Zoznam dokumentov ponukovaných na predaj pre používateľov

Komentáře

Transkript

Zoznam dokumentov ponukovaných na predaj pre používateľov
Zoznam dokumentov ponukovaných na predaj pre používateľov knižnice - november 2014
Sign.
P.č.
Prír.č.
Autor
Názov
Vydavateľ
1
C
1295
333960
Žizň rastenij v šesti tomach 2
Moskva : Prosveščenije, 1976
2
C
1295
336785
Žizň rastenij v šesti tomach 3
Moskva : Prosveščenije, 1976
3
C
1295
353864
Žizň rastenij v šesti tomach 4
Moskva : Prosveščenije, 1976
4
C
1295
390195
Žizň rastenij v šesti tomach 5
Moskva : Prosveščenije, 1976
5
C
1295
429309
Žizň rastenij v šesti tomach 6
Moskva : Prosveščenije, 1976
6
C
14914
417772 Škorecová, Emília
Teória informácií a informačné systémy
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982
7
C
14914
417773 Škorecová, Emília
Teória informácií a informačné systémy
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982
8
C
14920
417793 Turček, Jozef
Mechanizácia poľnohospodárskej výroby pre PEF 1
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982
9
C
14921
417796 Gajdošík, Milan
Návody na praktické cvičenia z chovu oviec a kôz
Bratislava : Príroda, 1982
10
C
14921
417797 Gajdošík, Milan
Návody na praktické cvičenia z chovu oviec a kôz
Bratislava : Príroda, 1982
11
C
14923
417803 Gnoth, Milan
Vybrané kapitoly z metodológie, pedagogiky a logiky
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982
12
C
14942
417865 Grofík, Rudolf
Štatistika
Bratislava : Príroda, 1981
13
C
14942
417866 Grofík, Rudolf
Štatistika
Bratislava : Príroda, 1981
14
C
14954
417901 Oberthová, A. K.
Návody na cvičenia zo záhradníctva
Bratislava : Príroda, 1982
15
C
14954
417902 Oberthová, A. K.
Návody na cvičenia zo záhradníctva
Bratislava : Príroda, 1982
16
C
14961
417925 Holíbek, Rudolf
Krmovinárstvo
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982
17
C
14961
417926 Holíbek, Rudolf
Krmovinárstvo
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982
18
C
14982
417992 Sedlár, Ján
Chov rýb
Bratislava : Príroda, 1982
19
C
14984
417996 Grofík, Rudolf
Štatistika
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982
20
C
14994
418028 Semetko, Jozef
Traktory a automobily 3
Bratislava : Príroda, 1981
21
C
14999
418042
Výživa rastlín a hnojenie
Bratislava : Príroda, 1982
22
C
14999
418043
Výživa rastlín a hnojenie
Bratislava : Príroda, 1982
23
C
15000
418046
Strojárenská technológia 1
Bratislava : Príroda, 1982
24
C
15001
418049 Hraška, Štefan
Genetika pre poslucháčov fytotechnického odboru
Bratislava : Príroda, 1982
25
C
15002
418052 Grom, Anton
Chov hydiny
Bratislava : Príroda, 1982
26
C
15003
418055 Supuka, Jozef
Matematika pre AF
Bratislava : Príroda, 1981
27
C
15004
418058 Húska, Dušan
Lesotechnické meliorácie
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1981
28
C
15005
418061 Sečkár, Pavol
Náuka o materiáloch
Bratislava : Príroda, 1981
29
C
15006
418062 Okenka, Imrich
Výpočtová technika
Bratislava : Príroda, 1981
30
C
15007
418065 Hanzelík, František
Zbierka riešených úloh z fyziky
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982
31
C
15009
418073 Špirka, Milan
Ekonomika poľnohospodárstva
Bratislava : Príroda, 1982
32
C
15010
418078 Botto, Vladimír
33
C
15010
418079 Botto, Vladimír
34
C
15011
418082 Kubina, Ľubomír
Mechanizácia a automatizácia živočíšnej výroby 2
35
C
15012
418085
Návody na cvičenia z biologických základov živočíšnej
Bratislava : Príroda, 1982
výroby
36
C
15013
418088 Štuller, A.
Historický materializmus
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982
37
C
15014
418091 Kováč, Michal
Krmivárstvo 1
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982
38
C
15015
418094 Vaškovský, Pavol
Rozbory hospodárskej činnosti v poľnohospodárstve
Bratislava : Príroda, 1982
39
C
15017
418100 Horváthová, Veronika
Cvičenia z technológie živočíšnych produktov 2
Bratislava : Príroda, 1982
40
C
15018
418103 Paulen, Jozef
Stroje pre rastlinnú výrobu
Bratislava : Príroda, 1982
41
C
15019
418106 Minárik, Imrich
Stavebná mechanika 2
Bratislava : Príroda, 1981
42
C
15019
418855 Minárik, Imrich
Stavebná mechanika 1
Bratislava : Príroda, 1981
Návody na praktické cvičenia zo špeciálnej
zootechniky
Návody na praktické cvičenia zo špeciálnej
zootechniky
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1981
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1981
Bratislava : Príroda Nitra : VŠP, 1982
43
C
15020
418109 Sidor, Viktor
Chov ošípaných
Bratislava : Príroda, 1982
44
C
15021
418112
Právo pre odbor fyto, melio, zoo
Bratislava : Príroda, 1982
45
C
15024
418123 Janáč, Karol
Ateliérová tvorba
Bratislava : SVŠT, 1982
46
C
15025
418127 Hudzovič, Peter
Teória automatického riadenia
Bratislava : SVŠT, 1982
47
C
15026
418129 Vrana, Oto
Ateliérová tvorba
Bratislava : SVŠT, 1982
48
C
15027
418132 Krajčušková, Zuzana
Návrh, konštrukcia a spoľahlivosť elektrotechnických
zariadení
Bratislava : SVŠT, 1982
49
C
15088
422089 Burlasová, S.
V šírom poli rokyta
Bratislava : Tatran, 1982
50
C
15088
440544 Burlasová, Soňa
V šírom poli rokyta
Bratislava : Tatran, 1982
51
C
15088
441377 Burlasová, Soňa
V šírom poli rokyta
Bratislava : Tatran, 1982
52
C
15090
418817 Kováč, Alexander
Lúkarstvo (pre melioračný odbor)
Bratislava : Príroda, 1981
53
C
15091
418821 Feník, Štefan
Angličtina pre poslucháčov VŠP v Nitre
Bratislava : Príroda, 1981
54
C
15092
418825 Paška, Ivan
Návody na praktické cvičenia zo živočíšnej výroby
Bratislava: Príroda, 1981
55
C
15093
418828
Návody na cvičenia z fyziky
Bratislava : Príroda, 1981
56
C
15094
418831 Lobotka, Jozef
Technika a mechcanizácia živočíšnej výroby
Bratislava : Príroda, 1981
57
C
15095
418834 Marková, Tamara
Poľnohospodárske stavby
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1981
58
C
15098
418843
Praktiká z morfológie hospodárskych zvierat
Bratislava : Príroda, 1981
59
C
15109
418879 Novák, Štefan
Časti strojov
Bratislava : Príroda, 1981
60
C
15110
418882 Zvada, Daniel
Pružnosť a pevnosť
Bratislava : Príroda, 1981
61
C
15111
418885 Pitel, Jozef
Ekonomicko-matematické metódy
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1981
62
C
15117
418902
Výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Bratislava : Príroda, 1982
63
C
15117
418905
Výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat 2
Bratislava : Príroda, 1982
64
C
15118
418909 Nový, J.
Biologické základy živočíšnej výroby
Bratislava : Príroda, 1981
65
C
15120
418915
Návody na cvičenia zo živočíšnej výroby
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1981
Návody na cvičeni z biológie poľnohospodárskych
rastlín
Pôdoznalectvo (pre poslucháčov melioračného
odboru)
66
C
15121
418918 Švihra, Ján
Bratislava : Príroda, 1980
67
C
15124
418927 Brabcová, Mária
68
C
15125
418930 Vašek, Vladimír
Technika a mechanizácia živočíšnej výroby
Bratislava : Príroda, 1982
69
C
15126
418933 Špaldon, Emil
Rastlinná výroba pre poslucháčov fyto (doplnky)
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1981
70
C
15132
418951 Ferlík, Mikuláš
Didaktická technika pre SOU, SOUP, LOU
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1981
71
C
15143
418984 Zigo, Jozef
72
C
15144
418987 Špaček, Antonín
73
C
15145
418990 Kabina, Pavol
Odvodnenie pôdy 1
74
C
15146
418993 Kováč, Alexander
Návody na cvičenia z lúkarstva (pre melioračný odbor) Bratislava : Príroda, 1981
75
C
15148
418999 Bakoš, Alexander
Poľovníctvo
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1981
76
C
15150
419005 Hanes, Jozef
Návody na cvičenia z pôdoznalectva
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1980
77
C
15151
419008 Bakoš, Alexander
Praktické cvičenia z poľovníctva
Bratislava : Príroda, 1980
78
C
15153
419013
Učebné texty z jazyka anglického
Bratislava : Príroda, 1980
79
C
15153
419014
Učebné texty z jazyka anglického
Bratislava : Príroda, 1980
80
C
15155
419020 Bátorová, Zdena
Základy psychológie
Bratislava : Príroda, 1980
81
C
15156
419023 Čupka, Václav
Praktické cvičenia z výživy a kŕmenia hospodárskych
zvierat (pre poslucháčov PEF)
Bratislava : Príroda, 1979
82
C
15157
419025 Čermín, Ľudovít
Poľné pokusníctvo
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1981
83
C
15159
419032 Slamečková, Mária
Poľnohospodárska zoológia
Bratislava : Príroda, 1981
84
C
15161
419038 Antal, Jaroslav
Ochrana a rekultivácia pôdy
Bratislava : Vysoká škola poľnohospodárska, 1981
85
C
15162
419041
Návody na cvičenia z biologických základov
poľnohospodárskej výroby
Bratislava : Príroda, 1980
86
C
15167
419056 Gábriš, Ľudovít
Návody na cvičenia z ochrany životného prostredia
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1981
Bratislava : Príroda, 1981
Návody na cvičenia z biologických základov
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1980
poľnohospodárskej výroby
Zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
Bratislava : Príroda, 1981
2
Bratislava : Príroda, 1981
87
C
15169
419062 Brányiková, Irena
Návody na cvičenia z geodézie (pre melioračný odbor) Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1981
88
C
15172
419071
Výživa rastlín a pôdoznalectvo
Bratislava : Príroda, 1981
89
C
15176
419083
Všeobecná zootechnika pre poslucháčov PEF
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1980
90
C
15178
419089 Hladký, Vladimír
Návody na praktické cvičenia zo živočíšnej výroby
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1980
91
C
15178
419091 Hladký, Vladimír
Pracovný zošit pre praktické cvičenia zo živočíšnej
výroby
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1980
92
C
15182
419104 Chreneková, Eva
Chémia 1
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1980
93
C
15184
419110 Škulavík, Ladislav
Technická mechanika
Bratislava : Príroda, 1980
94
C
15185
419111 Novotný, Š.
Riešené príklady z matematiky
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1980
95
C
15188
419122 Klopček, Anton
Úprava tokov
Bratislava : Príroda, 1981
96
C
15189
419125 Kubjatko, František
Poľnohospodárska botanika II
Bratislava : Príroda, 1980
97
C
15190
419128
Matematika
Bratislava : Príroda, 1980
98
C
15190
419131
Matematika
Bratislava : Príroda, 1980
99
C
15202
431642 Požgaj, Alexande
Metódy zisťovania mechanických vlastností dreva
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1982
100
C
15206
423028 Bělohlávek, Miloslav
101
C
15206
440554 Bělohlávek, Miloslav
102
C
15206
454364 Bělohlávek, Miloslav
103
C
15206
474989 Bělohlávek, Miloslav
104
C
15206
495734 Bělohlávek, Miloslav
105
C
15206
527681 Bělohlávek, Miloslav
106
C
15206
545287 Bělohlávek, Miloslav
107
C
15213
431478 Poláčik, Alexander
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku I
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku II
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku III
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku IV
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku V
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku VII
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku VI
Technológia výroby konštrukčných veľkoplošných
materiálov
Praha : Svoboda, 1981
Praha : Svoboda, 1981
Praha : Svoboda, 1981
Praha : Svoboda, 1981
Praha : Svoboda, 1981
Praha : Svoboda, 1981
Praha : Svoboda, 1981
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1982
108
C
15250
419272 Marko, Jozef
Technické meliorácie
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1982
109
C
15251
431538 Palajová, Helena
Zbierka úloh z konštruktívnej geometrie
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1982
110
C
15271
419494 Fančovič, Jozef
Návody na cvičenia z mechanizácie a automatizácie
živočíšnej výroby 1
Bratislava : Príroda, 1981
111
C
15272
419554 Kuniak, Matúš
Deskriptívna geometria
Bratislava : Alfa, 1982
112
C
15274
419577 Katuščáková, Anna
Elektrické meranie
Bratislava : Alfa, 1982
113
C
15291
420621 Podolák, Ján
Tradičné ovčiarstvo na Slovensku
Bratislava : Veda, 1982
114
C
15295
419727 Horák, J.
Cytológia a základy morfológie rastlín a živočíchov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
115
C
15295
419728 Horák, J.
Cytológia a základy morfológie rastlín a živočíchov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
116
C
15295
419729 Horák, J.
Cytológia a základy morfológie rastlín a živočíchov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
117
C
15296
419731 Chalupka, Slavko
Teória elektromagnetického poľa
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
118
C
15297
419749 Poradovský, Karol
1 diel gynekológia
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
119
C
15297
425906 Poradovský, Karol
1 diel gynekológia
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
120
C
15297
425908 Poradovský, Karol
1 diel gynekológia
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
121
C
15297
425911 Poradovský, Karol
2 diel pôrodníctvo
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
122
C
15297
425913 Poradovský, Karol
2 diel pôrodníctvo
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
123
C
15297
425914 Poradovský, Karol
2 diel pôrodníctvo
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
124
C
15303
421778 Decker, Viliam
Dejiny ručnej výroby papiera na Slovensku
Martin : Matica slovenská, 1982
125
C
15314
419834 Beták, Rudolf
Praktická metodika vyučovania ruského jazyka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
126
C
15316
419859 Macák, Ivan
Psychológia športu
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
127
C
15318
419870 Weissová, Mária
Ruská textová učebnica pre študentov knihovedy (so
slovníkom)
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
128
C
15321
419883 Káčer, Laurinec
Ústavy kapitalistických štátov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
129
C
15321
419884 Káčer, Laurinec
Ústavy kapitalistických štátov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
130
C
15321
419885 Káčer, Laurinec
Ústavy kapitalistických štátov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
131
C
15321
466765 Káčer, Laurinec
Ústavy kapitalistických štátov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
132
C
15324
419899 Mussoniová, Ema
133
C
15324
419900 Mussoniová, Ema
134
C
15326
419908 Káčer, Laurinec
Základy štátneho práva kapitalistických štátov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
135
C
15326
419910 Káčer, Laurinec
Základy štátneho práva kapitalistických štátov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
136
C
15353
420106 Tupý, Karel
Metodická příručka
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
137
C
15396
420169 Šafařík, Jiří
Modelovanie a simulácia
Bratislava : SŠVT , 1983
138
C
15398
420177 Bajza, Adolf
Teoretické základy technológie
Bratislava : SŠVT , 1983
139
C
15399
420180
Ateliérová tvorba I., II
Bratislava : SŠVT , 1983
140
C
15416
423960 Procházka, Boris
Přívětivá krajina Josefa Suka
Praha : Supraphon, 1982
141
C
15460
421755
Objevy pod pyramidami
Praha : Odeon, 1983
142
C
15543
421396 Družkov, Jurij
Čárytužka a Bambula Krambambula
Praha : Lidové nakladatelství, 1982
143
C
15546
421465
Deutsche Geschichte in zwölf Bänden 1
Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1982
144
C
15546
440059
Deutsche Geschichte in zwölf Bänden 3
Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1982
145
C
15546
442358
Deutsche Geschichte in zwölf Bänden 2
Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1982
146
C
15546
459685
Deutsche Geschichte in zwölf Bänden 4
Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1982
147
C
15554
421608 Slama, Jozef
Fyzika magnetických materiálov
Bratislava : SŠVT , 1983
148
C
15573
421961
Ekonomika vnútorného obchodu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1982
149
C
15574
421977 Drobná, O.,
Matematika 1 pre všetky študijné odbory okrem EMV
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1982
a EŠ
150
C
15578
422030 Rendoš, Ladislav
Ekonomika služieb
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
151
C
15601
422268 Tarabčáková, Edita
Úvod do praktických cvičení z fyziky
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
152
C
15603
422278 Sopková, Anna
Anorganická chémia 2
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
Odborné texty a cvičenia z jazyka maďarského pre
poslucháčov archívnictva
Odborné texty a cvičenia z jazyka maďarského pre
poslucháčov archívnictva
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
153
C
15605
422909 Hlaváček, Ivan
Ze zpráv a kronik doby husitské
Praha : Svoboda, 1981
154
C
15618
422300 Sládek, Josef Václav
Zlaté slunce, bílý den
Praha : Albatros, 1982
155
C
15619
497300 Štětinová, Dagmar
Věčné návraty
Praha : Svoboda, 1982
156
C
15620
422302 Říha, Bohumil
Svatba v rybníce
Praha : Albatros, 1982
157
C
15654
423171 Jurisa, Eugen
Piešťany
Martin : Osveta, 1983
158
C
15700
424151 Kresák, Mikuláš
Husliar Osvald Juraj Willmann
Bratislava : Opus, 1983
159
C
15705
422890 Rutkowicz, Stanislaw
Encyklopedia ryb morskich
Gdansk : Wydawnictwo morskie, 1982
160
C
15706
482040 Jacko, Michal
Cestné staviteľstvo 2
Bratislava : Alfa, 1982
161
C
15706
482041 Jacko, Michal
Cestné staviteľstvo 2
Bratislava : Alfa, 1982
162
C
15706
482042 Jacko, Michal
Cestné staviteľstvo 2
Bratislava : Alfa, 1982
163
C
15709
422897 Jackuliaková, Inna
Ruský jazyk
Bratislava : Alfa, 1982
164
C
15711
423345 Malinová, Renata
Vzpomínky na minulost, aneb, Experimenty odhalují
tajemství pravěku
Ostrava : Profil, 1982
165
C
15716
424076 Čech, Evžen
Ultrazvuk v lékařské diagnostice a terapii
Praha : Avicenum, 1982
166
C
15719
423255 Mocko, Zdenko
Ekonomická geografia zahraničných krajín 1
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1965
167
C
15719
423258 Mocko, Zdenko
Ekonomická geografia zahraničných krajín 1
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1965
168
C
15775
423422 Doležal, Ivan
Posázaví
Praha : Středočeské nakladatelství, 1982
169
C
15857
424303
Vybrané state zo železníc
Bratislava : SŠVT , 1983
170
C
15861
424314 Ondrejka, Robert
Územné plánovanie
Bratislava : SŠVT , 1983
171
C
15873
424517 Zajac, Emanuel
Základy automatizácie a technickej kybernetiky 1
Zvolen : VŠLD, 1983
172
C
15877
431535 Bučko, Ján
Chemické spracovanie dreva : Návody na cvičenia
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1983
173
C
15878
424522 Eisner, Karol
Technológia výroby konštrukčných materiálov
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1982
174
C
15880
431498 Klaudová, Elena
Nemčina pre poslucháčov drevárskeho inžinierstva
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1983
175
C
15881
431637 Kodrík, Jozef
Cvičenia z ochrany lesov 1
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1982
176
C
15882
431522 Lisičan, Jozef
Základy obrábania a delenia drevných materiálov
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1983
177
C
15883
424527 Melcer, Imrich
Fyzikálna a analytická chémia
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1983
178
C
15885
437840 Pauliny, Eugen
Historický a nárečový základ spisovnej slovenčiny
Zvolen : VŠLD, 1983
179
C
15885
437841 Pauliny, Eugen
Historický a nárečový základ spisovnej slovenčiny
Zvolen : VŠLD, 1983
180
C
15885
437842 Pauliny, Eugen
Historický a nárečový základ spisovnej slovenčiny
Zvolen : VŠLD, 1983
181
C
15885
437843 Pauliny, Eugen
Historický a nárečový základ spisovnej slovenčiny
Zvolen : VŠLD, 1983
182
C
15885
437844 Pauliny, Eugen
Historický a nárečový základ spisovnej slovenčiny
Zvolen : VŠLD, 1983
183
C
15885
437847 Pauliny, Eugen
Historický a nárečový základ spisovnej slovenčiny
Zvolen : VŠLD, 1983
184
C
15885
437848 Pauliny, Eugen
Historický a nárečový základ spisovnej slovenčiny
Zvolen : VŠLD, 1983
185
C
15885
437849 Pauliny, Eugen
Historický a nárečový základ spisovnej slovenčiny
Zvolen : VŠLD, 1983
186
C
15898
424570
Pásma hygienické ochrany vodárenských zdrojů
Ostrava : Státní vědecká knihovna, 1982
187
C
15904
471476 Koutská, Alena
Vývojové tendence využití geologických věd
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
188
C
15917
425061 Beyer, Günther
Barock
Leipzig : Seemann Verlag, 1982
189
C
15942
482084 Janáček, Jaroslav
Operační analýza
Bratislava : Alfa, 1985
190
C
15943
429705
Geschichte der Naturwissenschaften
Leipzig : Edition Leipzig, 1983
191
C
15946
425060
Autoatlas von Ungarn : 1: 360 000
Budapest : Cartographia, 1982
192
C
15962
425213 Halaj, Martin
Návody na cvičenia z chovu hydiny pre ZOO
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1983
193
C
15964
425219 Folkman, I.
Návody na cvičenia z krmovinárstva pre zootechnikov Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1983
194
C
15966
425225 Lichner, S.
Návody na cvičenia z krmovinárstva
Bratislava : Príroda, 1982
195
C
15973
425245 Kollár, J.
Právo pre študentov odboru ASR
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1983
196
C
15974
425248 Pelech, Ondrej
Návody na praktické cvičenia z chovu koní s
pracovným zošitom
Bratislava : Príroda, 1983
197
C
15976
425255 Kolář, Alois
Technológia melioračnej výstavby
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1983
198
C
15978
425261 Petrovic, Ján
Návody na cvičenia z genetiky pre fytotechnikov
Bratislava : Príroda, 1983
199
C
15979
425264 Grofík, Rudolf
Matematická štatistika
Bratislava : Príroda, 1983
200
C
15983
425276 Špaček, Antonín
Návody na praktické cvičenia zo zoohygieny a
prevencie hospodárskych zvierat
Bratislava : Príroda, 1983
201
C
15984
425278 Kubjatko, František
Poľnohospodárska botanika 1
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1983
202
C
15984
431129 Kubjatko, František
Poľnohospodárska botanika 2
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1983
203
C
15986
425284
Ochrana a tvorba krajiny a náuka o životnom prostredí Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1983
204
C
15987
425287 Očkay, Štefan
Rastlinná výroba
Bratislava : Príroda, 1982
205
C
15990
425297 Lichner, Stanislav
Krmovinárstvo
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1983
206
C
15992
426725
Francúzsko-slovenský slovník
Bratislava : SPN, 1983
207
C
15992
426727
Francúzsko-slovenský slovník
Bratislava : SPN, 1983
208
C
15993
426877 Čavojský, Rudolf
Bývanie
Bratislava : Obzor, 1983
209
C
16009
471494 Růžičková, Anna
Technickoekonomické směry ve vývoji přístrojů pro
vědecké účely
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
210
C
16039
438017 Chemezová, Veronika
Náuka o hudobných nástrojoch
Bratislava : SPN, 1983
211
C
16039
438018 Chemezová, Veronika
Náuka o hudobných nástrojoch
Bratislava : SPN, 1983
212
C
16039
438019 Chemezová, Veronika
Náuka o hudobných nástrojoch
Bratislava : SPN, 1983
213
C
16039
438021 Chemezová, Veronika
Náuka o hudobných nástrojoch
Bratislava : SPN, 1983
214
C
16039
438026 Chemezová, Veronika
Náuka o hudobných nástrojoch
Bratislava : SPN, 1983
215
C
16040
437851 Majerník, Vladimír
Teoretická mechanika
Bratislava : SPN, 1983
216
C
16040
437852 Majerník, Vladimír
Teoretická mechanika
Bratislava : SPN, 1983
217
C
16040
437853 Majerník, Vladimír
Teoretická mechanika
Bratislava : SPN, 1983
218
C
16040
437854 Majerník, Vladimír
Teoretická mechanika
Bratislava : SPN, 1983
219
C
16040
437855 Majerník, Vladimír
Teoretická mechanika
Bratislava : SPN, 1983
220
C
16053
426980 Lazišťan, Eugen
Dolu Váhom
Martin : Osveta, 1983
221
C
16054
425792 Zoufalý, Kamil
Urob si sám pre domácnosť, do záhrady, darčeky, fotoBratislava : Alfa, 1983
film
222
C
16056
425860 Bartko, Daniel
Programovaná neurológia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
223
C
16056
450110 Bartko, Daniel
Programovaná neurológia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
224
C
16056
467056 Bartko, Daniel
Programovaná neurológia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
225
C
16058
433708 Andrik, Pavel
Stomatoprotetické terapeutické riešenia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
226
C
16059
438386 Hrúzik, Július
Kapitoly z infekčného lekárstva 2
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
227
C
16081
426068
Matematika pro 6. ročník základní školy 6
Praha : SPN, 1982
228
C
16082
426069
Matematika pro 7. ročník základní školy 7
Praha : SPN, 1982
229
C
16095
426097 Tóth, Ľubomír
Kvantová a štatistická fyzika 1
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
230
C
16096
426102 Chalupka, Slavko
Kvantová a štatistická fyzika 2
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
231
C
16099
426125 Grmela, J.
Anglická literatúra /1900-1950/.
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
232
C
16099
426126 Grmela, J.
Anglická literatúra /1900-1950/.
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
233
C
16100
471465
Energetické hospodářství velkých měst
Praha:ÚVTEI,1983
234
C
16108
426265 Bednář, Blahoslav
Patologie
Praha : Avicenum, 1983
235
C
16108
426266 Bednář, Blahoslav
Patologie
Praha : Avicenum, 1983
236
C
16108
426267 Bednář, Blahoslav
Patologie
Praha : Avicenum, 1983
237
C
16113
426385
Istorija iskusstva zarubežnych stran
Moskva : Izobrazitel'noje iskusstvo, 1982
238
C
16114
426387
Bibliografija izdanij Akademii nauk SSSR
Leningrad : Biblioteka AN SSSR, 1980
239
C
16114
508667
Bibliografija izdanij Akademii nauk SSSR
Leningrad : Biblioteka AN SSSR, 1980
240
C
16128
426532 Stibor, Miloslav
Fotografie pro lidové školy umění
Praha : SPN, 1982
241
C
16128
426533 Stibor, Miloslav
Fotografie pro lidové školy umění
Praha : SPN, 1982
242
C
16128
428452 Stibor, Miloslav
Fotografie pro lidové školy umění
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982
243
C
16130
429694 Jacob, Frank-Dietrich
Historische Stadtansichten
Leipzig : E. A. Seemann Verlag, 1982
244
C
16148
426875 Zoufalý, Kamil
Urob si sám na víkend a dovolenku
Bratislava : Alfa, 1983
245
C
16176
433856 Dršata, Jaroslav
Patobiochemie pro farmaceuty
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
246
C
16292
427439 Michalčák, Ondrej
Inžinierska geodézia 1
Bratislava : SVŠT, 1983
247
C
16292
451057 Michalčák, Ondrej
Inžinierska geodézia 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1983
248
C
16292
466228 Michalčák, Ondrej
Inžinierska geodézia 3
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1983
249
C
16293
427443 Kavan, Ján
Zonálne štruktúry
Bratislava : SVŠT, 1983
250
C
16294
427445 Tušan, Michal
Životné prostredie v energetike
Bratislava : SVŠT, 1983
251
C
16295
427448 Višňovský, Peter
Životné prostredie 2
Bratislava : SVŠT, 1983
252
C
16297
427456 Makáň, Florián
Elektroakustika pre odbor Telekomunikačná technika Bratislava : SVŠT, 1983
253
C
16298
427458 Mäsiar, Ernest
Hydraulika podzemných vôd
Bratislava : SVŠT, 1983
254
C
16299
427461 Hrivňák, Juraj
Teória automatického riadenia 2
Bratislava : SVŠT, 1983
255
C
16300
427464 Heribanová, Vlasta
Chémia a fyzikálna chémia 1 a 2
Bratislava : SVŠT, 1983
256
C
16301
427466 Palušová, Darina
Ekonomika a riadenie výstavby
Bratislava : SVŠT, 1983
257
C
16302
427469 Vodzinský, Vasil
Vodohospodárske stavby
Bratislava : SVŠT, 1983
258
C
16304
427476 Molnár, Ľudovít
Prekladače
Bratislava : SVŠT, 1983
259
C
16309
427490 Prokopovič, Pavol
Laboratórne cvičenia z elektrotechniky
Bratislava : Alfa, 1983
260
C
16309
427492 Prokopovič, Pavol
Laboratórne cvičenia z elektrotechniky
Bratislava : Alfa, 1983
261
C
16309
427493 Prokopovič, Pavol
Laboratórne cvičenia z elektrotechniky
Bratislava : Alfa, 1983
262
C
16310
427496 Malidžák, Dušan
Simulácia a optimalizácia riadiacich procesov
Bratislava : Alfa, 1983
263
C
16311
441673 Murín, Vincent
Technické zariadenie budov
Košice : Vysoká škola technická, 1983
264
C
16333
430228 Mráz, Bohumír
Ingres: Kresby
Praha : Odeon, 1983
265
C
16346
427703
Praha objektivem mistrů
Praha : Panorama, 1983
266
C
16347
427728
Naše Praha
Praha : Panorama, 1982
267
C
16352
440372 Preiss, Pavel
Rysunki
Warszawa : Arkady, 1982
268
C
16379
426106 Medeov, Helena
Nemčina pre poslucháčov Prírodovedeckej fakulty
matematika-fyzika
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
269
C
16381
428110
Urob si sám
Bratislava : Alfa, 1983
270
C
16381
428112
Urob si sám
Bratislava : Alfa, 1983
271
C
16382
428115 Koyš, Pavel
Nový Prometeus
Bratislava : Smena, 1983
272
C
16428
441651 Kvasnica, P.
Prechodné javy v elektrizačných sústavách
Košice : Vysoká škola technická, 1982
273
C
16452
429011 Mruškovič, Viliam
Jazyky Európy
Martin : Slovenská národná knižnica, 1983
274
C
16456
429042 Žihlavník, Anton
Hospodárska úprava lesov
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1983
275
C
16465
431575 Liptáková, Eva
Chémia a aplikácia pomocných látok
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1983
276
C
16466
431550 Klein, Tomáš
Základy pravdepodobnosti a štatistiky
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1983
277
C
16467
431628 Križová, Eva
Fytocenológia a lesnícka typológia
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1983
278
C
16475
429074 Plank, Karol
Občianske právo hmotné 2
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
279
C
16475
460031 Plank, Karol
Občianske právo hmotné 1
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
280
C
16475
460033 Plank, Karol
Občianske právo hmotné 2
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
281
C
16475
460035 Plank, Karol
Občianske právo hmotné 2
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
282
C
16477
429100
Matematika pro 6. ročník zákkladní školy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
283
C
16479
429102
Matematika pro 8. ročník základní školy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
