Pro vaši bezpečnost!

Komentáře

Transkript

Pro vaši bezpečnost!
Parker Hannifin Corporation
Pro vaši bezpečnost!
Spojky jsou někdy vystaveny extrémnímu zatížení např. kmitání a tlakovým
špičkám. Pouze použití prvků Parker a dodržování Parker montážních předpisů vám zaručuje bezpečnost produktů a dodržení platných norem.
Nedbání tohoto předpisu může omezovat funkční spolehlivost výrobku, způsobit poranění nebo poškození a vést ke ztrátě našich záruk.
V každém případě se vztahují naše záruky jen na výrobky firmy Parker.
Parker Hannifin je vedoucí globální firmou v oblasti řízení
pohybů orientovanou na špičkový servis pro zákazníky.
Firma je zařazena mezi 500 Fortune firem na newyorské
burze (New York Stock Exchange). Naše komponenty
a systémy zahrnují více než 1400 výrobních programů,
které uskutečňují řízení pohybu ve všech odvětvích průmyslu včetně letectví a kosmonautiky. Parker je jediným
světovým výrobcem, který nabízí zákazníkům kompletní sortiment hydraulických, pneumatických a elektromechanických pohonů s úplným příslušenstvím. Firma
má největší distribuční sí s 7500 distributory ve čtyřech
světadílech, obsluhujících více než 400 000 zákazníků
na celém světě.
Vize firmy Parker
je být vedoucím světovým výrobcem komponentů a systémů pro konstruktéry, výrobce i uživatele kvalitních
a trvanlivých strojů a zařízení. Přesněji – konstruujeme,
vyrábíme a prodáváme výrobky pro řízení pohybu, průtoku i tlaku. Docilujeme profitabilního růstu díky špičkovému zákaznickému servisu.
Technické změny vyhrazeny.
Pro vaši bezpečnost věnujte náležitou pozornost odkazu – podmínkám bezpečnosti na stránkách 58-59.
Všechny rozměry v tomto katalogu jsou uvedeny v mm, provozní tlaky jsou
v MPa.
Odchylky jsou vždy uvedeny v tabulkách rozměrů.
V případě potřeby použijte prosím převodní tabulky na straně 60.
Korporace Parker Hannifin a její pobočky si vyhrazují právo na všechny technické změny, změny velikosti a provedení, rozměrů i výkonových parametrů
bez předchozího upozornění.
Dosažitelnost komponentů viz „Ceník 3893“.
© Copyright 2004, Parker Hannifin Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Skupina letectví
a kosmonautika
Vyvíjí, navrhuje a vyrábí
komponenty a systémy
pro letectví, kosmonautiku
a příbuzné high-tech
aplikace
Skupina klimatizačních
a chladírenských prvků
Projektuje, vyrábí a prodává
solenoidové ventily a prvky
a systémy pro chlazení,
air-conditioning včetně
řízení těchto systémů
Skupina Fluid Connector
Projektuje, vyrábí a dodává
veškeré spojovací prvky
– šroubení, hadice,
rychlospojky
a diagnostickou techniku
používané v hydraulice
a pneumatice
Skupina těsnění
Konstruuje, vyrábí a prodává
těsnění elastomerová,
pryžokovová, těsnění
tepelně a elektricky vodivá,
plně uspokojující vysoké
nároky špičkových
zákazníků
Skupina hydrauliky
Konstruuje, vyrábí
a prodává úplné spektrum
hydraulických prvků
a systémů pro finální
výrobce průmyslových
i mobilních strojů a zařízení
Skupina filtrace
Navrhuje, vyrábí a prodává
výrobky zajišující kvalitní
filtraci a purifikaci kapalin
a plynů pro široké spektrum
od průmyslových aplikací až
po potravinářství
a farmacii
Skupina automatizace
Je vedoucím dodavatelem
pneumatických
a elektromechanických
prvků včetně řízení pro
automatizační systémy pro
všechna odvětví průmyslu
Skupina přístrojové
techniky
Konstruuje, vyrábí a distribuuje
vysoce kvalitní komponenty
jako šroubení, ventily atd. pro
speciální tekutinové systémy,
chemické, lékařské, analytické
a ultračisté aplikace včetně
měření a regulace
Katalog 3800-DS/CZ
Volba hydraulické rychlospojky........................................................................................................... strana 02
• Rychlospojky ISO 7241-1-B...........................................................série 60........................................ strana 04
• Rychlospojky s plochým čelem BSPP vnitřní závit....................série FEF..................................... strana 12
• Rychlospojky s plochým čelem ISO 16028..................................série FEM.................................... strana 15
• Rychlospojky s plochým čelem pro chladicí obvody.................NSI série...................................... strana 19
• Vysokotlaké rychlospojky – 150 Mpa...........................................série CM...................................... strana 21
• Vysokotlaké rychlospojky – 100 Mpa...........................................série CL....................................... strana 23
• Vysokotlaké rychlospojky – šroubovací – 70 Mpa......................série 3000.................................... strana 25
• Rychlospojky ISO 7241-1-A BSPP vnitřní závit...........................série 6600.................................... strana 27
• Rychlospojky ISO 7241-1-A jiné závity .......................................série 2000.................................... strana 30
• Rychlospojky pro pevnou vestavbu.............................................série 9404.................................... strana 35
• Rychlospojky pro zemědělskou techniku....................................série 4000.................................... strana 38
• Rychlospojky se závitovým spojením . .......................................série QHPA.................................. strana 41
• Rychlospojky vícenásobné pro 2 vedení.....................................MACH 2........................................ strana 45
• Rychlospojky vícenásobné pro 4 až 7 vedení.............................MACH systém............................. strana 48
• Média-tabulka slučitelnosti s materiály............................................................................................ strana 52
• Odkazy na podmínky bezpečnosti.................................................................................................... strana 58
• Převodní konstanty veličin................................................................................................................. strana 60
• Abecední seznam................................................................................................................................ strana 63
• Korporace Parker Hannifin................................................................................................................. strana 65
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Volba hydraulické
rychlospojky
Průmysl
a chemie
Série 60
Katalog 3800-DS/CZ
Průmysl a chemie
Série
Vysokotlaké
série 60
série
NSI
série
CM
série
CL
série
3000
vyměnitelnost
s modely
stejného
druhu
ISO 16028
vyměnitelnost
s modely
stejného
druhu
vyměnitelnost
s modely
stejného
druhu
vyměnitelnost
s modely
stejného
druhu
vyměnitelnost
s modely
stejného
druhu
30
30
25
25
25
25
31.5
25.0
25.0
25.0
25.0
20.0
6.0
150
100
70
70
-40 ˚C
+110 ˚C
-20 ˚C
+100 ˚C
-20 ˚C
+100 ˚C
-20 ˚C
+200 ˚C
-30 ˚C
+100 ˚C
-30 ˚C
+100 ˚C
-30 ˚C
+110 ˚C
NBR nebo FKM
NBR
NBR
FKM
NBR
NBR
NBR nebo
Polyuretan
nerezová ocel
série
FEM
ocel
série
FEF
mosaz
Charakteristické
znaky
vyobrazení
normy
max.
materiál
mosaz
ocel
nerezová ocel
velikost
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1½"
2½"
max. provozní tlak * (MPa)
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1½"
2½"
rozsah teplot
(těsnění NBR)
těsnění
ISO 7241-1-B
21.0 35.0 35.0
25.5 35.0 35.0
18.5 28.0 35.0
24.0 28.0 35.0
15.0 17.5 21.0
10.5 14.0 21.0
10.5 10.5 10.5
8.5 10.5
způsob spojení
ručně
našroubování
push-pull
automatické
ventil
kuželový
plochý
kuličkový
pod tlakem
spojitelná/ý
samice
samec
nebo
pojistné ústrojí
šroubové
pojistným palcem
přesouvanými kuličkami
závity
další údaje na straně
BSPP
NPTF
BSPP
BSPP
metrický
BSPP
metrický
BSPP
BSPP
NPTF
4
12
15
19
21
23
25
* Údaje v této tabulce slouží jen pro předběžnou volbu. Před konečnou volbou žádáme porovnat se současně platnými údaji, které jsou uvedeny pro každou sérii v oddíle „Technická data“ !
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Volba hydraulické rychlospojky
Katalog 3800-DS/CZ
Mobilní hydraulika
Série
Charakteristické
znaky
série
6600
série
2000
série
9404
série
4000
série
QHPA
MACH
2
MACH
systém
ISO
7241-1-A
ISO
7241-1-A
ISO
7241-1-A
ISO
7241-1-A
(1/2")
vyměnitelnost
s modely
stejného
druhu
ISO
7241-1-A
ISO
7241-1-A
35
28
28
31.5
25.0
20
20
20
45.0
40.0
25
25
20
20
31.5
20.0
vyobrazení
normy
max.
materiál
mosaz
ocel
nerezová ocel
velikost
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1½"
2½"
max. provozní tlak * (MPa)
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1½"
2½"
rozsah teplot
(těsnění NBR)
těsnění
25.0
28
28
-40 ˚C
+110 ˚C
-25 ˚C
+110 ˚C
-30 ˚C
+110 ˚C
-40 ˚C
+110 ˚C
-25 ˚C
+110 ˚C
-30 ˚C
+110 ˚C
-30 ˚C
+110 ˚C
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
způsob spojení
ručně
našroubování
push-pull
automatické
ventil
kuželový
plochý
kuličkový
pod tlakem
spojitelná/ý
samice
samec
nebo
nebo
pojistné ústrojí
šroubové
pojistným palcem
přesouvanými kuličkami
závity
další údaje na straně
BSPP
BSPP,
NPTF
metrický
metrický
UNF
BSPP
NPTF
BSPP
metrický
metrický
metrický
27
30
35
38
41
45
48
* Údaje v této tabulce slouží jen pro předběžnou volbu. Před konečnou volbou žádáme porovnat se současně platnými údaji, které jsou uvedeny pro každou sérii v oddíle „Technická data“ !
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série 60
Katalog 3800-DS/CZ
ISO
7241-1-B
mosaz, ocel,
nerezová
ocel
AISI 303
a AISI 316
1/8", 1/4",
3/8", 1/2",
3/4", 1",
1½", 2½"
35 MPa
-40 °C +110 °C
(těsnění NBR)
-20 °C +200 °C
(těsnění FKM:
Viton ™)
NBR (mosaz,
ocel, nerezová
ocel AISI 303),
FKM Viton™
(nerezová ocel
AISI 316)
ručně
kuželový
ventil
není
zajištění
kuličkami
BSPP,
NPTF
Základní charakteristiky


Odpovídá normě ISO 7241-1, typ B
Hodí se pro každé průmyslové použití - nabízí se
v široké škále materiálů, těsniv a připojovacích možností
(zakončení)
Oblasti použití








