Unit 6 – This is my home Home /həʊm/ Domov Bathroom /bɑ:θru:m

Komentáře

Transkript

Unit 6 – This is my home Home /həʊm/ Domov Bathroom /bɑ:θru:m
Unit 6 – This is my home
Home
Bathroom
Bedroom
Kitchen
Garden
Living room
In the living
room
Where is my …?
Look at my
home.
What’s this?
This is my…
Family
Mother
Father
Brother
Sister
/həʊm/
/bɑ:θru:m/
/bedru:m/
/kɪʧən/
/gɑ:dn/
/lɪvɪŋ ru:m/
/ɪn ð lɪvɪŋ ru:m/
/weə ɪz maɪ/
Phrases
/lʊk ət maɪ
həʊm/
/wɒts ðɪs/
/ðɪs ɪz maɪ/
/feməlɪ/
/mʌðə/
/fɑ:ðə/
/brʌðə/
/sɪstə/
Domov
Koupelna
Ložnice
Kuchyň
Zahrada
Obývací pokoj
V obývacím
pokoji
Kde je
můj/má…?
Podívej se na
můj domov.
Co je to?
Toto je
můj/moje…
Rodina
Matka
Otec
Bratr
Sestra
Unit 6
Home
Bathroom
Bedroom
Kitchen
Garden
Living room
In the living room
Where is my…?
Look at my home.
What’ this?
This is my…
Family
Mother
Father
Brother
Sister
Unit 6
My family
Nakresli a popiš svou rodinu, např.:
Nakresli svůj dům a popiš místnosti v domě. Používej
vazby: např. “This is my bedroom.”
Nakonec vyprávěj, kde jsou tvoji rodinní příslušníci: např. My mother
is in the kitchen.
My father is in the living room.
I am in the bedroom.
My brother is in the garden.
My sister is in the bathroom.

Podobné dokumenty