zde - BRC

Komentáře

Transkript

zde - BRC
Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA
1 / 2012, ročník IV.
Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského
rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je přinášet informace všem, kteří se chtějí dozvědět
více o tom, jak zde, na úpatí Ondřejníku, pomáháme těm, kteří potřebují upevnit zdraví. Je to
jednoduché: díky zdejším mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni
rehabilitační péče je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s výbornou pověstí. Za
neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou atmosférou rodinných lázní k nám jezdí pacienti z celé
republiky. Tímto zveme i vás. Všechna vydání Čeladenské fontány najdete také na www.brc.cz.
Fotografie vlevo je součástí devítidílné série
snímků, zachycujících východ slunce
v korunách stromů. Jejich autorem je jeden
z účastníků fotosoutěže „LÁZEŇSKÁ STOPA
2011“ Ing. Marek Chlup. Za celý tento
soubor získal ve II. kole soutěže zvláštní
cenu poroty. Vítěze a jejich fotografie na
téma SLUNCE; VODA; DETAILY najdete na
dalších stranách. A nejen to - až do 16.
března 2012 probíhá v Galerii Lara výstava
nejzajímavějších fotografií, které nám účastníci soutěže poslali v průběhu celého loňského roku. Jsou mezi
nimi i krásné snímky, kterými do soutěže přispěli dva naši zaměstnanci: Yvona Pavlů a Jiří Matýsek.
Fotosoutěž je vyhlášena i v letošním roce, zúčastnit se může každý, takže neváhejte a foťte!
(aja)
V ČE LA DNÉ RE HABILITA CI UM ÍTE
říká v rozhovoru na straně 4 Kateřina Růţičková,
nejlepší česká golfistka a reprezentantka (vpravo)
BRC VYHLAŠUJE II. ročník SOUTĚŽE AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ
LÁZEŇSKÁ STOPA 2012
Účastníci soutěže: návštěvníci Lázní Čeladná, pacienti BRC, hosté AD
Lara, zaměstnanci BRC.
Dvě soutěžní období: do 30. 6. 2012 a do 31. 12. 2012
Dvě témata pro celý rok: Příroda; Humor léčí - Pro každé téma
i období je možno zaslat maximálně 3 fotografie. Vítány jsou i krásné
či zajímavé záběry zaslané mimo soutěž.
Podmínky účasti: Všechny přihlašované fotografie musí pocházet
z roku 2012, musí být z areálu Lázní Čeladná a nejbližšího okolí včetně Léčebných domů Polárka a Golf, procházkových lokalit z BRC.
Přihlášení soutěžních fotografií: E-mailem na adresu
[email protected] nebo [email protected] nebo osobně ve vile Běla,
ředitelství BRC.
Další informace: www.brc.cz.
1
První ročník naší soutěže fotoamatérů s názvem „Lázeňská stopa
2011“ skončil a dnes již víme, že to byl krok správným směrem.
