Document title - Czech Airlines Virtual

Komentáře

Transkript

Document title - Czech Airlines Virtual
ŠKOLA PILOTŮ
VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
ŠKOLA PILOTŮ
VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE
NOT FOR REAL WORLD FLYING
CZECH AIRLINES VIRTUAL | ŠKOLA PILOTŮ | VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
Author: Filip Cerveny | Valid from: 2010-02-01
Page 1 of 7
ŠKOLA PILOTŮ
VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
Úvod
Tato příručka slouží jako učební materiál ke studiu pro piloty ČSA Virtual v oblasti výšek a letových hladin. Veškeré informace obsažené v
tomto dokumentu jsou pouze pro použití v simulovaném létání a nesmí být použity v reálném letectví.
Czech Airlines Virtual 2010
Proč to potřebujeme znát?
Výška letu se zpravidla měří výškoměrem založeným na měření barometrického tlaku v okolí letadla. Protože se tlak vzduchu významně
mění nejen v závislosti na výšce, ale i na pohybu tlakových polí v atmosféře, tak se při nějakém stálém nastavení výškoměru stane, že
výškoměr letadla stojícího na zemi bude ukazovat pokaždé jinou hodnotu. To je ovšem velmi nepraktické, protože v nízkých výškách (při
přistávání apod.) by osádka nebyla informována o správné výšce letu nad terénem což je klíčová informace. Proto musí být posádka
letadla vždy informována o aktuálním tlaku na daném letišti.
Druhy tlaků
Posádka musí být informována o aktuálním tlaku na daném letišti ve formě tlaku nekorigovaného (QFE), nebo korigovaného (QNH).
QFE = skutečný barometrický tlak na letišti. Při nastavení QFE ukazuje výškoměr letadla na letišti 0, resp. za letu výšku nad letištěm, tj.
AGL (Above Ground Level).
QNH = tlak přepočtený na hladinu moře. Při nastavení QNH ukazuje výškoměr letadla na letišti i za letu nadmořskou výšku, tj. MSL (Mean
Sea Level).
V ČR a ve většině civilizovaného světa se v civilním sektoru používá udávání tlaku v QNH, vojáci doposud používají vedle QNH i QFE. QNH
se udává jednotce hektopascal (milibar). QFE se používá v Rusku a udává se v centimetrech nebo milimetrech rtuťového sloupce (torr).
1000hPa=750,1 mmHg (torr)
1 mmHg (torr)=1.333 hPa
Protože správné nastavení QNH na výškoměru je životně důležité pro určení správné výšky letadla, doplňuje se každý údaj o výšce vždy
tlakem v QNH (např. "CSA688,Descent to altitude 3000 feet, QNH 1008").
Ve státech Severní Ameriky (USA, Kanada, Mexico) a některých dalších se používá tlak QNH a udává se v palcích rtuťového sloupce (inHg).
Pro zajímavost inHg převádíme na hPa tak, že je vynásobíme konstantou 33,86 a při obráceném převodu jednotek hPa dělíme 33,86,
abychom získali inHg.
1013,25hPa=29.92inHg (standardní tlak)
V USA probíhá komunikace při sestupu asi takto: "CSA050,Descent to altitude 3000feet, altimeter 2992)."
CZECH AIRLINES VIRTUAL | ŠKOLA PILOTŮ | VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
Author: Filip Cerveny | Valid from: 2010-02-01
Page 2 of 7
ŠKOLA PILOTŮ
VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
Převodní hranice
Ovšem i toto měření má svoje úskalí - odstartují-li letadla ze 2 letišť na nichž je v době jejich startu rozdílný tlak, jejich výškoměry by ve
stejné výšce ukazovaly rozdílně. Proto musí všechny posádky v určité výšce nastavit na svých výškoměrech tzv. standardní tlak (1013,25
hPa=29.92inHg=760mmHg), aby údaje jejich výškoměrů byly navzájem kompatibilní. Pak už ovšem výškoměr neukazuje pravdivou výšku,
ale výšku teoretickou, takzvanou letovou hladinu. Aby bylo rozlišení jednoznačné, letové hladiny se označují čísly odpovídající jejich
