Kulich-březen 2015

Komentáře

Transkript

Kulich-březen 2015
Místní knihovna - tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)
- tel. 377845514, e-mail: [email protected]; naseknihovna.cz/chrastuplzne
otevřeno: Pondělí
9.00 – 12.00, 14.00 – 19.00
Středa
11.30 – 15.00
Čtvrtek
9.00 – 12.00, 14.00 – 18.00
Každá 1. sobota v měsíci (7.3.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Naše knihovna se opět zapojí do celostátní akce „Noc s Andersenem“. Tentokrát ve formě
odpoledne (16-19 hod.) ve čtvrtek 2.4. Protože prostory jak na faře, tak v knihovně nejsou velké,
musíme, bohužel, počet dětí omezit na 20 (ve věku 1. stupně ZŠ). Přihlášky budou k dispozici
v knihovně do 26.3. Program přinese dubnový Kulich a bude také na www stránkách knihovny.
- V úterý 24.3. vás jako každý rok srdečně zveme do Domu s pečovatelskou službou na
Přehlídku účastníků recitační a pěvecké soutěže ZŠ od 16.00 hod. Jsou zváni recitátoři i
zpěváci bez rozdílu věku i umístění (pro které je přichystána malá odměna) a také jejich kamarádi,
rodiče a prarodiče, aby mohli svým odvážným umělcům zatleskat.
Přehled akcí:
Datum
Čas
út 3.3.
19,00
21,00
so 14.3.
čt 19.3.- 8,30-10,30 a
čt 26.3. 14,00-16,00
pá 20.3.
19,00
so 21.3. 10,00-12,00
Místo
Akce
Pořadatel
hasičárna
Výroba šperku z korálků
oddíl Sluníčko
Lidový dům
Koncert skupiny Lucie revival
„Dny otevřených dveří v MŠ“ a
vyzvednutí tiskopisů k zápisu
Vražda v salónním coupé –
divadelní hra Járy Cimrmana
Burza dětského oblečení,
obuvi a sportovních potřeb
Poslední sny – dokument
Přehlídka účastníků recitační
a pěvecké soutěže ZŠ Chrást
Hus, kacíř nebo mučedník? –
přednáška o upálení M. J. Husa
Velikonoční zdobení (pro
veřejnost)
Pocta učiteli – malý koncert napříč
generacemi (hrají dospělí
sympatizanti ZUŠ Chrást, jejich děti
a učitelé)
Zápis dětí do MŠ na šk. rok
2015/16 s odevzdáním
vyplněných tiskopisů
Velikonoční dílničky
Lidový dům
MŠ Chrást
Lidový dům
Lidový dům
so 21.3.
18,00
fara ČCE
út 24.3.
16,00
DPS Chrást
pá 27.3.
19,00
fara ČCE
pá 27.3. 14,30-16,30
so 28.3. 9,30-13,00
ZŠ Chrást
so 28.3.
16,00
Smědčice –
Obecní dům
út 31.3.
7,00-15,00
ředitelna
MŠ Chrást
út 31.3. 14,00-17,00
čt 2.4.
so 4.4.
so 25.4.
ZŠ Chrást
knihovna,
16,00-19,00
fara ČCE
Statek Stará
13,00
vesnice (vedle ZŠ)
9,00
tenisové kurty
MŠ Chrást
Kulturní výbor
oddíl Sluníčko
farní sbor ČCE
Kulturní výbor a
MLK Chrást
farní sbor ČCE a
MLK Chrást
ZŠ Chrást a
Hana Mastná
Staré Dámy
MŠ Chrást
ZŠ Chrást
Velikonoce na statku
farní sbor ČCE,
a MLK Chrást
Statek Stará
vesnice
Chrástecké ručičky
Kulturní výbor
Noc s Andersenem
Kontakt na tvůrce Kulicha: [email protected], [email protected]
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
ev. č. MK ČR - E 16084
www.obecchrast.cz
únor 2015
Události měsíce:
8.3. – Mezinárodní den žen
9.-13.3. – jarní prázdniny
29.3. – Přechod na letní čas (o hodinu vpřed)
KULturní Informace pro CHrást
Březen 2015
Dobrý den.
Plzeňské listy 16.3.1879 - Radostné cestování z Chrástu do Rokycan - Z Chrástu chtěl těchto dnů
dráhou do Rokycan jeti občan J. Žďárský. Konduktér vykázal mu zadní vůz, do kterého p. Ž. sedl
a jízdní lístek konduktéru ukázal. Na dané znamení vlak hnul se kupředu. Pan Ž. divil se nemálo,
že vůz, v němž seděl, nikterak se nepohybuje. Otevřel okno a spatřil vlak již daleko za stanicí
