Konstrukční systém Konstruktionssystem

Komentáře

Transkript

Konstrukční systém Konstruktionssystem
R 300
F 201
ND 201
W 102
ND 119
CZ
Konstrukční systém
D
Konstruktionssystem
www.novatop-system.com
KONSTRUKČNÍ SYSTÉM / Konstruktionssystem
OBSAH / Inhalt
I. SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
1. STĚNY / Wände ....................................................................................................................................................... 7–19
OBVODOVÉ STĚNY – KONTAKTNÍ FASÁDA ......................................................................... W100, W101, W106, W107, W108, W109
Außenwände – Putz
OBVODOVÉ STĚNY – ODVĚTRÁVANÁ FASÁDA .............................................................................................. W102, W103, W104, W105
Außenwände – Hinterlüftetefassade
VNITŘNÍ STĚNY – MEZIPOKOJOVÁ STĚNA ....................................................................................................................................... W110, W111
Innentrennwände – Zimmertrennwände
VNITŘNÍ STĚNY – MEZIBYTOVÁ STĚNA ............................................................................................................................................................. W112
Innentrennwände – Wohnungstrennwände
2. STROPY / Decken .............................................................................................................................................. 23–25
STROPNÍ ELEMENT – SKLADBY STROPU ............................................................................................................................................................ F200
Deckenelement – Deckenaufbau
STROPNÍ ELEMENT – SKLADBY PODLAHY.............................................................................................................................................F201, F202
Deckenelement – Fussbodenaufbau
3. STŘECHY / Dächer ............................................................................................................................................ 29–31
ŠIKMÁ A PULTOVÁ STŘECHA – NOVATOP OPEN ........................................................................................................................................ R300
Stel- und Pultdach – NOVATOP OPEN
ŠIKMÁ, PULTOVÁ A PLOCHÁ STŘECHA – NOVATOP ELEMENTS.......................................................................................... R301, R302
Stel- und Pultdach, Flachdach – NOVATOP ELEMENTS
PARTNEŘI VÝVOJE KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU NOVATOP/ Entwicklungspartners:
www.fermacell.com
www.cadwork.com
Legenda:
OS – obvodová stěna
KF - kontaktní fasáda
www.steico.com
www.isover.com
AW – Außenwand
KF - Putz
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU
© 2014 AGROP NOVA a.s.
Verze/Version: 8/2015
www.novatop-system.com
OBSAH
1
KONSTRUKČNÍ
KONSTRUKČNÍSYSTÉM
SYSTÉM//Konstruktionssystem
Konstruktionssystem
II. KONSTRUKČNÍ DETAILY/ Konstruktionsdetails
1. SPOJE STĚN / Wandanschlüsse ............................................................................................................ 35–52
DETAILY ROHOVÝCH SPOJŮ ..................................................................................................................................... ND 100–104,
100–103, ND109–111
ND108–111
Details von Eckverbindungens
DETAILY PODÉLNÝCH SPOJŮ ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ND
ND105–108
104–10
Details von Längsverbindungens
VNĚJŠÍ ROHOVÉ SPOJE OS 124, 84 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ND112–ND114
ND112, ND113
Außeneckverbindungs 124, 84
VNITŘNÍ ROHOVÉ SPOJE OS 124, 84 ............................................................................................................................................ ND115, ND116
Inneneckverbindungs AW 124, 84
VNĚJŠÍ ROHOVÝ SPOJ OS 62 .............................................................................................................................................................................. ND117
Außeneckverbindung AW 62
VNITŘNÍ ROHOVÝ SPOJ OS 62 ........................................................................................................................................................................... ND118
Inneneckverbindung AW 62
DETAILY KOTVENÍ OS 124, 84, 62 ........................................................................................................................................................... ND119–122
Detail von Verankerung AW 124, 84, 62
KOMPLETAČNÍ SCHÉMA – STĚNY 124, 84, 62 .......................................................................................................................................... ND123
Zusammenstellung – Wände 124, 84, 62
PROVEDENÍ PŘEKLADŮ – STĚNY 124, 84, 62 ............................................................................................................................................ ND124
Sturzausführung – Wände 124, 84, 62
DETAIL KERAMICKÉHO OBKLADU ................................................................................................................................................................. ND125
Detail von Keramikverkleidung
ELEKTROINSTALACE ............................................................................................................................................................................. ND126, ND127
Elektroleitung
2. SPOJE STROPY / Deckenanschlüsse.................................................................................................. 57–67
SPOJ OBVODOVÉ STĚNY SE STROPEM ..................................................................................................................................... ND200, ND201
Verbindung der Ausenwand mit der Decke
VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE SOLID-ELEMENT-SOLID .................................................................................................. ND 202
Luftdichte Verbindung SOLID-ELEMENT-SOLID
SPOJ OBVODOVÉ STĚNY S PŘESAZENÝM STROPEM ........................................................................................................................ ND 203
Verbindung der Auβenwand mit versetzter Decke
ULOŽENÍ DVOU ELEMENTŮ NA VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNĚ ................................................................................................................ ND 204
Auflage zweier Elemente auf tragender Innenwand
ŠÍŘKOVÉ NAPOJENI ELEMENTŮ (S VŮLI – NAHOŘE, DOLE) .......................................................................................................... ND 205
Breiten- Verbindung der Elemente (mit Schlitz – oben, unten)
ULOŽENÍ ELEMENTU NA OCELOVÉM "I" PROFILU ........................................................................................................... ND 206, ND207
Auflage des Elements auf dem Stahlprofil "I"
www.novatop-system.com
2
OBSAH
KONSTRUKČNÍ SYSTÉM / Konstruktionssystem
II. KONSTRUKČNÍ DETAILY/ Konstruktionsdetails
2. SPOJE STROPY / Deckenanschlüsse.................................................................................................. 65–67
57–67
ULOŽENÍ ELEMENTU NA DŘEVĚNÝ PROFILOVANÝ HRANOL ........................................................................................................... ND 208
Auflage des Elements auf dem profilierter Holzbalken
ULOŽENÍ NA SPODNí ZDĚNOU STAVBU ..................................................................................................................................... ND 209, ND210
Aulage auf dem unteren Ziegelbau
3. SPOJE STŘECHY / Dachanschlüsse.................................................................................................. 71–91
SPOJ OS A STŘECHY – (SKLON STŘECHY CCA 0°–10° ) ..................................................................................................... ND 301, ND302
Verbindung AW mit dem Dach – (Dachneigung ca. 0°–10° )
SPOJ OS A STŘECHY – (SKLON STŘECHY CCA 10°–45° ) .......................................................................................................... ND 303–310
Verbindung AW mit dem Dach – (Dachneigung ca. 10°–45° )
SPOJ OS A STŘECHY SE ZTUŽUJÍCÍM HRANOLEM – NOVATOP OPEN/ELEMENT ............................................. ND 311, ND312
Verbindung AW und des Daches mit einem Verstärkungsbalken – NOVATOP OPEN/ELEMENT
SPOJ OS A STŘECHY POMOCÍ OCEL. DESKY – NOVATOP OPEN/ELEMENT .......................................................... ND 313, ND314
Verbindung AW und des Daches mit der Stahlverbindungsplatte
SPOJ OS A STŘECHY S PŘÍLOŽKOU ................................................................................................................................................ ND 315, ND316
Verbindung AW und des Daches mit Verbindungsplatte
SPOJ STŘECHY S VRCHOLOVOU VAZNICÍ................................................................................................................................... ND 317, ND318
Verbindung AW mit der Dachpfette
HŘEBENOVÉ SPOJENÍ HORIZONTALNÍ ....................................................................................................................................... ND 319, ND320
Horizontale Dachfirstverbindung
SVISLÝ ŘEZ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ – NOVATOP OPEN............................................................................................................................ ND 321
Vertikalschnitt der Dachkonstruktion – NOVATOP OPEN
SPOJENÍ KROKVE A OBVODOVÉ STĚNY SE ZTUŽUJÍCÍM HRANOLEM ......................................................................................... ND 322
Verbindung der Dachsparre und Auβenwand mit einem Verstärkungsbalken
ULOŽENí STŘECHY NA SPODNI ZDĚNOU STAVBU ............................................................................................................... ND 323, ND324
Auflage des Daches auf dem unteren Ziegelbau
PRŮCHOD KOMíNOVÉHO TĚLESA STŘEŠNÍM ELEMENTEM ............................................................................................................ ND 325
Durchgang des Schornsteins durch das Dachelement
PŘÍKLAD PROVEDENÍ ATIKY................................................................................................................................................................................. ND 326
Beispiel einer Attikadurchfurhung
PODÉLNÝ SPOJ – NOVATOP OPEN.............................................................................................................................................. ND 327, ND328
Langsverbindung – NOVATOP OPEN
www.novatop-system.com
OBSAH
3
KONSTRUKČNÍ
KONSTRUKČNÍSYSTÉM
SYSTÉM//Konstruktionssystem
Konstruktionssystem
II. KONSTRUKČNÍ DETAILY/ Konstruktionsdetails
4. OKNA A DVEŘE / Türe und Fenster ............................................................................................... 95–104
DETAIL OSAZENÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ ............................................................................................................................................................. ND 400
Innentureinbau
DETAIL OSAZENÍ OKNA ............................................................................................................................................................................. ND 401–406
Fenstereinbau
DETAIL OSAZENÍ TERASOVYCH DVEŘÍ ........................................................................................................................................................ ND 407
Einbau der Terassentur
DETAIL OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ .................................................................................................................................. ND 408, ND409
Einbau der Eingangstur
www.novatop-system.com
4
OBSAH
1
CZ
Stěny
D
Wände
www.novatop-system.com
I
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
I – 01
Vodorovný řez / Horizontalschnitt
1
A – SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA / Putz
B – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,043 W/mK; q = 190 kg/m3)
(STEICOprotect TYP L) / Holzfaserplatte
// MINERÁLNÍ IZOLACE (λ = 0,040 W/mK; q = 100 kg/m3)
(např.: ISOVER – TF PROFI) / Mineraldämmung
C – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
D – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL)/ Gipsfaserplatte
Σ
REI/EI [min]
Rw [dB]
U [W/m2K]
1
8
120
62
10
200
REI 30
47
0,29
2
8
200
62
10
280
REI 30
47
0,19
3
8
300
62
10
380
REI 30
48
0,13
4
8
120
84
10
22
REI 60
48
0,28
5
8
200
84
10
302
REI 60
49
0,18
6
8
300
84
10
402
REI 60
50
0,13
7
8
120
84
212
REI 30
48
0,28
8
8
200
84
292
REI 30
49
0,18
9
8
300
84
392
REI 30
50
0,13
10
8
200
124
332
REI 45
50
0,17
11
8
300
124
432
REI 45
51
0,12
12
8
200
124
342
REI 60
52
0,17
/ Gipsfaserplatte
10
der Konstruktion
D
sádrovláknitá deska
C
NOVATOP Solid
B
/ Holzfaserdämmung
A
/ Putz
č.
W 100
dřevovláknitá izolace
součinitel prostupu
tepla
fasádní omítka
celková tlouška
konstrukce / Gesamtstärke
rozměry [mm] / Dimensionen
požární odolnost
vzduchová neprůzvučnost
/stanoveno výpočtem/
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/bestimmt durch Berechnung/
/ Feuerwiderstand
/ Luftschalldämmung
OBVODOVÁ STĚNA – KONTAKTNÍ FASÁDA
Außenwand – Putz
/ Wärmedurchgangszahl
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
W 100
www.novatop-system.com
OBSAH
7
I – 01
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
Vodorovný řez / Horizontalschnitt
1
A – Systémová fasádní omítka / Putz
B – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,043 W/mK; q = 190 kg/m3)
(STEICOprotect TYP L) / Holzfaserplatte
// MINERÁLNÍ IZOLACE (λ = 0,040 W/mK; q = 100 kg/m3)
(např.: ISOVER - TF PROFI) / Mineraldämmung
C – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
D – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,040 W/mK; q = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
E – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL) / Gipsfaserplatte
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/bestimmt durch Berechnung/
Σ
REI/EI [min]
Rw [dB]
U [W/m2K]
1
8
120
62
50
10
250
REI 30
47
0,21
2
8
200
62
50
10
330
REI 30
48
0,15
3
8
300
62
50
10
430
REI 30
49
0,11
4
8
120
84
50
10
272
REI 60
50
0,20
5
8
200
84
50
10
352
REI 60
51
0,15
6
8
300
84
50
10
452
REI 60
52
0,11
7
8
120
124
50
10
312
REI 60
51
0,19
8
8
200
124
50
10
392
REI 60
51
0,14
9
8
300
124
50
10
492
REI 60
52
0,11
W 101
der Konstruktion
E
/ Gipsfaserplatte
D
/ Holzfaserdämmung
C
NOVATOP Solid
B
/ Holzfaserdämmung
A
/ Putz
č.