teoretické výšce ve stovkách feetů (FL 150 odpovídá výšce 15000 feetů za standardního tlaku).
Výšce, ve které se výškoměr přestavuje na standardní tlak, se říká převodní výška (transition altitude, TA) a je v různých státech různá (u
nás 5.000 feetů, v USA např. 18.000 feetů). Tato výška je velice důležitá a je vždy zapsaná v mapách ( většinou v SID,STAR mapách a
mapách konečného přiblížení).
Zpět na QNH se výškoměr přestavuje při proklesávání tzv. převodní hladiny (transition level, TL) , což je nejnižší použitelná hladina nad
převodní výškou.
Tyto tři pojmy (převodní výška,převodní hladina,standardní tlak) si stejně jako QNH a QFE dobře pomatujte a odlišujte
od sebe. Je to nedílná součást dodržování bezpečnosti a pravidel létání.
Na první pohled tedy například tedy výšce 5000 stop pilot letící po ČR přestaví kalibraci výškoměru na standardní tlak 1013 hPa a tím se
octne v letové hladině FL 050. Věc ovšem není tak jednoduchá: je-li atmosférický tlak náhodou stejný jako tlak standardní, tj. 1013 hPa,
výška 5000 stop a FL 50 jsou identické. Pokud je ovšem tlak vyšší (např. 1025 hPa), přestavením kalibrace výškoměru na nižší tlak 1013 se
jeho ručička pohne doleva - ukáže nižší výšku. Letadlo letící ve FL050 by tedy letělo níže než v 5000 stopách a nebyl by zajištěn dostatečný
rozstup od výšky 4000 stop. Proto je převodní hladina stanovena variabilně pro konkrétní tlak tak, aby platilo, že převodní hladina je vždy
na úrovni jako převodní výška nebo výše. V praxi to znamená, že bude-li převodní výška 5.000 feetů, bude při aktuálním regionálním QNH
1013 hPa a nižším převodní hladina FL60, protože FL50 by byla pod TA (s nižším tlakem bude nižší i výška a proto se tam musí dát rezerva
kvůli předepsané vzdálenosti od překážek). Ale při QNH nad 1013 hPa je TL ve FL 50 (budeme ve skutečnosti jedině výš a tam nám
překážky nehrozí). Aktuální TL by měla být součástí radiové letecké informační služby ATIS, která existuje i na síti VATSIM.
Vrstva mezi převodní výškou a převodní hladinou se nazývá převodní vrstva (transition layer). Používá se pouze pro přestavení tlaku, ne
pro cestovní let.
Shrnutí: Výškoměr se přestavuje při průletu TA pokud letadlo stoupá, resp. TL, pokud klesá. Pod TL se výška udává ve feetech spolu s
platným QNH. Nad TA se udává v letových hladinách, výškoměr musí být nastaven na standardní tlak 1013 hPa/29.92 inHg.
CZECH AIRLINES VIRTUAL | ŠKOLA PILOTŮ | VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
Author: Filip Cerveny | Valid from: 2010-02-01
Page 3 of 7
ŠKOLA PILOTŮ
VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
RVSM
= Reduced Vertical Separation Minimum
Je to novější souhrn postupů a pravidel, která jsou doporučována organizací ICAO jejím všem členským státům a budou vynucovány FAA
JAA a dalšími leteckými organizacemi. Hlavní záměr je zredukování vertikálního rozdílu 2000ft mezi letovými hladinami FL290-FL410 na
1000ft . Hlavně se tím ušetří palivo a uvolní letové trasy. Jelikož se po 1000ft mění směr tak to znamená, že lety se stejnou letovou trasou
letí nejméně 2000ft nad sebou(dříve to bylo 4000ft).Dříve musela být separace 2000ft, protože technika nedovolovala takhle riskovat.
Přechod byl náročný, ale v dnešní době je již většina států (mimo Číny, Ruska, Mongolska a pár postsovětských zemí) v systému RVSM.
Musela se zvýšit kvalita přístrojů v letadlech (musí splňovat různé tolerance odchylek výškoměrů apod.), radarů a další technika řídících
letového provozu.
Ve většině zemí je systém RVSM západ/východ. To znamená:
Tratě na východ (0°-179°) liché letové hladiny (odd flight levels) FL250,FL270…