Do akce se v obou kolech otevřené soutěže (pro všechny
pacienty BRC, návštěvníky, či jen náhodné hosty našeho areálu
a jeho okolí) zapojilo více než 40 soutěžících s více než 370 snímky. Rozhodčí komise, složená ze zaměstnanců
BRC, vybírala v prvním kole finalisty ze 120 snímků, zatímco ve druhém nás naši pilní fotografové zahrnuli již
250 soutěžními záběry a dalších, více než 600 snímků, poslali mimo soutěž. Děkujeme všem za jejich
pozoruhodné příspěvky, které rozšířily naši firemní fotobanku natolik, že jsme museli pro jejich úschovu
dokonce pořídit nový externí disk. Všichni účastníci splnili podmínku soutěže a jejich záběry pocházely buď
přímo z areálu lázní, nebo z jejich nejbližšího okolí. Také nebyl větší problém s kontakty na autory a jejich
svolením s dalším použitím snímků pro různé účely. Horší už to bylo
Účastníci druhého
s množstvím zaslaných snímků, přestože jednou z podmínek soutěže bylo
kola soutěţe
poslat do každé kategorie maximálně 3 příspěvky. To mnozí nedodrželi,
(celkem 22):
zahrnuli nás desítkami záběrů z celého léčebného pobytu a obtížný výběr
Zdenka Barabášová,
nechali na nás. Skutečnost, že šlo o první kolo soutěže, nám nedovolila
Soňa Fürstová,
takového pilného fotografa vyloučit ze soutěže jen proto. Musíme uznat, že u
Ing. Marek Chlup,
mnohých souborů jsme měli potíž s rozhodováním, který záběr je lepší a
Rostislav Kostiha,
necháme ho postoupit do soutěže, a který vyřadíme. Estetické cítění naší
Jiří Kotas,
komise rozhodlo, jak rozhodlo, a věříme, že jsme svým verdiktem neodradili ty,
Blanka Kožuszniková,
kteří zklamaně hledali mezi oceněnými fotografiemi právě svůj záběr a - nenašli
Ludvík Krmášek,
ho tam. Nesmutněte a vyrazte na lov s objektivem i letos, protože II. ročník
Irena Kudelová,
„Lázeňské stopy“ už byl vyhlášen a letošní kouzelná zima udělá půl práce za vás
Zdenka Kymlová,
- všechno je tu přece krásné. A zde jsou výsledky soutěže:
Jiří Matýsek,
Pavla Olšerová,
SLUNCE
VODA
DETAILY
Yvona Pavlů,
Miroslav Petrželka,
Jiří Matýsek
Pavla Olšerová
Blanka Kožuszniková
Stanislava Slováková,
Lekníny
Pavučina
Slunce v korunách stromů
Hana Sokoltová,
MVDr. Petr Stolář,
Jarka Syrová,
Miloslava Špalková,
Zdeněk Štefanik,
Eva Švihlíková,
Zdeňka Urubová,
Zdeňka Urubová jun.
1.
2.
3.
3. místo - Yvona Pavlů: Paprsky
Pavla Olšerová
Západ slunce za předení
motorových paraglidistů
Stanislava
Slováková
Fontána 2
Pavla Olšerová
Opěnka měnlivá
Yvona Pavlů
Paprsky
Pavla Olšerová
Tavolník zkrášlený
kapkami deště
Rostislav Kostiha
Lampa
na Ondřejce
3. místo - Pavla Olšerová: Tavolník
zkrášlený kapkami deště
3. místo - Rostislav Kostiha:
Lampa na Ondřejce
Děkujeme všem fotografům, kteří se zapojili do naší fotosoutěže,
a tím i do kulturního života Lázní Čeladná.
Děkujeme i všem členům poroty, která to vůbec neměla lehké.
Výstava fotografií v Galerii Lara trvá od 10. února do 16. března 2012.
2
1. místo - Jiří Matýsek: Lekníny
 1. místo - Blanka Kožuszníková: Slunce v korunách stromů
1. místo Pavla Olšerová:
Pavučina 
 2. místo Stanislava Slováková
Fontána 2
LÁZEŇSKÁ
STOPA
2011
2. kolo
vítězné
fotografie
2. místo - Pavla Olšerová: Opěnka měnlivá 
 2. místo - Pavla Olšerová: Západ slunce za předení
motorových paraglidistů
3
Přes Texas a čínský Shenzhen do Čeladné
Svět golfu je již po staletí mimořádně pestrý. V posledních letech je v něm mimo jiné
s uznáním vyslovováno jméno mladé české golfistky KATEŘINY RŮŽIČKOVÉ (*1991).
A protože k nám do rehabilitačního centra čas od času zavítá jako klientka,
nedalo nám to a položili jsme jí několik otázek. I když vlastně jen na dálku,
odpovídala nám na ně až po svém návratu do Spojených Států.
Kateřino, jak se stane, že nejvýše postavená
česká hráčka v evropském i světovém
amatérském žebříčku (v roce 2011 12. v Evropě,
39. na světě), dorostenecká mistryně (2005,
2006, 2008), dvojnásobná Golfistka roku,
hráčka golfu za americkou univerzitu Texas
A&M, členka týmu First Team All-American,
držitelka stříbrné medaile z 26. univerziády (na
snímku na titulní straně), konané v loňském
srpnu v čínském Shenzhenu (s celkovou
vítězkou T. Lin z Tajwanu
prohrála o jedinou ránu), se
najednou
objeví
v rehabilitačním centru v
Čeladné?