W 101
sádrovláknitá deska
/stanoveno výpočtem/
dřevovláknitá izolace
součinitel prostupu
tepla
dřevovláknitá izolace
vzduchová
neprůzvučnost
fasádní omítka
celková tlouška
konstrukce / Gesamtstärke
rozměry [mm] / Dimensionen
požární odolnost
/ Feuerwiderstand
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/ Luftschalldämmung
/ Wärmedurchgangszahl
OBVODOVÁ STĚNA – KONTAKTNÍ FASÁDA
Außenwand – Putz
www.novatop-system.com
8
OBSAH
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
I – 01
Vodorovný řez / Horizontalschnitt
1
A – DŘEVĚNÝ OBKLAD / Holzverkleidung
B – POJISTNÁ DIFUZNÍ FÓLIE/ (sd < 0,3 m) / Diffusionsoffene Folie
DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ / Holzlattung / VZDUCHOVÁ MEZERA / Hohlraum
C – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,040 W/mK; q = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
D – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,041 W/mK; q = 160 kg/m3)
(STEICOtherm) / Holzfaserplatte
E – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
F – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL)/ Gipsfaserplatte
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/bestimmt durch Berechnung/
Σ
REI/EI [min]
Rw [dB]
U [W/m2K]
1
20
30
60
60
62
10
242
REI 30
48
0,27
2
20
30
60
140
62
10
322
REI 30
48
0,18
3
20
30
60
240
62
10
422
REI 30
49
0,12
4
20
30
60
60
84
10
264
REI 60
50
0,26
5
20
30
60
140
84
10
344
REI 60
50
0,17
6
20
30
60
240
84
10
444
REI 60
50
0,12
7
20
30
60
60
84
254
REI 30
49
0,26
8
20
30
60
140
84
334
REI 30
49
0,17
/ Gipsfaserplatte
der Konstruktion
F
sádrovláknitá deska
E
NOVATOP Solid
D
/ Holzfaserdämmung
C
/ Holzfaserdämmung
B
/ Holzlattung
A
/ Holzverkleidung
č.
W 102
dřevovláknitá izolace
/stanoveno výpočtem/
dřevovláknitá izolace
součinitel prostupu
tepla
dřevěné laťování
vzduchová
neprůzvučnost
dřevěný obklad
celková tlouška
konstrukce / Gesamtstärke
rozměry [mm] / Dimensionen
požární odolnost
/ Feuerwiderstand
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/ Luftschalldämmung
/ Wärmedurchgangszahl
9
20
30
60
240
84
434
REI 30
50
0,12
10
20
30
60
140
124
374
REI 45
51
0,17
11
20
30
60
240
124
474
REI 45
52
0,12
12
20
30
60
140
124
384
REI 60
52
0,17
10
OBVODOVÁ STĚNA – ODVĚTRÁVANÁ FASÁDA
Außenwand – Hinterlüftetefassade
W 102
www.novatop-system.com
OBSAH
9
I – 01
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
Vodorovný řez / Horizontalschnitt
1
A – DŘEVĚNÝ OBKLAD / Holzverkleidung
B – POJISTNÁ DIFUZNÍ FÓLIE (sd<0,3 m) / Diffusionsoffene Folie
DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ / Holzlattung / VZDUCHOVÁ MEZERA / Hohlraum
C – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,040 W/mK; q = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
D – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,041 W/mK; q = 160 kg/m3)
(STEICOtherm) / Holzfaserplatte
E – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
F – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,040 W/mK; q = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
G – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL) / Gipsfaserplatte
celková tlouška
konstrukce / Gesamtstärke
/stanoveno výpočtem/
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/bestimmt durch Berechnung/
Σ
REI/EI [min]
Rw [dB]
U [W/m2K]
der Konstruktion
G
/ Gipsfaserplatte
F
/ Holzfaserdämmung
sádrovláknitá deska
součinitel prostupu
tepla
dřevovláknitá izolace
vzduchová
neprůzvučnost
E
NOVATOP Solid
D
/ Holzfaserdämmung
dřevovláknitá izolace
C
/ Holzfaserdämmung
dřevovláknitá izolace
B
/ Holzlattung
A
/ Holzverkleidung
dřevěné laťování
č.
dřevěný obklad
W 103
rozměry [mm] / Dimensionen
požární odolnost
/ Feuerwiderstand
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/ Luftschalldämmung
/ Wärmedurchgangszahl
1
20
30
60
60
62
50
10
292
REI 30
48
0,20
2
20
30
60
140
62
50
10
372
REI 30
48
0,15
3
20
30
60
240
62
50
10
472
REI 30
49
0,11
4
20
30
60
60
84
50
10
314
REI 60
50
0,20
5
20
30
60
140
84
50
10
394
REI 60
50
0,14
6
20
30
60
240
84
50
10
494
REI 60
51
0,11
7
20
30
60
60
124
50
10
354
REI 60
51
0,19
8
20
30
60
140
124
50
10
434
REI 60
52
0,14
9
20
30
60
240
124
50
10
534
REI 60
53
0,10
W 103
OBVODOVÁ STĚNA – ODVĚTRÁVANÁ FASÁDA
Außenwand – Hinterlüftetefassade
www.novatop-system.com
10
OBSAH
I – 01
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
Vodorovný řez / Horizontalschnitt
1
A – DŘEVĚNÝ OBKLAD / Holzverkleidung
B – POJISTNÁ DIFUZNÍ FÓLIE (sd < 0,3 m) / Diffusionsoffene Folie
DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ / Holzlattung / VZDUCHOVÁ MEZERA / Hohlraum
C – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA
(λ = 0,040 W/mK; q = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
D – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA/ Massivholzwand
NOVATOP SOLID
E – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL) / Gipsfaserplatte
F – I NOSNÍK / I Träger (STEICO wall)
/stanoveno výpočtem/
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/bestimmt durch Berechnung/
Σ
REI/EI [min]
Rw [dB]
U [W/m2K]
1
20
30
120
62
10
242
REI 30
48
0,27
2
20
30
200
62
10
322
REI 30
49
0,17
/ Gipsfaserplatte
der Konstruktion
E
sádrovláknitá deska
D
NOVATOP Solid
C
/ Holzfaserdämmung
B
/ Holzlattung
A
/ Holzverkleidung
č.
W 104
dřevovláknitá izolace
součinitel prostupu
tepla
dřevěné laťování
vzduchová
neprůzvučnost
dřevěný obklad
celková tlouška
konstrukce / Gesamtstärke
rozměry [mm] / Dimensionen
požární odolnost
/ Feuerwiderstand
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/ Luftschalldämmung
/ Wärmedurchgangszahl
3
20
30
300
62
10
422
REI 30
49
0,12
4
20
30
120
84
10
264
REI 60
50
0,26
5
20
30
200
84
10
344
REI 60
51
0,17
10
6
20
30
300
84
444
REI 60
52
0,12
7
20
30
120
84
254
REI 30
50
0,26
8
20
30
200
84
334
REI 30
50
0,17
9
20
30
300
84
434
REI 30
51
0,12
10
20
30
200
124
374
REI 45
51
0,16
11
20
30
300
124
474
REI 45
52
0,12
12
20
30
200
124
384
REI 60
52
0,16
10
OBVODOVÁ STĚNA – ODVĚTRÁVANÁ FASÁDA
Außenwand – Hinterlüftetefassade
W 104
www.novatop-system.com
OBSAH
11
I – 01
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
Vodorovný řez / Horizontalschnitt
1
B – POJISTNÁ DIFUZNÍ FÓLIE (sd<0,3 m)
/ Diffusionsoffene Folie / DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ / Holzlattung
/ VZDUCHOVÁ MEZERA / Hohlraum
C – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA
(λ = 0,040 W/mK; q = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
D – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
F – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL)
/ Gipsfaserplatte
E – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA
(λ = 0,040 W/mK; q = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
G – I NOSNÍK / I Träger (STEICO wall)
A – DŘEVĚNÝ OBKLAD / Holzverkleidung
/bestimmt durch Berechnung/
Σ
REI/EI [min]
Rw [dB]
U [W/m2K]
1
20
30
120
62
50
10
292
REI 30
48
0,20
2
20
30
200
62
50
10
372
REI 30
48
0,14
der Konstruktion
F
/ Gipsfaserplatte
E
/ Holzfaserdämmung
D
NOVATOP Solid
C
/ Holzfaserdämmung
B
/ Holzlattung
A
/ Holzverkleidung
č.
W 105
sádrovláknitá deska
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
dřevovláknitá izolace
/stanoveno výpočtem/
dřevovláknitá izolace
součinitel prostupu
tepla
dřevěné laťování
vzduchová
neprůzvučnost
dřevěný obklad
celková tlouška
konstrukce / Gesamtstärke
rozměry [mm] / Dimensionen
požární odolnost
/ Feuerwiderstand
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/ Luftschalldämmung
/ Wärmedurchgangszahl
3
20
30
300
62
50
10
472
REI 30
49
0,11
4
20
30
120
84
50
10
314
REI 60
50
0,20
5
20
30
200
84
50
10
394
REI 60
51
0,14
6
20
30
300
84
50
10
494
REI 60
52
0,10
7
20
30
120
124
50
10
354
REI 60
51
0,19
8
20
30
200
124
50
10
434
REI 60
52
0,14
9
20
30
300
124
50
10
534
REI 60
53
0,10
W 105
OBVODOVÁ STĚNA – ODVĚTRÁVANÁ FASÁDA
Außenwand – Hinterlüftetefassade
www.novatop-system.com
12
OBSAH
I – 01
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
Vodorovný řez / Horizontalschnitt
1
A – SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA / Putz
B – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA
(λ = 0,050 W/mK; q = 265 kg/m3)
(STEICOprotect TYP H)) / Holzfaserplatte
C – FOUKANÁ IZOLACE
(λ = 0,040 W/mK; q=40 kg/m3)
(STEICOzell) / Einblasdämmung
D – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
E – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL) / Gipsfaserplatte
F – I NOSNÍK / I Träger (STEICO wall)
/stanoveno výpočtem/
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/bestimmt durch Berechnung/
Σ
REI/EI [min]
Rw [dB]
U [W/m2K]
1
8
20
100
62
10
200
REI 30
48
0,28
2
8
20
180
62
10
280
REI 30
48
0,18
/ Gipsfaserplatte
der Konstruktion
E
sádrovláknitá deska
D
NOVATOP Solid
C
/ Einblasdämmung
B
/ Holzfaserdämmung
A
/ Putz
č.
W 106
foukaná izolace
součinitel prostupu
tepla
dřevovláknitá izolace
vzduchová
neprůzvučnost
fasádní omítka
celková tlouška
konstrukce / Gesamtstärke
rozměry [mm] / Dimensionen
požární odolnost
/ Feuerwiderstand
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/ Luftschalldämmung
/ Wärmedurchgangszahl
3
8
20
280
62
10
380
REI 30
49
0,12
4
8
20
100
84
10
222
REI 60
50
0,27
5
8
20
180
84
10
302
REI 60
50
0,17
10
6
8
20
280
84
402
REI 60
51
0,12
7
8
20
100
84
212
REI 30
50
0,27
8
8
20
180
84
292
REI 30
50
0,17
9
8
20
280
84
392
REI 30
51
0,12
10
8
20
180
124
332
REI 45
51
0,17
11
8
20
280
124
432
REI 45
52
0,12
12
8
20
180
124
342
REI 60
52
0,17
10
OBVODOVÁ STĚNA – KONTAKTNÍ FASÁDA
Außenwand – Putz
W 106
www.novatop-system.com
OBSAH
13
I – 01 SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
Vodorovný řez / Horizontalschnitt
1
C – FOUKANÁ IZOLACE
(λ = 0,040 W/mK; q = 40 kg/m3)
(STEICOzell) / Einblasdämmung
D – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
F – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL)
/ Gipsfaserplatte
E – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA
(λ = 0,040 W/mK; q = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
A – SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA / Putz
G – I NOSNÍK / I Träger (STEICO wall)
B – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,050 W/mk; q = 265 kg/m3)
(STEICOprotect TYP H) / Holzfaserplatte
/bestimmt durch Berechnung/
Σ
REI/EI [min]
Rw [dB]
U [W/m2K]
1
8
20
100
62
50
10
250
REI 30
48
0,20
2
8
20
180
62
50
10
330
REI 30
48
0,15
der Konstruktion
F
/ Gipsfaserplatte
E
/ Holzfaserdämmung
D
NOVATOP Solid
C
/ Einblasdämmung
B
/ Holzfaserdämmung
A
/ Putz
č.
