omegascope

Komentáře

Transkript

omegascope
Novinky na
www.omegaeng.cz
ka!
Novin zšíření
é
eru
ln ro
Volite video kam
í
n
l
á
t
o digi ro veškeré e OS
p
i
ra sér
ly inf
mode
VÝHRADNĚ
OD
OMEGY!
OS136 a OS137 kompaktní bezdotykové
teplotní snímače/převodníky
(viz. str. 14)
Digitální video kameru lze připojit
ke každému bezdotykovému
teploměru série OS (viz. str. 11)
TM
Série OMEGASCOPE™ OS523/OS524
bezdotykové teploměry pro vysoké
teploty s optickým zaměřováním
(viz. str. 12)
TM
OMEGASCOPE™ OS533E ruční
bezdotykový teploměr (viz. str.4)
Pro objednávku nebo servis – volejte
800-1-66342
800-1-OMEGA
©COPYRIGHT 2005 OMEGA ENGINEERING, INC. Všechna práva vyhrazena.
Na stránkách omegaeng.cz průběžně informujeme o novinkách
Dig
kame itální vid
e
a pou ru lze sej o
mou
žít ne
t
teplo závisle n
a
měru
!
VÝHRADNĚ
OD
OMEGY!
TM
OMEGASCOPE™ OS533E-DM, 19 690 Kč
Ruční bezdotykový teploměr pro vysoké teploty
se zabudovaným měřičem vzdálenosti. Volitelné rozšíření
o digitální kameru, 4 570 Kč (Viz. str. 9 až 11)
ální
ro digit ilní
enství p
Přísluš ru je kompatib
ými
ame
video k i bezdotykov
m
e
S
š
O
se v
ěry série
teplom
Digitální videokamera
a její standardní
příslušenství
DV-CAM, 4 570 Kč
Viz. str. 11
Model HH-DM, 2 370 Kč
Měřič vzdálenosti je možno
nainstalovat i dodatečně
Viz. str. 9
RCA Audio/Video kabel
s miniaturním stereo
konektorem 1/4“
(součást vybavení)
Miniaturní stativ
(součást vybavení)
Vhodný pouze pro
DV-CAM. Nelze použít pro
bezdotykové teploměry
Odnímatelný řemínek
(součást vybavení)
Paměťová karta 32MB
(součást vybavení)
2
USB kabel
(součást vybavení)
Softwarový balíček
(součást vybavení)
Pro objednávku volejte 800-1-66342, 800-1-OMEGA nebo objednejte on-line na www.omegashop.cz
Neměníme modelová označení, pokud to není nezbytné
ROZVOJ MĚŘENÍ TEPLOTY
OS533E ze série OMEGASCOPE™
Zobrazeno veškeré standardní
příslušenství.
Viz. str. 9
TM
Přenosná brašna
Kabely
Adaptéry
Přepínatelné kruhové/bodové
laserové zaměřování
Zabudované laserové zaměřování
Vysoká intenzita
Uživatelský manuál
Termočlánek
typu K
PATENTOVÁNO
Mnoho prvků těchto zařízení, včetně
ale nejen kruhového laserového
zaměřování a měření
vzdálenosti, je chráněno patenty
nebo probíhajícími patentovými ří zeními.
Oblast
energie
Bodové
™
Kruhové
TM
OMEGASCOPE™
Série OS523/OS524
– ruční bezdotykové
teploměry pro
vysoké teploty
s optickým
zaměřováním.
OS136, 5 520 Kč & OS137, 10 870 Kč
Bezdotykový
snímač/převodník teploty
Viz. str. 14
OS523-2-SC,
37 650 Kč
Viz. str. 12
Pro objednávku volejte 800-1-66342, 800-1-OMEGA nebo objednejte on-line na www.omegashop.cz
3
OMEGASCOPE™
Ruční bezdotykový teploměr.
Doplněn o mnoho nových vlastností.
Volitelné rozšíření o měření vzdálenosti!
a
Novink ení
zšíř
o
r
é
Voliteln aný měřič
ov
o zabud nosti
vzdále
9
Viz. str.
OMEGASCOPE™
OS533E
17 330 Kč
K dispozici i jiné modely
v ceně od 9 300 Kč
PATENTOVÁNO
Mnoho prvků těchto zařízení, včetně
ale nejen kruhového laserového
zaměřování a měření
vzdálenosti, je chráněno patenty
nebo probíhajícími patentovými řízeními.
Přepínatelné kruhové/bodové
laserové zaměřování
Zabudované laserové zaměřování
TM
Vysoká intenzita
Oblast
energie
Bodové
™
Kruhové
Bezplatný software
(součást vybavení)
4 ks lithiových baterií
(součást vybavení)
!
4
Upozornění! – Tento výrobek
není určen pro lékařské účely
nebo pro měření na lidech
Zobrazeno se sondou
model 88006K, 4 140 Kč
(není součástí vybavení)
Zobrazeno téměř
ve skutečné
velikosti
Pro objednávku volejte 800-1-66342, 800-1-OMEGA nebo objednejte on-line na www.omegashop.cz
OMEGASCOPE™
Bezkonkurenční provedení, vlastnosti
a užitná hodnota
PATENTOVÁNO
Mnoho prvků těchto zařízení, včetně
ale nejen kruhového laserového
zaměřování a měření
vzdálenosti, je chráněno patenty
nebo probíhajícími patentovými řízeními.
Robustní, vysoce výkonné provedení
✓ Zabudované, patentem chráněné, přepínatelné
bodové/kruhové laserové zaměřování
✓ Laser může být blikající nebo kontinuální
✓ Nová série zahrnuje modely s vysokým výkonem,
modely pro všeobecné použití, modely s úzkým
ohniskem a modely s vysokým rozlišením
✓ K dispozici jsou modely s teplotními rozsahy
od -23 do +871 °C
✓ Nastavitelná emisivita od 0.1 do 1.00 s krokem 0.01
✓ Volitelné rozšíření o měřič vzdálenosti – buď
zabudovaný v přístroji nebo odnímatelný
(rozsah 0,9 až 9 m)
✓ Volitelné rozšíření o digitální video kameru
✓ Podsvícený LCD displej
✓ Dvojitý digitální displej s možností zobrazení
aktuální, minimální, maximální, průměrné teploty
nebo teplotního rozdílu
✓ Možnost volby °C/°F
✓ Analogový výstupní signál 1 mV/teplotní stupeň je
standardem
✓ Modely s výstupem RS-232 zahrnují bezplatný
software umožňující záznam měřených dat
✓ Akustický a vizuální alarm
✓ Možnost upevnění na třínohý stativ
✓ Modely s termočlánkovým vstupem typu K
✓ Modely s možností ukládání měřených dat
✓ Elektronická pojistka spouště