Čeladnou mám velice ráda, i kdyţ patří
mezi nejdelší a nejobtíţnější hřiště v ČR,
pokaţdé je to výzva, kterou by si člověk
měl uţít. Jsou tu také skvělé tréninkové
podmínky. Velice ráda se sem vracím a
pracuji na své hře.
Zmíněný resort v Shenzenu se začal stavět
v době, kdy vám byly tři roky. V kolika letech
vás poprvé napadlo, že byste se mohla s golfem
podívat do světa?
Můj největší sen byl
reprezentovat
Českou
republiku
na
zahraničních
soutěţích.
V 15 letech, kdyţ jsem
začala jezdit do zahraničí
a účastnit se různých
mezinárodních
soutěţí,
moc se mi to líbilo. Moc
mě
to
motivuje
reprezentovat naši zemi. I
kdyţ jsem teď v USA, stále
Česko reprezentuji, jak
nejlépe můţu!
Najednou
to
určitě
není,
Beskydské
rehabilitační centrum
navštěvuji pravidelně,
kdyţ se vrátím vţdy na
prázdniny domů do
Česka. Golf hraji kaţdý
den
a
mám
dost
náročný tréninkový a
turnajový
program.
Jako aktivní sportovec
potřebuji
po
určité
době uvolnit nejvíce
zatíţené svalové partie
a
zregenerovat
celé
tělo. Tady to velmi
dobře umíte, máte zde
speciální cvičební a
relaxační programy „ušité na míru“
nejen pro nemocné, ale i pro sportovce.
Co velmi oceňuji, ţe je zde opravdu velmi
profesionální tým zdravotníků, kteří
tomu rozumějí. Cítím se pak velmi dobře
a za to jim moc děkuji.
First Team All-American je
nejprestižnější ocenění pro 15
nejlepších univerzitních hráčů
ve Spojených státech. Na
webu České golfové federace
zdůrazňujete, že je pro vás
prioritou dostudovat. Je těžké
skloubit vrcholový sport se
studiem na prestižní americké univerzitě? Jaký
obor studujete? Máte ještě nějaké jiné zájmy?
Není to lehké dávat tréninku 5 hodin
denně a studovat. Dá se to ale zvládnout
s dobrým managementem času. Studuji
psychologii a moc mě to baví. Je to
obtíţné, ale mám pro to vášeň! Ráda
studuji cizí jazyky, teď španělštinu, a
trávím čas s kamarády a rodinou na
skypu 
Víme, že čínský Mission Hills Resort, kde se
konala univerziáda, je se svými 216 jamkami
největším golfovým resortem na světě. O hřišti
tady v Čeladné se zase často píše jako o
nejobtížnějším v České republice. Měla jste
možnost tady hrát? A jak se vám hra dařila?
Foto nahoře a vpravo: Kateřina se vlastní rehabilitaci
věnuje velice zodpovědně. Při své poslední návštěvě u nás
zkoušela pod vedením Dobry Havránkové, vedoucí
rehabilitace BRC, také cviky zlepšující koordinaci.
4
Jaký dárek byste si chtěla dát k pětadvacátým narozeninám?
V roce 2016 se po 112 letech objeví golf mezi olympijskými sporty.
Co Vy na to?
Pro golf je to neuvěřitelné být součástí olympijských her.
Budu na sobě pracovat stále dál a mít tu čest se
olympijských her zúčastnit by byl sen, o kterém se mi jen
zdá 
Potkáme se s vámi v Čeladné ještě někdy?
