236_A-II.4

Transkript

236_A-II.4
ZEMN˝ PL`N AROVY
VKRES PEDPOKL`DANCH Z`BOR
PDN˝HO FONDU
0
16
50
100
200
300
400
500
1000m
K
L E G E N D A:
37101/V.
STAV
N`VRH
1
¨˝SLO N`VRHOV PLOCHY
HRANICE EENHO ZEM˝
PARCELN˝ KRESBA
32014/IV.
HRANICE ZASTAVNHO ZEM˝
K 1.11.2014
HRANICE ZASTAVITELNCH
PLOCH
T*
33
34168/V.
PZ
P
SO.3
21
34600/III.
32
SO.3
9
37101/V.
7
30850/III.
OX
PLOCHY OB¨ANSK VYBAVENOSTI
SPECIFICKCH FOREM
PZ
PLOCHY VEEJNCH PROSTRANSTV˝
S PEVAHOU NEZPEVNNCH PLOCH
SO.3
24
K
PLOCHY SM˝EN OBYTN VESNICK
8
SO.3
12 SO.3
K
T*
PLOCHY TECHNICK INFRASTRUKTURY
K
PLOCHY KRAJINN ZELEN
L
PLOCHY LESN˝
P
PLOCHY P˝RODN˝
31
32451/IV.
K
SO.3
35800/II.
5
30
POZEMKY ZPF
POZEMKY UR¨EN K PLNN˝ FUNKCE LESA
K 29
OSTATN˝ POZEMKY
K
VODN˝ POZEMKY
28
32451/IV.
34177/V.
INVESTICE DO PDY - MELIORACE
37101/V.
32411/IV.
K
HRANICE BPEJ S KDEM A
T˝DOU OCHRANY ZPF
27
K
L
26
17
OX
32454/V.
z toho dle kultur ZPF
13
v PUPFL
(ha)
T
T
T
T
ochrany ochrany ochrany ochrany
ZPF II
ZPF III ZPF IV ZPF V
5
SO.3
0,21
0,0
0,0
0,19
0,0
0,19
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,19
L
7
SO.3
1,8
0,0
0,0
0,46
0,06
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,46
18
8
SO.3
0,11
0,11
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,09
9
SO.3
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
12
SO.3
0,13
0,0
0,0
0,02
0,0
0,02
0,0
0,0
0,01
0,0
0,0
0,02
13
OX
0,03
0,0
0,0
0,03
0,03
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,03
25
15
v ZPF
(ha)
TTP
(ha)
kd
funkce
K
vZ
(ha)
z toho dle klasifikace tłd ochrany pød (BPEJ)
sady T
zahrady ochrany
(ha) ZPF I
Ł.
plochy
K
vmra
(ha)
ornÆ
pøda
(ha)
Z`ZNAM O ¨INNOSTI
SPR`VN˝ ORG`N,
KTER P VYDAL
Zastupitelstvo obce arovy
DATUM NABYT˝ ¨INNOSTI
POIZOVATEL
MagistrÆt msta Zln, Odbor stavebnch a dopravnch
łzen, oddlen œzemnho plÆnovÆn
JMNO, P˝JMEN˝
FUNKCE
32454/V.
20
14
T*
2,66
2,39
0,0
0,43
0,0
0,43
0,0
0,0
0,43
0,0
0,0
0,0
15
K
0,15
0,0
0,0
0,11
0,11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,11
16
K
4,39
0,0
0,0
4,12
4,12
0,0
0,0
0,0
0,0
3,51
0,6
0,0
17
L
2,26
0,0
0,0
2,26
0,0
2,26
0,0
0,0
0,0
1,09
0,0
1,17
18
L
2,52
0,0
0,0
2,52
0,0
2,52
0,0
0,0
0,0
1,58
0,0
0,94
20
PZ
0,37
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
PZ
0,33
0,0
0,04
0,05
0,0
0,05
0,0
0,0
0,0
0,0
0,02
0,03
23
K
0,66
0,0
0,0
0,26
0,0
0,26
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,26
24
K
0,15
0,0
0,0
0,15
0,0
0,15
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,15
25
K
0,33
0,0
0,0
0,33
0,0
0,33
0,0
0,0
0,0
0,0
0,27
0,06
26
K
0,21
0,0
0,0
0,21
0,0
0,21
0,0
0,0
0,0
0,0
0,21
0,0
27
K
0,28
0,0
0,0
0,28
0,28
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,28
0,0
28
K
0,11
0,0
0,0
0,11
0,0
0,11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,11
0,0
29
K
0,25
0,0
0,0
0,25
0,25
0,0
0,0
0,0
0,0
0,09
0,15
0,0
30
K
0,06
0,0
0,0
0,03
0,0
0,03
0,0
0,0
0,0
0,0
0,03
0,0
31
K
0,27
0,0
0,0
0,27
0,27
0,0
0,0
0,0
0,0
0,15
0,12
0,0
32
P
0,43
0,0
0,0
0,43
0,43
0,0
0,0
0,0
0,0
0,43
0,0
0,0
33
T*
0,09
0,0
0,0
0,09
0,0
0,0
0,09
0,0
0,0
0,0
0,0
0,09
PODPIS
(oprÆvnnÆ œłedn osoba połizovatele)
PZ
vtisk Ł.:
otisk autorizaŁnho raztka:
otisk œłednho raztko
połizovatele:
K
23
T*
14
Płloha Ł. 4
Projekt spolufinancovÆn Zlnskm krajem.
GENER`LN˝ PROJEKTANT:
Ing. Lubor Sawicki | autorizovan architekt ¨KA 03654 | Ohrada 1854, 755 01 Vsetn | gsm + 420 604 859 068 |
[email protected] | www.t-raum.cz
OBJEDNATEL:
¨. ZAK`ZKY:
DATUM:
OBEC AROVY
01_14
łjen 2015
M˝TKO
¨. VKRESU
1:5 000
B/II.4
ZEMN˝ PL`N AROVY
VKRES PEDPOKL`DANCH Z`BOR PDN˝HO FONDU

Podobné dokumenty

ÚP Kunčice n.L.

ÚP Kunčice n.L. VKRES VEEJN PROSPNCH STAVEB, OPATEN˝ A ASANAC˝

Více

JAMN LIPINA RYT˝SKO

JAMN LIPINA RYT˝SKO ZT ZO Na shnilch

Více

DOLN˝ PODLU˝

DOLN˝ PODLU˝ A) SPR`VN˝ ORG`N, KTER ZEMN˝ PL`N VYDAL:

Více

ZEMN˝ PL`N

ZEMN˝ PL`N Łistic stanice

Více

X4 X1 X2 X5

X4 X1 X2 X5 Pro ek "zemn p Æn Hodonn" by spo uf nancovÆn z pros edkø EvropskØ un e EvropskØho fondu pro reg onÆ n rozvo

Více

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Ad. d) požadavkyna prověňanívymereníp|och a koridorú,ve kterých bude rozhodování o urněnáchv úzeinípodmín*novydánímregulaěníhop|ánu,apracovánímúzemnístudiě nebo uzavřenímdohody o parce|aei €

Více