Tratě na západ (180°-359°) sudé letové hladiny (even flight levels) FL260,FL280…
V zemích, kde je většina letových tras orientována na sever nebo na jih (Itálie, Francie,Portugalsko, Španělsko, Nový Zéland) je rozdělení
RVSM sever/jih.
Tratě na sever (270°-089°) sudé letové hladiny (even flight levels) FL260,FL280…
Tratě na jih (090°-269°) liché letové hladiny (odd flight levels) FL250,FL270…
Tyto informace jsou většinou napsány v Enroute mapách u letových tratí. Někdy se také může stát, že daná letová trasa je jednosměrná a
tudíž jsou pro ní specifické letové hladiny. Např. trať z Prahy do Barcelony MEDOV UP31 VIBUG UM736 BZO UM984 DIVKO UN852
MAMES UN975 BISBA se létá v lichých letových hladinách (A320 ČSA typicky FL370 nebo FL390) ikdyž je směrem na západ.
Let v cestovní hladině
Při plánování letu si posádka musí naplánovat cestovní hladinu (cruising level) ve které chce letět a vyplnit jí do letového plánu (Flight
plan- FPL). Jak už jsem se zmiňoval, tak hladiny se vyskytují až nad převodní výškou. Pod ní se mluví vždy o výšce letadla. Když ATC přidělí
nějakou hladinu, třeba FL200 po vzletu v Praze, pilot při prostoupání převodní výšky přestaví výškoměr z aktuálního QNH na standardní
tlak 1013,2hPa. Pak stoupá, dokud výškoměr neukazuje 20.000 feetů. Pak je správně v hladině FL200 (Flight level 200). Ale zpět k naši
cestovní hladině-Ta by se měla vybrat podle pravidel platných v daném FIRu pro rozdělení letových hladin. U nás a dnes již ve většině
zemí (výjimku tvoří opět Rusko, Čína apod- O pravidlech létání v těchto zemích se můžete dozvědět v našem manuálu Letové postupy pro
Rusko, který je na našem webu) je uplatněn systém tzv. RVSM západ/východ . To znamená , že kdo letí na západ (tratě 180°-359°) plánuje
hladinu sudou ( FL160, FL180, FL200, FL220.. ), kdo na východ (tratě 0°-179°), hladinu lichou ( FL090, FL110, FL130, FL150 ...).
Hladiny jsou od sebe vzdáleny 1000ft. Systém zabezpečuje, že letadla letící na tratích se SPRÁVNĚ nastavenými výškoměry by se neměla
samovolně posrážet a ATC na ně tudíž nemusí myslet.
Na další strance je pro zajímavost tabulka s rozdělením letových hladin ve státech s RVSM systémem a taky se systémy států co nemají
RVSM.
CZECH AIRLINES VIRTUAL | ŠKOLA PILOTŮ | VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
Author: Filip Cerveny | Valid from: 2010-02-01
Page 4 of 7
ŠKOLA PILOTŮ
VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
Tabulka s rozdělením letových hladin ve státech s RVSM systémem a taky se systémy států co nemají RVSM:
(převzato z http://www.vac-sag.org)
CZECH AIRLINES VIRTUAL | ŠKOLA PILOTŮ | VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
Author: Filip Cerveny | Valid from: 2010-02-01
Page 5 of 7
ŠKOLA PILOTŮ
VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
Výška rozhodnutí
Výška rozhodnutí-DA/DH (Decision Altitude/Decision Height) je výška v úseku konečného přiblížení, ve které se pilot rozhodne, zda
provede postup nezdařeného přiblížení, pokud nebylo dosaženo vizuálního kontaktu s dráhou (případně s dráhovými světly nebo
přibližovací řadou), nebo provede přistání, v případě, že vizuálního kontaktu dosaženo bylo. O výšce rozhodnutí hovoříme v případech
přesných přiblížení s vertikálním vedením. Tedy při přiblížení ILS (Instrument Landing System), PAR (Precision Approach Radar), MLW
(Microwave Landing System).
Výška rozhodnutí DA/DH se vyjadřuje ve feetech nebo metrech a je vztažena ke střední hladině (DA) moře nebo k prahu dráhy(DH).
Letecký úřad každého státu tyto výšky publikuje jako bezpečné výšky nad překážkami OCH a OCA - Obstacle Clearance Height a Obstacle
