Nové kurzy jarní semestr 2014 Program Student Kosmické

Komentáře

Transkript

Nové kurzy jarní semestr 2014 Program Student Kosmické
Nové kurzy jarní semestr 2014
Program Student
Kosmické experimenty II
Kosmonaut si musí umět poradit, musí vědět, jak funguje náš svět a znát anglicky - a to vše budeš
rozvíjet v našem programu. Poznáš proudění vzduchu, naučíš se vidět zvuk, osaháš si magnetické pole,
seznámíš se s elektřinou a elektromagnetismem. A vše si sám vyzkoušíš. Více o programu.
Kurz je vhodný pro studenty, kteří absolvovali kurz Kosmické experimenty I.
1.
2.
3.
4.
5.
Co dokáže proudící vzduch
Vidět zvuk
Poznáváme magnety
Elektřina kolem nás i v nás
Úžasný elektromagnetismus
Program vede Jan Erhart.
Kódy a šifry
Ještě před několika lety lidé netušili, že bude potřeba mezi sebou komunikovat šifrovaně. Dnes, v
době počítačů a internetu, se bez toho neobejdeme. Obrovské množství matematiků si lámalo hlavu,
aby jsme dnes mohli kliknout na modré tlačítko Přihlásit na Facebook a bezpečně se přihlásit.
Ukážeme si principy šifer, které se k takovým věcem používají a zkusíme si mezi sebou pomocí
jednoduchých šifer šifrovat a dešifrovat zprávy. Dále si ukážeme šifry z různých šifrovacích her, na
jejichž rozšifrování budete potřebovat bystrou mysl a důvtip.
Biomedicína
Znalosti lidského těla by měly být pro každého z nás samozřejmostí. Víš jak opravdu vypadají orgány
lidského těla a kde jsou uloženy? Popřípadě jak fungují? Jak jsi na tom se znalostmi s poskytováním první
pomoci? Zajímalo by tě, jak fungují medicínské přístroje zabývající se zobrazovacími technikami? V
programu biomedicíny se budeme postupně všemi těmito tématy v rámci jednotlivých přednášek
zabývat. Samozřejmostí budou praktické ukázky, vyzkoušíš si správné uložení orgánů lidského těla na
modelech Praktická ukázka první pomoci od profesionálních školitelů a také si ji sám budeš moci
vyzkoušet. Zajímá tě také, jaké zobrazovací metody používají lékaři při vyšetření pacientů a jak vlastně
fungují? Potom je náš program věnovaný některým oborům z oblasti biomedicíny právě pro tebe. Více o
programu.
1. Lidské tělo
2. Zdravotnický záchranář
3. Zdravotnický záchranář II
4. Lidské tělo, jeho funkce a přístrojová technika v medicíně
5. Zobrazovací metody v radiodiagnostice
Program vede tým lektorů ČVUT Fakulta Biomedicíny, Kladno: Mgr. Monika Kimličková, Mgr. Pavel
Böhm, Mgr. Radka Dušková
Zlatý řez a Fibonacciova čísla
Zlatý řez je důležitý v matematice, řídí se podle něj příroda a v umění je považován za kritérium krásy.
Lidé se jím zabývají už od dob antiky, a neustále nás dovede lecčím překvapit. Přesto se s ním setkáš i v
docela obyčejných situacích, je třeba si jen všímat okolního světa. V kurzu se také seznámíš s
Fibonacciovými čísly, která se Zlatým řezem úzce souvisí a která se hodí, když jdeš po schodech, nebo
když pěstuješ králíky. A hlavně, zlepšíš svou schopnost (nejen matematicky) myslet, poznáš spoustu
zajímavostí ze světa vědy i umění a určitě se při tom nebudeš nudit. Více o programu.
1. První seznámení se zlatým řezem
2. Co jsou Fibonacciova čísla a kde je můžeme najít
3. Fibonacciova čísla a hudba
4. Zlatý řez v přírodě a ve výtvarném umění
5. Hlubší matematické i mezioborové souvislosti
Program vede Josef Svoboda.
Vlaky a železnice
Doprava je zvláštním fenoménem, který lidstvo provází po celou jeho existenci a nejinak tomu bude i
v budoucnu. Ke vzniku dopravy vedla jakási přirozená potřeba člověka směňovat zboží (navíc lidé
postupně zjišťovali, že obchodováním bohatnou). V prvopočátcích se jednalo především o statky luxusní
(jantar, hedvábí, aj.) nebo místně nedostatkové (sůl, měď nebo cín). Oproti tomu dnes už přepravujeme
každý den i zboží běžné potřeby a doprava je všudypřítomnou součástí našeho života.
V našem kurzu se zaměříme zejména na železniční dopravu, která spolehlivě funguje téměř dvě století.
Železnice proměnila vesnice v města, manufaktury ve velké továrny a stále má důležitou roli v rozvoji
území. Nicméně nemá všude na růžích ustláno a je třeba železnici stále rozvíjet – nejen kupovat nové
vlaky a stavět nové železnice, ale také dobře plánovat jízdní řády, spolupracovat a provázat s
