Syndrom karpálního tunelu

Transkript

Syndrom karpálního tunelu
Syndrom karpálního tunelu
Není tunel jako tunel...
Bolí Vás zápěstí? Vyslovil Váš lékař podezření na takzvaný syndrom
karpálního tunelu? Máte pocit, že vaše ruka se stává naprosto nepoužitelnou?
Trpíte nočními bolestmi a brněním prstů? Pak vězte, že Váš stav by mohl být
natolik závažný, že při neléčení takových obtíží budete mít značné trvalé
následky.
A přitom léčba je vcelku jednoduchá, rychlá a v drtivé většině případů s trvale
dobrým efektem. Je mnoho příčin, které způsobují bolesti v zápěstí. Může se
jednat o artrózu, revmatické postižení, úraz. Jedna z relativně častých příčin je
i syndrom karpálního tunelu.
Jaká je příčina?
V oblasti přední strany zápěstí probíhá mnoho anatomických struktur, z nichž nejzřejmější jsou šlachy. Pro průběh
těchto "provázků" je v zápěstí vyhrazeno několik kanálů, nakolik oddělených a uzavřených tunelů. V jednom z těchto
kanálků probíhá i jeden z hlavních velkých nervů, které v oblasti zápěstí jsou. Jedná se o tzv. nervus medianus.
A proč vlastně tento nerv přestává fungovat tak, jak by měl? Protože z mnoha různých příčin dochází ke zmnožení
vazivové tkáně v kanálku pro tento nerv. Dochází k útlaku nervu a tento po nějaké době začne strádat.
Poranění z opakovaného přetěžování (anglicky RSI čili Repetitive Strain Injury). To je působeno zánětem šlach a
jejich pouzder (latinsky tendinitis nebo tendovaginitis) nebo syndromem karpálního tunelu. Zápěstí lze přirovnat ke
skutečnému tunelu, kde se mezi kostí a vazem tísní cévy a nerv. Jestliže zanícené šlachy zduří, může být v tomto
průchodu (v karpálním tunelu) těsno. Zvýšeným tlakem pak trpí především nerv. K příznakům patří brnění snížená
citlivost palce, ukazováku a vnitřní stany prostředníku, někdy bolest vystřelující až do ramene. Klesá svalová síla při
stisku.
Jaké jsou příznaky?
Nervus medianus je nerv, který vede k prvním třem prstům a polovině čtvrtého prstu. A jak lékař pozná, že z mnoha
příčin bolestí zápěstí a ruky je postižen právě tento nerv? Pro syndrom karpálního tunelu je právě typická bolest a
pocit brnění v oblasti prvních třech prstů.
Pacient trpí nočními záchvaty brnění, pozoruje oslabení jemných pohybů prstů. Postupně přestanou prsty a ruka
pracovat tak, jak byl postižený pacient vždy zvyklý. Jedním z klasických příznaků je bolestivý poklep nad oblastí
zápěstí. Dále dochází k ochabování svalů dlaně ruky při palci. Nesvedete udělat "špetku".
První pomoc v tunelu
Toto postižení je tak specifické, že nelze poradit nic jiného, než urgentní návštěvu lékaře.
U lékaře
Lékař nejprve provede vyšetření oblasti bolavého zápěstí a ruky. Pokud uvádíte výše popsané příznaky, mělo by být
vše vcelku jasné. Protože léčba syndromu karpálního tunelu je víceméně chirurgická. Je nutné nález potvrdit
speciálním vyšetřením.
Toto vyšetření spadá do oboru neurologie. Jedná se o takzvané EMG - ElektroMyoGrafické vyšetření. Tímto
vyšetřením se určí schopnost postiženého nervu vést nervové vzruchy a určí se stupeň postižení nervu.
Pokud jde o postižení mírného stupně, není třeba přistoupit ihned k operačnímu řešení. Je možné zkusit aplikovat
léky, které působí proti otokům a které mohou zmenšit tlak v karpálním tunelu. Tím dojde k uvolnění nervu a
zlepšení či vymizení obtíží.
Pokud je nalezen těžký stupeň postižení, není proč otálet s operačním řešením. Operační řešení spočívá v naříznutí