✓ Možnost vyvolání poslední měřené hodnoty teploty
✓ Všechny modely zahrnují zabudované laserové
zaměřování, ochranné pryžové chrániče pro displej
a čočku, zápěstní řemínek, přenosnou brašnu,
4 lithiové baterie a uživatelský manuál s referenční
tabulkou emisivity materiálů
S novými technickými poznatky provádíme průběžně změny
a vylepšení našich přístrojů.
Ověřujte novinky na našich internetových stránkách.
A
C
B
D
E
F
G
I
H
J
A Podsvícený LCD displej
G
B Ikona alarmu (Horní mez)
H
C Nastavení emisivity
D Ikona podsvícení displeje
E Jednotky °C nebo °F
F Měřená hodnota teploty
I
J
Funkční klávesa/Posouvání
Snížení údaje;
Změna jednotek měření °C / °F
nebo m/Ft
Uzamčení spouště/Povolení/Zákaz
alarmu
Zvětšení hodnoty;
Zapnutí/Vypnutí podsvícení displeje
Přepínatelné kruhové/bodové
laserové zaměřování
Zabudované laserové zaměřování
Vysoká intenzita
Oblast
energie
Bodové
™
Kruhové
Pro objednávku volejte 800-1-66342, 800-1-OMEGA nebo objednejte on-line na www.omegashop.cz
5
OMEGASCOPE™
Série ručních bezdotykových teploměrů
Standardní vlastnosti
Zabudované laserové zaměřování
Vysoká intenzita
Oblast
energie
Bodové
™
Kruhové
Přepínatelné kruhové/bodové
laserové zaměřování
Patentem chráněné laserové zaměřování s přepínatelným
bodovým/kruhovým typem zaměření
Uchycení na třínohý stativ
Spínač laseru
Patentem chráněné přepínatelné kruhové/
bodové laserové zaměřování
Analogový výstup
Standard pro všechny modely
Velký, podsvícený displej
6
V kombinaci se svými výkonnými vlastnostmi nabízejí přenosné
bezdotykové teploměry série OS530 řešení pro mnoho aplikací
bezdotykového měření teploty. Nastavitelná emisivita s krokem
0.01 poskytuje přístrojům série OS530 přizpůsobivost pro měření
různých povrchů.
Dvojitý LCD displej s podsvícením umožňuje zobrazení měřené
hodnoty, maximální, minimální, průměrné hodnoty nebo
rozdílu teplot. Uživatel získá letmým pohledem více informací.
Zabudované laserové zaměřování vytváří kruh z 12 bodů, který
vytyčuje měřenou plochu.
OS530 rovněž umožňují nastavení alarmu (horní meze), jehož
dosažení je indikováno akustickým signálem i vizuálně.
Standardní analogový výstup 1 mV/stupeň umožňuje propojení
přístroje se záznamovým zařízením včetně zapisovačů, záznamníků
dat a počítačů.
Pro objednávku volejte 800-1-66342, 800-1-OMEGA nebo objednejte on-line na www.omegashop.cz
OMEGASCOPE™
Ruční bezdotykové teploměry
Zorná pole
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (FT)
Průměr měřené plochy* (IN)
Průměr měřené plochy* (IN)
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (FT)
20" 2'
1'
3'
1.0" @ 20"
1.0"
1.0"
1.8"
1.2"
4'
5'
3.0"
2.4"
6'
7'
8'
4.8"
4.2"
3.6"
Průměr měřené plochy* (CM)
Průměr měřené plochy* (CM)
D:S = 20:1
* Průměr plochy měřen
při 90% energie
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (CM)
2.5
4'
5'
1.0" @ 30"
1.0"
1.0"
1.6"
1.2"
2.0"
6'
2.4"
7'
2.8"
10.0
40
80
120
200
160
8'
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (IN)
3.2"
9'
3.6"
10'
4.0"
0
3"
0.9"
.45"
6"
.15"
9"
.39"
5.0
2.5 cm @ 76 cm
6.6
8.3
* Průměr plochy měřen
při 90% energie
50
100
150
200
250
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (CM)
0S534E a OS534E-DM,
15"
12"
1.17"
.78"
D:S = 40:1
10.0
300
Průměr měřené plochy* (MM)
Průměr měřené plochy* (CM)
3.3
244
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (CM)
D:S = 30:1
2.5
12.2
0S530HRE, OS530HRE-DM,
OS533E a OS533E-DM
Průměr měřené plochy* (IN)
Průměr měřené plochy* (IN)
3'
8.0
* Průměr plochy měřen
při 90% energie
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (FT)
2'
6.0
2.5 cm @ 51 cm
0S530LE, OS530LE-DM,
OS532E a OS532E-DM
1'
4.0
22
3.9
11.5
9.9
19.9
* Průměr plochy měřen
při 90% energie
0
7.6
15.2
22.9
30.5
29.9
38.1
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (CM)
0S530LE-CF, OS533E-CF a OS534E-CF
Bližší informace pro měření vzdálenosti a digitální
video kameru najdete na stranách 9 a 11.
Bezplatn
ý softw
monito
rování m are pro
ěře
je součá
stí většin ných dat
y mode
lů.
Pro objednávku volejte 800-1-66342, 800-1-OMEGA nebo objednejte on-line na www.omegashop.cz
7
Specifikace laserového zaměřování:
Pracovní teplota: 0 až 50 °C
Napájení: 4 lithiové baterie „AA“ (součást vybavení)
nebo síťový adaptér (není součástí vybavení)
Životnost baterií: 60 hod pro alkalické baterie;
10 dnů pro lithiové baterie
Analogový výstup: 1 mV/°C nebo 1 mV/°F
Upevnění stativu: ¼“ pro 20 UNC
Displej: Podsvícený LCD, zobrazuje měřenou hodnotu
a zároveň minimální nebo maximální, průměrnou nebo
rozdíl teploty.
Alarm: standardně horní mezní hodnota a akustickou
a vizuální indikací
RS-232: obousměrná komunikace
Specifikace
Opakovatelnost: +/-(1% z měřené hodnoty + 1 digit)
Rozlišení: 1 °C nebo 1 °F (0.1 °C nebo °F pro OS530HRE)
Doba odezvy: 100 milisekund
Spektrální odezva: 8 až 14 μ
Emisivita: 0.10 až 1.00, krok 0.01
Vlnová délka (barva): 650 nm (červená)