W 107
sádrovláknitá deska
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
dřevovláknitá izolace
/stanoveno výpočtem/
foukaná izolace
součinitel prostupu
tepla
dřevovláknitá izolace
vzduchová
neprůzvučnost
fasádní omítka
celková tlouška
konstrukce / Gesamtstärke
rozměry [mm] / Dimensionen
požární odolnost
/ Feuerwiderstand
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/ Luftschalldämmung
/ Wärmedurchgangszahl
3
8
20
280
62
50
10
430
REI 30
49
0,11
4
8
20
100
84
50
10
272
REI 60
50
0,20
5
8
20
180
84
50
10
352
REI 60
51
0,14
6
8
20
280
84
50
10
452
REI 60
52
0,11
7
8
20
100
124
50
10
312
REI 60
51
0,19
8
8
20
180
124
50
10
392
REI 60
52
0,14
9
8
20
280
124
50
10
492
REI 60
53
0,10
W 107
OBVODOVÁ STĚNA – KONTAKTNÍ FASÁDA
Aussenwand – Putz
www.novatop-system.com
14
OBSAH
I – 01
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
Vodorovný řez / Horizontalschnitt
1
A – SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA / Putz
B – FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS
/ Putznpolystyrol EPS
(λ = 0,039 W/mK; q = ca 15 kg/m3)
C – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA/ Massivholzwand
NOVATOP SOLID
D – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL) / Gipsfaserplatte
celková tlouška
konstrukce / Gesamtstärke
vzduchová neprůzvučnost
součinitel prostupu
tepla
Σ
REI/EI [min]
Rw [dB]
U [W/m2K]
1
8
150
62
10
230
REI 30
43
0,22
der Konstruktion
D
/ Gipsfaserplatte
C
NOVATOP Solid
B
/ Putznpolystyrol
A
/ Putz
č.
W 108
fasádní polystyren
požární odolnost
fasádní omítka
sádrovláknitá deska
rozměry [mm] / Dimensionen
/ Feuerwiderstand
/ Luftschalldämmung
/stanoveno výpočtem/
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/bestimmt durch Berechnung/
/ Wärmedurchgangszahl
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
2
8
200
62
10
280
REI 30
43
0,17
3
8
300
62
10
380
REI 30
44
0,12
4
8
150
84
10
252
REI 60
44
0,21
5
8
200
84
10
302
REI 60
45
0,17
6
8
300
84
10
402
REI 60
45
0,12
7
8
150
84
242
REI 30
44
0,21
8
8
200
84
292
REI 30*
44
0,17
9
8
300
84
392
REI 30*
45
0,12
10
8
200
124
332
REI 45*
44
0,16
11
8
300
124
432
REI 45*
45
0,11
12
8
200
124
342
REI 60*
45
0,16
10
*hodnoty požární odolnosti stanoveny na základě rozšířené aplikace provedených požárních zkoušek podle ČSN EN 1365-1. Posouzení podle ČSN 73 0810.
*Werte des Feuerwiderstandes bestimmt auf Grund der erweiterten Anwendung der durchgeführten Brandversuche in Übereinstimmung mit DIN EN 1365-1. Beurteilung nach CSN 73 0810.
OBVODOVÁ STĚNA – KONTAKTNÍ FASÁDA
Außenwand – Putz
W 108
www.novatop-system.com
OBSAH
15
I – 01 SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
Vodorovný řez / Horizontalschnitt
1
A – SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA / Putz
B – FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS / Putznpolystyrol EPS
(λ = 0,039 W/mK; q = ca 15 kg/m3)
C – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
D – MINERÁLNÍ IZOLACE
(např.: ISOVER – PIANO) / Mineraldämmung
E – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL) / Gipsfaserplatte
/stanoveno výpočtem/
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/bestimmt durch Berechnung/
Σ
REI/EI [min]
Rw [dB]
U [W/m2K]
1
8
150
62
50
10
280
REI 30
47
0,17
2
8
200
62
50
10
330
REI 30
47
0,14
3
8
300
62
50
10
430
REI 30
48
0,10
4
8
150
84
50
10
302
REI 60
49
0,17
5
8
200
84
50
10
352
REI 60
49
0,14
6
8
300
84
50
10
452
REI 60
50
0,10
7
8
150
124
50
10
342
REI 60
50
0,16
8
8
200
124
50
10
392
REI 60
50
0,13
9
8
300
124
50
10
492
REI 60
51
0,10
W 109
der Konstruktion
E
/ Gipsfaserplatte
D
/ Mineraldämmung
C
NOVATOP Solid
B
/ Putznpolystyrol
A
/ Putz
č.
W 109
sádrovláknitá deska
součinitel prostupu
tepla
minerální izolace
vzduchová
neprůzvučnost
fasádní polystyren
požární odolnost
fasádní omítka
celková tlouška
konstrukce / Gesamtstärke
rozměry [mm] / Dimensionen
/ Feuerwiderstand
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/ Luftschalldämmung
/ Wärmedurchgangszahl
OBVODOVÁ STĚNA – KONTAKTNÍ FASÁDA
Außenwand – Putz
www.novatop-system.com
16
OBSAH
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
I – 01
Vodorovný řez / Horizontalschnitt
1
A – SÁDROKARTONOVÁ DESKA / Gipskartonplatte
// SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL) / Gipsfaserplatte
//DESKA WOLF TRI (m = 18 kg/m2) / Platte Wolf TRI
B – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
1
B
vzduchová neprůzvučnost
/stanoveno výpočtem/
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/bestimmt durch Berechnung/
A
Σ
REI/EI [min]
Rw [dB]
m [kg/m2]
62
2
/ Gesamtstärke der Konstruktion
požární odolnost
/ Gipskartonplatte
celková tlouška konstrukce
A
NOVATOP Solid
/deska Wolf TRI**
Gipskartonplatte
/Platte Wolf TRI **
deska sádrokartonová
/ Gipskartonplatte
A
sádrokartonová deska
č.
sádrokartonová deska
W 110
rozměry [mm] / Dimensionen
/ Feuerwiderstand
/ Luftschalldämmung
hmotnost
/ Gewicht
62
REI 15
28
31
12,5
62
12,5
87
REI 30
34
54
12,5
99,5
REI 30
36
65
3
12,5
12,5
62
4
12,5
15**
62
74,5
REI 15
43
62
84
84
REI 30*
30
42
5
6
12,5
84
12,5
109
REI 60
35
65
84
12,5
121,5
REI 60
37
76
7
12,5
12,5
8
12,5
15**
9
10
84
96,5
REI 60
44
73
124
124
REI 45*
33
62
12,5
124
12,5
149
REI 60
38
85
12,5
161,5
REI 60
39
96
136,5
REI 60
45
93
11
12,5
12,5
124
12
12,5
15**
124
*hodnoty požární odolnosti stanoveny na základě rozšířené aplikace provedených požárních zkoušek podle ČSN EN 1365-1. Posouzení podle ČSN 73 0810.
/Werte des Feuerwiderstandes bestimmt auf Grund der erweiterten Anwendung der durchgeführten Brandversuche in Übereinstimmung mit DIN EN 1365-1. Beurteilung nach CSN 73 0810.
VNITŘNÍ STĚNA – MEZIPOKOJOVÁ STĚNA
Innentrennwand – Zimmertrennwand
W 110
www.novatop-system.com
OBSAH
17
I – 01 SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
Vodorovný řez / Horizontalschnitt
1
A – SÁDROKARTONOVÁ DESKA / Gipskartonplatte
// SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL) / Gipsfaserplatte
C – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
B – MINERÁLNÍ IZOLACE (q = ca 50 kg/m3) / Mineraldämmung
// DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (q = 50 kg/m3)
(STEICO flex) / Holzfaserplatte
/ Gesamtstärke der Konstruktion
celková tlouška konstrukce
NOVATOP Solid
B
/ Mineraldämmung
minerální izolace
A
/ Gipskartonplatte
A
/ Gipskartonplatte
sádrokartonová deska
č.
sádrokartonová deska
W 111
rozměry [mm] / Dimensionen
požární odolnost
vzduchová neprůzvučnost
/stanoveno výpočtem/
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
/bestimmt durch Berechnung/
/ Feuerwiderstand
/ Luftschalldämmung
hmotnost
/ Gewicht
C
Σ
REI/EI [min]
Rw [dB]
m [kg/m2]
1
12,5
12,5
100
62
174,5
EI 60
43
49
2
12,5
12,5
100
62
187
EI 60
44
61
3
12,5
12,5
100
84
196,5
REI 30
44
60
4
12,5
12,5
100
84
209
REI 30
45
72
W 111
VNITŘNÍ STĚNA – MEZIPOKOJOVÁ STĚNA
Innentrennwand – Zimmertrennwand
www.novatop-system.com
18
OBSAH
I – 01
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
Vodorovný řez / Horizontalschnitt
1
A – SÁDROKARTONOVÁ DESKA / Gipskartonplatte
// SÁDROVLÁKNITÁ DESKA / Gipsfaserplatte
(FERMACELL)
// DESKA WOLF TRI (m = 18 kg/m2) / Platte Wolf TRI
B – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
C – MINERÁLNÍ IZOLACE (q = ca 50 kg/m3)
/Mineraldämmung
// DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (q = 50 kg/m3)
(STEICO flex) / Holzfaserplatte
Σ
REI/EI [min]
Rw [dB]
m [kg/m2]
1
12,5
12,5
100
62
100
62
12,5
12,5
373,5
El 120
53
115
2
12,5
15*
100
62
100
62
336,5
El 120
55
100
3
12,5
12,5
100
84
100
84
418
REI 60
54
137
4
12,5
15*
100
84
100
84
380,5
REI 30
56
80
12,5
12,5
/ Mineraldämmung
/ Mineraldämmung
* deska Wolf TRI
Gipskartonplatte **Platte
Wolf TRI
/ Gipskartonplatte
/ Gesamtstärke der Konstruktion
celková tlouška konstrukce
A
/ Gipskartonplatte
sádrokartonová deska
A
/ Gipskartonplatte
B
NOVATOP Solid
C
minerální izolace
B
NOVATOP Solid
C
minerální izolace
A
deska sádrokartonová
A
sádrokartonová deska
č.
W 112
sádrokartonová deska
rozměry [mm] / Dimensionen
požární odolnost
/ Feuerwiderstand
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
vzduchová
neprůzvučnost
hmotnost
/ Luftschalldämmung
/ Gewicht
/stanoveno výpočtem/
/bestimmt durch Berechnung/
VNITŘNÍ STĚNA – MEZIBYTOVÁ STĚNA
Innentrennwand – Wohnungstrennwand
W 112
www.novatop-system.com
OBSAH
19
2
CZ
Stropy
D
Decken
www.novatop-system.com
I
I – 02
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
SKLADBA STROPU
/ Deckenaufbau
A – HORNÍ DESKA / Oberplatte
NOVATOP ELEMENT
B – VZDUCHOVÁ MEZERA / Hohlraum
C – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,043 W/mK)
(STEICOprotect TYP L) / Holzfaserplatte
// MINERÁLNÍ IZOLACE / Mineraldämmung
D – SPODNÍ DESKA NOVATOP ELEMENT
/ UNTERPLATTE NOVATOP ELEMENT
SKLADBA PODHLEDU
/ Untersichtaufbau
2
­­1
D – SPODNÍ DESKA / Unterplatte
NOVATOP ELEMENT
D – SPODNÍ DESKA / Unterplatte
NOVATOP ELEMENT
SKLADBA PODHLEDU
/ Untersichtaufbau
2
D – SPODNÍ DESKA / Unterplatte
NOVATOP ELEMENT
C – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA ( = 0,043 W/mK)
(STEICOprotect TYP L) / Holzfaserplatte
//MINERÁLNÍ IZOLACE ( = 0,040 W/mK)
/ Mineraldämmung//
F – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA
/ Gipsfaserplatte (FERMACELL)
Rozměry [mm] / Dimensionen
F 200
NOVATOP
Element
Element
1
2
Horní deska / Oberplatte
A
27
27
27
Vzduch. mezera / Hohlraum
B
186
186
146
Izolace / Dämmung
C
Spodní deska / Unterplatte
D
Spodní deska / Unterplatte
D
50
27
27
27
33
Izolace / Dämmung
C
40
Sádrovláknitá deska / Gipsfaserplatte
F
30
Celková tloušťka konstrukce
Σ
240
240
REI [min]
45
60
90
FIRES-FR-173
-07-AUNS
stanoveno výpočtem
/ Gesamtstärke der Konstruktion
Požární odolnost / Feuerwiderstand
Laboratorní měření / Labormessungen
STN EN 1365-2: 2001
č. protokolu
/ Protokoll Nr.