steny karpálního tunelu a tím opět k uvolnění tlaku na postižený nerv. Operační řešení je možná trochu nadnesený
pojem. Zkušený operatér tento výkon provádí v lokálním znecitlivění ambulantně, celá operace trvá cca 10-15 minut.
Provádí se cca 3-4 cm řez podélně nad oblastí zápěstí
Záleží však na zvyklosti konkrétního pracoviště. Někde pacienty operují po přijetí na lůžko na nemocniční oddělení.
Pooperační průběh může být rovněž odlišný podle provádějícího pracoviště. Někteří lékaři po operačním zákroku
operovanou končetinu znehybňují na sádrové dlaze. Není to však pravidlem.
Doba hojení je cca měsíc. Za dva týdny se odstraňují stehy. Další dva týdny by měl pacient dodržovat relativní
klidový režim s omezením zátěže na operovanou končetinu.
Co neovlivníte
Jako všechny operace, i uvolnění karpálního tunelu skýtá určitá rizika. Může se jednat o poranění nervu při
manipulaci s nástroji v operační ráně. Tato komplikace by se však zkušenému operatérovi stát neměla. Dále může
dojít k zánětu v operační ráně. I tato komplikace je však zvládnutelná bez následků.
Smiřte se s tím, pokud jste si svůj syndrom karpálního tunelu "pěstovali" a ze strachu z operace tento zákrok
odkládali, může být nerv již útlakem do určité míry trvale poškozen a ani po operaci se zcela nevzpamatuje.
Co můžete sami
Můžete ovlivnit vznik syndromu karpálního tunelu? Ano, ale jenom do jisté míry. Snažte se omezit dlouhodobou
trvalou zátěž na oblast zápěstí, omezte trvalý tlak na oblast průběhu nervu.
Máte riziko vzniku onemocnění?
Odpověď byla dána již po přečtení výše uvedeného odstavce. Pokud zatěžujete svoje ruce trvale a nepřiměřeně, toto
riziko vám hrozí. Nelze však vyloučit určitý podíl dědičnosti, i když pouze minimální.
Časté otázky
Mám zaměstnání, kde na lince absolvuji jednotvárnou zátěž. Mám prokázaný syndrom karpálního tunelu. Co mám
dělat?
Zde je každá rada drahá. Nejjednodušší je změnit zaměstnání, protože u Vás stoupá riziko zhoršení a v případě
operace i návrat obtíží. Zřejmě budete muset vyřešit otázku vaše zaměstnání versus vaše zdraví...
Bolí a brní mě malíček na ruce. Mám syndrom karpálního tunelu?
Ne, nervus medianus malík ruky nezásobuje. Může se jednat o postižení jiného nervu v oblasti zápěstí či ruky. V
každém případě je vhodné provést EMG vyšetření.
Tipy pro ruce a zápěstí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dělat přestávky v práci nebo střídat různé druhy práce. Doporučuje se 10 až 20 minut každou hodinu
nebo lépe 5 minut přestávky po 20 minutách nebo ještě lépe 30 sekund po 3 minutách.
Nekouřit (nikotin stahuje cévy a zhoršuje prokrvení)
Dobře sedět (útisk cév a nervů může při nesprávné poloze trupu nastat už na vyšších etážích)
Procvičování. Např. zatínejte ruce v pěst, dost silně sevřete a vydržte asi vteřinu. Pak prsty roztahujte a
natahujte a v krajní poloze vydržte asi jednu sekundu. Nebo předpažte a ohýbejte ruce v zápěstích nahoru
a dolů. Pak je opisujte dlaněmi kruhy v obou směrech.
Mobilizace zápěstí t. j. opatrné povytahování, promasírování a vytřepávání zápěstí za pomoci druhé
osoby nebo druhé ruky.
Tlačte přiměřenou silou plochou dlaně na nějaký vodorovný povrch nebo proti druhé ruce. Během tohoto
cvičení se na chvíli tlak v karpálním tunelu zvýší, protože se do něj dostávají širší části šlach, ale po