Vţdy se do Česka vracím ráda, a z Ostravy na Čeladnou to
není aţ zas tak daleko! Určitě se tady objevím někdy v létě

Za rozhovor poděkovala Andrea Adamová
VÁNOČNÍ OZVĚNY
Stává se pomalu milou tradicí, že v čase Vánoc přichází řediteli
BRC i na adresu redakce Fontány více dopisů od pacientů, kteří si
přejí touto „veřejnou“ cestou vyjádřit poděkování za péči, jíž se jí u
nás dostalo. Za všechny tyto příspěvky samozřejmě děkujeme a
rádi je zveřejňujeme, aby se mohly stát povzbuzením všem
zaměstnancům a zejména kolegyním a kolegům, jichž se týkají.
Vážený pane řediteli, ve dnech 13. 12. 2011 až 3. 1. 2012 jsme byli
hospitalizováni ve vašem Beskydském rehabilitačním centru v léčebném domě GOLF. Rádi bychom touto
cestou poděkovali zdravotnímu personálu za profesionální a vstřícný přístup. Poděkování patří také
pomocnému personálu a kuchařům. Strava byla pestrá, chutná a vyvážená. Dík patří také paní manažerce,
která nám v uvítacím programu vysvětlila podmínky pobytu, upozornila na akce BRC aj. Obracíme se na Vás s
prosbou o tlumočení našeho poděkování personálu v LD GOLF a zároveň přejeme celé společnosti spokojené
pacienty a v osobním životě všem zaměstnancům zdraví a hodně spokojených dní.
Manželé Jana a Ladislav Ondráčkovi, Ostrava, 7. ledna 2012
Jsme rádi, že jste se nám z BRC ozvali, máme za to, že je to díky paní Míčkové, kterou jsme o navázání spojení
s BRC požádali. My si tlučem hlavu, že jsme dříve nevyužívali možnosti ústavní rehabilitační léčby, neboť
manžel je po vážném úrazu a já mám již nasbírané letité neduhy. Je pro nás s podivem, že nám tuto možnost
nenabízeli ani naši lékaři, až se nám zmínil jeden ke konci loňského roku!!!!
Podařil se nám Váš BRC a ještě k tomu s ubytováním na Golfu... nemělo to prostě chybu... Špičkový
profesionální přístup fyzioterapeuta Ondry i mladé paní na elektro či vanách!!!! Pokud můžete, vyjádřete jim
dík i ve Vašem časopise Čeladenská fontána. Maximální spokojenost od manželů Spišákových, Růžičkových,
Janíkových, Holbových a všech, kteří se zúčastnili vánočního pobytu. Ještě jednou VŠEM i na Laře, kteří se o
nás během vánočního pobytu starali, moc děkujeme a přejeme BRCU jen samé spokojené pacienty!!!! Za nás
doufáme, že budeme mít díky Vašim nabídkám ještě příležitost se k Vám podívat!!!!!!!!! Loučíme se přáním
všeho NEJ Vám i Vašim kolegům a zaměstnancům!!!!
P. S. Manžel napovídá nezapomenout na osobní poděkování panu řidiči - tušíme, že Václavovi - Golfového
busu. Je na svém místě, milý, ochotný, komunikativní, ten prodává BRC a jeho krásy, pozdravujte jej!!!!!!!!!!
Všechny zdraví manželé Spišákovi s nově nabytými přáteli při pobytu u Vás!!!!!!!!!
Veškeré poděkování za velmi milý a vstřícný přístup k nám, pacientům, počínaje paní doktorkou, sestřičkami,
personálem kuchyně a všemi dalšími zaměstnanci
na procedurách. Zvláštní poděkování sestřičce
Ludmile Horečkové za nádhernou každoroční
vánoční výzdobu. Do zdejšího milého prostředí LD
Polárka se vždy velmi těšíme. Na výsost spokojení
pacienti: manželé Pavelkovi, manželé Štefánikovi
a kamarádka Libuše Vašňovská
Polárka, 29. prosince 2011
Foto vlevo je pohled z úbočí Velké Stolové na Ondřejník
od pana Zdeňka Štefanika
5
Doc. MUDr. František Véle, CSc.:
JSEM RÁD, ŢE SE KONEČNĚ ROZVÍJÍ PÉČE NEJEN O LIDSKÉ TĚLO
Ke konci minulého roku oslavil významné životní jubileum jeden z nestorů české rehabilitace doc. MUDr.
