že je fotoaparát vypnutý.
2
Propojte pomocí přiloženého USB kabelu
multikonektor na fotoaparátu s USB portem
na počítači.
Kryt zásuvky
• Displej je vypnutý.
• Objektiv je zasunutý.
• Umístění portu USB na počítači naleznete v návodu k počítači.
• Fotoaparát se automaticky zapne.
• Na displeji se objeví obrazovka volby USB připojení.
Použití OLYMPUS Master
3
4
Vyberte [PC] a stiskněte o.
Fotoaparát byl rozpoznán počítačem.
• Windows
Při prvním připojení fotoaparátu se počítač pokusí jej rozpoznat.
Klepnutím na »OK« uzavřete zobrazenou zprávu. Fotoaparát je
rozpoznán jako »Vyměnitelný disk«.
• Macintosh
Základní aplikací pro zpracování digitálních fotografií je program iPhoto.
Při prvním připojení fotoaparátu se automaticky spustí iPhoto, uzavřete
jej a spust’te OLYMPUS Master.
Multikonektor
USB
[IN]
PC
EASY PRINT
CUSTOM PRINT
Poznámka
EXIT
• Po připojení k počítači nejsou snímací funkce fotoaparátu dostupné.
SET OK
• Připojení fotoaparátu k počítači pomocí USB rozbočovače může
zapříčinit nestabilní provoz. V tom případě rozbočovač nepoužívejte
a připojte fotoaparát přímo.
• Přenos snímků do počítače pomocí OLYMPUS Master není možný v případě, že je v kroku 3 zvoleno
[PC], stisknete 3 a zvolíte [MTP].
Spust’te program OLYMPUS Master
Windows
1
Poklepejte na ikonu »OLYMPUS Master 2«
na ploše.
Macintosh
1
Poklepejte na ikonu »OLYMPUS Master 2«
»OLYMPUS Master 2«.
ve složce
• Zobrazí se okno »Procházet«.
• Pokud je OLYMPUS Master spuštěn poprvé po instalaci, zobrazí se úvodní nastavení OLYMPUS Master
a registrace uživatele. Postupujte podle instrukcí.
Opuštění OLYMPUS Master
1
58
V kterémkoli okně klepněte na »Exit«
• OLYMPUS Master se vypne.
CZ
.
Zobrazení snímků v počítači
Stažení a uložení snímků
1
Klepněte na »Transfer Images«
v okně
prohlížení a pak klepněte na »From Camera«
.
• Zobrazí se okno pro výběr snímků k přenosu z fotoaparátu. Jsou
zobrazeny všechny snímky z fotoaparátu.
2
3
4
Vyberte »New Album« a zadejte název alba.
Vyberte obrazové soubory a klepněte na
»Transfer Images«.
• Zobrazí se okno potvrzující dokončení stahování.
Klepněte na »Procházet obrázky nyní«.
• Stažené snímky se zobrazují v okně vyhledávače.
Použití OLYMPUS Master
Odpojení fotoaparátu
1
Ujistěte se, že kontrolka přístupu na kartu
přestala blikat.
2
Proveďte následující přípravu k odpojení
kabelu USB.
Windows
1 Klepněte na ikonu »Odpojit nebo vysunout hardware«
na
hlavním panelu.
2 Odklepněte zobrazenou zprávu.
3 Zobrazí-li se zpráva o tom, že připojené zařízení je možné odpojit,
klepněte na »OK«.
3
Kontrolka přístupu na kartu
Macintosh
1 Ikona koše se změní na ikonu vysunutí po uchopení ikony »Untitled«
nebo »NO_NAME« na ploše. Uchopte a přetáhněte ji na ikonu
vysunutí.
Odpojte kabel USB z fotoaparátu.
Poznámka
• Windows: Po kliknutí na ikonu »Odpojit nebo vysunout hardware« se
může zobrazit varovná zpráva. Ujistěte se, že se nepřenášejí žádná
data z fotoaparátu a že jsou všechny aplikace uzavřeny. Poté klikněte
znovu na ikonu »Odpojit nebo vysunout hardware« a odpojte kabel.
CZ
59
Zobrazení snímků a filmů
1
Klepněte na záložku »Album« v okně prohlížení
a vyberte album, které chcete vidět.
Náhled
• Vybraný obrázek z alba se zobrazí v oblasti náhledů.
2
Poklepejte na náhled statického snímku, který
chcete zobrazit.
• OLYMPUS Master se přepne do režimu úprav a snímek se zvětší.
• Klepnutím na »Back«
se vrat’te do okna prohlížení.
Použití OLYMPUS Master
Prohlížení filmu
1
Klikněte dvakrát na náhled videosekvence v okně »Procházet«.
2
Pro přehrávání filmu klepněte na tlačítko
»Play«
ve spodní části obrazovky.
• OLYMPUS Master se přepne do režimu úprav a zobrazí se první snímek videosekvence.
Stažení a uložení snímků do počítače bez použití programu OLYMPUS Master
Tento přístroj je kompatibilní s pamět’mi USB. Můžete připojit fotoaparát k počítači přiloženým kabelem USB
a stáhnout a uložit snímky bez použití OLYMPUS Master. Pro toto spojení se požadují následující prostředí.
Windows
: Windows 2000 Professional / XP Home Edition /
XP Professional / Vista
Macintosh : Mac OS X v10.3 a vyšší
Poznámka
• Pokud počítač běží s Windows Vista, můžete zvolit [PC] v kroku 3 na str. 58, stisknout 3 a volbou [MTP]
použít Windows Photo Gallery.
• Přenos dat není zaručen při použití těchto OS ani v případě, že je počítač vybaven rozhraním USB.
– U počítačů s doplněným rozhraním USB, např. na přídavné desce apod.
– Počítače s jinými než továrně instalovanými OS a doma postavené počítače.
60
CZ
Zvýšení počtu jazyků
Dbejte, aby byl akumulátor plně nabit!
1
2
3
Ujistěte se, že je vaše PC připojeno k internetu.
Zapojte zástrčku kabelu USB do portu počítače.
Zapojte kabel USB do zásuvky USB na fotoaparátu.
• Fotoaparát se automaticky zapne.
• Na displeji se objeví obrazovka volby USB připojení.
4
Vyberte [PC] a stiskněte o.
5
V okně prohlížení vyberte »Camera«, pak »Update Camera /
Add Display Language«.
• Zobrazí se okno potvrzení aktualizace.
6
Klepněte na »OK«.
• Zobrazí se okno pro aktualizaci fotoaparátu.
Klepněte na »Add Language« v
obrazovce aktualizace fotoaparátu.
Použití OLYMPUS Master
7
• Zobrazí se okno »Add Display Language of
Camera«.
8
Klepněte
9
Klepněte na »Add«.
a vyberte jazyk.
• Do fotoaparátu se stáhne další jazyk.
Během tohoto procesu neodpojujte z fotoaparátu
žádné kabely ani nevyjímejte baterii.
10
Po stažení zobrazí displej fotoaparátu »OK«. Nyní můžete odstranit
kabely a fotoaparát vypnout. Po opětovném zapnutí fotoaparátu si
budete moci zvolit nový jazyk ze [SETUP].
CZ
61
Poznejte svůj fotoaparát lépe
Tipy a informace o pořizování snímků
Tipy před pořízením snímku
Fotoaparát se nezapne, i když jsou vloženy baterie
Polarita vložených baterií není správná
• Vložte baterie správně.
Baterie jsou vybité
• Vložte nové baterie. Při použití akumulátorů je nabijte.
Baterie nemůže dočasně fungovat kvůli chladu
• Výkon baterie se za nízké teploty snižuje a její nabití nemusí stačit k zapnutí fotoaparátu. Vyjměte
baterii a zahřejte ji tak, že si ji na chvíli vložíte do kapsy.
Fotoaparát je připojen k počítači
• Během připojení k počítači není možno fotoaparát ovládat.
Není možno použít tuto kartu
• Je-li kontaktní oblast karty znečistěná, není možné číst data z karty a zobrazí se obrazovka
[CARD SETUP]. V tom případě vyberte [xD CARD CLEAN], stiskněte o, vyjměte kartu a otřete oblast
kontaktů měkkým suchým hadříkem.
Poznejte svůj fotoaparát lépe
Po stisku spouště se nepořídí žádný snímek
Fotoaparát přešel do režimu spánku
• Pro úsporu energie baterií při zapnutém fotoaparátu (objektiv je vysunutý a displej zapnutý) přejde
fotoaparát automaticky do režimu spánku a vypne displej, pokud je ponechán bez obsluhy po dobu 3
minut. V tomto režimu se nepořizují žádné snímky ani když je spoušt’ úplně stisknutá. Před snímáním
probuďte fotoaparát použitím tlačítka transfokátoru nebo jiného tlačítka. Pokud je fotoaparát bez
činnosti 12 minut, automaticky se vypne (objektiv se zasune a displej se vypne). Zapněte fotoaparát
stisknutím o.
Přepínač režimů je nastaven na q
• Je to režim přehrávání pro zobrazování snímků na obrazovce. Nastavte přepínač režimů na režim
snímání.
Přepínač režimů je nastaven na g
• Pokud je zobrazen průvodce snímáním, nelze pořizovat snímky. Pořizujte snímky po nastavení podle
průvodce snímáním nebo otočte přepínač režimů a nastavte ho na jiný režim snímání než g.
Nabíjí se blesk
• Před pořízením snímku počkejte, než přestane blikat značka # (nabíjení blesku).
Vyšší vnitřní teplota fotoaparátu
• Při delší době používání fotoaparátu se může jeho teplota zvýšit natolik, že se fotoaparát automaticky
vypne. Pokud tato situace nastane, vyjměte z fotoaparátu baterii a počkejte, než se přístroj opět
ochladí. Během používání se může zvýšit i vnější teplota fotoaparátu, ale to je normální vlastnost,
která neznamená poruchu.
Ukazatel paměti je plný
• Pokud je ukazatel paměti plný, nelze pořizovat další snímky. Vyčkejte uvolnění paměti na indikátoru.
a
Pořízení snímku
Před pořízením
snímků (Vypnut)
62
CZ
b
Pořízení snímku
Po pořízení 1. snímku
(Svítí)
c
Pořízení snímku
d
Čekání
Po pořízení dalších
Dosaženo maxima
snímků (Svítí)
(Všechno svítí)
Hledáček se nezapíná
LCD displej je zapnutý
• Stisknutím u přepněte na hledáček.
Displej se nezapíná
Hledáček je zapnutý
• Stisknutím u přepněte na displej.
Není vidět obraz v hledáčku nebo na displeji
Ve fotoaparátu se vysrážela voda*
• Vypněte fotoaparát. Než jej znovu zapnete, počkejte, až se fotoaparát přizpůsobí okolní teplotě a
vyschne.
* Za chladnějšího počasí se pára v ovzduší při ochlazení sráží do vodních kapek. Ke srážení vlhkosti
dochází při rychlém přenosu fotoaparátu z chladného místa do teplé místnosti.
Během snímání se na obrazovce zobrazují svislé čáry
• Zamíříte-li fotoaparát na silné světelné zdroje, dojde ke vzniku svislých pruhů od těchto zdrojů.
Nejedná se o závadu.
Hledáček není správně nastaven.
• Otáčením kolečka dioptrické korekce nastavte.
g »Nastavení hledáčku pomocí dioptrické korekce« (str. 9)
Není nastaveno datum a čas
Tipy pro pořizování snímků
Zaostření na objekt
V závislosti na objektu existuje několik způsobů, jak zaostřit.
Pokud je objekt mimo střed snímku
• Umístěte objekt do středu snímku, aretujte zaostření na objektu a proveďte změnu kompozice snímku.
• Nastavte [AF MODE] na [AREA].
g »AF MODE Změna oblasti zaostření« (str. 29)
Objekt se rychle pohybuje
• Zaostřete zhruba na vzdálenost objektu a aretujte ostření (namáčknutím spouště). Pak změňte
kompozici snímku na požadovanou a vyfotografujte objekt úplným stisknutím spouště.
• Nastavením ovladače na S vyberte expoziční dobu a poté fotografujte. Snímáním s kratší expoziční
dobou umožňuje zachytit rychle se pohybující předměty, jako kdyby byly statické.
g »S Změna expoziční doby pro pořizování snímků« (str. 12)
Objekt je tmavý
• Nastavte [AF ILLUMINAT.] na [ON].
g »AF ILLUMINAT. Nastavení pomocného osvětlení v tmavém prostředí« (str. 30)
CZ
63
Poznejte svůj fotoaparát lépe
Fotoaparát se používá za stejných podmínek, jako v době zakoupení
• Při zakoupení nebyl ve fotoaparátu nastaven datum a čas. Před používáním fotoaparátu nastavte
datum a čas.
g »Zapněte fotoaparát« (str. 6)
»X Nastavení data a času« (str. 44)
Z fotoaparátu byla vyjmuta baterie
• Nastavení data a času se ztratí a vrátí na tovární hodnoty v případě, že je přístroj ponechán bez baterií
po dobu delší cca 3 dnů. Pokud byly předtím baterie vloženy do přístroje jen krátce, nastavení data a
času se vrátí na tovární nastavení dříve. Před pořízením důležitých snímků zkontrolujte nastavení
data a času.
Objekty, které se těžko zaostřují
• Za jistých podmínek je velmi těžké zaostřit pomocí automatického ostření. Zelený indikátor na
obrazovce svítí a dovoluje vám zkontrolovat, zda je ostření aretováno.
Zelená kontrolka bliká.
Objekt není možno
zaostřit.
Objekt s nízkým
kontrastem
Objekt s extrémně
jasným místem ve
středu snímku
Objekt bez svislých čar
Objekty v různých
vzdálenostech
Rychle se
pohybující objekty
Objekt mimo střed
snímku
Zelená kontrolka svítí,
objekt však není
zaostřen správně.
V těchto případech zaostřete s aretací ostření (focus lock) na objekt s vysokým kontrastem ve stejné
vzdálenosti, jako u požadovaného objektu, změňte kompozici a pořiďte snímek. U objektu bez
svislých linií otočte fotoaparát na výšku, zaostřete, aretujte ostření namáčknutím spouště, otočte
fotoaparát zpět do vodorovné pozice za stálého namáčknutí spouště a pořiďte snímek.
Poznejte svůj fotoaparát lépe
Vyhněte se rozmazání použitím stabilizace obrazu
Držte vždy fotoaparát oběma rukama a tiskněte spoušt’ pomalu, aby nedošlo k pohybu fotoaparátu. Pro použití
digitálního stabilizátoru pořizujte snímky se stisknutým h a nastavte [hON].
Snímky jsou často neostré, pokud:
• jsou pořizovány s velkým zvětšením nebo při použití optického i digitálního transfokátoru,