Clearance Altitude- to jsou minimální výšky rozhodnutí ve, kterých ještě stačíte přidat plyn, začít stoupat,zatáhnout podvozek, přivřít
klapky, informovat ATC. Tyto výšky počítají podle dané kategorie letadel (A, B, C, D-uvedeno v tabulce níže) s tím, že letadlo je
v setrvačnosti a když začnete ve výšce rozhodnutí stoupat, takže ji ještě trochu podklesáte.
DA/DH vznikne z OCA/OCH tak, že si k tomu společnosti pro každé letiště a letadla stanoví vlastní přídavek, který přičtou k OCA/OCH.
Společnosti si kupují mapy od firmy JEPPESEN a v těch už DA/DH jsou. My pro naše požadavky můžeme počítat s tím, že DA/DH jsou
totožné. Takže na mapách od JEPPESENU najdeme DA/DH a na mapách z AIPu (používáme třeba ve VACC-CZ) jsou OCA/OCH.
Tyto výšky platí také pro případ že nedostanete povolení k přistání a nebylo třeba předem řídícím sděleno abyste ho očekávali později
(Expect late landing clearence) ani se nemáte důvod domnívat, že ho během příštích pár sekund dostanete. Pak provádíte stejné, výše
zmíněné, procedury.
Tyto výšky naleznete v mapách pro konečné přiblížení.
Minimální výška pro klesání-MDA/MDH (Minimum Descent
Altitude/Height)
Je to výška nad prahem dráhy nebo nad letištěm, pod kterou letadlo nesmí klesat pokud nebylo dosaženo vizuálního kontaktu. Je použita
při nepřesném přístrojovém přiblížení (VOR, NDB, SRA, LLZ, NDB/DME apod.) nebo přiblížení okruhem. MDA/H určuje výšku ve které pilot
zastaví klesání pokud nemá vizuální reference a pokračuje až do bodu MAPt (Missed Approach Point), který není určen výškou, ale
horizontální polohou (je vyznačen na mapách konečného přiblížení). Nejpozději v bodu MAPt pilot zahájí proceduru nezdařeného
přiblížení (přidat plyn, přidat plyn, začít stoupat,zatáhnout podvozek, přivřít klapky, informovat ATC). Význam pro pilota má stejný jako
výška rozhodnutí ovšem, protože se jedná o nepřesné přiblížení, byla výška získána jiným výpočtem.
Při nepřesném přiblížení se může MAPt shodovat s místem kde dosáhnete výšku MDH/A, takže pak neletíte žadný úsek, kdy udržujete
MDH/A, ale ihned začínáte stoupat, čímž se to podobá postupu u přesných přiblíženích. Při nepřesném přiblížení se také nesmíte nikdy
dostat pod MDH/A.
Tyto výšky platí také pro případ že nedostanete povolení k přistání a nebylo třeba předem řídícím sděleno abyste ho očekávali později
(CSA689,Expect late landing clearence) ani se nemáte důvod domnívat, že ho během příštích pár sekund dostanete. Pak provádíte stejné,
výše zmíněné, procedury.
Tyto výšky naleznete v mapách pro konečné přiblížení.
CZECH AIRLINES VIRTUAL | ŠKOLA PILOTŮ | VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
Author: Filip Cerveny | Valid from: 2010-02-01
Page 6 of 7
ŠKOLA PILOTŮ
VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
Kategorie letadel při přiblížení
Rozdělujeme je podle prahové rychlost Vat –rychlost letadla dosahovaná v okamžiku přeletu prahu dráhy (at=above threshold).
Kategorie A
Kategorie B
Kategorie C
Kategorie D
méně než 169km/h (91kt) IAS
169 km/h (91kt) až 223 km/h (120kt) IAS
224 km/h (121kt) až 260 km/h (140kt) IAS
261 km/h (141kt) až 306 km/h (165kt) IAS
Dále prosíme piloty, aby dodržovali minimální a maximální výšky na mapách. V případě, že není výška vyznačená zda je minimální nebo
maximální (nebo minimální a maximální letové hladiny), tak to jsou minimální výšky a nepodklesáváme je dokud se za dalším bodem na
mapě nesníží.
CZECH AIRLINES VIRTUAL | ŠKOLA PILOTŮ | VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY
Author: Filip Cerveny | Valid from: 2010-02-01
Page 7 of 7