FRANTIŠEK VÉLE, CSc. Je obdivuhodné, že spoluzakladatel pražské rehabilitační školy a Kineziologické
společnosti, autor mnoha odborných publikací a spolupracovník profesorů Lewita, Jandy a Vojty stále
přednáší a vyučuje několik předmětů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity. Následující
řádky vyjímáme z jeho dopisu, v němž poděkoval řediteli BRC za gratulaci a pozvání do Čeladné:
„...Jsem rád, že se konečně rozvíjí péče nejen o lidské tělo, ale i o lidskou duši, která se osvěží
krásnou krajinou, alespoň na chvíli po vytržení z celodenních stresových situací, které si většinou
lidé dělají sami a potom se musí z nich zotavovat. Lidé jsou dnes odtrženi od přírody, která je jak
živí, tak uspokojuje. Ale lidé na poli raději budou pěstovat benzin, aby se mohli vozit, než aby se
potěšili dobrým zdravým jídlem, které potěšuje i uzdravuje, pokud se k přírodě chováme přátelsky
a ne jako její páni...“
K takovým slovům není třeba nic dodávat, ale je určitě na místě popřát jejich autorovi, ať mu životní elán,
duševní svěžest a hlavně zdraví vydrží ještě mnoho dalších let.
GALERIE LARA VYSTAVUJE
FOTOGRAFIE OD ZAMĚSTNANCŮ BRC
Několik fotografií, které do fotosoutěže LÁZEŇSKÁ
STOPA 2011 poslali dva naši kolegové - Yvona Pavlů
a Jiří Matýsek, tvoří součást výstavy, která je nově
otevřena v Galerii Lara a potrvá do 16. března 2012.
Na horním snímku jsme zachytili Jirku (vpravo) u jeho vítězné fotografie leknínů. Oběma autorům přišla k
jejich umístění pogratulovat na vernisáž vedoucí rehabilitace Dobra Havránková (uprostřed). Yvona Pavlů
(vlevo) je autorkou dvojice zimních fotografií, které tvoří lákavou pozvánku do galerie přímo v recepci Lary.
Napsal nám pan OLDŘICH NENIČKA
Děkuji všem. Beskydské rehabilitační centrum v Čeladné panorama hor obklopuje. Není to jen krásná obec,
ale její historie bohatá je. Během druhé světové války, partyzánský oddíl proti Němcům statečně bojoval.
Občané obce, kteří partyzánům pomáhali, popraveni byli. Čeladná rozlehlá obec je a to ji zachránilo, že jako
Lidice vypálena měla být. Tak rozhodl K. H. Frank, který po válce, jako válečný zločinec pověšen byl. Člověk,
když starý již je, tato tragédie se mu vybavuje.
Po zrušení nemocnice Rehabilitační centrum vzniklo. Pro občany to velké štěstí bylo, protože již tisíce občanů
se v něm již léčilo. Spokojení všichni byli, že zdravotní stav si zlepšili. Laskavý pohled, úsměv na tváři a srdce
na dlani, vzorná každodenní péče o každého pacienta a výborné stravování k tomu, je součástí léčebného
procesu. To všechno krásně způsobilo, že se nám nechce ani domů. Pacient má často pocit, že dobrá pohoda,
úsměv na tváři a srdce na dlani, že všechny léky nahradí. Pokud o tom někdo pochybuje, pak pravdou je, že
zmíněné pozitivní vlastnosti účinnost léku zvyšují. Člověk, když z rehabilitačního centra v Čeladné odchází, má
pocit, že nabral nový dech a zase chvíli vydrží. A pak si řekne:“ Dobře, že alespoň tak, vždyť ze mě není ještě
úplný vrak“. Pokud by to v mé moci bylo, celému zdravotnickému personálu bych nejvyšší státní
vyznamenání dal. Jsem si vědom, že metálů by pochybělo. Ale ve skutečnosti by se tak stát mělo.
Děkuji, že vše bylo na jedničku s hvězdičkou. V Čeladné, leden 2012, vděčný pacient Oldřich Nenička.