autobusovou a letectvím. Náplní kurzu bude komplexní pohled na železniční dopravu, včetně lekce
věnované bezpečnosti železničního provozu. Více o programu.
1. Budeme chodit na vlak jak na metro?
2. Na jeden lístek od domu k domu aneb Integrace veřejné dopravy
3. Svezeme se rychlovlakem z Prahy do Brna za pouhou hodinu?
4. Řízení a zabezpečení železničního provozu - co vše dělá výpravčí?
5. Kamióny na koleje aneb Nákladní železnice pro 21. století
Program vedou lektoři z dopravní fakulty ČVUT Praha.
Příběhy a žurnalistika
Chcete si vyzkoušet, jaké to je nasadit si autorské brýle, popustit kobylu zvanou fantazie a pobídnout
ji k trysku? Pojďme společně pozvat na šálek čaje naši pravou hemisféru, která nám pomáhá
zahlédnout příběhy, pomáhá naslouchat příběhům, které se potulují kolem nás. Zkusíme si vícero
autorských žánrů . Více o programu.
První kapitola – můj příběh, příběh mé rodiny
Druhá kapitola – moje povídka, komiks
Třetí kapitola – vlastní časopis
Čtvrtá kapitola – vlastní časopis
Pátá kapitola – televizní noviny
Program vede Kateřina Jonášová.
English with Hobbits - Anglicky s Hobity
PROGRAM V ANGLIČTINĚ!!!
ÚROVEŇ ANGLIČTINY: A2 SERR
Would you like to talk with Hobbits like J. R. R. Tolkien did? In English? We probably cannot bring an
alive Hobbit to the class, but we will use pictures and videos to learn really everything about them! And
not only about Hobbits, we will talk about elves, wizards, dwarves and everyone else who lives in the
Middle-earth. And we will do this in English! For example, we can talk about how a typical Hobbit looks
like, where he lives, what does he do during the day and we will try to write a short story about him. We
will also talk about Mr. Tolkien and find out something about his inspiration. More about the program in
English.
1) Welcome to the Middle-earth and meet the Hobbits
2) Elves, dwarves and the other.
3) A trip to the Middle-earth - a “fictive geography”.
4) Gollum and his story - telling a story in English.
5) Goodbye to the Middle-earth? Reading of student’s short stories and the final “Tolkien-trivia” fun
quiz.
Chtěli byste si popovídat s Hobity v rodném jazyce jejich autora, J. R. R. Tolkiena? Živého Hobita se nám
do kurzu asi přivést nepovede, ale jinak se o nich pomocí obrázků a videí dozvíme úplně všechno! A
nejen o nich, budeme si povídat o elfech, kouzelnících, trpaslících a všech dalších obyvatelích Tolkienova
kouzelného světa! A to všechno v angličtině! Řekneme si třeba jak takový Hobit vypadá a kde žije, jaký je
jeho všední den a zkusíme si o něm napsat krátký příběh. Navíc si povíme něco o panu Tolkienovi a
zkusíme zapátrat po tom, kde bral své nápady. Více o programu.
1) Vítejte ve Středozemi - seznámení s Hobity.
2) Elfové, trpaslíci a ti druzí.
3) Toulky Středozemím - „fiktivní zeměpis“.
4) Glum a jeho příběh - jak vyprávět krátký příběh v angličtině.
5) Rozloučení se Středozemí? Prezentace krátkých příběhů, závěrečný zábavný mini-kvíz.
Program vede Martin Štefl, F UK.
Jak pracují archeologové
Odkud víme, jak se dřív dělaly různé věci a jak lidé žili tak dávno, že se není koho zeptat? Co se děje s
dávno ztracenými nebo zahozenými věcmi? Mohou vyprávět příběhy z doby, kdy vznikly nebo je lidé
užívali. A kdo a jak je donutí mluvit? Archeologové mají své způsoby, jak tyto předměty nalézt a přimět
je vyprávět o lidech a jejich životech.
Program ti přiblíží práci archeologů v terénu i v laboratoři, vyzkoušíš si způsoby hledání v zemi ukrytých
předmětů, základy pečlivé dokumentace vykopávek, rekonstrukci keramických nádob a „čtení“ nálezů.
Více o programu.
1.
2.
3.
4.
Jak se věci ocitají v půdě a jak se jim tam vede
Archeolog při práci v terénu
Archeolog při práci v laboratoři
Předměty vyprávějí příběhy o lidech minulosti
Program vede Lektorský tým Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze.
Bohové a hrdinové starých Řeků a Římanů
Slyšel jsi, že někdo prodělal Íkarův pád, nad jiným vidí Damoklův meč a další prožívá Tantalova muka?
Nebo tvůj počítač napadl trojský kůň? A kdo dal jméno našemu kontinentu a proč se jmenuje právě