284
C
16495
429129
Drevo ako surovina
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1983
285
C
16496
431610 Ciesarik, M.
Cvičenia z pedológie a mikrobiológie
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1983
286
C
16504
429302
Chimičeskije reaktivy i vysokočistyje chimičekije
veščestva
Moskva : Chimija, 1983
287
C
16515
471467 Tausk, Petr
Směry rozvoje chemického průmyslu vybraných zemí
2
288
C
16517
438380 Cambelová, Viera
Príručka ruštiny pre poslucháčov matematiky a fyziky Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
289
C
16520
429486 Konfederáková, Galina
Praktikum zo súčasnej ruštiny
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
290
C
16521
429501 Znám, Štefan
Kombinatorika a teória grafov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
291
C
16521
429502 Znám, Štefan
Kombinatorika a teória grafov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
292
C
16521
429503 Znám, Štefan
Kombinatorika a teória grafov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
293
C
16523
429531 Kammerhoferová, Zdenka
Hospodárske právo
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
294
C
16523
429532 Kammerhoferová, Zdenka
Hospodárske právo
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
295
C
16524
429533 Petrovič, Pavel
Základy koordinačnej chémie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
296
C
16527
429550 Čech, Roman
Radiačná chémia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
297
C
16528
429553 Noga, Milan
Teória elektromagnetického poľa
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
298
C
16528
429555 Noga, Milan
Teória elektromagnetického poľa
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
299
C
16528
429556 Noga, Milan
Teória elektromagnetického poľa
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
300
C
16528
429557 Noga, Milan
Teória elektromagnetického poľa
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
301
C
16530
429568 Ruttkay, Fraňo
Novinárske osobnosti 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
302
C
16531
429571 Slovík, Jozef
Teória a didaktika športovej špecializácie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
303
C
16531
429573 Slovík, Jozef
Teória a didaktika športovej špecializácie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
304
C
16532
429575 Bako, Michal
305
C
16532
429579 Bako, Michal
306
C
16538
435272
Nemecko-russkij sinonimičeskij slovar
Moskva : Russkij jazyk, 1983
307
C
16538
502767
Nemecko-russkij sinonimičeskij slovar
Moskva : Russkij jazyk, 1983
308
C
16541
429758 Beazley, Mitchell
Anatomie Země
Praha : Albatros, 1983
Mechanizácia a automatizácia v knižniciach a
informačných strediskách
Mechanizácia a automatizácia v knižniciach a
informačných strediskách
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
Perspektivní směry vývoje v elektronice a
mikroelektronice
Rozvoj optoelektroniky a její využití v národním
hospodářství
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
309
C
16561
430058 Kaplan, Jiří
310
C
16562
430059 Kaplan, Jiří
311
C
16563
430060 Sušil, Jaroslav
Perspektivy vývoje dopravy
312
C
16572
471458 Hatalová, Jana
Energetické hospodářství velkých měst
313
C
16583
430098
Krátke veľkopriemerové pilóty
Bratislava : Alfa, 1983
314
C
16597
434706 Januška, Ľudovít
Spoločenský protokol
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
315
C
16597
434707 Januška, Ľudovít
Spoločenský protokol
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
316
C
16597
434708 Januška, Ľudovít
Spoločenský protokol
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
317
C
16598
503590
Technológia a technika služieb
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
318
C
16600
430402 Augustín, Juraj
Betónové konštrukcie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1983
319
C
16601
430452 Makiš, Viliam
Počítače a programovanie pre fakultu PEDAS
Bratislava : Alfa, 1983
320
C
16602
430453 Bednárik, Bernard
Elektroenergetika v doprave
Bratislava : Alfa, 1983
321
C
16602
430454 Bednárik, Bernard
Elektroenergetika v doprave
Bratislava : Alfa, 1983
322
C
16603
430456 Žiačik, Alojz
Časti strojov a mechanizmov
Bratislava : Alfa, 1984
323
C
16605
430459 Ströbinger, Josef
Řešené příklady ze železniční statistiky
Bratislava : Alfa, 1983
324
C
16606
433805 Trnka, Jaroslav
Spaľovacie motory 1
Bratislava : Alfa, 1983
325
C
16609
430468 Zafka, Miroslav
Elektotechnické materiály a elektronické súčiastky
Bratislava : Alfa, 1978
326
C
16610
430469 Štefánik, Ján
Technický rozvoj výroby
Bratislava : Alfa, 1983
327
C
16642
430975 Javorka, Kamil
Návody k praktickým cvičeniam z fyziológie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
328
C
16643
438391 Korpáš, Juraj
Návody na praktické cvičenia z patologickej fyziológie Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
329
C
16646
431186 Maheľ, Michal
Osnovnaje čerty strojenija karpato-balkanskich
oblastej
Bratislava : Geologičeskij institut im Dioniza Štura, 1983
330
C
16649
431191 Bayer, Jiří
Mikroprocesor 8080
Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1981
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
331
C
16658
431239 Šívrová, Eva
Problémy vývoje zemědělské výroby v EHS
332
C
16659
431240 Tomeš, Milan
Modelování a navrhování mikroelektronických obvodů Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1983
333
C
16660
431241 Kočí, Bohumil
Mechanizace a provádění staveb
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1983
334
C
16684
431560 Manica, Miroslav
Lesnícka botanika špeciálna
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1983
335
C
16691
431606 Eisner, Karol
Chémia a aplikácia pomocných látok v drevárskom
priemysle
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1980
336
C
16692
431624 Vyskot, Miroslav
Pěstění účelových lesů
Brno : Vysoká škola zemědělská, 1983
337
C
16696
431661 Farkašová, Oľga
Angličtina pre poslucháčov prírodovedeckej fakulty
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
338
C
16696
431662 Farkašová, Oľga
Angličtina pre poslucháčov prírodovedeckej fakulty
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
339
C
16696
431663 Farkašová, Oľga
Angličtina pre poslucháčov prírodovedeckej fakulty
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
340
C
16697
431666 Nicák, Andrej
Farmakológia pre stomatológov 1
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
341
C
16697
431669 Nicák, Andrej
Farmakológia pre stomatológov 2
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
342
C
16707
431804 Vavřín, Petr
Teorie řízení 1
Praha : SNTL, 1983
343
C
16710
431807 Černý, Čestmír
Fyzikální chemie 1 pro FPBT
Praha : SNTL, 1983
344
C
16711
431808 Drábek, Vladimír
Spolehlivost a diagnostika
Praha : SNTL, 1983
345
C
16716
431817
Řídící jednotka EC 7922
Praha : SNTL, 1983
346
C
16720
431863 Linhard, Miroslav
Přídavná zařízení
Praha : SNTL, 1983
347
C
16729
432009 Rekoš, Jozef
Základy chovu hospodárskych zvierat pre
zootechnický odbor
Bratislava : Príroda, 1983
348
C
16730
432011 Balla, Jozef
Prevádzková spoľahlivosť strojov
Bratislava : Príroda, 1983
349
C
16732
432019 Krčula, Ján
Automatizácia
Bratislava : Príroda, 1983
350
C
16735
432026
Technológia chovu hydiny a malých hospodárskych
zvierat
Bratislava : Príroda, 1984
351
C
16737
432034 Holúbek, Rudolf
Návody na cvičenia z krmovinárstva pre PEF
Bratislava : Príroda, 1983
352
C
16741
432046 Vargová, Elena
Návody na cvičenia zo záhradníctva 2
Bratislava : Príroda, 1983
353
C
16746
431104 Marková, Tamara
Poľnohopsodárske stavby
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1983
354
C
16759
431146 Kopčanová, Ľudmila
Návody na cvičenia z mikrobiológie
Bratislava : Príroda, 1983
355
C
16768
432190 Velímský, Vladimír
Racionalizace
Praha : SNTL, 1983
356
C
16770
432192 Vrba, Kamil
Technika analogových obvodů
Praha : SNTL, 1983
357
C
16772
432195 Honzík, Jan
Strojově orientované jazyky
Praha : SNTL, 1983
358
C
16773
432198 Šroněk, Ivan
Transfer výsledků výzkumu a vývoje v rámci
transnacionálních korporací
359
C
16774
432199 Veverková, Pavla
Prognózy vývoje světového obchodu na 80. léta
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
360
C
16786
433320 Verner, Miloslav
Spojovací technika 1
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1983
361
C
16789
432221 Kroulík, Josef
Zemědelské pokusnictví, výzkum a služby
Praha : SNTL, 1983
362
C
16792
432234 Kubík, Michal
Vývoj spotřeby a úspory energie do roku 1990-2000
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
363
C
16804
432576 Kuffa, Tarzicius
Hutníctvo ťažkých neželezných kovov
Košice : Vysoká škola technická, 1983
364
C
16805
432577 Kočik, Juraj
Betónové konštrukcie 1
Košice : Vysoká škola technická, 1983
365
C
16806
432578 Jakubcová, Eva
Analýza činnosti priemyselného podniku
Košice : Vysoká škola technická, 1983
366
C
16807
432580 Kijac, Jozef
Oceliarstvo
Košice : Vysoká škola technická, 1983
367
C
16808
432581 Koreň, Juraj
Projektovanie a zariadenie zlievární
Košice : Technická univerzita, 1983
368
C
16809
432582 Jelč, Imrich
Výroba hutníckych a ťažkých odliatkov
Košice : Technická univerzita, 1983
369
C
16810
432583 Paholič, Gabriel
Úvod do výpočtovej techniky a programovania
Košice : Technická univerzita, 1983
370
C
16811
432584 Majerčák, Štefan
Netradičné postupy výroby železa
Košice : Vysoká škola technická, 1983
371
C
16812
432585 Zábavník, Viktor
Technológia tepelného spracovania
Košice : Vysoká škola technická, 1983
372
C
16814
432589 Veselovská, Elena
Stroje pre rastlinnú výrobu 2
Košice : Vysoká škola technická, 1983
373
C
16815
432590 Salanci, Ján
Technológia a organizácia údržieb a opráv strojov
Košice : Vysoká škola technická, 1983
374
C
16816
432591 Špány, Viktor
Teória obvodov 3
Košice : Vysoká škola technická, 1984
375
C
16816
432592 Špány, Viktor
Teória obvodov 3
Košice : Vysoká škola technická, 1984
376
C
16816
441697 Špány, Viktor
Teória obvodov 3
Košice : Vysoká škola technická, 1984
377
C
16817
432593
Teoretické základy výroby železa
Košice : Vysoká škola technická, 1983
378
C
16818
432594 Fazekasová, Gabriela
Základy technickej optiky 1
Košice : Vysoká škola technická, 1983
379
C
16819
432595 Demeč, Peter
Dynamika výrobných strojov
Košice : Vysoká škola technická, 1983
380
C
16820
432596 Cesnak, Ján
Betónové konštrukcie
Košice : Vysoká škola technická, 1983
381
C
16821
432597 Belanský, Albert
Zbierka príkladov zo spaľovacích motorov
Košice : Vysoká škola technická, 1983
382
C
16832
432668 Pajer, G.
Stetigförderer
Berlin : Verlag Technik, 1983
383
C
16834
432706 Erler, Herbert
Gesundheits und Sozialbauten in der DDR
Berlin : Verlag Volk und Gesundheit, 1981
384
C
16839
432760
Wolkrova Polianka 1983
Martin : Matica slovenská, 1983
385
C
16840
432772 Žideková, Soňa
Matematické metódy v projektování 1
Bratislava : SVŠT, 1983
386
C
16844
432787 Ondriáš, Fridrich
Priestorová ekonomika
Bratislava : SVŠT, 1983
387
C
16851
432810
Prenos a rozvod elektrickej energie
Bratislava : SVŠT, 1983
388
C
16852
432813 Zámečník, Jozef
Fyzika
Bratislava : SVŠT, 1983
389
C
16852
455574 Zámečník, Jozef
Fyzika 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1983
390
C
16855
432824 Kalinay, Pavol
Projektovanie počítačom 1. časť
Bratislava : SVŠT, 1983
391
C
16859
432835 Ondrejkovič, Emil
Výrobné procesy 2
Bratislava : SVŠT, 1983
392
C
16860
455575 Burger, Ivan
Elektronické systémy 1.
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
393
C
16863
432847 Marko, Štefan
Nekonvenčné zdroje a premeny elektrickej energie
Bratislava : SVŠT, 1983
394
C
16875
432901 Churáček, Jaroslav
Analytická chemie 2
Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1983
395
C
16876
432902 Koropecká, Helena
Měřící technika
Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1983
396
C
16879
432905 Vítek, Miloš
Psychologie pro inženýry
Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1983
Brno : Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických
pracovníků, 1983
397
C
16893
433000 Fímon, Miroslav
Úvod do ekonomiky zdravotnických služeb
398
C
16894
433001
Investiční činnost v železniční dopravě v severočeském
Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1983
prostoru
399
C
16896
433003
Postgraduální kurs biologie pro středoškolské učitele
400
C
16897
433004 Manych, Jiří
Vybraná témata praktických cvičení z obecné biologie Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
401
C
16898
433005 Nováková, Ludmila
Soubor českých textů k jazykovému rozboru
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
402
C
16899
433006
Diagnostika a zabezpečení číslicových systémů 6
České Budějovice : Dům techniky ČSVTS, 1983
403
C
16900
433007 Krystek, Ivan
Všeobecná geologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
404
C
16901
433008 Kužvart, Miloš
Geologie ložisek nerudných surovin
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
405
C
16902
433010 Novotná-Hůrková, Jiřina
Výslovnostní norma v uměleckém přednesu
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
406
C
16903
433011 Krešl, Jiří
Hrazení bystřin
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
407
C
16904
433027 Mönck, Willi
Holzbau
Berlin : Verlag für Bauwesen, 1982
408
C
16905
433057 Šašek, Ladislav
Zobrazovací zařízení EC 7927
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
409
C
16906
433058 Vojta, Vladimír
Generování systémů OS/EC
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1983
410
C
16907
433059 Svoboda, Pavel
Základy strojnictví
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1983
411
C
16908
433060 Vermouzek, Čestmír
Difuzní pochody chemického a potravinářského
průmyslu
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1983
412
C
16909
433061 Penka, Miroslav
Všeobecná botanika 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
413
C
16909
434212 Penka, Miroslav
Všeobecná botanika 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
414
C
16910
433062 Musil, Jan
Úvod do biochemie chorobných procesů
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
415
C
16911
433063 Havlíček, Emil
Průmyslová technologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
416
C
16912
433064 Holštejnová, Olga
417
C
16913
433065 Jelínek, Jan
418
C
16915
433067
Textová učebnice češtiny pro zahraniční posluchače
farmacie
Vybrané kapitoly z obecné, anorganické a organické
chemie
Interaktivní systémy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
419
C
16921
439093 Vávra, Otakar
Teorie a praxe filmové režie 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
420
C
16923
433076 Samek, Jaroslav
Sbírka příkladů z optimálního programování
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
421
C
16924
433078 Poldauf, Ivan
Anglický slovní přízvuk
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
422
C
16925
433079 Sláma, Jaromír
Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
423
C
16926
433080 Šimůnek, Jan
Obecná farmakologie pro studující veterinární
medicíny
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
424
C
16927
433081 Prágerová, Alena
Cvičení z matematiky 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
425
C
16929
433121 Menčíková, Eva
Pomocné texty k praktickým cvičením z lékařské
mikrobiologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
426
C
16932
433086 Janešová, Jarmila
Intonační cvičení z francouzštiny
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
427
C
16937
433096 Bakule, Václav
Mezinárodní finance
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
428
C
16939
433098 Adamec, Stanislav
Programovací jazyk FORTRAN
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
429
C
16939
436815 Adamec, Stanislav
Programovací jazyk FORTRAN
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
430
C
16940
433099 Adamec, Přemysl
Pomůcka ke studiu ruské morfologie pro posluchače
rekvalifikačního studia
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
431
C
16949
433200 Kudrna, Milan
Feritová paměť, styk s periferiemy, programování
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1983
432
C
16952
433209 Valášek, Pavel
Mikroprocesor 8080 a základní obvody
Bratislava : Obzor, 1982
433
C
16958
433358 Spálený, Eugen
Kolja, Bobik i Murka na kanikulach
Bratislava : Mladé letá, 1983
434
C
16962
433363 Polák, Karel
Angličtina pro posluchače Vysoké školy zemědělské
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
435
C
16969
433371 Mynář, Antonín
Systém řízení socialistického hospodářství
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
436
C
16970
433372 Brdička, Radim
Návody a úkoly k praktickým cvičením z genetiky pro
studující lékařství
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
437
C
16971
433373 Heřman, Jan
RVT průmyslového odvětví
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
438
C
16976
433379
Obecná biologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
439
C
16979
433382 Bedrunka, Jaroslav
Výzkumná a technická politika Francie
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
440
C
16982
433466
Enzymologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
441
C
16983
433467 Bartoň, Jiří
Cvičení ze slovotvorby, tvarosloví a skladby
Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta, 1983
442
C
16984
433468 Bytelová, Alena
Čeština pro cizince
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
443
C
16985
433470 Erhart, Adolf
Základy jazykovědy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
444
C
16986
433471 Blažek, Jaroslav
Sbírka úloh z algebry a teoretické aritmetiky
Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta, 1982
445
C
16990
433475 Miniberger, Bohumil
Úvod do databázových systémů
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
446
C
16993
433478 Hušák, Václav
Použití počítačů v nukleární medicíně
Brno : Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických
pracovníků, 1983
447
C
16994
433479 Horák, Miroslav
Praktikum z fyziky
Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta, 1982
448
C
16995
433480
Pícninářství
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
449
C
16996
433481 Hronová, Karla
Čeština pro cizince 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
450
C
16996
433482 Hronová, Karla
Čeština pro cizince 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
451
C
16998
433484 Kopřivová, Hana.
Čeština pro cizince
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
452
C
17001
433487 Schneiderová, Hana
Teorie školní a mimoškolní výchovy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
453
C
17003
433489 Kapiaš, Martin
Rozhlasový spravodaj
Bratislava : Obzor, 1983
454
C
17006
433606 Tompson, Dž. Klaudsli
Migracija životnych
Moskva : Mir, 1982
455
C
17008
436190 Frolec, Václav
Lidová architektura
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1988
456
C
17021
438411 Tomko, Jozef
Farmakognózia 1
457
C
17022
433666 Tomko, Jozef
Farmakognózia 2
458
C
17022
433864 Tomko, Jozef
Farmakognózia 2
459
C
17023
443886 Štefanovič, Ján
Návody na cvičenia zo všeobecnej a klinickej
imunológie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
460
C
17024
443888 Redhammer, Rafael
Úvod do vedeckovýskumnej činnosti v medicíne
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
461
C
17024
466634 Redhammer, Rafael
Úvod do vedeckovýskumnej činnosti v medicíne
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
462
C
17024
466635 Redhammer, Rafael
Úvod do vedeckovýskumnej činnosti v medicíne
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta,
1983
Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta,
1983
Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta,
1983
463
C
17025
433867 Vlčková, Jarmila
Organizácia a riadenie farmácie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
464
C
17028
433675 Votruba, Martin
Porovnávacia gramatika angličtiny a slovenčiny
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
465
C
17028
433676 Votruba, Martin
Porovnávacia gramatika angličtiny a slovenčiny
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
466
C
17029
433685 Vilikovský, Ján
Texty na preklad
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
467
C
17029
433688 Vilikovský, Ján
Texty na preklad
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
468
C
17030
433690 Trella, Rudolf
469
C
17030
433692 Trella, Rudolf
470
C
17032
438383 Heinrich, Július
Základy farmaceutickej výroby 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
471
C
17032
443835 Heinrich, Július
Základy farmaceutickej výroby 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
472
C
17034
443833 Jezerský, Jozef
Tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
473
C
17038
433724 Křenek, Peter
Laboratórne cvičenia z analytickej chémie 2
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
474
C
17039
433858 Hrúzik, Július
Kapitoly z infekčného lekárstva
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
475
C
17041
433739 Jasaň, Vincent
Teória dopravných a manipulačných zariadení
Bratislava : Alfa, 1983
476
C
17046
433778 Ivan, Alfréd
Katalóg náhradných dielov LADA 1500
Bratislava : Alfa, 1983
477
C
17047
433779 Onofrejová, Terézia
Katalóg náhradných dielov VAZ-sedan 2101, VAZcombi 2102
Bratislava : Alfa, 1983
478
C
17053
433828 Rybár, Andrej
Riadenie podnikov a VHJ
Bratislava : Alfa, 1982
479
C
17054
433832 Takáč, Jozef
Angličtina 1
Bratislava : Alfa, 1983
480
C
17054
433834 Takáč, Jozef
Angličtina 1
Bratislava : Alfa, 1983
481
C
17056
433842 Jančáryová, Veronika
Teória riadenia
Bratislava : Alfa, 1983
482
C
17056
433843 Jančáryová, Veronika
Teória riadenia
Bratislava : Alfa, 1983
483
C
17058
433850 Tarbajovský, Ján
484
C
17059
433857 Stojkovičová, Hana
Dokumenty k štúdiu štátneho práva ZSSR a
socialistických štátov
Dokumenty k štúdiu štátneho práva ZSSR a
socialistických štátov
Zbierka úloh a zadaní programov zo základov
strojníctva
Slovenčina pre zahraničných študentov Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
Bratislava : Alfa, 1983
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
485
C
17060
433935
60 let SSSR
Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1982
486
C
17063
433920 Pospíšil, Josef
Služební programy speciálního použití
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1983
487
C
17067
433938
Hydrogeologický průzkum jímacích území pro město
Olomoc
Ostrava : Státní vědecká knihovna, 1983
488
C
17068
433939 Marša, Jaroslav
Magnetická disková paměť EC 5061
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1982
489
C
17071
433942 Cincibus, Josef
Metodické poznámky k aktuálním otázkám péče o
životní prostředí
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1983
490
C
17072
433943 Opplová, Marta
Průmysl a péče o životní prostředí
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1981
491
C
17073
433944 Opplová, Marta
Úloha národních výborů ve vlastní investorské při péči
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1982
o životní prostředí
492
C
17075
433946 Adamec, Stanislav
Zpracování dat (systém řízení)
Praha : Dům techniky ČSVTS, 1982
493
C
17077
434048
Anotace 6. konference o elektrickém tavení skla
Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1983
494
C
17081
434037
Opracování skla diamanty
Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1983
495
C
17083
434040 Jireš, Stanislav
Informační systémy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
496
C
17085
434043 Velíšková, Olga
Francouzština pro ekonomy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
497
C
17097
436252 Mráz, Bohumír
Ingres
Praha : Odeon, 1983
498
C
17098
434123
Encyklopedia fizyki współszesnej
Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe, 1983
499
C
17099
434129 Švagrovský, Štefan
Lexikológia ruského jazyka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
500
C
17101
434140 Karczub, Atanáz
Moderné didaktické prostriedky
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
501
C
17103
434211 Kratochvíl, Vladimír
Trestní právo hmotné
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
502
C
17108
434219 Kašpárková, Věra
Korektivní fonetický kurs angličtiny
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
503
C
17115
434226 Dvořáková, Jana
Běloruská literatura. Ukrajinská literatura. Moldavská
Kladno : Krajská knihovna, 1983
literatura
504
C
17122
434236 Rendl, Václav
Dlohodobé plánování
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
505
C
17136
434607
Dejiny ekonomických teórií
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
506
C
17136
444798
Dejiny ekonomických teórií
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
507
C
17136
444800
Dejiny ekonomických teórií
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
508
C
17137
434609 Hysko, Miroslav
Logika
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
509
C
17143
434637 Kovačka, Milan
Teória štatistiky
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
510
C
17143
434638 Kovačka, Milan
Teória štatistiky
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
511
C
17144
434643 Velíšková, Olga
Francúzština pre ekonómov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1982
512
C
17147
434652 Sopira, Andrej
Ruský jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
513
C
17147
457547 Sopira, Andrej
Ruský jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
514
C
17154
503615 Höppnerová, Věra
Moderná učebnica nemčiny
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1981
515
C
17154
503617 Höppnerová, Věra
Moderná učebnica nemčiny
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1981
516
C
17163
434731 Šedivý, Ľubomír
Financie investícií
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
517
C
17164
434739 Ždímalová, E.
Propagácia v zahraničnom obchode
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
518
C
17173
434775 Hutník, Félix
Hospodárska politika v agrokomlexe
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
519
C
17181
434816 Michník, Ľubomír
Operácie a rozbory v zahraničnom obchode
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
520
C
17182
434820 Petrjánošová, Božena
Finančná propedeutika
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
521
C
17183
434857 Ralbovský, Milan
Finančno-ekonomická analýza
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
522
C
17190
434898 Milly, Sigfrid
Ekonomická sociológia a psychológia
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
523
C
17190
434900 Milly, Sigfrid
Ekonomická sociológia a psychológia
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
524
C
17193
434907 Sedlák, M.
Projektovanie systému riadenia podniku
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
525
C
17212
435061 Freml, Václav
Předtisky pro nácvik normalizované úpravy dopisů
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
526
C
17213
435062 Fišer, Jiří
Školní zdravotnictví 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
527
C
17214
435070
Bezpečnosť práce u tavících pecí
Plzeň : Dům techniky ČSVTS, 1983
528
C
17215
435073
Katalog elektrických schémat automobilů UAZ-452 A
Praha : Naše vojsko, 1983
529
C
17216
435074
Katalog elektrických schémat automobilů T-148 VNM Praha : Naše vojsko, 1983
530
C
17217
435075
Katalog elektrických schémat automobilů ZIL-157 K
Praha : Naše vojsko, 1983
531
C
17218
435076
Katalog elektrických schémat automobilů Praga V3S
Praha : Naše vojsko, 1983
532
C
17219
435099
Soubor textů z vědeckého komunizmu
Liberec : Dům politické výchovy OV KSČ, 1983
533
C
17220
435104
Hlavní úlohy Svazu základní a rekreační tělesné
výchovy
Praha : Olympia, 1983
534
C
17221
435170 Willis, Thayer
Na hraniciach Zeme
Bratislava : Mladé letá, 1983
535
C
17222
439286 Bauer, Ernst W.
Divotvorné sily Zeme
Bratislava : Mladé letá, 1983
536
C
17223
435223 Bažant, Boris
Minimální krycí vrstva betonu, soudržnost a kotevní
délky žebírkových výztužních ocelí
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1983
537
C
17224
435229
ISEM 7
Bratislava : Dom techniky ČSVTS, 1983
538
C
17226
435274 Ožegov, Sergej Ivanovič
Slovar' russkogo jazyka
Moskva : Russkij jazyk, 1983
539
C
17227
435338 Barkalov, Boris Vladimirovič
Kondicionirovanije vozducha v promyšlennych,
obščestvennych i žilych zdanijach
Moskva : Strojizdat, 1982
540
C
17241
435494
Matematika 1
Praha : SNTL, 1983
541
C
17245
435498 Erben, Adolf
Konstrukce pozemních staveb 2
Praha : SNTL, 1983
542
C
17246
435499 Burketová, Jaroslava
Úvod do německého odborného stylu pro posluchače
Praha : SNTL, 1983
VŠCHT
543
C
17254
435620 Seibert, Jaroslav
Úvod do studia matematiky na VŠCHT v Pardubicích
Praha : SNTL, 1983
544
C
17260
435672 Bažantová, Štěpánka
Směry racionálního využití druhotných surovin ve
stavebnictví
545
C
17262
435674
Nové univerzační automatizační prostředky
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
546
C
17271
437583 Kaše, Jiří
Křivoklát
Praha : Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1983
547
C
17273
435789
Das grose Affenbuch
Leipzig:Edition Leipzig, 2983
548
C
17284
435896 Michalík, František
Počítače a programovanie 1
Bratislava : Alfa, 1983
549
C
17285
435898 Sedláček, Bohuslav
Provoz a ekonomika letecké dopravy 1
Bratislava : Alfa, 1983
550
C
17285
530590 Sedláček, Bohuslav
Provoz a ekonomika letecké dopravy 2
Bratislava : Alfa, 1983
551
C
17289
435925 Wagner, Bohdan
Základy sadovnické a krajinářské kompozice 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
552
C
17289
435926 Wagner, Bohdan
Základy sadovnické a krajinářské kompozice 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
553
C
17291
435929 Gerylovová, Anna
Úvod do statistické metodologie v lékařství
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
554
C
17291
442431 Gerylovová, Anna
Úvod do statistické metodologie v lékařství
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
555
C
17292
435930 Malinová, Eliška
556
C
17293
435931 Kuranda, Jiří
557
C
17294
435932 Neuwirth, Jiří
Speciální teorie ošetřování nemocných
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
558
C
17295
435933
Didaktika školní branné výchovy
Praha:SPN,1983
559
C
17296
435934 Benedík, Jaroslav
Programování a kybernetika pro biology
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
560
C
17297
435935 Červený, Vlastislav
Spektrální analýza v geofyzice 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
561
C
17298
435936 Dylevský, Ivan
Obecná klinická anatomie 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
562
C
17298
436268 Dylevský, Ivan
Obecná klinická anatomie 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
563
C
17298
488060 Dylevský, Ivan
Obecná klinická anatomie 4
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
564
C
17300
435938 Skaunic, Vladimír
Učebnice vnitřního lékařství 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
565
C
17300
435939 Skaunic, Vladimír
Učebnice vnitřního lékařství 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
566
C
17300
438251 Skaunic, Vladimír
Učebnice vnitřního lékařství 3
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
567
C
17301
435940 Šmok, Ján
Úvod do teorie sdělování
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
568
C
17302
435941 Svoboda, Karel
Geometrie kvadrik
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
569
C
17303
435942 Sarga, Karel
Technika průzkumových prací
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
570
C
17308
437578 Sirovátka, Oldřich
Plný pytel pohádek
Praha : Albatros, 1983
571
C
17313
436240 Beluš, Dušan
Úvod do pedostomatológie
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
572
C
17313
436241 Beluš, Dušan
Úvod do pedostomatológie
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
573
C
17314
436246 Puzová, Hana
Návody k praktickým cvičeniam z lekárskej
mikrobiológie 1
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
Teorie vyučování matematice v 1.-4. ročníku základní
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
školy
Dokumenty k předmětu spoločenské a státní zařízení
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
ČSSR
574
C
17314
467800 Puzová, Hana
Návody k praktickým cvičeniam z lekárskej
mikrobiológie 2
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
575
C
17318
436255 Jurča, Ladislav
Automatizované systémy řízení
Praha : SNTL, 1983
576
C
17319
436256 Kunovský, Jan
Ekonomická analýza
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
577
C
17322
436260 Matrka, Miroslav
Toxikologie, hygiena a bezpečnost práce
Praha : SNTL, 1983
578
C
17323
436261 Linhartová, Věra
Psychologické základy výchovy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
579
C
17324
436262 Kracík, Jiří
Kapitoly ze somatopedie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
580
C
17325
436263
17. konference o průmyslových hnojivech
Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1983
581
C
17329
436270 Eliášek, Jaroslav
Energetika
Praha : SNTL, 1983
582
C
17330
436271 Smetana, Erich
Textová cvičebnice němčiny
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
583
C
17331
436272 Pravda, Miroslav
Francouzská čítanka a cvičebnice
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
584
C
17332
436273 Stašek, Vladimír
Úvod do klinické onkologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
585
C
17333
436276 Nesvadbíková, Jiřina
K vývoji památkové péče na území Československa
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
586
C
17334
436277 Kadlec, Oldřich
Světonázorová východiska v disciplinách hudební
výchovy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
587
C
17335
436278 Lenfeld, Jiří
Základy farmakologie pro stomatolgy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
588
C
17336
436279 Kamiš, Karel
Mateřský jazyk pro studující speciální pedagogiky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
589
C
17337
436280 Maňas, Miroslav
Nelineární programování
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
590
C
17338
436281 Neuwirth, Jan
Patofyziologie krve
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
591
C
17340
436285 Štverák, Vladimír
Dějiny pedagogiky 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
592
C
17356
439725 Barmincev, J. N.
Konevodstvo v SSSR
Moskva : Kolos, 1983
593
C
17371
436760 Kolář, Jaromír
Röntgendiagnostik arbeitsbedinger Skelettleiden
Stuttgart : Georg Thieme Publishers, 1981
594
C
17377
436834 Cooper, James Fenimore
Nagy Indiánkönyv
Budapest : Móra Könyvkiadó, 1983
595
C
17386
436983 Turcaj, Ján
Laboratorní cvičení z chemického inženýrství
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1982
596
C
17392
437066 Trosterová, Zdeňka
Současná problematika nomy spisovné ruštiny
Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta, 1984
597
C
17403
437273 Adrianov, Igor Vladimirovič
Nomogramma dľa perenosa na mestnosť stoiteľnych
projektov
Moskva : Strojizdat, 1983
598
C
17404
509332 Ščerba, Lev Vladimirov
Russko-farncuzskij slovar
Moskva : Russkij jazyk, 1983
599
C
17407
438415
Comminicable and infectious diseases
St. Louis : C. V. Mosby Company, 1981
600
C
17407
438416
Comminicable and infectious diseases
St. Louis : C. V. Mosby Company, 1981
601
C
17407
438417
Comminicable and infectious diseases
St. Louis : C. V. Mosby Company, 1981
602
C
17407
438418
Comminicable and infectious diseases
St. Louis : C. V. Mosby Company, 1981
603
C
17409
437517
Ján Kulich
Bratislava,Tatran, 1983
604
C
17426
437671 Klopček, Anton
Hydraulika
Bratislava : Príroda, 1983
605
C
17428
437677 Jureková, Zuzana
Návody na cvičenia z biológie poľnohospodárskych
rastlín
Bratislava : Príroda, 1983
606
C
17429
437680 Kováč, Štefan
Mechanizácia poľnohospodárskej výroby 2
Bratislava : Príroda, 1983
607
C
17430
437686 Karlubíková, Emília
Geodézia/ pre melioračný odbor/
Bratislava : Príroda, 1983
608
C
17431
437689 Michalíková, Alla
Návody na cvičenia z ochrany rastlín 1
Bratislava : Príroda, 1983
609
C
17432
437692 Bátora, Bohumil
Strojárenská technológia 2
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1983
610
C
17435
437701 Fáziková, Mária
Návody na cvičenia z ekonomiky poľnohospodárskych
Bratislava : Príroda, 1983
podnikov a služieb
611
C
17437
437710 Kyselovič, Ján
Fyziológia hospodárskych zvierat
Bratislava : Príroda, 1983
612
C
17441
437765 Čada, Miroslav
Programovanie v jazyku Fortram pre počítač ES 1010
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
613
C
17446
437778 Návrat, Pavol
Strojovo orientované jazyky
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1983
614
C
17449
437789 Jesenáková, Viera
Chémia a stavebné hmoty
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
615
C
17449
455547 Jesenáková, Viera
Chémia a stavebné hmoty 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
616
C
17450
437792 Martoň, Jozef
Balneotechnika a kúpeľníctvo
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1983
617
C
17452
447407 Majdúch, Dušan
Betónové konštrukcie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1983
618
C
17456
437960 Kršňák, Pavel
Geometria 1
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1982
619
C
17456
437965 Kršňák, Pavel
Geometria 1
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1982
620
C
17456
437982 Kršňák, Pavel
Geometria 2
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1982
621
C
17456
437984 Kršňák, Pavel
Geometria 2
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1982
622
C
17457
437996 Vincenc, Štefan
Základy geológie
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1983
623
C
17457
437997 Vincenc, Štefan
Základy geológie
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1983
624
C
17458
568134 Chromeková, Valéria
Z histórie kultúrneho vývoja
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1983
625
C
17458
609170 Chromeková, Valéria
Z histórie kultúrneho vývoja
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1983
626
C
17464
438121 Navrátil, Michal
Organizace pracovních procesů v zemědělství
Bratislava : SPN, 1983
627
C
17465
438122 Navrátil, Michal
Organizace pracovních procesů v zemědělství
Bratislava : SPN, 1983
628
C
17468
438126 Kos, Bohumil
Kondiční gymnastika
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
629
C
17469
438127
Hydrogenerátory a hydromotory
Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1983
630
C
17470
438128 Maršík, Štefan
Einführung in die Landeskunde der deutschsprachigen
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
Gebiete
631
C
17472
438130 Ezrová, Hana
Přeprava a tarify
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
632
C
17474
438133 Čejka, Mirek
Úvod do studia jazyka pro bohemisty
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
633
C
17475
438134 Vřešťálová, Hana
Matematika, diferenciální počet funkcí více
proměnných
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
634
C
17476
438135 Volf, Ivo
Metodika řešení úloh ve fyzikální olympiádě
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1983
635
C
17477
438136 Vostatek, Jaroslav
Individuální pojištění
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
636
C
17478
438137 Šťastný, Josef
Organizace a řízení provozu železniční dopravy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
637
C
17480
438139
Praktická cvičení z fyziologie živočíchů a člověka
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
638
C
17481
438140
Renovace a opravy hydraulických prvků
Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1983
639
C
17484
439147
Chimičeskij enciklopedičeskij slovar
Moskva : Sovetskaja enciklopedija, 1983
640
C
17485
438196
Architektura Zapada
Moskva : Strojizdat, 1983
641
C
17485
504114
Architektura Zapada
Moskva : Strojizdat, 1983
642
C
17488
438220 Prochádzka, Jiří
Projektování pozemních komunikací
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
643
C
17489
438222 Holman, Jaroslav
Moderní rétorika
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
644
C
17490
438223 Křen, Vladimír
Soubor otázek k procvičování lékařské biologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
645
C
17491
438224 Henzler, Jiří
Cvičení z matematiky 3
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
646
C
17492
438225 Petráček, Jaroslav
Dějiny ekonomických učení
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
647
C
17493
438226 Janhuba, Miloslav
Sbírka příkladů a úloh z účetníctví v průmyslu
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
648
C
17494
438227 Konečný, Ladislav
Matematika
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
649
C
17495
438229 Kos, Jaroslav
Přehled topografické anatomie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
650
C
17498
438233 Macků, Zora
Textová cvičebnice anličtiny pro posluchače speciální
pedagogiky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
651
C
17500
438235 Novotný, Jiří
Maticové analýza konstrukcí
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
652
C
17501
438236 Jurová, Marie
Ekonomická analýza
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
653
C
17503
438238 Tesařík, Igor
Vybrané state z vodárenství 2
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
654
C
17504
438239 Vlk, František
Krasérie
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
655
C
17505
438240 Bartek, František
Průmyslové stavby
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
656
C
17506
438241 Sečkář, Milan
Betonové mosty 1
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
657
C
17507
438242 Přibyl, František
Stavební hmoty
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
658
C
17508
438243 Ponča, Oldřich
Konstrukce pozemních staveb 2
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
659
C
17512
438247 Vlk, František
Zkoušení vozidel
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
660
C
17513
438248 Táborský, Otto
Úvod ke cvičením z klinické biochemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
661
C
17515
438252 Šindelář, Josef
Ekonomika a řízení dopravního podniku
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
662
C
17516
438253 Šuba, Stanislav
Právo
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
663
C
17519
438257 Cihlář, Jiří
Technické zařízení budov
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1983
664
C
17521
438259 Doležalík, Vítězslav
Aplikovaná fyzikální chemie
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
665
C
17522
438261 Matějka, František
Technologie materiálů
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
666
C
17523
438262 Haluzík, Evžen
Řízení provozu elektrizačních soustav
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
667
C
17524
438263 Havlas, Zdeněk
Struktura atomů a molekul : Cvičení
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
668
C
17525
438264 Kadlec, Pavel
Návody z laboratoří chemie a technologie sacharidů
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
669
C
17526
438265 Musil, Jaromír
Soustava podnikových informací
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
670
C
17527
438266 Patřičný, Václav
Technologické a pracovní postupy rostlinné výroby 1
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1983
671
C
17527
449621 Patřičný, Václav
Technologické a pracovní postupy rostlinné výroby 2
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1983
672
C
17527
449622 Patřičný, Václav
Technologické a pracovní postupy rostlinné výroby 3
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1983
673
C
17528
438267 Král, Jaroslav
Chemie vody
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
674
C
17591
438903 Spiridonovová, Irena
Russkij jazyk : (Posobije dľa aspirantov)
Praha : Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1983
675
C
17602
439059 Vyskočil, Jiří
Nemoci z povolání
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
676
C
17603
639060 Stříž, Josef
Investiční výstavba a VTR v dopravě
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
677
C
17604
439062 Prokeš, Vladimír
Elektronika pro učitele fyziky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
678
C
17605
439063 Prokop, Petr
Zakládání filmových kamer
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
679
C
17611
439070 Šolc, František
Robotické systémy
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
680
C
17612
439071 Vavřín, František
Plastické hmoty a ochrana staveb proti korozi 1
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
681
C
17613
439072 Vlk, František
Sbírka úloh z teorie vozidel
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
682
C
17614
439073 Vojtěch, Jiří
Strojírenská výroba pro 4. ročník gymnázií
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
683
C
17615
439074 Chmelař, Jindřich
Dendrologie s ekologií lesních dřevin 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
684
C
17615
477282 Chmelař, Jindřich
Dendrologie s ekologií lesních dřevin 3
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
685
C
17615
490513 Chmelař, Jindřich
Dendrologie s ekologií lesních dřevin 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
686
C
17623
439082 Musil, Vladislav
Modelování a navrhování mikroelektronických prvků a
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
obvodů
687
C
17625
439084 Pacas, Blahoslav
Aplikovaná mechanika
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
688
C
17627
439087 Petříček, Vsevolod
Základy strojnictví
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
689
C
17628
439088 Hejlová, Alena
Ruské odborné texty pro fyziky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
690
C
17629
439090 Hronek, Jaroslav
Základy obecné lékařské sexuologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
691
C
17631
439092 Langmeier, Josef
Psychologie 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
692
C
17631
509246 Langmeier, Josef
Psychologie 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
693
C
17632
439094 Ondřej, Oldřich
Sportovně rekreační činnosti pro cvičitele ZRTV 2.
třídy
Praha : Olympia, 1983
694
C
17633
439096 Dvořák, Antonín
Kapitoly o režii
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
695
C
17635
439098 Barvíř, Miroslav
Modelování a identifikace
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
696
C
17652
439245 Hobza, Milan
Organizace a řízení provozu dopravy : Doprava vodní a
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
racionalizace
697
C
17653
439246
Obecná zootechnika : Vybrané kapitoly k přednáškam Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
698
C
17656
439249 Večeřa, Miroslav
Pokroky organické chemie a biolochemie : Homogenní
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
katalýza
699
C
17658
439251
Ruská literatura v českém překladu 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
700
C
17658
441928
Ruská literatura v českém překladu 2
Praha : SPN, 1984
701
C
17659
439252 Svobodová, Sofie
Ústavy evropských socialistických států
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
702
C
17660
439255 Koutecký, Josef
Základy klinické onkologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
703
C
17661
439256 Mydlil, Václav
Vybrané kapitoly z neoanatologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
704
C
17662
439257 Hladík, Arnošt
Teorie elektromagnetického pole
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
705
C
17664
439259 Livečka, Emil
Kvalifikační sebevzdělávání pracovníků
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
706
C
17670
439265 Henzler, Jiří
Cvičení z teorie pravděpodobnosti
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
707
C
17677
439274 Bozděch, Václav
Lekářska parazitologie
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
708
C
17678
439275 Bořivoj Herzlík
Anglické konverzační texty pro nefilologické obory
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
709
C
17679
439276 Šeda, Zdeněk
Ekologie rostlin 2. : Rostinná spoločestva
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
710
C
17682
439449 Zelinka, Miloš
Čistota vod a jejich ochrana
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
711
C
17683
439450 Vejmola, Stanislav
Algoritmy ekonomických výpočtů
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
712
C
17684
439451 Riedl, Miroslav
Dějiny pedagogiky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
713
C
17686
439453 Živčák, M.
