Brožúra "pro gastronimii a potravinářské provozy"

Transkript

Brožúra "pro gastronimii a potravinářské provozy"
Úprava vody pro pro gastronomii a potravinářské provozy
Potravinářské provozy
možná sestava pro výrobu čištěné vody se stupněm reverzní osmózy
- likérky, výroba čištěné vody s výstupní kvalitou pod 10 цS/cm
2
zjednodušené schéma linky se stupněm reverzní osmózy
mech.
filtr
pískový filtr
duplexní
změkčovací filtr
dechlorační filtr
reverzní osmóza, schází akumulace a tlakový čerpací stupeň
Najdete v katalogu:
kapitola 4 - pískové filtry
kapitola 3 - duplexní změkčovací filtry
kapitola 8 - demineralizace, reverzní osmózy
doprava kapalin, odstředivá čerpadla JESCO
technologická pára, parní vyvíječe CERTUSS
- pro styk s potravinami
- široká nabídka výkonů
typ BN
typ N
www.aquina.cz
stav 01.2011
strana 17.07
Úprava vody pro gastronomii a potravinářské provozy
Úprava vody pro gastronomii a potravinářské provozy
Potravinářské provozy
Úvod:
možné řešení dávkování tekutin v potravinářských provozech
Gastronomie:
Pro gastronomické aplikace řešíme tyto základní okruhy úprav vody:
- úprava vlastních zdrojů vody pro gastronomické aplikace
- komplexní změkčení vody pro provozy kuchyní, restaurací a barů
- dílčí změkčení pro jednotlivé gastronomické spotřebiče – konvektomat
- úprava vody pro myčky na bázi demineralizace pro max. čistotu mytého skla
3
3
do výkonu 30 dm /hod
do výkonu 300 dm /hod
JESCO MAGDOS
JESCO MINIDOS
JESCO MEMDOS
typ DX
Potravinářské provozy:
Základní aplikace s technologií aquina a JESCO jsou:
- změkčení vody pro přímou výrobu nápojů
- mechanická filtrace vody pro nápoje na max. čistotu
- změkčení vody pro linky myček, včetně změkčení horké vody
- dezinfekce vody, provozu na bázi aplikace chlordioxidu
- dávkovače kapalin na odměřování produktů (kečup, hořčice, atp.)
- dávkování sypkých směsí (mouka, sušené mléko, kakao, atp.)
3
do výkonu 15 dm / hod
typ A
typ DX
typ LB
Pro optimální návrh přikládáme dotazník
NÁŠ DOTAZNÍK: gastronomie
druh zdroje surové vody (pitný řád, vlastní)
jaký je požadavek na úpravu vody, doložit rozbor vody
0
vstupní tvrdost vody, dH, mmol/l, popř. Ca + Mg mg/l
denní spotřeba vody, m
3
Najdete v katalogu:
kapitola 9 - korekční dávkování
3
max. požadovaný hodinový průtok, m /hod
požadujete kontinuelní změkčení vody bez odstávky během dne
u vlastního zdroje pak:
- přesné dávkování
- plynulá změna výkonu
- široká nabídka příslušenství
- dávkovací technika pro každou aplikaci
má vlastní zdroj řešeno hygienické zabezpečení
potřebujete řešit snížení manganu, železa
možné řešení dávkování sušiny (sypkých materiálů) v potravinářských provozech
máte problém se zákalem
nutno doložit komplexní rozbor surové vody
dávkovač sypkých směsí typ JESCO TEH
NÁŠ DOTAZNÍK vstupní: potravinářské provozy
požadujete jinou úpravu vody, viz. dotazník gastronomie
zašleme Vám speciální dotazník
dávkování tekutin