rychle jedoucí. Konduktér nevěděl, že poslední vůz není k vlaku připevněn. Cestujícím nezbývalo
nic jiného, nežli pěšky do Rokycan cestu nastoupiti.
Přejeme vám nejen v březnu šťastnou cestu!
Slovo starosty:
Pomalu se z letošní zimy „nezimy“ přesouváme k prvnímu jarnímu měsíci. Lezavé počasí bez slunce a
únorový teploměr nám ukazoval v průměru + - 3 st. C. Málo slunce a více inverze u mnohých z nás
vyvolalo chřipkové onemocnění. Ale poslední únorové dny na nás sluníčko občas vykouklo a hned nám
bylo veseleji. Opět máme chuť více se procházet, začínáme myslet na naše zahrady a s každým
hřejivým paprskem, který je nabitý vitamínem D, se ladíme na jarní náladu. Co nás ovšem nenaladí, je
to, co zůstane bez vitamínů ležet po našich pejscích na chodnících, travnatých porostech a všude tam,
kde se pohybujeme. I na to začínáme myslet a protože již slovní ani písemná upozornění nepomáhají,
budeme muset vytvořit obecní vyhlášku o volném pohybu psů po obci. Naše sběrná místa s pytlíky,
které nejsou určeny na svačinu, nás stojí ročně 27.000,-. Děkuji proto všem, kdo tyto sběrné nádoby
s pytlíky využívá a po svém psím mazlíčkovi uklidí nehezké hromádky. Děláme to především pro sebe.
Díky příznivému únorovému počasí jsme konečně dokončili vodovod do dolejšího Chrástu. Nyní
pracujeme na kolaudaci, aby se mohly zhotovit vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem a
potom budeme opravovat cesty postupně v celém dolejším Chrástu dle našich možností. Po velkých
(námi nezaviněných) útrapách se po dlouhé době snad již dokončí druhá změna Územního plánu naší
obce. Po schvalovacích procesech na KÚ bude následovat závěrečné společné jednání s občany. Také
ordinace nové gynekologie je připravená a já věřím, že již v polovině března zahájí své pravidelné
ordinační hodiny. Dokončujeme projekt na zateplení tělocvičny, abychom mohli opětovně požádat o
dotaci. Musíme to stihnout do 19.3.Určitě vás bude zajímat, že jsme začali pracovat na přechodu pro
chodce od Zdravotního střediska k parku I. světové války. Projekt je již připraven a na veřejném
zastupitelstvu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 19.2., vznikla živá diskuse, zda přechod zhotovit či
nikoliv, protože kvůli němu bychom museli oželet nějaká parkovací místa před Zdravotním střediskem.
Chodník a zábradlí kolem rybníka stále čekají na obnovu. Z bezpečnostních důvodů budeme muset
chodník na nějaký čas uzavřít, ale díky nové pěšině za rybníkem, která vznikla při rekonstrukci, to
zvládneme. Jsem rád, že Sportovní ples, který se konal 14.2. je další společenskou akcí, která se
s úspěchem zařadila do obecní plesové sezony. Posledním bálem, který tuto společenskou taneční
sezonu letos ukončí, je Hasičský bál, který se uskuteční v sobotu 28.2. Naše obec se může pyšnit
Martinskou veselicí, Silvestrovskou zábavou, Mysliveckým plesem, Rybářským plesem, Sportovním
plesem a Hasičským bálem. Já tímto děkuji všem organizátorům, kteří pro nás zajišťují tyto hezké
společenské akce s hudbou a tancem. A nám všem děkuji za příjemná upřímná setkání, kdy jednotlivé
akce poctíme svojí návštěvou. Naše děti v Chrástu se už tak těšily na jarní školní prázdniny (9.3.-13.3.),
až z toho onemocněly včetně pedagogů a všichni si museli prázdniny předem vyzkoušet na
