Sicilská tajemství 6 dní

Komentáře

Transkript

Sicilská tajemství 6 dní
SICILSKÁ TAJEMSTVÍ 2014
OBJEVOVÁNÍ SKRYTÝCH POKLADŮ
PALERMO- CATANIA – 6 DNÍ / 5 NOCÍ S POLOPENZÍ
Od 7 . DUBNA do 27. ŘÍJNA – ODJEZDY KAŽDÉ PONDĚLÍ
1 den / Pondělí : PALERMO - ( hotel v Palermu )
Samostatný příjezd do hotelu v Palermu. Setkání s průvodcem, večeře v hotelu, nebo vedlejší
restauraci, přenocování v hotelu.
2 den / Úterý : PALERMO- MONREALE- GIBELLINA- ( hotel v Salemi )- ERICE *
Po snídani v hotelu strávíme celý den v hlavním městě Sicílie, jednom z nejbohatších měst co se
historie a umění týče. Navštívíme Katedrálu, Normandský palác a jeho Palatinovou kapli, překrásnou
fontánu, ozdobenou sochami na náměstí Pretoria. Budeme pokračovat cestou do Monrealu, kde se
nachází obrovská Normandská Katedrála, která je spolu se svým okázalým klášterem prohlášena
osmým divem světa. Následuje volný čas na oběd. V odpoledních hodinách se vypravíme do Salemi a
cestou navštívíme Gibellinu, kde se nachází „ Město duchů „ z Poggioreale, které bylo zničeno
zemětřesením v roce 1968. Ještě dnes zbytky ruin dokazují jaký zde byl život před touto strašlivou
katastrofou. Také navštívíme „ Cretto di Burri“ ( Praskliny v Burri ), jedno z nejrozšířenějších děl
současného umění, jehož obrovské desky lemují úzké uličky města a alejí, tento obrovský pomník
smrti představuje to, co zbylo ze starého města. Večeře a přenocování v hotelu v Salemi. Po večeři je
možné jet na noční výlet do Erice- působivého středověkého města, umístěného v nádherném kraji,
odkud se nabízí ohromující pohled na panorama souostroví Egadi.
3 den / Středa : MARSALA- MOTHIA- SEGESTA- SALEMI ( hotel v Salemi )
Po snídani odjezd do Marsaly, kde navštívíme vinné sklepy a ochutnáme těžké sladké víno, známé po
celém světě. Budeme pokračovat návštěvou malého ostrova Mothia, který se nachází v centru
Marsalské laguny, dnes známý jako „ Stagnone“. Díky své obzvlášť příznivé poloze to bývala jedna z
nejvíce prosperujících Punských kolonií ve Středomoří. Volný čas na oběd a pokračování do Segesty,
kde navštívíme dosud udržovaný Dorský chrám. Návrat do Salemy a prohlídka tohoto krásného
města, prohlášeného prvním městem Itálie v roce 1860: návštěvu zahájíme v Muzeu ( svatého umění,
sjednocení i mafie ) a budeme pokračovat na náměstí Alicia, které bylo prohlášeno šestým
nejkrásnějším náměstím v Evropě: leží zde Normandský hrad,postavený ve 12st., a ještě zbytky
Chrámu Matky, který byl zničen zemětřesením roku 1615 a restaurován roku 1968 portugalským
architektem na překrásný amfiteátr ve volné přírodě. Večeře a přenocování v hotelu v Salemi.
4 den / Čtvrtek : SELINUNTE- AGRIGENTO- MODICA ( hotel v Modice )- RAGUSA IBLA*
Po snídani v hotelu odjezd do Selinunte, kde budeme procházet a obdivovat zbytky starověkého
Řeckého města, které dnes představuje největší archeologické naleziště ve Středozemí, obklopeni
nádhernou krajinou poblíž Afrického moře. Poté se přesuneme do Agrigenta. Volný čas na oběd a
návštěva Údolí chrámů, kde se mezi stovkami mandlovníků tyčí zbytky starověkého Akragasu. Pyndar
toto město nazval nejkrásnějším městem smrtelníků. Uvidíte zde Chrám Hery, Chrám Svornosti i