Průmysl polovodičů
Železárny a ocelárny
Pneumatické a hydraulické ruční nářadí
V nápojové technice a potravinářském průmyslu
Ve stavbě dopravních a výletních lodí a průmyslu na šelfu
Průmysl léčiv a v laboratořích
Doprava a dopravní prostředky
Tepelné a vodní elektrárny (plnění mobilních filtračních
jednotek)
Vlastnosti technického řešení
Spojení a rozpojení je umožněno
přesunutím objímky.
Sedlo s integrálním těsněním
zajišuje spolehlivé utěsnění
a zamezuje jeho vyplavení nebo
poškození vlivem vysokých
rychlostí proudící kapaliny.
Těsnění tělesa: u těles
z oceli či nerezové oceli
použité opěrné teflonové
kroužky jsou pro
vysokotlaká použití.
Rychlospojky z mosazi
jsou vybaveny dvojitými
O-kroužky pro nízkotlaká
použití a použití při vakuu
a pro těkavá media.
Velký počet kuliček zamykacího ústrojí
rozkládá pracovní zatížení v okamžiku
spojování dvou dílů rychlospojky.
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série 60
Katalog 3800-DS/CZ
Technická data
Maximální provozní tlak bez pulsací:
Provozní tlak podle ANSI/ISO:
Tento provozní tlak platí pro jednoduchá použití bez kolísání tlaku
a v zásadě přichází v úvahu u zařízení s ustálenými provozními
podmínkami. Běžné případy použití jsou např. upínače obrobků
u obráběcích strojů, navijáků, zdvihacích zařízení a ve vysokotlakých
obvodech (čerpadel na kaly a vodu) na ropných vrtech. Kolísání
průtoku u čerpadla se neposuzuje jako tlakový ráz. Testy tlakovými
rázy se provádí při maximálním provozním tlaku.
Tento provozní tlak se týká dynamických případů použití s tlakovými
rázy jako jsou např. průmyslové hydraulické lisy, přídavné agregáty
v zemědělství atd. Zkoušky dynamickým tlakem jsou prováděny
s hodnotou tlaku 125 % až 133 % maximálního provozního tlaku. Test
je prováděn 100 000 cykly s frekvencí 0,5 Hz a 1 Hz.
15 %
5 %
5 %
zkušební tlak
±5 %
zkušebního tlaku
15 % zkušebního tlaku
10 bar
(1000 kPa)
5 %
0 bar
(0 kPa)
5 %
10 %
(50 ±5) %
jedna perioda
Maximální provozní tlak MPa
Maximální provozní tlak ANSI/ISO MPa
velikost
palce
ocel
nerezová
ocel *
mosaz
velikost
palce
ocel
nerezová
ocel *
mosaz
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1½"
2½"
35.0
35.0
28.0
28.0
17.5
14.0
10.5
10.5
35.0
35.0
35.0
35.0
21.0
21.0
10.5
21.0
25.5
18.5
24.0
15.0
10.5
10.5
8.5
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1½"
2½"
35.0
35.0
28.0
28.0
17.5
14.0
7.0
7.0
14.0
14.0
10.5
10.5
10.5
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
5.5
5.5
* pro nerezovou ocel platí uvedené hodnoty pro obě oceli, AISI303 a AISI316
Rozsah teplot:
kód těsnění
materiál těsnění
rozsah teplot
standard
bez označení
Y
NBR (nitril)
FKM (Viton ™)
-40 °C + 110 °C
-20 °C + 200 °C
volitelné
W
Z
EPDM (etylen propylen)
CR (neopren)
-40 °C +150 °C
-40 °C +100 °C
Vakuum:
696 mm Hg připojeno a odpojeno.
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série 60
Katalog 3800-DS/CZ
Tlaková ztráta
Měření s hydraulickým olejem o viskozitě 43 mm2 /s (cSt) při 38 °C
1/8" a 1/4"
0.15
0.10
0.05
0
0
1
3
5
3/8" a 1/2"
0.40
0.30
tlaková ztráta (MPa)
tlaková ztráta (MPa)
0.20
7
9
11
13
0.20
0.10
0
15
0
10
20
průtok (l /min)
1/8"
30
40
50
60
70
80
průtok (l /min)
1/4"
3/8"
1/2"
3/48" a 1"
0.35
tlaková ztráta (MPa)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
0
50
100
150
200
250
300
průtok (l /min)
3/4"
1½"
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
0
100
200
300
průtok (l /min)
2½"
0.60
tlaková ztráta (MPa)
tlaková ztráta (MPa)
1"
400
500
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0
600
1 1/2"
0
200
400
600
průtok (l /min)
800
1000
2 1/2"
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série 60
Katalog 3800-DS/CZ
Rozměry a objednací znak
RychlospojkY OCELOVÉ
velikost
palec
závit A
palec
d1
mm
hex 1
LF
mm
d2
mm
hex 2
L
mm
LM
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ks
objednací kód
samec
váha
g/ks
24.4
29.0
35.6
45.0
54.4
64.0
11/16"
13/16"
1"
11/8"
1 5/16"
15/8"
48.3
61.2
69.9
77.5
93.2
106.2
16.4
21.9
25.7
32.9
40.3
47.2
9/16"
3/4"
7/8"
11/8"
3 3/8"
15/8"
10.5
16.6
19.7
21.1
21.9
25.2
32.0
42.9
49.3
54.1
64.5
73.8
10.8
14.2
19.1
23.5
31.4
37.7
H1-62-BSPP
H2-62-BSPP
H3-62-BSPP
H4-62-BSPP
H6-62-BSPP
H8-62-BSPP
81
130
241
360
602
906
H1-63-BSPP
H2-63-BSPP
H3-63-BSPP
H4-63-BSPP
H6-63-BSPP
H8-63-BSPP
18
38
68
122
217
341
24.4
29.0
35.4
45.0
54.4
64.0
11/16"
13/16"
7/8"
11/8"
1 5/16"
15/8"
48.3
57.4
63.2
72.9
90.4
106.2
16.5
21.9
25.6
33.0
40.3
47.8
9/16"
3/4"
7/8"
11/8"
1 3/8"
15/8"
11.2
14.0
13.1
17.5
20.1
33.4
32.0
39.1
42.7
49.3
61.7
73.9
10.8
14.2
19.1
23.5
31.4
37.7
H1-62
H2-62
H3-62
H4-62
H6-62
H8-62
81
138
184
341
592
914
H1-63
H2-63
H3-63
H4-63
H6-63
H8-63
18
36
56
109
210
351
BSPP vnitřní závit
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
NPTF vnitřní závit
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
velikost
palec
1/8 - 27
1/4 - 18
3/8 - 18
1/2 - 14
3/4 - 14
1 - 111/2
závit A
palec
d1
mm
hex 1
LF
mm
d2
mm
hex 2
L
mm
LM
mm
ø
mm
objednací kód
samice
objednací kód
samec
BSPP vnitřní závit
11/2"
11/4
11/2
76.2
76.2
2 3/8"
2 3/8"
123.4
127.3
69.9
69.9
2 3/8"
2 3/8"
67.5
71.1
120.9
124.7
44.5
44.5
H12-62L-BSPP
H12-62N-BSPP
H12-63L-BSPP
H12-63N-BSPP
2 1/2"
2
104.1
3 3/4"
145.0
104.1
3 3/4"
69.4
142.7
63.2
H2016-62-BSPP
H2016-63-BSPP
11/4 - 111/2
11/2 - 111/2
76.2
76.2
2 3/8"
2 3/8"
123.4
123.4
69.9
69.9
2 3/8"
2 3/8"
67.3
67.3
120.9
120.9
44.5
44.5
H12-62L
H12-62N
H12-63L
H12-63N
2 - 111/2
21/2 - 8
104.1
104.1
3 3/4"
3 3/4"
141.5
153.4
104.1
104.1
3 3/4"
3 3/4"
65.9
83.4
139.2
151.1
63.2
63.2
H2016-62
H2020-62
H2016-63
H2020-63
NPTF vnitřní závit
11/2"
2 1/2"
Poznámka: rychlospojky se závitem UNF jsou k dispozici na požádání. Pro další informace kontaktujte nejbližší zastoupení Parker.
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série 60
Katalog 3800-DS/CZ
RychlospojkY Z NEREZOVÉ OCELI AISI 303
velikost
palec
závit A
palec
d1
mm
hex 1
LF
mm
d2
mm
hex 2
L
mm
LM
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ks
objednací kód
samec
váha
g/ks
24.0
29.0
35.6
45.0
54.4
64.0
11/16"
19 mm
1"
11/8"
1 5/16"
15/8"
48.3
61.2
69.9
77.5
93.2
106.2
16.4
21.9
25.7
32.9
40.3
47.2
9/16"
19 mm
7/8"
11/8"
1 3/8"
15/8"
10.5
16.6
19.7
21.1
21.9
25.2
32.0
39.1
49.3
54.1
64.5
73.8
10.8
14.2
19.1
23.5
31.4
37.7
SH1-62-BSPP
SH2-62-BSPP
SH3-62-BSPP
SH4-62-BSPP
SH6-62-BSPP
SH8-62-BSPP
81
129
245
360
603
908
SH1-63-BSPP
SH2-63-BSPP
SH3-63-BSPP
SH4-63-BSPP
SH6-63-BSPP
SH8-63-BSPP
18
36
69
122
217
345
24.4
29.0
35.4
45.0
54.4
64.0
11/16"
13/16"
7/8"
11/8"
1 5/16"
15/8"
48.3
57.4
63.2
72.9
90.4
106.2
16.5
21.9
25.6
33.0
40.3
47.8
9/16"
3/4"
7/8"
11/8"
1 3/8"
15/8"
11.2
14.0
13.1
17.5
20.1
33.4
32.0
39.1
42.7
49.3
61.7
73.9
10.8
14.2
19.1
23.5
31.4
37.7
SH1-62
SH2-62
SH3-62
SH4-62
SH6-62
SH8-62
81
128
186
341
595
924
SH1-63
SH2-63
SH3-63
SH4-63
SH6-63
SH8-63
18
37
58
109
212
356
BSPP vnitřní závit
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
NPTF vnitřní závit
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
velikost
palec
1/8 - 27
1/4 - 18
3/8 - 18
1/2 - 14
3/4 - 14
1 - 111/2
závit A
palec
d1
mm
hex 1
LF
mm
d2
mm
hex 2
L
mm
LM
mm
ø
mm
objednací kód
samice
objednací kód
samec
76.2
2 1/2"
127.3
69.9
2 1/2"
67.5
124.7
44.5
SH12-62N-BSPP
SH12-63N-BSPP
76.2
2 3/8"
123.4
69.9
2 3/8"
67.3
120.9
44.5
SH12-62N
SH12-63N
BSPP vnitřní závit
11/2"
11/2
NPTF vnitřní závit
11/2"
11/2" - 111/2"
Poznámka: rychlospojky se závitem UNF jsou k dispozici na požádání. Pro další informace kontaktujte nejbližší zastoupení Parker.
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série 60
Katalog 3800-DS/CZ
RychlospojkY Z NEREZOVÉ OCELI AISI 316
velikost
palec
závit A
palec
d1
mm
hex 1
LF
mm
d2
mm
hex 2
L
mm
LM
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ks
objednací kód
samec
váha
g/ks
24.0
29.0
35.6
45.0
54.4
64.0
14 mm
13/16"
1"
11/8"
1 5/16"
41 mm
48.3
61.2
69.9
77.5
93.2
106.2
19.6
21.9
25.7
32.9
40.3
47.2
17 mm
3/4"
7/8"
11/8"
1 3/8"
41 mm
10.5
16.6
19.7
21.1
21.9
25.2
32.0
42.9
49.3
54.1
64.5
73.8
10.8
14.2
19.1
23.5
31.4
37.7
SSH1-62Y-BSPP*
SSH2-62Y-BSPP*
SSH3-62Y-BSPP*
SSH4-62Y-BSPP*
SSH6-62Y-BSPP*
SSH8-62Y-BSPP*
74
46
187
367
610
899
SSH1-63Y-BSPP*
SSH2-63Y-BSPP*
SSH3-63Y-BSPP*
SSH4-63Y-BSPP*
SSH6-63Y-BSPP*
SSH8-63Y-BSPP*
22
42
60
123
218
340
24.4
29.0
35.4
45.0
54.4
64.0
11/16"
13/16"
7/8"
11/8"
1 5/16"
15/8"
48.3
57.4
63.2
72.9
90.4
106.2
16.5
21.9
25.6
33.0
40.3
47.8
9/16"
3/4"
7/8"
11/8"
1 3/8"
15/8"
11.2
14.0
13.1
17.5
20.1
33.4
32.0
39.1
42.7
49.3
61.7
73.9
10.8
14.2
19.1
23.5
31.4
37.7
SSH1-62Y*
SSH2-62Y*
SSH3-62Y*
SSH4-62Y*
SSH6-62Y*
SSH8-62Y*
74
138
180
346
592
901
SSH1-63Y*
SSH2-63Y*
SSH3-63Y*
SSH4-63Y*
SSH6-63Y*
SSH8-63Y*
18
37
55
109
210
345
BSPP vnitřní závit
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
NPTF vnitřní závit
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1/8 - 27
1/4 - 18
3/8 - 18
1/2 - 14
3/4 - 14
1 - 111/2
* Kód těsnění Y platí pro typ těsnění FKM (Viton ™)
Poznámka: rychlospojky se závitem UNF jsou k dispozici na požádání. Pro další informace kontaktujte nejbližší zastoupení Parker.
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série 60
Katalog 3800-DS/CZ
RychlospojkY MOSAZNÉ
velikost
palec
závit A
palec
d1
mm
hex 1
LF
mm
d2
mm
hex 2
L
mm
LM
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ks
objednací kód
samec
váha
g/ks
24.4
29.0
35.6
45.0
54.4
64.0
11/16"
13/16"
1"
11/8"
1 5/16"
15/8"
48.3
61.2
69.9
77.5
93.2
106.2
16.4
21.9
25.7
32.9
40.3
47.2
9/16"
3/4"
7/8"
11/8"
1 3/8"
15/8"
10.5
16.6
19.7
21.1
21.9
25.2
32.0
42.9
49.3
54.1
64.5
73.8
10.8
14.2
19.1
23.5
31.4
37.7
BH1-60-BSPP
BH2-60-BSPP
BH3-60-BSPP
BH4-60-BSPP
BH6-60-BSPP
BH8-60-BSPP
87
158
260
383
642
971
BH1-61-BSPP
BH2-61-BSPP
BH3-61-BSPP
BH4-61-BSPP
BH6-61-BSPP
BH8-61-BSPP
19
45
74
131
235
368
24.4
29.0
35.4
45.0
54.4
64.0
11/16"
13/16"
7/8"
11/8"
1 5/16"
15/8"
48.3
57.4
63.2
72.9
90.4
106.2
16.5
21.9
25.6
33.0
40.3
47.8
9/16"
3/4"
7/8"
11/8"
1 3/8"
15/8"
11.2
14.0
13.1
17.5
20.1
33.4
32.0
39.1
42.7
49.3
61.7
73.9
10.8
14.2
19.1
23.5
31.4
37.7
BH1-60
BH2-60
BH3-60
BH4-60
BH6-60
BH8-60
80
145
195
365
630
980
BH1-61
BH2-61
BH3-61
BH4-61
BH6-61
BH8-61
19
46
62
118
229
378
BSPP vnitřní závit
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
NPTF vnitřní závit
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
velikost
palec
1/8 - 27
1/4 - 18
3/8 - 18
1/2 - 14
3/4 - 14
1 - 111/2
závit A
palec
d1
mm
hex 1
LF
mm
d2
mm
hex 2
L
mm
LM
mm
ø
mm
objednací kód
samice
objednací kód
samec
BSPP vnitřní závit
11/2"
11/4
11/2
76.2
76.2
2 3/8"
2 3/8"
123.4
127.3
74.7
74.7
2 3/8"
2 3/8"
67.5
67.5
120.9
124.7
44.5
44.5
BH12-60L-BSPP
BH12-60N-BSPP
BH12-61L-BSPP
BH12-61N-BSPP
2 1/2"
2
101.1
3 3/4"
145.0
104.1
3 3/4"
77.3
142.7
63.2
BH2016-60-BSPP
BH2016-61-BSPP
NPTF vnitřní závit
11/2"
11/4 - 111/2
11/2 - 111/2
76.2
76.2
2 3/8"
2 3/8"
123.4
123.4
69.9
69.9
2 3/8"
2 3/8"
67.3
67.3
120.9
120.9
44.5
44.5
BH12-60L
BH12-60N
BH12-61L
BH12-61N
2 1/2"
2 - 111/2
101.1
3 3/4"
141.5
104.1
3 3/4"
73.7
139.2
63.2
BH2016-60
BH2016-61
Poznámka: rychlospojky se závitem UNF jsou k dispozici na požádání. Pro další informace kontaktujte nejbližší zastoupení Parker.
10
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série 60
Katalog 3800-DS/CZ
Volitelná výbava
Samec z vysoko pevnostní oceli
Pro nasazení v těžkých provozních podmínkách (tlakových špičkách) doporučujeme použití samců z vysoko pevnostní oceli. Připojte
předponu HD před objednací znak pro samce a žádáme kontaktujte nás. Příklad: HDH2-63.
Bezpečnostní pouzdro:
Rychlospojky série 60 mohou být dodávány s pouzdrem s pojistkou zabraňující náhodnému rozdělení rychlospojky. Připojte prosím
označení SL za objednací znak a žádáme, dotažte se. Příklad: H3-62SL.
Těsnění:
Jiné materiály těsnění: Etylén, propylén (EPDM), neopren (CR), perfluorelastomer (Karlez ™) jsou k dispozici na požádání.
Kontaktujte nás.
Ochranné záslepky a čepičky
velikost
palec
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
objednací kód ochranné
záslepky pro samici
objednací kód čepičky
pro samce
hliník
guma
hliník
guma
H1-65
H2-65
H3-65
H4-65
H6-65
H8-65
H12-65
H1-65M
H2-65M
H3-65M
H4-65M
H6-65M
H8-65M
–
H1-66
H2-66
H3-66
H4-66
H6-66
H8-66
H12-66
H1-66M
H2-66M
H3-66M
H4-66M
H6-66M
H8-66M
–
Nerezové ochranné záslepky a čepičky (AISI 316) jsou dodávány na
požádání. Kontaktujte nejbližší zastoupení Parker.
Náhradní díly těsnění
objednací kód těsnění tělesa
opěrný kroužek* objednací kód
velikost
palec
NBR (nitril)
FKM (viton™)
PTFE
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
JT020013N0674
JT020015N0674
JT020116N0674
JT020213N0674
JT020218N0674
JT020222N0674
JT020013V0747
JT020015V0747
JT020116V0747
JT020213V0747
JT020218V0747
JT020222V0747
H67A-28
H67C-28
4118007
4128002
4148001
4158001
1 1/2
JT020224N0674
(potřeba 2 těsnění tělesa)
–
2 1/2
JT020333N0674
–
* Rychlospojky z mosazi série 60 používají dva O-kroužky, ale nepoužívají opěrný kroužek.
11
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série FEF
Katalog 3800-DS/CZ
vyměnitelnost s modely stejného
druhu
ocel
od 1/4"
do 1"
30 MPa
-20 °C
+100 °C
NBR
(nitril)
automaticky
ploché
sedlo
není
bezpečné
zajištění
kuličkam
BSPP
Základní charakteristiky