dvoudenních chřipkových (26.2.-27.2.), aby do těch opravdových jarních byli fit. Vražda v salónním
coupé - každý, kdo zná Cimrmanovy hry ví, že se nejedná o mord strojvedoucího v radnické lokálce
z důvodu častých zpoždění a výluk, které díky stavbě nového koridoru má dráha na svědomí, ale o hru
trnovské divadelní společnosti TRUS, která bude v pátek 20.3. již po čtvrté hostovat v našem
Lidovém domě od 19.00 hod. Určitě se přijďte pobavit a jako vždy nebudete litovat.
Přeji nám všem hezký jarní měsíc březen s přáním, aby pranostika „Březen, za kamna vlezem“ byla
vyplněná jen z části a nás začaly hladit paprsky příjemného jarního sluníčka, které umocní naši dobrou
náladu.
starosta L. Bohuslav
Informace pro občany
 Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- sobota 14.3. – 14,00 - Výroční členská schůze ČZS – Modrý salonek v Dýšině – součástí bude
přednáška př. Pilce a př. Rajšla
- pátek 20.3. – zájezd - Biskoupky – přátelské posezení – cena 85 Kč
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperku z korálků“, které se uskuteční v úterý 3.3.2015 od
19.00 hodin v naší klubovně v hasičské zbrojnici v Chrástu. Cena kurzu je 220 Kč. Budeme tvořit
šperk z korálků. Vyučující bude Lucie Svobodová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do
27.2.2015 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail: [email protected],
z důvodu zajištění potřebného materiálu.
Burza dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb proběhne v pátek 20.3. a v sobotu 21.3.2015
v bývalém kinosále v Lidovém domě v Chrástu. Burza bude mít formu komisního prodeje. Budete
zde moci prodat (maximální počet 50 ks) či koupit dětské jarní a letní oblečení, obuv, sportovní potřeby
a dále hračky a dětské potřeby (kočárky, autosedačky atd). Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout
některý kus oblečení (např. poškozené nebo znečištěné atd.). V pátek v době od 17.00 do 19.00 hodin
bude prováděn náběr zboží a v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin prodej. V případě nejasností kontaktujte
p. Chocovou na tel. číslo - 737 571 464. Přijďte si vybrat něco pěkného pro vaše menší i větší zlatíčka.
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
V měsíci únoru proběhlo v mateřské škole opět několik akcí. Hned na jeho počátku jsme se zapojili do
celorepublikového projektu „Sněhuláci pro Afriku“, jehož náplní bylo postavit co nejvíce sněhuláků.
Moc jsme si to užili i když nebyl sníh. Podařilo se nám sněhuláky vytvořit z nejrůznějších materiálů a
přispět tak africkým dětem na jejich vzdělání. Další akcí bylo již letos podruhé odpolední hraní „Mami,
tati“, které stále mezi vámi rodiči neztrácí na své popularitě a to nás moc těší. I na tradiční karnevalový
rej aneb „Masopustní veselí“ jsme nezapomněli. Letos jsme se poprvé vydali na sousedskou návštěvu
k babičkám a dědečkům, aby i je náš zvířecí průvod potěšil pěknými masopustními písničkami, což se
podařilo. Jak jsme vás již informovali i do naší mateřské školy se uskuteční v měsíci březnu zápis
nových dětí. V době od 19.3. do 26.3. se budou od 8.30 do 10.30 a od 14.00 do 16.00 hodin konat
„DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, kdy si naši školu prohlédnete, dle zájmu si u nás pohrajete a
zároveň si vyzvednete potřebné tiskopisy pro přijetí vašeho dítěte do naší MŠ na další školní rok.
