McAfee SecurityCenter™

Komentáře

Transkript

McAfee SecurityCenter™
Data Sheet | Consumer Security Solutions
McAfee® SecurityCenter™
Osvědčené řešení, které vyhodnotí zabezpečení vašeho počítače
Aplikace McAfee SecurityCenter je
kombinací sady nepostradatelných
bezplatných bezpečnostních služeb se
zjednodušeným přístupem k produktům
společnosti McAfee určeným pro správu
zabezpečení, které mají světovou úroveň.
Tyto služby, které zahrnují grafické znázornění stupně
zabezpečení (tzv. „My Security Index“) a externí
výstražný bezpečnostní systém pracující v reálném čase,
vyhodnotí zabezpečení počítače a upozorní na jeho slabá
místa. Každý z nástrojů rychle posoudí, do jaké míry
jste vystaveni hrozbám z Internetu, a poskytne
doporučení, jak počítač rychle a bezpečně ochránit.
Bezpečnostní výstrahy a sdělení
Kromě zobrazování informací o nejnovějších
bezpečnostních hrozbách v sekci „Virus Advisory“
používá aplikace McAfee SecurityCenter pohotovostní
výstražný systém k informování o vzniku virů
a sdělování jiných důležitých upozornění souvisejících
se zabezpečením. Uživatelé jsou vyrozuměni o vzniku
nových virů a jiných bezpečnostních hrozbách
prostřednictvím automatických výstražných zpráv.
My Security Index
Funkce My Security Index sumarizuje z hlediska
zabezpečení slabá místa počítače a přiřadí mu některou
z barev škály od zelené, přes oranžovou až po červenou.
Tato barva indikuje, do jaké míry je, resp. není počítač
chráněn: Zelená barva znamená velmi bezpečný,
chráněný počítač. Oranžová počítač s částečnou
ochranou a červená indikuje vysoké bezpečnostní riziko.
Kromě číselných hodnot je každý z částečných indexů
vyjádřen barevným pruhem. Červená barva indikuje
vysoké bezpečnostní riziko, zelená silnou ochranu
a oranžová počítač s částečnou ochranou. Vyberete-li
některý z indexů, získáte podrobné informace o tom,
jakým způsobem byla jeho hodnota vypočtena,
a seznam doporučení, jak ji lze zlepšit.
Æ Ovládací panel aplikace SecurityCenter je ta část
aplikace, která je vidět, tedy uživatelské rozhraní.
Aplikace jsou spouštěny přímo z tohoto ovládacího
panelu a funkce a možnosti programů jsou dostupné
jediným klepnutím.
Æ Agent aplikace SecurityCenter zodpovídá za
správu nainstalovaných služeb McAfee, včetně
aktualizací produktů, kontroly vypršení produktů,
správy výstrah a instrumentace.
Aplikace McAfee SecurityCenter poskytne okamžité vyhodnocení
úrovně zabezpečení vašeho počítače v grafické podobě.
Integrace se systémem Microsoft®
Windows® XP SP2
Aplikace McAfee SecurityCenter se zcela
bezproblémově integruje s funkcemi zabezpečení
systému Microsoft Windows XP SP2.
Æ Detekce brány firewall systému
Windows XP SP2 jako aktivní brány firewall je
součástí stanovení hodnoty „My AntiHacker Index“.
Æ Detekce a povolení aktualizací systému Windows
umožňuje uživatelům povolit tyto aktualizace přímo
ze souhrnné obrazovky aplikace McAfee
SecurityCenter.
Data Sheet | Consumer Security Solutions
Správa produktů a služeb společnosti
McAfee
Získejte jistotu zabezpečení, které je
neustále zapnuté a vždy aktuální
Rozhraní aplikace McAfee SecurityCenter umožňuje
stávajícím odběratelům produktů a služeb dynamický
přístup k jejich programům řešícím zabezpečení
a správu a konfiguraci těchto programů. Aplikace
SecurityCenter také zodpovídá za základní
mechanismus aktualizací, což z ní činí životně důležitou
součást pro online práci s produkty a službami McAfee.
Neustálé sledování aktualizací a varování v souvislosti
se zabezpečením, člověka normálně zatěžuje. S produkty
společnosti McAfee se však o to nemusíte starat. Naše
komplexní a osvědčené produkty jsou aktualizovány
automaticky. Naše bezkonkurenční odbornost v oblasti
zabezpečení je zárukou, že se vám dostane vždy té
nejnovější verze ochranných prostředků.
Přístup ke zkušebním odběrům služeb, při
kterých jsou k dispozici všechny funkce
a možnosti
Æ Automatické aktualizace, které probíhají
nepozorovaně na pozadí, zajišťují nepřetržitou
ochranu počítače před nejnovějšími viry
a spywarem.
Většina sestavení aplikace McAfee SecurityCenter
nabízí zkušební odběry bezpečnostního softwaru
McAfee včetně aplikací McAfee® VirusScan®,
McAfee® Personal Firewall Plus, McAfee® Privacy
Service a McAfee® SpamKiller®.
Æ Skuteční lidé, účinná bezplatná pomoc - naši
odborníci jsou vám nepřetržitě k dispozici
prostřednictvím internetové diskuse na adrese
www.mcafeehelp.com.
Zkušební verze se stahují, instalují a aktualizují pomocí
webového procesu pro dodávání a instalaci softwaru,
který je patentem společnosti McAfee.
Přizpůsobení pro partnery
Možnosti přizpůsobení potřebám konkrétního partnera
jsou popsány v naší podrobné zprávě o aplikaci McAfee
SecurityCenter. Kopii tohoto dokumentu můžete získat
od obchodního zástupce společnosti McAfee.
Požadavky na systém
Æ Microsoft® Windows 98, Me, 2000 nebo XP
Æ Osobní počítač s procesorem Pentium nebo
kompatibilním pracujícím na následující frekvenci
(podle operačního systému):
o Windows 98 a 2000: 133 MHz nebo vyšší
o Windows Me: 150 MHz nebo vyšší
o Windows XP (verze Home i Pro): 300 MHz nebo
vyšší
Æ RAM
o Windows 98, Me a 2000: 64 MB
o Windows XP (verze Home i Pro): 128 MB
Æ 15 MB volného místa na pevném disku
Æ Microsoft® Internet Explorer 5.5 nebo vyšší
McAfee, Inc. 3965 Freedom Circle, Santa Clara, CA 95054 888.847.8766 www.mcafee.com
McAfee a/nebo další značky zmiňované v tomto dokumentu jsou registrované ochranné známky společnosti McAfee, Inc. a/nebo jejích poboček v USA a/nebo
v dalších zemích. Červená barva McAfee Red je v souvislosti se zabezpečením rozlišovacím znakem produktů McAfee. Všechny ostatní registrované
i neregistrované ochranné známky zmiňované v tomto dokumentu jsou výhradním vlastnictvím příslušných vlastníků. ® 2005 McAfee, Inc. Všechna práva
vyhrazena.

Podobné dokumenty

McAfee VirusScan

McAfee VirusScan společnosti McAfee - AVERT nepřetržitě sleduje virové aktivity po celém světě a poskytuje uživatelům aplikace VirusScan okamžitou ochranu proti virům a spywaru.

Více

McAfee Mobile Security

McAfee Mobile Security pro vás cenné – vaše rodina, osobní kontakty a snímky a svoboda pracovat, nakupovat a provádět bankovní operace kdekoli a kdykoli. Stejně jako jiné cennosti, i tato zařízení potřebují ochranu, spol...

Více