Starověká Mezopotámie

Transkript

Starověká Mezopotámie
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0852
Název školy
Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov
Předmět
Dějepis
Tematický okruh
Starověk
Téma
Starověká Mezopotámie
Ročník
1.
Autor
Mgr. Petr Procházka
Datum výroby
18. 7. 2013
Anotace
DUM slouží k výuce žáků 1. ročníku v oblasti „Dějepis“.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.
Starověká Mezopotámie
Mezopotámie:
 oblast na Blízkém východě mezi řekami Eufrat a Tygris
Úkoly:
1) Jakými současnými zeměmi
Eufrat a Tigris protékají?
2) Kam obě řeky v soutoku ústí?
3) K čemu řeky již ve starověku
sloužily?
Obr. 1 Mezopotámie.
státy v Mezopotámii od 4. tisíciletí př. n. l.:
Obr. 2 Sumerská říše.
Obr. 3 Akkadská říše.
Obr. 4 Asyrská říše
(původní jádro a pozdější rozsah).
Obr. 5 Babylonská říše za vlády
Chammurapiho (18. stol. př. n .l.).
Úkoly (učebnice str. 12):
1) Jakých surovin měli Mezopotámci dostatek a jaké museli dovážet?
2) Jaké dvě stavby byly základem mezopotámských městských států?
Jak podle těchto staveb nazýváme mezopotámské hospodářství?
3) Jaké funkce plnili v mezopotámské společnosti kněží a králové?
Obr. 6 Rákos obecný (Phragmites australis).
Obr. 7 Model sumerského zikkuratu.
Úkoly:
1) Popiš dle obrázku zikkurat.
2) Co je obsahem biblického
mýtu o babylonské věži?
Obr. 8 Pieter Brueghel st. – Babylonská věž.
Babylonie:
 název podle města Babylon
 významný panovník: Chammurapi (18. stol. př. n. l.)
Obr. 9 Ištařina brána
v Babyloně (muzeum
Pergamon, Berlín).
Úkol:
Co lze z obrázku
vyčíst o babylonské
architektuře?
Obr. 10 Detail Ištařiny brány
(muzeum Pergamon, Berlín).
Obr. 11 Visuté zahrady královny Semiramis,
jeden ze 7 starověkých divů světa.
Domácí úkol:
Vyhledej z libovolného
zdroje 7 starověkých
divů světa.
Obr. 12 Evropská představa města Babylon z konce 18. století.
Úkol: Co všechno obrázek vypovídá o architektonické koncepci města?
Chammurapiho zákoník:
 patří mezi nejstarší dochované (18.–17. stol. př. n. l.)
 stanovil přísné tresty dle zásady „oko za oko, zub za zub“
Obr. 13 Kamenná stéla (památník), do které je
vytesán Chammurapiho zákoník. Byl objeven
při arecheologických výzkumech až na
počátku 20. století (muzeum Louvre, Paříž).
Úkol:
Jaké písmo používali lidé
ve starověké Mezopotámii?
mezopotámské písmo:
 klínové
 obvykle ryté
rákosovým pisátkem
do hlíny (hliněných
tabulek) nebo tesané
do kamene
Obr. 14 Sumerské klínové písmo.
Epos o Gilgamešovi:
 jedno z nejstarších literárních děl světa
 vznik: před 4 – 4500 lety
Úkoly:
1) Co je epos?
2) Co víš z literatury o postavě Gilgameše?
3) Jak označujeme sochařské dílo
vystupující z plochy (viz obrázek)?
Obr. 15 Gilgameš jako hrdina
(muzeum Louvre, Paříž).
Bedřich Hrozný (1879–1952):
 český vědec, orientalista
 rozluštil klínové písmo Chetitů
Obr. 16 Bedřich Hrozný.
Úkol: Na území jakého
současného státu se
převážně rozkládala
říše Chetitů?
Obr. 17 Postavení chetitské říše
mezi jinými starověkými kulturami.
mezopotámské náboženství:
 polyteické; uctívání bohů i bohyň
Obr. 18 Bůh slunce Utu (akkadsky Šamaš).
Obr. 19 Svatba Ištar
(bohyně lásky plodnosti)
s Dumuzim (bůh plodnosti).
mezopotámská vzdělanost:
 matematika a geometrie
 astronomie a astrologie
Úkol:
Jaký je rozdíl mezi
astronomií a astrologií?
 zeměpis
 přírodopis
 právo
Obr. 20 Babylonské klínopisné číslice.
539 př. n. l.
 perský král Kýros II. dobývá Babylon
 Mezopotámie se stává součástí Perské říše
Obr. 21
Perská říše
za vlády Kýra II.
Doplň tvrzení náležitými fakty:
1) Mezopotámie se rozkládala mezi řekami ___________ a ___________.
2) Na jejím území vznikly například ____________ říše, ___________říše,
Babylonie nebo Asyrská říše.
3) K základním (nedováženým) surovinám zde patřily rákos a ___________.
4) Hlavními stavbami městských států byly __________ a __________.
5) Jeden z nejstarších zákoníků nechal sepsat babylonský král ____________.