Poznámka: My děkujeme za milá slova nejen panu Neničkovi, ale všem 25 pacientům, kteří k jeho dopisu
přidali svoje podpisy. Originál dopisu právem zdobí naši nástěnku ve vestibulu léčebného domu Dr. Storcha.
6
občanské sdružení
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ROZHLEDNA, Zaloţeno 8.2.1903*
Obnoveno 24. 2. 2010
Čeladná 42, 739 12 Čeladná * [email protected] +420 724 100 646 * IČ 228 15 228
STŘEDEČNÍ VLASTIVĚDNÉ PŘEDNÁŠKY
v 18.30 v konferenčním salonku
Apartmánového domu Lara v Čeladné II.
2
12 přednášek v roce 2012
II. ročník přednášek pro klienty Beskydského rehabilitačního centra,
pro členy Okrašlovacího spolku Rozhledna a pro občany obcí z okolí.
1/ 29. 2. 2012 *300 LET od narození Fridricha II. Velikého (*1712). Zlý Prušák nebo velký státník? V roce
1738 složil svou první symfonii.
2/ 28. 3. 2012 *160 LET od smrti Friedricha Ludwiga (Turnvatera), původem Čecha,
a 150 LET od založení Sokola dvěma českými Němci (1862).
3/ 25. 4. 2012 *800 LET Jak Přemysl Otakar I. v roce 1212 vykouzlil Zlatou bulu sicilskou
a co vše bylo v sázce.
4/ 23. 5. 2012 *190 LET Franz Sieber - první Čech, který v roce 1822 začal objíždět svět a nakonec skončil
v Zemském blázinci.
5/ 20. 6. 2012 *160 LET V roce 1852 odešel muž, který podepisoval své články jako Čechobratr
Protištúrský a vytvořil předobraz slovanského ideálu ženské krásy z jedné Němky (Ján Kollár).
6/ 18. 7. 2012 *160 LET V listopadu 1852 odešla z tohoto světa Augusta Ada King, hraběnka z Lovelace,
která vymyslela programování a využití počítačů. Jejím otcem byl šestý baron z Rochdale, anglický básník
George Gordon Noel Byron, její dcera Anne Bluntová založila chov arabských koní v Evropě.
7/ 29. 8. 2012 *370 LET V prosinci 1642 zemřel Armand-Jean du Plessis de Richelieu, první ministr krále
Ludvíka XIII. Modlit se začal vždy několik minut před půlnocí, takže několik dalších minut po půlnoci měl
na dva dny splněno povinné penzum každodenní modlitby. Byl opravdu králem pletich?
8/ 26. 9. 2012 *260 LET V roce 1752 zjistil zakladatel Pensylvánské univerzity na vlastním těle, že
v bouřkových mracích je elektřina (Benjamin Franklin). Velice zajímavý život muže, jehož časopis Cesta
k blahobytu překládal z angličtiny budoucí rektor pražské univerzity.
9/ 24. 10. 2012 *560 LET od narození významného malíře, sochaře, přírodovědce, hudebníka,
spisovatele, vynálezce a konstruktéra jménem Leonardo di ser Piero da Vinci. Byl nemanželským synem
notáře Piera a venkovanky Cathariny, nebo pocházel z některého z paralelních světů?
10/ 21. 11. 2012 *180 LET od smrti muže, který věnoval svou sbírku minerálů českému Národnímu
muzeu, byl zednářem, stál v čele romantické Sturm und Drang a miloval mladou dívku z Třebívlic
(Johann Wolfgang von Goethe).
11/ 19. 12. 2012 *270 LET od smrti muže, který byl přesvědčen o tom, že Země je dutá. Je po něm
pojmenována jedna kometa, krátery na Marsu a na Měsíci. Neuvěřitelný život. Syn bohatého mydláře
Edmund Halley. On zaplatil vydání Newtonovy knihy Principia Mathematica Philosophiae Naturalis.
12/ PONDĚLÍ 31. 12. 2012 v 10.00 *Silvestrovská MEDICÍNA V ŽUPANU (od doktorů Hlaváče, Káše, Johna).