Hutnícka výroba pre 3. ročník gymnázia
Bratislava : Alfa, 1984
714
C
17689
439456 Haška, Josef
Hybridní a řídící počítače
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
715
C
17690
439457
716
C
17691
439458
717
C
17693
439496 Spálený, Eugen
Die Ferien von Klaus, Putzi und Mitzi
Bratislava : Mladé letá, 1983
718
C
17705
439587 Vaňous, Jan
Metodická příručka k Čítance pro 5. ročník zvláštní
školy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
719
C
17708
439591 Šimko, Vojtech
Teória obvodov
Bratislava : Alfa, 1981
720
C
17711
439621 Főner, Simon
Superconductor Materials Science : Metallurgy,
Fabrication and Applications
New York : Plenum Press, 1981
721
C
17731
439721 Cousilman, James E.
Sportivnoje plavanije
Moskva : Fizkul'tura i sport, 1982
722
C
17756
439949 Filip, Jan
Dokumenty ke studiu státního práva socialistických
zemí
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
723
C
17757
439950
Metodika spracování diplomových prací
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
724
C
17759
439956 Ehrenberger, Milan
Ekonomika dopravy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
725
C
17760
439957 Erbes, Jiří
Programování počítačů
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
726
C
17761
439958 Novotný, Jiří
Sdělovací technika
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1984
727
C
17762
439959 Růžičková, Anna
Tendence vývoje měřících a řídících přístrojů v
zahraničí
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1983
728
C
17763
439960 Siblík, Josef
Dějiny finančních teorií
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
729
C
17766
439967 Kahoun, Jindřich
Speciální zootechnika
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
Einführung in die Landeskunde der Deutschspracinen
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
gebiete
Centralizované zásobování teplem rozptýlené
Praha : Dům techniky ČSVTS, 1983
zástavby
730
C
17767
439968 Kaňoková, Jara
Statistika pro národohospodářské plánování 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
731
C
17767
442528 Kaňoková, Jara
Statistika pro národohospodářské plánování 2
Praha : SPN, 1984
732
C
17767
449610 Kaňoková, Jara
Statistika pro národohospodářské plánování 3
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
733
C
17768
439969 Kavan, Petr
Vybrané kapitoly z obecné epidemiologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
734
C
17769
439970 Ježowicz, Eduard
Základy algoritmizace
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
735
C
17770
439971 Krešl, Jiří
Lesnické meliorace : Cvičení
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
736
C
17771
439972 Groling, Alois
Ekonomika zemědělství
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
737
C
17773
439974 Zeman, Antonín
Kvartér : Geologie a geomorfologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
738
C
17774
439975 Vondrejs, Vladimír
Molekulární biofyzika 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
739
C
17780
440030
Dálkový přenos dat '83 : Sborník 1
Praha : Dům techniky ČSVTS, 1983
740
C
17780
440031
Dálkový přenos dat '83 : Sborník 2
Praha : Dům techniky ČSVTS, 1983
741
C
17780
440032
Dálkový přenos dat '83 : Sborník
Praha : Dům techniky ČSVTS, 1983
742
C
17791
440150 Daker, Platon
Stroje pre zemné a melioračné práce : Návody na
cvičenia
Bratislava : Príroda, 1984
743
C
17793
440156
Návody na cvičenia z poľnohospodárskych sústav
Bratislava : Príroda, 1984
744
C
17795
440162 Živčák, M.
Návody na cvičenia z biológie hospodárskych zvierat
Bratislava : Príroda, 1984
745
C
17797
440168 Hanzelík, František
746
C
17799
440174 Zima, Miroslav
747
C
17800
440177 Šoka, Imrich
Energetika v poľnohospodárstve
Bratislava : Príroda, 1984
748
C
17801
440180 Zalabai, Zoltán
Požiadavky z matematiky pre štúdium na VŠP v Nitre
Bratislava : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
749
C
17802
440183 Švec, Ondrej,
Deskriptívna geometria : Pracovný zošit
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
750
C
17803
440186 Rekoš, Jozef
Návody na cvičenia z chovu malých hospodárskych
zvierat s pracovným zošitom
Bratislava : Príroda, 1984
751
C
17804
440190 Hajdu, Štefan
Betónové konštrukcie 2
Bratislava : SVŠT, 1984
Zbierka príkladov z fyziky pre uchádyačov o štúdium
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
na VŠP v Nitre
Návody na cvičenia z biologických základov rastlinnej
Bratislava : Príroda, 1984
výroby
752
C
17806
440199 Rovderová, Marcela
Ekonomické informácie 2
Bratislava : SVŠT, 1984
753
C
17807
440201 Klimiková, Mária
Základy systémového inžinierstva : Vybrané state
Bratislava : SVŠT, 1984
754
C
17808
440203 Jakubíková, Barbara
Územné plánovanie 1
Bratislava : SVŠT, 1984
755
C
17809
440208 Wittlinger, Viktor
Mechanické súčiastky a systémy
Bratislava : SVŠT, 1984
756
C
17810
440211 Černík, Karol
Prenos dát pre odbor ASR
Bratislava : SVŠT, 1984
757
C
17811
440212 Makýš, Oto
758
C
17812
440217
759
C
17813
440220 Haas, Alexander
Analógové a hybridné počítače
Bratislava : SVŠT, 1984
760
C
17829
440324 Jurman, Jaroslav
Řízení výroby
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
761
C
17830
440325 Malec, Zdeněk
Konečně automaty
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
762
C
17832
440327 Bretschneider, Rudolf
Technologie cukrovarnictví - technologie cukroviniek
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
763
C
17865
440655 Flenerová, Helena
Čtení, psaní, jazyková a literární výchova v 1. ročníku
ZŠ pro slabozraké
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
764
C
17871
440662 Viniklář, Vladimír
Slovník základních výrazů ze strojírenství
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
765
C
17872
440663 Revenda, Miroslav
Tělesná výchova respiračně oslabené mládeže
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
766
C
17873
440664 Výrut, Karel
Programování minipočítačů v jazyce COBOL
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
767
C
17874
440665 Teplá, Hana
768
C
17876
440667 Urban, Alois
769
C
17877
440668 Zavíral, Jan
Ekonomika socialistického zemědělství
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
770
C
17880
440671 Laga, Josef
Fortran 4-FLWS PRO SM-4/20
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
771
C
17881
440673 Klíma, Jan
Ekonomika služeb
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
772
C
17882
440674 Chlumská, Eva
Základy lékařské francouzštiny
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
773
C
17883
440676 Drechsler, Richard
Teorie systémů a ekonomická kybernetika
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
Ateliérová tvorba z technológie stavieb : Plán
organizácue výstavby
Technické zariadenia budov pre študijný odbor E a
ASR
Nauka o zboží pro EVO : Stroje a přístroje pro
domácnost
Deskriptivní geometrie pro 3. ročník gymnázií se
zaměřením na matematiku
Bratislava : SVŠT, 1984
Bratislava : SVŠT, 1984
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
Metodická příručka k učebnice vlastivědy pro 5. ročník
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
zvláštní školy
Metodická příručka k učebnici Základy řeči pro 4.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
ročník ZŠ
774
C
17885
440678 Tichá, Milada
775
C
17887
440680 Štěpánková, Věra
776
C
17890
440683 Vosolsobě, Jan
Anorganická technologie
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
777
C
17893
440686 Jílek, Jaroslav
Ekonomická statistika pro EDS s příklady
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
778
C
17898
440694 Hlaváčik, Anton
779
C
17901
440702 Diersch, Helga
780
C
17904
440705 Isačenko, Aleksandr Vasil'jevič Přednášky z historické mluvnice ruského jazyka
Praha : Univerzita Karlova, 1952
781
C
17926
440945 Hampl, Arnošt
Morfologie hospodářských zvířat 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
782
C
17938
441025 Lér, Ondřej
Ekonomický rozměr a ekonomická úroveň evropských Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
zemí RVHP...
informací, 1984
783
C
17949
441043
Svatební obřady
784
C
17951
441063 Tupý, Karel
785
C
17952
441064 Havlová, Ivana
786
C
17953
441072 Kozák, Jan
Měření hluku a chvění 2
Praha : Dům techniky ČSVTS, 1983
787
C
17965
441395 Maár, Karol
Tvárniace zariadenia a ich automatizácia 2
Košice : Vysoká škola technická, 1983
788
C
17966
441396 Lipták, T.
Konštrukcie pozemných stavieb 1
Košice : Vysoká škola technická, 1983
789
C
17966
441717 Lipták, T.
Konštrukcie pozemných stavieb 1
Košice : Vysoká škola technická, 1983
790
C
17967
441397 Mihalič, Valér
Teória nových oceliarskych technológií
Košice : Vysoká škola technická, 1983
791
C
17968
441398 Kmeťová, Dagmar
Teória pyro, hydro a elektrometalurgie
Košice : Vysoká škola technická, 1983
792
C
17970
441400 Melcer, Viktor
Ateliérová tvorba 1,2
Košice : Vysoká škola technická, 1983
793
C
17970
441747 Melcer, Viktor
Ateliérová tvorba 1,2
Košice : Vysoká škola technická, 1983
794
C
17971
441687 Malindžák, Dušan
Automatizované systémy riadenia výrobných procesov Košice : Vysoká škola technická, 1983
Príručka pre účtovníctvo malých kultúrnych
príspevkových organizácií
Verben der Fortbewegung in der deutschen Sprache
der Gegenwart
Raboči listi do počatkovogo navčanja dlja 1. klassu
osnovnoj školi
Jazyková cvičení pro studující učitelství 1. stupně
základní školy
Bratislava : Alfa, 1984
Berlin : Akademie-Verlag, 1972
Ostrava : Krajské kulturní středisko, 1983
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
795
C
17971
441688 Malindžák, Dušan
Automatizované systémy riadenia výrobných procesov Košice : Vysoká škola technická, 1983
796
C
17976
441406 Novák, Pavol
Elektrické teplo
Košice : Vysoká škola technická, 1983
797
C
17976
441725 Novák, Pavol
Elektrické teplo
Košice : Vysoká škola technická, 1983
798
C
17976
441727 Novák, Pavol
Elektrické teplo 2
Košice : Vysoká škola technická, 1983
799
C
17976
441728 Novák, Pavol
Elektrické teplo 2
Košice : Vysoká škola technická, 1983
800
C
17976
441729 Novák, Pavol
Elektrické teplo 2
Košice : Vysoká škola technická, 1983
801
C
17976
441730 Novák, Pavol
Elektrické teplo 2
Košice : Vysoká škola technická, 1983
802
C
17977
441854 Levický, Dušan
Cvičenia z číslicovej a impulznej techniky 1
Košice : Vysoká škola technická, 1983
803
C
17977
441855 Levický, Dušan
Cvičenia z číslicovej a impulznej techniky 1
Košice : Vysoká škola technická, 1983
804
C
17978
441408 Hancin, Jozef
Teória tepelného spracovania odliatkov
Košice : Vysoká škola technická, 1983
805
C
17979
441409 Levický, Dušan
Mikroprocesorové systémy 1
Košice : Vysoká škola technická, 1983
806
C
17979
441744 Levický, Dušan
Mikroprocesorové systémy 1
Košice : Vysoká škola technická, 1983
807
C
17979
441745 Levický, Dušan
Mikroprocesorové systémy 1
Košice : Vysoká škola technická, 1983
808
C
17980
441829 Ondáš, Štefan
Stavebná tepelná technika
Košice : Vysoká škola technická, 1983
809
C
17980
441830 Ondáš, Štefan
Stavebná tepelná technika
Košice : Vysoká škola technická, 1983
810
C
17985
441417 Šmihula, Jaroslav František
Metodický průvodce k učebnici Fyzika pro 7. ročník
základní školy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
811
C
17987
441773 Mikuláš, M.
Ateliérová tvorba - horizontálne deliace konštrukcie
Košice : Vysoká škola technická, 1983
812
C
17987
441775 Mikuláš, M.
Ateliérová tvorba - horizontálne deliace konštrukcie
Košice : Vysoká škola technická, 1983
813
C
17994
441427 Boris, Miroslav
814
C
17995
441428 Boris, Miroslav
815
C
17998
441431 Strnišťová, Mária
Doprava v lomoch
Košice : Vysoká škola technická, 1983
816
C
17999
441432 Tomčo, Štefan
Využitie odpadového tepla
Košice : Vysoká škola technická, 1983
Metodický průvodce k Fyzice pro 6. ročník základní
školy
Metodický průvodce k učebnici matematiky pro 1.
ročník základní školy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
817
C
18015
441692 Takáč, Karol
Technológia povrchových úprav
Košice : Vysoká škola technická, 1984
818
C
18015
441693 Takáč, Karol
Technológia povrchových úprav
Košice : Vysoká škola technická, 1984
819
C
18016
441784 Bačkovská, Helena
Aplikačné programové vybavenie SPONA a HBOOK
Košice : Vysoká škola technická, 1984
820
C
18016
441785 Bačkovská, Helena
Aplikačné programové vybavenie SPONA a HBOOK
Košice : Vysoká škola technická, 1984
821
C
18017
441839 Góts, Ivan
Teória automatického riadenia 1
Košice : Vysoká škola technická, 1984
822
C
18017
441840 Góts, Ivan
Teória automatického riadenia 1
Košice : Vysoká škola technická, 1984
823
C
18020
441920 Míka, Vladimír
Chemické inženýrství
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
824
C
18021
441921 Hájek, Bohumil
Přehled základů středoškolské chemie
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
825
C
18024
441926 Hlaváčová, Jiřina
Struční přehled anglické mluvnice
Praha : SPN, 1984
826
C
18025
441929 Pekárek, Milan
827
C
18025
461029 Pekárek, Milan
828
C
18026
441930 Čeladník, Milan
Chemická laboratorní technika
Praha : SPN, 1984
829
C
18027
441931 Hejč, Ladislav
Ruská textová cvičebnice pro studující matematiky
Praha : SPN, 1984
830
C
18028
441932 Jaroslav Barták
Užití diferenciálních rovnic
Praha : SPN, 1984
831
C
18029
441934 Dvořák, Miroslav
Příjem a pohyb minerálních látek v rostlině
Praha : SPN, 1984
832
C
18030
441935 Amort, Čestmír
Československo-sovětské vztahy v údobí 1938-1943
Praha : SPN, 1984
833
C
18031
441936 Linhart, Josef
834
C
18032
441938 Lada, Stanislav
835
C
18033
441939 Matovič, Anton
Nauka o dřevě
Praha : SPN, 1984
836
C
18034
441940 Ledvina, Miroslav
Úvod do studia lékařské biochemie
Praha : SPN, 1984
837
C
18035
441941
Praktická cvičení z lékařské fysiologie
Praha : SPN, 1984
Soubor pramenů a dokumentů k právní problematice
Praha : SPN, 1984
péče o životní prostředí 1
Soubor pramenů a dokumentů k právní problematice
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
péče o životní prostředí 2
Procesy učení v počátečním čtení a psaní. : Na pomoc
Praha : SPN, 1984
zaostávajícím čtenářům
Texty k pracovní výchově osob vyžadujících zvláštní
Praha : SPN, 1984
péči
838
C
18036
441942 Šilhan, Oto
Úvod do studia oboru vědeckotechnické informace
Praha : SPN, 1984
839
C
18037
441943
Základy soudního lékářství
Praha : SPN, 1984
840
C
18046
441963 Balatka, Sláva
Inženýrská statistika
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
841
C
18050
441981 Bublová, Marie
Učebnice bulharštiny 1
Praha : SPN, 1984
842
C
18050
467675 Bublová, Marie
Učebnice bulharštiny 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
843
C
18051
441983 Lešetický, Ladislav
Organická syntéza
Praha : SPN, 1984
844
C
18052
441985 Kašpárek, Helmut
Learn to speak English trough speaking 1
Praha : SPN, 1984
845
C
18052
441986 Kašpárek, Helmut
Learn to speak English trough speaking 2
Praha : SPN, 1984
846
C
18052
441987 Kašpárek, Helmut
Learn to speak English trough speaking 3
Praha : SPN, 1984
847
C
18052
441988 Kašpárek, Helmut
Learn to speak English trough speaking 4
Praha : SPN, 1984
848
C
18055
441992 Rejzek, Vladimír
El Mundo Hispano
Praha : SPN, 1984
849
C
18056
441993
Slovník slovanských spisovatelů
Praha : SPN, 1984
850
C
18057
441995 Siblík, Josef
Dějiny finančních institucí
Praha : SPN, 1984
851
C
18058
441996 Robovská, Helena
Problematika rozvojových zemí anglofónní oblasti
Praha : SPN, 1984
852
C
18059
441997
Lepidla a tmely na bázi epoxidů a akrylátů : Sborník
přednášek Dny nové techniky
Brno : Lachema, 1984
853
C
18067
442005 Čajka, Josef
Teorie obvodů 2
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1982
854
C
18068
442006 Dvořáček, Jiří
Strukturní modely průmyslu 2.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982
855
C
18069
442034
Speciální chirurgie 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
856
C
18069
442035
Speciální chirurgie 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
857
C
18069
442036
Speciální chirurgie 3
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
858
C
18069
442037
Speciální chirurgie 4
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
859
C
18069
442038
Speciální chirurgie 4
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
860
C
18085
442204 Kacr, Josef
Úvod do teorie řízení ekonomických systémů
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
861
C
18104
442360
Handbuch der inneren Erkrankungen 5
Jena : Gustav Fischer Verlag, 1985
862
C
18104
470096
Handbuch der inneren Erkrankungen 1
Jena : Gustav Fischer Verlag, 1985
863
C
18104
474623
Handbuch der inneren Erkrankungen 1, 2
Jena : Gustav Fischer Verlag, 1985
864
C
18116
442453
Electron Microscopy in Human Medicine 3
London : McGraw-Hill Intarnational Book Company, 1981
865
C
18116
442454
Electron Microscopy in Human Medicine 4
London : McGraw-Hill Intarnational Book Company, 1981
866
C
18116
442455
Electron Microscopy in Human Medicine 5
London : McGraw-Hill Intarnational Book Company, 1981
867
C
18116
442456
Electron Microscopy in Human Medicine 10
London : McGraw-Hill Intarnational Book Company, 1981
868
C
18126
442524 Janout, Jiří
Náklady a hospodárnost podniku
Praha : SPN, 1984
869
C
18127
442525 Křístek, Jaroslav
Ochrana lesů 1
Praha : SPN, 1984
870
C
18128
442526 Kityza, Jaromír
Biochemie
Praha : SPN, 1984
871
C
18129
442529 Herber, Vladimír
Cvičení z hydrologie
Praha : SPN, 1984
872
C
18131
442531 Novák, Vítězslav
Analýza v komplexním oboru
Praha : SPN, 1984
873
C
18132
442532 Martincová, Olga
Materiály ke skladbě spisovné češtiny
Praha : SPN, 1984
874
C
18134
442534 Karpenko, Vladimír
Řešené příklady z fyzikální chemie pro biology
Praha : SPN, 1984
875
C
18135
442535 Hurt, Jan
Teorie spolehlivosti
Praha : SPN, 1984
876
C
18137
442537 Zahradníková, Hana
Nauka o zboží pro EZO : Textilní a oděvní zboží á
Praha : SPN, 1984
877
C
18138
442538 Sova, Václav
Plánování životní úrovně
Praha : SPN, 1984
878
C
18139
442539 Spazier, Jiří
Provozní spolehlivost strojů pro obor provoz a
ekonomika zemědělství
Praha : SPN, 1984
879
C
18160
441984
Občanské právo 1
Praha : SPN, 1984
880
C
18160
442527
Občanské právo 2
Praha : SPN, 1984
881
C
18170
442631
Fyzika 1
Praha : SNTL, 1984
882
C
18171
442632 Denk, Zdeněk
Design v architektuře
Praha : SNTL, 1984
883
C
18176
442637 Harna, Zdeněk
Technická mechanika pro silnoproudý obor FE
Praha : SNTL, 1984
884
C
18177
442638 Lapčík, Josef
Použití počítaču v silnoproudé elektrotechnice
Praha : SNTL, 1984
885
C
18178
442639 Píštěk, Václav
Aplikovaná mechanika
Praha : SNTL, 1984
886
C
18180
442641 Poživil, Jaroslav
Sbírka příkladu z výpočetní techniky
Praha : SNTL, 1984
887
C
18181
442642 Skála, Zdeněk
Termokinetika spalování
Praha : SNTL, 1984
888
C
18205
443274 Fabianová, Irena
Slabikář
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
889
C
18209
443284 Černý, Miroslav
Elektrické pohony
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
890
C
18222
443298 Rippl, Václav
Tapetujeme
Bratislava : Alfa, 1984
891
C
18222
443966 Rippl, Václav
Tapetujeme
Bratislava : Alfa, 1984
892
C
18224
443300
Názvosloví anorganické chemie
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
893
C
18226
443338
Teória riadenia : Príklady a cvičenia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
894
C
18230
443350 Štěrba, Stanislav
Hydroenergetika : Vybrané state
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
895
C
18231
443353 Kopecký, Miroslav
Občianske budovy : Prechodné ubytovanie a
stravovanie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
896
C
18232
443356 Sokol, Dušan
Sociológia v architektúre a urbanizme
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
897
C
18234
443362 Nepraš, Ivan
Meranie a kontrola v elektrotechnológii
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
898
C
18235
443365 Slaninka, Pavel
Káblová technika 2 : Teória oznamovacích káblov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
899
C
18236
443368 Palušová, Darina
Ekonomika a riadenie výstavby : Návody na cvičenia
pre architektov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
900
C
18237
443371 Trávniček, František
Dynamika stavebných konštrukcií : Príklady 1.
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
901
C
18241
443383 Izakovič, Anton
Elektrotechnika a elektrifikácia 2
Bratislava : Príroda, 1984
902
C
18242
443384 Špaček, Antonín
Zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
Nitra : VŠ poľnohospodárska, 1984
2
903
C
18243
443389 Petřvalský, Vladimír
Návody na cvičenia z náuky o životnom prostredí
Nitra : VŠ poľnohospodárska, 1984
904
C
18246
443401 Kováč, Ľubomír
Veľkovýrobná technológia chovu ošípaných
Bratislava : Príroda, 1984
905
C
18247
443404 Bátora, Bohumil
Diplomová špecializácia
906
C
18271
443559
907
C
18272
443560
908
C
18273
443561
909
C
18274
443562
910
C
18276
443573 Hanák, Mirko
Kde louky nejvíc voní
Praha : Albatros, 1984
911
C
18285
443597 Kašpar, Jiří,
Ekonomika služeb
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
912
C
18304
443712 Korvas, František
Mechanizace a provádění staveb 2
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
913
C
18311
443720 Břoušek, Miloš
Mechanizace a provádění inženýrských staveb
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
914
C
18314
443737 Minárik, Jozef
Staršia svetová literatúra
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
915
C
18316
443745 Trubenová, Edita
916
C
18316
450149 Trubenová, Edita
917
C
18316
466732 Trubenová, Edita
918
C
18316
522154 Trubenová, Edita
919
C
18320
443758 Minárik, Jozef
920
C
18324
443776 Cúth, Juraj
921
C
18324
502377 Cúth, Juraj
922
C
18327
466774 Žibritová, Gabriela
923
C
18327
466775 Žibritová, Gabriela
924
C
18330
443804
Algoritmizace pracovněprávních a mzdových předpisů
1
Algoritmizace pracovněprávních a mzdových předpisů
2
Algoritmizace pracovněprávních a mzdových předpisů
3
Algoritmizace pracovněprávních a mzdových předpisů
6
Štylistika nemeckého jazyka pre študentov
prekladateľstva a tlmočníctva
Štylistika nemeckého jazyka pre študentov
prekladateľstva a tlmočníctva
Štylistika nemeckého jazyka pre študentov
prekladateľstva a tlmočníctva
Štylistika nemeckého jazyka pre študentov
prekladateľstva a tlmočníctva
Úvod do štúdia staršej slovenskej literatúry : Literárne
texty
Praktické cvičenia z medzinárodného práva
súkromného a medzinárodného práva
Praktické cvičenia z medzinárodného práva
súkromného a medzinárodného práva
Chrestomatia k predmetu Sociálna komunikácia
poznania
Chrestomatia k predmetu Sociálna komunikácia
poznania
Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 1
Bratislava : Príroda, 1984
Praha : Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, 1983
Praha : Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, 1983
Praha : Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, 1983
Praha : Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, 1983
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
Bratislava : Pravda, 1984
925
C
18330
443807
Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 1
Bratislava : Pravda, 1984
926
C
18330
446007
Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 5
Bratislava : Pravda, 1984
927
C
18330
446011
Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 2
Bratislava : Pravda, 1984
928
C
18330
446013
Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 2
Bratislava : Pravda, 1984
929
C
18330
446818
Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 3
Bratislava : Pravda, 1984
930
C
18330
446819
Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 3
Bratislava : Pravda, 1984
931
C
18330
446828
Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 4
Bratislava : Pravda, 1984
932
C
18330
447920
Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 4
Bratislava : Pravda, 1984
933
C
18330
445003
Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 5
Bratislava : Pravda, 1984
934
C
18331
443809 Zankov, L. V.
Antologie textů z didaktiky 3
Praha : SPN, 1984
935
C
18331
447153 Zankov, L. V.
Antologie textů z didaktiky 3
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
936
C
18334
443812 Máca, Bohuslav
Cvičení z fyziky pro nefyzikální obory
Praha : SPN, 1984
937
C
18335
443813 Hanáková, Milada
Exercices lexicaux 1
Praha : SPN, 1984
938
C
18335
519703 Hanáková, Milada
Exercices lexicaux 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
939
C
18336
443814 Michálek, Jaroslav
Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické
štatistiky
Praha : SPN, 1984
940
C
18338
443816 Krajíček, Libor
Geografie průmyslu
Praha : SPN, 1984
941
C
18339
443817 Pantlíková, Milada
Ruština pro právníky
Praha : SPN, 1984
942
C
18340
443818 Koza, Richard
Investiční výstavba a VTR ve spojích
Praha : SPN, 1984
943
C
18341
443819 Hájková, Eva
Cvičení ze stylistiky
Praha : SPN, 1984
944
C
18342
443820 Hronová, Stanislava
Ekonomická statistika 1
Praha : SPN, 1984
945
C
18342
475630 Hronová, Stanislava
Ekonomická statistika 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
946
C
18347
526867
Katalóg projektov rodinných domov
Bratislava : Alfa, 1970
947
C
18348
443845 Drgonec, Ján
Dermatovenerológia s praktikom pre pediatrov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
948
C
18349
443848 Brozman, Branko
Praktické cvičenia z fyziológie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
949
C
18350
451426 Kepeller, Karol
Učebné texty na praktické cvičenia z histológie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
950
C
18352
443865 Nemec, Pavel
Mikrobiologická a biochemická technológia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1983
951
C
18353
450259 Berendi, Ľudovít
Repetitórum chémie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
952
C
18353
457668 Berendi, Ľudovít
Repetitórum chémie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
953
C
18360
445865 Schildhauer, Johannes
Die Hanse : Geschichte und Kultur
Leipzig : Edition Leipzig, 1984
954
C
18365
444458 Piro, Bohuš
Zakládání a údržba zeleně
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
955
C
18368
444462 Vala, Miroslav
Instrukcija po obsluživaniju
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
956
C
18368
444463 Vala, Miroslav
Instrukcija po obsluživaniju
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
957
C
18374
444469 Veselý, Jaroslav
Technologie dopravy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
958
C
18379
444475 Gyurgyová, Valéria
Felaldatlapok
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984
959
C
18381
444477
960
C
18385
444481 Říha, Josef
961
C
18386
444482 Činčerová, Alena
Úvod do fyziologie rostlin
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
962
C
18387
444483 Jiřík, Vlastimil
Dialektika kinematografického obrazu a malířského
díla
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
963
C
18388
444484 Jílek, Jaroslav
Úlohy z národohospodářských statistických analýz
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
964
C
18389
445825 Bartko, Ondrej
965
C
18395
966
C
18398
444494 Prokeš, Vladimír
Praktikum z elektroniky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
967
C
18400
444496
Navrhování přístrojů s integrovanými obvody
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
Měřící technika v technické kontrole, Plzeň, 13.-14.
června 1984
Kritéria pro posuzování investic z hlediska životního
prostředí
Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku stredných
pedagogických škôl
Obrázky a písmenká pro 1. ročník základní školy pro
444491 Flenerová-Wagnerová, Helena
slabozraké
Plzeň : Dům techniky ČSVTS, 1984
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1983
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
968
C
18401
444497 Cipra, Tomáš
Ekonometrie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
969
C
18402
444498 Dejmek, Bohumír
Tvoření a stavba slov s cvičeními pro studenty
pedagogické fakulty
Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1983
970
C
18403
444499 Bergerová, Růžena
Syntaktická cvičení
Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1982
971
C
18404
444500 Bican, Ladislav
Sbírka úloh z algebry pro učitelské studium
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
972
C
18405
444501 Bešta, Theodor
Polština pro Čechy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
973
C
18406
444502 Eichler, Jaroslav
Mechanika zemín
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
974
C
18407
444503 Ertinger, Zdeněk
Signály a soustavy
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
975
C
18410
444506 Nezkusil, Ladislav
Dějiny společenských teórií
Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1983
976
C
18411
444507
Metodický pruvodce k matematice
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
977
C
18415
444512 Janovská, Jarmila
Tělesná výchova předškolního dítěte
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
978
C
18416
444513 Jarotková, Hana
Chrestomanija po stranovedeniju SSSR
Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1983
979
C
18417
444514 Holubcová, Milada
Základy francouzské mluvnice
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
980
C
18420
444626
Studien zum Buch- und Bibliothekswesen
Leipzig : Bibliographisches Institut, 1983
981
C
18429
487384
Bauten unter Denkmalschutz
Berlin : Berlin-Information, 1982
982
C
18435
444703 Mocko, Zdenko
Ekonomická geografia
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
983
C
18435
457537 Mocko, Zdenko
Ekonomická geografia
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
984
C
18435
457540 Mocko, Zdenko
Ekonomická geografia
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
985
C
18436
444706 Majerová, E.
Automatizácia účtovníctva : Koncepcia v rámci
projektov ASR
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
986
C
18440
444719 Gajdošík, Ivan
Expertízne prognostické metódy
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
987
C
18441
444721
988
C
18441
445408
989
C
18441
445420
Anglický jazyk : Odborné texty z anglického jazyka pre
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
poslucháčov FESCR
Anglický jazyk : Odborné texty z anglického jazyka pre
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
poslucháčov FESCR
Anglický jazyk : Odborné texty z anglického jazyka pre
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
poslucháčov FESCR
990
C
18441
445422
Anglický jazyk : Odborné texty z anglického jazyka pre
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
poslucháčov FESCR
991
C
18444
444730 Kováč, Viliam
Balenie, preprava a skladovanie tovaru
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
992
C
18445
444733 Vojtko, Daniel
Sociálna štatistika
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
993
C
18448
444757 Čunderlík, Vladimír
Technológia živočíšnej výroby
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
994
C
18450
444762 Vorlíčková, Jana
Teória investícií
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
995
C
18454
457562 Repka, Ján
Základy tovaroznalectva : Priemyselný tovar
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
996
C
18458
444806 Háčiková, Milada
Rozbor hospodárskej činnosti
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
997
C
18459
444807 Kobyda, František
Informačné systémy podniku
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
998
C
18460
444810 Bojdanová, Slávka
Základy štatistickej indukcie v príkladoch
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
999
C
18461
444813 Schenková, Emília
Telesná výchova : Cvičením a dietou proti nadmernej
váhe
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1000
C
18462
444818 Krajčoviech, Milan
Využitie výpočtovej techniky v ekonomike práce
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1001
C
18463
444820 Grznár, Miroslav
Prognózovanie a plánovanie v poľnohospodárstve :
Materiály k cvičeniam
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1002
C
18465
445328 Baxa, Štefan
Organizácia a technika služieb cestovného ruchu 1
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
1003
C
18465
445341 Baxa, Štefan
Organizácia a technika služieb cestovného ruchu 1
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
1004
C
18466
444831 Slobodník, Bartolomej
Obchodná technológia
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1005
C
18468
444837 Šimončič, Stanislav Igor
Teória a prax riadenia v zahraničí : Vybrané otázky
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1006
C
18469
445366 Mateides, Alexander
Technológia a technika vybraných služieb : Návody na
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
praktické cvičenia
1007
C
18471
444849 Hlavatá, Irena
Vybrané problémy financií : Úhrnné finančné vzťahy
1008
C
18472
445480 Gúčik, Marian
1009
C
18473
444858 Moravčík, Vladimír
1010
C
18474
445404 Patúš, Peter
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
Ekonomika cestovného ruchu : Praktikum k
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
ekonomike podnikov k
Organizácia a plánovanie pracovných procesov v
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
poľnohospodárstve : Cvičenia
Výstavba materiálno-technickej základne cestovného
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
ruchu
1011
C
18475
444864 Sopira, Andrej
Ruský jazyk v zahraničnom obchode
1012
C
18476
444867 Schniererová, Lýdia
Technológia a technika výroby v spoločnom stravovaní Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1013
C
18476
445468 Schniererová, Lýdia
Technológia a technika výroby v spoločnom stravovaní Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1014
C
18476
445475 Schniererová, Lýdia
Technológia a technika výroby v spoločnom stravovaní Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1015
C
18476
486972 Schniererová, Lýdia
Technológia a technika výroby v spoločnom stravovaní Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1016
C
18477
444869 Tuhárska, E.
Matematické metódy v riadení investičnej výstavby
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1017
C
18479
457526 Kováč, V.
Základy tovaroznalectva
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1018
C
18500
445246 Dyljuk, Je.
Pust' vsegda budet solnce! : Russkij jazyk v pionerskich
Praha : Lidové nakladatelství, 1984
lageriach SČSD
1019
C
18523
445279 Freml, Václav
Předtisky pro nácvik normalizované úpravy dopisů
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1020
C
18526
445374 Mončeková, Elena
Anglický jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
1021
C
18526
445375 Mončeková, Elena
Anglický jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
1022
C
18526
445376 Mončeková, Elena
Anglický jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1983
1023
C
18527
445433 Ambrosová, Ida
1024
C
18527
445437 Ambrosová, Ida
1025
C
18527
445438 Ambrosová, Ida
1026
C
18527
445460 Ambrosová, Ida
1027
C
18527
445461 Ambrosová, Ida
1028
C
18528
445500 Kopšo, Emil
Geografia cestovného ruchu : Vybrané kapitoly
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1029
C
18528
445503 Kopšo, Emil
Geografia cestovného ruchu : Vybrané kapitoly
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1030
C
18528
445511 Kopšo, Emil
Geografia cestovného ruchu : Vybrané kapitoly
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1031
C
18528
449070 Kopšo, Emil
Geografia cestovného ruchu : Vybrané kapitoly
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
Nemecký jazyk : odborné texty pre poslucháčov FESCR
1
Nemecký jazyk : odborné texty pre poslucháčov FESCR
1
Nemecký jazyk : odborné texty pre poslucháčov FESCR
1
Nemecký jazyk : odborné texty pre poslucháčov FESCR
2
Nemecký jazyk : odborné texty pre poslucháčov FESCR
2
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1032
C
18534
445644 Mezník, Ivan
Matematika 4 pro ASŘ
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1033
C
18535
445645 Kubíček, Milan
Výpočtový seminář : Numerické metody pro řešení
diferenciálních rovnic
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1983
1034
C
18536
445646 Hanousek, Karel
Radioelektronická zařízení
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1035
C
18537
445647 Kos, Josef
Ateliérová tvorba 4. : Požární bezpečnost staveb
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1036
C
18538
445648 Pala, Jiří
Telemetrie a přenos dat
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1037
C
18539
445649 Novotný, Karel
Výrobní stroje : Část 1 - Tváření
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1038
C
18540
445650 Kohout, Jiří
Technologie montovaných staveb 1.