Rozměry odpovídají normě ISO 16028
Malé objemové ztráty při rozpojení.
Nízké znečištění vzduchem a vlivy okolního prostředí při
spojování.
Bezpečné zajištění proti náhodnému neúmyslnému
rozpojení.
Nízké tlakové ztráty.
Oblasti použití
 V průmyslu.
 V zemědělství.
Vozidla dopravní obsluhy, sněhové pluhy.
 Ve stavebním průmyslu.
Přednosti technického řešení
Chromová ocel 6
– nepovlakovaná.
Těsnění: NBR (nitril) a opěrný kroužek
z PTFE, aby zajistil funkci při proudových
rázech při vysokých rychlostech proudění.
Bezpečné zajištění proti
rozpojení kuličkami.
Ventil: Ploché sedlo pro zajištění
minimálních objemových ztrát při
rozpojování. Tímto je zamezeno
vyplavení těsnění při vysokých
rychlostech proudění kapaliny.
Bezpečnostní zajištění proti
rozpojení: Přetočením přesuvné
objímky zablokuje se zajišovací
mechanizmus, kterým se zamezí
náhodnému neúmyslnému rozpojení.
Spojení se dosáhne zatlačením.
Pro spojení stačí jen zatlačit samce do
samice rychlospojky. Pro rozpojení nutno
přesunout objímku samice rychlospojky.
12
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série FEF
Katalog 3800-DS/CZ
Technická data
velikost
palec
rozsah teplot
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
max. provozní tlak
spojené rychlospojky*
MPa
min. tlak pro poškození
spojené rychlospojky
MPa
30
30
25
25
25
25
120
120
100
100
100
100
-20 ˚C +100 ˚C
* Pozor: Uvedené provozní a „poruchové“ tlaky platí pouze ve stavu spojené rychlospojky. Při rozpojené spojce se vyvarujte (zamezte)
tlakovým rázům.
Tlaková ztráta
Měření s hydraulickým olejem o viskozitě 43 mm2 /s (cSt) při 38 °C
1/4"
0.40
0.40
0.35
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
3/8"
0.45
tlaková ztráta (MPa)
tlaková ztráta (MPa)
0.45
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
5
10
15
20
25
30
0
35
0
10
20
průtok (l /min)
1/2"
0.40
0.40
0.35
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
60
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
20
40
60
80
100
120
0
140
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
průtok (l /min)
3/4"
0.45
1"
0.45
0.40
0.40
0.35
tlaková ztráta (MPa)
tlaková ztráta (MPa)
50
0.30
průtok (l /min)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.05
0
40
5/8"
0.45
tlaková ztráta (MPa)
tlaková ztráta (MPa)
0.45
30
průtok (l /min)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
0
250
průtok (l /min)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
průtok (l /min)
13
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série FEF
Katalog 3800-DS/CZ
Rozměry a objednací znaky
A
HEX 1
d2
Ø
d1
A
LF
LM
HEX 2
LT
velikost závit A
palec
palec
d1
mm
hex 1
mm
LF
mm
d2
mm
hex 2
mm
LM
mm
LT spojen
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ ks
objednací kód
samec
váha
g/ ks
SPP vnitřní závit
1/4"
1/4
29.5
22
48.1
23.8
22
47.9
85.2
16.1
FEF-251-4FB
147
FEF-252-4FB
86
3/8"
3/8
1/2
33.5
33.5
27
27
64.2
69.2
26.0
29.0
24
27
60.0
62.5
108.7
116.2
19.7
19.7
FEF-371-6FB
FEF-371-8FB
247
249
FEF-372-6FB
FEF-372-8FB
121
128
1/2"
1/2
3/4
39.5
39.5
32
36
73.8
80.8
33.8
38.5
32
36
68.0
70.5
124.6
134.1
24.5
24.5
FEF-501-8FB
FEF-501-12FB
390
428
FEF-502-8FB
FEF-502-12FB
233
227
5/8"
3/4
43.5
36
78.5
38.5
36
70.5
131.5
27.0
FEF-621-12FB
499
FEF-622-12FB
268
3/4"
1
49.5
45
93.2
47.8
45
82.3
153.7
30.0
FEF-751-16FB
811
FEF-752-16FB
394
1"
1 - 1/4
56.5
55
106.0
59.8
55
89.8
172.8
36.0
FEF-1001-20FB
1266
FEF-1002-20FB
641
Ochranné čepičky
Umělá hmota
velikost
palec
objednací kód
čepička pro objímku
objednací kód
čepička pro zástrčku
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
PFE-251-P
PFE-371-P
PFE-501-P
PFE-621-P
PFE-751-P
PFE-1001-P
CFE-252-P
CFE-372-P
CFE-502-P
CFE-622-P
CFE-752-P
CFE-1002-P
Automatická čepička pro objímku
Umělá hmota
velikost
palec
objednací kód
čepička pro zástrčku
1/2"
DFE-501-P
Standardní provedení ochranných čepiček je v černé barvě. Pro jiné barvy kontaktujte nejbližší zastoupení Parker.
14
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série FEF
Katalog 3800-DS/CZ
ISO 16028
a HTMA
(pro velikost
3/8")
ocel
od 1/4"
do 1"
31.5 MPa
-20 °C
+100 °C
NBR
(nitril)
automaticky
ploché
sedlo
není
bezpečné
zajištění
kuličkami
BSPP
metrický
Základní charakteristiky
 Rozměry odpovídají normě ISO 16028
 Malé objemové ztráty při rozpojení.
 Nízké znečištění vzduchem a vlivy okolního prostředí při
spojování.
 Bezpečné zajištění proti náhodnému neúmyslnému rozpojení.
 Modulární konstrukční řešení: široký výběr pro volbu připojení.
 Nízké tlakové ztráty.
Oblasti použití
 Lopatový nakladač, hydraulická kladiva, vrtací stroje,
hloubící nebo tunelovací bagry.
 Komunální vozidla, sněhové pluhy.
 Těžké provozní podmínky: tlakové rázy.
Přednosti technického řešení
Chromová ocel 6
– nepovlakovaná.
Těsnění: NBR (nitril) a opěrný
kroužek z PTFE, aby zajistil
funkci při proudových rázech při
vysokých rychlostech proudění.
Bezpečné zajištění proti
rozpojení kuličkami.
Ventil: Ploché sedlo pro zajištění
minimálních objemových ztrát při
rozpojování. Tímto je zamezeno
vyplavení těsnění při vysokých
rychlostech proudění kapaliny.
Bezpečnostní zajištění proti
rozpojení: Přetočením přesuvné
objímky zablokuje se zajišovací
mechanizmus, kterým se zamezí
náhodnému neúmyslnému rozpojení.
Spojení se dosáhne zatlačením.
Pro spojení stačí jen zatlačit samce
do samice rychlospojky. Pro rozpojení
nutno přesunout objímku samice
15
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série FEM
Katalog 3800-DS/CZ
Technická data
velikost
palec
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
rozsah teplot
max. provozní tlak
MPa
min. tlak pro poškození
MPa
-20 ˚C +100 ˚C
31.5
25.0
25.0
25.0
25.0
20.0
126
100
100
100
100
80
Tlaková ztráta
Měření s hydraulickým olejem o viskozitě 43 mm2 /s (cSt) při 38 °C
1/4"
0.40
0.40
0.35
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.05
0
3/8"
0.45
tlaková ztráta (MPa)
tlaková ztráta (MPa)
0.45
0
5
10
15
20
25
30
35
0
40
0
10
20
30
průtok (l /min)
1/2"
0.40
0.40
0.35
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
70
80
90
225
250
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
25
50
75
100
125
0
150
0
25
50
75
100
125
150
175
200
průtok (l /min)
3/4"
0.45
1"
0.45
0.40
0.40
0.35
0.35
tlaková ztráta (MPa)
tlaková ztráta (MPa)
60
0.30
průtok (l /min)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.05
0
0
50
5/8"
0.45
tlaková ztráta (MPa)
tlaková ztráta (MPa)
0.45
40
průtok (l /min)
50
100
150
200
250
0
0
300
průtok (l /min)
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
průtok (l /min)
16
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série FEM
Katalog 3800-DS/CZ
Rozměry a objednací znaky
BSPP vnitřní závit – DIN 3852
velikost
palec
závit A
palec
d1
mm
hex 1
mm
LF
mm
d2
mm
hex 2
mm
LM
mm
LT spojen
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ ks
objednací kód
samec
váha
g/ ks
BSPP vnitřní závit
1/4"
1/4
29.5
27
53.1
23.8
22
47.9
90.2
16.1
FEM-251-4FB
193
FEM-252-4FB
86
3/8"
3/8
1/2
33.5
33.5
30
30
64.8
69.8
29.0
29.0
27
27
60.0
62.5
108.8
116.3
19.7
19.7
FEM-371-6FB
FEM-371-8FB
286
286
FEM-372-6FB
FEM-372-8FB
146
146
1/2"
1/2
3/4
39.5
39.5
36
36
76.8
83.8
35.0
40.0
32
36
68.0
70.5
127.6
137.1
24.5
24.5
FEM-501-8FB
FEM-501-12FB
467
477
FEM-502-8FB
FEM-502-12FB
235
273
5/8"
3/4
43.5
41
84.0
38.5
36
73.0
139.5
27.0
FEM-621-12FB
640
FEM-622-12FB
299
3/4"
1
49.5
46
98.8
49.8
46
83.7
160.7
30.0
FEM-751-16FB
983
FEM-752-16FB
475
1"
1 - 1/4
56.5
55
105.8
59.8
55
90.0
172.8
36.0
FEM-1001-20FB
1365
FEM-1002-20FB
706
24° kužel – DIN 2353
velik.
trubka
DN
řady
palec
prům. D2 mm
závit A
palec
d1
mm
hex
mm
LF
mm
d2
mm
LM
mm
LT spojeno L4
mm
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ ks
objednací kód
samec
váha
g/ ks
vnější metrický závit
3/8"
L*
L*
L*
10
12
15
8
10
12
M16X1.5
M18X1.5
M22X1.5
33.5
33.5
33.5
30
30
30
69.6
67.6
68.6
32
32
32
65.5
65.5
66.5
119.1
117.1
119.1
11
11
12
19.7 FEM-371-16MCL 270 FEM-372-16MCL 155
19.7 FEM-371-18MCL 262 FEM-372-18MCL 155
19.7 FEM-371-22MCL 268 FEM-372-22MCL 161
1/2"
L*
L*
12
15
10
12
M18X1.5
M22X1.5
39.5
39.5
36
36
79.1
80.1
40
40
71.0
72.0
132.9
134.9
11
12
24.5 FEM-501-18MCL 433 FEM-502-18MCL 259
24.5 FEM-501-22MCL 441 FEM-502-22MCL 265
* lehká řada
17
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série FEM
Katalog 3800-DS/CZ
24° kužel – DIN 2353 – masivní závitová hlava
velikost
řady
palec
trubka
O/D D2
DN
mm
závit A
palec
d1
mm
hex
mm
LF
mm
d2
mm
LM
mm
ø
LT spojeno L4
mm
mm mm
objednací kód
samice
váha
g/ ks
objednací kód
samec
váha
g/ ks
vnější metrický závit
3/8"
L*
L*
L*
10
12
15
8
10
12
M16X1.5
M18X1.5
M22X1.5
33.5
33.5
33.5
30
30
30
84.6 32.0 80.5
82.6 32.0 80.5
83.6 32.0 81.5
149.1
147.1
149.1
26
26
27
19.7 FEM-371-16BMCL 284 FEM-372-16BMCL 169
19.7 FEM-371-18BMCL 279 FEM-372-18BMCL 171
19.7 FEM-371-22BMCL 296 FEM-372-22BMCL 188
1/2"
L*
L*
12
15
10
12
M18X1.5
M22X1.5
39.5
39.5
36
36
94.1 40.0 86.0
95.1 40.0 87.0
162.9
164.9
26
27
24.5 FEM-501-18BMCL 451 FEM-502-18BMCL 275
24.5 FEM-501-22BMCL 467 FEM-502-22BMCL 292
* lehká řada
Protiprachové čepičky a zátky
Umělá hmota
velikost
palec
objednací kód
pro těleso samice
objednací kód
pro těleso samce
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
PFE-251-P
PFE-371-P
PFE-501-P
PFE-621-P
PFE-751-P
PFE-1001-P
CFE-252-P
CFE-372-P
CFE-502-P
CFE-622-P
CFE-752-P
CFE-1002-P
Samočinná čepička pro těleso samici
Plastová
velikost
palec
objednací kód čepičky
samce
1/2"
DFE-501-P
Poznámka: Standardně jsou prachové čepičky a zátky dodávány černé. Žádáme o konzultaci s námi pro jinou barevnost.
18
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série NSI
Katalog 3800-DS/CZ
vyměnitelný
s podobnými typy
mosaz
a nerez
ocel
od 1/4"
6.0 MPa
-20 °C
+200 °C
FKM
(VitonTM)
ručně
ploché
sedlo
není
bezpečné
zajištění
kuličkami
BSPP,
metrický
Základní charakteristiky
 Malé objemové ztráty při rozpojení.
 Nízké znečištění vzduchem a prachem při spojování.
 Maximální průtok
 Nízké tlakové ztráty.
Oblasti použití
Vstřikovací lisy na termoplasty: chlazení stroje nebo
obvody pro řízení teploty
Mohou být použity pro studenou i horkou vodu a stejně
tak i pro dopravu horkých olejů
Přednosti technického řešení
Ventil: Ploché sedlo pro zajištění minimálních
objemových ztrát při rozpojování.
Těsnění: Elastomer (ED) pro
dlouhodobou spolehlivost bez
nutnosti dotahování.
Spojení a rozpojení přesunutím
suvného pouzdra.
Bezpečné zajištění proti
rozpojení kuličkami.
Těsnění: FKM (VitonTM).
19
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Průmysl a chemie
Série NSI
Katalog 3800-DS/CZ
Technická data
velikost
palec
rozsah teplot
max. provozní tlak
MPa
min. tlak pro roztržení
MPa
1/4"
-20 ˚C +200 ˚C
6.0
20.0
Tlaková ztráta
Zkouška hydraulickým
olejem o viskozitě
43 mm2/s (cSt) při 38 °C
1/4"
0.16
tlaková ztráta (MPa)
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
průtok (l /min)
1/4"
Rozměry a objednací znaky
Úhlové uspořádání pouzdra rychlospojky – kužel 24° – DIN 2353
velikost
palec
závit A
BSPP
1/4"
M16 ×1.5
d1
mm
hex
mm
LF
mm
L
mm
závit A
BSPP
L4
mm
LM
mm
22.0 17.0 59.2
37.0
1/4
11.0
55.0
LT spojeno ø
mm
mm
89.0
objednací kód
samice
12.5 NSI-251-C16MCL
váha
g/ks
objednací kód
samec
váha
g/ks
108
NSI-252-4MBE
48
Přímé uspořádání pouzdra rychlospojky – kužel 24° – DIN 2353
Protiprachové čepičky a zátky
velikost
palec
závit A
BSPP
1/4"
M16 ×1.5
d1
mm
hex
mm
LF
mm
L
mm
závit A
BSPP
L4
mm
LM
mm
LT spojeno
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ks
objednací kód
samec
váha
g/ks
22.0 20.0 55.5
37.0
1/4
11.0
55.0
85.5
12.5
NSI-251-16MCL
84
NSI-252-4MBE
48
Ostatní rychlospojky pro řízení teploty na vstřikolisech na termoplasty a vstřikolisech pro výrobky z hliníkových slitin budou brzy
k dispozici. Kontaktujte vašeho obchodního technika firmy Parker.
20
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Vysoký tlak
Série CL
Katalog 3800-DS/CZ
vyměnitelný
se stejnými typy
ocel
1/4"
150 MPa
-30 °C
+100 °C
NBR
(nitril)
ručně
ploché
sedlo
není
bezpečné
zajištění
kuličkami
BSPP
Základní charakteristiky
 Rychlospojka pro vysoké tlaky až do 150 MPa
 Vyměnitelnost s rychlospojkami téhož typu
 Nepatrné objemové ztráty
 Maximální bezpečnost pomocí otočné objímky
Oblasti použití
 Hydraulické obvody s velmi vysokými tlaky:
hydraulické navijáky a upínací (napínací) přípravky
 Hydraulické nůžky
 Hydraulické lisování a prostřihování
Vlastnosti technického řešení
Bezpečnostní zajištění proti rozpojení:
Přetočení přesuvné objímky zablokuje
zajišovací mechanizmus, kterým se zamezí
náhodnému neúmyslnému rozpojení.
Ventil: ploché sedlo pro
zajištění minimálních objemových
ztrát při rozpojování.
Chromová ocel 6
– nepovlakovaná.
Spojení a rozpojení přesunutím
suvného pouzdra.
Zajištění proti rozpojení kuličkami.
21
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Vysoký tlak
Série CM
Katalog 3800-DS/CZ
Technická data
velikost
palec
rozsah teplot
max. provozní tlak
MPa
min. tlak pro roztržení
MPa
Objemová ztráta při rozpojení*
ml
1/4"
-30 ˚C +100 ˚C
150
>350
0.025
* Zkouška podle ISO 7241-2
Tlaková ztráta
1/4"
Zkouška hydraulickým
olejem o viskozitě
32 mm2/s (cSt) při 40 °C
0.14
tlaková ztráta (MPa)
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
2
4
6
8
10
12
průtok (l /min)
Rozměry a objednací znaky
velikost
palec
závit A
BSPP
d1
mm
d3
mm
hex1
mm
LF
mm
d2
mm
hex 2
mm
LM
mm
LT
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ks
objednací kód
samec
váha
g/ks
1/4"
1/4"
28.2
26.8
24.0
59.5
24.5
22.0
38.0
79.5
14.9
CM-251-4FB-PLP*
192
CM-252-4FB-PLC**
69
* se zátkou
** s čepičkou
Protiprachové čepičky a zátky
velikost
palec
objednací kód zátky
pro samici
objednací kód čepičky
pro samce
1/4"
CPP-253
CPP-254
Standardní protiprachové čepičky a zátky jsou žluté
22
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Vysoký tlak
Série CL
Katalog 3800-DS/CZ
vyměnitelný
se stejnými typy
ocel
1/4"
100 MPa
-30 °C
+100 °C
NBR
(nitril)
ručně
ploché
sedlo
není
bezpečné
zajištění
kuličkami
BSPP
Základní charakteristiky
 Rychlospojka pro vysoké tlaky až do 100 MPa
 Vyměnitelnost s rychlospojkami téhož typu
 Nepatrné objemové ztráty
 Maximální bezpečnost pomocí otočné objímky
Oblasti použití
Hydraulické záchranářské přístroje: záchranářské nůžky
a rozpínáky, zdvihací polštáře
Hydraulická zařízení s velmi vysokými tlaky: hydraulické
navijáky, hydraulické momentové klíče, stříhací nůžky pro
dělení kabelů.
Vlastnosti technického řešení
Bezpečnostní zajištění proti rozpojení:
Přetočením přesuvné objímky se zablokuje
zajišovací mechanizmus, kterým se zamezí
náhodnému neúmyslnému rozpojení.
Ventil: ploché sedlo pro zajištění minimálních
objemových ztrát při rozpojování.
Spojení a rozpojení přesunutím
suvného pouzdra.
Zajištění proti rozpojení kuličkami.
23
Chromová ocel 6
– nepovlakovaná.
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Vysoký tlak
Série CL
Katalog 3800-DS/CZ
Technická data
velikost
palec
rozsah teplot
max. provozní tlak
MPa
min. tlak pro roztržení
MPa
Objemová ztráta při rozpojení*
ml
1/4"
-30 ˚C +100 ˚C
100
>300
0.025
* Zkouška podle ISO 7241-2
Tlaková ztráta
1/4"
Zkouška hydraulickým
olejem o viskozitě
32 mm2/s (cSt) při 40 °C
0.14
tlaková ztráta (MPa)
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
2
4
6
8
10
12
průtok (l /min)
Rozměry a objednací znaky
velikost
palec
závit A
BSPP
d1
mm
d3
mm
hex1
mm
LF
mm
d2
mm
hex 2
mm
LM
mm
LT
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ks
objednací kód
samec
váha
g/ks
1/4"
1/4"
28.2
26.8
24.0
59.0
24.5
22.0
38.0
79.0
14.9
CL-251-4FB-PLP*
192
CL-252-4FB-PLC**
69
* se zátkou
** s čepičkou
Protiprachové čepičky a zátky
velikost
palec
objednací kód zátky
pro samici
objednací kód čepičky
pro samce
1/4"
CPP-253
CPP-254
Standardní protiprachové čepičky a zátky jsou žluté
24
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Vysoký tlak
Série 3000
Katalog 3800-DS/CZ
vyměnitelný
se stejnými typy
ocel
1/4" a 3/8"
70 MPa
-30 °C +110 °C
(NBR těsnění) NBR (1/4")
-30 °C +80 °C Polyuretan
(polyuretanové
(3/8")
těsnění)
šroubovatelné
kuličkový
nebo
kuželový
ventil
není
bezpečné
zajištění
zašroubováním
NPTF
Základní charakteristiky
 Rychlospojka pro vysoké tlaky až do 70 MPa
 Vyměnitelnost s rychlospojkami téhož typu
 Zabezpečení zašroubováním
 Kuličkový nebo kuželový ventil
Oblasti použití
 Hydraulické mobilní pumpy
 Hydraulické navijáky a zdvihadla
 Hydraulické lisy
 Hydraulické záchranářské přístroje
Vlastnosti technického řešení
Těsnění velikosti 1/4": NBR (nitril).
Těsnění velikosti 3/8": polyuretan.
Chromová ocel 6 – nepovlakovaná.
Díly rychlospojky – samec i samice
jsou z vysoko pevnostní oceli, aby
prodloužily životnost rychlospojky.
Zajištění proti rozpojení
zašroubováním.
Kuličkový nebo kuželový ventil
(viz tabulku na str. 26).
Je možné samce s kuličkovým ventilem spojit
se samicí s kuželovým ventilem a naopak.
Pozor! Ventily se nesmí spojovat a rozpojovat,
pokud jsou pod tlakem.
25
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Vysoký tlak
Série 3000
Katalog 3800-DS/CZ
Technická data
velikost
palec
rozsah teplot
maximální provozní tlak (statický)
MPa
1/4"
3/8"
-30 ˚C +110 ˚C
-30 ˚C +80 ˚C
70
70
Tlaková ztráta
Zkouška hydraulickým olejem o viskozitě 43 mm2/s (cSt) při 38 °C
Kuličkový ventil
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
5
10
15
20
1/4" a 3/8"
0.6
tlaková ztráta (MPa)
tlaková ztráta (MPa)
Sedlový ventil
1/4" a 3/8"
25
30
35
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
40
0
5
10
15
průtok (l /min)
20
25
30
35
40
průtok (l /min)
Rozměry a objednací znaky
HEX 2
d2
Ø
d1
B
A
HEX 1
LF
LM
LT
velikost vnitřní vnější d1
palec závit A závit B mm
hex 1
mm
LF
mm
d2
mm
hex 2
mm
LM LT spojeno ø
mm
mm
mm
ventil
kuličkový kuželový
objednací kód
samice
váha
g/ ks
objed. kód
samec
váha
g/ ks
vnější metrický závit
1/4"
1/4
1/4
1/4
1/4
28.6 13/16" 60.5 28.6
29.0 22
60.5 31.0
3/8"
3/8
3/8
3/8
3/8
35.0
35.0
1"
1"
19
27
31.2
32.0
72.6
73.7
15.8
15.8
3050-2
3050-2P
115
121
3010-2
3010-2P
70
85
71.9 31.8 15/16" 38.1
73.0 36.8
32
35.1
84.7
82.8
19.0
19.0
3050-3
3050-3P
220
225
3010-3
3010-3P
115
110
Náhradní díl těsnění
Protiprachové čepičky a zátky
velikost
palec
objednací kód zátky
pro samici
objednací kód čepičky
pro samce
velikost
palec
materiál
objednací znak O-kroužek
1/4"
3/8"
3005-2
3005-3
3009-2
3009-3
1/4"
3/8"
NBR (nitril)
polyuretan
JT020114N0552
JT01U28-18.72QE
26
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série 6600
Katalog 3800-DS/CZ
ISO
7241-1-A
ocel
1/4", 3/8",
1/2", 3/4",
1"
35 MPa
-40 °C
+110 °C
NBR
(nitril)
ručně
ploché
sedlo
není
bezpečné
zajištění
kuličkami
BSPP
Základní charakteristiky
 Vyhovuje požadavkům dle ISO 7241-1-série A
 Doporučený typ rychlospojek pro všeobecné použití v hydraulických aplikacích
Oblasti použití
Užívaný v širokém spektru aplikací zemědělských strojů:
traktory, příslušenství...
Mobil a vybavení stavební techniky
Strojírenství – ve strojích a jejich příslušenství: hydraulické
pohony, ruční hydraulické nářadí
Vlastnosti technického řešení
Spojení a rozpojení přesunutím
suvného pouzdra.
Těsnění: NBR (nitril) a opěrný
kroužek z PTFE, aby zajistil
funkci při proudových rázech při
vysokých rychlostech proudění.
Zajištění proti rozpojení
kuličkami.
Chromová ocel 6
– nepovlakovaná.
Sedlové ventily: těsnění je uloženo
v drážce, aby se zamezilo jeho vyplavení
při vysokých rychlostech proudění.
27
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série 6600
Katalog 3800-DS/CZ
Technická data
velikost
palec
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
rozsah teplot
max. provozní tlak
MPa
-40 ˚C +110 ˚C
35
28
28
28
28
Tlaková ztráta
Měření s hydraulickým olejem o viskozitě 43 mm2 /s (cSt) při 38 °C
1/4"
3/8"
0.45
0.18
0.40
0.16
0.35
tlaková ztráta (MPa)
tlaková ztráta (MPa)
0.20
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
1
2
3
4
0
5
0
10
průtok (l /min)
20
30
40
průtok (l /min)
3/8"
1/4"
1/2"
0.35
tlaková ztráta (MPa)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
0
10
20
30
40
průtok (l /min)
50
60
70
1/2"
3/4"
0.35
1"
0.25
tlaková ztráta (MPa)
tlaková ztráta (MPa)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
0
25
50
75
100
125
0.20
0.15
0.10
0.05
0
150
0
průtok (l /min)
3/4"
50
100
150
průtok (l /min)
200
250
1"
28
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série 6600
Katalog 3800-DS/CZ
Rozměry a objednací znaky
velikost závit A
palec
palec
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1/4
3/8
1/2
3/4
1
d1
mm
hex 1
mm
LF
mm
d2
mm
hex 2
mm
LM
mm
LT
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ ks
objednací kód
samec
váha
g/ ks
27.0
31.8
38.1
47.6
54.0
22.0
27.0
32.0
41.0
48.0
49.0
56.0
70.9
85.3
104.1
21.9
25.3
31.1
40.3
47.2
19.0
22.0
27.0
35.0
41.0
34.5
38.1
49.3
57.9
70.5
67.1
77.0
99.3
116.5
139.6
11.8
17.2
20.5
29.0
34.3
6603-4-4
6603-6-6
6603-8-10
6603-12-12
6603-16-16
123
181
309
624
842
6605-4-4
6605-6-6
6605-8-10
6605-12-12
6605-16-16
39
55
97
217
331
Protiprachové čepičky a zátky
velikost
palec
objednací kód zátky
pro samici
objednací kód čepičky
pro samce
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
6659-4PL
6659-6PL
6659-8PL
6659-12PL
6659-16PL
6657-4PL
6657-6PL
6657-8PL
6657-12PL
6657-16PL
Poznámka: Standardně jsou prachové čepičky a zátky dodávány červené. Jiné barvy po konzultaci.
Náhradní těsnění
velikost
palec
O-kroužek – objednací
kód NBR (nitril)
opěrný kroužek – objednací
kód NBR (nitril)
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
JT020112N0674
JT020115N0674
JT020211N0674
JT020123N0674
JT020126N0674
4118006
4118005
50-140-4
4138001
4148002
29
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série 2000
Katalog 3800-DS/CZ
ISO
7241-1-A
ocel
3/8" a 1/2"
31.5 MPa
-25 °C
+110 °C
NBR
(nitril)
„Push-Pull“
kuličkový
nebo
kuželový
ventil
není
bezpečné
zajištění
kuličkami
BSPP
nptf
metrický
Základní charakteristiky
 Vyhovuje požadavkům dle ISO 7241-1-série A
 Modulární konstrukční řešení: široký výběr závitů pro volbu připojení do obvodu (BSPP, NPTF a metrické závity)
Oblasti použití
Užívaný v širokém spektru zemědělských strojů:
traktory, příslušenství...
Mobil a vybavení stavební techniky
Průmyslová zařízení
Vlastnosti technického řešení
Dvojčinná objímka přesouvaná
tahem a tlakem (push – pull).
Kuličkový nebo třídílný sedlový ventil
s tvarovaným seříznutým těsněním,
aby se zabránilo vyplavení těsnění při
vysokých rychlostech proudění.
Chromová ocel 6
– nepovlakovaná.
Těsnění: NBR (nitril) a opěrný kroužek
z PTFE, aby zajistil funkci při proudových
rázech při vysokých rychlostech proudění.
Zajištění proti rozpojení
kuličkami.
30
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série 2000
Katalog 3800-DS/CZ
Technická data
velikost
palec
rozsah teplot
max. provozní tlak
MPa
-25 ˚C +110 ˚C
31.5
25.0
-25 ˚C +110 ˚C
21.0
kuželový ventil
3/8"
1/2"
kuličkový ventil
1/2"
Tlaková ztráta
Měření s hydraulickým olejem o viskozitě 28 mm2 /s (cSt) při 40 °C
Kuželový ventil
3/8"
1/2"
0.6
0.4
0.5
tlaková ztráta (MPa)
tlaková ztráta (MPa)
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.3
0.2
0.1
0.05
0
0.4
0
20
30
40
50
0
60
0
25
průtok (l /min)
50
75
100
průtok (l /min)
Kuličkový ventil
1/2"
0.6
tlaková ztráta (MPa)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
25
50
75
průtok (l /min)
31
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série 2000
Katalog 3800-DS/CZ
Rozměry a objednací znaky
24° kužel – DIN 2353
velikost
palec
řady
trubka
O/D d2
závit A
palec
d1
mm
hex
mm
LF
mm
L
mm
LM LT spojeno
mm
mm
L4
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ ks
objednací kód
samec
váha
g/ ks
vnější metrický závit
3/8"
L *
L *
S **
8
10
10
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
31.0
31.0
31.0
22.0
22.0
22.0
65.0
66.0
67.0
23.0
23.0
23.0
47.0
48.0
49.0
94.0
96.0
98.0
10.0
11.0
11.0
17.3
17.3
17.3
4V53D6X2-B
4V53D6X3-B
4V53D7X2-B
194
196
201
4V13D6X2-B
4V13D6X3-B
4V13D7X3-B
75
77
82
1/2"
L *
L *
L *
L *
L *
S **
S **
8
10
12
15
18
10
16
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5
M18×1.5
M24×1.5
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
69.0
70.0
70.0
71.0
71.0
71.0
73.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
56.0
57.0
57.0
58.0
58.0
58.0
60.0
103.0
105.0
105.0
107.0
107.0
107.0
111.0
10.0
11.0
11.0
12.0
12.0
12.0
14.0
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
4V54D6X2-B
4V54D6X3-B
4V54D6X4-B
4V54D6X5-B
4V54D6X6-B
4V54D7X3-B
4V54D7X6-B
293
295
295
300
306
302
309
4V14D6X2-B
4V14D6X3-B
4V14D6X4-B
4V14D6X5-B
4V14D6X6-B
4V14D7X3-B
4V14D7X6-B
136
137
138
143
148
145
151
LT spojeno L4
mm
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ ks
objednací kód
samec
váha
g/ ks
17.3
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
4V53E6X3-B
4V54E6X2-B
4V54E6X3-B
4V54E6X4-B
4V54E6X5-B
4V54E6X6-B
4V54E7X3-B
4V54E7X4-B
4V53E7X6-B
208
314
319
325
347
380
334
344
366
4V13E6X3-B
4V14E6X2-B
4V14E6X3-B
4V14E6X4-B
4V14E6X5-B
4V14E6X6-B
4V14E7X3-B
4V14E7X4-B
4V13E7X6-B
98
156
162
166
190
222
176
186
208
*lehká řada
**těžká řada
24° kužel – DIN 2353 s uchycením na přepážku
velikost
trubka
řady
palec
O/D D2
vnější metrický závit
10
3/8"
L*
1/2"
L *
L *
L *
L *
L *
S **
S **
S **
8
10
12
15
18
10
12
16
závit A
palec
d1
mm
hex
mm
LF
mm
L
mm
LM
mm
M16×1.5
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5
M18×1.5
M20×1.5
M24×1.5
31.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
22.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
81.0
85.0
85.0
85.0
86.0
86.0
86.0
86.0
88.0
23.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
63.0
72.0
72.0
72.0
73.0
73.0
73.0
73.0
75.0
126.0
135.0
135.0
135.0
137.0
137.0
137.0
137.0
141.0
26.0
26.0
26.0
26.0
27.0
34.0
27.0
27.0
29.0
*lehká řada
**těžká řada
32
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série 2000
Katalog 3800-DS/CZ
Rozměry a objednací znaky
Vnější BSPP závit – DIN 3852 – typ B
velikost
palec
závit A
palec
d1
mm
hex
mm
LF
mm
L
mm
LM
mm
LT spojeno
mm
L4
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ ks
objednací kód
samec
váha
g/ ks
vnější BSPP závit
3/8"
3/8
31.0
22.0
74.0
23.0
56.0
112.0
12.0
17.3
4V53F4B3-B
195
4V13F4B3-B
75
1/2"
3/8
1/2
38.0
38.0
30.0
30.0
73.0
76.0
32.0
32.0
60.0
63.0
111.0
117.0
12.0
14.0
20.5
20.5
4V54F4B3-B
4V54F4B4-B
327
311
4V14F4B3-B
4V14F4B4-B
146
154
LT spojeno
mm
L4
mm
ø
mm
objednací kód
samice
váha
g/ ks
objednací kód
samec
váha
g/ ks
Vnitřní BSPP závit – DIN 3852 – typ Y
velikost
palec
závit A
palec
d1
mm
hex
mm
LF
mm
L
mm
LM
mm
vnitřní BSPP závit
3/8"
3/8
31.0
22.0
67.0
23.0
49.0
98.0
12.0
17.3
4V53G4X3-B
203
4V13G4X3-B
84
1/2"
3/8
1/2
1/2
3/4
38.0
38.0
38.0
38.0
30.0
27.0
27.0
36.0
72.0
70.0
70.0
77.5
32.0
32.0
32.0
32.0
59.0
48.0
48.0
64.5
109.0
96.0
96.0
120.0
12.0
12.0
12.0
16.5
20.5
20.5
20.5
20.5
4V54G4X3-B
4V54G4X4-B
4054G4X4-B *
4V54G4X6-B
327
324
304
374
4V14G4X3-B
4V14G4X4-B
4014G4X4-B *
4V14G4X6-B
168
164
101
217
38.0
38.0
30.0
30.0
72.0
72.0
32.0
32.0
59.0
59.0
109.0
109.0
12.5
14.5
20.5
20.5
4V54G8X5-B
4V54G8X6-B
322
315
4V14G8X5-B
4V14G8X6-B
165
157
38.0
27.0
70.0
32.0
48.0
96.0
15.0
20.5
4054G0Z4-B *
308
4014G0Z4-B *
104
vnitřní metrický závit
1/2"
M18×1.5
M22×1.5
vnitřní NPTF závit
1/2"
1/2 NPT
* Kuličkový ventil
33
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série 2000
Katalog 3800-DS/CZ
Protiprachové čepičky a zátky
guma
umělá hmota
velikost
palec
objednací kód
ochr. zátky samice
objednací kód
ochr. čepičky samce
5025-3PR
5025-4P *
5029-3PR
5029-4P *
5205-4M
5209-4M
5005-4
5009-4
ocel
umělá hmota
3/8"
1/2"
guma
1/2"
ocel
1/2"
*Barevný kód
B = modrá
O = oranžová
G = zelená
Y = žlutá
R = červená
BL = černá
Automatická ochranná čepička pro samici
Umělá hmota
velikost
palec
objednací kód
ochr. čepičky samice
1/2"
DFE-501-P
Poznámka: Standardní provedení ochranných čepiček je v černé barvě. Jiné barevné provedení kozultujte u nás.
Náhradní díl – těsnění
SOUPRAVA obsahuje O-kroužek z NBR (nitrilu) a opěrný kroužek z PTFE.
velikost
palec
3/8"
1/2"
1/2"
objednací kód
4V53-KIT
4V54-KIT1
4V54-KIT2 *
* Souprava 2 přísluší k objednacím znakům 4V54G4X4 a 4O54G4X4. Pro ostatní objednací znaky použijte SOUPRAVU 1.
34
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série 9404
Katalog 3800-DS/CZ
ISO
7241-1-A,
a
ISO 5675
ocel
1/2"
25 MPa
-30 °C
+100 °C
NBR
(nitril)
„Push-Pull“
kuželový
ventil
ano,
až do 25
MPa
na samci
bezpečné
zajištění
kuličkami
metrický,
UNF
Základní charakteristiky
 Odpovídá normám ISO 7241-1 Série A, a ISO 5675
 Rychlospojka 9400 je referenční rychlospojkou, která je používána u většiny výrobců zemědělských strojů.
 Na stroji je namontován díl samce, který odpovídá normě ISO 7241-1 série A.
 Jako volitelný díl se dodává provedení, které je spojitelné i při plném tlaku (informujte se o něm dotazem).
Oblasti použití
Středně velké a větší traktory: namontovány přímo na
ventilovém bloku nebo trubce.
Vlastnosti technického řešení
Kontrolované zajištění rychlospojky:
Ventily zůstávají otevřené i při zvýšeném
zpětném průtoku (150 l/min a 190 l/min
max. ve směru proudu samec – samice).
Ocel. Všechny díly
jsou zinkovány
a žlutě chromátovány.
Těsnění tělesa: NBR (nitril) s opěrným
kroužkem z PTFE pro vysokotlaká použití.
Zajištění proti
rozpojení kuličkami.
Přesuvná objímka: robustní s činností
pro oba směry (Push-Pull). Spojení
a rozpojení jednou rukou: pro spojení
postačí zasunout a pro rozpojení
zatáhnout za samce rychlospojky.
Automatické rozpojení rychlospojky
při neúmyslném tahu za hadici.
3-dílný kuželový ventil je opatřen
drážkou pro O-kroužek.
35
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série 9404
Katalog 3800-DS/CZ
Technická data
velikost
palec
rozsah teplot
max. provozní tlak
MPa
min. tlak na roztržení *
MPa
1/2"
-30 ˚C +110 ˚C
25
129
* Podle ISO 5675
Tlaková ztráta
Zkouška hydraulickým olejem o viskozitě 43 mm2/s (cSt) při 38 °C
1/2"
1.0
tlaková ztráta (MPa)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
průtok (l /min)
Rozměry a objednací kódy
Vnější závit ISO 6149-2
HEX
velikost
palec
d1
mm
hex
mm
LF
mm
d2
mm
objednací kód
váha
g/ks
38
38
117
40
9404-F8H6S2
586
vnější metrický závit
A
d2
d1
závit A
mm
1/2"
M22×1,5
LF
Vnější závit – vnitřní kužel 24˚ – DIN 2353 15L – ISO 8434 – úchyt na přepážku
d2
HEX 30
velikost
palec
trubka
velikost
závit A
mm
d1
mm
hex
mm
LF
mm
d2
mm
objednací kód
váha
g/ks
M22×1,5
38
38
138.6
40
9404-E6Z5S2
701
d1
mm
hex
mm
LF
mm
d2
mm
objednací kód
váha
g/ks
38
38
132
40
9404-T5X4S2
615
vnější metrický závit
d1
A
1/2"
15 L
HEX
LF
Vnější závit – JIC 37° – SAE J514 – úchyt na přepážku
HEX
d1
A
d2
velikost
palec
závit A
mm
UNF vnější závit
1/2"
3/4-16
LF
36
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série 9400
Katalog 3800-DS/CZ
Ochranné čepičky
Jednoduchá ochranná čepička s odvodem ztrátového oleje
velikost
palec
lt
MM
d1
mm
objednací kód
čepičky pro samici
1/2"
85
43
DCP-500 *
Dvojitá ochranná čepička s odvodem ztrátového oleje
velikost
palec
lt
MM
d1
mm
A1
mm
objednací kód
čepičky pro samici
1/2"
140
157
167
43
43
43
55
72
82
DCP-555 *
DCP-572 *
DCP-582 *
* Pozor: barevné provedení záslepek pro jednoduché i dvojité provedení čepiček musí být zvláš (samostatně) objednáno.
Barevné provedení záslepek
barva
objednací kód
červená
žlutá
černá
zelená
modrá
9809-018-R
9809-018-J
9809-018-N
9809-018-V
9809-018-B
Poznámka: Ochranné čepičky ze série 9400 jsou použitelné i pro sérii 2000 pro velikost 1/2".
Náhradní díl – těsnění
velikost
palec
O-kroužek – objednací
kód NBR (nitril)
opěrný kroužek – objednací
kód PTFE
1/2"
JT020117N0552
4128F002C
37
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série 4000
Katalog 3800-DS/CZ
ISO
7241-1-A,
(jen 1/2")
ocel
1/4", 3/8",
1/2", 3/4",
1
20 MPa
-40 °C
+110 °C
NBR
(nitril)
ručně
kuličkový
nebo
kuželový
ventil
není
bezpečné
zajištění
kuličkami
BSPP,
NPTF
Základní charakteristiky