Heraklův Chrám. Následuje přemístění do Modicy, kde shlédneme Chrám sv. Jiří a ochutnáme
skvělou čokoládu, která je typická pro toto město. Večeře a přenocování v hotelu v Modice. Po večeři
je možné jet na noční výlet do Ragusa Ibla, která je kompletně přestavěna v barokním stylu po
zemětřesení v roce 1693.
5 den / Ppátek : NOTO- SIRACUSA ( hotel v Catanii )
Po snídani v hotelu odjezd do Nota, „ hlavního města“ sicilského baroka, kde si cestou všimneme
typických vesnic oblasti Ragusa. Noto, známé svými překrásnými budovami z počátku 18 století je
považováno za hlavní veledílo sicilského barokního umění a toto město bylo zapsáno UNESCEM na
listinu světového dědictví v roce 2002. Odjezd do Siracus, nejkrásnější a největší řecké kolonie na
Sicílii. Volný čas na oběd. Odpoledne navštívíme Archeologický park v Neapolisu se svým Řeckým
divadlem, Římským amfiteátrem, Ráj i Dionýsovo „ ucho“ , budeme pokračovat návštěvou Ortigie,
což je malý ostrov, který je historickým centrem Siracus. V Ortigii je nádherná Katedrála a slavná
Arethusina fontána. Přesun do Catanie na večeři a přenocování v hotelu.
6 den / Sobota: CATANIA
Snídaně v hotelu a ukončení služeb.
Program se může měnit
CENA ZA OSOBU:
EUR 560 VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI
PŘÍPLATEK ZA JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ: EUR 140
PŘÍPLATEK ZA OBĚDY ( obědy od 2 do 5 dne ) : EUR 66
SLEVA ZA 3. POSTEL : EUR 25
Fakultativní noční výlety ( uskutečněné při minimálním počtu zájemců ) ERICE ( 2 den ) a RAGUSA
IBLA ( 4 den ) 10 EUR na osobu se platí na místě.
Dále si můžete s průvodcem domluvit noční výlet do Catanie a Palerma ( platí se na místě ).
PŘÍPLATKY :
Noc před začátkem akce: hotel v Palermu EUR 59 , příplatek za jednolůžkový pokoj EUR 89.
Noc po skončení akce: hotel v Catanii EUR 48, příplatek za jednolůžkový pokoj EUR 78.
Doprava z letiště Palermo do hotelu v Palermu okolo EUR 50 ( auto je pro 1-3 osoby ).
Doprava z letiště Catania do hotelu v Catanii ( a naopak ) okolo EUR 27 ( auto je pro 1-3 osoby ).
HOTELY:
Pečlivě vybrané kvůli jejich pozici a designu, aby zkombinovaly Sicilské tradice s pohodlím.
PALERMO 4**** Palazzo Sitano, Mercure, nebo podobný hotel
SALEMI 3*** Villa Mokarta, nebo podobný hotel
MODICA 4**** Torre del Sud, nebo Modica Palace, nebo podobný hotel
CATANIA 4**** NH Bellini, Nettuno, nebo podobný hotel
CENA ZAHRNUJE:
Dopravu po celou dobu cestování ( od 2 do 5 dne )
Polopenzi
Řidiče a průvodce po celou dobu cestování ( od 1 večera do 5 dne pobytu )
Místního průvodce, nebo audio průvodce, pokud bude nutný
Návštěvu vinných sklepů v Marsale, včetně ochutnávky vín ( 3 den )
Ochutnávku čokolád v Modice ( 4 den )
Ceny včetně DPH.
CENA NEZAHRNUJE:
Dopravu z letiště a zpět na letiště
Obědy ( pokud se nepřiplatí )
Nápoje
Lod z Mothie a zpět
Vstupy do památek
Spropitné a extra poplatky
Cokoli NEZMÍNĚNÉ V CENĚ.
ODJEZDY:
KAŽDÉ PONDĚLÍ
Duben 7..14..21..28
Květen 5..12..19..26
Červen 2..9..16..23..30
Červenec 7..14..21..28
Srpen 4..11..18..25
Září 1..8..15..22..29
Říjen 6..13..20..27
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volpe Viaggi
Blanka Čekanová
+420 602 171 174
[email protected]