hustota dávkované tekutiny, kg/dm
sušina
- široká výkonová
řada
- s regulací výkonu
požadujete změkčení vody, viz. dotazník gastronomie
dezinfekce vody - aplikace chlordioxidu
suspensomat
ředící voda
3
3
dopravované množství, dm /hod
další požadavky
dávkování sušiny
3
dávkovací výkon, dm / hod
objemová hmotnost sušiny, kg/dm
3
je požadavek na smíchání sušiny s tekutinou
další požadavky
výsledný produkt
www.aquina.cz
stav 01.2011
www.aquina.cz
strana 17.01
stav 01.2011
strana 17.06
Úprava vody pro gastronomii a potravinářské provozy
Úprava vody pro gastronomii a potravinářské provozy
Potravinářské provozy
Gastronomie
možné řešení změkčení vody pro mycí linky
možná úprava vlastního zdroje surové vody
zdroj surové vody např. vlastní studna
WG 7700
s noční odstávkou na regeneraci
3
do průtoků 7 m /hod
WG 2910
s noční odstávkou na regeneraci
3
do průtoků 20 m /hod
WGD 2910
nepřetržitý provoz
3
do průtoků 20 m /hod
3
triplex WGT do 40 m /hod
mechanická filtrace
odželeznění vody
změkčení vody
komplexní změkčení surové vody
menší kuchyně, restaurace
větší gastronomické provozy
WG 5600
s noční odstávkou na regeneraci
3
do průtoků 3,5 m /hod
možné řešení dezinfekce – generátory chlordioxidu JESCO
JESCO EASYZON D
WG 7700
s noční odstávkou na regeneraci
3
do průtoků 7 m /hod
hygienické zabezpečení
změkčení horké vody
0
do teploty vody 82 C
Výkon dle modelu od 36g do 1440g ClO2/hod
Funkční předinstalovaný generátor ve složení:
- sací armatury pro sání HCl a CaClO2
- řídící jednotka
- podávací čerpadla
- reaktor
- zásobník
- dávkování chlordioxidu
- vstřik dezinfekce do systému
technologické schéma instalace
Řízení dávky:
- do průtoku
- od kontinuelního měření kvality vody
Najdete v katalogu:
kapitola 2 - průmyslové změkčovací filtry jednoduché
je-li požadavek na nepřetržité změkčení vody, pak:
kapitola 3 - průmyslové změkčovací filtry duplexní
kapitola 5 - horkovodní změkčovací filtry
www.aquina.cz
stav 01.2011
www.aquina.cz
strana 17.05
stav 01.2011
strana 17.02
Úprava vody pro gastronomii a potravinářské provozy
Úprava vody pro gastronomii a potravinářské provozy
Gastronomie
Potravinářské provozy
změkčení vody pro jednotlivé spotřebiče
- konvektomaty
- profi kávovary
možné řešení změkčení pro přímou výrobu nápojů
mechanický filtr
vše certifikováno v CZ pro styk s pitnou vodou
WMK Autotrol
- nízká cena změkčovačů
- malé prostorové nároky (zejména výška)
- el. řízení i pro velmi malé odběry vody
- máme certifikováno v CZ
WK Autotrol
- pro vyšší odběry vody
WG 7700
s noční odstávkou na regeneraci
3
do průtoků 7 m /hod
WG 2910
s noční odstávkou na regeneraci
3
do průtoků 20 m /hod
WGD 2910
nepřetržitý provoz
3
do průtoků 20 m /hod
3
triplex WGT do 40 m /hod
klasika změkčení s řízením Fleck
SMK
demineralizace pitné vody
Pozor, po úpravě vody demineralizací nemá voda již vlastnosti vody pitné,
demineralizace jen pro technologické aplikace, ne pitné!
