Program XVII. ročníku 2016

Komentáře

Transkript

Program XVII. ročníku 2016
Spolek Národy Podyjí / Verein Thayavölker
zve na / lädt ein
Za významné podpory / Mit freundlicher Unterstützung von
www.akmihalik.cz
vaše zážitková destinace • www.palava-lva.cz
Pořádá
Spolek Národy Podyjí
Kapucínská 1, 692 01 Mikulov
tel: +420 728 161 541
mail: [email protected]
www.narodypodyji.cz
Veranstalter
Verein Thayavölker
Lössweg 3/7/3, 1220 Wien
Tel. +43 (1) 281 0521
Mail: [email protected]
XVII. Festival
národů Podyjí
XVII. Kulturfest
der Thayavölker
(Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo)
(Entweder sind hier alle zuhause oder niemand)
MIKULOV / NIKOLSBURG
15.-17. 7. 2016
15. 7. pátek / Freitag
16. 7. sobota / Samstag
17:00 Urband, brněnský pouliční šraml
Brünner Straßenschrammel
Štukový sál, Náměstí
od 10:00 Náměstí / ab 10:00 Hauptplatz
18:00 Mário Bihári, romský akordeonista
a zpěvák / Roma Akkordeonist und Sänger
Paralelní Evropa
Programm in tschechischer Sprache
16:30 Mezi ostnatými dráty
Výstava kreseb syrských dětí a fotografií Evy
Zahradníčkové a Stanislava Krupaře
Hudební doprovod: Mário Bihári
17:00 Paralelní Evropa
Panelová diskuse s českými iniciátory
a účastníky mezinárodní sítě pomoci
Náměstí / Hauptplatz
Mikulov nás baví / Unterhaltsames
Mikulov
18:30 Sova a Slamák, ostravská folková
formace / Folkformation aus Ostrava
(Ostrau)
19:30 Sunbeam On Roses, studentská
mikulovská kapela / Studentenkapelle aus
Mikulov (Nikolsburg)
20:30 Duo Matolini, armonia perpetua
21:00 Mech / Mech
22:00 Divadelní spolek Mikulov / Theaterverein
Mikulov (Nikolsburg)
Speciality národních kuchyní
Kulinarische Spezialitäten der
Volksgruppen
arménská, bulharská, irská, italská, kavkazská,
kelecká, komžská, kuchyně z Podpálaví, maďarská,
moravská, romská, ruská, srbská, vídeňská
/ armenische, bulgarische, irische, italienische,
kaukasiche, keletsche, komsche, mährische, polauer,
Roma, russische, serbische, ungarische, Wiener
Küche
Soubory a sólisté národnostních
skupin / Ensembles und Solisten der
Volksgruppen
Moderace v českém a německém jazyce
Moderation in tschechischer und deutscher Sprache
10:00 Zahájení festivalu / Festivaleröffnung
10:15 Démáirt, irské tance / irische Tänze
19:00 Markéta Burešová a Petra Bílková,
šansony / Chansons
20:15 Cara Mia, moravian beat fusion
21:30 LetRouRou, rock‘n‘roll-blues
14:00-22:00 Městský úřad / Městský úřad
Ochutnávka vín / Rathaus
Weinverkostung
16:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz
Položení věnců obětem národnostní
nesnášenlivosti / Gedenken an die
Opfer nationaler Intoleranz
Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice
/ Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf > Mikulov
/ Nikolsburg
10:40 Krveja Undergroundjazzblues,
Mikulov / Nikolsburg
10:40 Démáirt, irské tance / irische Tänze
12:00 Jazz Petit Mikulov, jazz, funky, swing
/ Jazz, Funky, Swing
13:00 Au Co, z.s., tradiční vietnamské
tance / traditionelle vietnamesiche Tänze
14:00 Mi Martef, plzeňský klezmer
Pilsner Klezmer
15:00 Cimbaltrio, cimbálová muzika
Zimbelmusik
16:00 Paul Batto Jr. a Ondřej Kříž, blues,
gospel / Blues, Gospel
17. 7. neděle / Sonntag
10:00 Permanent Breakfast
Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück

Podobné dokumenty

Zápis VH 2016 Mikulov []

Zápis VH 2016 Mikulov [] c/o Přemysl Janýr, A-1220 Wien, Lossweg 3/7/3, Tel. +43 (644) 1788 445 c/o Jaro Ostrčilík, 170 00 Praha, Nad Královskou oborou 45, Tel. +420 (603) 160 520 Mail: [email protected]

Více