Velikost 1/2" odpovídá normám ISO 7241-1 Série A
 Tradičně, na trhu daleko nejrozšířenější rychlospojka
Oblasti použití
Hodí se ke každému zařízení v lesnictví a zemědělství:
traktory, zemědělské stroje, atd.
Stavebnictví
Průmyslová vybavení
Vlastnosti technického řešení
Těsnění tělesa: NBR (nitril).
Chromová ocel 6
– nepovlakovaná.
Zajištění proti
rozpojení
kuličkami.
Jednoduše přesunutelné
pouzdro (objímka). Spojení
a rozpojení rychlospojky
pouze přesunutím pouzdra.
Kuličkový nebo kuželový ventil (viz tabulku na str. 40).
Kuželový ventil je opatřen drážkou pro těsnění. Tímto je
zabráněno vyplavení těsnění při vysokých rychlostech proudění.
38
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série 4000
Katalog 3800-DS/CZ
Technická data
velikost
palec
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
rozsah teplot
max. provozní tlak
MPa
-40 ˚C +110 ˚C
20
20
20
20
20
Tlaková ztráta
Zkouška hydraulickým olejem o viskozitě 43 mm2/s (cSt) při 38 °C
1/4" a 3/8"
0.30
tlaková ztráta (MPa)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
průtok (l /min)
1/4"
3/8"
1/2" a 3/4"
1"
1.6
0.6
0.5
1.2
tlaková ztráta (MPa)
tlaková ztráta (MPa)
1.4
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
25
50
75
100
125
0.3
0.2
0.1
0
150
průtok (l /min)
1/2"
0.4
50
100
150
200
250
300
průtok (l /min)
1"
3/4 "
39
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série 4000
Katalog 3800-DS/CZ
Rozměry a objednací znaky
velikost
palec
vnitřní
závit A
d1
mm
hex 1
LF
mm
hex 2
LM
mm
LT spojeno
mm
ø
mm
ventil
3/4"
15/16"
1.1/4"
1.5/16"
1.5/8"
35.3
38.1
54.4
46.0
70.9
73.4
79.0
100.8
120.1
135.3
14.2
19.0
20.5
26.8
31.3
4050-2P
4050-3P
4050-5
4150-5
4050-6P
110
230
320
455
860
4010-2P
4010-3P
8010-5
4110-5
4010-6P
19 mm 38.0
24 mm 42.5
76.0
85.0
14.2
19.0
4050-27-B
4050-28-B
125
230
4010-27-B
4010-28-B
kuličkový kuželový
objednací kód
samice
váha
g/ ks
objed. kód
samec
váha
g/ ks
NPTF vnitřní závit
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1/4-18
3/8-18
1/2-14
1/4-14
1-11½
27.0
7/8"
55.4
33.8 15/16" 58.7
38.6 1.1/8" 68.3
48.3 1.3/8" 88.9
52.8 1.5/8" 97.5
35
75
115
130
280
BSPP vnitřní závit
1/4"
3/8"
1/4
3/8
27.0 19 mm 55.5
34.0 24 mm 63.0
35
75
Ochranné čepičky a zátky
guma
velikost
palec
umělá hmota
objednací kód
ochr. zátky samice
objednací kód
ochr. čepičky samce
5205-2M
5205-3M
5205-4M
5205-5M
5205-6M
5209-2M
5209-3M
5209-4M
5209-5M
5209-6M
5015-4P *
5019-4P *
5005-4
5009-4
ocel
guma
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
umělá hmota
1/2"
ocel
1/2"
*Barva – při vypsání objednávky připsat velké písmeno za objednací
kód, které odpovídá požadované barvě.
B = modrá
O = oranžová
G = zelená
Y = žlutá
R = červená
Příklad: žlutá ochranná čepička = 5019-4PY
40
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série QHPA
Katalog 3800-DS/CZ
max
vyměnitelný
se stejnými typy
ocel
3/8",1/2",
3/4" a 1"
45 MPa
-25 °C
+110 °C
NBR
(nitril)
šroubové
spojení
kuželový
ventil
ano, až do
5 MPa
šroubové
BSPP,
mertické
Základní charakteristiky