Součástí přednášek je i prezentace obrazového materiálu, diskuse a odpovědi na otázky.
Přednáší Petr Andrle, spisovatel a publicista, nakladatelství MORAVSKÁ EXPEDICE®.
7
Odjíţdím od vás s vylepšeným zdravím...
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům za úžasnou péči, kterou mi věnovali po dobu
rehabilitace ve vašem zařízení BRC Čeladná. Jmenovitě bych chtěla poděkovat MUDr. Michaele Plucnarové za
velmi milé přijetí při nástupu léčení, staniční sestře Růženě Rožnovské za ubytování a fyzioterapeutce
Marcele Balcarové. Odjíždím od vás s vylepšeným zdravím a v psychické pohodě ještě jednou velké díky všem
zaměstnancům s přáním pevného zdraví a hodně úspěchů v jejich náročném povolání.
V Čeladné 9. února 2012, pacientka Marika Sporyszová, Petřvald u Karviné
PŘEJETE SI VĚDĚT, CO JE V BRC NOVÉHO?
NAPIŠTE NÁM SVŮJ E-MAIL
Od ledna 2012 jsme zavedli pro pacienty a klienty BRC novou službu. Vyplněním jednoduchého formuláře
nám mohou udělit souhlas s občasným zasíláním informací o novinkách a činnosti BRC na svůj e-mail.
Formuláře jsou k dispozici u veřejných počítačů (v restauraci U Sestřiček a v LD Dr. Storcha), v recepci AD
Lara, LD Polárka, LD Golf, v pokladně LD Dr. Storcha a u všech staničních sester v léčebných domech. Na
všech těchto místech lze vyplněné formuláře odevzdat. Těší nás, že jenom za první měsíc o tuto službu
požádalo přes dvě desítky pacientů.
Dovolujeme si vám oznámit, ţe tito zaměstnanci a kolegové slaví svá ţivotní výročí
v únoru:
Kamila Astrová - R8
Václav Heczko - restaurace
Marcela Balcarová - lázně
Bc. Ondřej Chlubna - lázně
Adéla Halagačková - R1
Petra Kaňková - R4
Věrka Juroková - R7
Zdenka Kišová - R7
MUDr. Kateřina Jurová - lékaři
Kamila Knapková - R9
Denisa Koubková, DiS. - R7
Pavlína Kovalová - kuchyně
Petra Liďáková, DiS. - R4
Jana Křepinská - lázně
Jana Pešáková - R1
Marta Maďarová - obchod
Olga Petrošová - R1
Věra Machálková - správa
PhDr. Jaromír Svatoš - údržba
Alžběta Marková - správa
Svatava Syptáková - lázně
Alena Matúšová - kuchyně
Barbora Ševčíková - restaurace
Šárka Neuwirthová, DiS. - lázně
Jaroslava Špačková - kuchyně
Yvona Pavlů - lázně
Ondřej Švarc - údržba
Bc. Kateřina Peigerová - R4
Lucie Uhlářová - R2
Anděla Řezníčková - restaurace
Zdeňka Šnajdrová - R3
v březnu:
Kateřina Šnytová - R7
Mgr. Andrea Adamová - správa
Jana
Tomášová, DiS. - R8
Zdeňka Felzmannová - R3
Bc. Kristýna Vojvodíková - lázně
Anita Fojtíková, DiS. - lázně
MUDr. Miroslav Zajonc
Daniel Haas - lázně
Kytička k narozeninám je akvarel z dílny naší pacientky paní Blaženy Skřivánkové ze Zlína. Děkujeme za její příspěvek.
Čeladenská FONTÁNA.
Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová.
Redakční rada: Dobroslava Havránková, Alena Jančurová, Věra Machálková.
Adresa redakce: Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o., 739 12 Čeladná 42.
Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME® a René Daubner - APRO Bruntál.
Distribuce dle rozdělovníku, v PDF ke stažení na adrese www.brc.cz. Zájemcům zašleme každé vydání na e-mail.
Toto číslo vyšlo v únoru 2012 v nákladu 600 výtisků.
8

Podobné dokumenty