Podobné dokumenty

Lockheed C130 Hercules

Lockheed C130 Hercules Další repaint, tentokrát barvy BHA: http://www.bha.cz/download/C130_OK­BGC.ZIP Neodzkoušeno.

Více

Quick Tutorial Praha – Ostrava LKPR – LKMT

Quick Tutorial Praha – Ostrava LKPR – LKMT departure, squawk 3352. Zopakujeme příjem povolení k letu: Ruzyne Delivery, cleared to Ostrava Mosnov, RWY24, VOZ2A departure, squawk 3352, LOT1111. Nyní známe 4 důležité věci – byl nám potvrzen sl...

Více

Piper PA32R 301 Saratoga SP

Piper PA32R 301 Saratoga SP Vyvážení výškovky (mezi sedadly) a směrovky (na sloupku) se nastaví do režimu pro vzlet. ALTIMETERS SET Nastaví se výškoměr podle aktuálního tlaku a ověří že indikovaná výška odpovídá výšce letiště...

Více

Komunikační vybavení - Aeroklub Mladá Boleslav

Komunikační vybavení - Aeroklub Mladá Boleslav Pro určené kategorie letadel v určených vzdušných prostorech je předepsáno vybavení odpovídačem v módu S / EHS (Enhanced Surveillance - zdokonalený přehled). V tomto rozšířeném módu jsou z letadla ...

Více

Technická část

Technická část (b) Odpovídač Bendix/King KT 76 A Obsluha radarového odpovídače je uvedena v letové příručce. Odpovídač je připraven k provozu přibližně 45s po zapnutí. Otočením přepínače do polohy „ON“ začne odpo...

Více

Manuál pro lety NAT

Manuál pro lety NAT Za příklad nám poslouží linka OK050 z Prahy do New Yorku (LKPR – KJFK). Jelikož se NAT mění každý den, nelze použít 2x stejný FP. Obrátíme se proto na stránky http://rfinder.asalink.net/free, kde z...

Více

N3 Guide - Alti-2

N3 Guide - Alti-2 D-90114 Uživatelský manuál, N3 Rev B listopad 7, 2008 Varování: PARAŠUTISMUS JE NEBEZPEČNÁ AKTIVITA A MŮŢE VÁM ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ NEBO SMRT. Výškoměr je zařízení, které podléhá závadám, i kdyţ je řád...

Více

IvAc manuál

IvAc manuál Kapitola 4 – Ovládací tlačítka v horní liště .......................................................................................................................................... 8 Kapitola 5 ...

Více