Pracovní vzdálenost:
Bodový laser: 0.6 až 12 m
Kruhový laser: 0.6 až 4.5 m
Klasifikace FDA: Třída II
Evropská klasifikace: Třída 2
Průměr svazku: 5 mm
Pracovní teplota: 0 až 50 °C
NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODELY ZVÝRAZNĚNY!
Objednávka (specifikujte číslo modelu)
Číslo modelu
OS530LE
Cena
OS530HRE
OS530LE-CF
OS532E
OS533E-CF
OS533E
OS534E-CF
OS534E
9 300 Kč
10 870 Kč
10 870 Kč
14 180 Kč
17 330 Kč
17 330 Kč
20 480 Kč
20 480 Kč
±1% z měř. hod.
±1% z měř. hod.
±1% z měř. hod.
±1% z měř. hod.
±1% z měř. hod.
±1% z měř. hod.
±1% z měř. hod.
±1% z měř. hod.
Rozsah
-23 to 538°C
-30 to 121°C
-23 to 538°C
-23 to 538°C
-23 to 538°C
-23 to 538°C
-23 to 871°C
-23 to 871°C
Emisivita nastavitelná
nastavitelná
nastavitelná
nastavitelná
nastavitelná
nastavitelná
nastavitelná
nastavitelná
adjustable
Přesnost*
Rozlišení displeje
1°
0.1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
Poměr vzdálenosti
k měřené ploše
10:1
20:1
3.8 mm ze vzdál.
152 mm
10:1
3.8 mm ze vzdál.
152 mm
20:1
3.8 mm ze vzdál.
152 mm
30:1
Rozdíl teplot
std
std
std
std
std
std
std
std
Min/Max teplota
std
std
std
std
std
std
std
std
Průměrná teplota
std
std
std
std
std
std
std
std
Alarm překročení hodnoty
std
std
std
std
std
std
std
std
Alarm poklesu pod hodnotu
-
-
-
-
std
std
std
std
Zvukový signál a indikátor
std
std
std
std
std
std
std
std
Kompenzace okolní teploty
-
-
-
-
std
std
std
std
Analogový výstup
1 mV/stupeň
1 mV/stupeň
1 mV/stupeň
1 mV/stupeň
1 mV/stupeň
1 mV/stupeň
1 mV/stupeň
1 mV/stupeň
RS-232
-
-
-
-
std
std
std
std
Termočlánkový vstup
-
-
-
std
std
std
std
std
Paměť dat
-
-
-
-
-
-
std
std
bod/kružnice
bod/kružnice
bod
bod/kružnice
bod
bod/kružnice
bod
bod/kružnice
Laserový zaměřovač bod/
kružnice
Zamknutí spouště
std
std
std
std
std
std
std
std
Zobrazení posledního měření
std
std
std
std
std
std
std
std
* nebo 1.7°C
Příklad objednávky: OS530LE, ruční bezdotykový teploměr se zabudovaným přepínatelným laserovým
zaměřováním bod/kružnice, 9 300 Kč. OS532E, ruční bezdotykový teploměr se zabudovaným přepínatelným laserovým zaměřováním bod/kružnice a termočlánkovým vstupem, 14 180 Kč. OS534-CF, ruční
bezdotykový teploměr s blízkým zaměřením, zabudovaným přepínatelným laserovým zaměřováním
bod/kružnice, termočlánkovým vstupem a komunikací RS-232, 20 480 Kč.
Zmenšeno
Příslušenství
Objednávka (specifikujte číslo modelu)
8
Číslo modelu
Cena
Popis
OS520-ADAPTOR-110V
900 Kč
Adaptér 110 Vac
OS520-ADAPTOR-220V
900 Kč
Adaptér 220 Vac
OS520-RCC
1 080 Kč
Tvrdé ochranné pouzdro
OM-3000-SC
540 Kč
Standardní ochranný obal
88013K
3 960 Kč
Povrchová sonda, do 815°C
88001K
3 960 Kč
Povrchová sonda, do 482°C
CAL-3-IR
4 500 Kč
NIST kalibrace
TRIPOD
1 620 Kč
Lehký stativ s transportním obalem
HH-DM
2 370 Kč
Měřič vzdálenosti s montážní konzolou
DV-CAM
4 570 Kč
Digitální videokamera
HH-DM odnímatelný měřič vzdálenosti a lehký stativ
s transportním obalem jsou k dispozici
i jako samostatné položky
Pro objednávku volejte 800-1-66342, 800-1-OMEGA nebo objednejte on-line na www.omegashop.cz
OMEGASCOPE™ přenosný infračervený teploměr
s možností vestavěného měření vzdálenosti
Model OS533E-DM s vestavěným
měřičem vzdálenosti.
Zmenšeno, cena 19 690 Kč
OMEGASCOPE™
Model OS533E-DM
Pr
konta o více info
rm
kt
oodě ujte naše o ací
lení n
bch
www ebo navš odní
.ome
gaen tivte
g.cz
19 690 Kč
Jiné modely v ceně od 11 660 Kč
TM
PATENTOVÁNO
Odnímatelný měřič vzdálenosti
➥
Mnoho prvků těchto zařízení, včetně
ale nejen kruhového laserového
zaměřování a měření
vzdálenosti, je chráněno patenty
nebo probíhajícími patentovými řízeními.
Vestavěný
měřič
vzdálenosti
Odnímatelný
měřič
vzdálenosti
➥
Model OS533E,
17 330 Kč
s odnímatelným
měřičem vzdálenosti
model HH-DM, 2 370 Kč
Zmenšeno.
Dodávka obsahuje
4ks lithiové baterie
„AA“ a nebo
9V baterii.
TM
Model HH-DM, 2 370 Kč
Zmenšeno
➥
Sonda 88006K není součástí
dodávky, 4 410 Kč
Měří teplotu uvnitř energetické
zóny a vzdálenost k ní.
Zabudované laserové zaměřování
Vysoká intenzita
Oblast
energie
!
Upozornění! – Tento výrobek
není určen pro lékařské účely
nebo pro měření na lidech
Bodové
™
Kruhové
Přepínatelné kruhové/bodové
laserové zaměřování
Pro objednávku volejte 800-1-66342, 800-1-OMEGA nebo objednejte on-line na www.omegashop.cz
9
Displej: podsvícený LCD, zobrazuje aktuální
hodnotu a minimum nebo maximum, rozdíl
a průměr teplot simultánně
Alarm: překročení hodnoty standardně, se
zvukovou a vizuální indikací
RS-232: sériová komunikace
Specifikace
Opakovatelnost: +/(1% z rozsahu - 1 digit)
Rozlišení: 1°C nebo 1°F
(0.1°C nebo 0.1°F u OS530HRE-DM)
Časová odezva: 100 ms
Spektrální rozsah: 8-14 μm
Emisivita: 0.10 až 1.00 po 0.01
Provozní teplota: 0 až 50°C
Napájení: 4ks lithiové baterie „AA“ (v dodávce)
nebo volitelně ac adaptér
Životnost baterií: 60h alkalické, 10 dní lithiové
(bez užití měřiče vzdálenosti)
