Informace č.3 – Anglie 2016 1) studenti, kteří ještě nepřinesli k

Komentáře

Transkript

Informace č.3 – Anglie 2016 1) studenti, kteří ještě nepřinesli k
Informace č.3 – Anglie 2016
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12
studenti, kteří ještě nepřinesli k nahlédnutí cestovní doklad, tak učiní neprodleně (včetně odevzdání kopie cestovního
dokladu !!!); případné dotazy přes [email protected]
v den odjezdu u autobusu prosím odevzdejte:
a) souhlas rodičů s udělováním rozchodů (viz. příloha)
b) vyplněný dotazník o užívaných lécích (viz. příloha)
c) prohlášení o bezinfekčnosti svého dítěte (viz. příloha)
informace o odjezdu (úterý 8.3.):
Bílina: 14:30 sraz účastníků u vlak. nádraží
předpokládaný návrat bude v neděli 13.3. v odpoledních hodinách na stejné místo jako při odjezdu
rodiče i studenti v den odjezdu obdrží adresu ubytování a tel. spojení na rodinu
informace o počasí v místě pobytu lze nalézt na http://news.bbc.co.uk/weather/
do příručního zavazadla si nezapomeňte vzít:
- 58 liber na vstupné
- svou kartu zdravotní pojišťovny pro ČR nebo její kopii
- platný cestovní doklad a kapesné (libry, Kč pro zakoupení občerstvení v autobuse, cca 2 eura pro případ WC)
tyto informace i s přílohami najdete na stránkách školy www.gymmost.cz
Max. rozměry cestovního zavazadla jsou 70cm x 50cm x 30cm. Je nutné sepsat seznam dražších věcí (nad 500 Kč/věc)
a předat řidičům. Převyšuje-li hodnota zavazadla (včetně jeho obsahu) částku 5.000 Kč, je nutno tuto skutečnost písemně
oznámit řidičům. V případě ztráty nenahlášeného zavazadla během přepravy, je max. limit plnění 5.000 Kč. Balíky vod
se nepřepravují.
Nůž s ostřím delší jak 7,6cm je na území VB brán jako útočná zbraň a hrozí trestné stíhání.
V případě nemoci či jiného problému před odjezdem/v den odjezdu neprodleně kontaktujte CK na bezplatnou linku
800 138 241, na mobil 602 5330 643 nebo na [email protected]
Už i v den odjezdu (8.3.) jsou studenti omluveni z vyučování !
Výukový zájezd do Anglie (8.3. - 13.3.2016)
Souhlasím s tím, aby se můj syn/moje dcera ……………….…………… pohyboval/-a samostatně bez
dozoru dospělé osoby v rámci povoleného rozchodu.
…………………………………..
rodič, zákonný zástupce
Jméno:
Užívá pravidelně tyto léky:
Alergie (na léky, na jídlo):
V případě běžné indispozice, např. nachlazení, bolest hlavy, zad atd. použít tyto léky:
Pokud dítě pravidelně užívá léky a přejete si, aby podávání zajistil pedagogický dozor, předejte je
prosím před odjezdem autobusu i s návodem a rozpisem užívání.
Do příručního zavazadla např. Kinedryl (dle potřeby), několik náplastí a středně velký obvaz.
Podpis zákonného zástupce:
Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že dítě ……………………………….. , narozené ………………………..……,
bytem……………………………………………………………, nejeví známky akutního onemocnění (například
horečky nebo průjmu) a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Dále prohlašuji, že dítěti byl bezprostředně před nástupem na zájezd pečlivě zkontrolován vlasový porost a
nebyla zjištěna přítomnost vši dětské ani živých či mrtvých hnid.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.
V _____________________ dne _______________
(den odjezdu na zájezd!!!)
__________________________________
(podpis zákonného zástupce)

Podobné dokumenty

Pravidla Příměstského tábora Prosperita • Příchod dětí na tábor je

Pravidla Příměstského tábora Prosperita • Příchod dětí na tábor je PROHLÁŠENÍ O ODCHODU DÍTĚTE Příchod do Dětského klubu: Vychovatelé přebírají odpovědnost za dítě v čas otevření Dětského klubu až do doby uzavření, konkrétní dny a hodiny budou specifikovány v Harm...

Více

Paříž, Versailles, Disneyland

Paříž, Versailles, Disneyland proti STORNU zájezdu CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR

Více

York - jazykový kurz

York - jazykový kurz paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí Trafalgar Square s  pomníkem admirála Nelsona a  Národní galerií (obrazy např. od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes P...

Více