FIRES-FR-175
-07-AUNS
STROP – VARIANTY SKLADBY PODHLEDU
Decke – Untersichtvarianten
270
/ bestimmt durch
Berechnung
F 200
www.novatop-system.com
OBSAH
23
I – 02
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
Svislý řez / Vertikalschnitt
SKLADBA STROPU
/ Deckenaufbau
D – HORNÍ DESKA / Oberplatte
NOVATOP ELEMENT
E – VZDUCHOVÁ MEZERA
/ Hohlraum
F – VÁPENCOVÝ VSYP
/ Kalkschüttung
G – SPODNÍ DESKA / Unterplatte
NOVATOP ELEMENT
2
1
SKLADBA PODLAHY
/ Fussbodenaufbau
­­1
A – PODLAHOVÝ DÍLEC FERMACELL, *OSB
/ Bodenteilstück FERMACELL, *OSB
B – STEICOtherm, *Orsil N
/ STEICOtherm, *Orsil N
27
C – BETONOVÉ DLAŽDICE [90 kg/m2],
*betonová deska
/ Betonbodenplatten [90kg/m2], *Betonplatte
2
SKLADBA PODLAHY
/ Fussbodenaufbau
D – HORNÍ DESKA / Oberplatte
NOVATOP ELEMENT
­­2
C – BETONOVÉ DLAŽDICE [90 kg/m2],
*betonová deska
/ Betonbodenplatten [90kg/m2], *Betonplatte
B – STEICOtherm, *Orsil N
27
/ STEICOtherm, *Orsil N
D – HORNÍ DESKA / Oberplatte
NOVATOP ELEMENT
F 201
1
1
Podlahový dílec Fermacell, *OSB / Bodenteilstück Fermacell *OSB
A
20
22*
2
STEICOtherm / STEICOtherm
B
8
8
Betonové dlaždice [90 kg/m2], *betonová deska
C
38
38
50*
STEICOtherm, *Orsil N / STEICOtherm, *Orsil N
B
20
20
40*
Horní deska / Oberplatte
D
27
27
27
/ Dimensionen
Rozměry [mm]
/ Betonbodenplatten [90 kg/m2], *Betonplatte
NOVATOP
Element
Vzduch. mezera / Hohlraum
E
Vápencový vsyp / Kalkschüttung (kg/m2)
F
Spodní deska / Unterplatte
G
27
27
27
Σ
326
328
290
Celková tloušťka konstrukce
/ Gesamtstärke der Konstruktion
Vzduchová neprůzvučnost / Luftschalldämmung
40
Rw [dB]
52
50
58
Kročejová neprůzvučnost / Trittschallschutz
Ln, w [dB]
66
65
67
Laboratorní měření / Labormessungen
ČSN EN ISO 140-3: 1995, ČSN EN ISO 140-6: 2000
č. protokolu
CSI 142/08
CSI 142/08
CSI 145/08
F 201
/ Protokoll Nr.
STROP – VARIANTY SKLADBY PODLAHY
Decke – Variationen Fußboden
www.novatop-system.com
24
OBSAH
I – 02
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
Svislý řez / Vertikalschnitt
SKLADBA STROPU
/ Deckenaufbau
D – HORNÍ DESKA / Oberplatte
NOVATOP ELEMENT
E – VZDUCHOVÁ MEZERA
/ Hohlraum
F – VÁPENCOVÝ VSYP
2
/ Kalkschüttung
G – SPODNÍ DESKA / Unterplatte
NOVATOP ELEMENT
SKLADBA PODLAHY
/ Untersichtaufbau
­­1
­­1
A – PODLAHOVÝ DÍLEC FERMACELL, *OSB
/ Bodenteilstück FERMACELL, *OSB
B – STEICOtherm, *STEPROCK HD
/ STEICOtherm, Steprock HD
C – ZÁSYP FERMACELL
27
/ Schüttung
SKLADBA PODLAHY
/ Untersichtaufbau
D – HORNÍ DESKA / Oberplatte
NOVATOP ELEMENT
2
2
A – PODLAHOVÝ DÍLEC FERMACELL, *OSB
/ Bodenteilstück FERMACELL, *OSB
B – STEICOtherm, *STEPROCK HD
27
/ STEICOtherm, Steprock HD
D – HORNÍ DESKA / Oberplatte
NOVATOP ELEMENT
F 202
Element
Element
1
1
1
2
2
20
20
30*
40
30*
27
A
20
22*
Steico Therm, *Steprock HD / STEICOtherm, *Steprock HD
B
40
40
8
Zásyp FERMACEL / Schüttung
C
30
30
60
27
27
27
27
/ Dimensionen
Rozměry [mm]
Podlahový dílec Fermacell, *OSB / Bodenteilstück Fermacell *OSB
NOVATOP
Element
Horní deska / Oberplatte
D
Vzduch. mezera / Hohlraum
E
Vápencový vsyp
/ Kalkschüttung (kg/m2)
Spodní deska / Unterplatte
Celková tloušťka konstrukce
/ Gesamtstärke der Konstruktion
Vzduchová neprůzvučnost / Luftschalldämmung
27
27
40
40
40
80
40
G
27
27
27
27
27
27
27
Σ
240
200
290
292
328
220
260
F
Rw [dB]
27
36
62
62
59
60
55
Kročejová neprůzvučnost / Trittschallschutz
Ln, w [dB]
93
88
54
56
60
62
58
Laboratorní měření / Labormessungen
ČSN EN ISO 140-3: 1995, ČSN EN ISO 140-6: 2000
č. protokolu
CSI
317/07
CSI
318/07
CSI
144/08
CSI
144/08
CSI
143/08
CSI
146/08
CSI
319/07
/ Protokoll Nr.
STROP - VARIANTY SKLADBY PODLAHY
Decke - Variationen Fußboden
F 202
www.novatop-system.com
OBSAH
25
3
CZ
Střechy
D
Dächer
www.novatop-system.com
I
I – 03
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
SKLADBA STŘECHY / Dachaufbau
střešní krytina / Dachdeckmaterial
větrací mezera / Lüftungsschicht
NOVATOP OPEN
3
A*
B
C
D
E
F
G
* DIFUZNÍ FÓLII LZE NAHRADIT NAPŘÍKLAD DIFUZNÍ DŘEVOVLÁKNITOU DESKOU (DHF, DFP)
/ Diffusionsfolie kann zum Beispiel durch Diffusionsholzfaserplatte (DHF, DFP) ersetzt werden
1
2
3
4
5
6
7
8
a
a
a
a
a
a
a
a
40
40
60
80
120
160
Difuz. střešní fólie (sd = cca 0,02 m) / Diffusionsdachfolie
A
Steico Therm (λ = 0,041 W/mK, q = 160kg/m3)
B
KVH (BSH, DUO, TRIO)
C
200
200
200
200
240
240
240
280
Steico Flex (λ = 0,040 W/mK, q = 50 kg/m3)
D
200
200
200
200
240
240
240
280
Spodní deska / Unterplatte
E
27
27
27
27
27
27
27
27
NOVATOP
OPEN
120
Sádrovláknitá deska (FERMACELL) / Gipsfaserplatte
G
12
12
12
12
12
227
279
267
319
327
399
479
599
REI [min]
30
45
30
45
30
45
45
45
Součinitel prostupu tepla / Wärmedurchgangszahl
U [W/m2K]
0,24
0,20
0,19
0,16
0,15
0,13
0,10
0,08
Celková tloušťka konstrukce / Gesamtstärke der Konstruktion
Užití konstrukce / Konstruktionsverwendung
PASIV
TOP
Σ
Požární odolnost (stanoveno výpočtem) / Feuerwiderstand (bestimmt durch Berechnung)
PASIV
80
NED TOP
40
NED
40
standard
TOP
40
standard
F
standard
Minerální izolace (λ = 0,040 W/mK, q=50 kg/m3) / Mineraldämmung
standard
Rozměry [mm] / Dimensionen
R 300
POZNÁMKA: Použití těchto skladeb je nutné individuálně posoudit z hlediska stavební fyziky.
ANMERKUNG: Anwendung dieser Strukturen ist notwendig individuell aus Sicht der Bauphysik zu beurteilen.
ŠIKMÁ A PULTOVÁ STŘECHA – NOVATOP OPEN
Steil- und Pultdach – NOVATOP OPEN
R 300
www.novatop-system.com
OBSAH
29
I – 03 SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
SKLADBA STŘECHY / Dachaufbau
střešní krytina / Dachdeckmaterial
NOVATOP ELEMENT
větrací mezera / Lüftungsschicht
3
A
B
C
D
E
F
G
Rozměry [mm] / Dimensionen
R 301
Difuzní střešní fólie (sd = cca 0,02 m) / Diffusionsdachfolie
A
Steico Therm ( =0,041W/mK, q=160kg/m3)
B
NOVATOP
Element
1
2
3
4
5
6
7
8
a
a
a
a
a
a
a
a
40
40
80
100
160
160
Horní deska / Oberplatte
C
27
27
27
27
27
27
27
27
Steico Flex
(λ = 0,040 W/mK, q = 50 kg/m3)
D
186
146
146
186
186
186
186
226
Spodní deska / Unterplatte
E
27
27
27
27
27
27
27
27
Minerální izolace (λ = 0,040 W/mK, q = 50kg/m3) / Mineraldämmung
F
30
40
40
60
120
Sádrovláknitá deska (FERMACELL) / Gipsfaserplatte
G
12
12
12
12
12
Celková tloušťka konstrukce / Gesamtstärke der Konstruktion
Σ
392
472
572
240
242
240
332
320
Požární odolnost (stanoveno výpočtem) / Feuerwiderstand (bestimmt durch Berechnung)
REI [min]
30
45
30
45
30
45
45
45
Součinitel prostupu tepla / Wärmedurchgangszahl
U [W/m2K]
0,23
0,24
0,22
0,16
0,15
0,13
0,10
0,08
Roční množství zkondenzované vodní páry (Mc,a = max. 0,5 kg/m2.rok)
Mc,a [kg/m2.rok]
0,188
0,187
0,075
0,109
0,040
0,035
0,011
0,027
Roční množství vypařitelné vodní páry (Mc,a<Mev,a)
Mev,a [kg/m2.rok]
0,223
0,225
0,304
0,271
0,351
0,354
0,423
0,354
standard
standard
standard
standard
TOP
NED
NED TOP
PASIV
PASIV
TOP
Jahresmenge des kondesierten Wasserdampfes (Mc,a = max. 0,5 kg/m2.Jahr)
Jahresmenge des abdampfbaren Wasserdampfes (Mc,a < Mev,a)
Užití konstrukce / Konstruktionsverwendung
POZNÁMKA: Použití těchto skladeb je nutné individuálně posoudit z hlediska stavební fyziky.
ANMERKUNG: Anwendung dieser Strukturen ist notwendig individuell aus Sicht der Bauphysik zu beurteilen.
R 301
ŠIKMÁ A PULTOVÁ STŘECHA - NOVATOP ELEMENT
Steil- und Pultdach – NOVATOP ELEMENT
www.novatop-system.com
30
OBSAH
I – 03
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
SKLADBA STŘECHY / Dachaufbau
Násyp / Schüttung
NOVATOP ELEMENT
3
A
B
C
D
E
F
G
H
Rozměry [mm] / Dimensionen
R 302
1
2
3
4
5
6
PVC hydroizolace / PVC-Hydrodämmung
A
2
2
2
2
2
2
Tepelná izolace EPS (λ = 0,037 W/mK, q = 15 kg/m3) / Wärmedämmung
B
140
180
220
220
280
280
Hydroizolace (sd>1500 m) / Hydrodämmung
C
3
3
3
3
3
3
Horní deska / Oberplatte
D
27
27
27
27
27
27
Vzduchová mezera / Hohlraum
E
146
146
146
146
146
146
Spodní deska / Unterplatte
F
27
27
27
27
27
27
NOVATOP
Element
Minerální izolace (λ = 0,040 W/mK, q=50 kg/m3) / Mineraldämmung
G
30*
40
60
80
Sádrovláknitá deska (FERMACELL) / Gipsfaserplatte
H
12
12
12
12
Celková tloušťka konstrukce / Gesamtstärke der Konstruktion
Σ
345
427
425
507
557
687
Požární odolnost (stanoveno výpočtem) / Feuerwiderstand (bestimmt durch Berechnung)
REI [min]
30
45
30
45
45
45
Součinitel prostupu tepla / Wärmedurchgangszahl
U [W/m2K]
0,22
0,17
0,15
0,13
0,10
0,08
standard
standard TOP
NED
NED TOP
PASIV
PASIV TOP
Užití konstrukce / Konstruktionsverwendung
POZNÁMKA: Použití těchto skladeb je nutné individuálně posoudit z hlediska stavební fyziky.
ANMERKUNG: Anwendung dieser Strukturen ist notwendig individuell aus Sicht der Bauphysik zu beurteilen.