6) Mezopotámské písmo nazýváme ______________.
7) Písmo starých Chetitů rozluštil český vědec __________________.
8) K nejstarším literárním památkám řadíme Epos o ________________.
9) Mezopotámci vyznávali ________________ náboženství.
10) V 6. století př. n. l. se Mezopotámie stala kořistí ___________ říše.
správné odpovědi:
1) Eufrat a Tigris
2) Sumerská / Akkadská
3) hlína
4) chrám / palác
5) Chammurapi
6) klínové
7) Bedřich Hrozný
8) Gilgamešovi
9) polyteické
10) Perské
Citace obrazových materiálů:
Obr. 1. Karl Musser. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tigr-euph.png
Obr. 2. Alphaios. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Crerative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sumer.jpg
Obr. 3. Zunkir. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empire_akkad.png
Obr. 4. Zunkir. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assyrie_general.PNG
Obr. 5. MapMaster. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hammurabi%27s_Babylonia_1.svg
Obr. 6. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Phragmites_australis0.jpg
Obr. 7. Wikiwikiyarou. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ziggurat_of_ur.jpg
Obr. 8. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_%28Vienna%29__Google_Art_Project_-_edited.jpg
Obr. 9. Rictor Norton. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ishtar_Gate_at_Berlin_Museum.jpg
Obr. 10. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babylon_relief.jpg
Citace obrazových materiálů:
Obr. 11. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hanging_Gardens_of_Babylon.jpg
Obr. 12. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Public domain Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_tg_0007295_Theosophie_%5E_Architektur.jpg
Obr. 13. Georgezhao. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Code_of_Hammurabi.jpg
Obr. 14. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sumerian_26th_c_Adab.jpg
Obr. 15. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_lion_Dur-Sharrukin_Louvre_AO19862.jpg
Obr. 16. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bed%C5%99ich_Hrozn%C3%BD_v_20._letech.jpg
Obr. 17. Dodo. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starov%C4%9Bk%C3%BD-Bl%C3%ADzk%C3%BDv%C3%BDchod.png
Obr. 18. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shamash.jpg
Obr. 19. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shamash.jpg
Obr. 20. Josell7. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babylonian_numerals.svg
Obr. 21. Aeaige. [cit. 2013-07-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Conquests_of_Cyrus_the_Great.png
Literatura:
ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd. Praha :
Státní pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80-7235-194-X.

Podobné dokumenty

Výtvarné umění a muzea na internetu

Výtvarné umění a muzea na internetu Muzejní portály, mezi nimi je možno vybrat portály muzeí umění. Také virtuálně přístupné sbírky. Pozor, některé z adres již nefungují, např. The Art Index, Directory of networked Resources atd. htt...

Více

Mezopotámie

Mezopotámie vrcholu, k níž vede široké, mnohdy rozvětvené schodiště.

Více

Starověký Egypt

Starověký Egypt Číslo projektu

Více

Klasicismus

Klasicismus Číslo projektu

Více

Auto TIP 05/10

Auto TIP 05/10 dnes můžete vybírat také mezi zpravidla velmi dobře vybavenými malými MPV. Ke standardu testovaných provedení už dnes skoro ve všech případech patří šest airbagů, elektronický stabilizační systém n...

Více

Pozvánka na letošní 21. ročník Castaway Cupu 2012

Pozvánka na letošní 21. ročník Castaway Cupu 2012 Pozvánka na letošní 21. ročník Castaway Cupu 2012 proběhne v Křenicích u Prahy 25. 8. - 26. 8. --------------------------------Turnaj omezen pro 16 týmů. Přihlašovat se můžete na [email protected]

Více