V úterý 31.3. 2015 pak od 7.00 do 15.00 hodin proběhne ZÁPIS DO MŠ, při kterém již vyplněné
tiskopisy odevzdáte. Již teď se na vás všechny moc těšíme.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
ZŠ Chrást ve spolupráci se sdružením Exodus, Kroužkem dovedných rukou a paní Hanou Mastnou
pořádá ve dnech 26.-28.3. v Základní škole Chrást tradiční Velikonoční zdobení. 26.3. od 9,00 do
11,30 je zdobení určeno pro MŠ Chrást. Pro veřejnost jsou termíny pátek 27.3. od 14,30 do 16,30
hod. a sobota 28.3. od 9,30 do 13,00 hod. Přijďte si s dětmi vyrobit a vyzkoušet: pletení pomlázky,
zdobení perníčků, malování vajíček různou technikou, výrobu vajíček z přírodních mýdel, velikonoční
vazbu, výrobu šperků, malování na sklo, malování na obličej, hravý quilling, razítkování na textil
(přineste si s sebou vlastní tričko, šátek apod.). Možnost nákupu velikonoční dekorace, keramiky,
cukrářských výrobků a výrobků občanského sdružení Exodus aj. Hledání velikonočních zajíčků
s odměnou pro děti bude v sobotu 28.3.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha, proběhla okresní kola soutěží základních uměleckých škol a naši žáci se v nich
neztratili. Postup do krajského kola si vybojovalo pěvecké kvarteto M.ANTOLÍKOVÁP.KLEMENTOVÁ-J.ČERVENÝ-J.ŠTAIF, pěvecké duo M.KEPL-R.OBERMEIR, flétnistka
A.NEUMANNOVÁ, na zobcovou flétnu P.KIELBERGER a na lesní roh A.OCHMIROVÁ. Dále
jsme získali několik 1. cen bez postupu a to byla pěvecká dua K.HAVLÁNOVÁ-T.ŠTĚPÁNKOVÁ,
K.KEPLOVÁ-L.MUŽÍKOVÁ
a
pěvecké
trio
M.ANTOLÍKOVÁ-P.KLEMENTOVÁV.ZÁKRUŽNÁ. Nejvíce jsme měli 2. cen. Byli to pěvci E.JONÁŠOVÁ, T.ŠTĚPÁNKOVÁ,
L.KOPŘIVOVÁ, J.ČERVENÝ, J.ŠTAIF, hráči na zobcovou flétnu L.PROKOPOVÁ,
S.ZIKMUNDOVÁ, Š.J.KOTALÍK a hobojistka A.ŠINDELÁŘOVÁ. 3. ceny měli pěvci
K.HAVLÁNOVÁ, L.MUŽÍKOVÁ a K.KEPLOVÁ. Čestná uznání získaly pěvkyně N.PLICKOVÁ a
M.ANTOLÍKOVÁ. Žáci jsou ze tříd učitelů Ireny Výrutové, Dalibora Tolaše, Petry Brabcové, Marty
Neumannové a Jana Prokopa. Všichni, kdož postoupili do krajského kola, pak účinkovali na koncertě
vítězů dne 25.2. v Mariánské Týnici. V kategorii lidových muzik proběhlo již krajské kolo. Naše „Malá
muzika z Chrástu“ v něm získala báječnou 1. cenu. Vedou ji učitelé Irena Výrutová a Roman Kaas za
účinné pomoci Vojtěcha Kouby. Všem soutěžícím i jejich pedagogům moc a moc blahopřejeme!
Postupujícím pak přejeme i úspěšnou účast v krajském kole. Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- sobota 21.3. od 18 hod.: POSLEDNÍ SNY - poslední zimní projekce dokumentu z festivalu Jeden
svět. Filmové svědectví o umírání několika lidí a o tom, že i naši poslední cestu může provázet
důstojnost…
- pátek 27.3. od 19 hod.: Radko Křivánek - HUS, KACÍŘ NEBO MUČEDNÍK? aneb Pokus o
ekumenické odpovědi na provokující otázky. První z cyklu čtyř přednášek u příležitosti 600 let od
upálení Mistra Jana Husa. Vstup na obě akce volný.
Karel Šimr
Myslivecké sdružení Chrást
Začátkem března se příroda začíná probouzet ze zimního spánku a při procházkách honitbou je hned
veseleji. Začínají kvést první byliny, keře a stromy. Přilétají skřivani, špačci, holubi či husy. Hnízdí
kachny březňačky, tokají bažanti, můžeme pozorovat mladé zajíčky či selata divočáků. V březnu již
zvěř nebývá zcela závislá na naší péči a začíná přecházet postupně na zelenou potravu – rašící byliny,
