Regulátor tlaku AirArms

Transkript

Regulátor tlaku AirArms
Regulátor tlaku pro větrovky AirArms
Gratuluji k rozhodnutí používat regulátor tlaku pro větrovku AirArms a věřím, že budete s tímto
výrobkem spokojeni. Tento manuál Vám má posloužit k lepšímu pochopení funkce regulátoru, a tím i k lepšímu
a snadnějšímu využití.
Regulátor je vyroben z mosazi a je určen pro maximální tlak 220bar, při překročení tohoto tlaku
regulátor vystavujete možnosti trvalého poškození, proto důrazně upozorňuji na dodržování maximální hranice
220bar.
Samotný návod se zpočátku může zdát dlouhý a složitý, je to dáno tím, že je v něm krok za krokem
popsána instalace regulátoru doplněná řadou obrázků. Zručnému člověku zabere celá instalace asi 15-20 minut,
méně zručnému cca 30 minut.
V případě, že by jste narazili při montáži na jakoukoliv nejasnost či špatný popis, prosím o zpětné
informování, abych tuto chybu napravil.
Návod při instalaci regulátoru
První krok při instalaci regulátoru je odšroubování vzduchové kartuše. Před vyšroubováním je nutné
povolit šrouby (červíky) objímky hlavně.
Odšroubování kartuše jde poměrně dobře a u některých pušek ji lze odšroubovat i rukou. V případě, že by
kartuše byla více utažená, doporučuji kousek kartuše obalit do smirkového papíru, jehož hladká část se bude
dotýkat stěny kartuše, za hrubou část lze kartuši uchytit do svěráku či kleští. Poté by již kartuše měla povolit a
zbytek by již měl jít vyšroubovat rukou.
Dalším krokem je vyšroubovat původní mosaznou komůrku.
Před samotným šroubováním je vhodné vyšroubovat manometr, pod kterým je ukrytý červík, jež tuto komůrku
zajišťuje přes silikonové těsnění.
Po povolení tohoto červíku by měla jít komůrka již vyšroubovat pouze rukou. Nyní vyjměte ventil i s pružinou.
V dalším kroku je vhodné oddělit spodní válcovou část od těla s hlavní. K tomu je nutné povolit 4
menší šrouby ze shora větrovky a 2 větší šrouby ze zdola. Po oddělení si dávejte pozor na ztrátu o-kroužku, jenž
se nachází v tlakovém kanálku mezi oběma kusy.
Dále rozdělejte přiloženou krabičku, ve které naleznete bílý tenký kroužek, jenž se vloží do díry,
z níž se vyšroubovala původní mosazná komůrka. Kroužek opatrně vložte do díry a malým imbusem či tyčkou
ho nastrkejte na dno tak, aby byl rovnoměrně po dně obvodu (postupně zatlačujte na výstupky dokud se kroužek
nesrovná do roviny). Tento krok lze provést i bez oddělení obou částí těla větrovky, jak je vidět na snímku níže.
Po jemném natlačení kroužku do díry vložte zpět ventil (stříbrná tyčka s černým těsněním) a na něj nasaďte
původní pružinu. Ventil by se neměl dotýkat bílého kroužku a měla by mezi nimi být mezera.
V další části přistoupíme přímo k instalaci regulátoru. Z těla regulátoru vysuňte dutý váleček
se závitem.
Tento nasuňte na pružinu tak, aby se konec pružiny dotýkal dna válečku. Poté váleček začněte šroubovat do
závitu. Při finální části šroubování je nutné váleček napevno zašroubovat s předpětím, a pevně stáhnout. K tomu
je vhodné použít menší kleště. Váleček chytněte do kleští za zadní oblast tak, aby prostředek čelistí byl přibližně
ve prostřed o-kroužku. Na fotkách níže je vidět postup při již rozděleném tělu a postup při spojeném tělu
(šroubování se provádí podstatně lépe při rozpojeném tělu, kdy lze konec válečku chytit do elipsovitého vybrání
čelistí kleští, pokud ho mají).