• je objekt tmavý a expoziční doba je dlouhá, nebo
• když nelze použít blesk nebo když je zvolen režim s s delší expoziční dobou.
Pořizování stabilizovaných snímků bez blesku
Pro pořízení snímku bez blesku za špatného osvětlení nastavte následující po nastavení blesku na [$]
(blesk vyp.).
Zvyšte nastavení [ISO]
g »ISO Změna citlivosti ISO« (str. 27)
Obraz je příliš zrnitý
Existuje několik faktorů, které mohou způsobit, že snímek vypadá zrnitý.
Použití digitálního transfokátoru pro fotografování detailů
• U digitálního transfokátoru je část snímku oříznuta a zvětšena. Čím je zvětšení vyšší, tím zrnitěji
snímek vypadá.
g »DIGITAL ZOOM Zvětšení objektu« (str. 28)
Zvýšení citlivosti ISO
• Když zvýšíte nastavení [ISO], může se do snímku dostat »šum«, který vypadá jako body nevhodné
barvy nebo nerovnoměrnost v barvě a dává snímku zrnitý vzhled. Tento fotoaparát je vybaven funkcí
pro potlačení šumu při fotografování s vyšší citlivostí; zvýšení citlivost ISO však vytváří zrnitější
snímky, než při použití nižší citlivosti.
g »ISO Změna citlivosti ISO« (str. 27)
64
CZ
Pořizování snímků se správnou barevností
• Důvodem, proč existují rozdíly mezi barvami na snímku, nasnímanými barvami a skutečnou barvou,
je světelný zdroj osvětlující objekt. [WB] je funkce, která umožňuje fotoaparátu určit správné barvy.
Normálně poskytuje nastavení [AUTO] optimální vyvážení bílé, ale v závislosti na objektu může být
lepší vyzkoušet nastavení [WB] změnit.
• Pokud je objekt za slunného dne ve stínu.
• Pokud je objekt osvětlen současně přirozeným světlem a vnitřním osvětlením, jako např. v blízkosti
okna.
• Pokud ve středu snímku není žádná bílá.
g »WB Nastavení barvy snímku« (str. 26)
»> Nastavení vyvážení bílé barvy« (str. 32)
Pořizování snímků na bílé pláži nebo zasněžené scény
• Fotografování s Z nebo a v režimu s. Vhodný pro použití za slunných dnů na pláži nebo na
sněhu.
g »s Pořizování snímků zvolením scény podle situace« (str. 13)
• Velmi světlé objekty (jako sníh) často vycházejí tmavší, než je přirozené. Nastavením 1F směrem
k [+] přiblížíte tyto objekty skutečnému vzhledu. Naopak, když snímáte tmavší objekty, může být
účinnější nastavení směrem k [–]. V některých případech nevede použití blesku k očekávaným
výsledkům.
g »Tlačítko 1F Nastavení jasu snímku (Expoziční kompenzace)« (str. 19)
Pořizování snímků objektu v protisvětle
Pokud je snímaný předmět příliš jasný nebo příliš tmavý
• Při snímání v režimu S nebo A se může hodnota expoziční doby clony zobrazit červeně. Červené
zobrazení znamená, že nelze nastavit správnou expozici. Pokud přesto pořídíte snímek s tímto
nastavením, bude příliš světlý nebo příliš tmavý. V tomto případě změňte nastavení křížovým
ovladačem.
g »A Změna hodnoty clony pro pořizování snímků« (str. 12)
»S Změna expoziční doby pro pořizování snímků« (str. 12)
CZ
65
Poznejte svůj fotoaparát lépe
• Je-li zvoleno [SHADOW ADJ. ON], obličej objektu se jeví světlejším i v protisvětle. Tato funkce je
užitečná i při pořizování snímků interiérů z venku.
g »Režim snímání: Vyrovnání jasu objektu proti pozadí« (str. 18)
• S [METERING] nastaveným na [n] je možno pořídit snímek na základě jasu objektu v rámečku AF,
aniž by došlo k ovlivnění osvětlením pozadí.
g »METERING Změna oblasti měření jasu objektu« (str. 28)
• Nastavením blesku na [#] (Vyrovnávací blesk) aktivujte vyrovnávací blesk. Můžete vyfotografovat
objekt v protisvětle, aniž by obličej objektu vyšel tmavý. [#] (vyrovnávací blesk) se používá při
fotografování v protisvětle, v zářivkovém a jiném umělém osvětlení.
g »Tlačítko 3# Použití blesku« (str. 19)
• S [AF MODE] nastaveným na [FACE DETECT] bude obličej objektu exponován správně i v protisvětle
a bude se jevit světlejším.
g »AF MODE Změna oblasti zaostření« (str. 29)
Další tipy a informace o pořizování snímků
Zvýšení počtu snímků, které lze pořídit
Pro záznam snímků pořízených tímto fotoaparátem existují dvě možnosti.
Záznam snímků do vnitřní paměti
• Snímky se zaznamenávají do vnitřní paměti a pokud počet statických snímků, které lze uložit,
dosáhne 0, musíte připojit fotoaparát k počítači, přenést snímky a pak snímky z vnitřní paměti
vymazat.
Použití karty (volitelné)
• Pokud je zasunuta do fotoaparátu, jsou snímky ukládány na kartu. Je-li karta plná, přeneste snímky
do počítače a pak je z karty buď vymažte nebo použijte novou kartu.
• Pokud je ve fotoaparátu vložena karta, neukládají se snímky do vnitřní paměti. Snímky z vnitřní paměti
lze překopírovat na kartu pomocí funkce [BACKUP].
g »BACKUP Kopírování snímků z vnitřní paměti na kartu« (str. 41)
»Karta« (str. 78)
Kapacita pro uložení statických snímků a délka záznamu videosekvencí
Statické snímky
Režim
záznamu
Poznejte svůj fotoaparát lépe
RAW
SHQ
HQ
SQ1
SQ2
16 : 9
Velikost snímku
3264 x 2448
3264 x 2448
3:2 3264 x 2176
3264 x 2448
3:2 3264 x 2176
2560 x 1920
HIGH
NORMAL
2304 x 1728
HIGH
NORMAL
2048 x 1536
HIGH
NORMAL
1600 x 1200
HIGH
NORMAL
1280 x 960
HIGH
NORMAL
1024 x 768
HIGH
NORMAL
640 x 480
HIGH
NORMAL
1920 x 1080
NORMAL
Počet statických snímků, které je možno uložit
Vnitřní pamět’
Použití karty 1GB
Se
Bez
Se
Bez
zvukem
zvuku
zvukem
zvuku
4
4
85
86
12
12
253
255
13
13
284
286
23
23
492
499
26
26
551
561
19
19
404
410
36
37
770
789
23
23
492
499
43
45
927
954
29
29
615
627
54
56
1142
1184
45
46
954
984
82
86
1728
1827
65
68
1390
1453
112
121
2369
2558
94
101
1998
2132
151
168
3198
3553
233
275
4920
5814
379
505
7995
10660
60
63
1279
1332
Videosekvence
66
IMAGE
QUALITY
Velikost snímku
SHQ
HQ
640 x 480 (30 snímků / s)
320 x 240 (15 snímků / s)
SQ
160 x 120 (15 snímků / s)
CZ
Délka záznamu sekvence
Vnitřní pamět’
Použití karty 1GB
Se zvukem Bez zvuku Se zvukem Bez zvuku
26 s
26 s
40 s
40 s
2 min.
2 min.
29 min
29 min
22 s
26 s
9 min
10 min.
29 min
29 min
28 s
44 s
Použití nové karty
• Pokud použijete kartu jiného výrobce než Olympus nebo kartu použitou pro jiné aplikace, např. pro
počítač, zformátujte kartu příkazem [FORMAT].
g »MEMORY FORMAT (FORMAT) Formátování vnitřní paměti nebo karty« (str. 41)
Kontrolky
Tento fotoaparát používá pro zobrazení stavu fotoaparátu několik kontrolek.
Kontrolka
Kontrolka samospouště
Stav
Při nastavení [Y12 SEC]
Kontrolka samospouště se rozsvítí asi na 10 sekund, bliká asi 2 sekundy
a pak se snímek pořídí.
Při nastavení [Y2 SEC]
Indikátor se asi na 2 sekundy rozsvítí, pak se snímek pořídí.
Poznejte svůj fotoaparát lépe
Je-li nastaveno [SMILE SHOT]
Svítí:
Fotoaparát připraven
Bliká:
Blesk se nabíjí (fotografování není možné)
Kontrolka přístupu na kartu Bliká: Snímek nebo videosekvence se ukládá nebo stahuje
(při připojení k počítači).
• Během blikání indikátoru přístupu na kartu neprovádějte žádnou
z následujících operací. To by mohlo zabránit uložení obrazových
dat nebo učinit vnitřní pamět’ nebo kartu nepoužitelnou.
• Otevírání bateriového prostoru / krytu karty.
• Vyjímání baterie či karty.
• Připojování a odpojování sít’ového napáječe.
• Odpojování kabelu USB.
Zelený indikátor na displeji Svítí:
Zaostření a expozice jsou aretovány.
Bliká:
Zaostření není aretováno.
• Uvolněte spoušt’, změňte polohu rámečku AF na objektu a opět
spoušt’ namáčkněte.
Prodloužení životnosti baterie
• Provádění některé z následujících operací, aniž byste skutečně pořizovali snímky, může vybíjet
baterii.
• Opakované namáčknutí tlačítka spouště v režimu snímání, které aktivuje automatické ostření
a digitální stabilizátor.
• Opakované používání transfokátoru.
• [FULLTIME AF] je nastaveno na [ON].
• LCD obrazovka je ponechána zapnutá po delší dobu.
• Při připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně.
Funkce, které nelze zvolit z nabídek / z tlačítek
• Některé položky z nabídek nemusí být možné zvolit pomocí křížového ovladače. (Položka nabídky je
šedá a není ji možné vybrat)
• Položky, které nelze nastavit v režimu snímání
• Položky, které nelze nastavit kvůli tomu, že byla nastavena jiná položka:
Je-li [FOCUS MODE] nastaveno na [MF], není možno zvolit [AF MODE].
• Položky, které nelze nastavit, protože se bude editovat snímek pořízený jiným fotoaparátem.
• Některé položky nelze nastavit při stisknutém tlačítku.
[%] a [FLASH].
• Některé funkce nelze použít, pokud není ve fotoaparátu karta.
PANORAMA / PRINT ORDER / FORMAT / BACKUP
CZ
67
Volba optimální kvality snímku
Kvalita snímku vyjadřuje kombinaci požadované velikosti snímku a úrovně komprese. K určení optimálního
režimu záznamu při pořizování snímků vám pomohou následující příklady.
Pro editaci a zpracování obrázků na počítači
• [RAW]
Pro vysoce kvalitní tisky na papír velkého formátu, jako A3 /
Úprava a zpracování snímků v počítači
• [SHQ] [HQ]
Tisk na plnou velikost papíru
• [SQ1]
Pro tisk na papír formátu A5 a menší /
Pro poslání elektronickou poštou nebo vystavení na webu
• [SQ2]
Pro vyjádření šíře objektu, např. u krajin / Zobrazení snímků na širokoúhlém TV.
• [16 : 9]
g »IMAGE QUALITY Změna kvality obrazu« (str. 23)
Obnovení základního nastavení
Poznejte svůj fotoaparát lépe
• Fotoaparát uchovává část nastavení i po vypnutí napájení. Chcete-li vrátit nastavení funkcí do
výchozího stavu, proveďte [RESET].
Při nastavení přepínače režimů na P, A, S, M nebo n: jsou nastavení zachována i po vypnutí
fotoaparátu (kromě nastavení Y, PANORAMA a fotografování TIMELAPSE).
Při nastavení přepínače režimů h nebo s: se nastavení vrátí na výchozí (kromě IMAGE
QUALITY a IMAGE STABILIZER).
g »RESET Změna funkcí snímání zpět na výchozí nastavení« (str. 24)
Ověření expozice, je-li venku na obrazovku špatně vidět
Při fotografování venku (při silném osvětlení) nemusí být vždy dobře vidět na obrazovku a je těžké ověřit
expozici.
Opakovaným stiskem DISP. / E v režimu snímání zobrazíte histogram
• Nastavte expozici tak, aby byl graf soustředěn na vnějších stranách a byl na obou stranách vyvážen.
Jak číst histogram
1 Vyplní-li špička velkou část rámečku, snímek je příliš tmavý.
2 Vyplní-li špička velkou část rámečku, snímek je příliš světlý.
3 Zeleně zobrazená část histogramu zobrazuje rozdělení jasů v rámečku AF.
g »Tlačítko DISP. / E Změna zobrazovaných informací /
Zobrazení průvodce nabídkami / Zobrazení času« (str. 17)
Použití hledáčku
g »Tlačítko u Displej / Hledáček« (str. 17)
68
CZ
Nápověda k přehrávání a tipy pro řešení potíží
Nelze odstranit červené oči
• V závislosti na snímku nelze odstranit červené oči. Rovněž může dojít k úpravě jiných oblastí, než očí.
Tipy pro přehrávání
Přehrávání snímků z vnitřní paměti
• Pokud byla do fotoaparátu vložena karta, nelze přehrávat snímky z vnitřní paměti. Pro přehrávání
snímků z vnitřní paměti fotoaparátu jej vypněte a vyjměte kartu.
Zjištění nastavení a dalších informací o pořízených snímcích
• Přehrajte snímek a stiskněte DISP. / E. Opakovaným stiskem tlačítka DISP. / E změníte množství
zobrazovaných informací.
g »Tlačítko DISP. / E Změna zobrazovaných informací / Zobrazení průvodce nabídkami /
Zobrazení času« (str. 17)
Rychlé zobrazení požadovaného snímku
• Chcete-li si prohlížet náhledy snímků (indexové zobrazení) nebo v kalendářovém formátu
(kalendářové zobrazení), zatlačte páčku směrem k W.
g »Páčka transfokátoru Volba ohniskové vzdálenosti při snímání / Přehrávání detailů« (str. 15)
Vymazání zvuku nahraného ke statickým snímkům
Prohlížení snímků na počítači
Prohlížení celého snímku na počítačové obrazovce
Velikost snímku zobrazeného na obrazovce počítače se mění v závislosti na nastavení počítače. Pokud je
monitor nastaven na rozlišení 1024 x 768 a k prohlížení snímku o rozměru 2048 x 1536 v měřítku 100 %
použijete Internet Explorer, nebude celý snímek viditelný bez posouvání. Existuje několik způsobů, jak na
monitoru počítače zobrazit celý snímek.
Zobrazení snímku pomocí programu pro procházení obrázků
• Nainstalujte z přiloženého CD-ROM program OLYMPUS Master 2.