skončení cvičení tlak naopak klesá a tím se zlepší prokrvení. Mnoho cvičení s podobným účinkem
najdete v józe. O užitečnosti jógy při léčbě problémů se zápěstími přinesl nedávno zprávu jeden přední
americký lékařský časopis.
Procvičení krku a svalů kolem lopatek např. tak, že budete kroužit rameny v obou směrech. Nebo můžete
nechávat ruce viset volně podle těla a uvolněně je vytřepávat. Užitečné je také čas od času procvičit krk.
Používejte jen nezbytnou sílu. Americký tým prokázal, že používání nadbytečné síly při práci s
klávesnicí zhoršuje průběh potíží v oblasti rukou.
Neohýbejte zápěstí vzhůru a ani je nevychylujte do stran.
Zadní část klávesnice nezdvíhejte, aby vás to nenutilo zdvíhat ruce a ohýbat zápěstí nahoru.
Při práci se nepodepírejte o ruce. Podpírání se o ruce prakticky vyřazuje svaly nad místem, kde jste se
podepřeli. To vede k přetěžování právě těch nejcitlivějších oblastí kolem zápěstí. Opíráním se o zápěstí v
oblasti karpálního tunelu by se zhoršoval krevní oběh v této oblasti.
Mějte ruce v teple a nepracujte v průvanu.
Vhodná dieta, dobré zvládání stresu a vhodná cvičení zvýší vaši celkovou odolnost.
K procvičení můžete využívat i pomůcky (mačkání tenisáků nebo gumových kroužků).
Existují i speciální rukavicemi, u nichž jsou volné prsty a které udržují tuto oblast v teple.
Můžete také použít na zápěstí a dlaně elastické obinadlo. Na hřbetní stranu pod obinadlo pak
zasuňte krátkou dřevěnou dlahu Dlaha zabrání ohýbat zápěstí nahoru a pomůže vytvořit dobré
pracovní návyky. Lze také použít zápěstní karpal, který Vám při každém pohybu připomíná
dodržovat správné pracovní návyky, především držení zápěstí při práci.
Na dobré pracovní návyky pamatujte i ve stresu a spěchu. Tehdy je opatrnost zvláště na místě.
Mějte správně nastavenou židli a výšku stolu. Zvláště důležité je nemít při práci ohnuté v zápěstích ruce
nahoru.
Podložka před klávesnicí se hodí pro krátký odpočinek rukou při práci (např. když člověk o něčem
uvažuje), ale ne pro vlastní práci. S dlaněmi odpočívajícími na podložce nebo na stole se mohou dobře
uvolnit např. ramena nebo svaly kolem lopatek. I během odpočinku zůstávejte sedět rovně.
Trackball je z neagronomického hlediska šetrnější než práce s myší. Práci s myší může také do značné
míry omezit používání klávesových zkratek.
Doporučuje se vyhledat lékařskou pomoc už při prvních obtížích.
Prospěšná bývá masáž, akupresura nebo akupunktura.
Vhodná může být i vodoléčba a střídaní teplé a studené koupele rukou po asi minutě po dobu zhruba
deseti minut.

Podobné dokumenty

Cvičení pro ženy po operaci prsu

Cvičení pro ženy po operaci prsu pro období těsně po operaci. Jestliže v průběhu léčby nenastaly komplikace, můžete s cvičením začít po uplynutí 6 týdnů od operace. Pružný tah nikdy v ruce nedržte, ale naviňte kolem rukou podle ná...

Více

tady je - Motoborgo.net

tady je - Motoborgo.net rameno mělo také vůli, ale docela jinou umožňující pohyb ramene na 4mm. Jehlová ložiska byla zjevně opotřebena. Ne že by to bylo příliš vážné, ale určitě to ovlivňuje celkové chování motocyklu. Po ...

Více

převést Celsius ferinheight

převést Celsius ferinheight 1. Při instalaci více než 2 jednotek klimatizace na jeden kabelový dálkový ovladač proveďte připojení podle obrázku napravo. • Nejedná-li se o komunikační vnitřní jednotku, nastavte ji jako slave (...

Více