Analogový výstup: 1 mV/°C nebo 1 mV/°F
Závit pro stativ: 1/4‘‘ na 20 UNC
Specifikace měření vzdálenosti
Rozsah: 0.9 až 9 m
Přesnost: 1% z měřené hodnoty nebo 1.3 cm
Jednotky měření: metry nebo stopy,
přepínatené z klávesnice
Napájení:
HH-DM: 9V alkalická baterie (součástí dodávky)
Vestavěné modely: 4ks lithiové baterie „AA“
(v dodávce) nebo volitelně ac adaptér
Důležité poznámky
Senzor: ultrazvukový převodník
Rozměry HH-DM: 130x70x28.5mm (dxšxv)
• Pro přesné měření vzdálenosti musí být cílový povrch
dostatečně tvrdý, plochý a s dobrou odrazivostí
ultrazvukových vln
• Měření vzdálenosti nesmí být prováděno skrze sklo, na
měkké a porézní povrchy a skrze kouř nebo mlhu.
• Měřič vzdálenosti musí být nastaven kolmo na cílový
povrch
• Měřič vzdálenosti je navržen pouze pro použití ve
vnitřních prostorách
• Přesnost měření vzdálenosti je značně závislá na
okolních podmínkách
• Nezaměřujte měřič vzdálenosti na osoby
Specifikace laserového
zaměřovače
Vlnová délka: 650 nm (červená)
Provozní vzdálenosti:
Laserový bod: 0.6 až 12 m
Laserová kružnice: 0.6 až 4.5 m
Klasifikace: třída II
Průměr paprsku: 5mm
Provozní teplota: 0 až 50°C
NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODELY ZVÝRAZNĚNY!
Objednávka (specifikujte číslo modelu)
Číslo modelu
OS530LE-DM
OS530HRE-DM
OS532E-DM
OS533E-DM
OS534E-DM
11 660 Kč
13 230 Kč
16 540 Kč
19 690 Kč
22 840 Kč
Cena
±1% z měř. hod.
±1% z měř. hod.
±1% z měř. hod.
±1% z měř. hod.
±1% z měř. hod.
Rozsah
-23 to 538°C
-30 to 121°C
-23 to 538°C
-23 to 538°C
-23 to 871°C
Emisivita nastavitelná
Přesnost z rozsahu*
nastavitelná
nastavitelná
nastavitelná
nastavitelná
nastavitelná
Rozlišení displeje
1°
0.1°
1°
1°
1°
Poměr vzdálenosti
k měřené ploše
10:1
20:1
10:1
20:1
30:1
Rozdíl teplot
standard
standard
standard
standard
standard
Min/Max teplota
1
standard
standard
standard
standard
Průměrná teplota
standard
standard
standard
standard
standard
Alarm překročení hodnoty
standard
standard
standard
standard
standard
Alarm poklesu pod hodnotu
-
-
-
standard
standard
Zvukový signál a indikátor
standard
standard
standard
standard
standard
Kompenzace okolní teploty
-
-
-
standard
standard
1 mV/stupeň
1 mV/stupeň
1 mV/stupeň
1 mV/stupeň
1 mV/stupeň
RS-232
-
-
-
standard
standard
Termočlánkový vstup
-
-
standard
standard
standard
Analogový výstup
Paměť dat
-
-
-
-
standard
bod/kružnice
bod/kružnice
bod/kružnice
bod/kružnice
bod/kružnice
Zamknutí spouště
standard
standard
standard
standard
standard
Zobrazení posledního měření
standard
standard
standard
standard
standard
Měření vzdálenosti
standard
standard
standard
standard
standard
Laserový zaměřovač bod/kružnice
* nebo 1.7°C
Příklad objednávky:
OS532E-DM, přenosný infračervený teploměr s vestavěným bodovým nebo kruhovým laserovým zaměřovačem,
termočlánkový vstup, měřič vzdálenosti, OCW-3 OMEGACARE rozšířená 3 letá záruka
OS534E-DM, přenosný infračervený teploměr s vestavěným bodovým nebo kruhovým laserovým zaměřovačem,
termočlánkový vstup, RS-232 sériová komunikace, měřič vzdálenosti, OCW-3 OMEGACARE rozšířená 3 letá záruka
Zmenšeno
Příslušenství
Objednávka (specifikujte číslo modelu)
10
Číslo modelu
Cena
Popis
OS520-ADAPTOR-110V
900 Kč
Adaptér 110 Vac
OS520-ADAPTOR-220V
900 Kč
Adaptér 220 Vac
OS520-RCC
1 080 Kč
Tvrdé ochranné pouzdro
OM-3000-SC
540 Kč
Standardní ochranný obal
88013K
3 960 Kč
Povrchová sonda, do 815°C
88001K
3 960 Kč
Povrchová sonda, do 482°C
CAL-3-IR
4 500 Kč
NIST kalibrace
TRIPOD
1 620 Kč
Lehký stativ s transportním obalem
HH-DM
2 370 Kč
Měřič vzdálenosti s montážní konzolou
DV-CAM
4 570 Kč
Digitální videokamera
HH-DM odnímatelný měřič vzdálenosti a lehký stativ
s transportním obalem jsou k dispozici
i jako samostatné položky
Pro objednávku volejte 800-1-66342, 800-1-OMEGA nebo objednejte on-line na www.omegashop.cz
Digitální video kamera
Pracuje se všemi infrateploměry
série OMEGASCOPE™
PATENTOVÁNO
Dig
kame itální vid
e
a pou ru lze sej o
mou
žít ne
t
teplo závisle n
a
měru
!
Mnoho prvků těchto zařízení, včetně
ale nejen kruhového laserového
zaměřování a měření
vzdálenosti, je chráněno patenty
nebo probíhajícími patentovými řízeními.
TM
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Barevný LCD displej 35,6 mm
Paměťová karta 32MB
USB port
Zabudovaný mikrofon
a reproduktor
Digitální videokamera
snímkování jednotlivých
obrazů
Digitální hlasový záznamník
Výstup na TV
Podpora Windows 98SE/ME/
2000/XP
DV Cam Manager
Microsoft® NetMeeting
VideoLive Mail
Ulead® DVD
MovieFactory™ SE Basic
Photo Express™
Photo Explorer™
Spořič energie 10 s
Automatické vypnutí při
nečinnosti nad 60s
Referenční tabulka
í
digitáln
ství pro patibilní
n
e
š
lu
ís
Př
je kom mi
ý
ameru
video k i bezdotykov
se všem ěry série OS
teplom
Specifikace
digitální videokamera:
QVGA (320 x 240 pixelů), 10 snímků/s
digitální záznam obrazů:
2M (1600 x 1024 pixelů)
SXGA (1280 x 1024)
VGA (640 x 480)