Změňte nastavení monitoru
• Mohou se přeuspořádat ikony na pracovní ploše počítače. Podrobnosti o změně nastavení ve vašem
počítači najdete v návodu k použití počítače.
CZ
69
Poznejte svůj fotoaparát lépe
• Byl-li jednou ke snímku přidán zvuk, není možno jej již zrušit. V tom případě nahrajte znovu ticho.
Nahrávání zvuku není možné, pokud ve vnitřní paměti nebo na kartě není dostatečná kapacita paměti.
g »R Přidávání zvuku ke statickým snímkům« (str. 40)
Když se na fotoaparátu objeví chybové hlášení
Indikátory na displeji
q
Možná příčina
Provedení opravy
Potíže s kartou.
Není možno použít tuto kartu. Vložte jinou kartu.
Zápis na kartu je zakázán.
Uložený snímek byl označen jako chráněný
(pouze pro čtení) v počítači. Stáhněte snímek
zpět do počítače a zrušte ochranu.
Vnitřní pamět’ nemá dostatek
místa a nemůže ukládat žádná
nová data.
Vložte novou kartu nebo vymažte nepotřebná
data. Před vymazáním si pomocí karty
zazálohujte důležité snímky nebo přeneste
takové snímky do počítače.
CARD FULL
Karta nemá dostatek paměti
a nemůže ukládat žádná nová
data.
Vyměňte kartu nebo smažte nepotřebné snímky.
Před vymazáním zkopírujte důležité snímky do
počítače.
L
Ve vnitřní paměti ani na kartě
nejsou žádné snímky.
Vnitřní pamět’ nebo karta neobsahují žádné
snímky.
Pořiďte snímky.
Vyskytly se potíže se zvoleným
snímkem, není možno jej ve
fotoaparátu přehrát.
Pro zobrazení v počítači použijte vhodný
aplikační program. Pokud ani to není možné,
soubor je poškozen.
Pokud vyberete snímky
pořízené jiným fotoaparátem,
nelze je upravit.
K úpravě snímků použijte software na
zpracování obrazu.
Kryt karty je otevřený.
Zavřete kryt karty.
Akumulátor je vybit.
Vložte nové baterie. Při použití akumulátorů je
nabijte.
Je-li [IMAGE STABILIZER]
nastaven na [ON], záznam
nepřerušené videosekvence po
delší dobu způsobí nárůst
vnitřní teploty fotoaparátu a
přístroj se automaticky vypne.
Vyjměte baterie a nechte přístroj před dalším
použitím vychladnout. Nebo nastavte [IMAGE
STABILIZER] na [OFF].
Není možné číst data z karty.
Nebo karta není
naformátovaná.
• Vyberte [xD CARD CLEAN] a stiskněte o.
Kartu vyjměte a otřete kontakty suchým
měkkým hadříkem.
• Vyberte [FORMAT][YES] a stiskněte o.
Všechna data z karty budou smazána.
Ve vnitřní paměti je chyba.
Vyberte [MEMORY FORMAT][YES] a
stiskněte o. Veškerá data ve vnitřní paměti byla
vymazána.
CARD ERROR
q
WRITE PROTECT
>
MEMORY FULL
q
NO PICTURE
r
Poznejte svůj fotoaparát lépe
PICTURE ERROR
r
THE IMAGE CANNOT
BE EDITED
CARD-COVER OPEN
g
BATTERY EMPTY
Nahrávání se
zastavilo, aby
fotoaparát vychladl.
Vyčkejte chvíli.
Fotoaparát se chladí.
Vyčkejte chvíli.
CARD SETUP
[xD]
xD CARD CLEAN
FORMAT
SET
ME MORY S E T U P
OK
[IN]
POWER OFF
MEMORY FORMAT
SET
70
CZ
OK
Indikátory na displeji
NO CONNECTION
Možná příčina
Provedení opravy
Fotoaparát není správně
připojen k tiskárně nebo
k počítači.
Odpojte fotoaparát a znovu jej připojte.
V tiskárně není papír.
Vložte papír do tiskárny.
V tiskárně není inkoust.
Vyměňte inkoustovou náplň v tiskárně.
Papír se zasekl.
Odstraňte zaseknutý papír.
Zásobník papíru tiskárny byl
odejmut nebo byla tiskárna
použita během nastavování ve
fotoaparátu.
Během nastavování ve fotoaparátu tiskárnu
nepoužívejte.
Jiná chyba tiskárny a / nebo
fotoaparátu.
Vypněte fotoaparát a tiskárnu. Zkontrolujte je
a případně odstraňte příčinu potíží před
spuštěním.
Snímky uložené jinými
fotoaparáty není možné
vytisknout z tohoto fotoaparátu.
Použijte tisk z počítače.
NO PAPER
NO INK
JAMMED
SETTINGS CHANGED
PRINT ERROR
Poznejte svůj fotoaparát lépe
r
CANNOT PRINT
CZ
71
Poznejte svůj fotoaparát lépe
Funkce přiřazené vlastnímu režimu My Mode / Volitelnému tlačítku
Funkce
MY MODE SETUP
CUSTOM BUTTON
P/A/S/M/f
9
—
F
9
—
9
—
FNo.
SHUTTER
9
—
FLASH MODE
9
—
&
9
—
Y
9
—
f
9
—
*1
MONITOR (u)
9
—
9
—
ZOOM*2
IMAGE STABILIZER
9
9 (výchozí hodnota)
AE LOCK
—
9
AF LOCK
—
9
AF LOCK + AE LOCK
—
9
IMAGE QUALITY
9
9
WB
9
—
ISO
9
—
DRIVE
9
—
FINE ZOOM
9
9
9
9
DIGITAL ZOOM
METERING
9
—
AF MODE
9
9
9
9
FOCUS MODE
FULLTIME AF
9
9
AF PREDICT
9
9
9
—
AF ILLUMINAT.
w
9
—
#SYNCRO
9
9
QFLASH
9
9
R (statické snímky)
9
9
9
—
PANORAMA
>
9
—
SHARPNESS
9
—
CONTRAST
9
—
9
—
SATURATION
NOISE REDUCT.
9
9
TIMELAPSE
9
—
1 (přídavný objektiv)
9
—
INFO
9
—
FRAME ASSIST
9
—
u
9
—
*1 Nastavte použití hledáčku nebo displeje.
*2 Pro [ZOOM] vyberte z 27 mm, 50 mm, 150 mm, 300 mm nebo 486 mm.
(Tato čísla jsou uvedena po přepočtu na kinofilmový přístroj.)
72
CZ
Viz str.
str. 6
str. 19
str. 12
str. 12
str. 19
str. 19
str. 20
str. 18
str. 17
—
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 23
str. 26
str. 27
str. 27
str. 28
str. 28
str. 28
str. 29
str. 29
str. 29
str. 29
str. 30
str. 30
str. 30
str. 30
str. 31
str. 31
str. 32
str. 32
str. 32
str. 32
str. 32
str. 33
str. 33
str. 17
str. 46
str. 46
Funkce dostupné v režimech snímání a scénách
Některé funkce nelze v určitých režimech snímání nastavit. Bližší podrobnosti viz níže uvedená tabulka.
V režimu r se dostupné funkce liší podle nastavení nabídky [MY MODE SETUP].
V režimu s kvůli speciálním efektům jsou u některých scén omezeny určité funkce. Tyto funkce jsou
označeny
. Podrobnosti naleznete v »Omezení funkcí ve scénických režimech« (str. 74).
z Režimy a funkce snímání
Režim snímání
Funkce
Režim blesku
h
P
A
S
M
9
9
9
9
9
9
9
—
—
9
9
9
9
9
9
—
—
—
9
9*2
—
—
—
—
—
9
9
9
9
9
9
9
—
—
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
—
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
—
—
9
9
—
9
9
—
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
—
—
9
9
—
9
—
9
9
9
9
9
9
9
9
—
9
—
9
9
9
9*3
9*4
9
9
s
9
—
—
9
9
9
n
Viz str.
—
—
—
—
—
—
9
—
—
9
9
9
—
9*1
9
—
—
—
9
9
9
—
—
—
9
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 11
str. 12
str. 19
str. 19
str. 20
str. 17
str. 28
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 18
str. 23
str. 26
str. 27
str. 27
str. 28
str. 28
*1 Je-li [R] (videosekvence) nastaveno na [ON], není možné během snímání použít optický transfokátor. Pokud
potřebujete zvětšit obraz při nastavení [R] (videosekvence) na [ON], nastavte [DIGITAL ZOOM] na [ON].
*2 [RAW] není k dispozici.
*3 [AUTO] a [HIGH ISO AUTO] nejsou k dispozici.
*4 [BKT] není k dispozici.
CZ
73
Poznejte svůj fotoaparát lépe
F
Hodnota clony
Expoziční doba
&
%
Y
INFO
Optický transfokátor
IMAGE STABILIZER
AE LOCK
AF LOCK
AF LOCK + AE LOCK
f
IMAGE QUALITY
WB
ISO
DRIVE
FINE ZOOM
DIGITAL ZOOM
AUTO
!
#
H
#SLOW
$
Poznejte svůj fotoaparát lépe
Režim snímání
h
Funkce
METERING
—
AF MODE
—*5
FOCUS MODE
—
FULLTIME AF
—
AF PREDICT
—
AF ILLUMINAT.
—
w
—
#SYNCRO
—
QFLASH
—
R (statické snímky)
—
PANORAMA
—
>
—
SHARPNESS
—
CONTRAST
—
SATURATION
—
NOISE REDUCT.
—
TIMELAPSE
—
1 (přídavný objektiv)
—
R (filmy)
—
*5 Je pevně nastaveno na [iESP].
*6 Je pevně nastaveno na [ON] při použití času B.
P
A
S
M
s
n
Viz str.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
—
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
—
9
9
9
9
9
9
9
—
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
—
9
9
9
9
9
9
9
—
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
—
9
9
9
9
9*6
9
9
—
9
9
—
—
9
—
—
—
—
—
—
—
9
9
9
9
—
—
9
9
str. 28
str. 29
str. 29
str. 29
str. 29
str. 30
str. 30
str. 30
str. 30
str. 31
str. 31
str. 32
str. 32
str. 32
str. 32
str. 32
str. 33
str. 33
str. 33
F
D
G
U
W
c
R
S
X
P
Viz str.
9
9
—
—
9
9
9
9
9
9*1
—
9*3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
—
—
9
9
9
9
—
9*1
—
—
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
—
9
9
9
9
9
9
—
9*2
—
—
—
—
9
9
9
9
9
—
—
—
9
9
—
—
—
9
9
9
9
9*1
—
9*3
—
—
—*4
9
9
9
9
9
9
9
9
—
—
—
9
9
9
9
9
9*1
—
—
9
9
9
9
9
9
9
—
—
—
9
—
—
—
9
9
—
—
—
9*1
—
—
9
9
—
—
—
—
—
—
—
—
9
—
9
9
9
9
9
9
9
9*1
—
9*3
9
9
9
9
9
9
—
—
—
—
str. 20
str. 19
str. 19
str. 19
—
str. 16
str. 16
str. 16
str. 18
str. 23
str. 27
str. 27
str. 28
str. 28
str. 29
str. 29
str. 29
str. 29
str. 30
str. 30
str. 30
str. 30
9
9
9
9
—
z Omezení funkcí ve scénických režimech
Scéna
Funkce
Y
Režim blesku
&
%
Optický transfokátor
AE LOCK
AF LOCK
AF LOCK + AE LOCK
f
IMAGE QUALITY
ISO
DRIVE
FINE ZOOM
DIGITAL ZOOM
AF MODE
FOCUS MODE
FULLTIME AF
AF PREDICT
AF ILLUMINAT.
w
#SYNCRO
QFLASH
74
CZ
i
j
N
V
Z
a
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9*1
—
9*3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Scéna
Funkce
R (statické snímky)
PANORAMA
NOISE REDUCT.
TIMELAPSE
1 (přídavný objektiv)
i
j
N
V
Z
a
9
9
—
9
9
F
D
G
U
W
c
R
S
X
P
Viz str.
9
9
—
9
9
9
9
—*5
9
9
9
9
—
9
9
9
9
—
9
9
9
9
—
9
9
9
9
—*5
9
9
9
9
—
9
9
str. 31
str. 31
str. 32
str. 33
str. 33
r
Viz str.
Scéna
d
i
e
f
k
l
H
l
9
—
9
9
9
9
9
9
9
9
—
—*9
—
9
9
9
9
9
9
—
9
9
9
9
9
9
9
9
9*6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9*7
—
—
—
9
—
—
9
9
9*8
—*9
—
9
9
9
9
9
—
9
9*8 9*7
9
9
—
—
9
9
9
—
— —*10
— —*10
9
9
str. 20
str. 19
str. 19
str. 19
—
str. 16
str. 16
str. 16
str. 18
Poznejte svůj fotoaparát lépe
Funkce
Y
Režim blesku
&
%
Optický transfokátor
AE LOCK
AF LOCK
AF LOCK + AE LOCK
f
*1
*2
*3
*4
*5
*6
[RAW] není k dispozici.
[IMAGE QUALITY] je omezeno pod [2048 x 1536].
[c] a [d] nejsou k dispozici.
Je pevně nastaveno na [iESP].
Je pevně nastaveno na [ON].
[!] (Blesk s redukcí červených očí) a [H] (Vyrovnávací blesk s redukcí červených očí) nejsou
dostupné.
*7 Při nastavení [c] nebo [d] není možné použít blesk.
*8 Je dostupný pouze [#] (Vyrovnávací blesk) nebo [$] (Blesk vyp.).
*9 Je pevně nastaveno na [&] (Režim makro).
*10 Nastavte [FULLTIME AF] na [OFF].
CZ
75
Poznejte svůj fotoaparát lépe
Scéna
d
i
e
f k l H l
r
Viz str.
Funkce
IMAGE QUALITY
9*1 —*10 9*2 9*1 9*1 9*1 9*1 9*11 9*11*12
str. 23
ISO
—
—
—
—
9
9
9
—
—
str. 27
*7
*13
*14
*15
*16
*16
*16
*17
DRIVE
9
—
—
—
9
9
9
9
9
str. 27
FINE ZOOM
9
9
—
9
9
—
9
—
9*7
str. 28
9
9
—
9
9
—
9
—
9*7
str. 28
DIGITAL ZOOM
9
9
9 9*18 9
— 9*18 9*19
9
str. 29
AF MODE
FOCUS MODE
9
—
9
—
9
—
—
—
—
str. 29
FULLTIME AF
9
9
9
9
9
—
9
—*5
9
str. 29
AF PREDICT
9
—
9
9
9
—
—
—
—
str. 29
AF ILLUMINAT.
9
9
9
9
—
—
—
9
9
str. 30
w
—
—
—
9
9
9
9
9
9
str. 30
#SYNCRO
—
—
—
9
9
9
9
9
9
str. 30
QFLASH
—
—
—
9
9
9
9
9
9
str. 30
R (statické snímky)
9
—
—
—
—
—
—
—
9
str. 31
9
—
—
—
9
9
9
—
9
str. 31
PANORAMA
NOISE REDUCT.
—
—
—
—
—
—
—
—
9
str. 32
TIMELAPSE
9
—
—
—
9
9
9
—
9
str. 33
1 (přídavný objektiv)
9
—
9
9
9
9
—
9
9
str. 33
*1 [RAW] není k dispozici.
*2 [IMAGE QUALITY] je omezeno pod [2048 x 1536].
*5 Je pevně nastaveno na [ON].
*6 [!] (Blesk s redukcí červených očí) a [H] (Vyrovnávací blesk s redukcí červených očí) nejsou
dostupné.
*7 Při nastavení [c] nebo [d] není možné použít blesk.
*10 [IMAGE QUALITY] je pevně nastaveno na [640 x 480] in [SQ2].
*11 [IMAGE QUALITY] je omezeno pod [1280 x 960].
*12 [IMAGE QUALITY] je omezeno pod [2048 x 1536] při nastavení [c] a pod [1280 x 960] při nastavení
[d].
*13 Je pevně nastaveno na [BKT].
*14 Je pevně nastaveno na [c].
*15 Je pevně nastaveno na [i].
*16 [c] a [d] nejsou k dispozici.
*17 Je pevně nastaveno na [d].
*18 [FACE DETECT] není k dispozici.
*19 Je pevně nastaveno na [FACE DETECT].
76
CZ
Dodatek
Péče o fotoaparát
Čistění fotoaparátu
Kryt:
• Otřete opatrně měkkým hadříkem. Je-li povrch silně znečištěn, namočte hadřík ve slabém roztoku mýdla a
pečlivě očistěte. Otřete povrch vlhkým hadříkem a pak osušte. Pokud jste používali přístroj u moře, otřete jej
hadříkem namočeným v čisté vodě a pak vysušte.
Displej LCD a hledáček:
• Otřete opatrně měkkým hadříkem.
Objektiv:
• Prach vyfoukejte stlačeným vzduchem a očistěte prodávanou utěrkou na optiku.
Poznámka
• Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, alkohol ani chemicky upravené utěrky.
• Ponecháte-li objektiv znečištěný, může dojít ke zplesnivění.
Skladování
• Ukládáte-li přístroj na delší dobu, vyjměte akumulátor, sít’ový napáječ a kartu a vše uložte na chladné suché,
dobře větrané místo.