WMK
- myčky
- výrobníky ledu
- 8 velikostí filtračních patron
- snadné upínání přes rychlospojky
- digitální měřič vodivosti
- výměna náplní na objednání
filtrace pitné vody pro přímou výrobu nápojů
filtrační hmota TURBIDEX
filtry WGSF
3
do průtoku 64 m /hod / filtr
Aquaclear
oproti jiným filtračním hmotám má navíc:
- fyzikální absorpci
- elektrostatickou absorpci
- iontovou výměnu
účinností filtrace v rozmezí 3 až 5 mikronů - to
výrazně překonává veškeré jiné filtrační hmoty
www.aquina.cz
stav 01.2011
www.aquina.cz
strana 17.03
stav 01.2011
strana 17.04
Úprava vody pro gastronomii a potravinářské provozy
Úprava vody pro gastronomii a potravinářské provozy
Gastronomie
Potravinářské provozy
změkčení vody pro jednotlivé spotřebiče
- konvektomaty
- profi kávovary
možné řešení změkčení pro přímou výrobu nápojů
mechanický filtr
vše certifikováno v CZ pro styk s pitnou vodou
WMK Autotrol
- nízká cena změkčovačů
- malé prostorové nároky (zejména výška)
- el. řízení i pro velmi malé odběry vody
- máme certifikováno v CZ
WK Autotrol
- pro vyšší odběry vody
WG 7700
s noční odstávkou na regeneraci
3
do průtoků 7 m /hod
WG 2910
s noční odstávkou na regeneraci
3
do průtoků 20 m /hod
WGD 2910
nepřetržitý provoz
3
do průtoků 20 m /hod
3
triplex WGT do 40 m /hod
klasika změkčení s řízením Fleck
SMK
demineralizace pitné vody
Pozor, po úpravě vody demineralizací nemá voda již vlastnosti vody pitné,
demineralizace jen pro technologické aplikace, ne pitné!
WMK
- myčky
- výrobníky ledu
- 8 velikostí filtračních patron
- snadné upínání přes rychlospojky
- digitální měřič vodivosti
- výměna náplní na objednání
filtrace pitné vody pro přímou výrobu nápojů
filtrační hmota TURBIDEX
filtry WGSF
3
do průtoku 64 m /hod / filtr
Aquaclear
oproti jiným filtračním hmotám má navíc:
- fyzikální absorpci
- elektrostatickou absorpci
- iontovou výměnu
účinností filtrace v rozmezí 3 až 5 mikronů - to
výrazně překonává veškeré jiné filtrační hmoty
www.aquina.cz
stav 01.2011
www.aquina.cz
strana 17.03
stav 01.2011
strana 17.04
Úprava vody pro gastronomii a potravinářské provozy
Úprava vody pro gastronomii a potravinářské provozy
Potravinářské provozy
Gastronomie
možné řešení změkčení vody pro mycí linky
možná úprava vlastního zdroje surové vody
zdroj surové vody např. vlastní studna
WG 7700
s noční odstávkou na regeneraci
3
do průtoků 7 m /hod
WG 2910
s noční odstávkou na regeneraci
3
do průtoků 20 m /hod
WGD 2910
nepřetržitý provoz
3
do průtoků 20 m /hod
3
triplex WGT do 40 m /hod
mechanická filtrace
odželeznění vody
změkčení vody
komplexní změkčení surové vody
menší kuchyně, restaurace
větší gastronomické provozy
WG 5600
s noční odstávkou na regeneraci
3
do průtoků 3,5 m /hod
možné řešení dezinfekce – generátory chlordioxidu JESCO
JESCO EASYZON D
WG 7700
s noční odstávkou na regeneraci
3
do průtoků 7 m /hod
hygienické zabezpečení
změkčení horké vody
0
do teploty vody 82 C
Výkon dle modelu od 36g do 1440g ClO2/hod
Funkční předinstalovaný generátor ve složení:
- sací armatury pro sání HCl a CaClO2
- řídící jednotka
- podávací čerpadla
- reaktor
- zásobník
- dávkování chlordioxidu
- vstřik dezinfekce do systému
technologické schéma instalace
Řízení dávky:
- do průtoku
- od kontinuelního měření kvality vody
Najdete v katalogu:
kapitola 2 - průmyslové změkčovací filtry jednoduché
je-li požadavek na nepřetržité změkčení vody, pak:
kapitola 3 - průmyslové změkčovací filtry duplexní
kapitola 5 - horkovodní změkčovací filtry
www.aquina.cz
stav 01.2011
www.aquina.cz
strana 17.05
stav 01.2011
strana 17.02
Úprava vody pro gastronomii a potravinářské provozy
Úprava vody pro gastronomii a potravinářské provozy
Potravinářské provozy
Úvod:
možné řešení dávkování tekutin v potravinářských provozech
Gastronomie:
Pro gastronomické aplikace řešíme tyto základní okruhy úprav vody:
- úprava vlastních zdrojů vody pro gastronomické aplikace
- komplexní změkčení vody pro provozy kuchyní, restaurací a barů
- dílčí změkčení pro jednotlivé gastronomické spotřebiče – konvektomat
- úprava vody pro myčky na bázi demineralizace pro max. čistotu mytého skla
3
3
do výkonu 30 dm /hod
do výkonu 300 dm /hod
JESCO MAGDOS
JESCO MINIDOS
JESCO MEMDOS
typ DX
Potravinářské provozy:
Základní aplikace s technologií aquina a JESCO jsou:
- změkčení vody pro přímou výrobu nápojů
- mechanická filtrace vody pro nápoje na max. čistotu
- změkčení vody pro linky myček, včetně změkčení horké vody
- dezinfekce vody, provozu na bázi aplikace chlordioxidu
- dávkovače kapalin na odměřování produktů (kečup, hořčice, atp.)
