Propozice ČJ 1+2 kat.2015

Transkript

Propozice ČJ 1+2 kat.2015
Dům dětí a mládeže, Kremnická 32, Kutná Hora 284 01, tel. 327 51 20 89, e-mail: [email protected]
Propozice okresního kola olympiády v českém jazyce
kategorie I.( ZŠ,G) + kat. II. ( SŠ,G)
Kdy : 16. února 2016 / úterý /
Kde : Gymnázium J. Ortena Kutná Hora
Předseda soutěže : Mgr. Lukáš Provaz
Prezence : 8.20 hod. I. kat., 8.40 hod. II. Kat.
Začátek soutěže : 9.00 hod.
Přihlášky
zasílejte
na
formuláři
na
e-mailovou
adresu
:
[email protected] nejpozději do 5. 2. 2016 (do kategorie I. nejvýše 2 žáky a do
kategorie II. nejvýše 3 žáky ze školy ). V přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení
žáka, datum narození, úplná adresa bydliště a úplná adresa školy, počet účastníků ve
školním kole v jednotlivých kategoriích, kontakt na odpovědného vyučujícího.
Předpokládaný konec soutěže 11.30 hod.
S sebou : psací potřeby, kartu zdravotní pojišťovny, svačinu a pití
Jízdné se neproplácí, hradí si účastník sám.
Všechny vyučující upozorňuji na možné změny v organizačních řádech olympiád ( najdete na
webových stránkách jednotlivých olympiád) a na to, že již od školních kol nemůže ve
výsledkové listině být sdílené místo (nesmí být 2 účastníci na stejném místě) v pořadí všech
účastníků.
Výsledková listina bude zveřejněna na webu Domu dětí a mládeže: www.ddm.kh.cz
V Kutné Hoře 6. ledna 2016
Vyřizuje : Bc. Michal Smrkovský
Tel.: 737 845 171
e-mail: [email protected]