• Pravidelně vkládejte baterii a prověřujte funkčnost přístroje.
Poznámka
• Neukládejte přístroj na místa, kde se pracuje s chemikáliemi, může dojít ke korozi.
Bezpečnostní opatření pro použití baterie
( Kromě přiložených baterií je možno používat i následující typy. Vyberte si zdroj energie, který nejlépe
odpovídá situaci.
Alkalické baterie AA
Počet snímků, které můžete pořídit, se může výrazně lišit v závislosti na výrobci baterií
a podmínkách snímání.
NiMH akumulátory AA
Baterie Olympus NiMH jsou nabíjecí a úsporné. Ohledně podrobností nahlédněte do návodu
k použití pro vaši nabíječku.
( Lithiový bateriový blok (CR-V3) a manganové (zinko-uhlíkové) baterie nelze používat.
CZ
77
Dodatek
( Spotřeba energie fotoaparátu se liší v závislosti na funkcích, které používáte.
( Energie se spotřebovává především za okolností popsaných níže. V těchto případech se baterie velmi
rychle vybije.
• Transfokátor je používán opakovaně.
• Opakované namáčknutí tlačítka spouště v režimu snímání, které aktivuje automatické ostření a digitální
stabilizátor.
• Nastavte [FULLTIME AF] na [ON].
• LCD obrazovka je ponechána zapnutá po delší dobu.
• Při připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně.
( Životnost baterie závisí na typu baterie, výrobci, podmínkách snímání atd.
Podobně se může fotoaparát vypnout i bez zobrazení upozornění na vybité baterie nebo může toto
upozornění zobrazit velmi krátce.
Užitečné příslušenství
Karta
Snímky lze ukládat na přídavnou kartu.
Vnitřní pamět’ a karta jsou média fotoaparátu pro záznam snímků, která se podobají filmu v klasickém
fotoaparátu.
Snímky nahrané do vnitřní paměti nebo na kartu je možné snadno vymazat ve fotoaparátu nebo zpracovat
pomocí počítače.
Na rozdíl od přenosných pamět’ových médií není možné vnitřní pamět’ vyjmout nebo vyměnit.
Počet snímků, které je možno nahrát, může být zvýšen použitím karty s větší kapacitou.
1 Místo pro označení
Tento prostor můžete využít pro popis obsahu karty.
2 Oblast kontaktů
Část, kde se data přenášená z fotoaparátu ukládají na kartu. Oblasti se
nedotýkejte rukou.
Kompatibilní karty
xD-Picture Card (16 MB – 2 GB) (Typ H / M, Standard)
Používání vnitřní paměti nebo karty
Na LCD displeji si můžete zkontrolovat, zda je během snímání nebo ovládání používána vnitřní pamět’ nebo
karta.
Režim snímání
Režim přehrávání
Dodatek
Kontrolka paměti
[IN] : Při použití vnitřní paměti.
[xD] : Při použití karty.
Poznámka
• Při práci s daty bliká kontrolka přístupu na kartu, přitom neotevírejte kryt baterií / karty. Pokud tak učiníte,
může dojít k poškození dat ve vnitřní paměti nebo na kartě a vnitřní pamět’ nebo karta mohou být dále
nepoužitelné.
Sít’ový napáječ
Sít’ový napáječ je vhodný pro dlouhotrvající úlohy, jako je přenos snímků do počítače nebo dlouhá prezentace
snímků.
Žádný jiný sít’ový napáječ s tímto fotoaparátem nepoužívejte.
Poznámka
• Nevytahujte ani nevkládejte baterii ani nepřipojujte ani neodpojujte sít’ový nebo univerzální napáječ,
když je fotoaparát zapnutý. Může dojít ke změně nastavení a k poškození přístroje.
• Prostudujte si návod k napáječi.
78
CZ
Použití sít’ového napáječe v zahraničí
• Sít’ový napáječ můžete připojit do většiny světových domácích elektrických sítí od 100 V do 240 V AC (50 /
60 Hz). Tvar zásuvky a tedy potřebné vidlice však závisí na zemi použití, v tom případě použijte vhodnou
redukci. Podrobnosti vám sdělí váš prodejce nebo cestovní kancelář.
• Nepoužívejte cestovní měniče napětí, protože by mohly poškodit váš sít’ový napáječ.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM!
NEOTVÍREJTE!
UPOZORNĚNÍ: T Z DŮVODU SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). VÝROBEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ
UŽIVATELSKY OPRAVITELNÉ DÍLY.
OPRAVY SVĚŘTE POUZE AUTORIZOVANÉMU SERVISU OLYMPUS.
Vykřičník v trojúhelníku vás upozorňuje na důležité pokyny týkající se provozu a
údržby tohoto výrobku, uvedené v přiložené dokumentaci.
NEBEZPEČÍ
Použití výrobku bez dodržení pravidel, která udává toto označení, může vést k
těžkému úrazu nebo smrti.
POZOR
Použití výrobku bez dodržení pravidel, která udává toto označení, může vést k úrazu
nebo smrti.
VAROVÁNÍ
Použití výrobku bez dodržení pravidel, která udává toto označení, může vést k
lehkému zranění osob, poškození přístroje nebo ztrátě dat.
POZOR!
NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ VODĚ, NEPOUŽÍVEJTE HO VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ A
NEROZEBÍREJTE JEJ. HROZÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM.
Obecná bezpečnostní opatření
CZ
79
Dodatek
Přečtěte si všechny pokyny – Před použitím výrobku si přečtěte všechny návody k použití. Uschovejte
všechny návody k obsluze a dokumenty pro další použití.
Čistění – Před čistěním odpojte přístroj od elektrické sítě vytažením ze zásuvky. K čistění používejte pouze
vlhký hadřík. K čistění výrobku nikdy nepoužívejte žádná tekutá nebo aerosolová čistidla, ani organická
rozpouštědla.
Příslušenství – Používejte pouze příslušenství doporučené společností Olympus, vyhnete se tím nebezpečí
úrazu nebo poškození přístroje.
Voda a vlhkost – U výrobků odolných proti povětrnostním vlivům si pečlivě prostudujte příslušnou část návodu.
Umístění – Používejte výrobek pouze se stabilními stativy, stojany nebo držáky. Zabráníte tím poškození
výrobku.
Napájení – Používejte pouze napájecí zdroje uvedené na štítku přístroje.
Výboje – Pokud se při používání předepsaného napájecího zdroje objeví bouře s blesky, okamžitě jej odpojte
od elektrické sítě vytažením ze zásuvky.
Cizí předměty – Nikdy nevkládejte kovové předměty do přístroje, zabráníte tím zranění osob.
Teplo – Nikdy nepoužívejte, nebo neskladujte výrobek v blízkosti tepelných zdrojů, jako například radiátorů,
kamen, sporáků, nebo jiných zařízení vydávajících teplo, včetně stereo zesilovačů.
Zacházení s fotoaparátem
POZOR
Nepoužívejte fotoaparát v prostředí s hořlavými nebo výbušnými plyny.
Nepoužívejte blesk ani LED pro fotografování lidí (kojenců, malých dětí apod.) z bezprostřední
blízkosti.
• Musíte být ve vzdálenosti alespoň 1 metr od tváří fotografovaných osob. Použití blesku v těsné blízkosti
očí může vést k přechodné ztrátě zraku a zranění.
Dbejte, aby malé děti nebyly v dosahu fotoaparátu.
• Vždy používejte a ukládejte fotoaparát mimo dosah malých dětí, hrozí následující rizika vážného úrazu:
• Omotání řemínku přístroje okolo krku může vést k uškrcení.
• Může dojít k polknutí nebo vdechnutí baterií, karty nebo jiných malých částí.
• Náhodné spuštění blesku do jejich vlastních očí nebo do očí jiného dítěte.
• Náhodné poranění o fotoaparát a jeho pohyblivé díly.
Fotoaparátem nemiřte do slunce ani jiných silných zdrojů světla.
Nepoužívejte a neskladujte fotoaparát na prašných nebo vlhkých místech.
Při snímání nezakrývejte blesk rukou.
VAROVÁNÍ
Dodatek
Pozorujete-li neobvyklé chování, kouř, zápach nebo hluk z přístroje, okamžitě jej přestaňte
používat.
• Baterie nikdy nevyjímejte holýma rukama, může dojít k popálení.
Fotoaparát neobsluhujte mokrýma rukama.
Neponechávejte fotoaparát na místech vystavených vysokým teplotám.
• Zabráníte tak poškození fotoaparátu a za určitých okolností i požáru. Nepoužívejte nabíječ ani sít’ový
napáječ, jsou-li zakryty (např. závěsem). Hrozí přehřátí a požár.
Zacházejte s fotoaparátem opatrně, může dojít ke vzniku nízkoteplotních popálenin.
• Fotoaparát obsahuje kovové části, jejichž přehřátí může způsobit nízkoteplotní spáleniny. Dbejte těchto
pokynů:
• Při delším použití se fotoaparát zahřeje. Pokud přístroj držíte v tomto stavu delší dobu, může dojít
k popálení.
• Při použití za extrémně nízkých teplot může dojít k poklesu teploty některých částí fotoaparátu pod
teplotu okolí. Při použití za nízkých teplot noste rukavice.
Pozor na řemínek.
• Dávejte si pozor na řemínek při nošení fotoaparátu. Může se snadno zachytit o okolní předměty
a způsobit vážné poškození.
80
CZ
Bezpečnostní opatření pro použití baterie
Dodržením těchto důležitých pokynů zabráníte vytečení, přehřátí, požáru nebo výbuchu baterie
a úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
NEBEZPEČÍ
• Používejte pouze NiMH baterie a správnou nabíječku značky Olympus.
• Akumulátor nikdy nezahřívejte nebo nespalujte.
• Při přenášení a ukládání baterií buďte opatrní, aby nedošlo ke zkratování vývodů kovovými předměty, např.
šperky, klíči, sponkami apod.
• Baterie nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani vysokým teplotám, např. v automobilu, v blízkosti
tepelných zdrojů apod.
• Při použití postupujte podle návodu, zabráníte vytečení baterií nebo poškození jejich kontaktů. Nikdy se
nepokoušejte baterie rozebrat ani upravit, např. pájením.
• Vyteče-li baterie a kapalina se dostane do očí, vypláchněte je proudem čisté studené vody a vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc.
• Baterie ukládejte mimo dosah malých dětí. Dojde-li k náhodnému požití baterie, vyhledejte okamžitě
lékařskou pomoc.
POZOR
• Baterie udržujte vždy v suchu.
• Používejte vždy baterie předepsané pro tento výrobek, zabráníte poškození, vytečení, přehřátí akumulátoru
nebo požáru a výbuchu.
• Nepoužívejte současně různé baterie (staré a nové články, primární a akumulátory, baterie různých výrobců
a stáří apod.).
• Nepokoušejte se nikdy nabít alkalické ani lithiové primární články ani baterii CR-V3.
• Baterie vkládejte pečlivě podle návodu k použití.
• Nepoužívejte baterie bez ochranného plastového obalu nebo s poškozeným obalem. Může dojít k vytečení
baterie, k požáru nebo zranění.
VAROVÁNÍ
• Bezprostředně po použití nevyjímejte baterie z fotoaparátu. Při delším použití se baterie zahřejí.
• Před uložením fotoaparátu na delší dobu baterie vždy vyjměte.
• Není možno použít následující baterie AA (R6).
Baterie, jejichž kontakt – je
vystouplý a není kryt izolačním
obalem.
Baterie s plochými kontakty, které
nejsou zcela kryty izolací. (Takové
baterie není možno použít ani tehdy,
je-li kontakt – částečně izolován.)
Dodatek
Baterie, jejichž povrch není celý
pokryt izolačním obalem.
• Pokud se baterie NiMH nenabily v předepsaném čase, přerušte nabíjení a nepoužívejte je.
• Nepoužívejte poškozené baterie.
• Pokud dojde k vytečení, deformaci nebo změně barvy baterie nebo se při použití objeví jiné neobvyklé projevy,
přestaňte přístroj používat.
• Vyteče-li baterie a kapalina potřísní kůži nebo oděv, svlékněte oděv a opláchněte okamžitě postiženou oblast
čistou studenou tekoucí vodou. Dojde-li k popálení kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
• Nevystavujte baterie nárazům ani otřesům.
CZ
81
Pravidla pro prostředí použití
• Přístroj obsahuje jemné a technologicky náročné díly, neponechávejte jej proto v následujících prostředích,
at’ již v chodu či vypnutý:
• Na místech s vysokou teplotou a vlhkostí, případně s extrémními změnami teplot. Na místech
vystavených přímému slunečnímu světlu, v automobilech, na plážích, v blízkosti zdrojů tepla a
zvlhčovačů.
• Na místech prašných a písčitých.
• V prostorech s nebezpečím požáru a výbuchu.
• Ve vlhkých prostorech (koupelny, bazény) nebo v dešti. Při použití výrobků odolných proti povětrnostním
vlivům si přečtěte návod k obsluze.
• Na místech vystavených otřesům.
• Fotoaparát nevystavujte pádům, nárazům ani otřesům.
• Při montáži na stativ pohybujte hlavicí stativu za její madlo, nikdy za fotoaparát. Neotáčejte fotoaparátem.
• Nedotýkejte se elektrických kontaktů přístroje.
• Nevystavujte fotoaparát přímému slunci. Může dojít k poškození objektivu a závěrky, barevným změnám,
poškození CCD nebo k požáru.
• Za objektiv netahejte a netlačte na něj.
• Před uložením přístroje na delší dobu baterie vyjměte. Uložte jej na suchém, chladném, dobře větraném
místě, aby nedošlo ke srážení vlhkosti a ke korozi. Po delším uložení vyzkoušejte přístroj zapnutím a