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1039
C
18544
445656 Kolář, Zdeněk
Analýza vyučovacího procesu
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1040
C
18545
445657 Koudela, Jiří
Metodika vyučování podnikové ekonomice 2.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1041
C
18547
445660 Hladík, Arnošt
Teoretická mechanika
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1042
C
18548
445661 Konečná, Marika
Základy ekonomiky podniků místního hospodářství a
výrobních družstev
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1043
C
18549
446721 Kolendowicz, Tadeusz
Stavební mechanika pro architekty
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1044
C
18549
448744 Kolendowicz, Tadeusz
Stavební mechanika pro architekty
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1045
C
18551
445667 Voráček, Jan
Matematická analýza 3.
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1046
C
18552
445668 Závacký, Milan
Dokumenty
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1047
C
18557
445674 Beneš, Pavel
Projekce experimentů ve výuce chemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1048
C
18559
445676 Říčný, Václav
Televízní technika
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1049
C
18562
445680 Šrein, Zdeněk
Plánovaní investic a vědeckotechnického rozvoje
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1050
C
18563
445681 Srb, Václav
Anorganická technologie 4. : Elektrolytická výroba
anorganických látek
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1051
C
18564
445682 Sládeček, Vladimír
Hydrobiologie
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1052
C
18566
445685 Popíšil, Jiří
Elektronika a přenos zpráv
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1053
C
18567
445686 Šubrt, Jaroslav
Elektronické pohony a výkonová elektronika
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1054
C
18568
445687 Vymazal, Jiří
Masová komunikace a její prostředky ve výchově a
vzdělávaní dospělých
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1055
C
18575
445888 Ilkovič, Vladimír
Transportné a povrchové javy v tuhých látkoch
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1056
C
18577
445900 Smik, Ladislav
Špeciálna didaktika chémie
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1057
C
18577
445903 Smik, Ladislav
Špeciálna didaktika chémie
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1058
C
18582
446056 Nováková, Hana
Zemědělská technologie pro 4. ročník gymnázií
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1984
1059
C
18585
446059 Kroužek, Jiří
Technika administrativy 1 pro 1. ročník SEŠ a pro 1. a
2. ročník SŠSP a SKŠ
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1060
C
18589
446069 Šmahelová, Helena
Lenka a Bob
Praha : Albatros, 1983
1061
C
18590
446070 Vampola, Jozef
Technické příručky 8
Praha: Státní výzkumný ústav pro stavbu stroju, 1984
1062
C
18591
446071 Rosa, Josef
Automatizované systémy řízení technologických
procesů
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1063
C
18594
446074
Školní atlas světových dějin
Praha : Geodetický a kartografický podnik, 1983
1064
C
18622
446254 Jelínková, Věra
1065
C
18623
446255 Laurent, Jiří
1066
C
18624
446256 Halatová, J.
1067
C
18625
446257 Daniel, Vladimír
1068
C
18626
446258 Dyba, Karel
1069
C
18627
446259 Dušek, Karel
1070
C
18628
446260 Štouračová, Judita
1071
C
18629
446261 Waisová, Hana
1072
C
18630
446262
1073
C
18630
460304
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1984
Ekologické problémy měst ve vazbě na energetické
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
hospodářství
informací, 1984
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
Možnosti hospodárskeho využití odpadu
informací, 1984
Vliv elektroniky na rozvoj a uplatnění strojírenské
Praha : Ústav vědeckých, technických a ekonomických
výrobní a manipulační techniky
informací, 1984
Praha : Ústav vědeckých, technických a ekonomických
Postavení ČSSR ve světové ekonomike
informací, 1984
Stavební hmoty a výrobky pro vyšší tepelnou ochranu Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
staveb
informací, 1984
Vliv vědeckotechnického rozvoje na strukturu
Praha : Ústav vědeckých, technických a ekonomických
mezinárodního obchodu
informací, 1984
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
Vědeckotechnický potenciál a vědní politika Jugoslávie
informací, 1984
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
Směry vědeckotechnického rozvoje ve strojírenství
informací, 1984
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
Směry vědeckotechnického rozvoje ve strojírenství 2
informací, 1984
Investiční činnosť v Rakousku a NSR
1074
C
18630
471463
Směry vědeckotechnického rozvoje ve strojírenství 2
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1984
1075
C
18644
446411 Hronová, Karla
Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku
zahraničních studentů
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
18653
446653
Perspektivy rozvoje zemědelství v zemích RVHP
Praha : ÚVTEI, 1984
1076 C
1077
C
18654
446636 Vavřín, Petr
Číslicová řídící technika
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1078
C
18661
446644
Plánování nových obytných souboru v ČSSR a NDR
Praha : Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1984
1079
C
18668
447004 Berka, Josef
Stavitelství 1.
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1080
C
18669
447011 Doleček, Josef
Strojníctvo
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984
1081
C
18670
447012
Základní dokumenty o reformě všeobecně
vzdělávacího a odborného školství v SSSR
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1082
C
18678
447032 Peter, Pavel,
Priehrady
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1083
C
18679
447035 Turček, Peter
Mechanika zemín a zakladanie stavieb : Príklady a
závody na cvičenia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1084
C
18680
447038 Košuk, Karol
Matematika : Zbierka úloh zo sférickej trigonometria
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1085
C
18681
447042
Hydraulika : Návody na laboratórne cvičenia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1086
C
18682
447045 Chladný, Eugen
Kovové mosty : Výpočet roštových trámov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1087
C
18683
447048 Gál, Peter
Územné plánovanie 3. : Územné plánovanie
regionálnych štruktúr
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1088
C
18684
447051 Cirák, Július
Bioelektronika : Návody na cvičenia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1089
C
18685
447054 Bartová, Zuzana
Teória merania 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1090
C
18686
447057 Gál, Peter
Regionálne štruktúry
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1091
C
18687
447060 Havránková, Blažena
Občianske budovy : Budovy pre obchod
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1092
C
18688
447063 Klepsatel, František
Mechanika hornín a inžinierska geológia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1093
C
18689
447065
Mechanika a termodynamika : Zbierka príkladov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1094
C
18690
447069 Valášek, Jaroslav
Technické zariadenie budov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
Teória merania 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, Elektrotechnická
fakulta, 1984
1095
C
18691
447072 Bajcsy, Július
1096
C
18694
447081 Imriška, Ladislav
1097
C
18695
447084 Baláž, Ivan
1098
C
18696
447085 Vlček, Karol
Realizácia stavieb a súborov 1
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1099
C
18696
483607 Vlček, Karol
Realizácia stavieb a súborov 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1100
C
18698
447093 Puškáš, Július
Denné osvetlenie : Stavebná fyzika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1101
C
18699
447094 Wittlinger, Viktor
Mechanické súčiastky a systémy : Príklady
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1102
C
18709
447144
Průmyslová technologie : spotřební průmysl
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1103
C
18715
447150 Pravdová, Marie
Materiály k francouzské konverzaci
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1104
C
18716
447151 Šperlich, Adolf
Studie a cvičení z organizace a řízení výroby
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1105
C
18721
447157 Pelikán, Jan
Automatizace výpočtů
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1106
C
18722
447158 Pivoňka, Karel
Automatizované systémy řízení v dopravě
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1107
C
18735
486718
Russkij semantičeskij slovar
Moskva : Nauka, 1982
1108
C
18735
504108
Russkij semantičeskij slovar
Moskva : Nauka, 1982
1109
C
18737
447404 Daněk, Jan
Dopravní provoz železnic
Bratislava : Alfa, 1984
1110
C
18740
447413 Jankovský, Vladimír
Elektrické stroje pre automatizáciu a reguláciu
Bratislava : Alfa, 1984
1111
C
18741
450080 Šertler, Hynek
Kovové konštrukcie a mosty
Bratislava : Alfa, 1984
1112
C
18743
482006 Székely, Juraj
Teoretická elektrotechnika 2
Bratislava : Alfa, 1984
1113
C
18743
482007 Székely, Juraj
Teoretická elektrotechnika 2
Bratislava : Alfa, 1984
1114
C
18747
450087 Matějka, Bohuslav
Technológia valivých ložísk - obrábanie
Bratislava : Alfa, 1984
1115
C
18753
447440 Vargová, Elena
Návody na cvičenia zo záhradníctva
Bratislava : Príroda, 1984
1116
C
18754
447443 Švihra, J.
Návody na cvičenia z biológie poľnohospodárskych
rastlín
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
Operačné systémy počítača EC 1010 : Používateľská
príručka
Výberový predmet 3 - vybrané state z kovových
konštrukcií 3
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
Mechanizácia rastlinnej výroby : Úlohy a metodiky
cvičení
Mechanizácia rastlinnej výroby : Úlohy a metodiky
cvičení
1117
C
18756
447451 Frančák, Ján
Bratislava : Príroda, 1984
1118
C
18756
447452 Frančák, Ján
1119
C
18757
447455 Kabina, P.
Odvodňovanie pôdy 1
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
1120
C
18758
447458 Uhlár, Jozef
Návody na cvičenia zo všeobecnej zootechniky
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
1121
C
18759
447461 Novák, Štefan
Časti strojov : Návody na cvičenia
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
1122
C
18760
447464 Šesták, Jozef
Technická mechanika : Návody na cvičenia
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
1123
C
18761
447466 Antal, Jaroslav
Ochrana pôdy a lesotechnické meliorácie 2
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
1124
C
18762
447470 Gomboš, Ján
Poľnohospodárske meliorácie
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
1125
C
18763
447473 Kažimír, Ladislav
Návody na cvičenia z mliekárstva a hodnotenia
živočíšnych produktov
Bratislava : Príroda Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska,
1984
1126
C
18764
447476 Krajčírová, Zuzana
Návody na cvičenia z hydrológie
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
1127
C
18765
447479 Brányiková, Irena
Návody na cvičenia z geodézie
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
1128
C
18766
447482 Jech, Ján
Stroje pre rastlinnú výrobu
Bratislava : Príroda Nitra : VŠP, 1984
1129
C
18767
447484
Pedagogická encyklopédia Slovenska 1
Bratislava : Veda, 1984
1130
C
18767
447530
Pedagogická encyklopédia Slovenska 1
Bratislava : Veda, 1984
1131
C
18767
479394
Pedagogická encyklopédia Slovenska 2
Bratislava : Veda, 1984
1132
C
18767
580800
Pedagogická encyklopédia Slovenska 1
Bratislava : Veda, 1984
1133
C
18767
580802
Pedagogická encyklopédia Slovenska 1
Bratislava : Veda, 1984
1134
C
18767
580803
Pedagogická encyklopédia Slovenska 2
Bratislava : Veda, 1984
1135
C
18767
580804
Pedagogická encyklopédia Slovenska 2
Bratislava : Veda, 1984
1136
C
18767
580806
Pedagogická encyklopédia Slovenska 2
Bratislava : Veda, 1984
1137
C
18786
458431 Ondrejka, Kliment
Výber z absolventských prác choreografov 2
Bratislava : Osvetový ústav, 1984
1138
C
18799
448085 Trůneček, Jan
Automatizacea řízení provozu elektráren c
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1139
C
18800
448086 Švábenský, Zdeněk
Kybernetika
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
Bratislava : Príroda, 1984
1140
C
18803
448090 Relligová, Renée
Ateismus a světonázorová výchova : Výběrová
bibliografie
Ostrava : Státní vědecká knihovna, 1984
1141
C
18810
448098 Kadrnožka, Jaroslav
Teorie proudových strojů
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1142
C
18811
448099 Brandštetr, Jiří
Chemie a stavební hmoty
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1143
C
18821
451743 Barna, K.
Základy lekárskej chémie
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984
1144
C
18821
451744 Barna, K.
Základy lekárskej chémie
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984
1145
C
18821
492664 Barna, K.
Základy lekárskej chémie
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984
1146
C
18831
484663 Volk, Waltraud
Dresden : Historische Strassen und Plätze heute
Berlin : Verlag für Bauwesen, 1984
1147
C
18838
448956 Kšica, Miroslav
Výpravy za pravekým umením
Bratislava : Obzor, 1984
1148
C
18838
449223 Kšica, Miroslav
Výpravy za pravekým umením
Bratislava : Obzor, 1984
1149
C
18840
448304 Kotlaba, František
Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů
Praha : Academia, 1984
1150
C
18842
448258 Fischer, Václav
Elce pelce kotrmelce
Praha : Supraphon, 1982
1151
C
18848
448401 Mistrík, Jozef
Jazyk a reč
Bratislava : Mladé letá, 1984
1152
C
18848
448403 Mistrík, Jozef
Jazyk a reč
Bratislava : Mladé letá, 1984
1153
C
18848
449116 Mistrík, Jozef
Jazyk a reč
Bratislava : Mladé letá, 1984
1154
C
18939
449032 Lovíšek, Ján
Pružnosť, pevnosť a plasticita
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1155
C
18941
449038 Hodák, Tomáš
Využitie vodnej energie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1156
C
18942
449042 Hüttner, Ľudovít
Elektrické prístroje
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1157
C
18943
449043 Hyánek, Ľubomír
Čistota vôd
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1158
C
18944
449048 Imriška, Ladislav
Výpočtové systémy
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1159
C
18945
449050 Ferjenčík, Pavel
Diplomový seminár
Bratislava : Slovenská vyoská škola technická, 1984
1160
C
18946
449053 Minársky, Eduard
Technológia výroby elektronických prístrojov : Návody
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
na cvičenia
1161
C
18948
449059 Hábovčík, Peter
Lasery a fotodetektory
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1162
C
18949
449061 Svitková, Mária
Jazyk nemecký : odborné texty pre FNH
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1163
C
18954
449082 Martinová, Georgína
Medzinárodné financie a Medzinárodné peňažné
inštitúcie
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1164
C
18956
449087 Osvaldová, Lívia
Motivačné procesy
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1165
C
18959
449096 Ambrosová, Ida
Nemecký jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1166
C
18959
449589 Ambrosová, Ida
Nemecký jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1167
C
18959
449590 Ambrosová, Ida
Nemecký jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1168
C
18961
449102 Vybíralová, Júlia
Technológia - rastlinná výroba : Praktikum
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1169
C
18965
449529 Izakovičová, Margita
Pre šikovné ruky
Bratislava : Alfa, 1985
1170
C
18965
526563 Izakovičová, Margita
Pre šikovné ruky
Bratislava : Alfa, 1985
1171
C
18974
449056 Bízik, Juraj
Teória riadenia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1172
C
19030
450618 Váchová, Helena
Experimentální ověřování nového pojetí přípravy na
středních odborných školách
Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1984
1173
C
19061
449923 Jágr, Miloslav
Osmý trpaslík pana Háby
Praha : Albatros, 1984
1174
C
19062
449924 Čarek, Jan
Čarokruh
Praha : Albatros, 1984
1175
C
19063
449925 Sládek, Josef Václav
Zlaté slunce, bílý den : Výbor z díla
Praha : Albatros, 1984
1176
C
19083
450090 Málik, Ladislav
Mechanické a hydraulické prevody
Bratislava : Alfa, 1984
1177
C
19084
451159 Drgonec, Ján
Dermatovenerológia a praktikum pre pediatrov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1178
C
19084
457671 Drgonec, Ján
Dermatovenerológia a praktikum pre pediatrov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1179
C
19086
450107 Barta, Tibor
Vyšetrovacie metódy v otorinolaryngológii
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1180
C
19088
466795 Matthaeidesová, Marta
Úvod do štúdia vedeckých informácií a knihovníctva
Bratislava : Univerzita Komenského, Bratislava
1181
C
19090
450164 Krenčeyová, Anna
Gramatika nemeckého jazyka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1182
C
19090
502421 Krenčeyová, Anna
1183
C
19092
450169 Kimlička, Štefan
Gramatika nemeckého jazyka : Nemecko-slovenská
terminológia
Teória projektovania knižnično-informačných
systémov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1184
C
19093
451170 Kudlička, Emil
Ruská textová cvičebnica pre študentov teórie kultúry
Bratislava : Univerzita Komenského, 1981
a estetiky
1185
C
19095
466826 Šulhan, Jozef
Latinský jazyk pre študentov Filozofickej fakulty UK
1186
C
19108
450251 Stránska, Mária
1187
C
19108
450253 Stránska, Mária
1188
C
19108
607618 Stránska, Mária
1189
C
19109
450255 Višňovský, Peter
Základy všeobecnej farmakológie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
1190
C
19109
451208 Višňovský, Peter
Základy všeobecnej farmakológie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1982
1191
C
19110
450265 Režňák, Ivan
Nukleárna medicína : Pomôcka na praktické cvičenia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1192
C
19110
456234 Režňák, Ivan
Nukleárna medicína : Pomôcka na praktické cvičenia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1193
C
19110
456235 Režňák, Ivan
Nukleárna medicína : Pomôcka na praktické cvičenia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1194
C
19110
456238 Režňák, Ivan
Nukleárna medicína : Pomôcka na praktické cvičenia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1195
C
19111
456254 Molčan, Ján
Základy psychiatrie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1196
C
19111
456256 Molčan, Ján
Základy psychiatrie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1197
C
19111
456257 Molčan, Ján
Základy psychiatrie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1198
C
19112
450271 Kouřilová, Magda
Angličtina pre študentov lekárskych fakúlt
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1199
C
19138
450329 Sladkov, Nikolaj
Lesní schovávačky
Praha : Lidové nakladatelství, 1984
1200
C
19140
450433 Nosov, Nikolaj
Neználkovy příhody
Praha : Lidové nakladatelství, 1984
1201
C
19154
450616 Cholevík, Jaroslav
Elektrické zapojení osobních automobilů ve
schématech
Praha : Nadas, 1984
1202
C
19184
450872 Haarmann, Günter
Aktuelle Hobby-Elektronik
Kissing : Interest-Verlag, 1984
1203
C
19187
450949
Zlatá pdkova, zlaté pero, zlatý vlas
Bratislava : Tatran, 1984
1204
C
19187
451847
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Bratislava : Tatran, 1984
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
Návody na praktické cvičenia z biofyziky pre študentov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
medicíny
Návody na praktické cvičenia z biofyziky pre študentov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
medicíny
Návody na praktické cvičenia z biofyziky pre študentov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
medicíny
1205
C
19188
450951 Belák, Blažej
Bibliografia slovenskej slavistiky
Martin : Matica slovenská, 1984
1206
C
19215
451055 Veselý, Vojtech
Projektovanie automatizovaných systémov riadenia
technologických procesov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1207
C
19216
451060 Cesnak, Ján
Ateliérová tvorba
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1208
C
19218
451067 Horňák, Pavol
Ekonomika a riadenie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1209
C
19218
480718 Horňák, Pavol
Ekonomika a riadenie 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1210
C
19220
451073 Hermann, Peter
Assembler pre počítače M 4030.1
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1211
C
19221
451079 Priecel, Jozef
Mechanika zemín a zakladanie stavieb
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
1212
C
19222
451082 Hanuš, J.
Cvičenia z chémie
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
1213
C
19223
451085 Paška, Ivan
Živočíšna výroba
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
1214
C
19225
451091 Špyrka, Milan
Ekonomika poľnohospodárstva
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1984
1215
C
19226
451100 Botto, V.
Návody na cvičenia z chovu hovädzieho dobytka
Bratislava : Príroda, 1984
1216
C
19227
451095 Bajla, Jozef
Technické kreslenie
Bratislava : Príroda, 1984
1217
C
19228
451101 Boreková, Božena
Návody na cvičenia z ekonomiky poľnohospodárstva
Bratislava : Príroda, 1984
1218
C
19229
451106 Bielik, Peter
Návody na cvičenia z ekonomiky služieb
Bratislava : Príroda, 1984
1219
C
19230
451109 Bezák, A.
Návody na cvičenia z riadenia podnikov
Bratislava : Príroda, 1984
1220
C
19231
451112
Učebné texty z jazyka anglického
Bratislava : Príroda, 1984
1221
C
19233
451118 Bezák, Anton
Riadenie podnikov
Bratislava : Príroda, 1984
1222
C
19234
451121 Hubinský, Ján
Poľnohospodárske stavby a investičná výstavba :
Návody na cvičenia
Bratislava : Príroda, 1984
1223
C
19235
451124 Bajla, Jozef
Technické kreslenie : Návody na cvičenia
Bratislava : Príroda, 1984
1224
C
19238
455047 Kunin, Aleksandr Vladimirovič
Anglo-russkij frazeologičeskij slovar' : Okolo 20 000
frazeologičeskich jedinic
Moskva : Russkij jazyk, 1984
1225
C
19241
457630 Dubničková, Anna
Grupové metódy v kvantovej teórii poľa
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1226
C
19242
451164 Pinková, Dagmar
Teória riadenia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1227
C
19249
451183 Haverlík, Ivan,
Matematická informatika
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1228
C
19259
457655 Neubrunn, Tibor
Matematická analýza 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1229
C
19259
457656 Neubrunn, Tibor
Matematická analýza 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1230
C
19259
457657 Neubrunn, Tibor
Matematická analýza 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1231
C
19259
466728 Neubrunn, Tibor
Matematická analýza 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1232
C
19292
451731 Munka, Vladimír
Anatómia pre stomatológov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1233
C
19292
451732 Munka, Vladimír
Anatómia pre stomatológov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1234
C
19292
451733 Munka, Vladimír
Anatómia pre stomatológov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1235
C
19292
451734 Munka, Vladimír
Anatómia pre stomatológov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1236
C
19292
451736 Munka, Vladimír
Anatómia pre stomatológov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1237
C
19292
451737 Munka, Vladimír
Anatómia pre stomatológov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1238
C
19292
451738 Munka, Vladimír
Anatómia pre stomatológov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1239
C
19293
451749 Melega, Jozef
Organizácia a taktika zdravotníckej služby za vojny
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1240
C
19294
451753 Patočka, Juraj
Základy programovania fyzikálnych problémov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1241
C
19295
451760 Groch, Juraj
Vybrané kapitoly z hygieny
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1242
C
19296
451764 Karabová, Marianna
Základné fyzikálne praktikum
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1243
C
19297
451769 Tarabčáková, Edita
Praktické cvičenia z fyziky
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1244
C
19299
451780 Kotráň, Milan
Etiológia, diagnostika a terapia ochorení
temporomandibulárneho kĺbu
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1245
C
19301
451788 Šimon, František
Lekárska terminológia pre stomatológov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1246
C
19303
492899 Halatová, Jana
Hydroelekrtárny v palivoenergetickém komplexu
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1984
1247
C
19311
451907 Krsek, Herman
Kapitoly zo súdneho lekárstva
Bratislava : Univerzita Komenského, 1972
1248
C
19316
455403 Jakeš, Petr
Planeta Země
Praha : Mladá fronta, 1984
1249
C
19319
452383 Bajzáth, Rózsa Katalin
Striháme a šijeme pre deti
Bratislava : Alfa, 1984
1250
C
19331
452218 Baruzdin, Sergej
Páni kluci
Praha : Lidové nakladatelství, 1984
1251
C
19332
452219 Pacovská, Květa
Svět pohádek bratří Grimmů
Praha : Albatros, 1984
1252
C
19334
452613 Petiška, Eduard
Čtení o hradech, zámcích a městech
Praha : Albatros, 1984
1253
C
19341
452229 Zachoder, Boris Vladimirovič
Kuřátko Píp
Praha : Lidové nakladatelství, 1984
1254
C
19350
452611
Sovětský svaz - země známá i neznámá
Praha: Lidové nakladatelství, 1984
1255
C
19351
452280 Kraus, Milan
Zbierky
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1984
1256
C
19352
462010 Vodrážka, Jaroslav
Deťom
Bratislava : Mladé letá, 1984
1257
C
19362
453946 Hauner, Miroslav
Západní Čechy-krajina, architektúra, umění
Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1984
1258
C
19363
452635
Microcomputer Analog I
Marlboro : Data Translation, 1984
1259
C
19364
452636
Bauelemente für die Elektronik : Übersichtskatalog
0020
Lauf : Steitner und Co/Electronic Division, 1983
1260
C
19365
452637
Kalksandstein
Düseldorf : Beton-Verlag, 1983
1261
C
19366
452638
Modular Computers : Gesamtkatalog 1984
Kaufbeuren : PEP Elektronik Systeme, 1984
1262
C
19372
452778 Péchy, Žigmund
Učebnica nemčiny pre poslucháčov VŠT-začiatočníkov Bratislava : Alfa, 1984
1263
C
19381
452827 Vodzinský, Vladimír
Analýza a modelovanie výrobno-hospodárskych
systémov
Bratislava : Alfa, 1984
1264
C
19384
452843 Sarnovský, Ján
Kybernetika
Bratislava : Alfa, 1984
1265
C
19385
563168 Peters, James
A Guide to Understanding Canada
Toronto : Guinness Publishing, 1968
1266
C
19420
453031 Kadeřábek, Alois
Ochrana před účinky zbraní hromadného ničení
Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1978
1267
C
19425
453069 Nešporová, Marie
Lexikální minimum
Praha : Ústav pro učitelské vzdělání na UK, 1973
1268
C
19425
453070 Nešporová, Marie
Lexikální minimum
Praha : Ústav pro učitelské vzdělání na UK, 1973
1269
C
19425
453072 Nešporová, Marie
Lexikální minimum
Praha : Ústav pro učitelské vzdělání na UK, 1973
1270
C
19429
453097 Macourek, Miloš
Pohádky
Praha : Albatros, 1985
1271
C
19445
453690 Dubovská, Rozmarín
Princípy a systémy v technike 2. časť : Rozmarín
Dubovská
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1984
Princípy a systémy v technike 2. časť : Rozmarín
Dubovská
Princípy a systémy v technike 2. časť : Rozmarín
Dubovská
Princípy a systémy v technike 2. časť : Rozmarín
Dubovská
1272
C
19445
453691 Dubovská, Rozmarín
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1984
1273
C
19445
453692 Dubovská, Rozmarín
1274
C
19445
453694 Dubovská, Rozmarín
1275
C
19458
459484 Lada, Josef
Svět zvířat
Praha : Albatros, 1984
1276
C
19461
453182 Fraňo, Jozef
Múdry Matej alebo rozprávanie o Matejovi Belovi a
jeho dobe
Bratislava : Mladé letá, 1984
1277
C
19510
454173 Šullová, Anna
Techniky ručných prác
Bratislava : Alfa, 1984
1278
C
19542
469362 Niederle, Bohuslav
Eksternnyje speciaľnyje operativnyje vmešateľstva
Praha : Avicenum, 1984
1279
C
19543
457291 Hlušička, Jiří
České moderní malířství v Moravské galerii v Brně
Brno : Blok, 1984
1280
C
19555
471469 Bažantová, Štěpánka
Soudobé směry racionálního využívání popílku
Praha : Ústav vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1984
1281
C
19570
458133 Šubrt, Josef,
S malíře kolem světa
Praha : Albatros, 1984
1282
C
19582
461714 Syrový, Bohuslav
Kámen v architektuře
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984
1283
C
19583
455406 Kovářík, Vladimír
Literární toulky po Čechách
Praha : Albatros, 1984
1284
C
19593
454951
Kdo ohrožuje mír
Praha : Naše vojsko, 1984
1285
C
19598
471477 Novotný, Karel
1286
C
19600
471478 Komárek, Valtr
Věková struktura základních prostředků ČSSR a
některých průmyslově vyspělých zemí
Nové rysy vědeckotechnické politiky na půdě
intenzifikace socialistické ekonomiky
Praha : Ústav vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1985
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1985
1287
C
19635
454618
Piesne pre Chile
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1984
1288
C
19637
455639 Šwiechowski Zyhmunt
Románske umenie v Poľsku
Bratislava : Tatran, 1984
1289
C
19639
498582
Otbor i peredača informacii 74
Kijev : Naukova dumka, 1984
1290
C
19639
498583
Otbor i peredača informacii 73
Kijev : Naukova dumka, 1984
1291
C
19639
506955
Otbor i peredača informacii 75
Kijev : Naukova dumka, 1984
1292
C
19639
516560
Otbor i peredača informacii 70
Kijev : Naukova dumka, 1984
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1984
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1984
1293
C
19643
454879
D.A.T.A. Book 1984.
San Diego : D.A.T.A., 1984
1294
C
19644
469459
Enciklopedičeskij slovar junogo filologa
Moskva : Pedagogika, 1984
1295
C
19656
455064
1296
C
19670
455143
1297
C
19682
457197 Mráz, Bohumír
Zeichnungen der franzősischen Impressionisten
Praha : Odeon, 1985
1298
C
19685
455420 Baranová, Elena
Francúzsky jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1299
C
19685
457621 Baranová, Elena
Francúzsky jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1300
C
19685
503758 Baranová, Elena
Francúzsky jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1301
C
19686
455424
Ruský jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1302
C
19688
455436 Sedlák, Mikuláš
Projektovanie organizačných štruktúr
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1303
C
19689
455441 Mlynarovič, Vladimír
Optimálne programovanie 1
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1304
C
19692
455456 Baláži, Štefan
Metodológia tvorby ASR
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1305
C
19693
454780
Otbor i peredača informacii 70
Kijev : Naukova dumka, 1984
1306
C
19693
455459 Sopira, Andrej
Ruské a sovietske reálie
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1307
C
19694
455462 Repka, Ján
Tovaroznalectvo
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1308
C
19695
455471 Šimkovic, Ján
Systémové modelovanie
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1309
C
19699
457513 Šulajová, Irena
Ekonomika miestneho hospodárstva a výrobného
družstevníczva
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1310
C
19701
455506
Organizácia a riadenie obchodnej činnosti
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1311
C
19702
457488 Kopšová, A.
Účtovníctvo podnikov služieb a cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1312
C
19703
455516 Lacík, Tomáš
Automatizované systémy riadenia v priemysle
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1313
C
19708
455559 Pleška, Jozef
Teória regulácie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1314
C
19709
455562 Kereškényi, Ján
Experimentálne overovanie konštrukcií
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
Tretij Simpozium socialističeskich stran po
Bratislava : Slovenská spoločnosť pre racionálnu výživu, 1984
biotechnologii
Mikropočítačový systém pro automatizaci - MIKROSAT
Praha : Dům techniky ČSVTS, 1983
c
1315
C
19710
455565 Šimovič, Juraj
Závody stavebného priemyslu
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1316
C
19712
455569
Tabuľky
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1317
C
19713
455578 Moľnár, Ľ
Programovanie v jazyku Pascal
Bratislava : Vysoká škola technická, 1984
1318
C
19730
455684 Bátora, Bohumil
Strojárenská technológia II
Bratislava : Príroda, 1985
1319
C
19732
455689 Lobotka, Jozef
Technika a mechanizácia živočíšnej výroby
Bratislava : Príroda, 1985
1320
C
19733
455691 Svítek, Vojtech
Didaktika
Bratislava : Príroda, 1984
1321
C
19735
455699 Pilát, Anton
Základy poľnohospodárskych sústav
Bratislava : Príroda, 1984
1322
C
19736
455701 Sečkár, Pavol
Náuka o materiáloch
Bratislava : Príroda, 1984
1323
C
19741
455716 Mechírová, Anna
Biometrika
Bratislava : Príroda, 1984
1324
C
19742
455720 Kolář, Alois
1325
C
19743
455723 Hladký, Vladimír
1326
C
19766
458429 Kresák, Mikuláš
Husliarske umenie na Slovensku
Bratislava : Tatran, 1984
1327
C
19766
459295 Kresák, Mikuláš
Husliarske umenie na Slovensku
Bratislava : Tatran, 1984
1328
C
19769
457293 Miček, Štefan.
Alžírsko
Martin : Osveta, 1984
1329
C
19783
456225
Matematika pro 5. ročník ZŠ
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1330
C
19790
456250 Šimon, František
Latinský jazyk
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1331
C
19790
457713 Šimon, František
Latinský jazyk
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1332
C
19791
466726 Križko, Ján
Využitie niektorých biochemických parametrov v
diagnostike
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1333
C
19803
432575 Leško, Michal
Projektovanie a výskum úpravní
Košice : Vysoká škola technická, 1983
1334
C
19822
458132 Hlavsa, Václav
Praha očima staletí
Praha: Panorama, 1984
1335
C
19875
481973 Mode, Heinz.
Indische Volkskunst
Leipzig : Edition Leipzig, 1984
1336
C
19906
457155 Sacharov, Svjatoslav
Pohádky o lvech a plachetnicích
Praha : Lidové nakladatelství, 1985
Návody na cvičenia z organizácie a plánovania
Bratislava : Príroda, 1984
melioračnej výstavby
Návody na cvičenia zo živočíšnej výroby s pracovným
Bratislava : Príroda, 1984
zošitom
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník
cestovného ruchu
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník
cestovného ruchu
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník
cestovného ruchu
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník
cestovného ruchu
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník
cestovného ruchu
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník
cestovného ruchu
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník
cestovného ruchu
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník
cestovného ruchu
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník
cestovného ruchu
1337
C
19931
457493 Baranová, Elena
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1338
C
19931
457495 Baranová, Elena
1339
C
19931
457496 Baranová, Elena
1340
C
19931
457497 Baranová, Elena
1341
C
19931
457499 Baranová, Elena
1342
C
19931
457500 Baranová, Elena
1343
C
19931
503779 Baranová, Elena
1344
C
19931
660446 Baranová, Elena
1345
C
19931
660447 Baranová, Elena
1346
C
19933
472555
Ruský jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1347
C
19934
457583 Orieška, Ján
Organizácia a technika služieb cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1348
C
19934
457586 Orieška, Ján
Organizácia a technika služieb cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1349
C
19934
457587 Orieška, Ján
Organizácia a technika služieb cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1350
C
19935
472547
Matematika
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1351
C
19936
457625 Konfederáková, Galina
Lexikálne cvičenia z ruského jazyka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1352
C
19936
457626 Konfederáková, Galina
Lexikálne cvičenia z ruského jazyka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1353
C
19936
457627 Konfederáková, Galina
Lexikálne cvičenia z ruského jazyka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1354
C
19938
457634 Kadlečík, Jozef
Biochémia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1355
C
19940
502399 Mikuška, Ladislav
Ruská konverzácia pre študentov matematickoprírodovedných odborov UK
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1356
C
19943
457647 Ruttkay, Fraňo
Prehľad dejín slovenského novinárstva do roku 1918
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1357
C
19943
457650 Ruttkay, Fraňo
Prehľad dejín slovenského novinárstva do roku 1918
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1358
C
19951
451698 Nátherová, Ľubica
Farmakognózia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1359
C
19957
457688 Tandlichová, Eva
Didaktika anglického jazyka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1360
C
19957
457691 Tandlichová, Eva
Didaktika anglického jazyka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1361
C
19958
459893 Káčer, Laurinec
Základy štátneho práva vybraných kapitalistických a
rozvojových štátov a ich sústavy
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1362
C
19958
459894 Káčer, Laurinec
Základy štátneho práva vybraných kapitalistických a
rozvojových štátov a ich sústavy
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1363
C
19958
459895 Káčer, Laurinec
Základy štátneho práva vybraných kapitalistických a
rozvojových štátov a ich sústavy
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1364
C
19959
457699 Čič, Milan
1365
C
19959
458679 Čič, Milan
1366
C
19960
457706 Červenková, Eva
Praktické cvičenia z nemeckého jazyka a reálie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1367
C
19961
457709 Bako, Michal
Metodika rešeršnej a študijno-rozborovej činnosti
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1368
C
19963
457720 Brozmanová, Elena
Aplikovaná sociálna psychológia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1369
C
19967
457730 Lazarová, Zora
Anatómia a histológia pre farmaceutov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1370
C
19967
457731 Lazarová, Zora
Anatómia a histológia pre farmaceutov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1371
C
19967
481666 Lazarová, Zora
Anatómia a histológia pre farmaceutov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1372
C
19969
457738 Széherová, Eva
Nemecký jazyk pre študentov filologických odborov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1373
C
19969
457739 Széherová, Eva
Nemecký jazyk pre študentov filologických odborov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1374
C
19969
457740 Széherová, Eva
Nemecký jazyk pre študentov filologických odborov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1375
C
19970
457743 Dokuš, Július
Nemecký jazyk
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
Špeciálna prevencia delikvencie a kriminality v
socialistickej spoločnosti
Špeciálna prevencia delikvencie a kriminality v
socialistickej spoločnosti
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1376
C
19970
457744 Dokuš, Július
Nemecký jazyk
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1377
C
19970
457745 Dokuš, Július
Nemecký jazyk
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1378
C
19990
472019 Kratochvíl, Miloš Václav
Báje a pověsti z Čech
Praha : Albatros, 1984
1379
C
19998
457910 Kostický, Bohumír
Svedectvá o boji a víťazstve
Martin : Osveta, 1985
1380
C
20027
458094 Novák, Josef
Vzorový seznam učebních pomůcek...