PLOCHÁ STŘECHA – NOVATOP ELEMENT
Flachdach – NOVATOP ELEMENT
R 302
www.novatop-system.com
OBSAH
31
1
CZ
Spoje stěn
D
Wandanschlüsse
www.novatop-system.com
II
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 01
ND100
1
1 2
2
1
4
4
DETAIL ROHOVÉHO SPOJE 124, 84 – na tupo
/ Detail von Eckverbindung 124, 84 – stumpf
1 2
1
ND 101
2
4 4
DETAIL ROHOVÉHO SPOJE 124, 84 – s přesazením
/ Detail von Eckverbindung 124, 84 – mit Versatz
1
1
ND 102
3
3
4
4
DETAIL ROHOVÉHO SPOJE 62 – na tupo
/ Detail von Eckverbindung 62 – stumpf
1
1
4
3
3
4
DETAIL VNITŘNÍHO ROHOVÉHO SPOJE 62
/ Detail von Eckverbindung 62
ND 103
LEGENDA/Beschreibung:
1. VRUT 8 x 220 (160/100) / Holzschraube
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 124 a 84
3. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 62
4. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
DETAILY ROHOVÝCH SPOJŮ
Details von Eckverbindungen
ND 100-103
www.novatop-system.com
OBSAH
35
II – 01
1
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
1
3
3
ND 104
1
4 4
DETAIL VNITŘNÍHO ROHOVÉHO SPOJE 124, 84
/ Detail von Eckverbindung 124, 84
100-1250
2
100-1250
2
1
4
1
ND 105
3
4
3
DETAIL PODÉLNÉHO SPOJE 124, 84 – s přeplátováním
/ Detail von Längsverbindung 124, 84 – durch Längsüberlappung
ND 106
100
100
100
27
100
1
1
4
4
5
5
3
3
DETAIL PODÉLNÉHO SPOJE 124, 84 – s příložkou
/ Detail von Längsverbindung 124, 84 – mit Verbindungsplatte
100
27
36
35 27
ND 107
100
100
100
1
1
4
4
5
5
2
2
DETAIL PODÉLNÉHO SPOJE 62 – s příložkou
/ Detail von Längsverbindung 62 - mit Verbindungsplatte
LEGENDA/Beschreibung:
1. VRUT 8 x 220 (160/100/50) / Holzschraube
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA
/ Massivholzwand NOVATOP SOLID 62
3. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA
/ Massivholzwand NOVATOP SOLID 124, 84
4. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
5. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA (PŘÍLOŽKA)
ND 104-107
/ Massivholzplatte (Verbindungsplatte)
DETAILY ROHOVÝCH A PODÉLNÝCH SPOJŮ
Details von Eck-, Längsverbindungen
www.novatop-system.com
36
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 01
ND 108
2 cca 100
cca 100
1
5
1
1
3
5
3
DETAIL PODÉLNÉHO SPOJE 62 – s přeplátováním
/ Detail von Längsverbindung 62 – durch Längsüberlappung
22
44
ND 109
Pozn.: Doporučení spojování vruty pod úhlem 45°
(NOVATOP SOLID 62)
Anm.: Empfehlung Verbindung mit Holzschrauben
unter dem Winkel von 45 Grad (SOLID 62mm)
DETAIL "T" SPOJE 124, 84 a 62
/ Detail von T-Verbindung 124, 84 und 62
ND 110
5
5
2
2
4
4
DETAIL ROHOVÉHO SPOJE (cca 135° a více), VS 124, 84 a 62
/ Detail von Eckverbindung (ca. 135˚ und mehr) 124, 84 u. 62
5
ND 111
5
2
2
4
4
DETAIL ROHOVÉHO SPOJE (cca 90–135°), VS 124, 84 a 62
/ Detail von Eckverbindung (ca. 90˚–135˚) 124, 84 u. 62
LEGENDA/Beschreibung:
1. VRUT 5 x 50 / Holzschraube
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
2. VRUT 8 x 220 (160/100) / Holzschraube
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
3. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA
/ MassivholzwandNOVATOP SOLID 62
4. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 124, 84, 62
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
DETAILY PODÉLNÝCH SPOJŮ, "T" SPOJŮ, ROHOVÝCH SPOJŮ
Details von Längsverbindungen, T-Verbindungen, Eckverbindungen
ND 108-111
www.novatop-system.com
OBSAH
37
II – 01
KONSTRUKČNÍ
Konstruktionsdetails
1 DETAILY
2 3 / 4a
4b
1
2
3
4a
4b
1
5
65
76
7
LEGENDA/Beschreibung:
1. DŘEVĚNÝ OBKLAD / Holzverkleidung
2. VZDUCHOVÁ MEZERA / Hohlraum
3. DIFUZNÍ FÓLIE / Diffusionsoffene Folie
4a. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,041W/mK, q = 160 kg/m3)
(STEICOtherm) / Holzfaserplatte
4b.DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,040W/mK, q = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
5. VRUT 8 x 220 (160) / Holzschraube
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
6. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
7. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 124, 84
ND 112
VNĚJŠÍ ROHOVÝ SPOJ OS 124, 84 – ODVĚTRÁVANÁ FASÁDA
Außeneckverbindung AW 124, 84 – Hinterlüftetefassade
www.novatop-system.com
38
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 01
1
6
6
1
2
3
1
2
3
4
4
5
7
8 7
9 8
9
5
LEGENDA/Beschreibung:
1. DŘEVĚNÝ OBKLAD / Holzverkleidung
2. VZDUCHOVÁ ODVĚTRÁVANÁ MEZERA / Hohlraum
3. POJISTNÁ DIFUZNÍ FÓLIE / Diffusionsoffene Sicherheitsfolie
4. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,041 W/mK, q = 160 kg/m3)
(STEICOtherm) / Holzfaserplatte
5."I" NOSNÍK / I-Träger (STEICO wall)
6. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,040 W/mK, q = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
7. VRUT 8 x 220 (160) / Holzschraube
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
8. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
9. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 124, 84
VNĚJŠÍ ROHOVÝ SPOJ OS 124, 84 – POUŽITÍ "I"-nosníků
Außeneckverbindung AW 124, 84 – Verwendung von I-Trägern
ND 113
www.novatop-system.com
OBSAH
39
II – 01
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
8
1
8
1
1
2
2
3
3
4
4
6
5
7
6
5
7
LEGENDA/Beschreibung:
1. DŘEVĚNÝ OBKLAD / Holzverkleidung
2. VZDUCHOVÁ MEZERA / Hohlraum
3. DIFUZNÍ FÓLIE / Diffusionsoffene Folie
4. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,041 W/mK, q = 160 kg/m3)
(STEICOtherm) / Holzfaserplatte
5. VRUT 8 x 220 (160) / Holzschraube
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
6. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
7. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 124, 84
8. KRYCÍ PLECH / Verkleidungsblech
ND 114
VNĚJŠÍ ROHOVÝ SPOJ OS 124, 84
Außeneckverbindung AW 124, 84
www.novatop-system.com
40
OBSAH
5 6 7
5 6 7
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 01
1
1
12
23
34a
4a
4b
4b
LEGENDA/Beschreibung:
1. DŘEVĚNÝ OBKLAD / Holzverkleidung
2. VZDUCHOVÁ MEZERA / Hohlraum
3. DIFUZNÍ FÓLIE / Diffusionsoffene Folie
4a. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,041 W/mK, q = 160 kg/m3)
(STEICOtherm) / Holzfaserplatte
4b.DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,040W/mK, q = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
5. VRUT 8 x 220 (160) / Holzschraube
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
6. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
7. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 124, 84
VNITŘNÍ ROHOVÝ SPOJ OS 124, 84 – ODVĚTRÁVANÁ FASÁDA
Inneneckverbindung AW 124, 84 – Hinterlüftetefassade
ND 115
www.novatop-system.com
OBSAH
41
II – 01
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
7
7
8
8
9
9
1
5
4
6
6
5
4
3
2 3
2
1
1
LEGENDA/Beschreibung:
1. DŘEVĚNÝ OBKLAD / Holzverkleidung
2. VZDUCHOVÁ MEZERA / Hohlraum
3. POJISTNÁ DIFUZNÍ FÓLIE / Diffusionsoffene Sicherheitsfolie
4. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,041 W/mK, q = 160 kg/m3)
(STEICOtherm) / Holzfaserplatte
5."I" NOSNÍK / I-Träger (STEICO wall)
6. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,040 W/mK, q = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
7. VRUT 8 x 220 (160) / Holzschraube
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
8. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
9. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 124, 84
ND 116
VNITŘNÍ ROHOVÝ SPOJ OS 124, 84 – POUŽITÍ "I" – nosníků
Inneneckverbindung AW 124, 84 – Verwendung von "I"-Trägern
www.novatop-system.com
42
OBSAH
1
II – 01
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
2
1
3
2
4a
3
4b
4a
4b
1
5
6 5
6
4b
4b
7
8 7
8
LEGENDA/Beschreibung:
1. DŘEVĚNÝ OBKLAD / Holzverkleidung
2. VZDUCHOVÁ MEZERA / Hohlraum
3. DIFUZNÍ FÓLIE / Diffusionsoffene Folie
4a. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ =0,041 W/mK, q=160kg/m3)
(STEICOtherm) / Holzfaserplatte
4b.DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,040 W/mK, q = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
5. VRUT 8 x 100 / Holzschraube
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
6. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
7. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 62
8. SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL)
/ Gipsfaserplatte
VNĚJŠÍ ROHOVÝ SPOJ OS 62 – ODVĚTRÁVANÁ FASÁDA
Außeneckverbindung AW 62 – Hinterlüftetefassade
ND 117
www.novatop-system.com
OBSAH
43
II – 01
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
5
5
6
6
7
8
7
4b
8
4b
1
1
2
1
3
2
4
3
4b
4a
LEGENDA/Beschreibung:
1. DŘEVĚNÝ OBKLAD / Holzverkleidung
2. VZDUCHOVÁ MEZERA / Hohlraum
3. DIFUZNÍ FÓLIE / Diffusionsoffene Folie
4a. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ =0,041 W/mK, q=160 kg/m3)
(STEICOtherm) / Holzfaserplatte
4b.DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ =0,040 W/mK, q=50 kg/m3)
(STEICOtherm) / Holzfaserplatte
5. VRUT 8 x 100 / Holzschraube
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
6. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
7. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 62
8. SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL)
ND 118
/ Gipsfaserplatte (Fermacell)
VNITŘNÍ ROHOVÝ SPOJ OS 62 – ODVĚTRÁVANÁ FASÁDA
Inneneckverbindung AW 62 - Hinterlüftetefassade
www.novatop-system.com
44
OBSAH
min. 300 mm
nad terénem
4b
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 01
LEGENDA / Beschreibung:
1. KOTVA BMF KR 135 / Anker
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
2. HŘEBÍK KONVEXNÍ 4 x 50 / Konvexnagel
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
3. MECHANICKÁ KOTVA / Mechanischer Anker
4. HYDROIZOLACE / Feuchtigkeitsabdichtung
5. ZAKLÁDACÍ MALTA FERMACELL
1
/ Gründungsmörtel Fermacell
6. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 124, 84, 62
1
6
1
4
3
5
2
4
min. 300 mm
über Gelände
min. 300 mm
nad terénem
min. 300 mm
über Gelände
5
2
6
3
DETAIL KOTVENÍ OS 124, 84, 62
Detail von Verankerung AW 124, 84, 62
ND 119
www.novatop-system.com
OBSAH
45
II – 01
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
LEGENDA / Beschreibung:
1. KOTVA BMF KR 135 / Anker
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
2. HŘEBÍK KONVEXNÍ 4 x 50 / Konvexnagel
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
3. MECHANICKÁ KOTVA / Mechanischer Anker
4.HYDROIZOLACE / Feuchtigkeitsabdichtung
5. ZTUŽUJÍCÍ HRANOL / Ringbalken
6. VRUT 6 x 100 / Holzschraube
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
7. ZAKLÁDACÍ MALTA FERMACELL
1
/ Gründungsmörtel Fermacell
8. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 62
66
55
88
55
66
22
33
44
über
min. Gelände
300 mm
über Gelände
min. 300 mm
min.
300 mm
nad terénem
nad
terénem
min. 300 mm
min. 300 mm
nad terénem
77
11
ND 120
DETAIL KOTVENÍ OS 62 SE ZTUŽUJÍCÍM HRANOLEM
Detail von Verankerung AW 62 mit Verstärkungsbalken
www.novatop-system.com
46
OBSAH
LEGENDA / Beschreibung:
1. KOTVA BMF KR / Anker
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
2. HŘEBÍK KONVEXNÍ 4 x 50 / Konvexnagel
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
3. MECHANICKÁ KOTVA / Mechanischer Anker
4.HYDROIZOLACE / Feuchtigkeitsabdichtung
5. PODKLADNÍ HRANOL / Trägerbalken
6. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
1
/ Luftdichte Verbindung
7. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 124, 84, 62
7
6
7
1
1
2
2
6
4
5
5
3
3
min. 300 mm
über Gelände
4
min. 300 mm
nad terénem
min. 300 mm
über Gelände
II – 01
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
DETAIL KOTVENÍ OS 124, 84, 62 S PODKLADNÍM HRANOLEM
Detail von Verankerung AW 124, 84, 62 mit Trägerbalken
ND 121
www.novatop-system.com
OBSAH
47
II – 01
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
LEGENDA / Beschreibung:
1. KOTVA BMF KR min. 200 / Anker
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
2. HŘEBÍK KONVEXNÍ 4 x 50 / Konvexnagel
(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)
3. MECHANICKÁ KOTVA / Mechanischer Anker
4.HYDROIZOLACE / Feuchtigkeitsabdichtung
5. PODKLADNÍ HRANOL / Trägerbalken
6. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
1
/ Luftdichte Verbindung
7. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 124, 84, 62
7
7
1
2
4
2
3
5
4
5
min. 300 mm
über Gelände
nad terénem
min. 300 mm
übermin.