stisknutím spouště, zda správně pracuje.
• Vždy dodržujte omezení provozních podmínek popsaná v návodu.
Dodatek
Bezpečnostní opatření pro použití baterie
• Pro použití s fotoaparáty Olympus jsou určeny NiMH akumulátory Olympus (dostupné v některých
oblastech). Nepoužívejte je v jiném přístroji.
• NiMH akumulátory (dodávané v některých oblastech) nabíjejte vždy před prvním použitím a po delší
přestávce v provozu.
• Nabíjejte vždy sady akumulátorů (dodávány v některých oblastech) (2 nebo 4) současně.
• Nepoužívejte alkalické primární články, pokud to není nezbytné. V některých případech mohou mít alkalické
baterie kratší životnost než NiMH baterie. Výkon alkalických článků je omezený, zvláště za nižších teplot.
Doporučuje se použití NiMH akumulátorů.
• Není možno používat manganové články AA (zinko-uhlíkové).
• Při použití přístroje za nízkých teplot se snažte udržet fotoaparát a baterie co nejdéle v teple. Baterie, které
ztratily kapacitu vlivem nízké teploty, pracují po ohřátí opět normálně.
• Doporučený rozsah teplot pro NiMH akumulátory:
Provoz ..................................... 0°C až 40°C
Nabíjení ................................... 0°C až 40°C
Skladování........................... –20°C až 30°C
• Provoz, nabíjení a ukládání mimo uvedený rozsah teplot zkrátí životnost akumulátorů a má vliv i na použití.
Před uložením přístroje na delší dobu vždy baterie vyjměte.
• Před použitím NiCd a NiMH akumulátorů si přečtěte jejich návod.
• Počet snímků, které můžete pořídit, se liší podle podmínek a použitých baterií.
• Před delší cestou, a zvláště do zahraničí, se zásobte dostatečným množstvím vhodných baterií. Během
cestování může být získání vhodných baterií obtížné.
• Baterie recyklujte a pomozte tak chránit zdroje naší planety. Budete-li nefunkční baterie vyhazovat,
nezapomeňte zakrýt jejich kontakty a vždy dodržujte místní předpisy a nařízení.
82
CZ
Displej LCD
• Na displej netlačte silou, může dojít k jeho poškození, prasknutí, obraz se může rozmazat nebo může dojít
k poruše režimu přehrávání.
• V horní i spodní části se na obrazovce mohou objevit světlé pruhy, nejedná se o závadu.
• Hrany úhlopříčně orientovaných objektů se mohou jevit stupňovité. Nejedná se o závadu; tento jev je méně
patrný v režimu přehrávání.
• Na místech s nízkými teplotami může trvat LCD displeji delší dobu, než se zapne, nebo může dojít dočasně
ke změně barev. Při použití na extrémně chladných místech je dobré umístit fotoaparát občas na teplé
místo. Při normální teplotě se obnoví standardní zobrazení na LCD displeji, které bylo za nízkých teplot
zhoršené.
• Displej LCD je vyroben vysoce přesnou technologií. Přesto se mohou na LCD displeji objevit trvale černé
nebo jednobarevné svítící body. Podle charakteru bodu nebo úhlu, pod kterým se na obrazovku díváte,
nemusí být barva a jas bodu jednotný. Nejedná se o závadu.
Právní a jiná upozornění
• Olympus nenese žádnou odpovědnost ani záruku za škody způsobené použitím přístroje, ani za náklady
spojené s jeho použitím, ani za nároky třetích stran, vzniklé v souvislosti s nefunkčností nebo nesprávným
použitím přístroje.
• Olympus nenese žádnou odpovědnost ani záruku za škody způsobené použitím přístroje, ani za náklady
spojené s jeho použitím, vzniklé v souvislosti s vymazáním obrazových dat.
Omezení záruky
• Olympus nenese žádnou záruku, vyjádřenou ani implicitní, týkající se obsahu těchto materiálů a programu,
a za žádných okolností neručí za žádné škody, způsobené předpokládanou prodejností výrobku nebo jeho
vhodností pro určitý účel ani za žádné způsobené, náhodné ani nepřímé škody (včetně a nikoli pouze ztrát
zisku, přerušení obchodu nebo ztráty obchodních informací), vzniklé při použití a v souvislosti s použitím
těchto tištěných materiálů, programů nebo přístroje samotného. Některé země nedovolují vyloučení nebo
omezení záruky odpovědnosti za způsobené nebo náhodné škody, uvedená omezení se proto nemusí
vztahovat na všechny uživatele.
• Olympus si vyhrazuje všechna práva na tento návod k obsluze.
Výstraha
Nepovolené fotografování nebo použití materiálů chráněných autorským právem může porušovat toto právo.
Olympus nenese žádnou odpovědnost za nepovolené fotografování, kopírování a další činnosti uživatele,
porušující autorské právo vlastníků.
Ochrana autorských práv
CZ
83
Dodatek
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto tištěných materiálů ani programu nesmí být reprodukována nebo
používána v žádné formě a žádným způsobem, mechanickým ani elektronickým, rozmnožována, včetně
kopírování a záznamu, nebo použití v jiných systémech pro sběr a vyhledávání informací, bez předchozího
písemného svolení společnosti Olympus. Výrobce neručí za použití informací v těchto tištěných materiálech ani
programech, ani za škody, vzniklé v souvislosti s použitím těchto informací. Olympus si vyhrazuje právo měnit
funkce a výbavu přístrojů a obsah těchto publikací a programů bez dalších závazků a předchozího upozornění.
Oznámení FCC
• Rušení rádia a televize
• Změny a úpravy, které nebyly výslovně povoleny výrobcem, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele
používat přístroj. Tento přístroj byl testován a shledán ve shodě s limity třídy B pro digitální zařízení podle
části 15 směrnice FCC. Tyto limity jsou navrženy pro poskytnutí přiměřené ochrany proti škodlivému rušení
v domácích instalacích. Přístroj vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, která může být
při nedodržení pravidel používání a instalace příčinou rušení rádiové komunikace.
• V některých situacích se může rušení vyskytnout i při správném zacházení. Pokud přístroj způsobuje rušení
rádiových a televizních přijímačů, ověřte tento fakt vypnutím a zapnutím přístroje a pokuste se rušení
odstranit:
– Přesměrujte nebo přemístěte anténu rušeného přístroje.
– Zvětšete vzdálenost mezi přístroji.
– Napájejte každý přístroj z jiné sít’ové zásuvky (na jiném okruhu).
– Ohledně pomoci se obrat’te na svého obchodního zástupce nebo zkušeného radiového / televizního
mechanika. Pro připojení fotoaparátu k počítači smí být použit pouze originální USB kabel Olympus.
Jakékoli neautorizované změny a úpravy mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele používat přístroj.
Pro zákazníky v Evropě
Značka »CE« symbolizuje, že tento produkt splňuje evropské požadavky na
bezpečnost, zdraví, životní prostředí a ochranu zákazníka. Fotoaparáty označené
symbolem »CE« jsou určeny k prodeji v Evropě.
Dodatek
Tento symbol [přeškrtnutá popelnice s kolečky WEEE Annex IV] indikuje oddělený
sběr elektronického odpadu v zemích EU. Nevyhazujte tento přístroj do běžného
domovního odpadu.
Pro likvidaci přístroje použijte systém sběru a recyklace odpadu ve vaší zemi.
Záruční podmínky
1. Pokud se ukáže, že tento výrobek je vadný, a to i přes jeho řádné používání (v souladu s dodaným písemným
Návodem k použití a manipulaci), v průběhu dvou let od data nákupu u autorizovaného distributora Olympus
v rámci obchodní oblasti Olympus Imaging Europa GmbH, jak je stanoveno na internetové stránce: http://
www.olympus.com; tento výrobek bude bezplatně opraven nebo podle uvážení společnosti Olympus
vyměněn. Pro uplatnění této záruky musí zákazník před uplynutím dvouleté záruční doby vzít výrobek a tento
záruční list k prodejci, kde byl výrobek zakoupen, nebo do jiného servisního centra firmy Olympus v rámci
obchodní oblasti Olympus Imaging Europa GmbH, jak je stanoveno na internetové stránce: http://
www.olympus.com. Během jednoroční celosvětové záruční lhůty může zákazník odevzdat výrobek v
kterémkoli servisním centru společnosti Olympus. Mějte prosím na paměti, že servisní centra Olympus
neexistují ve všech zemích.
2. Zákazník dopraví výrobek k prodejci, nebo do autorizovaného servisního centra Olympus na vlastní riziko a
ponese všechny náklady vniklé při přepravě výrobku.
3. Tato záruka se nevztahuje na následující případy a zákazník bude požádán o zaplacení nákladů na opravu,
i v případě vad, ke kterým došlo v záruční době zmíněné výše.
(a) Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nesprávnému zacházení (jako je například provedení operace, která
není popsána v Návodu obslužné péče nebo jiných oddílech návodů apod.).
(b) Jakákoli vada, ke které došlo kvůli opravě, úpravě, čištění atd., které byly provedeny kýmkoli jiným než
společností Olympus nebo jejím autorizovaným servisním centrem.
(c) Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli přepravě, pádu, nárazu atd. po zakoupení
výrobku.
(d) Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli požáru, zemětřesení, povodním, úderu blesku
nebo jiným přírodním katastrofám, znečištění životního prostředí a nepravidelným zdrojům napětí.
(e) Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nedbalému nebo nesprávnému skladování (jako je například
uchovávání výrobku v prostředí s vysokými teplotami či vlhkostí, nebo blízko repelentů na hmyz, jako
je naftalen nebo škodlivé drogy atd.).
(f) Jakákoli vada, ke které došlo kvůli vybitým bateriím atd.
(g) Jakákoli vada, ke které došlo kvůli proniknutí písku, bláta apod. dovnitř krytu výrobku.
(h) Pokud není tento záruční list vrácen s výrobkem.
(i) Pokud byly provedeny jakékoli změny v záručním listu ohledně roku, měsíce a data nákupu, jména
zákazníka, jména prodejce a sériového čísla.
(j) Pokud není s tímto záručním listem předložen doklad o zakoupení.
84
CZ
4. Tato záruka se vztahuje pouze na výrobek, nevztahuje se na jiná zařízení příslušenství, jako jsou například
kryt, řemínek, kryt objektivu a baterie.
5. Výhradní zodpovědnost společnosti Olympus je v rámci této záruky omezena na opravu nebo výměnu
výrobku. Je vyloučena jakákoli zodpovědnost za nepřímou nebo následnou ztrátu či škodu jakéhokoliv
druhu, vzniklou nebo utrpěnou zákazníkem kvůli vadě výrobku, a obzvláště za ztrátu nebo škodu
způsobenou na čočkách, filmech nebo jiných zařízeních či příslušenství používaném s výrobkem, nebo za
jakoukoli ztrátu vyplývající ze zdržení v opravě nebo za ztrátu dat. Závazné zákonné předpisy zůstávají tímto
nedotčeny.
Poznámka k prokázání záruky
1. Tato záruka bude platná pouze v případě, pokud je záruční list náležitě vyplněn společností Olympus
nebo autorizovaným prodejcem, nebo pokud jiný dokument obsahuje dostatečný důkaz. Proto se,
prosíme, ujistěte, že je vyplněno vaše jméno, jméno prodejce, sériové číslo, rok, měsíc a datum nákupu,
nebo že je k tomuto záručnímu listu připojena originální faktura nebo prodejní doklad (s označením
jména prodejce, datem nákupu a typem výrobku). Olympus si vyhrazuje právo odmítnout bezplatný
servis v případě, že není záruční list vyplněn, nebo pokud není přípojen žádný z výše uvedených
dokumentů, nebo v případě, kdy jsou obsažené informace nekompletní nebo nečitelné.
2. Protože tento záruční list nebude znovu vystaven, uschovejte ho na bezpečném místě.
3. Podívejte se prosím do seznamu na internetové stránce: http://www.olympus.com, ohledně autorizované
mezinárodní servisní sítě firmy Olympus.
Ochranné známky
•
•
•
•
•
IBM je registrovanou obchodní známkou společnosti International Business Machines Corporation.
Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Inc.
xD-Picture Card™ je ochranná známka.
Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
příslušných vlastníků.
• Dále zmiňované normy, použité v systému souborů fotoaparátu, jsou standardy »Design Rule for Camera
File System / DCF«, stanovené asociací Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Dodatek
CZ
85
TECHNICKÉ ÚDAJE
( Fotoaparát
Dodatek
Typ výrobku
Systém záznamu
Statické snímky
: Digitální fotoaparát (umožňuje fotografování a přehrávání snímků)
: Digitální záznam, formát JPEG (je v souladu s normou Design rule for
Camera File system [DCF]), nezpracovaná data (RAW)
Platné normy
: Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF),
PRINT Image Matching III, PictBridge
Zvuk se statickými snímky: Formát Wave
Videosekvence
: AVI Motion JPEG
Pamět’
: Vnitřní pamět’
xD-Picture Card (16 MB – 2 GB) (Typ H / M, Standard)
Efektivní počet pixelů
: 8 000 000 bodů
Obrazový snímač
: 1/2,35" CCD (základní barevný filtr), 8 500 000 pixelů (hrubé rozlišení)
Objektiv
: Objektiv Olympus 4,7 mm až 84,2 mm, světelnost f2.8 až 4.5
(ekvivalentní s 27 až 486 mm na fotoaparátu 35 mm)
Expozimetrický systém
: Digitální měření ESP, systém bodového měření, systém středově
vyváženého měření
Expoziční doba
: 15 až 1/2000 sec. (čs B: max. 8 minut)
Clona
: F2.8 až F8.0
Oblast ostření
: 0,1 m až ∞ (W), 1,2 m až ∞) (T) (režim normální / makro)
0,01 m až ∞ (režim super makro)
Displej
: 2,5" TFT barevná obrazovka LCD, 230 000 pixelů
Doba nabíjení blesku
: Přibl. 7 s (pro úplné blesknutí při pokojové teplotě s použitím nové úplně
nabité baterie)
Zásuvky
: Konektor DC-IN
USB konektor, zásuvka A / V OUT (multikonektor)
Automatický kalendář
: 2000 až 2099
Provozní podmínky
Teplota
: 0 °C – 40 °C (provozní) / –20 °C až 60 °C (skladování)
Vlhkost
: 30 % až 90 % (provoz) / 10 % až 90 % (skladování)
Napájecí zdroj
: Alkalické / NiMH velikosti AA (čtyři) nebo sít’ový adaptér Olympus
Rozměry
: 116,0 mm (š) x 78,5 mm (v) x 78,0 mm (h)
(bez přesahujících částí)
Hmotnost
: 365 g bez baterií a karty
Technické údaje a konstrukce se mohou bez předchozího upozornění změnit.
86
CZ
VYOBRAZENÍ FOTOAPARÁTU
Fotoaparát
Tlačítko spouště (str. 9, str. 14)
Blesk (str. 17)
Očko pro řemínek
Očko pro řemínek (str. 3)
Kryt karty (str. 5)
Štěrbina pro kartu (str. 5)
Tlačítko # (Vysunutí blesku) (str. 17)
Objektiv
Indikátor samospouště / Osvětlení
AF (str. 20, str. 30, str. 67)
Mikrofon
Konektor DC-IN
(str. 78)
Kryt zásuvky
(str. 46, str. 48, str. 58)
Multikonektor
(str. 46, str. 48, str. 58)
Páčka transfokátoru (str. 15)
Tlačítko h / m
(Digitální stabilizace obrazu) /
Vlastní tlačítko /
Sekvenční přehrávání) (str. 16)
Hledáček (str. 9)
Displej, (str. 44, str. 88)
Kontrolka přístupu na kartu
(str. 9, str. 59, str. 67)
Tlačítko DISP. / E (str. 17)
Reproduktor
Závit pro stativ
Tlačítko u (Displej / Hledáček)
(str. 17)
Tlačítko q / P (Přehrávání / Tisk)
(str. 18, str. 49)
Tlačítko o (OK / FUNC) (str. 20)
Tlačítko f / S
(Shadow Adjustment Technology /
Mazání) (str. 18)
Křížový ovladač (str. 18)
Zámek bateriového prostoru (str. 4)
Kryt bateriového prostoru (str. 4)
CZ
87
Dodatek
Kolečko dioptrické korekce
(str. 9)
Tlačítko m (str. 17)
Tlačítko o (str. 6, str. 11)
Přepínač režimů (str. 6, str. 11)
Symboly a ikony na displeji
( Režim snímání
Statické snímky
Videosekvence
Položka
Indikace
e = plný stav, f = nízká energie
str. 70
2 Zelený indikátor
O = Aretace automatického ostření
str. 9, 14, 67
3 Blesk v pohotovostním režimu
# (svítí)
Varování před pohybem fotoaparátu / # (bliká)
Nabíjení blesku
Dodatek
Viz str.
1 Indikátor stavu baterie
str. 62
4 Digitální stabilizace obrazu
h
str. 16
5 Tichý chod
j
str. 33
6 Vyvážení bílé barvy
5, 3, 1, w – y, V
str. 26
7 Kompenzace vyvážení bílé barvy
B1 – B7, R1 – R7
str. 32
8 ISO
ISO 100, ISO 800, ISO 3200 atd.
str. 27
9 Režim Makro
Režim Super makro
Ruční ostření
Předvídání AF
&
%
MF
{
str. 19
10 Spoušt’
j, c, d, g, i, 7
str. 27
11 Bodové měření
n, 4
str. 28
12 Aretace AE
B
str. 16
13 Režim blesku
!, #, H, $ atd.
str. 19
14 Ovládání intenzity blesku
w –2.0 – +2.0
str. 30
15 Barevná sytost
6 –5 – +5
str. 32
16 Kontrast
J –5 – +5
str. 32
17 Ostrost
N –5 – +5
str. 32
18 Záznam zvuku
R
str. 40
19 Druhý čas
l
str. 44
20 Indikátor paměti
a, b, c, d (dosaženo maxima)
str. 62
21 Režim snímání
h, P, A, S, M, s až d, A atd.
str. 6, 11, 24
22 Shadow Adjustment Technology
f
str. 18
23 Samospoušt’
k, h
str. 20
88
CZ
str. 29
str. 29
Položka
24 Expoziční doba
Indikace
15", 1/2, 1/60, 1/2000, BULB atd.
Viz str.
str. 12
25 Redukce šumu
O
str. 32
26 Hodnota clony
F2.8 až F8.0
str. 12
27 Expoziční kompenzace
–2.0 – +2.0
str. 19
28 Režim záznamu
RAW, SHQ, HQ, SQ1, SQ2, 16 : 9
str. 23
29 Rámeček AF
[ ]
str. 9, 29
30 Velikost snímku
3264 x 2448, 2560 x 1920, 640 x 480 atd.
str. 23
31 Přídavný objektiv
1
str. 33
32 Budík
k
str. 45
33 Počet statických snímků, které je
možno uložit
Délka záznamu
4
str. 66
34 Použitá pamět’
[IN] : Snímky jsou nahrávány do vnitřní paměti str. 78
[xD] : Snímky jsou nahrávány na kartu
00:36
Dodatek
CZ
89
( Režim přehrávání
Statické snímky
Videosekvence
Dodatek
Položka
Indikace
Viz str.
1 Indikátor stavu baterie
e = plný stav, f = nízká energie
str. 70
2 Použitá pamět’
[IN] : Přehrávání snímků z vnitřní paměti
[xD] : Přehrávání snímků z karty
str. 78
3 Tisková objednávka / počet vytištěných
snímků
Videosekvence
Sekvenční přehrávání /
Automatické přehrávání sekvenčních
snímků
<x10
str. 53
str. 35
str. 14
4 Záznam zvuku
H
str. 40
5 Ochrana
9
str. 39
6 Tichý chod
j
str. 33
7 Hodnota clony
F2.8 až F8.0
str. 12
8 Expoziční doba
15", 1/2, 1/60, 1/2000 atd.
str. 12
9 Režim záznamu
RAW, SHQ, HQ, SQ1, SQ2, 16 : 9
str. 23
10 Velikost snímku
3264 x 2448, 2560 x 1920, 640 x 480 atd.
str. 23
n
s
11 Expoziční kompenzace
–2.0 – +2.0
str. 19
12 Vyvážení bílé barvy
WB AUTO, 5, 3, 1, w – y, V
str. 26
13 ISO
ISO 100, ISO 800, ISO 3200 atd.
str. 27
14 Datum a čas
’07.12. 26 12:30
str. 7, 44
15 Číslo souboru
M100 – 0004
str. 52
16 Číslo snímku
Přehraný čas / Celková délka
4
00:00 / 00:36
str. 43, 34
90
CZ
Rejstřík
s (Scéna) ............................................ 6, 13, 24
16:9 ......................................................... 23, 66, 68
3:2 ................................................................. 23, 66
A
AF........................................................................ 29
AF ILLUMINAT..................................................... 30
AF MODE............................................................ 29
AF PREDICT { ............................................... 29
ALARM CLOCK k.............................................. 45
ALL ERASE......................................................... 40
ALL INDEX.......................................................... 50
ALL PRINT .......................................................... 50
AREA .................................................................. 28
Aretace AE B................................................. 16
Aretace ostření.................................................... 14
AUCTION i ...................................................... 24
AUTO (plná automatika) h ....................... 6, 11
AUTO (ISO)......................................................... 26
AUTO (expoziční režim) h............................ 11
AUTO (vyvážení bílé barvy) WB AUTO ............ 25
Automatické ostření ............................................ 64
Automatický blesk ............................................... 19
AV kabel .......................................................... 3, 46
AVAILABLE LIGHT c ....................................... 24
B
BACKUP .............................................................
Baterie.................................................................
BEACH Z.........................................................
BEEP...................................................................
BEHIND GLASS P ............................................
BKT .....................................................................
Blesk ...................................................................
BLESK Q ..........................................................
Blesk s redukcí červených očí ! .....................
Blesk vypnutý $.................................................
Bodové měření 5 .............................................
C
41
78
24
42
24
27
19
30
19
19
28
CALENDAR......................................................... 36
CALENDAR (úprava) .......................................... 38
CALENDAR (playback) ................................. 15, 36
CAMERA MENU ........................................... 22, 26
CANDLE W........................................................ 24
Celkový čas záznamu ......................................... 35
Chybová hlášení ................................................. 70
COLOR EDIT ...................................................... 37
CONTRAST J ................................................... 32
CUISINE V ......................................................... 24
CURRENT (MY MODE SETUP) ......................... 47
CUSTOM (MY MODE SETUP) ........................... 47
CUSTOM BUTTON ....................................... 47, 72
CUSTOM PRINT ................................................. 50
D
Datum a čas X ............................................. 7, 44
Délka záznamu videosekvencí............................ 66
DIGITAL ZOOM................................................... 28
DIRECT (Histogram) ........................................... 46
DOCUMENTS d................................................ 24
DPOF .................................................................. 52
DRIVE ................................................................. 27
DUALTIME l ..................................................... 44
E
EASY PRINT .......................................................
EDIT ....................................................................
ERASE ................................................................
ESP .....................................................................
EV........................................................................
Expozice..............................................................
Expoziční doba....................................................
EXPRESSION EDIT............................................
48
39
40
28
19
19
12
38
F
FACE DETECT.................................................... 28
FACE FOCUS ..................................................... 38
FILE NAME ................................................... 43, 51
FINE ZOOM ........................................................ 28
FIREWORKS X ................................................. 24
FOCUS MODE .................................................... 29
FORMAT ............................................................. 41
FRAME................................................................ 37
FRAME ASSIST w, x................................. 46
FULLTIME AF...................................................... 29
G
g ........................................................... 6, 13
H
HIGH ISO AUTO ................................................. 26
Histogram u.......................................... 17, 46, 68
Hlavní nabídka .................................................... 21
Hledáček ............................................................. 17
HQ ........................................................... 23, 66, 68
Hrací doba........................................................... 35
I
iESP .................................................................... 28
IMAGE QUALITY ................................................ 23
IMAGE STABILIZER h .............................. 16, 30
IN......................................................................... 79
IN (Q FLASH) ................................................... 30
INDEX ................................................................. 38
Indexové zobrazení ............................................. 15
INDEX PLAY ....................................................... 40
Indikátor přístupu na kartu......................... 9, 59, 67
Indikátor samospouště .................................. 20, 67
INDOOR N ........................................................ 24