Vysokotlaká rychlospojka pro tlaky až 45 MPa
 Vyměnitelná s podobnými výrobky
 Rychlospojky pod tlakem možno spojovat až do hodnoty 5 bar
Oblasti použití
Zemědělská technika a mobilní zařízení
Vrtací kladiva
Vybavení pro lesní techniku
Stroje pro úpravu sněhu
Exkavátory (zemní stroje)
Vlastnosti technického řešení
Třídílný sedlový ventil s vylisovaným
seříznutým těsněním, aby se zabránilo vyplavení
těsnění při vysokých rychlostech proudění.
Černé nitrilové těsnění: Vizuální kontrola pro správné
spojení zabraňuje neúmyslnému, nebezpečnému
rozpojení a vniknutí vnějšího znečištění do systému.
Objímka je namontována na
vstupním – samčím dílu, aby
chránila oblast těsnění.
Chromová ocel 6
– nepovlakovaná.
Uzamčení: Pomocí závitu.
Samosvorný závit zabraňuje objímce,
aby se uvolnila vlivem vibrací.
Těsnění: NBR (nitril) s opěrným
kroužkem z PTFE, aby bylo
stabilní i při proudových rázech.
41
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série QHPA
Katalog 3800-DS/CZ
Technická data
velikost
palec
2
3
6
8
rozsah teplot
max. provozní tlak
MPa
-25 ˚C
+110 ˚C
45.0
40.0
31.5
20.0
3/8"
1/2"
3/4"
1"
Pozor!
Maximální provozní tlaky pro rychlospojky s metrickými adaptéry (koncovkami) lehkých řad (DIN 2353) jsou 31,5 MPa do velikosti 18L a 16,0
MPa pro velikost 18L
Tlaková ztráta
Zkouška hydraulickým olejem o viskozitě 28 mm2/s (cSt) při 40 °C
3/8"
1/2"
0.45
0.6
0.5
0.35
Pressure
drop (MPa)
(MPa)
tlaková
ztráta
tlaková
ztráta
Pressure
drop(MPa)
(MPa)
0.40
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
0
20
30
40
50
0.4
0.3
0.2
0.1
0
60
0
25
Flow in (l /min)
(l/min)
průtok
50
0.5
0.5
Pressure
drop(MPa)
(MPa)
tlaková
ztráta
tlaková
ztráta
Pressure
drop(MPa)
(MPa)
0.6
0.4
0.3
0.2
0.1
0
100
200
100
125
400
500
1"
3/4"
0.6
0
75
průtok
Flow in (l /min)
(l/min)
300
400
0.4
0.3
0.2
0.1
0
500
0
100
200
300
Flow
in (l /min)
(l/min)
průtok
Flow
in (l /min)
(l/min)
průtok
42
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série QHPA
Katalog 3800-DS/CZ
Rozměry a objednací znaky
24° kužel – DIN 2353
velikost
palec
řady
trubka
O/D d2
závit A
palec
d1
mm
hex1
mm
hex2
mm
LF
mm
LM
mm
LT spojeno
mm
L4
mm
objednací kód
samice
váha
g/ ks
objednací kód
samec
váha
g/ ks
vnější metrický závit
2
3/8"
L *
L *
S **
S **
8
10
10
12
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M20×1.5
34.0
34.0
34.0
34.0
22.0
22.0
22.0
22.0
30.0
30.0
30.0
30.0
62.0
63.0
64.0
64.0
59.0
60.0
61.0
61.0
94.0
96.0
98.0
98.0
10.0
11.0
12.0
12.0
QHPA53-D6X2-B
QHPA53-D6X3-B
QHPA53-D7X3-B
QHPA53-D7X4-B
147
148
154
156
QHPA13-D6X2-B
QHPA13-D6X3-B
QHPA13-D7X3-B
QHPA13-D7X4-B
153
154
160
162
3
1/2"
L *
L *
S **
S **
12
15
14
16
M18×1.5
M22×1.5
M22×1.5
M24×1.5
42.0
42.0
42.0
42.0
30.0
30.0
30.0
30.0
36.0
36.0
36.0
36.0
65.0
66.0
68.0
68.0
62.0
63.0
65.0
65.0
99.0
101.0
105.0
105.0
11.0
12.0
14.0
14.0
QHPA54-D6X4-B
QHPA54-D6X5-B
QHPA54-D7X5-B
QHPA54-D7X6-B
285
290
277
298
QHPA14-D6X4-B
QHPA14-D6X5-B
QHPA14-D7X5-B
QHPA14-D7X6-B
242
247
254
255
6
3/4"
L *
L *
S **
S **
18
22
20
25
M26×1.5
M30×2
M30×2
M36×2
55.0
55.0
55.0
55.0
41.0
41.0
41.0
41.0
50.0
50.0
50.0
50.0
93.0
95.0
97.0
99.0
80.0
82.0
84.0
86.0
138.0
142.0
146.0
150.0
12.0
14.0
16.0
18.0
QHPA56-D6X6-B
QHPA56-D6X7-B
QHPA56-D7X7-B
QHPA56-D7X8-B
729
736
747
765
QHPA16-D6X6-B
QHPA16-D6X7-B
QHPA16-D7X7-B
QHPA16-D7X8-B
656
663
674
592
8
1"
S **
30
M42×2
85.0
55.0
80.0
121.7 117.0
184.0
20.0
QHPA58-D7X9-B 1572 QHPA18-D7X9-B
2082
*lehká řada
**těžká řada
24° kužel – DIN 2353 – připojení na přepážku
velikost
palec
řady
trubka
O/D d2
závit A
palec
d1
mm
hex1
mm
hex2
mm
LF
mm
LM
mm
LT spojeno
mm
L4
mm
objednací kód
samice
váha
g/ ks
objednací kód
samec
váha
g/ ks
vnější metrický závit
2
3/8"
L *
L *
S **
S **
8
10
10
12
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M20×1.5
34.0
34.0
34.0
34.0
22.0
22.0
22.0
22.0
30.0
30.0
30.0
30.0
78.0
78.0
79.0
79.0
75.0
75.0
76.0
76.0
126.0
126.0
128.0
128.0
26.0
26.0
27.0
27.0
QHPA53-E6X2-B
QHPA53-E6X3-B
QHPA53-E7X3-B
QHPA53-E7X4-B
167
179
188
198
QHPA13-E6X2-B
QHPA13-E6X3-B
QHPA13-E7X3-B
QHPA13-E7X4-B
173
173
194
204
3
1/2"
L *
L *
S **
12
15
16
M18×1.5
M22×1.5
M24×1.5
42.0
42.0
42.0
30.0
30.0
30.0
36.0
36.0
36.0
80.0
81.0
83.0
77.0
78.0
80.0
129.0
131.0
135.0
26.0
27.0
29.0
QHPA54-E6X4-B
QHPA54-E6X5-B
QHPA54-E7X6-B
313
337
356
QHPA14-E6X4-B
QHPA14-E6X5-B
QHPA14-E7X6-B
270
294
313
6
3/4"
L *
S **
S **
18
20
25
M26×1.5
M30×2
M36×2
55.0
55.0
55.0
41.0
41.0
41.0
50.0
50.0
50.0
115.0 102.0
117.0 104.0
119.0 106.0
182.0
185.0
190.0
34.0
36.0
38.0
QHPA56-E6X6-B
QHPA56-E7X7-B
QHPA56-E7X8-B
822
865
918
QHPA16-E6X6-B
QHPA16-E7X7-B
QHPA16-E7X8-B
749
792
845
8
1"
S **
30
M42×2
85.0
55.0
80.0
141.7 137.0
224.0
40.0
QHPA58-E7X9-B 1757 QHPA18-E7X9-B
2350
*lehká řada
**těžká řada
43
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
Série QHPA
Katalog 3800-DS/CZ
Rozměry a objednací znaky
Vnější BSPP závit – DIN 3852 – typ B
velikost
palec
závit A
palec
d1
mm
hex 1
mm
hex 2
mm
LF
mm
LM
mm
LT spojeno
mm
L4
mm
objednací kód
samec
váha
g/ ks
objednací kód
samice
váha
g/ ks
vnější BSPP závit
2
3/8"
3/8
34.0
22.0
30.0
66.0
62.0
102.0
12.0
QHPA53-F4A3-B
183
QHPA13-F4A3-B
188
3
1/2"
1/2
42.0
30.0
36.0
71.0
68.0
111.0
14.0
QHPA54-F4A4-B
301
QHPA14-F4A4-B
258
LM
mm
LT spojeno
mm
L4
mm
objednací kód
samec
váha
g/ ks
objednací kód
samice
váha
g/ ks
Vnitřní BSPP závit – DIN 3852 – typ Y
velikost
palec
závit A
palec
d1
mm
hex 1
mm
hex 2
mm
LF
mm
vnitřní BSPP závit
2
3/8"
3/8
34.0
22.0
30.0
64.0
61.0
98.0
12.0
QHPA53-G4X3-B
155
QHPA13-G4X3-B
161
3
1/2"
1/2
42.0
30.0
36.0
67.0
64.0
103.0
12.0
QHPA54-G4X4-B
311
QHPA14-G4X4-B
268
6
6
3/4"
3/4"
3/4
1
55.0
55.0
41.0
41.0
50.0
50.0
100.0
100.0
87.0
87.0
152.0
152.0
16.5
18.0
QHPA56-G4X6-B
QHPA56-G4X8-B
838
786
QHPA16-G4X6-B
QHPA16-G4X8-B
765
713
Protiprachové čepičky a zátky
Náhradní díl těsnění
Polyetylén
velikost
palec
objednací kód zátky
pro samce
objednací kód čepičky
pro samici
velikost
palec
objednací kód
3/8"
1/2"
3/4"
1"
QHPA53-DP
QHPA54-DP
QHPA56-DP
QHPA58-DP
QHPA13-DP
QHPA14-DP
QHPA16-DP
QHPA18-DP
3/8"
1/2"
3/4"
1"
QHPA53-KIT *
QHPA54-KIT *
QHPA56-KIT *
QHPA58-KIT *
Standardní čepičky a zátky jsou červené.
*Souprava obsahuje O-kroužek a kroužek těsnění vnějšku z NBR
(nitril) a ještě opěrný kroužek z PTFE.
44
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
MACH 2
Katalog 3800-DS/CZ
ISO
7241-1-A
ocel
1/2"
25 MPa
-30 °C
+110 °C
NBR
(nitril)
ručně
kuželový
ventil
ano
zajištění
vačkou
metrický
Základní charakteristiky

Odpovídá normě ISO 7241-1 série A

Vícenásobná rychlospojka MACH 2 umožňuje ve stejném
čase spojit 2 hydraulická vedení.

Pouze možné volit jen spojení či rozpojení, vylučuje náhodné
rozpojení.

Možnost spojit jedno hydraulické vedení do tlaku 25 MPa.
Oblasti použití
Zemědělství: čelní nakladač, nesená pila na řezání
stromů...
Silniční stroje: nákladní vozidla, komunální úklidová
vozidla, sněhové pluhy…
Průmyslové obory: rychlá výměna nářadí nebo nástrojů.
Vlastnosti technického řešení
Těsnění: NBR (nitril)
Zajištění proti
rozpojení
vačkou.
Ocel.
Kuželový ventil je opatřen drážkou pro vylisované
zkosené těsnění. Tímto je zabráněno vyplavení
těsnění při vysokých rychlostech proudění.
45
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
MACH 2
Katalog 3800-DS/CZ
Technická data
velikost
palec
rozsah teplot
max. provozní tlak
MPa
min. tlak pro roztržení
MPa
1/2"
-30 ˚C +110 ˚C
25
96
Tlaková ztráta
Zkouška hydraulickým olejem o viskozitě 43 mm2/s (cSt) při 38 °C
1/2"
0.7
tlaková ztráta (MPa)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
průtok (l /min)
Funkce
Upevnění: 2 připevňovací otvory průměr 8,5 mm.
Funkce:
Zabudování
Uzavření se zajištěním
Propojení
Při otevření lze jednou rukou sejmout
prachovky a připevnit spodní díl.
Stačí druhou rukou přestavit uzavírací páku do
zajištěné polohy.
Rychlospojky MACH 2 jsou propojeny
a zajištěny.
46
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
MACH 2
Katalog 3800-DS/CZ
Rozměry a objednací znaky
Horní díl:
Popis: Horní díl se dvěma samčími díly rychlospojek, které jsou podle ISO 7241-1-A.
počet
hydraulických vedení
způsob připojení
objednací kód
váha
g/ks
2
DIN2353-15L (M22×1.5)
MACH2-IA-P
1203
Spodní díl:
Popis: Spodní díl s automatickými prachovkami (čepičkami), centrálním zajišováním
a 2 samicemi rychlospojky, které odpovídají normě ISO 7241-1-A.
počet
hydraulických vedení
způsob připojení
objednací kód
váha
g/ks
2
DIN2353-15L (M22×1.5)
MACH2-IA-B
2723
Poznámka: Jiná provedení MACH 2 s rychlospojkami s plochým sedlem jsou také předmětem dodávky. Lze je poptat.
Náhradní díly
díly
těsnění pro díl – samice
díl rychlospojky – samice
díl rychlospojky – samec
objednací kód
JT020117N0552
LV54D6X5MLXC
LV14E6X5MLX
47
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
MACH systém
Katalog 3800-DS/CZ
ISO
7241-1-A
ocel
1/2"
25 MPa
-30 °C
+110 °C
NBR
(nitril)
ručně
kuželový
ventil
ano
kuželem
a zajištění
vačkou
metrický
Základní charakteristiky

Odpovídá normě ISO 7241-1 série A

Vícenásobná rychlospojka Mach systém umožňuje ve
stejném čase spojit 4, 5, 6, 7 hydraulických vedení.

Chybné spojení je vyloučeno.

Systém je kompatibilní s rychlospojkami nalézajícími se
v jiných zařízeních.

V 7-násobném provedení (Mach 7) je standardně namonto váno elektrické propojení. Pro 4-, 5-, 6- násobné provedení
je volitelné.