Gelände
300 mm
min. 300 mm
nad terénem
6
6
3
1
ND 122
DETAIL KOTVENÍ OS 124, 84, 62 S PODKLADNÍM HRANOLEM
Detail von Verankerung AW 124, 84, 62 mit Trägerbalken
www.novatop-system.com
48
OBSAH
II – 01
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
SOLID 124, 84 (výška stěny ≤ 2950 mm) / (Wandhöhe ≤ 2950 mm)
– dodání v kuse / Lieferung im Stück
1
m
0 m mm
200 000
až 1až 12
m
0m
200
max. 2950 mm
max. 2950 mm
max. 2950 mm
až 1
spoj
proveden
spoj
proveden
ve ve
výrobě
výrobě
die Verbindung
die Verbindung
durchgeführt
in in
durchgeführt
spoj proveden
der der
Herstellung
Herstellung
ve výrobě
die Verbindung
durchgeführt in
der Herstellung
SOLID 124, 84, 62 (výška stěny 2950 mm až 6000 mm) / (Wandhöhe 2950 mm bis 6000 mm)
– dodání po částech / Lieferung stückweise
– NOVATOP SOLID 62 se dodává převážně po částech (i při výšce stěny ≤ 2950 mm)
/ NOVATOP SOLID 62 wird überwiegend stückweise geliefert (auch bei Wandhöhe ≤ 2950 mm)
m
0m 0m
. 250 250
max max.
m
m
0 m 0 mm
. 250 250
max max.
m
0 m 0 mm
. 250 250
max max.
C C
m
00 m
. 25
max. 6000 mm
max. 6000 mm
max. 6000 mm
max
D D
m
0m
. 250
max
C C
m
0m
. 250
max
m
0m
. 250
max
max. 6000 mm
max. 6000 mm
max. 6000 mm
m
0 m 0 mm
. 250 250
max max.
D D
C
D
D
B B
C
A A
B B
A
m
0 m 0 mm
. 250 250
max max.
B
A A
m
0 m 0 mm
. 250 250
max max.
B
m
0m 0m
. 250 250
max max.
m
0 m 0 mm
. 250 250
max max.
m
0m
. 250
max
m
0m
. 250
max
m
0m
. 250
max
m
0m
. 250
max
m
A
KOMPLETAČNÍ SCHÉMA – STĚNA 124, 84, 62
Zusammenstellung – Wand 124, 84, 62
ND 123
www.novatop-system.com
OBSAH
49
II – 01
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
Možnost provedení překladu u větších otvorů
/ Möglichkeit der Sturzausführung bei gröβeren Öffnungen
200
1
200
100
100
200
200
Vodorovný řez překladem
/ Horizontalschnitt mit Sturz
200
100
100
200
1
LEGENDA / Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID 124, 84, 62
2. PŘEKLAD – NOVATOP/KVH/BSH – dle statiky
2
/ Sturz – NOVATOP/KVH/BSH nach Statik
ND 124
PROVEDENÍ PŘEKLADŮ – STĚNA 124, 84, 62
Sturzausführung – Wand 124, 84, 62
www.novatop-system.com
50
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 01
LEGENDA / Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
2. SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL) / Gipsfaserplatte
3. PODLAHOVÁ DESKA (FERMACELL) / Bodenplatte
4. TEKUTÁ HYDROIZOLACE / Flächendicht
5. LEPÍCÍ TMEL / Fliesenkleber
6. KERAMICKÝ OBKLAD / Fliesen
1
1
2
4
6
5
5
6
4
3
DETAIL KERAMICKÉHO OBKLADU
Detail von Keramikverkleidung
ND 125
www.novatop-system.com
OBSAH
51
II – 01
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
LEGENDA / Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
2. OTVOR PRO EL. KRABICI / Steckdosebohrung
3. DRÁŽKA PRO ELEKTROINSTALACI/ Nut
4. SPODNÍ OTVOR PRO VYVEDENÍ / Bohrung
1
x
drážka
/ Nut 40x30
40 x 30
drážka
L max=x
Solid 84,124
y
vrtáníøprůměr
vrtání
30 mm30mm
/ Bohren
L max=1700mm
solid 62, 84, 124
min
40mm
drážka
/ Nut40x30
40 x 30
drážka
Solid 84,124
L max=y
x>>y
vrtání ø 30 mm / Bohren
L max = 300 mm
Solid 62, 84, 124
Solid 84, 124
Solid 62
Vodorovný řez / Horizontalschnitt
Svislý řez / Vertikalschnitt
Solid 84
1
1
2
2
3
3
4
4
Solid 62
POZNÁMKA / HINWEIS:
Frézování většího počtu drážek je nutné individuálně posoudit z hlediska statiky.
Das Fräsen von einer grösseren Zahl von Nuten muss individuell in Bezug auf die Statik
geprüft werden.
ND 126
Solid 84
Solid 62
ELEKTROINSTALACE
Elektroleitung
www.novatop-system.com
52
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 01
LEGENDA / Beschreibung:
1. MASIVNI DŘEVĚNA STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
2. LAŤOVÁNÍ / Lattung
3. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
4. DRÁŽKA PRO ELEKTROINSTALACI
/ Nut mit biegsamem Elektroinstallationsrohr
5. OTVOR PRO EL. KRABICI / Steckdosebohrung
6. SÁDROVLÁKNITÁ DESKA / Gipsfaserplatte
1
1
2
3
1
4
4
5
5
6
6
ELEKTROINSTALACE
Elektroleitung
ND 127
www.novatop-system.com
OBSAH
53
2
CZ
Spoje stropy
D
Deckenanschlüsse
www.novatop-system.com
II
II – 02
SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau
1
3
2
7
4
5
2
SKLADBA PODLAHY
SKLADBA PODLAHY
/Fussbodenaufbau
6
8
9
LEGENDA/Beschreibung:
1. FASÁDNÍ OMÍTKA / Putz
2. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,043 W/mK, q = 190 kg/m3)
(STEICOprotect TYP L) / Holzfaserplatte
//MINERÁLNÍ IZOLACE (λ = 0,040 W/mK, q = 100 kg/m3)
(ISOVER - TF PROFI) / Mineraldämmung
3. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
4. STROP NOVATOP ELEMENT / Decke
5. VÍCEVRSTVÁ DESKA SWP / Mehrschichtplatte
6. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,040 W/mK, q = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
7. ÚHELNÍK BMF / Winkel
HŘEBÍK KONVEXNÍ, VRUT / Konvexnagel, Holzschraube
8. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
9.VRUT / Holzschraube
SPOJ OBVODOVÉ STĚNY SE STROPEM – KF
Verbindung der Außenwand mit der Decke – KF
ND 200
www.novatop-system.com
OBSAH
57
II – 02
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
1
3
2
7
5
2
4
SKLADBA PODLAHY
/Fussbodenaufbau
SKLADBA PODLAHY
6
8
9
LEGENDA/Beschreibung:
1. FASÁDNÍ OMÍTKA / Putz
2. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ =0,043 W/mK, q=190 kg/m3)
(STEICOprotect TYP L) / Holzfaserplatte
//MINERÁLNÍ IZOLACE (λ =0,040 W/mK, q=100 kg/m3)
(ISOVER - TF PROFI) / Mineraldämmung
3. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
4. STROP NOVATOP ELEMENT / Decke
5.HŘEBÍK / Nagel
6. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ =0,040 W/mK, q=50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
7. ÚHELNÍK BMF / Winkel
HŘEBÍK KONVEXNÍ, VRUT / Konvexnagel, Holzschraube
8. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
9.VRUT / Holzschraube
ND 201
SPOJ OBVODOVÉ STĚNY SE STROPEM – KF
Verbindung der Außenwand mit der Decke – KF
www.novatop-system.com
58
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 02
3
2
2
4
4
3
1
LEGENDA/Beschreibung:
1. BETONOVÝ ZÁKLAD / Betonfundament
2. VZDUCHOTĚSNÁ PÁSKA / Luftdichtes Band
3. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
4. STROP NOVATOP ELEMENT/ Decke
VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE SOLID-ELEMENT-SOLID
Luftdichte Verbindung SOLID-ELEMENT-SOLID
ND 202
www.novatop-system.com
OBSAH
59
II – 02
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
4
5
2
SKLADBA
SKLADBAPODLAHY
PODLAHY
/Fussbodenaufbau
/Fussbodenaufbau
6
1
7
2
3
LEGENDA/Beschreibung:
1. FASÁDNÍ OMÍTKA / Putz
2. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ =0,043 W/mK, q=190 kg/m3)
(STEICOprotect TYP L) / Holzfaserplatte
//MINERÁLNÍ IZOLACE (λ =0,040 W/mK, q=100 kg/m3)
(ISOVER - TF PROFI) / MIneraldämmung
3. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
4. STROP NOVATOP ELEMENT / Decke
5. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ =0,040 W/mK, q=50 kg/m3)
(STEICOflex) / Holzfaserplatte
6. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
7.VRUT / Holzschraube
ND 203
SPOJ OBVODOVÉ STĚNY S PŘESAZENÝM STROPEM
Verbindung der Auβenwand mit versetzter Decke
www.novatop-system.com
60
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 02
1
2
2
5
3
6
4
min 40 mm
min 40 mm
LEGENDA/Beschreibung:
1. MONTÁŽNÍ OTVOR / Montageöffnung
2. SVORNÍK / Verbinder
3. STROP NOVATOP ELEMENT / Decke
4. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
6. VRUT / Holzschraube
ULOŽENÍ DVOU ELEMENTŮ NA VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNĚ
Auflage zweier Elemente auf tragender Innenwand
ND 204
www.novatop-system.com
OBSAH
61
II – 02
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
1
SKLADBA PODLAHY
/Fussbodenaufbau
SKLADBA PODLAHY
1
2
2
3
4
5
SKLADBA PODLAHY
SKLADBA PODLAHY
/Fussbodenaufbau
4
4
1
2
3
5
4
LEGENDA/Beschreibung:
1. HŘEBÍK, VRUT / Nagel, Holzschraube
2. IZOLACE PODÉLNÉHO SPOJE / Isolierung der Längsverbindung
3. VZDUCHOTĚSNÁ PÁSKA / Luftdichtes Band
4. PROTIPOŽÁRNÍ PÁSKA / Brandschutzband
5. STROP NOVATOP ELEMENT / Decke
ND 205
ŠÍŘKOVÉ NAPOJENÍ ELEMENTŮ (S VŮLÍ – NAHOŘE, DOLE)
Breiten- Verbindung der Elemente (mit Schlitz – oben, unten)
www.novatop-system.com
62
OBSAH
II – 02
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
1
SKLADBA PODLAHY
SKLADBA PODLAHY
/Fussbodenaufbau
2
3
4
1
5
2
6
2
1
4
2
2
6
SKLADBA
SKLADBA PODLAHY
PODLAHY
/Fussbodenaufbau
5
LEGENDA/Beschreibung:
1. STROP NOVATOP ELEMENT / Decke
2. OCELOVÝ PROFIL / Stahlprofil
3. POKLOP (SWP aj.) / Deckel (SWP u.a.)
4.ÚHELNÍK / Winkel
HŘEBÍK KONIVEXNÍ, VRUT / Konvexnagel, Holzschraube
5. MECHANIClKÁ KOTVA / Mechanischer Anker
6.VRUT / Holzschraube
ULOŽENÍ ELEMENTU NA OCELOVÉM "I" PROFILU
Auflage des Elements auf dem Stahlprofil "I"
ND 206
www.novatop-system.com
OBSAH
63
II – 02
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
1
SKLADBA PODLAHY
SKLADBA PODLAHY
/Fussbodenaufbau
2
2
3
4
1
5
2
SKLADBA PODLAHY
SKLADBA PODLAHY
/Fussbodenaufbau
6
1
2
2
6
3
7
LEGENDA/Beschreibung:
1. STROP NOVATOP ELEMENT / Decke
2. OCELOVÝ PROFIL / Stahlprofil
3. POKLOP (SWP aj.) / Deckel (SWP u.a.)
4.ÚHELNÍK / Winkel
HŘEBÍK KONVEXNÍ, VRUT / Konvexnagel, Holzschraube
5. MECHANIClKÁ KOTVA / Mechanischer Anker
6.VRUT / Holzschraube
7."Z"PROFIL / "Z" Profil
ND 207
ULOŽENÍ ELEMENTU NA OCELOVÉM "I" PROFILU (POHLEDOVÉ PROVEDENÍ)
Auflage des Elements auf dem Stahlprofil "I" (sichtbare Durchführung)
www.novatop-system.com
64
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
SKLADBA PODLAHY
SKLADBA PODLAHY
/Fussbodenaufbau
1
2
II – 02
3
2
1
4
SKLADBA PODLAHY
SKLADBA PODLAHY
/Fussbodenaufbau
1
2
3
2
4
LEGENDA/Beschreibung:
1. STROP NOVATOP ELEMENT / Decke
2. DŘEVĚNÝ PROFILOVANÝ HRANOL / Profilierter Holzbalken
3.VRUT / Holzschraube
4. MECHANICKÁ KOTVA / Mechanischer Anker
ULOŽENÍ ELEMENTU NA DŘEVĚNÝ PROFILOVANÝ HRANOL
Auflage des Elements auf dem profilierter Holzbalken
ND 208
www.novatop-system.com
OBSAH
65
II – 04
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
LEGENDA/Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
2. STROP NOVATOP ELEMENT / Decke
3. PODKLADNÍ HRANOL / Trägerbalken
4. HYDROIZOLACE / Feuchtigkeitsabdichtung
5. BETONOVÝ VĚNEC / Fundament
6. MECHANICKÁ KOTVA / Mechanischer Anker
7. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
8. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
2
1
/ Luftdichte Verbindung
1
2
1
2
Skladba
podlahy
SKLADBA
PODLAHY
/ Fussboden- Zusammensetzung
2
3
Skladba
podlahy
SKLADBA
PODLAHY
/ Fussboden- Zusammensetzung
4
5
5
6
6
7
7
ND 209
8
8
ULOŽENÍ NA SPODNÍ ZDĚNOU STAVBU – NOVATOP ELEMENT
Aulage auf dem unteren Ziegelbau – NOVATOP ELEMENT
www.novatop-system.com
66
OBSAH
4
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 04
LEGENDA/Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
2. STROP NOVATOP OPEN / Decke
3. HYDROIZOLACE / Feuchtigkeitsabdichtung
4. BETONOVÝ VĚNEC / Fundament
5. MECHANICKÁ KOTVA / Mechanischer Anker
6. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
7. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
2
/ Luftdichte Verbindung
1
Skladba
podlahy
SKLADBA
PODLAHY
/ Fussboden- Zusammensetzung
2
4
5
6
NOVATOP OPEN
3
7
ULOŽENÍ NA SPODNÍ ZDĚNOU STAVBU – NOVATOP OPEN
Aulage auf dem unteren Ziegelbau – NOVATOP OPEN
ND 210
www.novatop-system.com
OBSAH
67
3
CZ
Spoje střechy
D
Dachanschlüsse
www.novatop-system.com
II
II – 02
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
3
1
4
3
2
5
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP ELEMENT
2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
3. NOVATOP STATIC / Mehrschichtplatte
4. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
POZNÁMKA: Použití skladby střechy je nutné individuálně posoudit z hlediska stavební fyziky.
HINWEIS: Die Dachkonstruktion muss individuell bauphysikalisch beurteilt werden.
SPOJ OS A STŘECHY – NOVATOP ELEMENT (SKLON STŘECHY CCA 0°–10° )
Verbindung AW mit dem Dach – NOVATOP ELEMENT (Dachneigung ca. 0°–10° )
ND 301
www.novatop-system.com
OBSAH
71
II – 03
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
3
3
1
4
2
5
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP ELEMENT
2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
3. NOVATOP STATIC / Mehrschichtplatte
4. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
ND 302
SPOJ OS A STŘECHY – NOVATOP ELEMENT (SKLON STŘECHY CCA 0° - 10° )
Verbindung AW mit dem Dach – NOVATOP ELEMENT (Dachneigung ca. 0°–10° )
www.novatop-system.com
72
OBSAH
II – 03
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
NO
VA
TO
P
OP
EN
3
1
3
4
5
2
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP OPEN
2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
3. NOVATOP STATIC / Mehrschichtplatte
4. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
POZNÁMKA: Použití skladby střechy je nutné individuálně posoudit z hlediska stavební fyziky.
HINWEIS: Die Dachkonstruktion muss individuell bauphysikalisch beurteilt werden.
SPOJ OS A STŘECHY – NOVATOP OPEN (SKLON STŘECHY CCA 10° - 45° )
Verbindung AW mit dem Dach – NOVATOP OPEN (Dachneigung ca. 10°–45° )
ND 303
www.novatop-system.com
OBSAH
73
II – 03
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
ND 304
TO
VA
NO
P
SK
LA
DB
A
ST
ŘE
CH
Y
EN
OP
1
3
4
FASÁDA
3
5
2
ND 305
P
TO
VA
NO
ND 304-305
FASÁDA
SK
LA
D
BA
ST
Ř
EC
HY
EN
OP
5
2
1
3
4
6
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP OPEN
2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
3. NOVATOP STATIC / Mehrschichtplatte
4. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
6.LIŠTA / Leiste
SPOJ OS A STŘECHY – NOVATOP OPEN (SKLON STŘECHY CCA 10°–45° )
Verbindung AW mit dem Dach – NOVATOP OPEN (Dachneigung ca. 10°–45° )
www.novatop-system.com
74
OBSAH
II – 03
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
3
1
3
4
5
2
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP ELEMENT
2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
3. NOVATOP STATIC / Mehrschichtplatte
4. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
POZNÁMKA: Použití skladby střechy je nutné individuálně posoudit z hlediska stavební fyziky.
HINWEIS: Die Dachkonstruktion muss individuell bauphysikalisch beurteilt werden.
SPOJ OS A STŘECHY – NOVATOP ELEMENT (SKLON STŘECHY CCA 10°–45° )
Verbindung AW mit dem Dach – NOVATOP ELEMENT (Dachneigung ca. 10°–45°)
ND 306
www.novatop-system.com
OBSAH
75
II – 03
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
SAKS
LTAŘ
DECBH
AY /
SDTa
ŘcEh
CkoHn
Ystru
kt
io
n
ND 307
DB
1
3
4
FASÁDA
/ Fassade
FASÁDA
SK
LA
3
5
2
5
2
ND 307-308
FASÁDA
SK
LA
DB
A
SSKTŘ
LAEC
DHBY
A/ D
SaTch
ŘkEo
CnHst
rYu
kt
io
n
ND 308
1
3
4
6
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP ELEMENT
2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
3. NOVATOP STATIC / Mehrschichtplatte
4. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
6. LIŠTA / Leiste
SPOJ OS A STŘECHY – NOVATOP ELEMENT (SKLON STŘECHY CCA 10°–45° )
Verbindung AW mit dem Dach – NOVATOP ELEMENT (Dachneigung ca. 10°–45°)
www.novatop-system.com
76
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
SK
LA
SKA S DB
LATŘE A S
DBCH TŘ
AY / EC
STDa HY
ŘEch
CkHon
Ystru
kt
io
n
EN
OP
P N
TO PE
VA P O
NO TO
VA
NO
ND 309
II – 03
SK
LA
DB
1 1
3
FASÁDA
/ Fassade
FASÁDA
FASÁDA
5 5
4 4
3 3
KSTLŘ
AEC
SK DHBY
LA A/SD
DB TaŘch
A EkCon
ST HsYtr
ŘE ukt
CH ion
Y
ND 310
SK
LA
DB
AS
2 2
FASÁDA
FASÁDA
/ Fassade
FASÁDA
5 5
4 4
3 3
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP OPEN
2. STŘECHA / Decke
NOVATOP ELEMENT
3. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
4. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
SPOJ OS A STŘECHY – NOVATOP OPEN/ELEMENT (SKLON STŘECHY CCA 10° - 45° )
Verbindung AW mit dem Dach – NOVATOP ELEMENT (Dachneigung ca. 10°–45°)
ND 309-310
www.novatop-system.com
OBSAH
77
II – 03
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
P
TO
VA
SKA
LSATŘ
DEBC
AHY
S/TD
ŘaEch
CkHo
Ynstr
NO
uk
ti o
n
ND 311
SK
LA
DB
EN
OP
FASÁDA
/ Fassade
FASÁDA
1
3
5
4
3
6
LA
DB
SKA
LSATŘ
DEBC
AH
Y
S/TD
ŘaEc
ChHko
Ynst
ru
kt
io
n
ND 312
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP OPEN
2. STŘECHA / Decke
NOVATOP ELEMENT
3. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
4. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
6. ZTUŽUJÍCÍ HRANOL / Ringbalken
FASÁDA
/ Fassade
FASÁDA
SK
2
6
ND 311-312
5
4
3
SPOJ OS A STŘECHY SE ZTUŽUJÍCÍM HRANOLEM – NOVATOP OPEN/ELEMENT
Verbindung AW und des Daches mit einem Verstärkungsbalken – NOVATOP OPEN/ELEMENT
www.novatop-system.com
78
OBSAH
II – 03
n
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
TO
VA
NO
SKA S
LATŘ
DEBCH
AY /
STDa
ŘEch
CkHon
Ystru
kt
io
ND 313
P
SK
LA
DB
EN
OP
FASÁDA
/ Fassade
FASÁDA
1
3
5
4
3
6
SK
LA
DB
SKA
LSAT
DŘEBC
AHY
S/TD
ŘaEc
ChkHo
Ynstr
uk
tio
n
ND 314
FASÁDA
/ Fassade
FASÁDA
2
5
4
3
6
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP OPEN
2. STŘECHA / Decke
NOVATOP ELEMENT
3. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
4. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
6. OCELOVÁ SPOJOVACÍ DESKA
/ Stahlverbindungsplatte
SPOJ OS A STŘECHY POMOCÍ OCEL. DESKY – NOVATOP OPEN/ELEMENT
/ Verbindung AW und des Daches mit der Stahlverbindungsplatte
ND 313-314
www.novatop-system.com
OBSAH
79
II – 03
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
P
SKA
LSATŘ
DEBC
AHY /
STD
ŘaEch
CHkon
Ys
tru
TO
VA
NO
kt
io
n
ND 315
SK
LA
DB
EN
OP
1
FASÁDA
/ Fassade
FASÁDA
3
5
4
6
3
SK
LA
SDKB
LAAS
DTŘBE
ACHY
ST/
ŘDEa
CcHhk
Yons
tru
kt
io
n
ND 316
FASÁDA
FASÁDA
/ Fassade
2
6
ND 315-316
5
4
3
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP OPEN
2. STŘECHA / Decke
NOVATOP ELEMENT
3. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
4. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
6. VÍCEVRSTVÁ SWP DESKA (PŘÍLOŽKA)
/ Mehrschichtplatte (Verbindungsplatte)
SPOJ OS A STŘECHY S PŘÍLOŽKOU – NOVATOP OPEN/ELEMENT
Verbindung AW und des Daches mit Verbindungsplatte – NOVATOP OPEN/ELEMENT
www.novatop-system.com
80
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 03
1
2
3
4
NO
VA
TO
P
OP
EN
3
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP OPEN
2. VRCHOLOVÁ VAZNICE / Dachpfette
3. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
4. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
POZNÁMKA: Použití skladby střechy je nutné individuálně posoudit z hlediska stavební fyziky.
HINWEIS: Die Dachkonstruktion muss individuell bauphysikalisch beurteilt werden.
SPOJ STŘECHY S VRCHOLOVOU VAZNICÍ – NOVATOP OPEN
Verbindung des Daches mit der Dachpfette – NOVATOP OPEN
ND 317
www.novatop-system.com
OBSAH
81
II – 03
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
3
1
2 3
4
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP ELEMENT
2. VRCHOLOVÁ VAZNICE / Dachpfette
3. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
4. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
POZNÁMKA: Použití skladby střechy je nutné individuálně posoudit z hlediska stavební fyziky.
HINWEIS: Die Dachkonstruktion muss individuell bauphysikalisch beurteilt werden.
ND 318
SPOJ STŘECHY S VRCHOLOVOU VAZNICÍ – NOVATOP ELEMENT
Verbindung des Daches mit der Dachpfette – NOVATOP ELEMENT
www.novatop-system.com
82
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 03
ND 319
hEkC
acŘ
LA
DB
LA
DB
ASS
KTLŘ
AECD
HBY
ŘAED
KSTL
AS
A/ DS
aTcŘ
hEk
oCnH
stYr
u
kti
on
3
1
3
5
4
NO
VA
TO
P
OP
EN
SK
SDT
YA/
CHB
stY
onH
SK
on
ti
ruk
ND 320
nHsY
o
hEkC
ŘAED
KSLT
SK
LA
SA
DB
Řc
SDTa
YA/
H
B
C
n
tio
k
tru
SK
LA
DB
SKA
LSATŘ
DEBCH
AYS/
TDŘac
EhCk
HonYs
tru
kti
2
3
5
on
4
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP OPEN
2. STŘECHA / Decke
NOVATOP ELEMENT
3. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
4. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
HŘEBENOVÉ SPOJENÍ HORIZONTÁLNÍ – NOVATOP OPEN/ELEMENT
Horizontale Dachfirstverbindung – NOVATOP OPEN/ELEMENT
ND 319-320
www.novatop-system.com
OBSAH
83
II – 03
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
SLT
AŘED
CBH
AY /
SDT
aŘc
hEk
CoHn
sYtr
u
NO
VA
TO
kt
P
io
n
OP
EN
3
4 5
FASÁDA
/ Fassade
FASÁDA
SK
LA
DB
SAK
3
1
ND 321
2
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP OPEN
2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
3. VRCHOLOVÁ VAZNICE / Dachpfette
4. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
SVISLÝ ŘEZ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ – NOVATOP OPEN
Vertikalschnitt der Dachkonstruktion – NOVATOP OPEN
www.novatop-system.com
84
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
6
7
8
II – 03
9
3
4
5
1
2
3
10
LEGENDA/Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
2. VÝZTUŽNÝ HRANOL / Verstärkungsbalken
3.IZOLACE / Dämmung
4.PAROZÁBRANA / Dampfsperre
5. SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL) / Gipsfaserplatte
6. VRUT (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube (Anzahl nach Statik)
7. MEZIKROKEVNÍ IZOLACE / Sparrenfach- Dämmung
8.KROKVE / Dachsparre
9. POJISTNÁ HYDROIZOLACE / Sicherhydroisolierung
10.PODBITÍ / Dachuntersicht
POZNÁMKA: Použití skladby střechy je nutné individuálně posoudit z hlediska stavební fyziky.