ISO ...................................................................... 27
CZ
91
J
Jednodotykové WB V ...................................... 25
JPEG................................................................... 23
K
Karta.................................................................... 78
Kolečko dioptrické korekce ................................... 9
Kompenzace expozice F ................................... 19
Kompenzace vyvážení bílé barvy > .............. 32
Komprimace ........................................................ 23
Konektor DC-IN ................................................... 79
Kontrolka paměti ................................................. 79
Křížový ovladač ................................................... 18
Kryt zásuvky ............................................ 46, 48, 58
L
LABEL .................................................................
LANDSCAPE F ................................................
LANDSCAPE+PORTRAIT D ............................
LAYOUT ..............................................................
37
24
24
38
M
m / ft .................................................................... 47
MEMORY FORMAT ............................................ 41
MENU DISPLAY.................................................. 43
METERING ......................................................... 28
Mikrofon .............................................................. 30
MOVIE INDEX..................................................... 39
MOVIE PLAY....................................................... 35
MULTI PRINT ...................................................... 50
Multikonektor ................................................. 46, 58
MY MODE r..................................................... 13
MY MODE SETUP My1/2/3/4 ............................. 47
Oříznutí P.......................................................... 37
Ostření....................................................... 9, 14, 64
Otáčení snímků y .............................................. 39
Ovládání intenzity blesku w .............................. 30
P
Páčka transfokátoru ............................................ 15
PAL...................................................................... 46
PANORAMA ........................................................ 31
PC ....................................................................... 58
PERFECT FIX ..................................................... 36
PictBridge ............................................................ 48
PIXEL MAPPING................................................. 43
PLAYBACK MENU ........................................ 34, 39
Počet kopií <x.................................................... 51
Počet uložitelných statických snímků .................. 66
PORTRAIT B ..................................................... 24
Přední závěrka #SYNC1.................................... 30
Přehrávání na televizi.......................................... 46
Přepínač režimů .............................................. 6, 11
PRE-CAPTURE g ........................................... 27
PRESET (WB)..................................................... 25
Přídavný objektiv 1 ............................................ 33
Přidávání zvuku ke statickým snímkům R .......... 40
Přímý tisk............................................................. 48
PRINT ORDER ................................................... 50
Programový režim P ......................................... 611
Proměnná expozice BKT ................................... 27
Průvodce nabídkami ........................................... 18
Průvodce snímáním g .......................... 6, 13
PW ON SETUP ................................................... 42
Q
QUICK SHUTTER r ................................... 24, 25
N
Nahrávání videosekvence n ............................ 13
Nahrávání zvuku s videosekvencemi R .............. 33
Nahrávání zvuku se statickými snímky R ........... 31
Namáčknutí spouště ............................................. 9
Nastavení jasu obrazovky s ............................ 44
Nastavení pro tisk < ......................................... 52
NIGHT SCENE G.............................................. 24
NIGHT+PORTRAIT U ....................................... 24
NTSC .................................................................. 46
O
Objednávka jednoho snímku <.......................... 53
Objednávka všech snímků U ............................ 54
Oblačný den 3 ................................................. 25
Obrazovka............................................... 17, 44, 88
Ochrana 0 ....................................................... 39
OLYMPUS Master ............................................... 55
Optický transfokátor ............................................ 15
Ořez (DPOF) ....................................................... 53
Ořez (PictBridge)................................................. 51
92
CZ
R
RAW ........................................................ 23, 66, 68
RAW DATA EDIT................................................. 36
REC VIEW........................................................... 42
Redukce šumu O.............................................. 32
Režim blesku # .................................................. 19
Režim makro & .................................................. 19
Režim priority clony A .................................... 6, 12
Režim snímání .......................................... 6, 11, 18
Rozměr snímku ................................................... 23
Ruční zaostřování MF ......................................... 29
Ruční režim M................................................. 6, 12
Rychlé sekvenční snímání 1 c ........................ 27
Rychlé sekvenční snímání 2 d........................ 27
RESET ................................................................ 24
RESET (MY MODE SETUP)............................... 47
Režim přehrávání .................................... 11, 14, 17
Režim priority závěrky S ................................. 6, 12
Režim super makro % ....................................... 19
S
Samospoušt’ Y .................................................. 20
SATURATION T ............................................... 32
Sekvenční snímání j ....................................... 27
Sekvenční snímání AF i ................................. 27
SEL. IMAGE........................................................ 40
SELF PORTRAIT R .......................................... 24
Shadow Adjustment Technology f................... 18
SHARPNESS N ................................................. 32
SHOOT & SELECT1/2 e, f ............................ 24
SHQ ........................................................ 23, 66, 68
SHUTTER SOUND ............................................. 42
SILENT MODE j ............................................... 33
Sít’ový napáječ.................................................... 79
SLAVE ................................................................. 30
SLIDESHOW....................................................... 34
Slunečný den 5................................................. 25
SMILE SHOT l........................................... 24, 25
Snímání jednoho snímku o .............................. 27
Snímání s proměnnou expozicí (bracketing)....... 27
SNOW a............................................................. 24
SPORT C.......................................................... 24
SPOT (AF MODE)............................................... 28
SQ1 ......................................................... 23, 66, 68
SQ2 ......................................................... 23, 66, 68
STANDARD......................................................... 48
Stisknutí až na doraz............................................. 9
Středově vyvážené měření 4 ........................... 28
SUNSET S........................................................ 24
SYNCRO # ........................................................ 30
V
VIDEO OUT.........................................................
Vnitřní pamět’ ......................................................
Volba jazyka W..............................................
VOLUME .............................................................
Vyrovnávací blesk #...........................................
Vyrovnávací blesk s redukcí
červených očí !#......................................
46
79
41
42
19
19
W
WB....................................................................... 26
X
xD ........................................................................ 79
xD-Picture Card................................................... 78
Z
Zadní závěrka #SYNC2 ..................................... 30
Zaostřovací rámeček AF ................................. 9, 89
Zářivka 1/2/3 w, x, y.................................... 25
Zelený indikátor ......................................... 9, 14, 67
Změna velikosti Q ............................................ 37
Zobrazení informací DISP. / E............................ 17
Ž
Žárovkové světlo 1............................................ 25
Zvětšení při prohlížení U.................................... 15
T
TIMELAPSE L................................................... 33
Tlačítko hm ................................................... 16
Tlačítko qP .................................................... 18
Tlačítko 1 F (expoziční kompenzace) ............. 19
Tlačítko 3# (režim blesku) ................................ 19
Tlačítko # (vysunutí blesku)............................... 17
Tlačítko 4& (makro) ......................................... 19
Tlačítko u (LCD displej / hledáček) ............ 9, 17
Tlačítko o (OK / FUNC) .............................. 20, 21
Tlačítko 2Y (samospoušt’) ............................. 20
Tlačítko DISP. / E ............................................ 17
Tlačítko m ............................................. 17, 21
Tlačítko o ............................................. 6, 11
Tlačítko spouště .............................................. 9, 14
Transfokátor ........................................................ 15
U
Ukazatel paměti .................................................. 62
UNDER WATER MACRO H ............................. 24
UNDER WATER WIDE1/2 kl ....................... 24
USB kabel ..................................... 3, 48, 49, 55, 58
CZ
93
POZNÁMKY
94
CZ
POZNÁMKY
CZ
95
http://www.olympus.com/
Sídlo:
Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 - 23 77 3-0 / Fax: +49 40 - 23 07 61
Zásilky:
Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany
Poštovní adresa: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Německo
Evropská technická podpora zákazníků:
Navštivte naše domovské stránky http://www.olympus-europa.com
nebo zavolejte na ZELENOU LINKU*: 00800 - 67 10 83 00
Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemí,
Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.
* Pozor na to, že někteří operátoři (mobilních) telefonních sítí nepovolují volání čísel +800,
nebo před nimi vyžadují zvláštní předvolbu.
Pro všechny ostatní evropské země nebo v případě, když se nemůžete dovolat
na výše uvedené číslo, použijte prosím následující
PLACENÉ ČÍSLO: +49 180 5 - 67 10 83 nebo +49 40 - 237 73 48 99.
Naše poradenské linky jsou k dispozici od 9:00 do 18:00 středoevropského času (od pondělí do
pátku).
Autorizovaný distributor
Česká republika
Olympus C&S s.r.o.
Evropská 176
160 41 Praha 6
info-linka pro technické dotazy:
800 167 777
www.olympus.cz
© 2007
Printed in Germany · OE · 5 · 8/2007 · Hab. · E0460090