PC kamera:
VGA (640 x 480 pixelů), 10 snímků/s
QVGA (320 x 240 pixelů), 24 snímků/s
Digitální hlasový záznamník: přibližně 4
min. /paměť 1MB
A/V výstup: podpora TV systémů NTSC/PAL
Baterie: 2 x AA (Alkalické)
Rozměry: 68 x 41 x 84 mm (l x š x v)
Požadavky na systém:
Windows 98SE/ME/2000/XP
Pentium II, 266 MHz, doporučeno Pentium III
DirectX 8.0 a vyšší
32 MB RAM, (doporučeno 64 MB)
grafická karta 4 MB RAM
Objednávka (specifikujte číslo modelu)
Paměť (MB)
jednotlivé obrázky
(1280 x 1024)
klipy AVI
(minut)
Model
Cena
Popis
DV-CAM
4 570 Kč
Digitální videokamera s montážním příslušenstvím
vestavěná SDRAM
12
1,5
32MB-FC
900 Kč
karta 32 MB
80
6 až 9
karta 64 MB
160
12 až 18
karta 128 MB
320
24 až 36
paměťová karta 32 MB
Součástí dodávky je i návod k obsluze, paměťová karta 32 MB, software, USB kabel, audio/video kabel a mini stojánek (pouze pro kameru,
ne teploměr). Příklad objednávky: DV-CAM, digitální videokamera, plus OS534E-DM, ruční infrateploměr se zabudovaným laserovým
zaměřovačem, vstup pro termočlánky, možnost měření vzdálenosti, plus 32MB-FC, náhradní paměťová karta 32 MB.
Pro objednávku volejte 800-1-66342, 800-1-OMEGA nebo objednejte on-line na www.omegashop.cz
11
Ruční vysokoteplotní infrateploměry
OS523 a OS524 Série s volitelným
rozšířením o optické zaměřování
OMEGASCOPE™
Série OS523/524
Cena od
34 500 Kč
✓ Modely pro teploty do 2482 °C
✓ Nastavitelná emisivita
od 0,1 do 1,00
✓ Podsvícený LCD displej
✓ Dvojitý displej pro měřenou teplotu
a max., min., průměr nebo rozdíl
✓ Analogový výstup 1 mV/°C
✓ Komunikace RS-232 standardem
✓ Akustická a optická signalizace
alarmu
✓ Elektronická aretace spouště
✓ Ukládání naměřených teplot do
paměti (100 hodnot)
✓ Vestavěný bodový nebo kruhový
laserový zaměřovač
Modely OS523 a OS524 představují další modely
ze série přístojů OS520. Svým rozsahem teplot jsou
vhodné pro aplikace, kde je potřeba měřit velmi
vysoké povrchové teploty až do 2482 °C. Všechny
modely mají nastavitelnou emisivitu v rozsahu od
0,10 do 1,00 s krokem 0,01, což umožňuje měření
povrchových teplot nejrůznějších materiálů. Dvojitý
podsvícený LCD displej zobrazuje kromě nastavené
hodnoty emisivity a aktuální měřené teploty
i volitelný údaj o max., min., průměrné teplotě
nebo rozdíl teplot. Standardem je analogový výstup
měřené teploty 1 mV/°C, což lze využít k připojení
těchto přenosných přístrojů k zapisovačům nebo
jiným zařízením pro sběr dat. Komunikační rozhraní
RS-232 pro připojení k počítači umožňuje přímé čtení
a ukládání měřených dat do paměti počítače. Software
je součástí dodávky.
12
OMEGASCOPE™
Model OS523-2-SC
s optickým
zaměřovačem.
Umožňuje přesné
zaměření měřeného
objektu,
zvětšení 1.5:1,
37 650 Kč
Podle nových
technických poznatků
provádíme průběžně
změny.
Před objednávkou
proto ověřte nové
parametry.
Bezplatn
ý softw
monito
are pro
rov
je součá ání měřených
da
stí většin
y mode t
lů.
Specifikace
Přesnost: ±1% čtené hodnoty nebo 2°C,
větší z obou hodnot
Opakovatelnost:
±(1% čtené hodnoty + 1 číslice)
Rozlišení: 1°C
Doba odezvy: 100 ms
Vlnová délka: OS523: 8-14 μ
OS524: 2-2,5 μ
Emisivita: 0,10 až 1,00
Provozní teplota: 0 až 50°C
Napájení: 4 AA lithiové baterie (přiloženy)
nebo síťový adaptér
Životnost baterií: lithiové 10 dnů,
alkalické 60 hodin
PATENTOVÁNO
Mnoho prvků těchto zařízení, včetně
ale nejen kruhového laserového
zaměřování a měření
vzdálenosti, je chráněno patenty
nebo probíhajícími patentovými řízeními.
Připojení stojanu: ¼“ na 20 UNC
Displej: LCD podsvícený, současné zobrazení
aktuální a min. nebo max. hodnoty, teplotní
diference, průměrné teploty
Alarm: překročení nebo podkročení s akustickou
a optickou signalizací
RS-232: jednosměrná komunikace
Pro objednávku volejte 800-1-66342, 800-1-OMEGA nebo objednejte on-line na www.omegashop.cz
Laserový zaměřovač
!
Vlnová délka: 650 n m
Provozní vzdálenost:
T-OS522 F.O.V.
kruhový zaměřovač: 0,6 až 4,5 m
bodový zaměřovač: 0,6 až 12 m
Zařazení: Třída II
Průměr parsku: 5 mm
Provozní teplota: 0 až 50°C
Upozornění! – Tento výrobek
není určen pro lékařské účely
nebo pro měření na lidech
TM
Zabudované laserové zaměřování
Průměr měřené plochy* (IN)
Vysoká intenzita
PATENTOVÁNO
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (FT)
4'
3'
2'
1'
7'
6'
5'
OS523-1
1.0" @ 30"
1.0"
2.0"
1.6"
1.2"
1.0"
2.4"
2.8"
9'
8'
3.2"
3.6"
Mnoho prvků těchto zařízení, včetně
ale nejen kruhového laserového
zaměřování a měření
vzdálenosti, je chráněno patenty
nebo probíhajícími patentovými řízeními.
Oblast
10'
energie
4.0"
Bodové
™
Kruhové
Průměr měřené plochy* (CM)
D:S = 30:1
2.5
3.3
5.0
Objednávka (specifikujte číslo modelu)
6.6
2.5 cm @ 76 cm
8.3
* Průměr plochy měřen
při 90% energie
250
200
150
100
50
10.0
300
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (CM)
Model
OS523-1, -2, -3(*)
Cena
34 500 Kč
40 800 Kč
±1% z měřené hodnoty
±1% z měřené hodnoty
-18 až +1370°C