Evropa? A po kom se jmenují planety a planetky naší Sluneční soustavy? Víš, odkud všechna tato jména
a slovní spojení pocházejí? Odpověď spolu budeme hledat v bájích a mýtech, které si kdysi dávno
vyprávěli Řekové a Římané a hledali v nich zábavu i poučení. V programu „Bohové a hrdinové starých
Řeků a Římanů“ se je naučíš poznávat, pochopíš, jakou roli kdysi hráli a jaký byl jejich význam i to, proč
tyto postavy dodnes inspirují díla mnoha umělců. Více o programu.
1.
2.
3.
4.
5.
Bohové a mýty doby bronzové a ostrov Kréta, lektorka Anna Matys
Řečtí bohové a hrdinové a jejich velké příběhy, lektor Marián Matys
Zvláštní bohové tajemných Etrusků, lektor Stanislava Kučová
Jak bohové a lidé založili Řím, lektor Karel Kůt
Hrdinské založení římské republiky, lektor Pavel Titz
Program vede Lektorský tým Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze.
Tajemství egyptologie II
Zajímají tě pyramidy, faraoni a mumie? Chceš odhalovat dávno ztracená tajemství a luštit
neproniknutelné záhady? Chceš zjistit, jak pracují egyptologové a ještě při tom zažít spoustu zábavy a
legrace? V programu „Tajemství egyptologie“ se naučíš číst a psát egyptské hieroglyfy a zjistíš, jak
rozluštit neznámé písmo. Zjistíš, co obnášelo být egyptským písařem, jak fungovala egyptská magie a co
nám o starých Egypťanech může prozradit Harry Potter – a mnoho dalšího. Více o programu.
Program je vhodný pro studenty, kteří absolvovali kurz Tajemství egyptologie I.
1. Egyptské lékařství
2. Bohové, bohyně a démoni
3. Matematika ve stínu pyramid
4. Umění starých Egypťanů
5. Čeští egyptologové v Abúsíru
Program vede Renata Landgrafová.
Robotika aneb roboti, kteří poslouchají na slovo
Všichni známe oživlou sochu Golema – bytost, která na slovo poslechne svého pána. Jaké by asi bylo mít
stvoření, které bude přesně vykonávat naše příkazy? V programu „Robotika aneb roboti, kteří
poslouchají na slovo“ si sestavíš svého robota, naučíš ho mnoho dovedností, zkusíš vyřešit mnoho
zajímavých úkolů. Vytvoříš si vlastní konstrukci a vzhled robota a mnoho dalšího. Více o programu.
Upozornění: Tento kurz je vždy v rozsahu tří hodin, při dopolední variantě programu si již nelze vybrat
jinou lekci!
1. Sestavení prvního robota
2. Stavba robota a tvorba jeho programů
3. Stavba vlastního vozítka
4. Chytřejší robot vítězí
5. Velcí roboti
Program vede Vítězslav Jindra.
Programování v Baltíkovi 2
S Baltíkem jsme se již seznámili – umíme vytvořit příběh a program ovládaný myší nebo klávesy. Nyní se
můžeme pustit do vytváření dalších her s více možnostmi. Naprogramujeme si nové hry, kde využijme
náhodu, měření času, budeme počítat body nebo životy – to znamená, že se seznámíme s pojmy
souřadnice, náhodné číslo, stopky, celočíselná proměnná. Zkusíme i trochu grafiky a vytvoříme
elektronické omalovánky.
Program je vhodný pro děti, které absolvovali kurz Programování s Baltíkem a také pro starší děti ze
skupiny Student, i když s Baltíkem ještě nepracovali. Více o programu.
1.
2.
3.
4.
5.
Dopis
Sbírej třešně
Farma
Videstop
Omalovánky¨
Program vede Zuzana Kocíková a David Kocík.
Objevování Ameriky
Vydáme se společně objevovat Ameriku a poznáme, že je to zajímavý a krásný světadíl. S mořeplavci v
čele s Kryštofem Kolumbem nalezneme Nový Svět, naučíme se poznávat různé lodě a přístroje důležité
pro navigaci, seznámíme se s původními obyvateli - Mayi, Aztéky a Inky. A vypravíme se po stopách
dobyvatelů a objevitelů nových území. Ochutnáme plodiny, které známe i ty které neznáme. Více o
programu.
1.
2.
3.
4.
5.
Amerika - proč ji objevovat a co k tomu potřebujeme
Mořeplavci a objevitelé
Předkolumbovské civilizace
Dobyvatelé
Výsledky výprav - nové plodiny, nové země, nová kultura
Program vede Ivana Macháčková.
Naučme se starat sami o sebe
V dnešní době číhá na každého mnoho nebezpečí a je velmi náročné se mu ubránit. Účinně se bránit
problému, do kterého se člověk dostane, je náročné, ale lze se chovat preventivně a snažit se nebezpečí
co nejvíce eliminovat. Více o programu.
1. Šikana
2. Kyberšikana
3. První pomoc
4. Bezpečné chování a řešení krizových situací
5. Modelové situace
Program vede Ota Hajzler.