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1381
C
20033
458100 Racek, Josef
Výkresy zdravotních instalací pro 2. a 3. ročník SOU
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1382
C
20034
458101 Laboutka, Karel
Vodní vytápěcí soustavy-podklady pro výpočet
Praha : Československá vědeckotechnická společnost, 1985
1383
C
20039
458108 Vacková, Věra
Návody pro cvičení ze šlechtění rostlin
Brno : Vysoké učení technické, 1985
1384
C
20041
458110 Wálová, Zlata
Gymnastika s hudebním doprovodem ve školní
tělesné výchově
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1385
C
20043
458113 Dudinská, Elvíra
Informační zdroje a fondy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
1386
C
20044
458115 Kudrna, Augustín
Péče národních výborů o zdravé prostředí
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1984
1387
C
20047
458119 Bacík, František
Systém řízení střední odoborné školy
Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1985
1388
C
20051
471496 Ullmannová, Renata
Informačné fondy pre 1. ročník SKS
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984
1389
C
20051
480699 Ullmannová, Renata
Informačné fondy pre 1. ročník SKS
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984
1390
C
20051
480700 Ullmannová, Renata
Informačné fondy pre 1. ročník SKS
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984
1391
C
20053
471498 Velinský, Mirko
Vedecké informácie a knihovníctvo pre 2. ročník SKŠ
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985
1392
C
20056
458309 Sovík, František.
Technologie pro 4. ročník středních průmyslových škol Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1393
C
20070
458420
Základy pedagogiky a didaktiky tělesné výchovy
1394
C
20071
458421 Ludvík, Zdeněk
Robotizace v resortu průmyslu ČSR
1395
C
20071
458423 Ludvík, Zdeněk
Robotizace v resortu průmyslu ČSR
1396
C
20071
489344 Ludvík, Zdeněk
Robotizace v resortu průmyslu ČSR
Praha : Olympia, 1985
Praha : Institut pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva
průmyslu ČSR, 1984
Praha : Institut pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva
průmyslu ČSR, 1984
Praha : Institut pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva
průmyslu ČSR, 1984
1397
C
20079
458536 Pavkovčeková, Oľga
Pediatria pre poslucháčov stomatológie
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1398
C
20079
458537 Pavkovčeková, Oľga
Pediatria pre poslucháčov stomatológie
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1399
C
20082
458552 Váňa, Vladimír
Návody ke cvičením z biologie
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1985
1400
C
20084
458555 Výbora, Pavel
Jezy
Praha: SNTL, 1985
1401
C
20090
458615 Tóth, Ľubomír
Teoretická mechanika
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1985
1402
C
20090
458616 Tóth, Ľubomír
Teoretická mechanika
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1985
1403
C
20091
458629 Vojčík, Peter
Priemyselné práva
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1985
1404
C
20092
458633 Ružičková, Viera
Klinika chorôb zubnej drene
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1985
1405
C
20093
458644 Cúth, Juraj
Dokumenty na seminárne cvičenia ..
Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 1984
1406
C
20093
458645 Cúth, Juraj
Dokumenty na seminárne cvičenia ..
Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 1984
1407
C
20093
458646 Cúth, Juraj
Dokumenty na seminárne cvičenia ..
Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 1984
1408
C
20093
466772 Cúth, Juraj
Dokumenty na seminárne cvičenia ..
Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 1984
1409
C
20093
502353 Cúth, Juraj
Dokumenty na seminárne cvičenia ..
Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 1984
1410
C
20093
502354 Cúth, Juraj
Dokumenty na seminárne cvičenia ..
Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 1984
1411
C
20094
458653 Madliak, Jozef
Vybrané kapitoly z kriminológie
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
1412
C
20094
458654 Madliak, Jozef
Vybrané kapitoly z kriminológie
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
1413
C
20094
458655 Madliak, Jozef
Vybrané kapitoly z kriminológie
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
1414
C
20094
458656 Madliak, Jozef
Vybrané kapitoly z kriminológie
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
1415
C
20095
458659 Jendrál, Ladislav
Vybrané kapitoly zo svetovej ekonomiky
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1416
C
20096
458665 Dupľák, Ján
Geometria
Prešov : Pedagogická fakulta, 1985
1417
C
20097
458674 Kordík, Zdenko
Právna ochrana životného prostredia a prírody
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
1418
C
20097
458675 Kordík, Zdenko
Právna ochrana životného prostredia a prírody
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
1419
C
20098
458684 Kordík, Zdenko
Cvičenia z roľníckodružstevného práva
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
1420
C
20099
458690 Koreň, Jozef
Československé správne právo
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1985
1421
C
20100
458695 Dzugas, Jozef
Dokumenty k dejinám štátu a práva na území ČSSR
Košice : Rektorát univerzity P. J. Šafárika, 1982
1422
C
20101
458699 Kordík, Zdenko
Právna úprava riadenia socialistických
poľnohospodárskych podnikov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1981
1423
C
20103
458714 Rašla, Anton
Praktické cvičenia z trestného práva procesného
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1424
C
20104
458719 Tóthová, Katarína
Návody a príklady na cvičenia zo správneho práva
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1425
C
20104
458720 Tóthová, Katarína
Návody a príklady na cvičenia zo správneho práva
Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
1426
C
20110
230888
Kultura práce - pracoviště, produktivita a
profesiografie
Praha : SÚRSP, 1970
1427
C
20113
458846 Štulík, Václav
Rozvoj matriálové základny 5
1428
C
20113
478019 Štulík, Václav
Rozvoj matriálové základny 10
1429
C
20114
458847 Dušek, Karel
Cíle a problémy energeticky efektivní architektury
1430
C
20115
458848 Halatová, Jana
Využití geotermální energie a její úloha v
palivoenergetickém komplexu
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1985
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1985
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1985
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1985
1431
C
20121
458873 Bendová, Olga
Základy biologie kvasinek
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1432
C
20127
458879 Kristková, Irena
Jazyková laboratorní cvičení pro technické směry
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1433
C
20129
458881 Pavel, Jiří
Biochemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1434
C
20131
458883 Náprstek, Vladimír
Všeobecná geologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1435
C
20132
458884 Šmicr, Vladimír
Traktory a utomobily
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1436
C
20133
458885 Vodáková, Jitka
Texty k diafonům z pěstitelských prací
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1437
C
20136
458945 Hupka, Štefan
Základy nukleárnej medicíny
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1438
C
20136
458946 Hupka, Štefan
Základy nukleárnej medicíny
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1439
C
20139
459006 Pavlis, Jaroslav
Konstrukční cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2.
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1985
ročník SPŠ stavebních
1440
C
20140
461586 Janů, Karel
Průmyslová výroba staveb
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1985
1441
C
20141
459008
Zborník realizačných výstupov výskumno-vývojových
úloh riešených v roku 1984
Bratislava : Výskumno-vývojový ústav pozemného staviteľstva,
1985
1442
C
20142
459009 Kolda, Otakar
Zpracování masa pro 3. ročník SOU
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1985
1443
C
20143
459011 Bartušková, Ivana
Vodohospářské inženýrství
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1444
C
20144
459012 Kudrna, Vladimír
Procesy a energetika potravinářského průmyslu
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1985
1445
C
20149
459821 Jedlička, Róbert
Víkend na chate, v chalupe, pod stanom
Bratislava : Obzor, 1985
1446
C
20153
459124
Matematika pre 4. ročník základných škôl II
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985
1447
C
20153
460480
Matematika pre 4. ročník základných škôl I
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985
1448
C
20154
459171
1449
C
20159
459241 Albert, Alexander
1450
C
20160
459242 Mackerle, Julius
Malý univerzální kovoobráběcí stroj
Bratislava : Alfa, 1984
1451
C
20169
459542 Rosenbaum, Karol
Praha vzletov
Bratislava : Smena, 1985
1452
C
20174
459561 Sklenář, Zdeněk
Filmová chemie pro 1.-3. ročník SOU učební obor
filmový laborant
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1453
C
20186
459620 Nedvědová, Alena
Technika cestovního ruchu pro 2. ročník
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1454
C
20187
459621 Kroužek, Jiří
Technika administratívy 1 pro 1. ročník SEŠ
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1455
C
20198
459731
Dermatopathology
New York : Springer-Verlag, 1984
1456
C
20201
459745 Hák, Roman
Turnusová cvičení z fyziologie rostlin
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1457
C
20202
459746 Dytrtová, Radmila
Práce s přírodním materiálem
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1458
C
20203
480694 Kábrt, Jiří
Bibliografia pre 2. ročník stredných knihovníckych škôl Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985
1459
C
20206
459750 Fiala, Josef
Praktická cvičení z občanského a rodinného práva
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1460
C
20209
459753 Kühn, František
Zemědělská botanika
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
Výpočtová technika pre 2. ročník stredných
ekonomických škôl
Konštrukčné cvičenia pre 2. ročník stredných
priemyselných škôl
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980
Bratislava : Alfa, 1985
1461
C
20209
466080 Kopecký, Miroslav
Pružnosť a pevnosť 2
Bratislava : Alfa, 1984
1462
C
20215
459761 Sommer, Lumír
Základy teorie analytické chemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1463
C
20216
459762
Nové trendy v mechanizaci a automatizaci keramické
Plzeň : Dům techniky ČSVTS, 1985
výroby
1464
C
20217
459763
Kurs impulsně regulované zdroje
Děčín : Dům kultury ROH, 1985
1465
C
20223
459899 Borysová, Nadežda
Angličtina pre poslucháčov Právnickej fakulty
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1979
1466
C
20224
459904 Dzurek, Gabriel
Dokumenty k štúdiu štátneho práva ZSSR a
socialistických štátov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1976
1467
C
20225
473514 Kučera, Ladislav
Rétorika II
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
1468
C
20225
565068 Kučera, Ladislav
Rétorika I
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
1469
C
20226
459919 Špirko, Juraj
Dokumenty k štúdiu arbitrážneho konania
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1470
C
20228
459929 Ďurovič, Eugen
Indexy používané v parodontologickej praxi
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1985
1471
C
20229
459934 Braxatorisová, Nina
Francúzština pre právnikov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1978
1472
C
20230
459939 Trella, Rudolf
Štátne právo európskych socialistických štátov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
1473
C
20231
459944 Krčová, Anita
Nemčina pre poslucháčov Právnickej fakulty
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1981
1474
C
20233
459959 Rašla, Anton
Základy dôkazného práva
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1979
1475
C
20233
459960 Rašla, Anton
Základy dôkazného práva
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1979
1476
C
20234
459969 Tkáč, Vojtech
Úvod do práva sociálneho zabezpečenia
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
1477
C
20235
459974 Rašla, Anton
Praktické príklady z trestného práva procesného
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, Právnická fakulta, 1979
1478
C
20237
459989 Suchoža, Jozef
Hospodárske právo I časť
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1981
1479
C
20237
459994 Suchoža, Jozef
Hospodárske právo II časť
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
1480
C
20238
460009 Mosný, Peter
Dokumenty k dejinám štátu a práva na území ČSSR
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1481
C
20238
460010 Mosný, Peter
Dokumenty k dejinám štátu a práva na území ČSSR
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1984
1482
C
20240
460024
Československé socialistické správne právo
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1983
1483
C
20241
460042 Gašpar, Michal
Československé správne právo
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1982
1484
C
20242
460043 Machová, Jitka
Biologie dítěte pro speciální pedagogy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1485
C
20243
460044 Moravová, Jiřina
Ekonomická statistika pro posluchače oboru ESCR
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1486
C
20246
460047 Novák, Josef
Praktikum didaktické techniky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1487
C
20251
460794 Franke, Antonín
Rukověť cestovního ruchu
Praha : Merkur, 1984
1488
C
20251
461536 Franke, Antonín
Rukověť cestovního ruchu
Praha : Merkur, 1984
1489
C
20256
460234 Čuchran, Ján
Telekomunikačné vedenia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1490
C
20257
460235 Baláž, Igor
Teória obvodov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1491
C
20258
474061 Vodzinský, V.
Vodohospodárske stavby
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1492
C
20259
460243 Ratkovský, Koloman
Podzemné stavby
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1493
C
20260
460246
Cestné laboratórium
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, Stavebná
fakulta, 1985
1494
C
20262
460251 Dzubák, Milan
Vodné hospodárstvo
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1495
C
20263
460254 Molnár, Ľudovít
Programovacie techniky
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1496
C
20263
460255 Molnár, Ľudovít
Programovacie techniky
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1497
C
20266
460263 Čerňanský, Jozef
Fotogrametria I
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1498
C
20266
460264 Čerňanský, Jozef
Fotogrametria I
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1499
C
20272
460299 Laurent, Jiří
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1985
1500
C
20289
460391 Horvát, Dezider
Technické a ekonomické problémy modernizace a
rekonstrukce bytového fondu
Technika administratívy pre 2. ročník stredných
ekonomických škôl
1501
C
20293
460421
Technologické cvičenia
Bratislava:Alfa, 1985
1502
C
20294
460478 Bálint, Ľudovít
Matematika pre 3. ročník osobitnej školy I
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985
1503
C
20294
470586 Bálint, Ľudovít
Matematika pre 3. ročník osobitnej školy II
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985
1504
C
20358
460628 Chocholouš, Jaroslav
Návody k výpočtům z předmětu energetika
Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1984
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985
1505
C
20411
461323 Hampl, Jan
Cereální chemie a technologie
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1985
1506
C
20412
461324 Fiala, Alois
Teorie slévání
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1985
1507
C
20457
461845 Hofmann, Karel
Turbomýchadla a vozidlové turbiny
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1985
1508
C
20458
461846 Cejnek, Jiří
Návody k laboartorním cvičením z technické fyziky
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1985
1509
C
20463
461851 Michal, Jan
Sběr a přenos dat
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1985
1510
C
20467
461878 Hrdličková, Hana
Využití některých jazykových prostředků
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
1511
C
20475
461886 Vojtánek, Stanislav
Výpočtová technika pre 2. ročník SEŠ študijné odbory
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985
ekonomika
1512
C
20503
462045 Klopček, Anton
Hydraulika
Nitra : Príroda, 1985
1513
C
20508
462060 Feník, Š.
Angličtina pre študentov VŠP v Nitre
Bratislava : Príroda, 1985
1514
C
20525
463396
Mistři!
Praha : Olympia, 1985
1515
C
20539
462210 Rusňáková, Jana
Pracovné listy k učebnici Náuka o spoločnosti pre 8.
ročník osobitnej školy
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985
1516
C
20565
463511 Doseděl, Antonín
Čítanka výkresů ve stavebnictví
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1985
1517
C
20582
462748 Straškraba, Milan
1518
C
20590
462756
1519
C
20598
462764 Jirotková, Darina
1520
C
20618
462855 Janíček, František
1521
C
20649
463249 Janečková, Daniela
1522
C
20652
463295 Leščák, Milan
Folklór a festivaly
Bratislava : Osvetový ústav, 1985
1523
C
20727
463987 Novický, Vincent
Doplnok k učivu chémie
Martin : Osveta, 1985
1524
C
20730
465940 Hora-Hořejš, Petr
Toulky českou minulostí
Praha : Práce, 1985
1525
C
20738
464191
Základy automatizovaného spracovania dát
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1526
C
20742
464210 Kařízek, Adolf
Nemčina v hospodárskej praxi
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
Teorie systémů a systémová analýzy pro ochranu
přírodního prostředí
Základné pedagogické dokumenty pre stredné
odborné školy
Sbírka úloh z elementární matematiky pro studující
učiteľství 1. stupně ZŠ
Stroje a zařízení pro 2. ročník SOU učební obor
čalouník-čalounice
Pracovné listy k učebnici náuka o spoločnosti pre 8.
ročník osobitnej školy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
Bratislava : Alfa, 1985
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985
1527
C
20743
464216
Dejiny ekonomických teórií
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1528
C
20748
464236 Grandtner, Teodor
Vodné cesty
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1529
C
20748
464318 Grandtner, Teodor
Vodné cesty
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1530
C
20751
464244 Švecová, Dagmar
Urbanistická ekonómia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1531
C
20753
464251 Hríbik, Ján
Mikroelektronika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1532
C
20754
464253 Bajza, Adolf
Maltoviny
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1533
C
20755
464256 Bilík, Vladimír
Kvantová elektronika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1534
C
20757
464263 Mäsiar, Ernest
Hydraulika 1
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1535
C
20757
475284 Mäsiar, Ernest
Hydraulika 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1536
C
20757
527179 Mäsiar, Ernest
Hydraulika 3
Bratislava : SVŠT, 1985
1537
C
20759
464269 Valent, Ján
Technické zariadenia budov 3
Bratislava : SVŠT, 1985
1538
C
20760
464272 Harvan, Ivan
Betónové konštrukcie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1539
C
20762
464278
Stavebná mechanika 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1540
C
20766
464288 Popelka, Vladimír
Návody na cvičenia z výpočtovej techniky
Bratislava : Príroda, 1985
1541
C
20774
464420 Bršlica, Vít
Elektrické stroje a prístroje
Bratislava : Alfa, 1984
1542
C
20775
464424 Lánský, Milan
Experimentální metody a zkoušení strojů
Bratislava : Alfa, 1985
1543
C
20776
464426 Chyba, Václav
Príklady z pružnosti 2
Bratislava : Alfa, 1984
1544
C
20777
464428 Hlavňová, Anna
Anglický jazyk
Bratislava : Alfa, 1984
1545
C
20778
464430 Antonický, Stanislav
Provoz dep
Bratislava : Alfa, 1984
1546
C
20779
464432 Tichavská, Nelli
Elektronické prvky
Bratislava : Alfa, 1984
1547
C
20780
464434 Púchovský, František
Zbierka úloh z matematiky
Bratislava : Alfa, 1984
1548
C
20781
464436 Bajužík, Pavol
Cestné a mestské dopravné inžinierstvo
Bratislava : Alfa, 1984
1549
C
20782
466090 Adamka, Jozef
Teória zvárania
Bratislava : Alfa, 1985
1550
C
20783
464440 Dulla, Ján
Technické základy spojovej prevádzky
Bratislava : Alfa, 1984
1551
C
20784
464442
Logické siete
1552
C
20785
464444
Teória oznamovania
1553
C
20788
464449 Makáň, Florián
Měření neelektrických veličin a diagnostika
Bratislava : Alfa, 1984
1554
C
20789
464452 Ciller, Viktor
Elektroakustika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1555
C
20791
464456
Teória prevádzkového zaťaženia
Bratislava : Alfa, 1984
1556
C
20791
482114
Fyzika
Bratislava : Alfa, 1985
1557
C
20792
464458 Chyba, Václav
Fyzika 1
Bratislava : Alfa, 1985
1558
C
20793
464460 Feranec, Vladimír
Príklady z dynamiky dopravních stavieb
Bratislava : Alfa, 1985
1559
C
20794
464462 Brandlík, František
Technická mechanika pre dopravné smery
Bratislava : Alfa, 1985
1560
C
20795
464464 Filo, Miloslav
Operační analýza v železniční dopravě
Bratislava : Alfa, 1984
1561
C
20796
464466 Sokolík, Andrej
Časti a mechanizmy strojov
Bratislava : Alfa, 1985
1562
C
20797
466066 Bujňák, Ján
Výpočet železničných železobetónových mostov 1
Bratislava : Alfa, 1985
1563
C
20798
464470 Skočovský, Petr
Oceľové mosty
Bratislava : Alfa, 1984
1564
C
20799
466104 Šujanský, Jozef
Technológia tepelného spracovania kovov
Bratislava : Alfa, 1984
1565
C
20800
464476 Štefánik, Ján
Obrana socialistického štátu
Bratislava : Alfa, 1984
1566
C
20801
464478 Moravčík, Jozef
Matematika - vybrané časti 1
Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1984
1567
C
20801
482059 Moravčík, Jozef
Matematika - vybrané časti 2
Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1984
1568
C
20802
464480 Lanáková, Gabriela
Návody na cvičenia z napájania elektrických dráh
Bratislava : Alfa, 1984
1569
C
20803
464482 Cisko, Štefan
Vybrané problémy technicko-hospodárske rozbory v
podnikoch automobilovej dopravy
Bratislava : Alfa , 1984
1570
C
20804
464484 Schlosser, František
Prevádzka a ekonomika cestného hospodárstva
Bratislava : Alfa, 1984
1571
C
20805
464486 Košecká, Jozefa
Cvičebnica odbornej farncúzštiny pre poslucháčov
VŠDS
Bratislava : Alfa, 1984
1572
C
20806
464488 Drábek, Jiří
Elektrická trakce
Bratislava : Alfa, 1984
1573
C
20807
464490 Sedláček, Bohuslav
Teoretický a praktický výcvik v létání
Bratislava : Alfa, 1985
1574
C
20808
464492 Surovec, Pavel
Zbierka príkladov z prevádzky a ekonomiky cestnej a
mestskej dopravy 2
Bratislava : Alfa, 1984
1575
C
20810
464496 Dado, Milan
Teória a technológia oznamovacích vedení
Bratislava : Alfa, 1984
1576
C
20857
471102 Veselovský, Ján
Základy zobrazovania súčiastok v technickom kreslení Bratislava : Alfa, 1985
1577
C
20857
471103 Veselovský, Ján
Základy zobrazovania súčiastok v technickom kreslení Bratislava : Alfa, 1985
1578
C
20857
471104 Veselovský, Ján
Základy zobrazovania súčiastok v technickom kreslení Bratislava : Alfa, 1985
1579
C
20864
471485
Příručka pro uživatele online přístupu do bází VTEI.
Praha : Ústav vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1985
1580
C
20895
480638 Blazsek, Rudolf
Ruský jazyk
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1985
1581
C
20895
480639 Blazsek, Rudolf
Ruský jazyk
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1985
1582
C
20898
480633 Sládek, Jozef
Návody na cvičenia z lesníckej zoológie a entomológie
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1985
(Časť zoológia)
1583
C
20902
480641 Longauer, Jaroslav
Hydraulické a vzduchotechnické prvky a mechanizmy Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1985
1584
C
20903
480637 Melcer, Imrich
Produkcia fytomasy a spracovanie druhotných zdrojov
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1985
dreva
1585
C
20905
480635 Chovanec, Dušan
Náuka o dreve 1
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1985
1586
C
20906
465627 Poláček, Štefan
Chemické názvoslovie a základné chemické výpočty
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1985
1587
C
20906
465628 Poláček, Štefan
Chemické názvoslovie a základné chemické výpočty
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1985
1588
C
20906
473819 Poláček, Štefan
Chemické názvoslovie a základné chemické výpočty
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1985
1589
C
20906
473820 Poláček, Štefan
Chemické názvoslovie a základné chemické výpočty
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1985
1590
C
20907
465630 Hudák, Jozef
Návody na cvičenia z organizácie poľnohosp. Výroby
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1985
1591
C
20908
465633 Sečkár, Pavol
Náuka o materiáloch
Bratislava : Príroda, 1985
1592
C
20910
473742 Kubina, Ľubomír
Mechanizácia a automatizácia živočíšnej výroby 2
Bratislava : Príroda Nitra : VŠP, 1985
1593
C
20911
465642 Podolák, Anton
Mobilné energetické prostriedky 1
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1985
1594
C
20912
465646 Nový, Jaroslav
Genetika
Bratislava : Príroda, 1985
1595
C
20913
465651 Herceg, O
1596
C
20931
465736
1597
C
20949
466019
1598
C
20973
466200 Zajac, Jozef
Ateliérová tvorba
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1599
C
20973
466201 Zajac, Jozef
Ateliérová tvorba
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1600
C
20974
466203 Janík, Ján
Elektrónová a iónová technika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1601
C
20974
466204 Janík, Ján
Elektrónová a iónová technika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1602
C
20976
466213 Donoval, Daniel
Elektronika materialov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1603
C
20977
466216 Draškovič, Ferdinand,
Automatizácia inžinierskych úloh
Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1985
1604
C
20978
466219
Riadiace počítače
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1605
C
20980
466224 Veselý, Vojtech
Riadenie technologických procesov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1606
C
20981
466230 Cesnak, Ján
Atelierová tvorba konštrukčná
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1607
C
20981
466231 Cesnak, Ján
Atelierová tvorba konštrukčná
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1608
C
20982
466234 Sobota, Ján
Maticová analýza konštrukcií
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1609
C
21024
466653 Remiš, Tibor
Topografická anatómia hlavy a krku
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1610
C
21024
466654 Remiš, Tibor
Topografická anatómia hlavy a krku
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1611
C
21025
466659 Ivanová, Alena
Nemecký jazyk pre študentov medicíny
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1612
C
21027
466745 Trebatická, Heather
Gramatické cvičenia z angličtiny
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1613
C
21028
502386 Tomko, Ján
Vybrané dokumenty medzinárodného práva a politiky Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
Almassyová-Salamonová,
Helena
Návody na cvičenia z výživy a kŕmenia hospodárskych
zvierat
Výpočtová technika ASR a ASP v ústredných orgánoch
....
Úkoly středních zdravotníckych pracovníků v
mimořadnych podmínkach
Bratislava : Príroda, 1985
Bratislava : Alfa, 1985
Brno : Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických
pracovníků, 1985
1614
C
21032
466758 Weissová, Mária
Ruský jazyk pre filológov neruštinárov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1615
C
21034
502402 Vačková, Margita
Pokročilé cvičenia z analytickej chémie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1616
C
21041
466790 Gájer, Cyril
Branná výchova
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1617
C
21043
467030 Gvozdjak, Ján
Interná medicína 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1618
C
21047
466811 Pištek, Zdeno
Modelové vety z jazyka anglického
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1619
C
21050
502396 Kozák, Július
Metódy v chemickom výskume pre biochemikov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1620
C
21061
467034 Nicák, Andrej
Všeobecná farmakológia
Košice : UPJŠ, 1985
1621
C
21061
467759 Nicák, Andrej
Všeobecná farmakológia
Košice : UPJŠ, 1985
1622
C
21062
467040 Škoricová, Marta
Psychiatria pre pediatrov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1623
C
21062
467041 Škoricová, Marta
Psychiatria pre pediatrov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1624
C
21083
470267
Rajonizace cestovního ruchu ČSR
V Prahe : Merkur, 1985
1625
C
21083
470269
Rajonizace cestovního ruchu ČSR
V Prahe : Merkur, 1985
1626
C
21102
467330 Valent, Ján
Hlavné mestá európskych štátov
Bratislava : Mladé letá, 1985
1627
C
21103
467337
Autoatlas Európy
Bratislava : Slovenská kartografia, 1985
1628
C
21127
467674
Inovace vozidlového parku specializovaných vozidel
Brno : Dům techniky ČSVTS, 1985
1629
C
21141
467752 Horák, J.
Cytológia a základy morfológie živočíchov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1985
1630
C
21144
467772 Síleš, Emanuel
Všeobecná fyzika 4/1
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1985
1631
C
21144
467777 Síleš, Emanuel
Všeobecná fyzika 4/1
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1985
1632
C
21145
467785 Tóthová, Katarína
Vybrané problémy práva životného prostredia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1633
C
21147
467795 Andrej, Ladislav
Základy biotrermodynamiky-membránový transport
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1985
1634
C
21205
468656 Laca, Ján
Účtovníctvo
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1635
C
21206
468663 Zapletal, Vladimír
Ekonomika životného prostredia
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1636
C
21208
468670 Sodomová, Eva
Sociálna štatistika
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1637
C
21209
468675 Šedivý, Ľubomír
Financie investícií
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1638
C
21210
468680 Petrjánošová, Božena
Financie
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1639
C
21214
468703 Kupkovič, Milan
Náklady, kalkulácie a ceny v priemysle
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1640
C
21217
468715 Calpaš, Jozef
Technológia
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1641
C
21220
480058 Sopira, Andrej
Ruský jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1642
C
21225
471355 Kuriatko, Pavel
Přenosová technika
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1985
1643
C
21225
492599 Kuriatko, Pavel
Přenosová technika
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1985
1644
C
21228
488757
Vojenské dějiny Československa
Praha : Naše vojsko, 1985
1645
C
21229
479922 Marčok, Viliam
Pocta Dobšinskému (1828-1885)
Bratislava : Mladé letá, 1985
1646
C
21230
478020 Buzássy, Ján
V hline, v dreve, v piesni
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1985
1647
C
21241
470292 Patočka, Karel
Hledání přírody
Brno : Blok, 1984
1648
C
21291
471362 Jirkovský, Rudolf
Abeceda chemických prvkov
Bratislava : Alfa, 1985
1649
C
21349
486897
1650
C
21349
Tichonov, Aleksandr
Nikolajevič
Tichonov, Aleksandr
486898
Nikolajevič
Slovoobrazovateľnyj slovar russkogo jazyka v dvuch
tomach 1
Slovoobrazovateľnyj slovar russkogo jazyka v dvuch
tomach 2
1651
C
21356
471129 Kajzrová, Irena
Škola strihov a šitia
Bratislava : Práca, 1985
1652
C
21382
472169 Androvič, Štefan
Lietadlá
Bratislava : Alfa, 1985
1653
C
21402
470776 Medeová, Helena
Nemčina pre právnikov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1985
1654
C
21403
470787 Bellanger, Maryse
Francúzština pre poslucháčov právnickej fakulty
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1985
1655
C
21404
470790 Beniak, Milan
Vybrané kapitoly zo sociálneho lekárstva
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1656
C
21405
481642 Jozefíniová, Emília
Ruský jazyk pre študentov medicíny
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1657
C
21406
470801 Blaho, Peter
Praktické cvičenia z rímskeho práva
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1658
C
21414
470914 Farkašová, Oľga
Angličtina pre prírodovedcov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1985
1659
C
21426
470943 Svoboda, Stanislav
Příklady z účetnictví dopravy a spojů
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
Moskva : Russkij jazyk, 1985
Moskva : Russkij jazyk, 1985
Rozvoj materiálovíňé základny
Praha : Ústav vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1985
1660
C
21432
471043 Hanišová, Hana
1661
C
21439
471131 Drábek, Oldřich
1662
C
21440
471132 Píša, Josef
1663
C
21445
471137 Kolda, Stanislav
Cvičebnice z matematiky 2
Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1985
1664
C
21490
471329 Adamec, Stanislav
Vybrané okruhy typizace v ASŘ
Praha : Dům techniky ČSVTS, 1985
1665
C
21503
471524
Povrchové úpravy ve strojírenství
Praha : Dům techniky ČSVTS, 1985
1666
C
21526
474210 Struška, Ján
Staviame rodinné sauny
Bratislava : Alfa, 1985
1667
C
21526
474211 Struška, Ján
Staviame rodinné sauny
Bratislava : Alfa, 1985
1668
C
21569
472192
Prehľad stredoškolskej matematiky v príkladoch
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1985
1669
C
21569
472193
Prehľad stredoškolskej matematiky v príkladoch
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1985
1670
C
21574
472223 Kováčová, Emília
Plánovanie pracovných síl a odmeňovanie
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1671
C
21574
472227 Kováčová, Emília
Plánovanie pracovných síl a odmeňovanie
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1672
C
21575
472236 Vojtko, Daniel
Základy demografie
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1673
C
21575
472237 Vojtko, Daniel
Základy demografie
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1674
C
21576
472245
1675
C
21577
472255 Michník, Ľubomír
1676
C
21578
472266 Chajdiak, Jozef
Ekonomická štatistika
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1677
C
21581
472303 Moravčík, Alexander
Prognózy a plánovanie investičných a inovačných
procesov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1678
C
21588
487008 Mateides, Alexande
Náuka o materiáloch
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1679
C
21588
487009 Mateides, Alexande
Náuka o materiáloch
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1680
C
21591
472485 Gúčik, Marian
Ekonomika a riadenie podniku cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
Automatizované systémy řízení technologických
procesu
Kurs angličtiny pro studenty chemie a vědecké
aspiranty
Rozbory hospodárskej činnosti priemyselných
podnikov
Automatizované systémy riadenia v zahraničnom
obchode
Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1985
Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1985
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1681
C
21591
472487 Gúčik, Marian
Ekonomika a riadenie podniku cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1682
C
21591
472488 Gúčik, Marian
Ekonomika a riadenie podniku cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1683
C
21591
472492 Gúčik, Marian
Ekonomika a riadenie podniku cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1684
C
21591
472493 Gúčik, Marian
Ekonomika a riadenie podniku cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1685
C
21591
472494 Gúčik, Marian
Ekonomika a riadenie podniku cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1686
C
21591
568177 Gúčik, Marian
Ekonomika a riadenie podniku cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1687
C
21592
472509 Gúčik, Marian
Ekonomika cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
1688
C
21595
475204 Březan, Václav
Životy posledních Rožmberků
Praha : Svoboda, 1985
1689
C
21595
475205 Březan, Václav
Životy posledních Rožmberků
Praha : Svoboda, 1985
1690
C
21595
475206 Březan, Václav
Životy posledních Rožmberků
Praha : Svoboda, 1985
1691
C
21595
475207 Březan, Václav
Životy posledních Rožmberků
Praha : Svoboda, 1985
1692
C
21607
472823 Kopecký, Miroslav
Typológia občianskych budov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1693
C
21608
472826 Valášek, Jaroslav
Technické zariadenia budov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1694
C
21608
472827 Valášek, Jaroslav
Technické zariadenia budov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1695
C
21612
472839 Kuban, Milan
Mechanizácia a realizácia hydrotechnických stavieb
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1696
C
21614
472844 Ferjenčík, Pavel
Výberový predmet 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1697
C
21616
472850 Bielik, Milan
Aerodynamika a hydrodynamika budov 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1698
C
21654
473488 Csanda, Sándor
Dejiny maďarskej literatúry
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1699
C
21655
473492 Böhmerová, Ada
Lexikológia angličtiny
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1700
C
21672
563158 Krueger, Ralph
Canada
Toronto : Holt, Rinehart and Winston of Canada, 1982
1701
C
21677
473612 Kulčáková, Marta
Ekonomika vnútorného obchodu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1702
C
21680
473644 Novotný, Čenek
Formovanie svetového názoru v dejinách filozofie
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1703
C
21705
473800 Kučera, Milan
Návody na cvičenia z operačných systémov počítačov Bratislava : Príroda, 1985
1704
C
21711
473832 Stredňanský, Jozef
Ochrana a tvorba krajiny
Bratislava : Príroda, 1985
1705
C
21711
473833 Stredňanský, Jozef
Ochrana a tvorba krajiny
Bratislava : Príroda, 1985
1706
C
21727
473944 Sakál, Peter
Operačná a systémová analýza
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1707
C
21731
473962 Zvara, Ján
Zdroje a premena energie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1708
C
21732
473970 Ivan, Ján
Počet pravdepodobnosti a matematická štatistika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1709
C
21735
473982 Hraško, Pavel
Elektrotechnické zariadenia jadrových elektrární
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1710
C
21737
473997 Blažej, Anton
Prírodné a syntetické polyméry
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1711
C
21738
474005 Tesař, Stanislav
Dynamická pevnosť a životnosť strojných konštrukcií
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1712
C
21739
474007 Krátky, Ivan
Strojárske materiály a povrchové úpravy
Bratislava : Alfa, 1985
1713
C
21740
474012 Hrivňáková, Dáša
Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálu
Bratislava : Alfa, 1984
1714
C
21741
474017 Baliak, František
Geológia a inžinierska geológia
Bratislava : Alfa, 1984
1715
C
21756
474207
Jeseň v záhrade
Bratislava : Príroda, 1986
1716
C
21756
493656
Jeseň v záhrade
Bratislava : Príroda, 1986
1717
C
21758
478622 Vojtík, Jan
Odborné kreslení
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1986
1718
C
21802
474821
Slovenský biografický slovník 1 zväzok A- D
Martin : Matica slovenská, 1986
1719
C
21802
477280
Slovenský biografický slovník 1 zväzok A- D
Martin : Matica slovenská, 1986
1720
C
21802
506691
Slovenský biografický slovník II zväzok E - J
Martin : Matica slovenská, 1986
1721
C
21802
506692
Slovenský biografický slovník II zväzok E - J
Martin : Matica slovenská, 1986
1722
C
21802
535123
Slovenský biografický slovník III zväzok K - L
Martin : Matica slovenská, 1986
1723
C
21802
552670
Slovenský biografický slovník IV zväzok M- Q
Martin : Matica slovenská, 1986
1724
C
21802
552671
Slovenský biografický slovník IV zväzok M- Q
Martin : Matica slovenská, 1986
1725
C
21802
568915
Slovenský biografický slovník V zväzok R - Š
Martin : Matica slovenská, 1986
1726
C
21802
568918
Slovenský biografický slovník V zväzok R - Š
Martin : Matica slovenská, 1986
1727
C
21802
582074
Slovenský biografický slovník III zväzok K - L
Martin : Matica slovenská, 1986
1728
C
21815
475286 Krajčovič, Marián
Cesty a diaľnice 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1729
C
21815
475287 Krajčovič, Marián
Cesty a diaľnice 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1730
C
21816
475290
Geodézia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1731
C
21817
475291 Augustín, Juraj
1732
C
21817
475293 Augustín, Juraj
1733
C
21818
475296 Bartoš, Pavol
Fotogrametria
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1734
C
21819
475298 Burger, Ivan
Konštrukcia počítačov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1735
C
21819
475299 Burger, Ivan
Konštrukcia počítačov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1736
C
21820
475301 Cirák, Július
Jadrovo-fyzikálne metódy a prístroje
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1737
C
21820
475302 Cirák, Július
Jadrovo-fyzikálne metódy a prístroje
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1738
C
21821
475304 Bartová, Zuzana
Telemetria a prenos údajov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1739
C
21821
475305 Bartová, Zuzana
Telemetria a prenos údajov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1740
C
21822
475307 Šimunek, Peter
Ekonomika a riadenie elektroenergetiky
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1741
C
21822
475308 Šimunek, Peter
Ekonomika a riadenie elektroenergetiky
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1742
C
21823
475311 Holub, Emil
Betónové konštrukcie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1743
C
21825
476573 Lašek, Ladislav
Pražské metro 1985
Praha : Panorama, 1985
1744
C
21831
475540 Jalovec, Zbyněk
Perspektivy řešení potravinového problému v oblasti
výživy
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických
informací, 1985
1745
C
21836
477804 Kele, František
Mount Everest
Bratislava : Šport, 1986
1746
C
21866
477674 Mičinská, Ľudmila
Architektúra pre 3. ročník SPŠ stavebných
Bratislava : Alfa, 1986
1747
C
21866
485898 Mičinská, Ľudmila
Architektúra pre 3. ročník SPŠ stavebných
Bratislava : Alfa, 1986
Betónové konštrukcie a konštrukčné systémy pre
architektov
Betónové konštrukcie a konštrukčné systémy pre
architektov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1748
C
21929
481978 Heynert, Horst
Die Pflanzenwelt Europas
Leipzig : Edition Leipzig, 1985
1749
C
21937
476233
Kriminológia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
1750
C
21959
476604
Výuka v teréne 1. 2. pre študijný odbor VHVS
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1751
C
21961
476610 Sokol, Štefan
Meranie v geodézii 1
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1752
C
21963
476619 Ottová, Angela
Bioelektronika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1753
C
21989
478408
Matematika 2
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1985
1754
C
22054
477788 Frický, Alexander
Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku
Martin : Osveta, 1986
1755
C
22056
479513 Kašuba, Vladimír
Objavili sme Kamčatku?