- dávkování sypkých směsí (mouka, sušené mléko, kakao, atp.)
3
do výkonu 15 dm / hod
typ A
typ DX
typ LB
Pro optimální návrh přikládáme dotazník
NÁŠ DOTAZNÍK: gastronomie
druh zdroje surové vody (pitný řád, vlastní)
jaký je požadavek na úpravu vody, doložit rozbor vody
0
vstupní tvrdost vody, dH, mmol/l, popř. Ca + Mg mg/l
denní spotřeba vody, m
3
Najdete v katalogu:
kapitola 9 - korekční dávkování
3
max. požadovaný hodinový průtok, m /hod
požadujete kontinuelní změkčení vody bez odstávky během dne
u vlastního zdroje pak:
- přesné dávkování
- plynulá změna výkonu
- široká nabídka příslušenství
- dávkovací technika pro každou aplikaci
má vlastní zdroj řešeno hygienické zabezpečení
potřebujete řešit snížení manganu, železa
možné řešení dávkování sušiny (sypkých materiálů) v potravinářských provozech
máte problém se zákalem
nutno doložit komplexní rozbor surové vody
dávkovač sypkých směsí typ JESCO TEH
NÁŠ DOTAZNÍK vstupní: potravinářské provozy
požadujete jinou úpravu vody, viz. dotazník gastronomie
zašleme Vám speciální dotazník
dávkování tekutin
hustota dávkované tekutiny, kg/dm
sušina
- široká výkonová
řada
- s regulací výkonu
požadujete změkčení vody, viz. dotazník gastronomie
dezinfekce vody - aplikace chlordioxidu
suspensomat
ředící voda
3
3
dopravované množství, dm /hod
další požadavky
dávkování sušiny
3
dávkovací výkon, dm / hod
objemová hmotnost sušiny, kg/dm
3
je požadavek na smíchání sušiny s tekutinou
další požadavky
výsledný produkt
www.aquina.cz
stav 01.2011
www.aquina.cz
strana 17.01
stav 01.2011
strana 17.06
Úprava vody pro pro gastronomii a potravinářské provozy
Potravinářské provozy
možná sestava pro výrobu čištěné vody se stupněm reverzní osmózy
- likérky, výroba čištěné vody s výstupní kvalitou pod 10 цS/cm
2
zjednodušené schéma linky se stupněm reverzní osmózy
mech.
filtr
pískový filtr
duplexní
změkčovací filtr
dechlorační filtr
reverzní osmóza, schází akumulace a tlakový čerpací stupeň
Najdete v katalogu:
kapitola 4 - pískové filtry
kapitola 3 - duplexní změkčovací filtry
kapitola 8 - demineralizace, reverzní osmózy
doprava kapalin, odstředivá čerpadla JESCO
technologická pára, parní vyvíječe CERTUSS
- pro styk s potravinami
- široká nabídka výkonů
typ BN
typ N
www.aquina.cz
stav 01.2011
strana 17.07