Anglické zkratky v PDF formátu zde.

Transkript

Anglické zkratky v PDF formátu zde.
Nejpoužívanější anglické zkratky
1) obecné
btw.
FAQs
Q/A
w/
w/o
b/c
e.g.
i.e.
etc.
AFAIR
PROs&CONs
FYI
DIY
IMHO
Re:
B.C.
R.I.P.
ESL
EFL
vs.
by the way
mimochodem
frequently asked questions
často pokládané otázky
questions and answers
otázky a odpovědi
with
s
without
bez
because
protože
exempli gratia
z latiny: např., například
id est
z latiny: tj., to jest
et cetera
z latiny: atd., a tak dále
as far as I remember
pokud si pamatuji
pro et contra
z latiny: pro a proti
for your information
pro tvoji/vaši informaci
do it yourself
udělej to sám
in my humble opinion
dle mého skromného názoru
regarding
ohledně
before Christ
před naším letopočtem
Rest in peace
Odpočívej v pokoji
English as a second language
Angličtina jako druhý jazyk (AmEn)
English as a foreign language
Angličtina jako cizí jazyk (BrEn)
versus
versus, proti
2) business, práce
ASAP
PR
HR
CV
dept.
HoD
est.
N/A
CEO
ED
HQ
No.
R&D
MBA
ATTN.
RSVP
VAT
DL
as soon as possible
tak rychle, jak je to možné
public relations
vztahy s veřejností
human resources
lidské zdroje
curriculum vitae
životopis
department
oddělení
head of department
vedoucí oddělení
established
založeno
non-applicable
nelze aplikovat
Chief Executive Officer
ředitel, šéf
Executive Director
výkonný ředitel
Headquarters
hlavní sídlo, vedení firmy
number
číslo
Research and Development
výzkum a vývoj
Master of business administration
vysokoškolský titul, manažerský studijní program
attention
pozornost, k rukám
reply please
z francouzštiny: odpovězte prosím (potvrďte účast)
value added tax
daň z přidané hodnoty
download
stáhnout
CopyrightLITE 2015. All Rights Reserved.
3) chat, sms zprávy, internet
thx
pls.
lol
OMG
GL
BF
GF
BFF
GR8
B4
W8
F2F
L8R
CU
OIC
tmrw.
MYOB
xoxo
thanks
děkuji
please
prosím
laughing out loud
směji se nahlas (směšné), často ironicky
oh my god
pane bože, proboha
good luck
hodně štěstí
boyfriend
přítel
girlfriend
přítelkyně
best friends forever
nejlepší přátelé navždy
great
skvělé
before
před
wait
počkej
face to face
tváří v tvář
later
později
see you
uvidíme se, nashle, ahoj
Oh, I see
Ach, chápu
tomorrow
zítra
mind your own business
hleď si svého
kisses and hugs
polibky a objetí
www.LITE.cz
CopyrightLITE 2015. All Rights Reserved.