Osadníci z Katanu: Rybáři z Katanu

Komentáře

Transkript

Osadníci z Katanu: Rybáři z Katanu
Translation © 2006 Václav Pražák
OSADNÍCI Z KATANU
RYBÁŘI Z KATANU
(Die Fischer von Catan)
Klaus Teuber
Toto rozšíření vyšlo v časopise Spielbox 5/2005.
Herní materiál
• 30 kartiček ryb – 11× jedna ryba, 10× dvě ryby, 8× tři ryby, 1× Stará bota
• 6 lovišť ryb s čísly 4, 5, 6, 8, 9 a 10
Příprava hry
• Základní hra se připraví jako obvykle.
• Kartičky ryb se zamíchají a položí lícem dolů jako zásobní hromádka vedle karet surovin.
• Na každý rámeček se do jednoho volného vrcholu umístí jedno loviště ryb.
Pravidla hry
Hraje se podle pravidel základní hry s následujícími změnami:
Každé loviště ryb vytváří ze tří křižovatek na pobřeží oblasti rybolovu. Jestliže si hráč postaví
vesnici na jedné z křižovatek v oblasti rybolovu, může si vzít kartičku ryb vždy, když padne
číslo znázorněné na příslušném lovišti. Kdo získá kartičku ryb, položí ji před sebe lícem dolů.
Pokud má hráč u loviště ryb postavené město, získá dvě kartičky ryb, jestliže padne číslo
daného loviště.
Jestliže si hráč na začátku hry v zakládací fázi postaví druhou vesnici na křižovatce v oblasti
rybolovu, dostane navíc ke kartám surovin i jednu kartičku ryb.
Na kartičkách ryb jsou zobrazeny jedna, dvě nebo tři ryby. Ve své fázi stavění/obchodování
může hráč kartičky ryb odložit, aby pro sebe získal určitou výhodu. Čím více ryb je na
kartičkách dohromady zobrazeno, tím je výhoda větší:
2 ryby: Hráč smí přesunout zloděje zpět na poušť (nesmí si vzít kartu suroviny od žádného z
hráčů, kteří mají na křižovatce hraničící s pouští postavenou vesnici či město).
3 ryby: Hráč si smí vzít jednu kartu suroviny od některého ze spoluhráčů.
4 ryby: Hráč si smí vzít libovolnou kartu suroviny z banku.
5 ryb: Hráč smí okamžitě zdarma postavit jednu silnici.
7 ryb: Hráč získá zdarma jednu akční kartu.
Kartičky ryb nelze rozměňovat. Jestliže hráč vynaloží více ryb, než kolik daná výhoda
vyžaduje, nadpočetné ryby propadají. V jednom tahu lze získat i více výhod, ale za každou
z nich je třeba platit zvlášť; není možné zaplatit všechny najednou, aby se zamezilo
propadnutí ryb.
Příklad: Hráč vlastní 2 kartičky se třemi rybami a 1 kartičku se dvěma rybami. V jednom tahu
za ně může získat např. 2 výhody za tři ryby a 1 za dvě ryby nebo 1 výhodu za pět ryb a 1 za
tři ryby, aniž by nějaká ryba přišla nazmar. Nemůže však takto beze ztrát získat 2 výhody za
čtyři ryby.
1
Translation © 2006 Václav Pražák
Hráč smí mít v jednom okamžiku nanejvýš 7 kartiček ryb. Pokud by měl získat další
kartičku/kartičky, může nanejvýš jednu nově získanou kartičku vyměnit za jinou, kterou již
vlastní, a tuto vrátit zpět do zásoby.
Kartičky ryb se nepočítají mezi karty surovin; nejsou tedy dotčeny, jestliže padne „7“. Ten,
kdo přesouvá zloděje, si také nesmí vzít od postiženého hráče kartičku ryb. S kartičkami ryb
není dovoleno obchodovat.
Některé křižovatky jsou zároveň přístavními křižovatkami i oblastmi rybolovu. Kdo si na
takové křižovatce postaví vesnici, získává obě výhody.
Odložené kartičky ryb se pokládají lícem vzhůru vedle zásobní hromádky. Jestliže je zásobní
hromádka vyčerpána, odložené kartičky ryb se lícem dolů promíchají a vytvoří se nová.
Stará bota: Kdo tuto kartu získá, musí ji okamžitě odkrýt. (Stávající) majitel ji může, když je
na tahu, předat jinému hráči, který má stejně nebo více vítězných bodů než on. Pokud má
nejvíc vítězných bodů sám, musí si ji nechat, dokud někdo další nezíská přinejmenším stejný
počet vítězných bodů.
Vlastník karty Stará bota potřebuje získat o 1 vítězný bod více, aby mohl hru vyhrát –
v případě základní hry tedy 11 vítězných bodů.
Dodatek
Upravená a rozšířená verze RYBÁŘŮ Z KATANU vyšla jako součást rozšíření
OBCHODNÍCI & BARBAŘI (Händler & Barbaren).
Kromě výše uvedeného herního materiálu obsahuje navíc pole jezera s čísly 2, 3, 11 a 12.
Toto pole nahrazuje poušť (nesmí žádnou stranou hraničit s mořem) a pokud si u něj hráč
postaví vesnici resp. město, získá jednu kartičku resp. dvě kartičky ryb, kdykoli padne některé
z těchto čtyř čísel.
Zloděj se na začátku hry nachází mimo hrací plán a vstupuje na něj s prvním hodem "7" resp.
první kartou Rytíř. Efekty, které zloděje přesunují zpět na poušť, ho v rámci tohoto rozšíření
odsunují z hracího plánu, kam se opět může vrátit výše popsanými způsoby.
Varianta „Ryby místo lodí“ (Reiner Düren, Spielbox 6/2005)
Tato varianta je založena na úvaze, že loviště ryb jsou tím bohatší, čím méně lodní dopravy
přes ně prochází a čím méně odpadních vod vtéká do moře.
Stará bota není v této variantě zapotřebí. Kartičky ryb se položí lícem nahoru vedle karet
surovin, případně se roztřídí a vytvoří tři odkryté hromádky.
Jestliže padne číslo některého loviště ryb, získá hráč jednu rybu za pobřežní vesnici, která je
postavena na přístavní křižovatce, dvě ryby za pobřežní vesnici, která leží na křižovatce mezi
dvěma kartami krajiny (bez přístavu) a tři ryby za pobřežní vesnici, která je vybudována
pouze na jedné kartě krajiny (bez přístavu).
V této variantě je dovoleno kartičky ryb rozměňovat.
Stejně jako v originální verzi zajišťuje město dvojnásobný výnos.
2