Podobné dokumenty

Manuál Olympus SP-500 UZ

Manuál Olympus SP-500 UZ SP-500UZ_CZ.fm Seite 10 Donnerstag, 13. Oktober 2005 9:00 09

Více

digital signage - Jansen Display

digital signage - Jansen Display a  přesunutí obsahu v  rámci celého systému CMS a  zjednodušující nastavení DIGITAL SIGNAGE. Manipulace s  objekty je stejně jednoduchá jako v PowerPointu a samotný obsah může být jednoduše...

Více

1 - Eclipse

1 - Eclipse Než začnete přístroj používat 1. Bezpečnostní upozornění ................................................ 14 2. Čtení tohoto dokumentu ................................................. 19 3. Tento ...

Více

1 - Olympus

1 - Olympus • Při zapnutí fotoaparátu je provedeno protiprachové ošetření povrchu filtru snímače obrazu. • Fotoaparát vypnete opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF. Tlačítko ON/OFF

Více

návod k použití - Micropace EP Inc.

návod k použití - Micropace EP Inc. připojovací jednotky stimulátoru MP3086 a MP3014, mohou být použity v prostředí pacienta, ale musí být chráněny proti vniknutí kapalin. Požadované instalační prostředí a elektromagnetické prostředí...

Více

Základy fotografování a editace fotek

Základy fotografování a editace fotek Problémem je tzv. „efekt červených očí“. Interní blesk je zpravidla umístěn blízko objektivu, a při fotografování lidí, dívajících se směrem k objektivu záblesk prosvítí zornici očí a ozáří sítnici...

Více

váš průvodce do světa průmyslové metrologie

váš průvodce do světa průmyslové metrologie Leica Absolute Tracker AT901-Mid Range Od zavedení výrobků Leica „T“ v r. 2004 se prakticky všichni hlavní výrobci automobilů stali našimi zákazníky. Pokud reflektor nelze použít, protože není pří...

Více