Martin : Osveta, 1986
1756
C
22060
480868 Tibenský, Ján
Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1
Bratislava : Obzor, 1986
1757
C
22060
480869 Tibenský, Ján
Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1
Bratislava : Obzor, 1986
1758
C
22060
522952 Tibenský, Ján
Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 2
Bratislava : Obzor, 1986
1759
C
22060
527379 Tibenský, Ján
Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 2
Bratislava : Obzor, 1986
1760
C
22089
477742 Čorej, Ján
Miestne komunikácie
Bratislava : Alfa, 1985
1761
C
22209
481008 Sitenský, Ladislav
Krajinou domova
Praha : Panorama, 1986
1762
C
22252
496475 Daniš, Pavol
Zimné telovýchovné sústredenia 2
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1763
C
22253
478874 Höppnerová, Věra
Moderná učebnica nemčiny
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1764
C
22254
478877 Polončák, Milan
Študijný materiál k cvičeniu z predmetu "ORES"
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1765
C
22264
481416 Zelinger, Ivo
Notografie
Praha : Supraphon, 1986
1766
C
22265
480208 Skubiszewski, Piotr
Veit Stoss
Bratislava : Tatran, 1985
1767
C
22305
480505 Hevianek, František
Technologie opráv letadel
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1985
1768
C
22331
480184 Słodowy, Adam
Každý domácim majstrom
Bratislava : Alfa, 1986
1769
C
22331
480185 Słodowy, Adam
Každý domácim majstrom
Bratislava : Alfa, 1986
1770
C
22390
485153
Ekonomická psychológia a sociológia
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
1771
C
22390
485155
Ekonomická psychológia a sociológia
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
1772
C
22391
479963 Dančová, Eliška
Modelovanie ekonomických procesov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1773
C
22392
479968
Tovaroznalectvo
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1774
C
22393
479980 Kráľovič, Jozef
Plánovanie priemyselných podnikov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
1775
C
22394
479985 Klimik, Michal
Simulačné metódy
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1776
C
22395
479988 Leščišin, Michal
Organizácia a riadenie výroby
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1777
C
22396
479994 Sniščák, Vincent
Ekonomika spoločného stravovania
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1778
C
22396
479993 Sniščák, Vincent
Ekonomika spoločného stravovania
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1779
C
22397
480008 Majcher, Milan
Financie podnikov a odvetví 1
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1780
C
22399
480014 Sedláček, Jozef
Účtovníctvo kapitalistických podnikov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1781
C
22399
480015 Sedláček, Jozef
Účtovníctvo kapitalistických podnikov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1782
C
22400
480020 Čerňanský, J.
Marxisticko - leninská filozofia
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1783
C
22401
480028 Janok, Michal
Vlastné náklady
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1784
C
22402
485158 Strážovská, Helena
Rozbory hospodárskej činnosti obchodu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
1785
C
22403
480045 Straková, Ľ.,
Rozhodovacie procesy
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
1786
C
22405
480070 Dančová, Eliška
Modelovanie ekonomických procesov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1787
C
22406
480076 Striežka, Ľubomír
Štrukturálne modely v odvetviach priemyslu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1788
C
22407
480079
Kontrola nákladov a kalkulácií
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1789
C
22408
480084 Rublíková, Eva
Prognostická štatistika
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1790
C
22409
480091 Karvaš, Jozef
Ekonomika a riadenie VTR
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1791
C
22410
480094 Repka, Ján
Tovaroznalectvo
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1792
C
22412
480104
Rozvoj vedy a techniky priemyselných odvetví
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1793
C
22412
480105
Rozvoj vedy a techniky priemyselných odvetví
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
1794
C
22413
480131 Martinová, Georgína
Medzinárodné financie
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
1795
C
22424
480267 Kyndl, Ján
Administratíva pre 3. ročník gymnázií
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986
1796
C
22433
481509 Moravec, Miroslav
Osobná preprava 1
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1985
1797
C
22433
484082 Moravec, Miroslav
Osobná preprava 2
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1985
1798
C
22436
480502 Koštialová, Jaroslava
Morfologické, funkčné a somatotypologické
charakteristiky športujúcej mládeže
Bratislava : Šport : SÚV ČSZTV, 1986
1799
C
22488
480517 Dvořák, Václav
Konstrukce počítačů
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1986
1800
C
22506
480656 Šostroneková, Marta
Ekonomika a riadenie potravinárskeho priemyslu
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1801
C
22507
480658 Ščepka, Igor
Ekonomika rozvoja podniku
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1802
C
22509
480664 Šutor, Karol
Konštrukčné cvičenia z prípravkov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1803
C
22510
480667 Adamka, Jozef
Špeciálna technológia 1
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1804
C
22511
480671 Starek, Ladislav
Vyššia dynamika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1805
C
22512
480674 Kosorin, Dušan
Elektrotechnické maranie neelektrických veličín
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1984
1806
C
22513
480676 Podebradský, Jaroslav
Plasticita a creep
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1807
C
22514
480679 Kossaczký, Elemír
Procesy a energetika potravinárskeho priemyslu 1
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1808
C
22515
480681 Šajgalík, Ján
Geológia a hydrogeológia
Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1992
1809
C
22515
480682 Šajgalík, Ján
Geológia a hydrogeológia
Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1992
1810
C
22517
480687 Jesenák, Ján
Mechanika zemín
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1811
C
22517
480688 Jesenák, Ján
Mechanika zemín
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1812
C
22522
480721 Horniaková, Lýdia
Konštrukcie pozemných stavieb 1
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1813
C
22523
480723 Bielek, Milan
Ateliérová tvorba 1, 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1814
C
22525
480729 Majdúch, Dušan
Betónové konštrukcie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1815
C
22543
481158 Klopček, Anton
Hydrológia
Bratislava : Príroda, 1986
1816
C
22543
481159 Klopček, Anton
Hydrológia
Bratislava : Príroda, 1986
1817
C
22565
481322 Homér
Ilias
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1986
1818
C
22566
483047 Homér
Odysseia
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1986
1819
C
22568
481325
Základy lékařské mikrobiologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1820
C
22569
481326 Trnka, Tomáš
Praktikum z organické chemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1821
C
22589
481633 Kapeller, Karol
Cytológia pre medikov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
1822
C
22589
481635 Kapeller, Karol
Cytológia pre medikov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
1823
C
22590
481638 Kapeller, Karol
Embryológia človeka 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
1824
C
22590
481640 Kapeller, Karol
Embryológia človeka 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
1825
C
22590
525258 Kapeller, Karol
Embryológia človeka 2
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
1826
C
22590
525259 Kapeller, Karol
Embryológia človeka 2
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
1827
C
22590
525262 Kapeller, Karol
Embryológia človeka 2
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
1828
C
22591
481647 Kapeller, Karol
Učební texty na praktické cvičenia z histologie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
1829
C
22591
481649 Kapeller, Karol
Učební texty na praktické cvičenia z histologie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
1830
C
22602
516510
Prestuplenije i nakazanije
Moskva : Chudožestvennaja literatura, 1983
1831
C
22620
482050 Klima, Valent
Programovacie jazyky a struktury dat 2
Bratislava : Alfa, 1985
1832
C
22621
482055 Lettrich, Jaroslav
Cvičenia z konštruktívnej geometrie
Bratislava : Alfa, 1986
1833
C
22622
482064 Bechný, Ľubomír
Teória zlievania
Bratislava : Alfa, 1985
1834
C
22627
482096 Moravčík, Milan
Stavebná mechanika 2
Bratislava : Alfa, 1985
1835
C
22629
482103
Riešené príklady z písomnej prijímacej skúšky z
matematiky a fyziky na VŠDS
Bratislava : Alfa, 1986
1836
C
22630
482108 Ciller, Viktor
Organizácia, príprava a riadenie dopravných stavieb
Bratislava : Alfa, 1985
1837
C
22636
482147 Gvozdjak, Ladislav
Základy kybernetiky pre poslucháčov
elektrotechnickej a strojníckej fakulty
Bratislava : Alfa, 1984
Dostojevskij, Fëdor
Michajlovič
1838
C
22651
537103 Pleva, Ján
Vybrané kapitoly z dejín medzinárodného
robotníckeho hnutia
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982
1839
C
22670
485392 Euripides
Médeia
Bratislava : Tatran, 1986
1840
C
22672
482764 Číhalík, Jaroslav
Analytická chemie pro studenty biologie 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1841
C
22673
482765 Kaňoková, Jara
Teorie statistiky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1842
C
22674
482766 Janík, Alojz
Speciální psychiatrie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1843
C
22676
482770 Březina, Pavel
Návody pro laboratórní cvičení z mikrobiologie mléka
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1986
a tuku
1844
C
22679
482774 Hrabák, Rudolf
Návody k praktickým cvičením z biologie a zoologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1845
C
22743
522392 Molnár, Ľudovít
Programovanie pre 3. ročník gymnázia
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986
1846
C
22764
483395 Marek, František
Tvorba a využívání typového aplikačního
programového vybavení
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1847
C
22765
483396 Nedvídek, Josef
Obecná zoologie 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1848
C
22766
483397 Menčík, Miloslav
Hygiena práce
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1849
C
22767
483398 Makovička, Jiří
Programování v jazyce Basic
Praha : Karlova univerzita, 1986
1850
C
22769
483400 Bajer, Arnošt
Automatizace
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1851
C
22770
483401 Boček, Leo
Grupy geometrických zobrazení
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1852
C
22771
483402 Čech, Jiří,
Organická chemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1853
C
22776
483407 Kameník, Bohuslav
Obecná a anorganická chemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1854
C
22793
484661
Unterwasserfotografie
Leipzig : Fotokinoverlag, 1986
1855
C
22794
482164 Čuntala, Jozef
Elektronika pre oznamovanie a zabezpečovanie
Bratislava : Alfa, 1986
1856
C
22807
483602 Vrana, Oto
Izolácie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1857
C
22807
483603 Vrana, Oto
Izolácie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1858
C
22808
483608 Šumichrast, Ľubomír
Integrovaná a koherentná optika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1859
C
22808
483610 Šumichrast, Ľubomír
Integrovaná a koherentná optika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1860
C
22809
483612 Benko, Jozef
Železničné laboratórium
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1861
C
22810
483614 Frištacký, Norbert
Logické systémy
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1862
C
22810
483615 Frištacký, Norbert
Logické systémy
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1863
C
22811
485353 Opava, Zdeněk
Elektřina kolem nás
Praha : Albatros, 1985
1864
C
22812
484255
Populjarnaja chudožestvennaja enciklopedija
Moskva : Sovetskaja enciklopedija, 1986
1865
C
22812
505551
Populjarnaja chudožestvennaja enciklopedija
Moskva : Sovetskaja enciklopedija, 1986
1866
C
22813
484020
Metody řešení matematických úloh 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1867
C
22814
484021 Kolář, Zdeněk
Úvod do obecné didaktiky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1868
C
22852
486166 Crhák, František
Priestor a perspektíva
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986
1869
C
22853
501316 Kovář, Blahoslav
Informačné fondy pre 3. ročník
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986
1870
C
22871
484088 Popl, Milan,
Separace látek
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1986
1871
C
22873
484092 Zahradník, Jiří
Biologie pro zahraniční studenty
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1872
C
22879
484098 Tenora, František
Zemědělská zoologie pro zootechniky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1873
C
22887
484658 Lammel, Gisold
Deutsche Malerei des Klassizismus
Leipzig : E. A. Seemann, 1986
1874
C
22894
484522 Bonuš, František
1875
C
22894
484523 Bonuš, František
1876
C
22906
537387 Sisák, Miron
Súčasná sovietska literatúra pre deti a mládež
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1986
1877
C
22909
522218 Zajac, Emanuel
Základy automatizácie a technickej kybernetiky 1
Zvolen : VŠLD, 1986
1878
C
22941
484893
Spoločesnký protokol
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
1879
C
22954
485137 Chobot, Michal
Teória hier a rozhodovania
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
1880
C
22954
485138 Chobot, Michal
Teória hier a rozhodovania
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
1881
C
22954
485139 Chobot, Michal
Teória hier a rozhodovania
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
Taneční kroky, figury a formace českých lidových
tanců
Taneční kroky, figury a formace českých lidových
tanců
Praha : Ústřední kulturní dům železničárů, 1986
Praha : Ústřední kulturní dům železničárů, 1986
1882
C
22958
485177
Múzeum a škola
Bratislava : Ústredná správa múzeí a galérií, 1986
1883
C
22959
485178 Hrbek, Jan
Nárys patologické fyziologie 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1884
C
22959
502042 Hrbek, Jan
Nárys patologické fyziologie 3
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1885
C
22968
485189 Kábrt, Jan
Úvod do lékařské terminologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1886
C
22985
485206 Procházková, Jitka
Základy imunologie pro farmaceuty 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1887
C
22985
489331 Procházková, Jitka
Základy imunologie pro farmaceuty 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1888
C
22994
488648 Liptay, Jaroslav
Máme chalupu
Bratislava : Obzor, 1986
1889
C
22994
488649 Liptay, Jaroslav
Máme chalupu
Bratislava : Obzor, 1986
1890
C
22994
488650 Liptay, Jaroslav
Máme chalupu
Bratislava : Obzor, 1986
1891
C
23003
488592 Hujňák, Jaroslav
Drevené stavební konstrukce a dílce
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1986
1892
C
23003
488593 Hujňák, Jaroslav
Drevené stavební konstrukce a dílce
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1986
1893
C
23006
485233 Kos, Jaroslav
Přehled topografické anatomie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1894
C
23013
485744 Linc, Rudolf
Anatomie hybnosti
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1895
C
23017
485748 Novák, Jan
Chemické výpočty
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1896
C
23022
485753 Hung Pham Tien
Úvod do analytické geometrie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1897
C
23050
485785 Škachová, Jaroslava
Základy obecné a klinické biochemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1898
C
23077
486308 Jurzová, Lýdia,
Praktická príručka ruského jazyka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
1899
C
23078
486312 Schiller, Pavel
Rádiofarmaká
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
1900
C
23079
486316 Macák, Ivan
Psychológia športu
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
1901
C
23080
486319 Huláková, Valéria
Hudobná výchova
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
1902
C
23086
486725 Návrat, Pavol
Programovacie techniky. Implementačné techniky
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1903
C
23087
486730 Lipka, Jozef
Jadrová a neutrónová fyzika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1904
C
23088
486731 Ondráček, Oldřich
Signály a sústavy
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1905
C
23089
486734 Ondrejkovič, Emil
Izolácia a izolačné systémy
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1906
C
23089
486735 Ondrejkovič, Emil
Izolácia a izolačné systémy
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1907
C
23090
486738 Molnár, Ľudovít
Špeciálne programovacie jazyky
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1908
C
23090
486739 Molnár, Ľudovít
Špeciálne programovacie jazyky
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1909
C
23093
486748 Hladík, Dalibor
Mikroprocesorový systém MH 3000
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1910
C
23095
486752 Šimkovič, Fedor
Elektrické stroje
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1911
C
23097
611310 Makýš, Oto
Mechanizácia a prevádzanie stavieb
Bratislava : SVŠ, 1986
1912
C
23098
486762 Fecko, Štefan,
Elektrické siete
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1913
C
23099
486764 Berger, Otto,
Meranie svetla a farieb
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1914
C
23100
486767 Grenčík, Ľudovít
Betónové konštrukcie 2.
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1915
C
23100
486769 Grenčík, Ľudovít
Betónové konštrukcie 2.
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1916
C
23104
503803 Gúčik, Marian
Organizácia a technika služieb cestovného ruchu II
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
1917
C
23114
487090 Hraško, Pavel
Elektrické stroje a spotrebiče
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, Strojnícka
fakulta, 1985
1918
C
23123
503659 Vojtko, Daniel
Demografia pre nevýrobné odvetvia a štátnu správu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
1919
C
23123
503660 Vojtko, Daniel
Demografia pre nevýrobné odvetvia a štátnu správu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
1920
C
23133
486992 Ambrosová, I.
1921
C
23133
486993 Ambrosová, I.
1922
C
23137
487063
Deskriptívna geometria
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, Strojnícka
fakulta, 1986
1923
C
23141
487075 Mayer, Imrich
Teoretická elektrotechnika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1924
C
23142
487079 Šťavina, Cyril
Fyzika
Bratislava : Alfa, 1985
1925
C
23146
487097 Hronček, Jan
Sladárstvo a pivovarníctvo
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1926
C
23149
487104 Karas, Ivan.
Difúzne pochody pre zameranie potravinárske stroje
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
Schriftliche Kommunikation im Fremdverkehr, Hotelund Gaststattenwesen
Schriftliche Kommunikation im Fremdverkehr, Hotelund Gaststattenwesen
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
Anglicko-slovenský slovník z odboru stavebníctva a
architektúry
Anglicko-slovenský slovník z odboru stavebníctva a
architektúry
1927
C
23155
487123 Smrčinová, Dagmar
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1928
C
23155
487124 Smrčinová, Dagmar
1929
C
23156
487126 Kucbel, Jozef
Technické zariadenie budov III
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1930
C
23159
487136 Horáková, Katarína
Mikrobiológia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1931
C
23162
487144 Spudil, Ivan
Elektronické prvky
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1932
C
23163
487147 Šolc, Juraj
Geodézia pre vodohospodársky smer
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1933
C
23163
493008 Šolc, Juraj
Geodézia pre vodohospodársky smer
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1985
1934
C
23211
488273 Angeli, Oriente
Prvé stretnutie s hudbou
Bratislava : Mladé letá, 1986
1935
C
23211
488275 Angeli, Oriente
Prvé stretnutie s hudbou
Bratislava : Mladé letá, 1986
1936
C
23226
487838 Pytela, Oldřich
Přípravní kurs pro studium organické chemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1937
C
23239
487852 Malinovský, Lubomír
Přehled struktury a drah CNS
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1938
C
23249
487862
Teorie výchovy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1939
C
23252
487865 Vavrdová, Helena
Speciální psychologie pro učitelství 1. st. ZŠ a
vychovatelství
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1940
C
23253
487867 Rubín, Antonín
Pediatrie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1941
C
23257
491525 Kovařík, Emil
Průmyslové stavby
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1986
1942
C
23268
487884 Fišerová, Jaroslava
Vnitřní lékařství pro posluchače FDL UK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1943
C
23278
490269 Fišerová, Jaroslava
Vnitřní lékařství pro posluchače FDL UK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1944
C
23302
488054 Vokrouhlický, Lubor
Klinická fyziologie obehového systému
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1945
C
23304
492454 Pješčak, Ján
Kriminalistika
Praha : Naše vojsko, 1986
1946
C
23316
488721 Procházka, Zdeněk
Salt 2 a současnost
Praha : Naše vojsko, 1986
1947
C
23333
495331 Mrázková, Daniela
Příběh fotografie
Praha : Mladá fronta, 1986
1948
C
23348
489647
Slovo o pluku Igorovom a ďalšie staroruské historické
Bratislava : Mladé letá, 1986
povesti
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1949
C
23357
498759 Opava, Zdeněk
Chemie kolem nás
Praha : Albatros, 1986
1950
C
23359
489706 Spunar, Pavel
Kultura českého středověku
Praha : Odeon, 1987
1951
C
23359
491096 Spunar, Pavel
Kultura českého středověku
Praha : Odeon, 1987
1952
C
23364
489254 Horváth, Pavol
Prídavné zariadenia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1953
C
23469
489964 Fraňo, Vladimír
Technológia stavebných dielcov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1954
C
23470
489966 Dubravcová, Viera
Vákuová a ultravákuová technika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
1955
C
23471
489970 Marko, Štefan
Elektrárne I
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1956
C
23471
489971 Marko, Štefan
Elektrárne I
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1957
C
23472
489974 Vavra, Štefan
Elektronické obvody
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1958
C
23473
489977 Hudzovič, Peter
Identifikácia a modelovanie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1959
C
23474
489979 Šafařík, Jiří
Operačné systémy
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
1960
C
23474
489980 Šafařík, Jiří
Operačné systémy
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
1961
C
23475
489981 Zajac, Jozef
Stavebná akustika 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1962
C
23475
489983 Zajac, Jozef
Stavebná akustika 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1963
C
23476
489984 Šarafín, Michal
Náuka o projektovaní 1
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1964
C
23476
506592 Šarafín, Michal
Náuka o projektovaní 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1965
C
23476
506594 Šarafín, Michal
Náuka o projektovaní 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1986
1966
C
23477
490061 Albrecht, Ján
Eseje o umení
Bratislava : Opus, 1986
1967
C
23489
494615 Koštialová, Jaroslava
1968
C
23489
510722 Koštialová, Jaroslava
1969
C
23493
490249 Křenová, Drahomíra
Přehled obecné biologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1970
C
23497
490253 Trojan, Stanislav
Fysiologie pro lékařské fakulty I
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1971
C
23497
511712 Trojan, Stanislav
Fysiologie pro lékařské fakulty IV
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
Využitie poznatkov psychológie v riadení športovej
prípravy
Využitie poznatkov psychológie v riadení športovej
prípravy
Bratislava : Šport, 1986
Bratislava : Šport, 1986
Funkčné zmeny organizmu, podmienené rôznou
pohybovou aktivitou
Funkčné zmeny organizmu, podmienené rôznou
pohybovou aktivitou
1972
C
23500
490256 Horniak, Eugen
Bratislava : Šport, 1986
1973
C
23500
490645 Horniak, Eugen
1974
C
23511
490267 Streblová, Eva
Základy chémie pro zahraniční studenty
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1975
C
23526
490353
Expressionisten
Berlin : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1986
1976
C
23539
490496 Moravová, Jiřina
Příklady z ekonomické statistiky pro posluchače
obchodní fakulty
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
1977
C
23540
490497 Mlázovská, Venuše
Textová cvičebnice ruského jazyka
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
1978
C
23541
490498 Macků, Zora
Textová cvičebnice angličtiny
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
1979
C
23545
490502 Vaško, Jozef
Rozbor hospodářské činnosti obchodního podniku
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
1980
C
23547
490504 Kordač, Václav
Vnitřní lékařství
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
1981
C
23549
490506 Linc, Rudolf
Biologie dítěte a dorostu
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1982
C
23550
490507 Bytelová, Alena
Čeština pro cizince
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1983
C
23554
490385 Šoka, Imrich
Energetika v poľnohospodárstve
Bratislava : Príroda, 1987
1984
C
23555
490388 Tichý, Igor
Návody na cvičenia z hodnotenia a využitia rastlinných
Bratislava : Príroda, 1986
produktov
1985
C
23556
490391 Šimo, Dušan
Riadenie poľnohospodárstva
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1986
1986
C
23557
490393
Cvičenia z poľnohospodárskej zoológie
Bratislava : Príroda, 1986
1987
C
23557
490394
Cvičenia z poľnohospodárskej zoológie
Bratislava : Príroda, 1986
1988
C
23558
490398 Švihra, Ján
Fyziológia rastlín
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1986
1989
C
23559
490400 Demo, Milan
Poľnohospodárske sústavy
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1986
1990
C
23560
490403 Bakša, Ján
Sociológia a psychológia práce
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1986
1991
C
23560
490404 Bakša, Ján
Sociológia a psychológia práce
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1986
1992
C
23561
490406 Michalíková, Alla
Návody na cvičenia z ochrany rastlín
Bratislava : Príroda, 1986
1993
C
23562
490409 Zeman, Stanislav
Návody na cvičenia z mechanizácie a automatizácie
živočíšnej výroby I
Bratislava : Príroda, 1986
Bratislava : Šport, 1986
1994
C
23563
490412 Střeďanský, Jozef
Návody na cvičenia z ochrany a tvorby krajiny
Bratislava : Príroda, 1986
1995
C
23563
490413 Střeďanský, Jozef
Návody na cvičenia z ochrany a tvorby krajiny
Bratislava : Príroda, 1986
1996
C
23564
490415 Kubjatko, František
Poľnohospodárska botanika
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1986
1997
C
23566
500286 Dušek, Jindra
Orchideje
Praha : Academia, 1986
1998
C
23570
490614 Novák, Josef
Chemická termodynamika
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
1999
C
23572
496076 Dunovský, Jiří
Technologická cvičení
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1987
2000
C
23577
490633 Píša, Josef
A Handbook of Advanced English Conversation for
State Examinations
Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1987
2001
C
23581
490637 Meloun, Milan
Chemoterapie
Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1986
2002
C
23583
490639 Machač, Otakar
Inženýrská statistika
Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1986
2003
C
23585
490641
Nové výrobky TST k. p. Somet Teplice
Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1987
2004
C
23586
490642
Příprava a zavedení unifikovaných skeletů a hal v ZPP
Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1986
Trmice
2005
C
23605
490972 Peller, František
Matematika
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2006
C
23605
490976 Peller, František
Matematika
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2007
C
23617
494064 Petrová, Eva
Ján Smetana
Praha : Odeon, 1987
2008
C
23618
493993 Maletová, Rosa Maria
Joan Miro
Praha : Odeon, 1986
2009
C
23626
491327 Hejzlar, Miroslav
Základy lékařské mikrobiologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2010
C
23636
491337 Klier, Emanuel
Polovodičové prvky 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
2011
C
23641
491343
Základy funkcií a aplikovanie anatamie 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
2012
C
23644
491268
Frazeologičeskij slovar russkogo jazyka
Moskva : Russkij jazyk, 1986
2013
C
23660
491638 Šikula, Josef
Fyzika 1
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1986
2014
C
23672
491650 Babšický, Václav
Rozvod elektrické energie pro 2. ročník SOŠ
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1987
2015
C
23679
497511 Kleczek, Josip
Vesmír kolem nás
Praha : Albatros, 1986
2016
C
23683
499614 Přeučil, František
Jižní Morava
Praha : Olympia, 1987
2017
C
23687
492875 Pilař, Vladimír
Umění houslařů
Praha : Panton, 1986
2018
C
23692
491780 Kordač, Václav
Vnitŕní lékařství 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2019
C
23692
491781 Kordač, Václav
Vnitŕní lékařství 3
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2020
C
23696
491785 John, Ctirad
Lékařská mikrobiologie 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2021
C
23699
491788 Bílek, Zdeněk
Organizace a řízení ekonomických systémů
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2022
C
23700
491789 Drátovský, Milan
Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické
chemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2023
C
23703
494271 Kožík, František
Píseň nejdražší
Praha : Panorama, 1986
2024
C
23725
495268 Koděra, Miroslav
Topografická mineralógia Slovenska
Bratislava : Veda, 1986
2025
C
23725
500178 Koděra, Miroslav
Topografická mineralógia Slovenska
Bratislava : Veda, 1986
2026
C
23726
491959 Michalko, Ján
Geobotanická mapa ČSSR
Bratislava : Veda, 1986
2027
C
23744
492016
Nemecko-slovenský slovník
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986
2028
C
23744
523005
Nemecko-slovenský slovník
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986
2029
C
23786
568135 Bajcura, Andrej
Občianske procesné právo
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2030
C
23797
492913 Navrátilová, Katarína
Didaktika vlastivedy
Nitra : Pedagogická fakulta, 1985
2031
C
23807
493094 Kuriatko, Pavel
Prenosová technika
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1986
2032
C
23808
493095 Horáková, Květa
Vědecké lekářské informace, jejich získávání a
využívání
Brno : Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických
pracovníků, 1986
2033
C
23810
493097 Grund, František
Oznamovacie siete 2
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1986
2034
C
23810
493405 Grund, František
Oznamovacie siete 2
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1986
2035
C
23811
493401
Technologia oprav lietadiel
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1986
2036
C
23820
511050
Slovo o polku Igorove
Moskva : Sovetskij pisatel', 1986
2037
C
23821
505394 Sedova, Tat'jana Aleksejevna
Muzej istorii isskustva
Moskva : Izobrazitel'noje iskusstvo, 1986
2038
C
23873
493899 Kameník, Bohuslav
Úvod do obecné chemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
2039
C
23884
493935
Základy strojnictví
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1987
2040
C
23891
493945 Pacák, Josef
Organická chemie pro posluchače OZP
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
2041
C
23901
493956 Smetana, Erich
Textová cvičebnice nemčiny pro posluchače Fakulty
telesné výchovy a sportu
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2042
C
23909
493964 Rollo, Josef
Příklady a úlohy ze základů učetnictví
Praha : Vysoká škola ekonomická, 1987
2043
C
23915
493970 Těšitelová, Marie
Retrográdní slovník současné čestiny
Praha : Academia, 1986
2044
C
23920
494840
Tisíc a jedna noc
Bratislava : Tatran, 1987
2045
C
23920
538245
Tisíc a jedna noc
Bratislava : Tatran, 1987
2046
C
23926
494118 Bartoš, Jozef
Súčasný francúzsky jazyk
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2047
C
23926
502408 Bartoš, Jozef
Súčasný francúzsky jazyk
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2048
C
23926
502409 Bartoš, Jozef
Súčasný francúzsky jazyk
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2049
C
23927
494120 Račko, Peter
Realizácia televíznej tvorby
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2050
C
23927
494121 Račko, Peter
Realizácia televíznej tvorby
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2051
C
23930
494133 Zaťko, Michal
Cvičenia z fyzickej geografie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
2052
C
23930
494135 Zaťko, Michal
Cvičenia z fyzickej geografie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
2053
C
23930
540887 Zaťko, Michal
Cvičenia z fyzickej geografie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
2054
C
23931
494137 Hradilek, Ludvík
Matematika pro geology 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
2055
C
23932
494138 Wawruch, Alojz
Matematicko-ekonomické modelovanie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2056
C
23932
494140 Wawruch, Alojz
Matematicko-ekonomické modelovanie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2057
C
23933
494141 Slosiariková, Hana
Všeobecná chémia pre geológov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2058
C
23933
502405 Slosiariková, Hana
Všeobecná chémia pre geológov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2059
C
23934
494144 Pišútová, Nevenka
Vyhodnocovanie experimentálnych údajov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2060
C
23934
494145 Pišútová, Nevenka
Vyhodnocovanie experimentálnych údajov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2061
C
23935
494147 Krcho, Jozef
Geografická kartografia 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
2062
C
23935
540987 Krcho, Jozef
Geografická kartografia 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
2063
C
23935
540990 Krcho, Jozef
Geografická kartografia 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
2064
C
23936
494149 Korec, Ivan,
Teória množín
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2065
C
23937
494152 Bellus, Martin
Fyzikálne praktikum 2
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2066
C
23938
494153 Čulík, František
Termodynamika a štatistická fyzika
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2067
C
23950
496939 Borovanský, Jan
Repetitórium chemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2068
C
23951
496940 Hronová, Karla
Čeština pro cizince
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2069
C
23955
641457 Prokeš, Vladimír
Sbírka příkladů z obecné fyziky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2070
C
23966
497560 Čierny, Vladimír
Kompendium psychodiagnostických metód
Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1986
2071
C
23969
494469 Opava, Zdeněk
Basig G
Ostrava : Dům techniky ČSVTS, 1986
2072
C
24000
495407 Boháč, Jiří Marcel
Lev Šimak
Praha : Odeon, 1987
2073
C
24001
494597 Hlaváček, Luboš
Vojtěch Tittelbach
Praha : Odeon, 1986
2074
C
24003
496074 Poche, Emanuel
Matyas Bernard Braun sochár českého baroka a jeho
dílna
Praha : Odeon, 1986
2075
C
24007
494603 Loprais, Antonín
Mechanika telies
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1987
2076
C
24009
495992 Fučíková, Eliška
Die rudolfinische Zeichnung
Praha : Odeon, 1986
2077
C
24010
495410 Pešina, Jaroslav
Mistr Vyšelrodského cyklu
Praha : Odeon, 1987
2078
C
24031
495130 Filipová, Kamila
České texty k jazykovému rozboru s cvičeními pro
zahraniční studenty
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2079
C
24034
495133 Charvátová, Jaroslava
Pomocné materiály z ruské gramatiky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2080
C
24046
495149 Zvára, Karel
Pravděpodobnosť a matematická statistika
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
2081
C
24047
495150 Vágnerová, Marie
Kapitoly z patopsychologie dítětě
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2082
C
24056
495159 Fiala, Josef
Občanské právo 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2083
C
24056
495160 Fiala, Josef
Občanské právo 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2084
C
24065
502793 Ristow, Jürgen
Vom Geisterbild zum Breitwandlfilm
Leipzig : Fotokinoverlag, 1986
2085
C
24077
495740 Sakál, Peter
Operačná a systémová analýza
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1983
2086
C
24077
495741 Sakál, Peter
Operačná a systémová analýza
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1983
2087
C
24083
495751 Rožai, Július
Úvod do inžinierstva
Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1986
2088
C
24085
495760 Švorčík, Stanislav
Statika-príklady
Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1986
2089
C
24085
495762 Švorčík, Stanislav
Statika-príklady
Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1986
2090
C
24085
495763 Švorčík, Stanislav
Statika-príklady
Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1986
2091
C
24085
513134 Švorčík, Stanislav
Statika-príklady
Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1986
2092
C
24088
495785 Jančina, Jozef
Mechanika 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1982
2093
C
24088
495786 Jančina, Jozef
Mechanika 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1982
2094
C
24088
495787 Jančina, Jozef
Mechanika 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1982
2095
C
24089
495790 Vasilko, Karol
Technológia obrábania a montáže
Bratislava : Alfa, 1986
2096
C
24089
495793 Vasilko, Karol
Technológia obrábania a montáže
Bratislava : Alfa, 1986
2097
C
24090
495798 Skočovský, Petr
Strojárske materiály a povrchové úpravy
Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1986
2098
C
24092
495805 Pekař, Richard
Vybrané state z mikroelektoniky ...
Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1986
2099
C
24092
495806 Pekař, Richard
Vybrané state z mikroelektoniky ...
Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1986
2100
C
24097
495840 Taraj, Alojz
Mechanizácia ložných, dopravno-manipulačných a
skladovacích operácií 2
Bratislava : Alfa, 1986
2101
C
24101
563508 Ružický, Eugen
Úvod do počítačovej grafiky
Bratislava : Univerzita Komenského, 1991
2102
C
24102
495885 Pečeňa, Zdeno
Termomechanika a hydraulika
Bratislava : Alfa, 1986
2103
C
24105
495913 Svrček, Ján
Pozemné staviteľstvo 2
Bratislava : Alfa, 1986
2104
C
24139
496210 Hvorecký, Jozef
Algoritmy pre 4. ročník gymnázia
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987
2105
C
24146
500587 Dupačová, Jitka
Stochastické programování
Praha : Ministerstvo školství České socialistické republiky,
1986
2106
C
24147
502470 Svrček, Mirko
Houby
Praha : Artia, 1987
2107
C
24151
496402 Čihovská, Viera
Vedecká organizácia riadiacej práce v obchode
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2108
C
24151
511657 Čihovská, Viera
Vedecká organizácia riadiacej práce v obchode
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2109
C
24152
496403 Čemická, Katarína
Zbierka príkladov zo stochastických modelov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2110
C
24152
511637 Čemická, Katarína
Zbierka príkladov zo stochastických modelov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2111
C
24152
511638 Čemická, Katarína
Zbierka príkladov zo stochastických modelov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2112
C
24153
505100 Bobaľa, Juraj
Rozbory hospodárskej činnosti v poľnohospodárstve
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2113
C
24154
505121 Vojtko, Daniel
Demografická štatistika
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2114
C
24154
505123 Vojtko, Daniel
Demografická štatistika
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2115
C
24155
496406 Lišková, Danuša
Textová učebnica nemčiny pre ekonómov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2116
C
24156
511672 Kráľovič, Jozef
Plánovanie priemyselných podnikov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2117
C
24156
511675 Kráľovič, Jozef
Plánovanie priemyselných podnikov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2118
C
24158
511692 Fendek, Michal
Optimálne programovanie 2
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2119
C
24158
511693 Fendek, Michal
Optimálne programovanie 2
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2120
C
24158
511695 Fendek, Michal
Optimálne programovanie 2
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2121
C
24166
496419 Šurdová, Viera
Programové zabezpečenie ASR
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2122
C
24166
511662 Šurdová, Viera
Programové zabezpečenie ASR
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2123
C
24167
505116 Füzyová, Ľuba
Prepočty ekonomickej efektívnosti VTR
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2124
C
24168
496421 Stračárová, Eva
Hmotné stimulovanie výrobno-hospodárskych celkov Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2125
C
24169
496422 Mešková, Ľudmila
Francúzsky jazyk
2126
C
24171
503788 Gúčik, Marian
2127
C
24171
503789 Gúčik, Marian
2128
C
24172
496444 Slobodník, Bartolomej
Materiálno-technická základňa cestovného ruchu a
spoločného stravovania
Materiálno-technická základňa cestovného ruchu a
spoločného stravovania
Medzinárodná preprava tovaru
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
2129
C
24173
496445 Brezník, Jozef
Organizácia a riadenia obchodnej činnosti
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1986
2130
C
24185
496506 Nátr, Lubomír
Biologické základy rostlinné výroby
Praha : Univerzita Karlova, 1987
2131
C
24186
496507 Štark, Otakar
Lékařská biologie a genetika 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2132
C
24186
507708 Štark, Otakar
Lékařská biologie a genetika 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2133
C
24188
496509 Těšínská, Věra
Základy ruské gramatiky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2134
C
24189
496510 Vonková, Hana
Antologie textů z didaktiky 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2135
C
24193
496513 Hucl, Vladimír
Ruská konverzace
Praha : Vysoká škola ekonomická, 1987
2136
C
24195
496515 Kordač, Václav
Vnitřní lékařství 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2137
C
24195
496516 Kordač, Václav
Vnitřní lékařství 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2138
C
24196
496567 Verner, Miloslav
Spojovacia technika 1
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1987
2139
C
24200
496522 Panev, Petr,
Cvičebnice češtiny pro zahraniční posluchače VŠE
Praha : Vysoká škola ekonomická, 1987
2140
C
24209
500258 Vrba, Václav
Střihy prádla
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1987
2141
C
24222
496570 Fiala, Josef
Občanské právo 3
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2142
C
24224
496573 Svoboda, Mojmír
Psychodiagnostika dospělých
Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1987
2143
C
24229
496578 Moravová, Jiřina
Ekonomická statistika pro posluchače oborů ESCR
Praha : Vysoká škola ekonomická, 1987
2144
C
24262
497711 Bydžovský z Florentína, Marek Svět za tří českých králů
2145
C
24273
500968
Dynamické jevy, namáhání a porušování pojezdu
lokomotiv
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1980
2146
C
24287
497029 Ondrejka, Kliment
Ja som dobrý remeselník
Bratislava : Mladé letá, 1987
2147
C
24289
497713 Ondrejka, Kliment
Mlaď sa hrá
Bratislava : Opus, 1987
2148
C
24299
497337 Wagner, Juraj
Elektrické stroje
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2149
C
24303
497342 Kintly, Belo
Mechanizácia a prevádzanie stavieb 1
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2150
C
24305
497349 Uhliarik, Anton
Inžinierske siete
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
Praha : Svoboda, 1987
2151
C
24306
497352 Smola, Alfonz
Solárna energia a jej využitie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2152
C
24308
497358 Karaffa, Marián
Ochrany a automatiky v elektrizačnej sústave
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2153
C
24309
497361 Lapos, Jozef
Kovové mosty
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2154
C
24310
497363 Leimberger, P.
Technické zariadenie budov 3
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2155
C
24311
497367 Slaninka, Pavel
Využitie počítačov v elektrotechnológii
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2156
C
24312
497368 Hulla, Jozef
Mechanika zemín a zakladanie stavieb
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2157
C
24313
497372
Ateliérová tvorba 1, 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2158
C
24314
497376 Hromníková, Mária
Operačný výskum 1
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2159
C
24314
497379 Hromníková, Mária
Operačný výskum 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2160
C
24315
497388 Hozza, V.
Kvantová a štatistická fyzika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2161
C
24316
497382 Juríček, Ivan
Technológia stavebných procesov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2162
C
24317
497385 Hýrošš, Marián
Ekonomika a riadenie geodetických a kartografických
Bratislava : SVŠT, 1987
prác
2163
C
24319
497394 Motaj, Milan
Elektrotechnika a elektrifikácia
Bratislava : Príroda, 1987
2164
C
24322
497403 Páltik, Jaroslav
Stroje pre rastlinnú výrobu
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1987
2165
C
24323
497406 Pašková, Viera
Základy psychológie pre majstrov odbornej výchovy
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1987
2166
C
24324
497407 Pelech, Ondrej
Návody na praktické cvičenia z chovu koní
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1990
2167
C
24326
497415 Kováč, Štefan
Mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Bratislava : Príroda, 1987
2168
C
24327
497418 Kubjatko, František
Poľnohospodárska botanika
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1987
2169
C
24328
497419 Krčula, Ján
Automatizácia
Bratislava : Príroda, 1987
2170
C
24329
497422 Záhorský, Ján
Mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Bratislava : Príroda, 1987
2171
C
24330
497427 Belanová, Anna
Ekonomika podnikov
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1987
2172
C
24331
497430 Bakoš, Alexander
Poľovníctvo
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1987
2173
C
24351
467689 Kappert, Arnold
Angiológia
Martin : Osveta, 1987
2174
C
24356
497764 Brdička, Radim
Návody a úkoly ke cvičením z genetiky pro studující
lékařství
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2175
C
24370
497947 Bakule, Václav
Mezinárodní finance
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2176
C
24374
497951 Karásková, Jana
Operační systém DOS-RV
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2177
C
24385
497963 Fišerová, Jaroslava
Vnitřní lékařství pro posluchače FDL UK 3
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2178
C
24412
498138 Rašla, Anton
Trestné právo procesné
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1987
2179
C
24414
498148 Hianik, Tibobr
Základy molekulárnej bifyziky
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2180
C
24416
498156 Puzová, Hana
Špeciálna bakteriológia pre medikov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1987
2181
C
24417
498161 Švec, Juraj
Onkologická propedeutika
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2182
C
24417
498164 Švec, Juraj
Onkologická propedeutika
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2183
C
24418
498168 Širolová, Eva
Teleröntgeografia a jej použitie pri zhotovení
celkových protéz
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1987
2184
C
24419
498212 Walker, Charles
Kamenní svedkovia dávnych čias
Bratislava : Mladé letá, 1987
2185
C
24463
498683 Duchoňová, Milina
Vyšívame nové vzory
Bratislava : Alfa, 1987
2186
C
24468
514910 Fleischmann, Jaroslav
Anatomie člověka 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2187
C
24517
499098 Šourek, František
Základy latinské lékařské technologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2188
C
24521
499102 Hrbáček, Josef
Mluvnické rozbory a cvičení v češtině
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2189
C
24528
499109 Sládeček, František
Obecná biologie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2190
C
24532
499113 Bayer, Jiří
Mikroprocesor 8086/88
Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1987
2191
C
24619
499688 Zvara, Jozef
Betónové mosty
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2192
C
24619
499689 Zvara, Jozef
Betónové mosty
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2193
C
24640
500146 Kníže, Bohumír
Biologické základy zemědělství 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
2194
C
24648
500105 Těšínská, Věra
Čeština pro zahraniční studenty lékařské fakulty
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2195
C
24669
500128 Jílek, Jaroslav
Ekonomická štatistika pro studijní obor
Národohospodářské plánování
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2196
C
24677
500136 Koudela, Jiří
Metodika vyučování podnikové ekonomice
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2197
C
24687
500328
Juhoslávia
Bratislava : Mladé letá, 1987
2198
C
24696
522223 Dzurenda, Ladislav
Termomechanika a energetické zariadenia
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1987
2199
C
24698
522201 Lukáč, Andrej
Sociálno-ekonomické informácie
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1987
2200
C
24700
537385 Hanová, Soňa
Elektrotechnika 3
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1987
2201
C
24701
522219 Horský, Dionýz
Hydrotermická úprava a ochrana dreva
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1987
2202
C
24705
522204 Ohanka, Rudolf
Výpočtová technika a jej využitie
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1987
2203
C
24706
537390 Očenáš, Benjamín
Nemecký jazyk
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1987
2204
C
24710
522220 Šepetková, Miriam
Učebné texty z jazyka anglického pre poslucháčov
drevárskeho a lesného inžinierstva
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1987
2205
C
24718
500903 Josková, Zdena,
Almanach 1985/1986
České Budějovice : Krajské kulturní středisko, 1987
2206
C
24742
500538 Pálfy, Ludvík
Základy občanského práva
Praha : TEPS, 1986
2207
C
24745
500541 Koupil, Svatopluk
Úvod do rostlinné výroby
Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1985
2208
C
24795
500873 Molnár, L.
Pascal pre počítače SMEP
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2209
C
24796
500877 Staněk, Vlastimil
Geodézia a kartografia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2210
C
24798
500884
Kovové mosty
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2211
C
24799
500887 Hruškovic, Miloslav
Obvody spotrebnej elektroniky
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2212
C
24800
500889 Kamenský, Jozef
Prúdenie tekutín
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2213
C
24847
501405 Svoboda, Zdeněk
Základy fyzikálního vyšetřování ve vnitřním lékařství
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2214
C
24849
501407 Rakovič, Miloslav
Základy lékařské biofyziky 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2215
C
24857
501416 Vařejčko, Jan
Vybrané kapitoly z genetiky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2216
C
24860
501419 Schwartz, Alexandr
Vybrané kapitoly ze speciální patologie 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2217
C
24868
501728 Hlinka, Bohuslav
Atentáty na peníze
Praha : Svoboda, 1987
2218
C
24891
502023 Hrabal, Vladimír
Sociální psychologie pro učitele
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2219
C
24901
502035 Najzar, Karel
Numerické metódy funkcionální analýzy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2220
C
24905
502039 Antalovská, Zora
Vybrané kapitoly z traumatologie orofaciální soustavy Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2221
C
24915
502051 Kaplanová, Marie
Fyzikální základy fotosyntézy
2222
C
24917
524323 Klika, Eduard
2223
C
24920
502059 Langer, Stanislav
2224
C
24921
502060 Loub, Josef
Krystalová struktura, symetrie a rentgenová difrakce
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2225
C
24925
502064
Příručka programování v jazyce Fortran OS JSEP
Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1987
2226
C
24943
502271 Renger, František
Analytická chemie 1
Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1987
2227
C
24961
502341 Pašiaková, Jaroslava
Úvod do dejín maďarskej literatúry
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2228
C
24965
502366 Vašek, Štefan
Organizácia a správa škôl a zariadení pre mládež
Bratislava: Univerzita Komenského, 1984
2229
C
24967
502382 Krasnec, Ľudovít
Návody na cvičenia z analýzy organických zlúčenín
Bratislava: Univerzita Komenského, 1985
2230
C
24975
540892 Grones, Jozef
Cvičenia metód z biochémie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
2231
C
24977
540876 Hudák, Ján
Biológia rastlín
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
2232
C
24979
540992 Bobák, Milan
Elektrónová mikroskopia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1986
2233
C
24996
505830 Drdoš, Ján
Národný park Sagarmatha
Bratislava : Veda, 1987
2234
C
25002
512859 Starý, B.
Užitečný hmyz v ochrane lesa
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1987
2235
C
25003
505652
Krátky slovník slovenského jazyka
Bratislava : Veda, 1987
2236
C
25003
505654
Krátky slovník slovenského jazyka
Bratislava : Veda, 1987
2237
C
25003
576051
Krátky slovník slovenského jazyka
Bratislava : Veda, 1987
2238
C
25003
576052
Krátky slovník slovenského jazyka
Bratislava : Veda, 1987
2239
C
25003
576053
Krátky slovník slovenského jazyka
Bratislava : Veda, 1987
Cytologie, histologie a mikroskopické anatomie pro
stomatology 1
Modely pro psychologickou diagnostiku a výchovu
žáků
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2240
C
25003
576054
Krátky slovník slovenského jazyka
Bratislava : Veda, 1987
2241
C
25003
576055
Krátky slovník slovenského jazyka
Bratislava : Veda, 1987
2242
C
25039
503202 Vlasák, Václav
Francouzština
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981
2243
C
25044
503298 Sutejev, Vladimir
Tři koťátka
Praha : Albatros, 1987
2244
C
25045
503299 Zeman, Josef
Dobrodružství veverky Zrzečky
Praha : Albatros, 1987
2245
C
25047
503311 Brutovská, Alžbeta
Cvičenie z metód organickej chémie
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1987
2246
C
25048
503316 Hončariv, Robert
Cvičenie z genetiky
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987
2247
C
25049
503322 Kolesár, Juraj
Základy zdravotníctva
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2248
C
25049
503323 Kolesár, Juraj
Základy zdravotníctva
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2249
C
25049
504643 Kolesár, Juraj
Základy zdravotníctva
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2250
C
25050
503331
Praktikum z histológie
Košice : UPJŠ, 1987
2251
C
25051
503336
Základy lekárskej chémie ( a biochémie)
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987
2252
C
25053
503551
Autoatlas Európy
Bratislava : Slovenská kartografia, 1987
2253
C
25056
503606 Medveď, Jozef
Financie : Názorné učebné pomôcky a praktické
cvičenia
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2254
C
25058
503639 Mateides, Alexander
Technika a technológia služieb
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2255
C
25058
503640 Mateides, Alexander
Technika a technológia služieb
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2256
C
25058
503641 Mateides, Alexander
Technika a technológia služieb
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2257
C
25058
503642 Mateides, Alexander
Technika a technológia služieb
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2258
C
25058
503643 Mateides, Alexander
Technika a technológia služieb
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2259
C
25058
503644 Mateides, Alexander
Technika a technológia služieb
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2260
C
25058
503645 Mateides, Alexander
Technika a technológia služieb
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2261
C
25058
503973 Mateides, Alexander
Technika a technológia služieb
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
Praktikum z ASR podnikov miestneho hospodárstva a
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
výrobného družstevníctva
Praktikum z ASR podnikov miestneho hospodárstva a
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
výrobného družstevníctva
Praktikum z ASR podnikov miestneho hospodárstva a
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
výrobného družstevníctva
2262
C
25059
503650 Lesáková, Ľubica
2263
C
25059
505192 Lesáková, Ľubica
2264
C
25059
505193 Lesáková, Ľubica
2265
C
25060
503652 Mateides, Alexander
Náuka o materiáloch
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985
2266
C
25062
568139 Gúčik, Ján
Riadenie cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2267
C
25062
568144 Gúčik, Ján
Riadenie cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2268
C
25062
568146 Gúčik, Ján
Riadenie cestovného ruchu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2269
C
25064
503739 Šulajová, Irena
Ekonomika podniku MH a VD
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2270
C
25064
503740 Šulajová, Irena
Ekonomika podniku MH a VD
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2271
C
25064
505130 Šulajová, Irena
Ekonomika podniku MH a VD
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2272
C
25066
503765 Ambrosová, Ida
Nemecký jazyk pre začiatočníkov pre študentov FESCR Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2273
C
25066
503768 Ambrosová, Ida
Nemecký jazyk pre začiatočníkov pre študentov FESCR Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2274
C
25066
505151 Ambrosová, Ida
Nemecký jazyk pre začiatočníkov pre študentov FESCR Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2275
C
25067
503816 Patúš, Peter
Výstavba materiálno-technickej základne cestovného
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1984
ruchu
2276
C
25068
503821 Slobodník, Milan
Ruské odborné texty pre poslucháčov FESCR
Bratislava : Slovenská vysoká škola ekonomická, 1981
2277
C
25108
503974 Balhar, Víťazoslav
Medzinárodné hospodárske vzťahy v kapitalizme
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2278
C
25111
511617 Jacková, Júlia
Jazyk francúzsky : Odborné ekonomická texty
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2279
C
25113
503979 Mikulec, Vladimír
Efektívnosť vedeckotechnického rozvoja
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2280
C
25114
505171 Leščišin, Miroslav
Organizácia a riadenie výroby : Zbierka príkladov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2281
C
25116
503982 Slobodník, Bartolomej
Obchodná technológia
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2282
C
25117
503983 Torma, Štefan
Devízové hospodárstvo a financovanie ZO
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2283
C
25118
505167 Zwiebová, Darina
Ekonómia riadenia priemyslu : Praktikum
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2284
C
25120
505125
Financie : Zbierka príkladov pre nefinančné študijné
odbory
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2285
C
25122
511588 Chajdiak, Jozef
Teória štatistiky
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2286
C
25123
503990 Majerová, E.
2287
C
25123
505187 Majerová, E.
2288
C
25124
503991 Martinová, Georgína
2289
C
25125
511607 Stanek, Vojtech
Sociálno-ekonomické aspekty reprodukcie ZF a TR
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2290
C
25127
505182 Sedlák, Mikuláš
Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov :
Praktikum
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2291
C
25128
511642 Stračárová, Eva
Ekonomika a organizácia práce
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2292
C
25133
504137 Návrat, Pavol
Prekladače : Príklady a úlohy
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2293
C
25135
504141
Technické zariadenie budov 2.
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2294
C
25137
504147 Ondrejkovič, Emil
Izolácia a izolačné systémy
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2295
C
25138
504150 Hulman, Rudolf
Zakladanie stavieb a podzemné stavby
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2296
C
25139
504153 Galanová, Jana
Algebry a grafy
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2297
C
25140
504157 Kalinay, Pavol
Ateliérová tvorba 1,2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2298
C
25141
504158 Šoltész, Július
Vodný režim
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2299
C
25142
504161 Kvasnica, Pavol
Prechodné javy v elektrizačnej sústave
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2300
C
25143
504166 Vyberal, Oto
Keramika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2301
C
25148
504180 Švárna, Bohuslava
Betónové konštrukcie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1987
2302
C
25163
504591 Mézešová, Viera
2303
C
25163
504596 Mézešová, Viera
Automatizácia účtovníctva : Koncepcia v rámci
projektov ASR
Automatizácia účtovníctva : Koncepcia v rámci
projektov ASR
Medzinárodné financie a medzinárodné peňažné
inšitúcie
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
Programované skriptá pre praktickú výučbu lekárskej
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
chémie a biochémie 1
Programované skriptá pre praktickú výučbu lekárskej
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
chémie a biochémie 2
Programované skriptá pre praktickú výučbu lekárskej
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
chémie a biochémie 2
Programované skriptá pre praktickú výučbu lekárskej
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
chémie a biochémie 1
2304
C
25163
504598 Mézešová, Viera
2305
C
25163
551365 Mézešová, Viera
2306
C
25169
504623 Gvozdjak, Ján
Interná medicína III
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2307
C
25169
504625 Gvozdjak, Ján
Interná medicína IV
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2308
C
25169
504628 Gvozdjak, Ján
Interná medicína V
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2309
C
25176
504621 Gvozdjak, Ján
Interná medicína I
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2310
C
25176
522811 Gvozdjak, Ján
Interná medicína I
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2311
C
25177
504658 Gajdošík, Milan
Chov oviec
Bratislava : Príroda, 1987
2312
C
25270
505976 Kvalténiová, Gabriela
Potravinářská chemie
Praha: Institut pro další vzdělávání středných zdr. Pracovniku
Brno, 1987
2313
C
25277
518104 Dumas, Alexandre
Tři mušketýři
Praha : Albatros, 1987
2314
C
25329
522215 Sekereš, Ján
Technické kreslenie
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1987
2315
C
25345
522212 Lisičan, Jozef
Drevárske stroje a zariadenia
Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1987
2316
C
25389
507609 Tymčenko, V. J.
Atlas škůdců a chorob zeleniny a bramborů
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1987
2317
C
25391
508481 Beisetzer, Ladislav
Vyjadrovacie prostriedky architektúry
Bratislava : Alfa, 1987
2318
C
25522
513675 Syrový, Bohuslav
Architektura-svědectví dob : Přehled vývoje
stavitelství a architektury
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1987
2319
C
25616
511975 Sobotík, Milan
Varování zmizelých
Praha : Albatros, 1988
2320
C
25624
509254 Ledvina, Miroslav
Úvod do studia lékařské biochemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
2321
C
25677
509693 Ryska, Václav
Pravidla silničního provozu a zkušební texty
Praha : Naše vojsko, 1988
2322
C
25699
516325 Kavan, Ján
Urbanistický priestor
Bratislava : Alfa, 1988
2323
C
25721
510119 Bielek, Milan
Konštrukcie pozemných stavieb 4.
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2324
C
25723
510126 Biskupič, Ferdinand
Chémia vody
Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1988
2325
C
25727
510140 Jelínek, Lubor
Technológia montovaných stavieb 2.
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2326
C
25861
511075 Sidor, Viktor
Chov ošípaných
Bratislava : Príroda, 1988
2327
C
25864
511085 Kresan, Ján
Morfológia hospodárskych zvierat
Bratislava : Príroda, 1987
2328
C
25868
511636 Chovanec, S.
Automatizované spracovanie štatistických dát
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988
2329
C
25868
514463 Chovanec, S.
Automatizované spracovanie štatistických dát
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988
2330
C
25870
511699
Textová učebnica nemčiny pre ekonómov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1987
2331
C
25905
512025 Trávniček, František
Teoretická mechanika
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2332
C
25906
512029 Ferjenčík, Pavel
Vybrané state z kovových konštrukcií 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2333
C
25955
518549 Pleva, Ján, historik
Dejiny medzinárodného robotníckeho hnutia a
Komunistickej strany Československa
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988
2334
C
25987
516803 Kašpar, Oldřich
Tajemství Vlčí rokle
Praha : Albatros, 1988
2335
C
25988
516721 Janka, Otto
Rytíř na kajaku
Praha : Albatros, 1988
2336
C
25992
513366 Karlson, Peter
Pathobiochemie
Praha : Academia, 1987
2337
C
26020
512870 Baják, Ivan
Fyzika
Bratislava : Alfa, 1987
2338
C
26023
512890 Kejíková, Anna
Železniční tarifnictví
Bratislava : Alfa, 1987
2339
C
26028
512918 Michalík, Ján
Elektrotechnika
Bratislava : Alfa, 1987
2340
C
26035
512949 Štofková, Jana
Financovanie v spojoch
Bratislava : Alfa, 1987
2341
C
26035
512951 Štofková, Jana
Financovanie v spojoch
Bratislava : Alfa, 1987
2342
C
26036
512956 Moravčík, Milan
Statika a dynamika. Časť statika
Bratislava : Alfa, 1988
2343
C
26041
512983 Obmaščík, Michal
Riadenie akosti a metrológia
Bratislava : Alfa, 1987
2344
C
26042
512986 Prokeš, Vladimír
Stavba a obnova železničných mostov
Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1987
2345
C
26044
512996 Solík, Imrich
Výkonová elektronika 1
Bratislava : Alfa, 1987
2346
C
26044
551620 Solík, Imrich
Výkonová elektronika 2
Bratislava : Alfa, 1987
2347
C
26058
513065 Benko, Bernard
Technológia tvárnenia, zlievania a zvárania
Bratislava : Alfa, 1987
2348
C
26059
513069 Kříž, Josef
Teoretický a praktický výcvik v létání
Bratislava : Alfa, 1987
2349
C
26114
513419 Matějovský, Zdeněk
Kostní nádory
Praha : Avicenum, 1988
2350
C
26167
513956 Květina, Jaroslav
Klinická farmakologie pro farmaceuty 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
2351
C
26167
515207 Květina, Jaroslav
Klinická farmakologie pro farmaceuty 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
2352
C
26167
515208 Květina, Jaroslav
Klinická farmakologie pro farmaceuty 3
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
2353
C
26172
513961 Macháček, Zdeněk
Úvod do molekulární chemie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
2354
C
26200
514153 Šurdová, Viera
Programové zabezpečenie ASR
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988
2355
C
26247
531327 Lenghardtová, Jana
Španielčina pre ekonómov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988
2356
C
26318
517886 Čihák, Radomír
Anatomie 1
Praha : Avicenum, 1987
2357
C
26318
517887 Čihák, Radomír
Anatomie 1
Praha : Avicenum, 1987
2358
C
26318
530354 Čihák, Radomír
Anatomie 1
Praha : Avicenum, 1987
2359
C
26318
530355 Čihák, Radomír
Anatomie 1
Praha : Avicenum, 1987
2360
C
26318
535052 Čihák, Radomír
Anatomie 2
Praha : Avicenum, 1987
2361
C
26318
535053 Čihák, Radomír
Anatomie 2
Praha : Avicenum, 1987
2362
C
26318
535057 Čihák, Radomír
Anatomie 2
Praha : Avicenum, 1987
2363
C
26318
615216 Čihák, Radomír
Anatomie 3
Praha : Avicenum, 1987
2364
C
26318
615217 Čihák, Radomír
Anatomie 3
Praha : Avicenum, 1987
2365
C
26318
615218 Čihák, Radomír
Anatomie 3
Praha : Avicenum, 1987
2366
C
26318
615221 Čihák, Radomír
Anatomie 3
Praha : Avicenum, 1987
2367
C
26318
615224 Čihák, Radomír
Anatomie 3
Praha : Avicenum, 1987
2368
C
26338
515203 Šatavová-Hasalová, Vladimíra Mluvená angličtina v praxi
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
2369
C
26375
515067 Lipták, Juraj
Štátny rozpočet
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988
2370
C
26375
515864 Lipták, Juraj
Štátny rozpočet
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988
2371
C
26384
515076 Malinovská, Margita
Slovensko-ruský a rusko-slovenský slovník cestovného
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988
ruchu a spoločného stravovania
2372
C
26447
516917 Mikulica, Oldřich
Dravci a sokolnictví v ČSSR
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1988
2373
C
26527
521825 Horniaková, Lýdia
Konštrukcie pozemných stavieb 1
Bratislava : Alfa, 1988
2374
C
26563
515349 Kolenčík, Ladislav
Teória výchovy
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1988
2375
C
26576
516093 Nový, Jaroslav
Genetika
Bratislava : Príroda, 1988
2376
C
26638
525029 Sedláček, Jan
Občanské stavby
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1988
2377
C
26663
536897 Bartko, Ján
Výtvarná výchova v 3. a 4. ročníku strednej
pedagogickej školy
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988
2378
C
26840
520238 Tresová, Anna
Rybníky : Návody na cvičenia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2379
C
26842
520243 Širáň, Jozef
Algebry a grafy : Návody na cvičenia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2380
C
26847
520258 Zapletal, Ivan
Mechanizácia a prevádzanie stavieb
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2381
C
26849
520265 Martoň, Jozef
Vodárenstvo
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2382
C
26851
520270
Ateliérová tvorba
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2383
C
26853
520278 Adamča, Ladislav
Stavebná mechanika 1
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2384
C
26853
549088 Adamča, Ladislav
Stavebná mechanika 1
Bratislava : SVŠ, 1989
2385
C
26858
520291 Kotuliaková, Jana
Signály a sústavy
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2386
C
26859
520296 Kabát, Ernest
Šírenie tepla
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2387
C
26860
520297 Pleška, Jozef
Programovanie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2388
C
26864
520309 Heinige, Vladimír
Ochrana a organizácia povodia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2389
C
26867
520318 Čuchran, Ján
Telekomunikačné vedenia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2390
C
26869
520325 Spudil, Ivan
Elektronické prvky
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2391
C
26870
520328 Kucbel, Jozef
Zdravotná technika 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2392
C
26871
520331 Dutko, Pavol
Drevené konštrukcie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1988
2393
C
26935
520739 Kařízek, Adolf
Němčina pro ekonomy
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
2394
C
26958
520823 Sečkár, Pavol
Náuka o materiáloch
Bratislava : Príroda, 1988
2395
C
26971
520875 Fišer, Jiří
Biologie mládeže a zdravotnícka prevence
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
2396
C
26973
520877 Jindrová, Alena
Vysokoškolská učebnice angličtiny pro začátečníky
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
2397
C
26995
524422
Evropa
Praha : Geodetický a kartografický podnik Budapest :
Cartographia, 1988
2398
C
26996
521291 Rükl, Antonín
Obrazy z hlubin vesmíru
Praha : Artia, 1988
2399
C
27006
522448 Huťka, Vladimír
Matematika
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988
2400
C
27013
521362 Zapletal, Vladimír
Ekonómia životného prostredia
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988
2401
C
27024
522568 Fendek, Michal
Optimálne programovanie
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988
2402
C
27030
521379 Bobaľová, Emília
Slovenčina pre zahraničných študentov VŠE 1.