538 až 2482°C
nastavitelná
nastavitelná
ano
ano
Přesnost**
Průměr měřené plochy* (IN)
Rozsah
Emisivita
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (FT)
5'
3'
0'
2.9"
OS523-2
0.9"@ 0
1.9"
1.2"
1.0"
0.9"
16'
10'
26
Průměr měřené plochy* (MM)
Průměr měřené plochy* (IN)
31
22 mm @0
48
* Průměr plochy měřen
při 90% energie
0
75
3.0
1.5
1.0
5.0
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (M)
viz. gfar
110:1
ano
ano
Min./Max. teplota
ano
ano
Průměrná teplota
ano
ano
Alarm překročení meze
ano
ano
Alarm podkročení meze
ano
ano
akustická signalizace alarmu
ano
ano
Kompenzace okolní teploty
ano
ano
1mV/°C
0,5mV/°C
výstup RS-232
ano
ano
software v ceně
ano
ano
výstup na tiskárnu
ano
ano
ukládání dat do paměti
ano
ano
Vestavěný laserový zaměřovač
ano – bod/kruh (-3, bod)
ano – bod/kruh
Zamknutí spouště
ano
ano
Poslední naměřená hodnota
ano
ano
* Přidejte příponu „-SC“ pro objednávku teploměru s optickým zaměřovačem a přičtěte k ceně 3 940 Kč.
** nebo 2°C, platí větší z obou hodnot.
Optický zaměřovač nelze nainstalovat dodatečně, je nutno jej objednat spolu s teploměrem.
Příklad objednávky: OS523-2-SC, OMEGASCOPE® infrateploměr s bateriemi, optickým zaměřovačem, kufříkem,
cena 34 500 + 3 940 = 38 440 Kč
* Průměr plochy měřen
při 90% energie
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (M)
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (FT)
16'
0'
82'
50'
OS524
0.9" @ 0
0.9"
1.8"
9"
5.4"
46
135
227
Model
Cena
Popis
OS520-ADAPTOR-110V
990 Kč
síťový adaptér 110 Vst
5
15
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (M)
25
990 Kč
síťový adaptér 220 Vst
OS520-RCC
1 190 Kč
plastový kufřík (standard)
OS520-SC-RCC
1 190 Kč
plastový kufřík (velký)
OM-3000-SC
22 mm @ 0
* Průměr plochy měřen
při 90% energie
0
Objednávka (specifikujte číslo modelu)
OS520-ADAPTOR-220V
D:S = 110:1
Průměr měřené plochy* (MM)
Poměr vzdálenost/měřená plocha
Rozdílové měření teploty
Analogový výstup
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (FT)
Průměr měřené plochy* (IN)
Průměr měřené plochy* (MM)
D: S = 60:1
Podsvícený dvojitý displej
OS524(*)
600 Kč
pouzdro plátěné
CAL-3-IR
4 930 Kč
kalibrační certifikát NIST
SC-520
3 940 Kč
optický zaměřovač
TRIPOD
1 780 Kč
lehký stojan s brašnou
Pro objednávku volejte 800-1-66342, 800-1-OMEGA nebo objednejte on-line na www.omegashop.cz
13
Bezdotykové infračervené snímače
/převodníky teploty Výhradně od Omegy!
Model OS137
10 870 Kč
Každý snímač je dodáván se dvěmi šestihrannými montážními maticemi,
1,8m dlouhým stíněným kabelem a návodem pro uživatele
základní jednotka
Model OS136
5 520 Kč
základní jednotka
Oba modely jsou
zobrazeny ve
velikosti blízké
skutečné
Kompaktní nerezový
plášť s krytím IP65
Vlastnosti modelu OS136
Dva teplotní rozsahy
Zorný úhel 6:1 a pevná emisivita 0,95
Nerezový plášť IP65 ( průměr 19mm, délka 89mm)
Analogový výstup 4 až 20mA, 0 až 5Vss, 0 až 10Vss,
termočlánek K nebo 10mV/°C
Miniaturní, levné, výkonné infračervené snímače/převodníky serie OS136
jsou ideální pro aplikace vyžadující měření teploty v obtížně dostupných
a omezených prostorech nebo v těžkých prostředích. Modely mají výstupní
signály odpovídající průmyslovým standardům umožňující tak přímé připojení
k měřicím přístrojům, regulátorům, datalogerům, zapisovačům, ke vstupním
kartám PC a programovatelným automatům (PLC).
Vlastnosti modelu OS137
Tři teplotní rozsahy
Nastavitelná mez s napěťovým výst. signálem
Nerezový kryt IP-65 (průměr 25mm, délka 127mm)
Zorný úhel 10:1, nastavitelná emisivita
Analogový výstup 4 až 20mA, 0 až 5Vss, 0 až 10Vss, termočlánek
K nebo 10mV/°C
Nový průmyslový infračervený snímač/převodník Omegy model OS137 má
v malém nerezovém plášti mnoho vlastností a doplňků. Základním standardem je nastavitelnost emisivity, zorný úhel 10:1, nastavitelná mez a napěťový
výstup pro řízení vnějších relé. Má šest možností analogového výstupu odpovídající průmyslovým standardům umožňující tak přímé připojení k měřicím
přístrojům, regulátorům, datalogerům, zapisovačům, ke vstupním kartám PC
a programovatelným automatům (PLC).
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (IN)
Průměr měřené plochy* (IN)
Průměr měřené plochy* (IN)
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (IN)
5.3
4.1
2.9
1.7
0.65'' @ 0''
Průměr měřené plochy* (CM)
Průměr měřené plochy* (CM)
10:1
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (CM)
* Průměr plochy měřen při 90% energie
14
1.6 cm @ 0
3.0
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
Vzdálenost čočky snímače od měřeného objektu (CM)
* Průměr plochy měřen při 90% energie
Pro objednávku volejte 800-1-66342, 800-1-OMEGA nebo objednejte on-line na www.omegashop.cz
Specifikace
Teplotní rozsah:
OS136-1: -18 až 204°C
OS136-2: 149 až 538°C
OS137-1: 0 až 100°C
OS137-2: -18 až 260°C
OS137-3: -18 až 538°C
Přesnost:
OS136-1: 3% z údaje nebo 4,4°C