Pro čistou instalaci regulátoru stačí již jen nasunout regulátor na úchyt (při nasouvání je vhodné regulátorem
otáčet jedním směrem, aby o-kroužek lépe vstoupil do vybrání těla regulátoru) a vše smontovat.
Pro ještě lepší nastavení pušky je vhodné provést následující postup:
Nejprve je vhodné vyšroubovat šroub na boku, jež odkryje červík bránící průtoku vzduchu.
Tento červík povolte tak, aby byl konec červíku zároveň s hranou kanálku. Lze to pozorovat při rozdělení těla
v místě, kde se nachází onen o-kroužek uvedený výše.
Druhá úprava spočívá v omezení bicího mechanizmu, jež způsobuje zvýšenou spotřebu vzduchu. K této
úpravě je již pouze nutné povolit šroub, který je v ose spodního dílu těla větrovky.
Po jeho povolení dojde k rozdělení těla na 2 části.
Po oddělení obou částí vyjměte z krabičky dva stejné o-kroužky (5.5x1.5, vnitřní průměr 5.5mm, vnější průměr
8.5mm), tyto kroužky nasuňte na konec vodící tyče pružiny (na tyč, která je na části těla, v níž je ventil a nyní i
regulátor).
Po nasunutí a dotlačení ke stěně je vhodné tyč znovu namazat přípravkem dodávaným k větrovce nebo jiným,
který používáte na údržbu a mazání pušky, a oba kusu znovu spojit (na vodící tyč nasunout píst s pružinou a
podložkou pružiny na konci, a zajistit šroubem)
Tloušťka o-kroužku ovlivňuje spotřebu vzduchu a výstupní rychlost, proto je zde prostor pro případné
experimenty, jelikož k této části je poměrně jednoduchý přístup, aniž se musí vypouštět vzduch z kartuše.
Experimentovat lze i s nastavením velikosti výstupního tlaku, který je defaultně nastaven na hodnotu cca 125bar.
Tlak se nastavuje otáčením celého mosazného válečku, nikoliv matičky M4, která musí být vždy jemně prsty
dotažená k talířovým pružinám. Před šroubováním mosazného válečku je nutné povolit přítlačný prstenec, jež je
nutné po přenastavení znovu přitáhnout k mosaznému válečku. Jedna otáčka při zašroubování odpovídá přibližně
-30 bar, tedy výstupní tlak by odpovídal cca 95bar . Při vyšroubování od rysky lze vyšroubovat maximálně o 1/3
otáčky, kdy tlak odpovídá přibližně 140bar při vyšším vyšroubování a následném natlakování přestane regulátor
regulovat a opětovné nastavení na rysku již nemusí přesně odpovídat původnímu nastavenému tlaku, proto
důrazně nedoporučuji více vyšroubovávat mosazný váleček.
Před přenastavováním tlaku nejprve doporučuji vyzkoušet kombinace o-kroužků různé tloušťky
pro dosažení Vámi optimálního nastavení.
Pokud by nastala situace, že by regulátor nereguloval tlak, je nejpravděpodobněji závada v malé síle
přítlaku úchytu regulátoru. V tomto případě je vhodné před přitažením zkontrolovat malý bílý kroužek, jež se na
začátku vkládá na dno sedla ventilu, a na který je přitlačován úchyt regulátoru. V tomto případě vyšroubujte
kartuši a úchyt, vyjměte ventil, opticky zkontrolujte, zda je kroužek správně posazen na dně a po celém obvodu
se dotýká stěn válce. Pokud je vše v pořádku, vložte zpět ventil s pružinou a při zašroubování použijte trochu
větší sílu.
V případě jakýchkoliv dotazů či problému mě kontaktuje SZ na foru, případně na e-mailové adrese
[email protected] , icq 162503706, nebo tel. 602 709 379.
Na závěr Vám chci popřát skvělé zážitky při střelbě, hodně zábavy a ať vždy trefíte to, co si přejete.
S pozdravem
Ondřej (Altaros)