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988
2403
C
27031
521380 Brezník, Jozef
Družstevníctvo
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988
2404
C
27031
522538 Brezník, Jozef
Družstevníctvo
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988
2405
C
27040
521425 Uhlár, Jozef
Návody na cvičenia zo všeobecnej zootechniky
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1988
2406
C
27126
522014 Brenčičová, Dana
Texty na konzekutívne tlmočenie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2407
C
27126
522016 Brenčičová, Dana
Texty na konzekutívne tlmočenie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2408
C
27126
522017 Brenčičová, Dana
Texty na konzekutívne tlmočenie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
2409
C
27127
522018 Konfederáková, Galina
Lexikálne cvičenia z ruského jazyka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2410
C
27130
522026 Darovec, Miloslav
Súčasný slovenský jazyk
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2411
C
27131
522029 Gotthardová, Gabriela
Slovenský jazyk
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2412
C
27139
522057 Drobný, Ivan
Biológia mentálneho defektu
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2413
C
27139
522058 Drobný, Ivan
Biológia mentálneho defektu
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2414
C
27139
544009 Drobný, Ivan
Biológia mentálneho defektu
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2415
C
27139
544010 Drobný, Ivan
Biológia mentálneho defektu
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2416
C
27139
544011 Drobný, Ivan
Biológia mentálneho defektu
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2417
C
27144
522067 Tandlichová, Eva
Didaktika anglického jazyka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2418
C
27144
522068 Tandlichová, Eva
Didaktika anglického jazyka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2419
C
27145
522817 Molčan, Ján
Základy psychiatrie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2420
C
27145
535785 Molčan, Ján
Základy psychiatrie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2421
C
27151
522075 Böhmerová, Ada
Jazykové cvičenia z angličtiny
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2422
C
27151
522079 Böhmerová, Ada
Jazykové cvičenia z angličtiny
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2423
C
27152
522081 Böhmerová, Ada
Lexikológia angličtiny
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2424
C
27154
522091 Mokrá, Rita
Anglický jazyk pre študentov filologických odborov a
sociológie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2425
C
27162
522128 Lehotská, Darina
Základné diplomatické kategórie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2426
C
27162
522129 Lehotská, Darina
Základné diplomatické kategórie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2427
C
27170
522146 Babčan, Ján
Chémia pre geológov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2428
C
27189
522123 Bajo, Ivan
Pedagogika špecializovaných tried základnej školy
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2429
C
27189
522124 Bajo, Ivan
Pedagogika špecializovaných tried základnej školy
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2430
C
27189
543975 Bajo, Ivan
Pedagogika špecializovaných tried základnej školy
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2431
C
27189
543976 Bajo, Ivan
Pedagogika špecializovaných tried základnej školy
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2432
C
27189
543977 Bajo, Ivan
Pedagogika špecializovaných tried základnej školy
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2433
C
27192
522171 Bujalka, Anton
Slovenský jazyk
Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2434
C
27266
527127 Čapek, Richard
Dálkový průzkum Země
Praha : MŠ České socialistické republiky, 1988
2435
C
27290
524297 Mošna, František
Materiály a technologie 3
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
2436
C
27297
524304 Šnobl, Oldřich
Základy radiodiagnostiky 2
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
2437
C
27313
524321 Chvátalová, Ludmila
Textová cvičebnice ruského jazyka
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
2438
C
27393
524638 Vojtko, Daniel
Základy demografie
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988
2439
C
27521
533028 Ferko, Vladimír
Láska na Slovensku
Bratislava : Smena, 1988
2440
C
27615
524231 Murdych, Zdeněk
Tematická kartografie
Praha: Ministerstvo školstva, 1988
2441
C
27616
527160 Mojzeš, Marcel
Geofyzika a geodynamika
Bratislava : SVŠT, 1989
2442
C
27617
527163 Žiaran, Ján
Elektroinštalácie : Elektrické silnoprúdové inštalácie
Bratislava : SVŠT, 1989
2443
C
27617
527164 Žiaran, Ján
Elektroinštalácie : Elektrické silnoprúdové inštalácie
Bratislava : SVŠT, 1989
2444
C
27618
527166 Velebný, Vladimír
Hydropedológia
Bratislava : SVŠT, 1989
2445
C
27623
527185 Barta, Štefan
Fyzika tuhých látok
Bratislava : SVŠT, 1988
2446
C
27653
527420 Kyzlink, Vladimír
Státní rozpočet : Rozpočtová teorie a politika
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
2447
C
27688
527938 Kurnocik, Milan
Encyklopédia muškarénia
Bratislava : Príroda, 1989
2448
C
27725
530819 Bielek, Milan
Konštrukčný detail v architektúre
Bratislava : Alfa, 1989
2449
C
27752
529409
Krby
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1988
2450
C
27814
528832 Kettnerová, Drahomíra
Němčina v cestovním ruchu
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
2451
C
28041
530565 Benčat, Ján
Pružnosť a pevnosť
Bratislava : Alfa, 1988
2452
C
28053
530637 Čorej, Ján
Mechanika vozoviek
Bratislava : Alfa, 1988
2453
C
28068
530710 Černák, Pavol
Vybrané kapitoly z geriatrie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2454
C
28128
567360 Rosypal, Stanislav
Základná terminológia molekulárnej genetiky
Bratislava : Univerzita Komenského, 1991
2455
C
28131
531315 Medveď, Jozef
Financovanie nevýrobnej sféry
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1989
2456
C
28132
531321 Vaigl, Milan
Obrana socialistického štátu
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1989
2457
C
28137
531357 Tóth, Ľudovít
Svetová ekonomika
Bratislava : Ekonomická univerzita, 1989
2458
C
28137
531359 Tóth, Ľudovít
Svetová ekonomika
Bratislava : Ekonomická univerzita, 1989
2459
C
28137
531360 Tóth, Ľudovít
Svetová ekonomika
Bratislava : Ekonomická univerzita, 1989
2460
C
28137
632389 Tóth, Ľudovít
Svetová ekonomika
Bratislava : Ekonomická univerzita, 1989
2461
C
28137
641866 Torma, Štefan
Svetová ekonomika 2
Bratislava : Ekonomická univerzita, 2001
2462
C
28148
535607 Bohušová, Eva
Nemecký jazyk
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1989
2463
C
28164
537393 Krajčo, Ján
Atómová a jadrová fyzika
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1989
2464
C
28312
536823 Fleischmann, Jaroslav
Anatomie člověka 1
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
2465
C
28363
533660 Nový, Stanislav
Fyzikální část přírodovědy ve 3. a 4. ročníku ZŠ
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
2466
C
28369
533666 Jindrová, Alena
Angličtina pro vnitřní obchod
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
2467
C
28433
537396 Hraško, Pavel
Biológia človeka
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1989
2468
C
28433
537397 Hraško, Pavel
Biológia človeka
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1989
2469
C
28448
534194 Bartošová, Ľudmila
Letiská
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2470
C
28450
534200 Ferjenčík, Pavel
Výberový predmet 2
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2471
C
28450
549093 Ferjenčík, Pavel
Výberový predmet 2
Bratislava : SVŠ, 1989
2472
C
28451
534203 Rondoš, Ľudovít
Letiská
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2473
C
28452
534207 Bielek, Milan
Aerodynamika budov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2474
C
28453
534209 Hulman, Rudolf
Zakladanie stavieb a podzemné stavby
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2475
C
28462
549119 Kodoň, Milan
Parkové a sadové úpravy
Bratislava : SVŠ, 1989
2476
C
28521
535773 Čierny, Gustáv
Návody na pitevné cvičenia končatín
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2477
C
28521
535775 Čierny, Gustáv
Návody na pitevné cvičenia končatín
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2478
C
28543
534780 Konfederáková, Galina
Štylistika ruského jazyka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2479
C
28548
534791 Széherová, Eva
Nemecký jazyk pre študentov filologických odborov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2480
C
28556
534896
Praktičeskij kurs russkogo jazyka
Praha : Československá redakce VN MON, 1989
2481
C
28556
534897
Praktičeskij kurs russkogo jazyka
Praha : Československá redakce VN MON, 1989
2482
C
28624
535516 Ambrosová, Ida
Nemecký jazyk pre začiatočníkov pre študentov FESCR Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1989
2483
C
28626
535530 Martinová, Georgína
Devízovo-zmenárenská činnosť bankovníctva
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1989
2484
C
28659
535800 Molčan, Ján
Základy lekárskej psychológie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2485
C
28659
544530 Molčan, Ján
Základy lekárskej psychológie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2486
C
28659
544531 Molčan, Ján
Základy lekárskej psychológie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2487
C
28660
535802 Novomeský, František
Nealkoholické toxikománie v súdnolekárskej praxi
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2488
C
28660
535803 Novomeský, František
Nealkoholické toxikománie v súdnolekárskej praxi
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2489
C
28660
541704 Novomeský, František
Nealkoholické toxikománie v súdnolekárskej praxi
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2490
C
28660
541706 Novomeský, František
Nealkoholické toxikománie v súdnolekárskej praxi
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2491
C
28660
551356 Novomeský, František
Nealkoholické toxikománie v súdnolekárskej praxi
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2492
C
28662
535810 Čársky, Jozef
Praktikum z chémie a biochémie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2493
C
28663
535813 Balaš, Vladimír
Chirurgická propedeutika 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2494
C
28663
535814 Balaš, Vladimír
Chirurgická propedeutika 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2495
C
28737
536348 Kordík, Zdeno
Právo životného prostredia : Cvičenia
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1989
2496
C
28741
536414 Krasický, Antonín
Občanské stavby 2
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1989
2497
C
28777
538244 Stibor, Miloslav
Fotografie pro lidové školy umění
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
2498
C
28799
537213 Kattoš, Karol
Technikcá infraštruktúra : Urbanistické hľadiská
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2499
C
28799
537215 Kattoš, Karol
Technikcá infraštruktúra : Urbanistické hľadiská
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2500
C
28799
549079 Kattoš, Karol
Technikcá infraštruktúra : Urbanistické hľadiská
Bratislava : SVŠ, 1989
2501
C
28800
537216 Hájek, Milan
Kartografické kreslenie
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2502
C
28801
549063 Ravinger, Roman
Mechanizácia a prevádzanie hydrotechnických stavieb Bratislava : SVŠ, 1989
2503
C
28801
549064 Ravinger, Roman
Mechanizácia a prevádzanie hydrotechnických stavieb Bratislava : SVŠ, 1989
2504
C
28801
549065 Ravinger, Roman
Mechanizácia a prevádzanie hydrotechnických stavieb Bratislava : SVŠ, 1989
2505
C
28802
549066 Benko, František
Osvetľovacie zariadenia
Bratislava : SVŠ, 1989
2506
C
28802
549067 Benko, František
Osvetľovacie zariadenia
Bratislava : SVŠ, 1989
2507
C
28803
545089 Ráček, Vladimír
Výkonové polovodičové systémy
Bratislava : SVŠT, 1989
2508
C
28803
545090 Ráček, Vladimír
Výkonové polovodičové systémy
Bratislava : SVŠT, 1989
2509
C
28804
537230 Murgaš, Ján
Automatizácia výrobných procesov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2510
C
28805
537233 Šimovič, Juraj
Závody stavebného priemyslu
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2511
C
28805
549150 Šimovič, Juraj
Závody stavebného priemyslu
Bratislava : SVŠ, 1989
2512
C
28806
537235 Veselovský, Ján
Strojové prvky a systémy
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2513
C
28806
537236 Veselovský, Ján
Strojové prvky a systémy
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2514
C
28807
537239 Búci, Bohumil
Reológia
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2515
C
28808
537242 Orgoň, Miloš
Elekronické prvky
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2516
C
28895
537752
Nemčina pre poľnohospodárov
Bratislava : Príroda, 1989
2517
C
28900
537765 Petrovic, Ján
Návody na cvičenia z genetiky
Bratislava : Príroda, 1989
2518
C
28907
537786 Tichý, Igor
Hodnotenie a využitie rastlinných produktov
Bratislava : Príroda, 1989
2519
C
28913
537806 Sokol, Jozef
Návody na cvičenia zo zoohygieny a prevencie
hospodárskych zvierat
Bratislava : Príroda, 1989
2520
C
29005
547371
Tvorba obytných súborov
Bratislava : Alfa, 1989
2521
C
29049
538992 Jírová, Dagmar
Anglické odborné texty pro posluchače ASŘ a VTI
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
2522
C
29072
539091 Senček, František
Elektronika a prenos informácií
Bratislava : SVŠT, 1989
2523
C
29072
545096 Senček, František
Elektronika a prenos informácií
Bratislava : SVŠT, 1989
2524
C
29072
545097 Senček, František
Elektronika a prenos informácií
Bratislava : SVŠT, 1989
2525
C
29073
539093 Lukáč, Michal
Priehrady
Bratislava : SVŠT, 1989
2526
C
29073
539095 Lukáč, Michal
Priehrady
Bratislava : SVŠT, 1989
2527
C
29073
549163 Lukáč, Michal
Priehrady
Bratislava : SVŠ, 1989
2528
C
29074
539097
Ateliérová tvorba 1, 2, 3
Bratislava : SVŠT, 1989
2529
C
29074
539098
Ateliérová tvorba 1, 2, 3
Bratislava : SVŠT, 1989
Adamczewska-Wejchert,
Hanna
2530
C
29074
549133
Ateliérová tvorba 1, 2, 3
Bratislava : SVŠ, 1989
2531
C
29075
539099 Abelovič, Jaroslav
Vyššia geodézia
Bratislava : SVŠT, 1989
2532
C
29075
539101 Abelovič, Jaroslav
Vyššia geodézia
Bratislava : SVŠT, 1989
2533
C
29076
539104 Hruškovic, Miloslav
Obvody spotrebnej elektroniky
Bratislava : SVŠT, 1989
2534
C
29076
545092 Hruškovic, Miloslav
Obvody spotrebnej elektroniky
Bratislava : SVŠT, 1989
2535
C
29132
539856 Vetráková, Milota
Ekonomika a riadenie spoločného stravovania
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1989
2536
C
29134
539876 Leščišin, Michal
Organizácia a riadenie výroby
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1989
2537
C
29135
539890 Sedlák, Mikuláš
Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1989
2538
C
29143
540067 Medveď, Jozef
Financovanie nevýrobnej sféry
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1989
2539
C
29186
540581 Ploszek, Artúr
Rádiokomunikačná technika
Bratislava : Alfa, 1989
2540
C
29187
540586 Svrček, Ján
Technické kreslenie
Bratislava : Alfa, 1989
2541
C
29188
540591 Kostka, Ľubomír
Údržba ciest a diaľníc
Bratislava : Alfa, 1989
2542
C
29188
540593 Kostka, Ľubomír
Údržba ciest a diaľníc
Bratislava : Alfa, 1989
2543
C
29190
540602 Benčat, Ján
Príklady z pružnosti a pevnosti 1-2
Bratislava : Alfa, 1989
2544
C
29191
540606 Lanáková, Gabriela
Napájanie elektrických dráh
Bratislava : Alfa, 1989
2545
C
29192
540611
Elektrické meranie
Bratislava : Alfa, 1989
2546
C
29197
540624 Jansa, František
Elektrická trakční zařízení
Bratislava : Alfa, 1988
2547
C
29198
540629 Vasilko, Karol
Technológia obrábania a montáže
Bratislava : Alfa, 1989
2548
C
29198
540630 Vasilko, Karol
Technológia obrábania a montáže
Bratislava : Alfa, 1989
2549
C
29198
540632 Vasilko, Karol
Technológia obrábania a montáže
Bratislava : Alfa, 1989
2550
C
29199
540634 Málik, Ladislav
Časti a mechanizmy strojov
Bratislava : Alfa, 1989
2551
C
29199
540637 Málik, Ladislav
Časti a mechanizmy strojov
Bratislava : Alfa, 1989
2552
C
29200
540639 Brziak, Rudolf
Laboratórny výcvik
Bratislava : Alfa, 1989
2553
C
29201
540648
Riešené príklady z písomnej prijímacej skúšky z
matematiky a fyziky na VŠDS
Bratislava : Alfa, 1989
2554
C
29202
540651 Šoltýs, Vojtech
Automatizácia železničnej dopravy
Bratislava : Alfa, 1989
2555
C
29206
540654 Baštek, Marián
Elektrotechnika
Bratislava : Alfa, 1989
2556
C
29207
540659 Daňková, Hana
Deskriptivní geometrie
Bratislava : Alfa, 1989
2557
C
29208
540666 Frolová, Mária
Vozňové hospodárstvo
Bratislava : Alfa, 1989
2558
C
29209
540670
Základy strojárskej technológie
Praha : Nadas, 1989
2559
C
29210
540676
Projektovanie technologických procesov v pošte a PNS Bratislava : Alfa, 1989
2560
C
29211
540680 Hegeduš, Pavol
Fyzika : Úvodné kapitoly pre doprevné a spojové
inžinierstvo
Bratislava : Alfa, 1989
2561
C
29212
540684 Piatka, Ľudovít
Matematika IV
Bratislava : Alfa, 1989
2562
C
29212
540687 Piatka, Ľudovít
Matematika IV
Bratislava : Alfa, 1989
2563
C
29213
540691 Karabínová, Mária
Hydraulika a hydrológia : Cvičenia
Praha : Nadas, 1989
2564
C
29214
540696 Donoval, D.
Algebraická teória automatov 2
Bratislava : Alfa, 1989
2565
C
29215
540700 Dúha, Ján
Rádioreleová technika
Bratislava : Alfa, 1989
2566
C
29215
540701 Dúha, Ján
Rádioreleová technika
Bratislava : Alfa, 1989
2567
C
29216
540707 Holeša, Ferdinand
Termomechanika
Bratislava : Alfa, 1989
2568
C
29217
540708 Janáček, Josef
Modelovanie komunikačných systémov 1 a 2
Bratislava : Alfa, 1989
2569
C
29218
540714 Skočovský, Petr
Náuka o materiáli
Praha : Nadas, 1989
2570
C
29221
540728 Jamrich, Vladimír
Prvky elektronických systémov
Bratislava : Alfa, 1989
2571
C
29235
540911 Pospíšil, Milan
Ekológia človeka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2572
C
29235
540912 Pospíšil, Milan
Ekológia človeka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2573
C
29235
540913 Pospíšil, Milan
Ekológia človeka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2574
C
29240
540932 Fendeková, Miriam
Hydrológia pre geológov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2575
C
29241
540937 Fendeková, Miriam
Cvičenia z hydrológie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2576
C
29242
540941 Fajnor, Vladimír
Termická analýza
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2577
C
29244
540948 Dubovský, Ján
Evolučná biológia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2578
C
29244
540950 Dubovský, Ján
Evolučná biológia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2579
C
29246
540953 Korec, Pavol
Ekonomická geografia 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2580
C
29247
540958 Kandráč, Ján
Analytická chémia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2581
C
29247
543802 Kandráč, Ján
Analytická chémia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2582
C
29248
540962 Veselovský, Ján
Základné poznatky o Zemi a Vesmíre
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2583
C
29248
543805 Veselovský, Ján
Základné poznatky o Zemi a Vesmíre
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2584
C
29250
540969 Veselovský, Ján
Laboratórne cvičenia z fyziológie živočíchov a človeka Bratislava : Univerzita Komenského, 1987
2585
C
29251
540973 Slosiariková, Hana
2586
C
29252
540977 Kollárová, Marta
2587
C
29252
540978 Kollárová, Marta
2588
C
29254
541004 Spišiak, Peter
2589
C
29328
541549
Encyklopédia dramatických umení Slovenska 1
Bratislava : Veda, 1989
2590
C
29328
546529
Encyklopédia dramatických umení Slovenska 2
Bratislava : Veda, 1989
2591
C
29345
544526 Klačanský, Ivan
Otolaryngológia pre poslucháčov pediatrickej vetvy
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2592
C
29351
541708 Bučková, Anna
Praktické cvičenia z farmakognózie
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2593
C
29352
541710 Novák, Vladimír
Laboratórne cvičenia z analytickej chémie 2
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2594
C
29354
541720 Redhammer, Rafael
Tuberkulóza pľúc a pohrudnice
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2595
C
29355
541723 Remiš, Tibor
Návody na pitevné cvičenia hlavy a krku
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2596
C
29408
546982 Belej, Jozef
Rastlinná výroba
Bratislava : Príroda, 1989
2597
C
29417
542354 Hanuš, Jaroslav
Aplikovaná chémia
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1989
Cvičenia z laboratórnej techniky a anorganickej
chémie
Molekulárna biológia a molekulárna genetika pre
biochemikov
Molekulárna biológia a molekulárna genetika pre
biochemikov
Cvičenia z vybraných kvantitatívnych a prognostických
metód v geografii
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
2598
C
29420
542363 Užáková, Mária
Cvičebnica odbornej angličtiny
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1989
2599
C
29422
542369 Frančák, Ján
Mechanizácia rastlinnej výroby
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1989
2600
C
29468
542748 Baník, Rastislav
Praktikum z fyziky
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1989
2601
C
29468
542751 Baník, Rastislav
Praktikum z fyziky
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1989
2602
C
29469
542758 Stollárová, Nadežda
Molekulová a bunková biológia
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1990
2603
C
29471
542771 Pelech, Dušan
Všeobecná fyzika - zbierka úloh : (Kmity, vlny, optika) Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1989
2604
C
29473
542778 Šimová, Viera
2605
C
29473
542779 Šimová, Viera
2606
C
29504
543297 Marko, Štefan
Elektrárne 1
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2607
C
29505
543300 Grošek, Otokar
Stochastické procesy a teórie informácií
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2608
C
29506
549114
Betónové konštrukcie
Bratislava : SVŠ, 1990
2609
C
29506
549115
Betónové konštrukcie
Bratislava : SVŠ, 1990
2610
C
29507
543307 Juríček, Ivan
Technológia stavebných procesov
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1990
2611
C
29508
543309 Cesnak, Ján
Ateliérová tvorba
Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1989
2612
C
29508
549085 Cesnak, Ján
Ateliérová tvorba
Bratislava : SVŠ, 1989
2613
C
29525
232297
Kratkaja literaturnaja enciklopedija
Moskva : Sovetskaja enciklopedija, 1962
2614
C
29525
274192
Kratkaja literaturnaja enciklopedija
Moskva : Sovetskaja enciklopedija, 1962
2615
C
29525
301982
Kratkaja literaturnaja enciklopedija
Moskva : Sovetskaja enciklopedija, 1962
2616
C
29525
301984
Kratkaja literaturnaja enciklopedija
Moskva : Sovetskaja enciklopedija, 1962
2617
C
29585
547830 Dávidová, Štefánia
Základy mineralógie a petrológie : Mineralógia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
2618
C
29594
543849 Šimová, Oľga
2619
C
29595
543853 Weissová, Mária
Ruský jazyk pre štúdium učiteľstva 1. stupňa základnej
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1989
školy
Ruský jazyk pre štúdium učiteľstva 1. stupňa základnej
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1989
školy
Teória hudobnej výchovy : Základy vokálnej
interpretácie
Ruský jazyk pre študentov vedeckých informácií a
knihovníctva
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2620
C
29595
543854 Weissová, Mária
Ruský jazyk pre študentov vedeckých informácií a
knihovníctva
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2621
C
29600
543876 Drobný, Ivan
Biológia dieťaťa 2 pre špeciálnych pedagógov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2622
C
29612
543935 Rovná, Xénia
Teória a didaktika športovej gymnastiky : Cvičenia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2623
C
29613
543940 Vlčková, Mária
Didaktika občianskej náuky
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2624
C
29614
543955 Tkáčik, Peter
Pracovná výchova 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2625
C
29615
543963 Barková, Viera
Slovenský jazyk pre zahraničných študentov
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2626
C
29616
543970 Labudová, Jela
Teória a didaktika telesnej výchovy oslabených
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2627
C
29617
543978 Štulrajter, Vojtech
Fyziológia človeka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2628
C
29617
543980 Štulrajter, Vojtech
Fyziológia človeka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2629
C
29617
543981 Štulrajter, Vojtech
Fyziológia človeka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2630
C
29618
543983 Ruttkay, Fraňo
Novinárske osobnosti 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2631
C
29618
543986 Ruttkay, Fraňo
Novinárske osobnosti 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2632
C
29619
543989 Miklovičová, Jana
Špeciálna telesná výchova 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2633
C
29619
543990 Miklovičová, Jana
Špeciálna telesná výchova 1
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
2634
C
29628
544153 Šimon, František
Latinčina pre medikov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1989
2635
C
29628
544154 Šimon, František
Latinčina pre medikov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1989
2636
C
29629
544166 Schnitzerová, Eva
Sociálna psychológia pre učiteľov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1990
2637
C
29629
544167 Schnitzerová, Eva
Sociálna psychológia pre učiteľov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1990
2638
C
29629
544168 Schnitzerová, Eva
Sociálna psychológia pre učiteľov
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1990
2639
C
29672
544315 Ugron, Milan
Praktikum z teórie štatistiky
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1990
2640
C
29672
553122 Ugron, Milan
Praktikum z teórie štatistiky
Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1990
2641
C
29685
548495 Kouřilová, Magda
Angličtina pre študentov lekárskych fakúlt
Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
2642
C
29687
544532 Kapeller, Karol
Embryológia človeka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
2643
C
29687
548536 Kapeller, Karol
Embryológia človeka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
2644
C
29687
554629 Kapeller, Karol
Embryológia človeka
Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
2645
C
29741
545004 Berger, Otto
Osvetľovacie zariadenia
Bratislava : SVŠT, 1989
2646
C
29743
545010 Frištacký, Norbert
Logické systémy
Bratislava : SVŠT, 1989
2647
C
29744
545013 Smola, Alfonz
Solárna energia a jej využitie
Bratislava : SVŠT, 1989
2648
C
29749
545030 Burger, Ivan
Elektronické prvky
Bratislava : SVŠT, 1989
2649
C
29751
545039 Šumichrast, Ľubomír
Integrovaná a koherentná optika
Bratislava : SVŠT, 1989
2650
C
29753
545050 Vrbenská, Jaroslava
Štruktúra a vlastnosti materiálov
Bratislava : SVŠT, 1989
2651
C
29754
545054 Donoval, Daniel
Elektronika materiálov
Bratislava : SVŠT, 1989
2652
C
29755
545058 Marko, Štefan
Elektrárne 1
Bratislava : SVŠT, 1989
2653
C
29760
545082 Grošek, Otokar
Stochastické procesy a teória informácií
Bratislava : SVŠT, 1990
2654
C
29834
545585 Skýva, Ladislav
Úvod do inžinierstva
Bratislava : Alfa, 1990
2655
C
29835
545588 Čapek, Jan
Identifikace systémů v dopravě a spojích
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1990
2656
C
29836
545597 Konvit, Milan
Teória oznamovania
Bratislava : Alfa, 1989
2657
C
29837
545600 Mokošová, Gabriela
Úvod do inžinierskeho štúdia v spojoch
Bratislava : Alfa, 1990
2658
C
29838
545603 Nikolaj, Ján
Mechanizácia stavebných prác
Bratislava : Alfa, 1990
2659
C
29839
545610 Zajac, Dušan
2660
C
29839
545611 Zajac, Dušan
2661
C
29839
545612 Zajac, Dušan
2662
C
29840
545613 Fronc, Martin B.
Operačná analýza 1
Bratislava : Alfa, 1989
2663
C
29840
545615 Fronc, Martin B.
Operačná analýza 1
Bratislava : Alfa, 1989
2664
C
29840
563360 Fronc, Martin B.
Operačná analýza 1
Bratislava : Alfa, 1989
Zvyšovanie inovačnej aktivity v priemyselných
podnikoch
Zvyšovanie inovačnej aktivity v priemyselných
podnikoch
Zvyšovanie inovačnej aktivity v priemyselných
podnikoch
Bratislava : Alfa, 1990
Bratislava : Alfa, 1990
Bratislava : Alfa, 1990
2665
C
29841
545620 Grečná, Mária
Angličtina pre študentov odboru kybernetika v
doprave a spojoch
Bratislava : Alfa, 1989
2666
C
29842
545625 Machalík, František
Počítače a programovanie 1
Bratislava : Alfa, 1989
2667
C
29843
545630 Baštek, Marián
Elektronika pre PUDV
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1990
2668
C
29843
558344 Baštek, Marián
Elektronika pre PUDV
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1990
2669
C
29844
545633 Bechný, Ľubomír
Zlievárenská metalurgia a technológia
Bratislava : Alfa, 1990
2670
C
29844
545636 Bechný, Ľubomír
Zlievárenská metalurgia a technológia
Bratislava : Alfa, 1990
2671
C
29845
545640 Pospíšil, Milan
Riadiace obvody
Bratislava : Alfa, 1989
2672
C
29848
545654 Moravčík, Milan
Stavebná mechanika dopravných stavieb 1
Bratislava : Alfa, 1990
2673
C
29850
545667 Kováč, Milan
2674
C
29851
545669 Cisko, Štefan
2675
C
29851
545670 Cisko, Štefan
2676
C
29852
545675 Nenadál, Jaroslav
Ekonomika a riadenie
Bratislava : Alfa, 1989
2677
C
29853
545680 Klečka, Henrich
Vlečková prevádzka
Bratislava : Alfa, 1990
2678
C
29854
545685 Slamková, Eva
Operačná a systémová analýza
Bratislava : Alfa, 1990
2679
C
29896
547729 Ravinger, Ján
Programy
Bratislava : Alfa, 1990
2680
C
29896
550155 Ravinger, Ján
Programy
Bratislava : Alfa, 1990
2681
C
30021
546975 Krčula, Ján
Základy automatizácie a robotizácie
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1990
2682
C
30029
546978 Hrubec, Jozef
Prevádzková spoľahlivosť strojov
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1989
2683
C
30030
546981 Halaj, Martin
Návody na cvičenia z chovu hydiny
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1990
2684
C
30031
546985 Bukoven, Ján
Odborná prax : (Pre študentov zootechnického
študijného odboru)
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1989
2685
C
30032
546990 Bajla, Jozef
Výber z noriem pre technické kreslenie a časti strojov Bratislava : Príroda, 1989
2686
C
30033
546992 Bakša, Ján
Úvod do sociologie výchovy
Mechanizácia ložných, dopravno-manipulačných a
Bratislava : Alfa, 1990
skladovacích operácií
Špeciálny seminár z organizácie a technológie cestnej,
Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1990
mestskej a vodnej dopravy 1
Špeciálny seminár z organizácie a technológie cestnej,
Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1990
mestskej a vodnej dopravy 1
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1989
2687
C
30034
546996 Cabadajová, Margita
Návody na cvičenia z biometriky
Bratislava : Príroda, 1989
2688
C
30036
547002 Zoborský, Ivan Mojmír
Ekonomika odvetví PPoK
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1989
2689
C
30037
547008
Učebné texty z jazyka anglického
Bratislava : Príroda, 1989
2690
C
30038
547011 Antal, Jaroslav
Ochrana pôdy a lesotechnické meliorácie 2 : návody
na cvičenia
Bratislava : Príroda Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska,
1989
2691
C
30039
547014 Krajčírová, Zuzana
Návody na cvičenia z hydrológie
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1990
2692
C
30040
547017 Repka, Igor
Organizácia pracovných procesov : Návody na cvičenia Bratislava : Príroda, 1989
2693
C
30041
547032 Zalabai, Zoltán
Ukážky využitia výpočtovej techniky
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1989
2694
C
30042
547020 Poláček, Štefan
Návody na cvičenia z chémie
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1989
2695
C
30043
547023 Ondruška, František
Didaktika predmetov poľnohospodárskej techniky
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1989
2696
C
30046
547035 Izakovič, Anton
Elektrotechnika a mikroelektronika 2 : Návody na
cvičenia
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1990
2697
C
30047
547038 Heinischová, Mária
Poľnohospodárske stavby
Bratislava : Príroda, 1989
2698
C
30048
547041
Chémia
Bratislava : Príroda, 1989
2699
C
30049
547044 Gromová, Zdenka
Návody na cvičenia z rastlinnej výroby 2
Bratislava : Príroda, 1989
2700
C
30050
547047 Gallo, Ján
Návody na cvičenia z ochrany rastlín proti živočíšnym
Bratislava : Príroda, 1989
škodcom
2701
C
30051
547050 Zima, Miroslav
Návody na cvičenia z fyziológie rastlín
Bratislava : Príroda, 1990
2702
C
30052
547053 Zima, Miroslav
Biologické základy rastlinnej výroby
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1990
2703
C
30053
547054 Švec, Ondrej
Návody na cvičenia z deskriptívnej geometrie
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1990
2704
C
30054
547055 Pelech, Ondrej
Návody na praktické cvičenia z chovu koní
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1990
2705
C
30055
547060 Lichner, Stanislav
Návody na cvičenia z krmovinárstva
Bratislava : Príroda, 1990
2706
C
30056
547061 Horváthová, Veronika
Návody na cvičenia z mliekárstva a hodnotenia
živočíšnych produktov
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, Agronomická fakulta,
1990
2707
C
30057
547066 Boháč, Jozef
Špeciálne šľachtenie poľnohospodárskych plodín
Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1990
2708
C
30058
547069
Anglický jazyk
Bratislava : Príroda, 1990
2709
C
30059
547072 Hrivňák, Juraj
Teória automatického riadenia
Bratislava : SVŠ, 1990
2710
C
30060
549057 Macura, Viliam
Úpravy tokov
Bratislava : SVŠ, 1990
2711
C
30061
547078
Výučba geodézie v teréne pre odbor KDS
Bratislava : SVŠ, 1990
2712
C
30061
549105
Výučba geodézie v teréne pre odbor KDS
Bratislava : SVŠ, 1990
2713
C
30062
547081 Tomašovič, Peter
Útlm hluku a vibrácií
Bratislava : SVŠ, 1990
2714
C
30062
549126 Tomašovič, Peter
Útlm hluku a vibrácií
Bratislava : SVŠ, 1990
2715
C
30063
547084
Jadrovo-fyzikálne metódy a zariadenia
Bratislava : SVŠ, 1990
2716
C
30063
547463
Jadrovo-fyzikálne metódy a zariadenia
Bratislava : SVŠ, 1990
2717
C
30064
547085 Grandtner, Teodor
Komplexný projekt HT
Bratislava : SVŠ, 1990
2718
C
30064
547086 Grandtner, Teodor
Komplexný projekt HT
Bratislava : SVŠ, 1990
2719
C
30073
549023 Mesiarová, Miroslava
Strojopis pre samoukov a kurzy
Bratislava : Alfa, 1990
2720
C
30073
549024 Mesiarová, Miroslava
Strojopis pre samoukov a kurzy
Bratislava : Alfa, 1990
2721
C
30093
547376 Čerňáková, Marta
Laboratórne cvičenie z mikrobiológie a biochémie
Bratislava : SVŠ, 1989
2722
C
30094
547379 Hrivík, Alexander
Chémia a technológia monomérov
Bratislava : SVŠ, 1989
2723
C
30095
547382 Marcinčin, Anton
Procesy prípravy sysntetických vlákien
Bratislava : SVŠ, 1989
2724
C
30096
547383 Horáková, Katarína
Všeobecná biológia
Bratislava : SVŠ, 1989
2725
C
30097
547386 Valko, Ladislav
Chemická fyzika 3
Bratislava : SVŠ, 1989
2726
C
30098
547390 Špirk, Eugen
Spracovanie polymérov
Bratislava : SVŠ, 1989
2727
C
30101
547400 Uher, Michal
Bioorganická chémia
Bratislava : SVŠ, 1989
2728
C
30102
547403 Krištofič, Michal
Laboratórium odboru 1
Bratislava : SVŠ, 1989
2729
C
30103
547406 Dodok, Ladislav
Cereálna chémia a technológia
Bratislava : SVŠ, 1989
2730
C
30104
547409 Mišovec, Pavel
Cvičenia z technológie výroby papiera
Bratislava : SVŠ, 1989
2731
C
30105
547410 Ondráček, Oldřich
Signály a sústavy
Bratislava : SVŠ, 1990
2732
C
30107
547418 Soják, Peter
Ekonomika chemického priemyslu
Bratislava : Alfa, 1989
2733
C
30108
547422 Smrčinová, Dagmar
Angličtina pre poslucháčov SVŠT
Bratislava : SVŠ, 1989
2734
C
30109
547426 Tomková, Václava
Laboratórium odboru 1
Bratislava : SVŠ, 1989
2735
C
30110
547427 Ulický, ladislav
Fyzikálna chémia 1 pre potravinársko-biochemický
smer
Bratislava : SVŠ, 1989
2736
C
30112
547438 Kamenár, Štefan
Výroba polymérov
Bratislava : SVŠ, 1989
2737
C
30113
547441 Beniska, Jozef
Spracovanie kaučukov
Bratislava : SVŠ, 1989
2738
C
30114
547444 Bakoš, Dušan
Špecifické vláknité štruktúry
Bratislava : SVŠ, 1990
2739
C
30115
547447 Šramko, Tibor
2740
C
30115
547449 Šramko, Tibor
2741
C
30116
547451 Alexy, Július
Technicko-ekonomické rozbory podnikov
Bratislava : SVŠ, 1989
2742
C
30117
547456
Aplikovaná chemická kinetika a teória reaktorov
Bratislava : SVŠ, 1989
2743
C
30118
547459 Csabay, Otto
Integrované obvody 1
Bratislava : SVŠ, 1990
2744
C
30119
547462 Hanáková, Erika
Španielčina pre expertov a mimoriadne formy štúdia
Bratislava : SVŠ, 1989
2745
C
30121
547468 Koman, Václav
Chémia a technológia tukov 1
Bratislava : SVŠ, 1989
2746
C
30122
547470 Macho, Vendelín
Chemická technológia medziproduktov liečiv
Bratislava : SVŠ, 1990
2747
C
30123
547432 Ulický, ladislav
Fyzikálna chémia 2 pre potravinársko-biochemický
smer
Bratislava : SVŠ, 1989
2748
C
30147
547741 Sokol, Dušan
Sociológia v architektúre a urbanizme
Bratislava : SVŠ, 1988
2749
C
30148
547744 Velíšek, Karol
Automatizované konštruovanie výrobných strojov
Bratislava : SVŠ, 1990
2750
C
30149
547747 Záhorec, Ondrej
Aplikovaná mechanika
Bratislava : SVŠ, 1989
2751
C
30150
547748 Hauptvogel, Ján
Projektovanie a výstavba chemických závodov
Bratislava : SVŠ, 1988
2752
C
30151
547753 Hanajík, Milan
Elektrotechnika DMT
Bratislava : SVŠ, 1989
2753
C
30152
547756 Javorčík, Ladislav
Teória obrábania a nástroje
Bratislava : SVŠ, 1989
Všeobecná a anorganická chémia pre potravinárskobiochemický smer
Všeobecná a anorganická chémia pre potravinárskobiochemický smer
Bratislava : SVŠ, 1990
Bratislava : SVŠ, 1990
2754
C
30155
547765
Mikropočítače
Bratislava : SVŠ, 1989
2755
C
30156
547768 Adamka, Jozef
Základy strojárskej technológie
Bratislava : Alfa, 1990
2756
C
30157
547771 Békésová, Sidónia
Základy numerickej matematiky a programovanie
Bratislava : SVŠ, 1990
2757
C
30158
547774 Trnka, Jaroslav
Spaľovacie motory 1
Bratislava : SVŠ, 1989
2758
C
30159
547776 Labuza, Sergej
Časti strojov 2
Bratislava : SVŠ, 1989
2759
C
30160
547779
Elektrotechnika
Bratislava : SVŠ, 1989
2760
C
30161
547781 Vodný, Štefan
Cvičenie z chemického spracovania dreva
Bratislava : SVŠ, 1989
2761
C
30162
547786 Gančo, Martin
Hydromechanika
Bratislava : SVŠ, 1989
2762
C
30163
547787
Elektrotechnika
Bratislava : SVŠ, 1988
2763
C
30165
547794 Satko, Ladislav
Teória automatov
Bratislava : SVŠ, 1988
2764
C
30167
547799 Šebesta, Stanislav
Teória tekutinových mechanizmov
Bratislava : SVŠ, 1989
2765
C
30168
547803
Pružnosť a pevnosť 2
Bratislava : SVŠ, 1989
2766
C
30169
547807
Náuka o materiáli
Bratislava : SVŠ, 1989
2767
C
30170
547809 Paciga, Alexander
Vybrané state z tekutinových mechanizmov
Bratislava : SVŠ, 1990
2768
C
30171
547813 Kosorin, Dušan
Elektrotechnika výrobných strojov, priemyselných
robotov a manipulátorov
Bratislava : SVŠ, 1988
2769
C
30172
547819 Janovič, Jozef
Didaktika fyziky
Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
2770
C
30173
547826 Kollár, Dušan
Elektronika a automatizácia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
2771
C
30173
563528 Kollár, Dušan
Elektronika a automatizácia
Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
2772
C
30174
547838 Mucha, Igor
Hydrogeológia arídnych oblastí
Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
2773
C
30175
547848 Plesník, Ján,
Operačná analýza
Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
2774
C
30191
548134 Kafka, Jozef
Psychiatria
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1990
2775
C
30191
548136 Kafka, Jozef
Psychiatria
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1990
2776
C
30191
548138 Kafka, Jozef
Psychiatria
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1990
2777
C
30191
548139 Kafka, Jozef
Psychiatria
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1990
2778
C
30191
548497 Kafka, Jozef
Psychiatria
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1990
2779
C
30191
548500 Kafka, Jozef
Psychiatria
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1990
2780
C
30191
548502 Kafka, Jozef
Psychiatria
Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1990

Podobné dokumenty