Možnost spojit dvě hydraulická vedení při tlaku 20 MPa,
pokud ostatní vedení jsou bez tlaku.
Oblasti použití
Zemědělství: čelní nakladač, nesená pila na řezání stromů...
Silniční stroje: nákladní vozidla, komunální úklidová vozidla,
sněhové pluhy…
Průmyslové obory: rychlá výměna nástrojů.
Vlastnosti technického řešení
Ocel.
Těsnění: NBR (nitril)
Individuální zajištění
kuličkami.
Navíc:
Centrální zajištění proti
rozpojení vačkou.
3-dílný kuželový ventil je opatřen
drážkou pro vylisované zkosené těsnění.
Tím je zabráněno vyplavení těsnění při
vysokých rychlostech proudění.
48
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
MACH systém
Katalog 3800-DS/CZ
Technická data
velikost
palec
rozsah teplot
1/2"
-30 ˚C +110 ˚C
tlak pro roztržení (destrukci) MPa
max. provozní
tlak MPa
spojené rychlospojky samice
samce
25
85
130
80
Tlaková ztráta
Zkouška hydraulickým olejem o viskozitě 43 mm2/s (cSt) při 38 °C
1/2"
0.7
tlaková ztráta (MPa)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 110
průtok (l /min)
Funkce
Upevnění: 4 šrouby M8×1.25 mm
Funkce:
Při rozpojení poskytuje
automatická čepička perfektní
ochranu spodního dílu proti
znečištění.
Prachová čepička je zdvižena
a horní díl nasazen na dolní.
Středění probíhá automaticky.
Páku s malou silou stlačíme dolů a poloha je bezpečně zajištěna.
49
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
MACH systém
Katalog 3800-DS/CZ
Rozměry a objednací kódy
Horní díl:
Popis: horní díl vícenásobné rychlospojky sestává ze 4 až 7 dílů samců, jedné prachové krytky, centrálních trnů rovněž i adaptéru s plastickou
ha-dičkou pro odvod oleje. Při 7mi násobném provedení je současně standardně dodáván 6ti násobný propojovací konektor.
počet
hydraulických vedení
4
5
6
7
počet typů připojení podle DIN 2353
15L (M22×1,5)
12L (M18×1,5)
4
5
6
6
0
0
0
1
objednací kód
bez elektropřívodu
objednací kód
s elektropřívodem
MACH4/715LT
MACH5/715LT
MACH6/715LT
–
MACH4/715LTE
MACH5/715LTE
MACH6/715LTE
MACH7T
spodní díl:
Popis: Tento spodní díl obsahuje základní těleso a samočinně se uzavírající víko, 4 až 7 samčích dílů rychlospojky a centrážní kolík. Součástí je
i adaptér s plastikovou hadičkou pro odvod prosáklého oleje. Tato nejběžnější verze se 7mi vedeními je standardně vybavena 6ti dílným
elektrickým samčím konektorem (s kolíky).
počet
hydraulických vedení
4
5
6
7
počet typů připojení podle DIN 2353
15L (M22×1,5)
12L (M18×1,5)
4
5
6
6
0
0
0
1
50
objednací kód
bez elektropřívodu
objednací kód
s elektropřívodem
MACH4/715LB
MACH5/715LB
MACH6/715LB
–
MACH4/715LBE
MACH5/715LBE
MACH6/715LBE
MACH7B
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Mobil
MACH systém
Katalog 3800-DS/CZ
Příslušenství
Set pro zachycení prosáklého oleje:
Popis: tato souprava obsahuje odnímatelnou nádržku pro jímání oleje s držákem pro její uchycení.
objednací kód
MACH A
Náhradní díly
díly
objednací kód
sokl zástrčky
těsnění soklu
kabelová svorka
zástrčka
svěrací kroužek
deska
víčko
adaptér s těsněním
MACH 8900214
MACH 8900227
MACH 8900226
MACH 8900213
MACH 7980035
MACH F08767030
MACH 5400303
JT020117N0552
díly
typ připojení
objednací kód
těleso samičích dílů
těleso samčích dílů
DIN 2353-15L
DIN 2353-15L
3V54D6X5MCH
4V14E6X5MCHA
těleso samičích dílů
těleso samčích dílů
DIN 2353-12L
DIN 2353-12L
3V54D6X4MCH
4V14E6X4MCHA
MACH 8900226
MACH 7980035
MACH F08767030
JT020117N0552
MACH 8900227
MACH 8900214
těleso
samičích dílů
těleso
samčích dílů
MACH 8900213
MACH 5400303
51
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Dodatek
Tabulka slučitelnosti médií
Katalog 3800-DS/CZ
Tabulka slučitelnosti médií
Následující tabulka slučitelnosti médií s materiály těsnění je míněna jako pomoc, aby se mohl zvolit odpovídající materiál těsnění pro
určité použití.
V další najdete přehled materiálů těsnění, které jsou k dispozici včetně odpovídajících objednacích kódů, jakož i rozsah teplot.
kód těsnění
materiál O-kroužku
rozsah teplot
bez označení
W
Y
Z
NBR: nitril
EPDM: etylén propylén
FKM: Viton™
CR: neopren
-40 +110 °C
-50 +150 °C
-25 +200 °C
-50 +150 °C
Pro speciální těsnění se musí připojit za objednací kód i kód typu těsnění. Kód pro materiál NBR není nutný, nebo je tento materiál
dodáván bez kódového označení.
Abyste poznali slučitelnost daného materiálu s ostatními kapalinami, které nejsou v přehledu uvedeny, žádáme, obrate se na nejbližší
zastoupení Parker.
Poznámka: Předložený materiál slouží jen jako vodítko, nelze jej proto považovat za doporučení firmy Parker pro volbu rychlospojek
za specifických podmínek, nebo pro specifické kapaliny. Dále je nutno vzít v úvahu také provozní podmínky, prostředí, teplotu medií,
pracovní tlak, možnost výskytu tlakových špiček, četnost spojení a rozpojení a také související normy při volbě rychlospojek.
Kódy (v tabulce): 1 = stálost
2 = omezená stálost
médium
3M FC -75
Acetamide
Acetic acid (5%)
Acetone
Acetophenone
Acetyl acetone
Acetyl chloride
Acetylene
Air (100 °C)
Air (150 °C)
Air (200 °C)
Aluminium acetate
Aluminium bromide
Aluminium chloride (10%)
Aluminium chloride (100%)
Aluminium uoride
Aluminium nitrate
Aluminium salts
Aluminium sulphate
Alums (NH3, Cr, K)
Ammonia (anhydrous)
Ammonia (cold, gas)
Ammonia (hot, gas)
Ammonium carbonate
Ammonium chloride
Ammonium hydroxide
Ammonium nitrate
Ammonium persulfate solution
Ammonium phosphate (Mono-, Di-, Tri-basic)
Ammonium salts
Ammonium sulphate
Amyl borate
Amyl chloride
Amyl chloronaphtalene
3 = nedoporučuje se
materiál
mosaz
ocel
4
4
3
1
2
2
4
3
1
1
1
4
4
3
3
3
3
4
2
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
3
2
3
3
4
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
3
4
2
4
4 = nevhodný
materiál O-kroužku
n. ocel 316 n. ocel 303
4
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
4
4
3
2
3
2
4
2
4
1
4
4
3
2
1
1
1
3
4
2
4
1
4
4
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4
4
3
2
3
2
4
3
4
1
1
1
3
3
2
1
2
2
4
3
4
1
4
52
NBR (nitril)
1
1
2
3
3
3
3
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
1
3
1
3
1
1
1
1
4
3
EPDM (EP)
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
FKM (Viton™)
2
3
1
3
3
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
3
4
4
4
3
3
1
1
1
CR (neopren)
1
1
1
3
3
3
3
2
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
3
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Dodatek
Appendices
Fluid compatibilityTabulka
chart slučitelnosti médií
Katalog 3800-DS/CZ
médium
Amyl naphthalene
Animal oil (lard oil)
Aroclor 1248
Aroclor 1254
Aroclor 1260
Aromatic fuel -50%
Arsenic acid
Asphalt
ASTM oil, n° 1
ASTM oil, n° 2
ASTM oil, n° 3
ASTM oil, n° 4
ASTM reference fuel A
ASTM reference fuel B
ASTM reference fuel C
Automotive brake uid
Barium chloride
Barium hydroxide
Barium salts
Barium sulphide
Beer
Beet sugar liquors
Benzaldehyde
Benzene
Benzenesulfonic acid (10%)
Benzine
Benzoic acid
Benzyl alcohol
Benzyl chloride
Bleach liquor
Borax
Bordeaux mixture
Boric acid
Brake uid (non-petroleum)
Brine (sodium chloride)
Bromine
Bromine water
Bunker oil
Butadiene (monomer)
Butane
Butane (2.2 & 2.3-dimethyl)
Butanol (butyl alcohol)
Butter (animal fat)
Butyl butyrate
Butyl stearate
Calcine liquors
Calcium acetate
Calcium bisulphite
Calcium carbonate
Calcium chloride
Calcium hydroxide
Calcium hypochlorite
Calcium salts
Calcium sulphide
Caliche liquors
Cane sugar liquors
Carbon bisulphide
Carbon dioxide
Carbon disulde
Carbon monoxide
Carbon tetrachloride
materiál
mosaz
ocel
4
2
2
2
2
4
3
3
1
1
1
1
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
4
3
4
3
2
3
4
4
4
3
3
4
2
2
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
1
2
1
2
4
2
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
2
2
2
4
3
2
4
2
3
3
3
2
3
4
3
3
3
4
2
4
3
2
3
4
4
4
2
1
4
1
3
4
4
4
4
3
2
3
3
3
4
3
4
2
4
2
2
1
3
materiál O-kroužku
n. ocel 316 n. ocel 303
4
2
3
3
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
4
3
1
1
2
3
3
4
3
1
2
4
3
4
2
4
1
4
4
4
1
1
4
1
1
4
4
4
4
2
3
2
2
2
4
2
4
1
4
1
2
1
1
4
2
3
3
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
4
3
1
1
3
3
3
4
3
2
3
4
3
4
3
4
1
4
4
4
2
1
4
1
2
4
4
4
4
3
2
3
3
3
4
2
4
1
4
1
2
1
3
53
NBR (nitril)
3
1
3
3
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
3
3
3
3
2
2
1
3
1
3
3
1
3
1
1
1
1
3
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
3
1
2
EPDM (EP)
3
2
2
2
4
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
2
3
1
1
1
1
1
1
3
2
3
3
3
3
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
3
FKM (Viton™)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CR (neopren)
3
2
3
3
1
3
1
2
1
2
3
3
2
3
3
2
1
1
1
1
1
2
3
3
2
2
3
2
3
2
3
2
1
2
1
3
3
3
3
1
2
1
2
3
3
4
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
3
2
3
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Dodatek
Tabulka slučitelnosti médií
Katalog 3800-DS/CZ
médium
Carbon acid
Castor oil
Celluguard
Cellulube (now fyrquel)
China wood oil (Tung oil)
Chlorinated salt brine
Chlorinated solvents
Chlorobenzene
Chlorobutadiene
Chloroform
Chlorophenol
Coconut oil
Copper chloride
Copper salts
Copper sulphate
Corn oil
Cottonseed oil
Creosols
Creosote
Cresylic acid
Crude oil
Cutting oil
Decane
Denatured alcohol
Detergent (water solution)
Diesel fuel
Diethylene glycol
Dimethyl formamide
Dow chemical HD50-4
Dow corning 200, 510, 550
Dowtherm A, E
Ethanol
Ethyl chloride
Ethyl hexanol
Ethylene dichloride
Ethylene glycol
Fatty acids
Freon 11
Freon 12
Freon 22
Fuel oil
Gallic acid
Gas, liquid, propane (LPG)
Gas, natural
Gasoline / petrol
Gelatine
Glucose
Glycerine (glycerol)
Glycols
Green sulphate liquor
Gulf – FR uid emulsion
Gulf – FR uid G
Gulf – FR uid P
Helium
Heptane
Hydraulic oil (petroleum base)
Hydraulic oil (water base)
Hydrazine
Hydrogen gas
Hydrolube
Iso octane
materiál
mosaz
ocel
3
1
4
4
2
4
4
3
4
3
4
4
4
4
3
2
3
3
3
4
3
4
4
4
3
1
3
4
4
4
3
1
2
4
3
2
3
1
1
1
3
3
1
2
1
3
1
2
3
3
4
4
4
1
1
1
4
4
2
4
1
3
1
4
4
2
4
4
3
4
2
4
4
4
4
3
1
2
2
3
2
2
1
4
4
3
1
1
4
4
4
1
3
3
4
3
2
3
4
1
3
1
3
3
3
2
3
1
1
2
3
4
4
4
1
1
1
1
3
2
4
1
materiál O-kroužku
n. ocel 316 n. ocel 303
1
1
4
4
1
4
4
2
4
2
4
4
4
4
2
1
1
1
2
1
1
1
4
4
1
1
1
1
4
4
2
3
1
4
1
1
1
4
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
4
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
4
4
1
4
4
3
4
1
4
4
4
4
3
1
2
2
1
2
1
1
4
4
1
1
1
1
4
4
2
3
3
4
2
2
2
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
4
1
1
1
1
1
1
4
1
54
NBR (nitril)
2
1
1
3
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1
3
2
1
1
1
1
1
1
2
4
2
3
3
1
1
3
1
2
2
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
EPDM (EP)
1
2
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
1
1
1
1
3
1
3
1
3
1
3
3
3
3
3
2
3
3
3
1
1
1
1
1
3
1
2
1
3
3
1
1
1
1
3
FKM (Viton™)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
3
1
1
1
CR (neopren)
1
1
1
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
3
3
3
2
3
3
2
3
1
2
3
1
3
2
1
3
1
3
1
3
1
2
3
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1
2
2
1
3
1
2
1
2
2
1
2
2
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Dodatek
Tabulka slučitelnosti médií
Katalog 3800-DS/CZ
médium
Isobutyl alcohol
Isopropyl alcohol
Isopropyl ether
JP3 and JP4
Kerosene
Lard (animal fat)
Linseed oil
Lubricating oil SAE 10, 20, 30, 40,50
Magnesium salts
Magnesium sulphate
Mercury
Methane
Methanol
Methyl bromide
Methyl chloride (wet)
Methyl chloride (dry)
Methyl ether
Methyl ethyl ketone (MEK)
MIL-F81912 (JP-9)
MIL-H-5606
MIL-H-6083
MIL-H-7083
MIL-H-8446 (MLO-8515)
MIL-L-2104 & 2104B
MIL-L-7808
Milk
Mineral oils
MLO-7277 and MLO-7557
Mobile HF
Monomethyl hydrazine
Naphtha (coal or petroleum)
Naphthalene
Naphthenic acid
Neatsfoot oil
Nickel acetate
Nickel chloride
Nickel salts
Nickel sulphate
Nitrogen
Nitrous oxide
Octyl alcohol
Olive oil
Ortho-dichlorobenzene
Oxalic acid
Oxygen (100-200 °C)
Oxygen (cold)
Ozone
Palmitic acid
Para-dichlorobenzene
Parker O-Lube
Peanut oil
Pentane (2-3 methyl & 2-4 dimethyl)
Perchloric acid - 2N
Perchloroethylene
Petrolatum
Petroleum oil (below 120 °C)
Phenol
Phosphoric acid (3 molar)
Phosphoric acid (concentrated)
Phosphorous trichloride
Picric acid (molten)
materiál
mosaz
ocel
4
1
1
1
1
1
3
1
4
3
3
1
1
4
1
2
4
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
2
1
4
2
2
2
4
3
3
4
3
1
2
1
2
2
3
1
1
3
1
2
1
2
2
3
3
1
1
1
3
3
3
3
4
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
3
1
1
3
3
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
4
2
3
4
3
1
2
1
1
2
3
1
1
3
2
1
1
1
2
3
2
1
1
1
3
3
3
3
materiál O-kroužku
n. ocel 316 n. ocel 303
1
2
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
4
1
2
4
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
4
1
2
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
55
NBR (nitril)
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
1
3
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
1
2
2
3
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
2
3
2
3
1
3
1
1
1
3
2
1
1
3
1
3
3
2
EPDM (EP)
1
1
3
3
3
2
3
3
1
1
1
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
2
1
1
1
1
1
4
3
2
3
1
3
1
1
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
1
1
1
2
FKM (Viton™)
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CR (neopren)
1
2
3
3
2
2
3
2
1
1
1
2
1
3
3
3
3
3
3
2
1
2
1
2
3
1
2
3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
1
1
4
2
2
3
2
3
1
3
2
3
1
3
2
2
3
2
2
3
2
3
3
2
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Dodatek
Tabulka slučitelnosti médií
Katalog 3800-DS/CZ
médium
Picric acid (water solution)
Pine oil
Plating solutions (chrome)
Plating solutions (other)
Pneumatic service
Potassium acetate
Potassium chloride
Potassium cyanide
Potassium dichromate
Potassium hydroxide (50%)
Potassium nitrate
Potassium salts
Potassium sulphate
PRL - high temp. hydr. oil
Producer gas
Propane
Propyl acetate
Propyl alcohol
Propylene
Pydraul 10E
Pydraul A-200 (C series)
Pydraul (3 series)
Pyrogard 42, 43, 53, 55 (phosphate ester)
Pyrogard D
Sea water (salt water)
Shell irus 905
Silicone greases
Silver nitrate
Skydrol 500 (type 2)
Skydrol 7000 (type 2)
Soap solutions
Sodium acetate
Sodium bicarbonate
Sodium bisulphate or bisulphite
Sodium borate
Sodium carbonate
Sodium chloride
Sodium cyanide
Sodium hydroxide
Sodium hydroxide (50%)
Sodium metaphosphate
Sodium nitrate
Sodium perborate
Sodium peroxide
Sodium phosphates
Sodium salts
Sodium sulphate
Sodium sulphite & sulphide
Sodium thiosulphate
Soybean oil
Stannous chloride (15 %)
Steam (below 200 °C)
Stoddard solvents
Sucrose solutions
Sulphur
Sulphur liquors
Sulphur (molten)
Sulphur dioxide (dry)
Sulphur trioxide (dry)
Sunsafe
Tannic acid (10%)
materiál
mosaz
ocel
3
2
1
4
1
2
3
3
3
3
2
4
3
4
2
1
3
1
1
3
3
3
4
4
2
4
1
3
3
3
3
1
2
3
3
4
3
3
3
3
2
3
3
3
1
4
3
3
3
2
3
1
2
1
2
1
3
3
2
3
1
3
2
3
1
1
1
3
2
1
2
1
4
2
4
1
3
1
1
1
1
1
1
4
4
3
4
1
3
1
1
3
1
2
3
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
3
4
2
3
3
1
3
3
1
1
1
1
3
1
2
1
3
materiál O-kroužku
n. ocel 316 n. ocel 303
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
4
1
3
2
1
3
1
1
1
1
1
1
3
3
1
3
56
NBR (nitril)
1
1
4
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
3
2
3
3
3
1
1
EPDM (EP)
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
2
1
3
1
3
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
2
3
1
2
3
1
FKM (Viton™)
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
1
1
4
2
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
CR (neopren)
1
3
3
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
3
1
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
1
3
2
2
1
2
3
3
3
2
2
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Dodatek
Tabulka slučitelnosti médií
Katalog 3800-DS/CZ
médium
Tar (bituminous)
Tartaric acid
Terpineol
Tertiary butyl alcohol
Tetrachloroethane
Tetrachloroethylene
Tetraethyl lead
Tetraethyl lead (blend)
Titanium tetrachloride
Toluene
Transformer oil
Transmission uid (type A)
Trichloroethane
Trichloroethylene
Tricresyl phosphate
Turbine oil #15 (MIL-L-7808A)
Turpentine
Varnish
Water
Whiskey
Wine
Wood oil
Xylene
Zinc sulphate
materiál
mosaz
2
2
4
1
4
3
1
1
2
1
1
1
4
3
4
4
3
1
1
1
1
4
1
3
ocel
1
3
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
3
3
3
2
2
3
materiál O-kroužku
n. ocel 316 n. ocel 303
1
3
4
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
4
1
2
4
1
1
3
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
57
NBR (nitril)
2
1
2
2
3
3
2
2
2
3
1
1
3
3
3
2
1
2
1
1
1
1
3
1
EPDM (EP)
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
1
1
1
3
3
1
FKM (Viton™)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
CR (neopren)
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
1
1
2
3
1
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Dodatek
Podmínky bezpečnosti
Katalog 3800-DS/CZ
Problematika bezpečnosti v souvislosti s volbou
a použitím rychlospojek
Pozor: Špatná volba nebo neodborné zacházení s rychlospojkami a jejich příslušenstvím mohou způsobit poškození
věcí a osob, nebo dokonce i ohrožení života lidí. Možné následky špatné volby nebo špatného zacházení s rychlospojkami
a jejich příslušenstvím mohou mezi jiným vést:
•k odlétnutí rychlospojky či jiných prvků vysokou rychlostí
•k vystříknutí hydraulické kapaliny vysokou rychlostí vlivem
vysokého tlaku
•ke srážce s pohybujícími se či ponořujícími se, případně
padajícími předměty vlivem poruchy hydraulického obvodu
•k nebezpečnému vytržení hydraulických hadic
•k explozi či zapálení používané hydraulické kapaliny
•ke kontaktu s transportovanou kapalinou, která za určitých
okolností může být velmi horká, hluboko podchlazená, jedovatá
nebo i jinak nebezpečná
•k vystřelení nebo explozi použitím rozpouštědel nebo jakýchkoli
jiných hořlavých kapalin, které se používají v chemických procesech.
Dříve, než zvolíte a nasadíte rychlospojky Parker, nebo odpovídající příslušenství, měli byste bezpodmínečně přečíst následující
poučení a odpovídajícím způsobem je zavést.
1.0 Problematika bezpečnosti všeobecně
1.1 Všeobecně: Tato kapitola o bezpečnosti obsahuje instrukce pro volbu a používání (zabudování, propojení, rozpojení a údržbu) rychlospojek
a jejich příslušenství (záslepky, krycí čepičky, ofukovací pistole). Tento průvodce slouží k porozumění nároků na bezpečnost vztahujících se na
rychlospojky a hadice a musí být použit ve spojení s ostatními informačními materiály uvedenými firmou Parker, které se týkají jak rychlospojek,
tak i jejich veškerého příslušenství.
1.2 Bezpečnostní a ochranná opatření: Rychlospojky a s nimi spojené hadice mohou z rozličných důvodů a bez jakéhokoliv varování havarovat.
Návrh a uspořádání celého systému musí být provedeno tak, aby případná havárie v žádném případě neohrozila osoby či vedla k věcným škodám
na zařízení.
1.3 Distribuce: Předejte kopii o problematice bezpečnosti všem, kteří mají cokoliv společného s výběrem, nebo provozem rychlospojek
a jejich příslušenství. Nenechte vybírat ani provozovat rychlospojky kýmkoliv, dříve než se seznámí (tj. přečte a porozumí) s obsahem kapitoly
„problematika bezpečnosti všeobecně“ a ostatními publikacemi uveřejněnými firmou Parker, které se vztahují k dané problematice.
1.4 Odpovědnost uživatele: Na základě vysoké variability pracovních podmínek a široké škály možností jejich využití v systémech, nemůže
Parker ani jeho obchodní sí garantovat, že každá rychlospojka a její použití plně vyhovuje specifickým požadavkům a podmínkám konečného
uživatele. Tato bezpečnostní příručka neanalyzuje veškeré technické detaily, které je nutné zohlednit při zpracování návrhu použití. Uživatel je
na základě vlastní analýzy zodpovědný za:
•konečné rozhodnutí o použití určité rychlospojky
•splnění požadavků konečného uživatele, stejně tak i za bezpečnost osob a za zajištění proti možným věcným škodám na zařízení
•zajištění varovných nápisů na zařízení ve vztahu k bezpečnosti osob a zařízení, vztahujících se na použití rychlospojek
1.5 další dotazy: máte-li dotazy, nebo potřebujete další informace, obrate se na náš zákaznický servis. Odpovídají spojení najdete v příslušných
katalozích nebo informacích o našich výrobcích.
2.0 Instrukce pro použití rychlospojek
2.1 Tlak: Pro volbu jakékoliv rychlospojky platí, že provozní tlak této rychlospojky musí být vyšší nebo roven pracovnímu tlaku systému.
Tlakové špičky v systému, které leží nad hodnotou provozního tlaku zkracují vždy výrazně jejich životnost. Nezaměňujte nikdy destrukční tlak
rychlospojky nebo ostatní údaje o tlaku s provozním tlakem. Destrukční tlak nesmí být nikdy použit jako pracovní tlak.
2.2 Snášenlivost s kapalinou: Volba rychlospojky musí být taková, aby byla zajištěna snášenlivost mezi těsněními rychlospojky a pracovní
kapalinou. Bližší informace o vzájemné snášenlivosti naleznete v tabulkách snášenlivosti ve vašem katalogu rychlospojek Parker.
2.3 Teplota: Ujistěte se, že teplota kapalného media stejně tak jako teplota okolí nepřekročí nikdy dovolené meze za klidu, nebo běhu zařízení.
Použijte vždy ochranu rukou, kdykoliv spojujete nebo rozpojujete rychlospojky, které jsou ohřáté či podchlazené od proudícího pracovního media,
nebo vlivem teploty okolí.
2.4 Velikost: Přenášený výkon rychlospojkami je pro nestlačitelná media závislý na pracovním tlaku a velikosti průtoku. Velikost rychlospojek
a souvisejících komponentů musí být tak velká, aby udržela tlakové ztráty (vlivem průtoku) na všech prvcích na nejnižší (přijatelné) úrovni
a zabránila tak poškození vlivem ohřátí nebo změnou viskozity.
2.5 Spojení nebo rozpojení rychlospojky pod tlakem: Je-li požadováno spojení či rozpojení rychlospojky pod tlakem, použije se pouze
provedení rychlospojky, která je pro tento účel konstruována. Maximální tlak pro tyto manipulace při tom musí být nižší než je maximální provozní
tlak.
2.6 Okolí: Podmínky okolí, které vedou k předčasnému opotřebení nebo výpadkům funkce jsou např. ultrafialové záření, ozon, plísně, voda,
slaná voda, různé chemikálie nebo znečištěný vzduch. Je nutno také věnovat pozornost tomu, že kterákoliv rychlospojka může být za zmíněných
podmínek skladována nebo provozována.
58
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Dodatek
Podmínky bezpečnosti
Katalog 3800-DS/CZ
2.7 Bezpečné zajištění: Rychlospojky se zajištěním kuličkami se mohou neočekávaně otevřít, když je vlivem překážky vytržena, nebo se
přesune posuvná objímka tak daleko, že dojde k uvolnění rychlospojky. Přesuvné objímky, které jsou vybaveny pro lepší ovládání za nepříznivých
podmínek (zaolejované, klouzavé ruce) dodatečnou přírubou a obsahují prostředky proti opotřebení (dvojčinnou přesuvnou objímku), neměly by
být proto používány za výše uvedených podmínek. Pro případy použití rychlospojek za těchto podmínek by se měly používat typy šroubovací
nebo s posuvnými objímkami (pouzdry) s bezpečnostní pojistkou (zajištěním).
2.8 Mechanické zátěže: Z vnějšku působící zatěžovací síly jako např. tahové, příčné síly a vibrace mohou výrazně předčasně snížit životnost
rychlospojky a vést k poruchám. Netypická použití vyžadují proto neodkladné provedení odpovídajících zkoušek.
2.9 Specifikace a standardy: Při volbě rychlospojek musí být dodrženy státní a průmyslové standardy a specifikace firmy Parker.
2.10 Vakuum (podtlak): Ne všechny typy rychlospojek je možno provozovat při podtlaku. Rychlospojky pro použití ve vakuu musí být voleny tak,
aby vyhovovaly speciálním provozním podmínkám a tlakům.
2.11 Ohnivzdorné kapaliny: Některé ohnivzdorné hydraulické kapaliny vyžadují použití jiných druhů materiálů těsnění, než jsou standardně
používané NBR (nitrilové) pryže.
2.12 Sálavé teplo: Rychlospojky se mohou vlivem sálavého tepla (např. od roztaveného kovu) ohřát na takovou úroveň, že dojde ke zničení
těsnění nebo rozpálení těles rychlospojek. Stejné zdroje tepla mohou potom vést až ke vznícení hydraulických kapalin.
2.13 Svařování a pájení: Ohřátí pozinkovaných dílců (těles rychlospojek) nad 232 °C vlivem použití svařování či pájení může vést k vzniku
nebezpečného plynu, který mezi jiným může vést k poškození těsnění rychlospojky.
3.0 Instrukce pro správnou instalaci
3.1 Kontrolní prohlídka před instalací: Před zabudováním rychlospojky by měl být především vizuálně kontrolán její celkový stav, zda značení
a provedení souhlasí se zadáním a zda souhlasí materiál rychlospojky a materiál těsnění rychlospojky. Před závěrečnou montáží by měla být
odzkoušena funkce spojením a rozpojením.
3.2 Poloviny rychlospojek jiných výrobců: Kombinují-li se poloviny rychlospojek různých výrobců, je nutné dbát na to, aby nebyl překročen
nižší provozní tlak z obou dílů rychlospojky.
3.3 Připojení rychlospojky: Při připojení rychlospojky by mělo mezi válcovým či kuželovým připojovacím závitem být vloženo těsnění závitu
nebo kapalné těsnění, nebo obojí, které je slučitelné s uvnitř proudící kapalinou nebo plynem. Pro předejití (zamezení) znečištění systému se
doporučuje místo těsnícího pásku raději použít kapalného či těstovitého těsnícího prostředku. Při montáži na dotažení používejte předepsané
sady klíčů. Nikdy nepoužívejte hasáku či hasákových kleští, nebo hrozí poškození těsnění závitu uvnitř rychlospojky a mohou být poškozeny
i další díly rychlospojky. Při velkých utahovacích momentech mohou být závitové běhy ve spojce poničeny nebo dojde k prasknutí závitového
bloku.
3.4 Záslepky a ochranné čepičky: použijte prachové záslepky a čepičky není-li rychlospojka uzavřena, abyste vyloučili znečištění prachem
a jinými látkami a chránili tak kritické povrchy před poškozením.
3.5 Umístění rychlospojky: Umístěte rychlospojku tak, aby byla snadno dosažitelná při spojování a rozpojování a přitom nevystavovala obsluhu
nebezpečí uklouznutí, upadnutí, postříkání či expozici a kontaktu s horkými nebo pohyblivými díly.
3.6 Tlumení hadicí: Použijte krátkou hadici jako tlumící spojku mezi nástrojem a dílem rychlospojky, místo pevného připojení poloviny rychlospojky
na nástroj nebo jinou část zařízení. Tím se sníží potenciální nebezpečí poškození rychlospojky při pádu nástroje a současně zajišuje izolaci
rychlospojky od mechanických vibrací, které by mohly způsobit její nežádoucí rozpojení.
4.0 Instrukce pro údržbu rychlospojek
4.1 Dokonce i při správné volbě a instalaci rychlospojek může být jejich životnost výrazně snížena bez trvalého programu údržby. Intervaly údržby