podle toho co je větší
OS136-2: 3% z údaje nebo 5,5°C
podle toho co je větší
OS137-1, 2, 3: 1,5% z údaje nebo 2°C
podle toho co je větší
Opakovatelnost: 1% údaje nebo 1°C
Zorné pole:
OS136: 6:1
OS137: 10:1
Spektrální pásmo: 5 až 14μm
Emisivita:
OS136: pevná 0,95
OS137: 0,5 až 1,0 nastavitelná
Odezva:
150msek. z 0 na 63% skokové změny
Výstupy:
-MA: 4 až 20mA -V1: 0 až 5Vss
-V2: 0 až 10Vss -K: termočlánek K
-MVF: 10mV/°F -MVC: 10mV/°C
ALARM (pouze modely OS137)
Alarmový výstup: napěťový, 100mA zatižitelnost
Mezní alarm. hodnota: nastavitelná 0 až 100%
Napájení: 12 až 24Vss při 50mA
Provozní teplota:
bez chlazení: 0 až 70°C
s vodním chlazením: 0 až 200°C
se vzduchovým chlazením: 0 až 110°C
Provozní relativní vlhkost: méně než 95%
nekondenzující
Plášť: nerezový s krytím IP65
Rozměry: OS136: průměr 19mm x 89mm délka
OS137: průměr 25,4mm x 127mm délka
Hmotnost:
OS136: 181gramů
OS137: 226gramů
Laserové zaměřování:
vlnová délka: 630 až 670nm (červený)
Viditelnost: do 9,1m
Výstupní výkon laseru: menší než 1mW
Evropská norma:
Class 2, EN60825-1/11.2001
Průměr paprsku laseru: 5mm
Divergence paprsku: menší než 2mrad
Vypinač napájení: na baterii
Indikátor napájení: červená LED
Certif. značka: umístěna na hlavici
Připojte váš OS136 nebo
OS137 k preciznímu
regulátoru i8DH, navštivte
stránky Omegaeng.cz
a získáte kompletní
informace o tomto přístroji
i dalších měřicích
a regulačních přístrojích.
➥
Model i8DH je zobrazen
téměř ve skutečné velikosti
Všechny modely jsou k rychlému dodání
Objednávka (specifikujte číslo modelu)
Model
Cena
Popis
OS136-(+)-MV-F
5 520 Kč
Infračervený převodník s výstupem 10mV/°F
OS136-(+)-MV-C
5 520 Kč
Infračervený převodník s výstupem 10mV/°C
OS136-(+)-(**)
5 520 Kč
Infračervený převodník s analog. nebo K výstupem
OS137-(*)-MV-F
10 870 Kč
Infračervený převodník s výstupem 10mV/°F
OS137-(*)-MV-C
10 870 Kč
Infračervený převodník s výstupem 10mV/°C
OS137-(*)-(**)
10 870 Kč
Infračervený převodník s analog. nebo K výstupem
+ Vložte „1“pro rozsah -18 až 204°C, vložte „2“ pro rozsah 149 až 538°C.
* Vložte „1“ pro rozsah 0 až 100°C, vložte „2“ pro rozsah -18 až 260°C, vložte „3“ pro rozsah -18 až 538°C
** vložte „MA“ pro výstup 4 až 20mA, vložte „V1“ pro výstup 0 až 5Vss, vložte „V2“ pro výstup 0 až 10Vss,
vložte „K“ pro výstup jako termočlánek K.
Příklad objednávky: OS137-1-MA, infračervený převodník teploty s rozsahem 0 až 100°C a výstupem 4 až 20mA
OS137-1-V1 a CNi8DH33, infračervený převodník teploty s rozsahem 0 až 100°C a výstupem 0 až 5 vss a regulátor teploty 1/8DIN.
Příslušenství
OS136
Cena
OS100-MB
720 Kč
OS100-AP
1 080 Kč
Název
Montážní sada
příruba pro vzduch. chlazení
OS136-WC
5 400 Kč
Plášť pro chlazení vodou/vzduchem
OS136-LS
6 300 Kč
Laserový zaměřovač
OS137
Cena
Název
OS137-MB
720 Kč
Montážní sada
OS137-AP
1 080 Kč
příruba pro vzduch. chlazení
OS137-WC
5 400 Kč
Plášť pro chlazení vodou/vzduchem
OS137-LS
6 300 Kč
Laserový zaměřovač
Poznámka: Laserový zaměřovač OS137-LS nebo OS136-LS jsou vhodné zejména pro vícenásobné instalace a slouží jako měřící snímače.
Všechny modely
Cena
Název
PSR-24S
2 160 Kč
Stabilizovaný zdroj 24 Vss, 400 mA, s připoj. svorkami
PSR-24L
2 160 Kč
Stabilizovaný zdroj 24 Vss, 400 mA, s odizol. přívody
PSR-24L-230
2 160 Kč
Stabilizovaný zdroj 24 Vss, 400 mA, síťová šňůra 1,83 m s odizol. vodiči,
230Vstř./50Hz, CE
PSU-93
1 440 Kč
CAL-3-IR
4 500 Kč
NIST kalibrace
TX4-100
1 026 Kč
Čtyřžilový stíněný kabel, délka 30,5 m
Pro objednávku volejte 800-1-66342, 800-1-OMEGA nebo objednejte on-line na www.omegashop.cz
15
Novinky na adrese
www.omegaeng.cz
TM
PATENTOVÁNO
Mnoho prvků těchto zařízení, včetně
ale nejen kruhového laserového
zaměřování a měření
vzdálenosti, je chráněno patenty
nebo probíhajícími patentovými řízeními.
Nová generace SUPERMETRU
s patentovaným laserovým zaměřovačem
Měření efektivních hodnot!
„Technický sen je skutečností!“
HHM290
7 720 Kč
Přepinatelný laserový kruh
na bod
3 měřicí přístroje v 1!
Plně funkční automatické
přepínání rozsahů
Digitální multimetr
Infračervený pyrometr
s přepinatelným laserovým
kruhem a bodem
Dvojitý termočlánkový vstup
s měřením rozdílové teploty
Měření frekvence, Kapacity
a indukčnosti
Vysoceintenzivní laserový bod
Rozsah: až do 12m
Laserový kruh
Rozsah: až do 4,5m
Oblast
energie
TM
Pro objednávku nebo servis – volejte
800–1-66342
800-1-OMEGA
Nakupujte na www.omegashop.cz
e-mail: [email protected]
Poznámka
k duševnímu vlastnictví
NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114
OMEGA ENGINNERING publikace je založena
na duševním vlastnictví vytvořeného
a vyvinutého Omegou.
Tato práva jsou chráněna zákazem kopírování
a obchodním právem
Charakteristická kompozice a duch této
publikace OMEGA ENGINNERING jednoznačně
identifikují Omegu včetně příznaků,
stránkování i uspořádání.
©COPYRIGHT 2005 OMEGA ENGINNERING INC.
Všechna práva vyhrazena.