Podobné dokumenty

programový sborník

programový sborník Organizační a technické informace a pokyny Audiovizuální technika Organizátor symposia zajišťuje audiovizuální techniku a její obsluhu v plném rozsahu pro všechny prezentace přihlášených účastníků ...

Více

Název školy Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková

Název školy Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková Ústní lidová slovesnost – lidová poezie a) Ukolébavka je lidová píseň s houpavou melodií, určená k ukolébání, uspání dítěte b) Plankt (pláč) je obřadní píseň, při níţ táhlou melodií přednášeli pozů...

Více

VYUŽITÍ TESLOVY TECHNOLOGIE V DNEŠNÍM SVĚTĚ

VYUŽITÍ TESLOVY TECHNOLOGIE V DNEŠNÍM SVĚTĚ relativisté, radioaktivní prvky se rozpadají na prvky s nižším atomovým číslem a přitom vyzařují energii. Relativisté - s nimiž Tesla zásadně nesouhlasil - věří, že přirozeně radioaktivní prvky sp...

Více

Beamforming: Wi-Fi, jaké jste ještě nikdy neviděli

Beamforming: Wi-Fi, jaké jste ještě nikdy neviděli zesilování mířeného paprsku. Představte si, že sedíte v  přeplněné hlučné restauraci a snažíte se mluvit s osobou sedící naproti vám. Každý včetně vašeho kolegy mluví stejně hlasitě a vy zažíváte k...

Více