jsou závislé na provozních podmínkách a rizikových faktorech zařízení. Program údržby musí stanovit a provádět uživatel. Musí přinejmenším
obsahovat následující body.
4.2 Vnější vizuální kontrolu rychlospojky: kterákoliv z následujících příčin vyžaduje okamžité odstavení a výměnu rychlospojky:
•Prasklé, poškozené, nebo korodované části rychlospojky.
•Úniky kapaliny na připojení hadice, ventilu či tělese rychlospojky.
•Prasklé uchycení rychlospojky (speciálně při odtržení pojistky).
4.3 Další vizuální kontroly:
•Únik kapaliny těsněním.
•Znečištění na povrchu rychlospojky nebo ve spojovací zóně obou polovin rychlospojky.
•Uchycení rychlospojky a jejích krytů.
•Stav hladiny kapaliny, charakter kapaliny a odvzdušnění systému.
4.4 Test funkčnosti: Nastavte systém na maximální tlak a přezkoušejte rychlospojku zda spolehlivě pracuje (zkuste vyvolat možné chybné
funkce) a kontrolujte těsnost. Obsluha by měla být při kontrolách i za běžného provozu chráněna.
4.5 Intervaly výměn: Specifické intervaly výměn musí být přizpůsobeny provozním zkušenostem a státním předpisům nebo průmyslovým
směrnicím. Intervaly také závisí na provozní spolehlivosti, přestávkách v provozu a riziku výpadku funkce a dále na všeobecných instrukcích dle
bodu 1.2.
59
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Dodatek
Převodní koeficienty
Katalog 3800-DS/CZ
Rozměry
velikost
modulu
trubka vnější ø
mm
trubka vnější ø
palec
4
5
6
8
10
12
16
20
24
32
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1¼
1½
2
rozměry
palec (") × 25,4 = mm
mm : 25,4 = palec (")
Hmotnost (váha)
hmotnost
Hmotnost v librách × 453,59 = hmotnost v gramech
Hmotnost v gramech: 453,59 = hmotnost v librách
Průtok
l /min
UK Gallon /min
US Gallon /min
1
15
30
45
100
250
500
1000
0.2
3.3
6.6
9.9
22.0
55.0
110.0
220.0
0.26
3.96
7.93
11.89
26.42
66.05
132.11
264.22
bar
MPa
psi
1
6
10
15
20
30
50
100
200
250
500
700
1000
1500
0.1
0.6
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
10.0
20.0
25.0
50.0
70.0
100.0
150.0
14.5
87.0
145.0
217.5
290.0
435.0
725.0
1 450.5
2 900.5
3 625.0
7 252.0
10 152.5
14 503.5
21 755.0
průtok
l /min × 0,219976 = gal /min (UK)
l /min × 0,264218 = gal /min (US)
Tlak
tlak
bar × 14,5038 = PSI
1 MPa = 10 bar
Materiály
uvedené
v katalogu
číselně
AISI 302
AISI 303
AISI 316
AISI 316 L
AISI 316 L
1.4301
1.4305
1.4401
1.4404
1.4435
NF.EN 10088-3
symbolicky
X5 Cr Ni 18-10
X8 Cr Ni S 18-9
X5 Cr Ni Mo 17-12-2
X2 Cr Ni Mo 17-12-2
X2 Cr Ni Mo 18-14-3
60
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Dodatek
Převodní koeficienty
Katalog 3800-DS/CZ
Teplota
°F
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
+5
+10
+15
+20
+25
+30
+32
+35
+40
+45
+50
+55
+60
+65
+70
+75
+80
+85
+90
+95
+100
£
°C
-40.0
-37.2
-34.4
-31.7
-28.9
-26.1
-23.3
-20.6
-17.8
-15.0
-12.2
-9.4
-6.7
-3.9
-1.1
0.0
+1.7
+4.4
+7.2
+10.0
+12.8
+15.6
+18.3
+21.1
+23.9
+26.7
+29.4
+32.2
+35.0
+37.8
°F
°C
£
+105
+110
+115
+120
+125
+130
+135
+140
+145
+150
+155
+160
+165
+170
+175
+180
+185
+190
+195
+200
+205
+210
+215
+220
+225
+230
+235
+240
+245
+250
+40.6
+43.3
+46.1
+48.9
+51.7
+54.4
+57.2
+60.0
+62.8
+65.6
+68.3
+71.1
+73.9
+76.7
+79.4
+82.2
+85.0
+87.8
+90.6
+93.3
+96.1
+98.9
+101.7
+104.4
+107.2
+110.0
+112.8
+115.6
+118.3
+121.1
°C
°F
°C
-40
-31
-22
-13
-4
0
+5
+14
+23
+32
+41
+50
+59
+68
+77
+86
+95
+104
+113
+122
+131
+140
+149
+158
+167
+176
+185
+194
+203
+212
+105
+110
+115
+120
+125
+130
+135
+140
+145
+150
+155
+160
+165
+170
+175
+180
+185
+190
+195
+200
+205
+210
+215
+220
+225
+230
+235
+240
+245
+250
£
-40.0
-35.0
-30.0
-25.0
-20.0
-17.8
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
+5.0
+10.0
+15.0
+20.0
+25.0
+30.0
+35.0
+40.0
+45.0
+50.0
+55.0
+60.0
+65.0
+70.0
+75.0
+80.0
+85.0
+90.0
+95.0
+100.0
£
°F
+221
+230
+239
+248
+257
+266
+275
+284
+293
+302
+311
+320
+329
+338
+347
+356
+365
+374
+383
+392
+401
+410
+419
+428
+437
+446
+455
+464
+473
+482
teplota
(°C × 1,8) + 32 = °F
(°F – 32) : 1,8 = °C
Utahovací momenty
BSPP závit (ISO 1179-1 / DIN 3852-T2)
O-kroužek s opěrným kroužkem
velikost
palec G
G 1/8A
G 1/4A
G 3/8A
G 1/2A
G 3/4A
G 1A
G 1 1/4A
G 1 1/2A
G 1/4A
G 3/8A
G 1/2A
G 3/4A
G 1A
G 1 1/4A
G 1 1/2A
řada
trubka ø
mm
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
6
8
10
12
15
18
22
28
35
42
6
8
10
12
14
16
20
25
30
38
utahovací moment
Nm +10 % -0
18
35
35
70
90
90
180
310
450
540
55
55
80
80
115
115
180
310
450
540
Poznámka: Namažte závit před montáží. Utahovací momenty jsou platné pro rychlospojky, jejichž komponenty jsou ocelové.
61
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Dodatek
Převodní koeficienty
Katalog 3800-DS/CZ
Metrické závity (ISO 6149 / DIN 3852 – T3)
řada
závit
mm
utahovací moment
Nm +10 % -0
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
M8 × 1
M10 × 1
M12 × 1.5
M14 × 1.5
M16 × 1.5
M18 × 1.5
M22 × 1.5
M27 × 2
M33 × 2
M42 × 2
M48 × 2
M60 × 2
8
15
25
35
40
45
60
100
160
210
260
315
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
M8 × 1
M10 × 1
M12 × 1.5
M14 × 1.5
M16 × 1.5
M18 × 1.5
M22 × 1.5
M27 × 2
M33 × 2
M42 × 2
M48 × 2
M60 × 2
10
20
35
45
55
70
100
170
310
330
420
500
Poznámka: namažte závit před montáží. Utahovací momenty jsou platné pro rychlospojky, jejichž komponenty jsou ocelové.
NPTF závity
závit
palec
TFFT *
1/8-27
1/4-18
3/8-18
1/2-14
3/4-14
1-11½
1¼ -11½
1½ -11½
2-11½
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
1.5-2.5
1.5-2.5
1.5-2.5
1.5-2.5
* Počet otáček po utažení prsty: abyste správně namontovali rychlospojky s kuželovým závitem, musíte je nejprve pevně rukou utáhnout
a potom pomocí klíče dotáhnete o jmenovaný počet otáček. Uvedené údaje platí pro rychlospojky z materiálů ocel, nerezová ocel a mosaz.
UNF závity (SAE J 1926/1, ISO 11926)
velikost
modulu
závit
palec
utahovací moment
Nm +10 % -0
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
24
32
5/16-24 UNF - 2B
3/4-24 UNF - 2B
7/16-20 UNF - 2B
1/2-20 UNF - 2B
9/16-18 UNF - 2B
3/4-16 UNF - 2B
7/8-14 UNF - 2B
1 1/16 -12 UN - 2B
1 3/16 -12 UN - 2B
1 5/16 -12 UN - 2B
1 5/8 -12 UN - 2B
1 7/8 -12 UN - 2B
1 1/2 -12 UN - 2B
10
19
25
30
37
65
122
150
197
217
305
340
440
62
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Dodatek
Obsah
Katalog 3800-DS/CZ
objednací kód
strana
objednací kód
strana
objednací kód
strana
objednací kód
strana
objednací kód
strana
3005-2 ...........................26
4V14D7X6-B .................32
5015-4P.........................40
BH12-61N-BSPP...........10
FEF-372-6FB ................14
3009-2 ...........................26
4V14E6X3-B .................32
5025-3PR ......................34
BH1-60-BSPP ...............10
FEF-501-12FB ..............14
3005-3 ...........................26
3009-3 ...........................26
3010-2 ...........................26
3010-2P.........................26
3010-3 ...........................26
3010-3P.........................26
3050-2 ...........................26
3050-2P.........................26
3050-3 ...........................26
3050-3P.........................26
3V54D6X4MCH.............51
3V54D6X5MCH.............51
4010-27-B .....................40
4010-28-B .....................40
4010-2P.........................40
4010-3P.........................40
4010-6P.........................40
4050-27-B .....................40
4050-28-B .....................40
4050-2P.........................40
4050-3P.........................40
4050-5 ...........................40
4050-6P.........................40
4110-5 ...........................40
4118005 ........................29
4118006 ........................29
4118007 ........................ 11
4128002 ........................ 11
4128F002C ...................37
4138001 ........................29
4148001 ........................ 11
4148002 ........................29
4150-5 ...........................40
4158001 ........................ 11
4O14G0Z4-B .................33
4O14G4X4-B.................33
4O54G0Z4-B .................33
4O54G4X4-B.................33
4V13D6X2-B .................32
4V13D6X3-B .................32
4V13D7X3-B .................32
4V13E6X3-B .................32
4V13F4B3-B..................33
4V13G4X3-B .................33
4V14D6X2-B .................32
4V14D6X3-B .................32
4V14D6X4-B .................32
4V14D6X5-B .................32
4V14D6X6-B .................32
4V14D7X3-B .................32
4V14E6X2-B .................32
4V14E6X4-B .................32
4V14E6X4MCHA...........51
4V14E6X5-B .................32
4V14E6X5MCHA...........51
4V14E6X6-B .................32
4V14E7X3-B .................32
4V14E7X4-B .................32
4V14E7X6-B .................32
4V14F4B3-B..................33
4V14F4B4-B..................33
4V14G4X3-B .................33
4V14G4X4-B .................33
4V14G4X6-B .................33
4V14G8X5-B .................33
4V14G8X6-B .................33
4V53D6X2-B .................32
4V53D6X3-B .................32
4V53D7X3-B .................32
4V53E6X3-B .................32
4V53F4B3-B..................33
4V53G4X3-B .................33
4V53-KIT .......................34
4V54D6X2-B .................32
4V54D6X3-B .................32
4V54D6X4-B .................32
4V54D6X5-B .................32
4V54D6X6-B .................32
4V54D7X3-B .................32
4V54D7X6-B .................32
4V54E6X2-B .................32
4V54E6X3-B .................32
4V54E6X4-B .................32
4V54E6X5-B .................32
4V54E6X6-B .................32
4V54E7X3-B .................32
4V54E7X4-B .................32
4V54E7X6-B .................32
4V54F4B3-B..................33
4V54F4B4-B..................33
4V54G4X3-B .................33
4V54G4X4-B .................33
4V54G4X6-B .................33
4V54G8X5-B .................33
4V54G8X6-B .................33
4V54-KIT1 .....................34
4V54-KIT2 .....................34
5005-4 ......................34.40
5009-4 ......................34.40
50-140-4 ........................29
5019-4P.........................40
5025-4P.........................34
5029-3PR ......................34
5029-4P.........................34
5205-2M ........................40
5205-3M ........................40
5205-4M ...................34.40
5205-5M ........................40
5205-6M ........................40
5209-2M ........................40
5209-3M ........................40
5209-4M ...................34.40
5209-5M ........................40
5209-6M ........................40
6603-12-12 ....................29
6603-16-16 ....................29
6603-4-4 ........................29
6603-6-6 ........................29
6603-8-10 ......................29
6605-12-12 ....................29
6605-16-16 ....................29
6605-4-4 ........................29
6605-6-6 ........................29
6605-8-10 ......................29
6657-12PL.....................29
6657-16PL.....................29
6657-4PL.......................29
6657-6PL.......................29
6657-8PL.......................29
6659-12PL.....................29
6659-16PL.....................29
6659-4PL.......................29
6659-6PL.......................29
6659-8PL.......................29
8010-5 ...........................40
9404-E6Z5S2 ................36
9404-F8H6S2 ................36
9404-T5X4S2 ................36
9809-018-B ...................37
9809-018-J ....................37
9809-018-N ...................37
9809-018-R ...................37
9809-018-V ...................37
BH12-60L ......................10
BH12-60L-BSPP ...........10
BH12-60N .....................10
BH12-60N-BSPP...........10
BH12-61L ......................10
BH12-61L-BSPP ...........10
BH12-61N .....................10
63
BH1-60 ..........................10
BH1-61 ..........................10
BH1-61-BSPP ...............10
BH2016-60 ....................10
BH2016-60-BSPP .........10
BH2016-61 ....................10
BH2016-61-BSPP .........10
BH2-60 ..........................10
BH2-60-BSPP ...............10
BH2-61 ..........................10
BH2-61-BSPP ...............10
BH3-60 ..........................10
BH3-60-BSPP ...............10
BH3-61 ..........................10
BH3-61-BSPP ...............10
BH4-60 ..........................10
BH4-60-BSPP ...............10
BH4-61 ..........................10
BH4-61-BSPP ...............10
BH6-60 ..........................10
BH6-60-BSPP ...............10
BH6-61 ..........................10
BH6-61-BSPP ...............10
BH8-60 ..........................10
BH8-60-BSPP ...............10
BH8-61 ..........................10
BH8-61-BSPP ...............10
CFE-1002-P .............14.18
CFE-252-P ...............14.18
CFE-372-P ...............14.18
CFE-502-P ...............14.18
CFE-622-P ...............14.18
CFE-752-P ...............14.18
CL-251-4FB-PLP...........24
CL-252-4FB-PLC ..........24
CM-251-4FB-PLP..........22
CM-252-4FB-PLC .........22
CPC-254 ..................22.24
CPP-253...................22.24
DCP-500 .......................37
DCP-555 .......................37
DCP-572 .......................37
DCP-582 .......................37
DFE-501-P ..........14.18.34
FEF-1001-20FB ............14
FEF-1002-20FB ............14
FEF-251-4FB ................14
FEF-252-4FB ................14
FEF-371-6FB ................14
FEF-371-8FB ................14
FEF-372-8FB ................14
FEF-501-8FB ................14
FEF-502-12FB ..............14
FEF-502-8FB ................14
FEF-621-12FB ..............14
FEF-622-12FB ..............14
FEF-751-16FB ..............14
FEF-752-16FB ..............14
FEM-1001-20FB............17
FEM-1002-20FB............17
FEM-251-4FB................17
FEM-252-4FB................17
FEM-371-16BMCL ........18
FEM-371-16MCL...........17
FEM-371-18BMCL ........18
FEM-371-18MCL...........17
FEM-371-22BMCL ........18
FEM-371-22MCL...........17
FEM-371-6FB................17
FEM-371-8FB................17
FEM-372-16BMCL ........18
FEM-372-16MCL...........17
FEM-372-18BMCL ........18
FEM-372-18MCL...........17
FEM-372-22BMCL ........18
FEM-372-22MCL...........17
FEM-372-6FB................17
FEM-372-8FB................17
FEM-501-12FB..............17
FEM-501-18BMCL ........18
FEM-501-18MCL...........17
FEM-501-22BMCL ........18
FEM-501-22MCL...........17
FEM-501-8FB................17
FEM-502-12FB..............17
FEM-502-18BMCL ........18
FEM-502-18MCL...........17
FEM-502-22BMCL ........18
FEM-502-22MCL...........17
FEM-502-8FB................17
FEM-621-12FB..............17
FEM-622-12FB..............17
FEM-751-16FB..............17
FEM-752-16FB..............17
H12-62L...........................7
H12-62L-BSPP................7
H12-62N ..........................7
H12-62N-BSPP ...............7
H12-63L...........................7
H12-63L-BSPP................7
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Dodatek
Obsah
Katalog 3800-DS/CZ
objednací kód
strana
objednací kód
strana
objednací kód
strana
objednací kód
strana
objednací kód
strana
H12-63N ..........................7
H8-62 ..............................7
MACH6/715LT ...............50
QHPA53-E6X2-B ...........43
SH4-63-BSPP .................8
H12-65 .......................... 11
H8-63 ..............................7
MACH7B .......................50
QHPA53-E7X3-B ...........43
SH6-62-BSPP .................8
H12-63N-BSPP ...............7
H12-66 .......................... 11
H1-62 ..............................7
H1-62-BSPP....................7
H1-63 ..............................7
H1-63-BSPP....................7
H1-65 ............................ 11
H1-65M ......................... 11
H1-66 ............................ 11
H1-66M ......................... 11
H2016-62 ........................7
H2016-62-BSPP..............7
H2016-63 ........................7
H2016-63-BSPP..............7
H2020-62 ........................7
H2020-63 ........................7
H2-62 ..............................7
H2-62-BSPP....................7
H2-63 ..............................7
H2-63-BSPP....................7
H2-65 ............................ 11
H2-65M ......................... 11
H2-66 ............................ 11
H2-66M ......................... 11
H3-62 ..............................7
H3-62-BSPP....................7
H3-63 ..............................7
H3-63-BSPP....................7
H3-65 ............................ 11
H3-65M ......................... 11
H3-66 ............................ 11
H3-66M ......................... 11
H4-62 ..............................7
H4-62-BSPP....................7
H4-63 ..............................7
H4-63-BSPP....................7
H4-65 ............................ 11
H4-65M ......................... 11
H4-66 ............................ 11
H4-66M ......................... 11
H6-62 ..............................7
H6-62-BSPP....................7
H6-63 ..............................7
H6-63-BSPP....................7
H6-65 ............................ 11
H6-65M ......................... 11
H6-66 ............................ 11
H6-66M ......................... 11
H67A-28 ........................ 11
H67C-28 ........................ 11
H8-62-BSPP....................7
H8-63-BSPP....................7
H8-65 ............................ 11
H8-65M ......................... 11
H8-66 ............................ 11
H8-66M ......................... 11
JT01U28-18.72QE ........26
JT020013N0674............ 11
JT020013V0747 ............ 11
JT020015N0674............ 11
JT020015V0747 ............ 11
JT020112N0674 ............29
JT020114N0552 ............26
JT020115N0674 ............29
JT020116N0674 ............ 11
JT020116V0747 ............ 11
JT020117N0552 ..37.47.51
JT020123N0674............29
JT020126N0674............29
JT020211N0674 ............29
JT020213N0674............ 11
JT020213V0747 ............ 11
JT020218N0674............ 11
JT020218V0747 ............ 11
JT020222N0674............ 11
JT020222V0747 ............ 11
JT020224N0674............ 11
JT020333N0674............ 11
LV14E6X5MLX ..............47
LV54D6X5MLXC ...........47
MACH 5400303.............51
MACH 7980035.............51
MACH 8900213.............51
MACH 8900214.............51
MACH 8900226.............51
MACH 8900227.............51
MACH A.........................51
MACH F08767030 ........51
MACH2-IA-B .................47
MACH2-IA-P .................47
MACH4/715LB ..............50
MACH4/715LBE ............50
MACH4/715LT ...............50
MACH4/715LTE ............50
MACH5/715LB ..............50
MACH5/715LBE ............50
MACH5/715LT ...............50
MACH5/715LTE ............50
MACH6/715LB ..............50
MACH6/715LBE ............50
MACH6/715LTE ............50
MACH7T .......................50
NSI-251-16MCL ............20
NSI-251-C16MCL..........20
NSI-252-4MBE ..............20
PFE-1001-P .............14.18
PFE-251-P ...............14.18
PFE-371-P ...............14.18
PFE-501-P ...............14.18
PFE-621-P ...............14.18
PFE-751-P ...............14.18
QHPA13-D6X2-B ..........43
QHPA13-D6X3-B ..........43
QHPA13-D7X3-B ..........43
QHPA13-D7X4-B ..........43
QHPA13-DC ..................44
QHPA13-E6X2-B ...........43
QHPA13-E6X3-B ...........43
QHPA13-E7X3-B ...........43
QHPA13-E7X4-B ...........43
QHPA13-F4A3-B ...........44
QHPA13-G4X3-B ..........44
QHPA14-D6X4-B ..........43
QHPA14-D6X5-B ..........43
QHPA14-D7X5-B ..........43
QHPA14-D7X6-B ..........43
QHPA14-DC ..................44
QHPA14-E6X4-B ...........43
QHPA14-E6X5-B ...........43
QHPA14-E7X6-B ...........43
QHPA14-F4A4-B ...........44
QHPA14-G4X4-B ..........44
QHPA16-D6X6-B ..........43
QHPA16-D6X7-B ..........43
QHPA16-D7X7-B ..........43
QHPA16-D7X8-B ..........43
QHPA16-DC ..................44
QHPA16-E6X6-B ...........43
QHPA16-E7X7-B ...........43
QHPA16-E7X8-B ...........43
QHPA16-G4X6-B ..........44
QHPA16-G4X8-B ..........44
QHPA18-D7X9-B ..........43
QHPA18-DC ..................44
QHPA18-E7X9-B ...........43
QHPA53-D6X2-B ..........43
QHPA53-D6X3-B ..........43
QHPA53-D7X3-B ..........43
QHPA53-D7X4-B ..........43
QHPA53-DP ..................44
64
QHPA53-E6X3-B ...........43
QHPA53-E7X4-B ...........43
QHPA53-F4A3-B ...........44
QHPA53-G4X3-B ..........44
QHPA53-KIT..................44
QHPA54-D6X4-B ..........43
QHPA54-D6X5-B ..........43
QHPA54-D7X5-B ..........43
QHPA54-D7X6-B ..........43
QHPA54-DP ..................44
QHPA54-E6X4-B ...........43
QHPA54-E6X5-B ...........43
QHPA54-E7X6-B ...........43
QHPA54-F4A4-B ...........44
QHPA54-G4X4-B ..........44
QHPA54-KIT..................44
QHPA56-D6X6-B ..........43
QHPA56-D6X7-B ..........43
QHPA56-D7X7-B ..........43
QHPA56-D7X8-B ..........43
QHPA56-DP ..................44
QHPA56-E6X6-B ...........43
QHPA56-E7X7-B ...........43
QHPA56-E7X8-B ...........43
QHPA56-G4X6-B ..........44
QHPA56-G4X8-B ..........44
QHPA56-KIT..................44
QHPA58-D7X9-B ..........43
QHPA58-DP ..................44
QHPA58-E7X9-B ...........43
QHPA58-KIT..................44
SH12-62N .......................8
SH6-62 ............................8
SH6-63 ............................8
SH6-63-BSPP .................8
SH8-62 ............................8
SH8-62-BSPP .................8
SH8-63 ............................8
SH8-63-BSPP .................8
SSH1-62Y .......................9
SSH1-62Y-BSPP .............9
SSH1-63Y .......................9
SSH1-63Y-BSPP .............9
SSH2-62Y .......................9
SSH2-62Y-BSPP .............9
SSH2-63Y .......................9
SSH2-63Y-BSPP .............9
SSH3-62Y .......................9
SSH3-62Y-BSPP .............9
SSH3-63Y .......................9
SSH3-63Y-BSPP .............9
SSH4-62Y .......................9
SSH4-62Y-BSPP .............9
SSH4-63Y .......................9
SSH4-63Y-BSPP .............9
SSH6-62Y .......................9
SSH6-62Y-BSPP .............9
SSH6-63Y .......................9
SSH6-63Y-BSPP .............9
SSH8-62Y .......................9
SSH8-62Y-BSPP .............9
SSH8-63Y .......................9
SSH8-63Y-BSPP .............9
SH12-62N-BSPP.............8
SH12-63N .......................8
SH12-63N-BSPP.............8
SH1-62 ............................8
SH1-62-BSPP .................8
SH1-63 ............................8
SH1-63-BSPP .................8
SH2-62 ............................8
SH2-62-BSPP .................8
SH2-63 ............................8
SH2-63-BSPP .................8
SH3-62 ............................8
SH3-62-BSPP .................8
SH3-63 ............................8
SH3-63-BSPP .................8
SH4-62 ............................8
SH4-62-BSPP .................8
SH4-63 ............................8
Parker Hannifin
Fluid Connectors Group
Parker Hannifin Corporation
Pro vaši bezpečnost!
Spojky jsou někdy vystaveny extrémnímu zatížení např. kmitání a tlakovým
špičkám. Pouze použití prvků Parker a dodržování Parker montážních předpisů vám zaručuje bezpečnost produktů a dodržení platných norem.
Nedbání tohoto předpisu může omezovat funkční spolehlivost výrobku, způsobit poranění nebo poškození a vést ke ztrátě našich záruk.
V každém případě se vztahují naše záruky jen na výrobky firmy Parker.
Parker Hannifin je vedoucí globální firmou v oblasti řízení
pohybů orientovanou na špičkový servis pro zákazníky.
Firma je zařazena mezi 500 Fortune firem na newyorské
burze (New York Stock Exchange). Naše komponenty
a systémy zahrnují více než 1400 výrobních programů,
které uskutečňují řízení pohybu ve všech odvětvích průmyslu včetně letectví a kosmonautiky. Parker je jediným
světovým výrobcem, který nabízí zákazníkům kompletní sortiment hydraulických, pneumatických a elektromechanických pohonů s úplným příslušenstvím. Firma
má největší distribuční sí s 7500 distributory ve čtyřech
světadílech, obsluhujících více než 400 000 zákazníků
na celém světě.
Vize firmy Parker
je být vedoucím světovým výrobcem komponentů a systémů pro konstruktéry, výrobce i uživatele kvalitních
a trvanlivých strojů a zařízení. Přesněji – konstruujeme,
vyrábíme a prodáváme výrobky pro řízení pohybu, průtoku i tlaku. Docilujeme profitabilního růstu díky špičkovému zákaznickému servisu.
Technické změny vyhrazeny.
Pro vaši bezpečnost věnujte náležitou pozornost odkazu – podmínkám bezpečnosti na stránkách 58-59.
Všechny rozměry v tomto katalogu jsou uvedeny v mm, provozní tlaky jsou
v MPa.
Odchylky jsou vždy uvedeny v tabulkách rozměrů.
V případě potřeby použijte prosím převodní tabulky na straně 60.
Korporace Parker Hannifin a její pobočky si vyhrazují právo na všechny technické změny, změny velikosti a provedení, rozměrů i výkonových parametrů
bez předchozího upozornění.
Dosažitelnost komponentů viz „Ceník 3893“.
© Copyright 2004, Parker Hannifin Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Skupina letectví
a kosmonautika
Vyvíjí, navrhuje a vyrábí
komponenty a systémy
pro letectví, kosmonautiku
a příbuzné high-tech
aplikace
Skupina klimatizačních
a chladírenských prvků
Projektuje, vyrábí a prodává
solenoidové ventily a prvky
a systémy pro chlazení,
air-conditioning včetně
řízení těchto systémů
Skupina Fluid Connector
Projektuje, vyrábí a dodává
veškeré spojovací prvky
– šroubení, hadice,
rychlospojky
a diagnostickou techniku
používané v hydraulice
a pneumatice
Skupina těsnění
Konstruuje, vyrábí a prodává
těsnění elastomerová,
pryžokovová, těsnění
tepelně a elektricky vodivá,
plně uspokojující vysoké
nároky špičkových
zákazníků
Skupina hydrauliky
Konstruuje, vyrábí
a prodává úplné spektrum
hydraulických prvků
a systémů pro finální
výrobce průmyslových
i mobilních strojů a zařízení
Skupina filtrace
Navrhuje, vyrábí a prodává
výrobky zajišující kvalitní
filtraci a purifikaci kapalin
a plynů pro široké spektrum
od průmyslových aplikací až
po potravinářství
a farmacii
Skupina automatizace
Je vedoucím dodavatelem
pneumatických
a elektromechanických
prvků včetně řízení pro
automatizační systémy pro
všechna odvětví průmyslu
Skupina přístrojové
techniky
Konstruuje, vyrábí a distribuuje
vysoce kvalitní komponenty
jako šroubení, ventily atd. pro
speciální tekutinové systémy,
chemické, lékařské, analytické
a ultračisté aplikace včetně
měření a regulace
Váš lokální distributor:
CHVALIS s. r. o.
Velešická 54
CZ - 411 72 Hoštka
Telefon: +420 416 857 711
Fax:
+420 416 814 198
HTTP: www.chvalis.cz
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Zadání diplomové práce