Podobné dokumenty

OS520

OS520 Infraãerven˘ teplomûr poskytuje informace velmi elegantnû podsvícen˘ dvojit˘ digitální LCD displej zobrazuje aktuální teplotu a minimální, maximální nebo stfiední teplotu, pfiípadnû rozdíl teplot. ...

Více

Návod ke cvičení

Návod ke cvičení V době, kdy nebyly dostupné metody počítačového modelování, se v aerodynamice a hydrodynamice používala při řešení problémů obtékání profilů elektro-hydrodynamická analogie. Vyšetřování proudu teku...

Více

OS520, OS520E, OS521, OS522 - Czech

OS520, OS520E, OS521, OS522 - Czech Infraãerven˘ teplomûr poskytuje informace velmi elegantnû podsvícen˘ dvojit˘ digitální LCD displej zobrazuje aktuální teplotu a minimální, maximální nebo stfiední teplotu, pfiípadnû rozdíl teplot. ...

Více

- Informace

- Informace V případě nepřímého propojení s procesem dochází : - ke zpožďování vkládaných dat ručním způsobem, který je pomalý a nemusí být proveden bezprostředně v okamžiku zpozorování potřeby data do počítač...

Více

OS550, OS550-BB - OMEGA Engineering

OS550, OS550-BB - OMEGA Engineering Infraãerven˘ teplomûr poskytuje informace velmi elegantnû - podsvícen˘ dvojit˘ digitální LCD displej zobrazuje aktuální teplotu a minimální, maximální nebo stfiední teplotu, pfiípadnû rozdíl teplot...

Více

Popis laboratoří (cz)

Popis laboratoří (cz) Základem kvalitního vzdělání je doplnit přednášky a semináře vhodnou experimentální výukou a praxí. Každé pracoviště na jednotlivých univerzitách vybudovalo během svého působení řadu laboratoří a ...

Více

Newport produkty

Newport produkty Přístroje série INF-B posouvají tuto hranici dále: k přesnosti až ±0.005 % z měřené hodnoty a rychlosti vzorkování až 166/sec. Víceúčelový přístroj INF-B umožňuje připojení širokého spektra vstupní...

Více

PRODUCT NAME

PRODUCT NAME Návod k prvnímu použití zařízení

Více