pupeny stromů či keřů. V krmelcích předkládáme menší množství kvalitního jadrného krmiva a
zejména zkontrolujeme ve slaniscích stav lizu. V březnu probíhá také sčítání zvěře. Zvěř nabírá po zimě
nové síly a potřebuje mít klid. Mějme toto na paměti při našich jarních procházkách a omezme také
volné pobíhání psů. Myslivosti zdar!
CK Sport Beran - cyklistický klub
V únoru většina našich členů kombinovala kolo a běžky, podle jak počasí dovolilo. Máme také za
sebou první brigádu na novém okruhu, který chystáme ve stráni nad kempem U Dolanského mlýna.
Třetí závod Becker Cupu se zde pojede 26.dubna. Ale předtím se v březnu chystáme 22.3. na první
závod Pražského poháru na Zličín a hned o týden později, v sobotu 28.března na MTB časovku
Becker Cupu v golfovém areálu Plzeň-Dýšina.
Marcel Beran
Lidový dům Chrást
- Přehled akcí v Lidovém domě jaro 2015:
14.3. Koncert skupiny Lucie revival
20.3. Divadlo TRUS – Vražda v salónním coupé
10.4. Koncert skupiny Extraband revival
Za Lidový dům Roman Kliner
Český rybářský svaz Chrást
Děkujeme všem, kteří přišli na náš ples a myslíme si, že se dobře bavili a ples se líbil. Těšíme se, že
přijdete všichni i na ten příští, který se bude konat 30. ledna 2016. Připomínáme našim členům, že
členská schůze se koná v sobotu 28.3.2015 od 8.30 hod. v Lidovém domě v Chrástu. Petrův zdar.
FC Spartak Chrást
- V sobotu 14.2. se v Lidovém domě uskutečnil 2. ročník Sportovního plesu, který jsme letos
opět uspořádali. Děkujeme chrásteckým příznivcům i příznivcům z okolních obcí, kteří se plesu
zúčastnili. Doufáme, že chřipková epidemie, která měla vliv na nižší účast, se nám příští rok
vyhne a Sportovní ples se bude moci pyšnit hojnou účastí jako ostatní chrástecké plesy.
- Srdečně Vás zveme na jedno přípravné a mistrovská utkání chrásteckého mužstva:
Ne
8.3. 14,00
Chrást-Spoje (hř. Senco)
Dynamo ZČE B
Chrást
21.03. 10:00
SO
Chrást
Radnice
28.03. 15:00
SO
Statek Stará vesnice (tř. Čs. odboje 61, vedle ZŠ)
V sobotu 4.4.2015 od 13,00 se koná akce „Velikonoce na statku“. Od 13,00 mramorování
velikonočních vajíček, od 15,00 divadelní představení pro děti Perníková chaloupka aneb Popletená
pohádka Divadla Vratislava Mikana M+M. Od 16,00 pro dospělé: Folk, rock, blues – Pavel Paur &
Company. Srdečně Vás zveme.

Podobné dokumenty

Kulich-leden 2015

Kulich-leden 2015 zdraví, štěstí a pohody a zároveň chceme pozvat srdečně všechny na tradiční rybářský ples, který se koná 31. ledna 2015 v Lidovém domě Chrást. K dobré pohodě bude hrát stálá skupina CLASSIC BAND, č...

Více

Kulich-říjen 2015

Kulich-říjen 2015 igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem. Sbírka se uskuteční v sobotu 3.10.2015 od 9,00 do 11,00 hod. u budovy „AHOJ“ za tělocvičnou. Děkujeme Vám. Oddíl Sluníčko - www.slunic...

Více

Kulich-září 2015

Kulich-září 2015 dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb. Burza bude mít formu komisního prodeje. Budete zde moci prodat (maximální počet 50 ks) či koupit dětské podzimní a zimní oblečení, obuv, sportovní pot...

Více

Kulich – říjen 2010

Kulich – říjen 2010 navíc volnou vstupenku do Sport Beran Indoor Cycling centra a děti drobnou cenu. Možnost občerstvení a opečení buřtů (k zakoupení „U žáby“). Na závěr bude ze všech účastníků vylosována TOMBOLA. Při...

Více