Zadání diplomové práce Stručný popis problematiky: Společnost Parker Hannifin dodává na trh různé typy generátorů dusíku pro průmyslové i laboratorní aplikace. Pro typ membránového generátoru je třeba navrhnout kompaktní...

Více

Stáhnout 2012 Katalog nerez produktů s cenami v CZK

Stáhnout 2012 Katalog nerez produktů s cenami v CZK uje pro technické a stave jejichž výrobk y jsou ur bní společnosti, čeny pro evropský trh. Technická schválení se posk ytují na stavební pr odukty a systémy, které nejsou uvedeny zejmén se odlišují...

Více

BE MINI. - Renocar

BE MINI. - Renocar Ceny a výbava: platnost od 1. července 2013. Ceník obsahuje nezávazné doporučené spotřebitelské ceny.

Více

Katalog Nahr dily

Katalog Nahr dily • Provozování konsignačních skladů. • Pomoc při řešení havarijních situací. • Náhrady zastaralých nevyráběných dílů. • Bezplatná technická pomoc při specifikaci dílů přímo u odstaveného zařízení, n...

Více

ceník půjčovny ke stažení

ceník půjčovny ke stažení 1500 kg 2070 kg 3500 kg 3890 kg 4900 kg 7500kg

Více

brožura - Klub filatelistů Trutnov

brožura - Klub filatelistů Trutnov Později pohostinsky realizoval výpravy převážně pro český operní repertoár jak v Praze, tak ve Státním divadle v Brně, v Olomouci, Plzni a dalších městech. Pohostinsky připravil výpravu Janáčkovy J...

Více