Podobné dokumenty

KOSTKOVÍ OSADNÍCI

KOSTKOVÍ OSADNÍCI hře použít až 6 surovin - žolíků - za předpokladu, že hráč všech šest rytířů postaví. Je také dovoleno použít i dva či více žolíků během jednoho tahu. VÝMĚNA ZLATA Každá dvě hozená zlata je možno -...

Více

Osadníci z Katanu - a Monte Carlo Tree Search

Osadníci z Katanu - a Monte Carlo Tree Search na jejich vrcholy lze stavět vesnice (zisk 1 bod) na strany lze stavět cesty spojující vesnice krajiny jsou: pole, les, pahorkatina, hory, pastviny a poušť ty produkují suroviny: obilí, dřevo, cihl...

Více

zpravodaj 2008-3 - Svět deskových her

zpravodaj 2008-3 - Svět deskových her potrvá. Kromě cestovních karet obsahuje hra sadu karet událostí, které mohou hráčům některé úseky cesty výrazně zkrátit a dohnat tak soupeře. Podle počtu hráčů je v každém kole k dispozici až šest ...

Více

Pravidla hry

Pravidla hry mocného rytíře. To však může proběhnout teprve tehdy, když má hráč postavenou pevnost (3. městská výstavba, politika,

Více

Agricola: Mimozemský balíček

Agricola: Mimozemský balíček Xenobiologie pro začátečníky Byla klidná noc na farmě – ale nebyla taková každá noc? Po dlouhém dni na poli jste do sebe hodili talíř polévky, zahráli si rychlou partičku karet a po polibku na dobr...

Více

Shiring najímá stavitele na stavbu vlastní katedrály! Převor Philip

Shiring najímá stavitele na stavbu vlastní katedrály! Převor Philip Počínaje začínajícím hráčem si musí každý hráč vzít zpět z hracího plánu jednoho stavitele.

Více