Sys stémov vé poža adavky y

Transkript

Sys stémov vé poža adavky y
Auto
odesk
Prod
duct De
esign Su
uite
®
Stand
dard 2012
2
Sysstémovvé poža
adavkyy
Typičtí uživatelé a pracovní
p
posttup
Konstruktérům a inže
enýrům, kteří vyvíjejí
v
pozoru
uhodné produk
kty, nabízí sad
da Autodesk P
Product
Design Suite (edice Standard)
S
násttroje, které výrrazně usnadňují koncepční návrh a kresle
ení
produktů
ů.
Sada Au
utodesk Produ
uct Design Suite (edice Stan
ndard) obsahu
uje následující softwarové
produktyy:





AutoCAD®
® Mechanical
Autodesk®
® Showcase®
Autodesk®
® SketchBook®
® Designer
Autodesk®
® Mudbox™
Autodesk®
® Vault
Podporrované operační systémy
3
32bitové
64
4bitové
Microssoft Windows 7 Home Premium, Professio
onal, Ultimate nebo
Enterp
prise
9
9
Window
ws Vista (SP2
2) Home Basicc, Home Prem
mium, Enterpris
se nebo
Ultimatte
9
9
Window
ws XP Professsional (SP3)
9
Window
ws XP Professsional X64 (SP2)
Podporrovaný typ prrocesoru
Základ
dní doporučení
Intel Pe
entium 4 s insstrukcemi SSE
E2
Intel Xe
eon
Intel Core
AMD Athlon
A
64 s insstrukcemi SSE
E2
AMD Opteron
O
s instrrukcemi SSE2
2
9
Doporučená paměť
Základní doporučení
Výjimky
4 GB
Doporučený grafický hardware
Základní doporučení
Výjimky
Rozhraní Direct X 9.0 nebo
novější, grafická karta
s pamětí 256 MB nebo větší
K 3D koncepčním návrhům pomocí aplikace Mudbox je
potřeba grafická karta s podporou technologie Open GL.
Doporučené rozlišení zobrazení
Základní doporučení
Výjimky
1 280 x 1 024 s podporou
barev True Color
Doporučený pevný disk
Základní doporučení
Výjimky
40 GB
Ukazovací zařízení
Základní doporučení
Výjimky
Kompatibilní se systémem
Windows
Prohlížeč
Základní doporučení
Výjimky
Windows Explorer 7.0 nebo
vyšší
Média
Základní doporučení
Výjimky
USB 2.0
Síť
Základní doporučení
Připojení k Internetu
Výjimky
Autodesk
Product Design Suite
®
Premium 2012
Systémové požadavky
Typičtí uživatelé a pracovní postup
Konstruktérům a inženýrům, kteří vyvíjejí pozoruhodné produkty, nabízí sada Autodesk Product
Design Suite (edice Premium) optimalizované a vysoce výkonné nástroje k vytváření digitálních
prototypů a vizualizaci.
Sada Autodesk Product Design Suite (edice Premium) obsahuje následující softwarové
produkty:







Autodesk® Inventor®
AutoCAD® Mechanical
Autodesk® Showcase®
Autodesk® SketchBook® Designer
Autodesk® 3ds Max® Design
Autodesk® Mudbox™
Autodesk® Vault
Podporované operační systémy
32bitové
64bitové
Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate nebo
Enterprise
9
9
Windows Vista (SP2) Home Basic, Home Premium, Enterprise nebo
Ultimate
9
9
Windows XP Professional (SP3)
9
Windows XP Professional X64 (SP2)
Podporovaný typ procesoru
Základní doporučení
Intel Pentium 4 s instrukcemi SSE2
Intel Xeon
Intel Core
AMD Athlon 64 s instrukcemi SSE2
AMD Opteron s instrukcemi SSE2
9
Doporučená paměť
Základní doporučení
Výjimky
4 GB
U složitých modelů nebo velkých sestav (více než 1000
komponent) – 8 GB
Doporučený grafický hardware
Základní doporučení
Výjimky
Rozhraní Direct X 9.0 nebo
novější, grafická karta
s pamětí 256 MB nebo větší
K 3D koncepčním návrhům pomocí aplikace Mudbox je
potřeba grafická karta s podporou technologie Open GL.
Doporučené rozlišení zobrazení
Základní doporučení
Výjimky
1 280 x 1 024 s podporou
barev True Color
Doporučený pevný disk
Základní doporučení
Výjimky
40 GB
Ukazovací zařízení
Základní doporučení
Výjimky
Kompatibilní se systémem
Windows
Prohlížeč
Základní doporučení
Výjimky
Windows Explorer 7.0 nebo
vyšší
Média
Základní doporučení
Výjimky
USB 2.0
Síť
Základní doporučení
Připojení k Internetu
Výjimky
Autodesk
Product Design Suite
®
Ultimate 2012
Systémové požadavky
Typičtí uživatelé a pracovní postup
Konstruktérům a inženýrům, kteří vyvíjejí pozoruhodné produkty, nabízí sada Autodesk Product
Design Suite (edice Ultimate) pokročilé nástroje a možnosti povrchových úprav a simulací, což
zajišťuje mimořádnou kvalitu návrhů.
Sada Autodesk Product Design Suite (edice Ultimate) obsahuje následující softwarové produkty:








Autodesk® Inventor® Professional
Autodesk® Alias® Design
AutoCAD® Mechanical
Autodesk® Showcase®
Autodesk® SketchBook® Designer
Autodesk® 3ds Max® Design
Autodesk® Mudbox™
Autodesk® Vault
Podporované operační systémy
32bitové
64bitové
Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate nebo
Enterprise
9
9
Windows Vista (SP2) Home Basic, Home Premium, Enterprise nebo
Ultimate
9
9
Windows XP Professional (SP3)
9
Windows XP Professional X64 (SP2)
Podporovaný typ procesoru
Základní doporučení
Intel Pentium 4 s instrukcemi SSE2
Intel Xeon
Intel Core
AMD Athlon 64 s instrukcemi SSE2
AMD Opteron s instrukcemi SSE2
Doporučená paměť
Základní doporučení
Výjimky
4 GB
U složitých modelů nebo velkých sestav (více než 1000
komponent) – 8 GB
9
Doporučený grafický hardware
Základní doporučení
Výjimky
Rozhraní Direct X 9.0 nebo
novější, grafická karta
s pamětí 256 MB nebo větší
K 3D koncepčním návrhům pomocí aplikace Mudbox je
potřeba grafická karta s podporou technologie Open GL.
K průmyslovým návrhům pomocí aplikace Alias Design je
potřeba grafická karta s podporou technologie Open GL.
Doporučené rozlišení zobrazení
Základní doporučení
Výjimky
1 280 x 1 024 s podporou
barev True Color
Doporučený pevný disk
Základní doporučení
Výjimky
40 GB
Ukazovací zařízení
Základní doporučení
Výjimky
Kompatibilní se systémem
Windows
Prohlížeč
Základní doporučení
Výjimky
Windows Explorer 7.0 nebo
vyšší
Média
Základní doporučení
Výjimky
USB 2.0
Síť
Základní doporučení
Výjimky
Připojení k Internetu
Autodesk, AutoCAD, Alias, Autodesk Inventor, Inventor, Mudbox, Showcase, SketchBook, and 3ds Max are registered trademarks or trademarks of
Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks
belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time
without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2011 Autodesk, Inc. All rights
reserved.

Podobné dokumenty

Novinky napříč celým balíkem Office Word Excel Power Point Outlook

Novinky napříč celým balíkem Office Word Excel Power Point Outlook 2. Dalšším nezbytným krokem jje vlastnit úččet na Microssoft Live  3. Po zzaložení účtu u je nutné se e přihlásit a kkliknout na o odkaz more (více) a vybraat možnost SSkyDrive  4. Bud dete přesměr...

Více

Prezentace pana Martocha

Prezentace pana Martocha • 8:00 – 12:00 – dopolední pracovní blok, v pauzách mrknu na rodinku. Když je potřeba, mohu i hlídat (s minimálním omezením práce!) • 12:00 – 13:00 – oběd s rodinou • 13:00 – 17:00 – odpolední prac...

Více

Předvídejte, vyhodnoťte a optimalizujte vlastnosti

Předvídejte, vyhodnoťte a optimalizujte vlastnosti Project Summary 9 (G3) of North G3 Genuine Guide Gear Inc. Vancouver, British Columbia, Canada, is a special-

Více

Ultimatte KnockOut Software 1.0

Ultimatte KnockOut Software 1.0 Velké plus programu je, že ovládání běžných funkcí je velmi podobné Photoshopu (ručička na posouvání objektu je k dispozici pomocí stisku mezerníku…). Díky tomu si na aplikaci velmi rychle zvyknete...

Více

odborný seminář „Technologie závitování“

odborný seminář „Technologie závitování“ - předsstavení techno ologií pro výrob bu závitů - řez zání, tváření, frézování f a sooustružení - jejich aspekty, tech hnické porovná ání, kdy jakou metodu použ žít, apod. u - správvná volba nástt...

Více

Výhody a nevýhody práce na dálku

Výhody a nevýhody práce na dálku Výběr špičkových lidí z celé ČR, kteří mohou být navíc levnější Ideálně nábor podle skutečných firemních hodnot (jak je zjistit?) HPP, VPP nebo ŽL?

Více

Top 30_CZ-SK_v3 - Qanto CZ, s.r.o.

Top 30_CZ-SK_v3 - Qanto CZ, s.r.o. Zdroj: Shopping Monitor 2012 (Profil zákazníkov, ktorí nakupujú potraviny pre domácnosť / Profile of customers who purchase food for their households), GfK Czech / GfK Slovakia

Více

Local Office Jablonec nad Nisou

Local Office Jablonec nad Nisou Administrative proceedings and rulings Information on available vacancies, job placement and counselling services Unemployment support proceeding EU citizens - register and unemployment support Gro...

Více

Horváthová Jana, PhDr. - European Academic Network on Romani

Horváthová Jana, PhDr. - European Academic Network on Romani Curriculum vitae Name, first names, scientific degress

Více