HINWEIS: Die Dachkonstruktion muss individuell bauphysikalisch beurteilt werden.
SPOJENÍ KROKVE A OBVODOVÉ STĚNY SE ZTUŽUJÍCÍM HRANOLEM
Verbindung der Dachsparre und Auβenwand mit einem Verstärkungsbalken
ND 322
www.novatop-system.com
OBSAH
85
II – 03
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
YS
CHA
ŘDEB
T
SA
3
SK
LA
onY
kH
EchC
a
/TDŘ
on
kti
u
str
AL
DSBK
1
2
3
4
5
6
7
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP ELEMENT
2. DŘEVĚNÝ HRANOL / Holzbalken
3.HYDROIZOLACE / Feuchtigkeitsabdichtung
4. BETONOVÝ VĚNEC / Betonkranz
5. MECHANICKÁ KOTVA / Mechanischer Anker
6. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
7. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
ND 323
ULOŽENÍ STŘECHY NA SPODNÍ ZDĚNOU STAVBU – NOVATOP ELEMENT
Auflage des Daches auf dem unteren Ziegelbau – NOVATOP ELEMENT
www.novatop-system.com
86
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
SK
LA
N
h
aEcC
/TDŘ
S
Y
H
PE
PO
TO
VA
NO
n
tio
uk
tr
ns
kHoY
II – 03
CA
ŘEB
SATD
L
A
BK
3
DS
1
2
3
4
5
6
7
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP OPEN
2. DŘEVĚNÝ HRANOL / Holzbalken
3.HYDROIZOLACE / Feuchtigkeitsabdichtung
4. BETONOVÝ VĚNEC / Betonkranz
5. MECHANICKÁ KOTVA / Mechanischer Anker
6. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
7. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
ULOŽENÍ STŘECHY NA SPODNÍ ZDĚNOU STAVBU – NOVATOP OPEN
Auflage des Daches auf dem unteren Ziegelbau – NOVATOP OPEN
ND 324
www.novatop-system.com
OBSAH
87
II – 03
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
1
2
3
4
3
5
6
7
8
9
LEGENDA/Beschreibung:
1. SYSTÉMOVÉ LEMOVÁNÍ PROSTUPU / Systemdurchbrucheinfassung
2. SYSTÉMOVÁ PÁSKA / Systemband
3. PROVĚTRÁVANÁ MEZERA / Lattung
4. POJISTNÁ DIFUZNÍ FÓLIE / Diffusionsoffene Sicherheitsfolie
5. IZOLACE / Dämmung
6. STŘECHA / Decke
NOVATOP ELEMENT
7.PAROZÁBRANA / Dampfbremse
8. SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL) / Gipsfaserplatte
9. SYSTÉMOVÁ LEPÍCÍ PÁSKA / Kleberband
POZNÁMKA: komín musí být od ostatních stavebních konstrukcí dilatačně oddělenkomín musí splňovat odstupové vzdálenosti od hořlavých stavebních materiálů.
HINWEIS: Schornstein muss von anderen Gebäudestrukturen durch Ausdehung getrennt werden.
ND 325
PRŮCHOD KOMÍNOVÉHO TĚLESA STŘEŠNÍM ELEMENTEM
Durchgang des Schornsteins durch das Dachelement
www.novatop-system.com
88
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
3
II – 03
2
6
7 8
Násyp
/Schüttung
3
2
4 5
1
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP ELEMENT
2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
NOVATOP SOLID
3. VÍCEVRSTVÁ SWP DESKA / Mehrschiftplatte
4.VRUT, HŘEBÍK (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube, Nagel (Anzahl nach Statik)
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
6. OCELOVÁ PODPĚRA / Stahlstütze
7. TEPELNÁ IZOLACE EPS / Wärmedämmung
8. PVC HYDROIZOLACE / PVC Feuchtikeitabdichtung
POZNÁMKA: Použití skladby střechy je nutné individuálně posoudit z hlediska stavební fyziky.
HINWEIS: Die Dachkonstruktion muss individuell bauphysikalisch beurteilt werden.
PŘÍKLAD PROVEDENÍ ATIKY
Beispiel einer Attikadurchfürhung
ND 326
www.novatop-system.com
OBSAH
89
II – 03
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
SKLADBA
STŘECHY
/ Dachkonstruktion
SKLADBA
STŘECHY
NOVATOP OPEN
3
1
2
3
4
5
6
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP OPEN
2. SWP spodní deska
3.KROKEV / Dachsparre
4.PŘÍLOŽKA / Verbindungsplatte
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
6. VRUT, HŘEBÍK (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube, Nagel (Anzahl nach Statik)
ND 327
PODÉLNÝ SPOJ – NOVATOP OPEN
Längsverbindung – NOVATOP OPEN
www.novatop-system.com
90
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
1
2
II – 03
SKLADBA
SKLADBA
STŘECHYSTŘECHY
/ Dachkonstruktion
4
3
3
4
5
LEGENDA/Beschreibung:
1. STŘECHA / Decke
NOVATOP ELEMENT
2.VRUT, HŘEBÍK (POČET DLE STATIKY)
/ Holzschraube, Nagel (Anzahl nach Statik)
3. IZOLACE PODÉLNÉHO SPOJE / Isolieurung der Längsverbindung
4. PROTIPOŽÁRNÍ PÁSKA / Brandschutzband
5. VZDUCHOTĚSNÁ PÁSKA / Luftdichtes Band
PODÉLNÝ SPOJ – NOVATOP ELEMENT
Längsverbindung – NOVATOP ELEMENT
ND 328
www.novatop-system.com
OBSAH
91
4
CZ
Okna a dveře
D
Fenster und Tür
www.novatop-system.com
II
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 04
1
1
8
~25
8
4
~25
~10
~10
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
LEGENDA/Beschreibung:
1. VNITŘNÍ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ / Haustür
2. PODLAHOVÁ KRYTINA / Bodenbelag
3. PODLAHOVÁ DESKA FERMACELL
5
6
/ Fussbodenplatte
4. POLYSTYREN EPS 200 S
5. VYROVNÁVACÍ PODSYP FERMACELL
/ Trockenschuttung
7
6.HYDROIZOLACE / Feuchtikeitabdichtung
7. DILATAČNÍ PÁS / Abdichtungsdämmung
8. PUR PĚNA / PUR Schaum
9. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA
NOVATOP SOLID / Massivholz
9
9
DETAIL OSAZENÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ
Innentüreinbau
ND 400
www.novatop-system.com
OBSAH
95
II – 04
1
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
1
4
11
11
2
2
10
10
7
7
6
6
4
4
9
9
11
11
10
10
6
6
3
3
4
4
8
8
7
5
5
5
LEGENDA/Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA
NOVATOP SOLID / Massivholz
2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA / Massivholz
3.OKNO / Fenster
4. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
5.PARAPET / Fensterbank
6. PUR PĚNA / PUR Schaum
7. VZDUCHOTĚSNÁ OKENNÍ
FOLIE / Dichtband
8. KOMPRIMAČNÍ PÁSKA / Dichtband
9. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ
SPOJE / Luftdichte Verbindung
10.SPÁROVKA / Leimholzplatten
11.SPOJOVACÍ LAMELA
7
5
/ Verbindungsplättchen
//ZÁTKOVANÝ VRUT
ND 401
/Holzschraube mit Holzflicken//
DETAIL OSAZENÍ OKNA
Fenstereinbau
www.novatop-system.com
96
OBSAH
II – 04
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
1
1
2
2
4
4
7
7
6
6
8
8
4
3
3
4
4
6
6
8
8
7
7
5
5
5
9
LEGENDA/Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA
NOVATOP SOLID / Massivholz
2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA / Massivholz
3. OKNO / Fenster
4. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
5.PARAPET / Fensterbank
6. PUR PĚNA / PUR Schaum
7. VZDUCHOTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE / Dichtband
8. KOMPRIMAČNÍ PÁSKA / Dichtband
9. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
5
9
/ Luftdichte Verbindung
DETAIL OSAZENÍ OKNA
Fenstereinbau
ND 402
www.novatop-system.com
OBSAH
97
II – 04
1
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
2
1
2
4
4
7
7
6
4
6
3
4
3
6
8
4
7
6
5
8
5
7
5
9
LEGENDA/Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA
NOVATOP SOLID / Massivholz
2.HRANOL / Massivholz
3.OKNO / Fenster
4. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
5.PARAPET / Fensterbank
6. PUR PĚNA / PUR Schaum
7. VZDUCHOTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE
/ Dichtband
8. KOMPRIMAČNÍ PÁSKA / Dichtband
9. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ
SPOJE / Luftdichte ausführung
5
9
ND 403
der Verbindung
DETAIL OSAZENÍ OKNA
Fenstereinbau
www.novatop-system.com
98
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 04
1
4
2
1
3
2
3
4
4
2
3
2
4
3
7
4
6
5
7
5
5
6
LEGENDA/Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA
NOVATOP SOLID / Massivholz
2.ÚHELNÍK / Winkel
3.OKNO / Fenster
4. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
5.PARAPET / Fensterbank
6. VZDUCHOTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE / Dichtband
7. KOMPRIMAČNÍ PÁSKA / Dichtband
5
DETAIL OSAZENÍ OKNA
Fenstereinbau
ND 404
www.novatop-system.com
OBSAH
99
II – 04
1 / Konstruktionsdetails
KONSTRUKČNÍ DETAILY
2
7
1
3
2
7
3
4
6
5
7
6
4
5
7
LEGENDA/Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA
NOVATOP SOLID / Massivholz
2.OKNO / Fenster
3. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
4.PARAPET / Fensterbank
5. PUR PĚNA / PUR Schaum
6. VZDUCHOTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE / Dichtband
7. KOMPRIMAČNÍ PÁSKA / Dichtband
4
ND 405
DETAIL OSAZENÍ OKNA
Fenstereinbau
www.novatop-system.com
100
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
II – 04
1
1
2
8
2
3
8
3
4
7
6
7
8
6
4
8
5
LEGENDA/Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA
NOVATOP SOLID / Massivholz
2.OKNO / Fenster
3. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
4.PARAPET / Fensterbank
5. PUR PĚNA / PUR Schaum
6. EXPANZNÍ PÁSKA / Expanzion tape
7. VZDUCHOTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE / Dichtband
8. KOMPRIMAČNÍ PÁSKA / Dichtband
4
5
DETAIL OSAZENÍ OKNA
Fenstereinbau
ND 406
www.novatop-system.com
OBSAH
101
II – 04
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
8
8
4
4
4
1
1
2
2
3
3
6
6
7
7
9
9
5
5
LEGENDA/Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA
NOVATOP SOLID / Massivholz
2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA / Massivholz
3.OKNO / Fenster
4. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
5.ÚHELNÍK / Winkel
6. PUR PĚNA / PUR Schaum
7. VZDUCHOTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE / Dichtband
8. KOMPRIMAČNÍ PÁSKA / Dichtband
9. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
/ Luftdichte Verbindung
ND 407
DETAIL OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ
Einbau der Eingangstür
www.novatop-system.com
102
OBSAH
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
4
1
6
2
7
3
II – 04
8
LEGENDA/Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA
NOVATOP SOLID / Massivholz
2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA / Massivholz
3.OKNO / Fenster
4. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
5.HRANOL / Massivholz
6. PUR PĚNA / PUR Schaum
7. VZDUCHOTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE / Dichtband
8. KOMPRIMAČNÍ PÁSKA / Dichtband
9. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE /
4
Luftdichte Verbindung
4
10. PODLAHOVÉ TOPENÍ / Fussbodenheizung
11.BETON,DLAŽBA / Beton, Pflasterung
11
10
9
5
DETAIL OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ
Einbau der Eingangstür
ND 408
www.novatop-system.com
OBSAH
103
II – 04
KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails
3
1
2
4
5
6
4
LEGENDA/Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA NOVATOP SOLID / Massivholz
2. VZDUCHOTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE / Dichtband
3. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
4. PUR PĚNA / PUR Schaum
5.OKNO / Fenster
6. KOMPRIMAČNÍ PÁSKA / Dichtband
7.KAMENIVO,DLAŽBA / Aggregat, Pflasterung
3
7
ND 409
DETAIL OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ
Einbau der Eingangstür
www.novatop-system.com
104
OBSAH
www.novatop-system.com
VÝROBCE/HERSTELLER:
AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99
798 43 Ptení, CZ, www.agrop.cz
CERTIFIKÁTY/ZERTIFIKATE:
PEFC/08 - 32 - 0007
CZ – 0132
HT

Podobné dokumenty