7. - 8. září 2013 uherské hradiště

Transkript

7. - 8. září 2013 uherské hradiště
S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A
A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K
7. - 8. ZÁŘÍ 2013
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
„K LIDSKÉMU ŠTĚSTÍ A K ÚSMĚVNÉ POHODĚ PATŘÍ PROSTŘENÝ STŮL, VÍNO A PŘÁTELÉ.“
HOMÉR
S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A
A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K
SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK V UHERSKÉM HRADIŠTI JSOU
JEDINEČNOU AKCÍ SVÉHO DRUHU. VE DVOUDENNÍM PROGRAMU SE PŘEDSTAVUJE LIDOVÁ
KULTURA REGIONU SLOVÁCKA V PLNÉ SVÉ KRÁSE, ROZMANITOSTI A ZÁROVEŇ RYZÍ
ČISTOTĚ A ŽIVELNOSTI.
ORGANIZÁTORŮM SLAVNOSTÍ SE PODAŘILO OJEDINĚLÝM SKLOUBENÍM TEMPERAMENTU
SLOVÁCKÉHO FOLKLORU, LAHODNOSTI ZDEJŠÍHO VÍNA I GASTRONOMICKÝCH SPECIALIT
A ATRAKTIVNÍCH OBJEKTŮ HISTORICKÝCH PAMÁTEK MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ VYTVOŘIT
NEZAPOMENUTELNOU ATMOSFÉRU, VE KTERÉ VYKVÉTÁ DUCH VINAŘSKÉ TRADICE,
PESTROST SLOVÁCKÝCH KROJŮ, ŠIKOVNOST LIDOVÝCH ŘEMESLNÍKŮ I UM NESPOČETNÉHO
MNOŽSTVÍ MUZIKANTŮ, ZPĚVÁKŮ A TANEČNÍKŮ.
SLAVNOSTI NEJSOU „OBYČEJNÝM“ FOLKLORNÍM FESTIVALEM, ALE SKUTEČNOU REPREZENTATIVNÍ
NÁRODOPISNOU SLAVNOSTÍ VÍCE NEŽ PĚTAŠEDESÁTI MĚST A OBCÍ Z CELÉHO SLOVÁCKA,
KTERÉ JSOU SPOLUPOŘADATELI.
www.slavnostivinauh.cz
Vítejte v Uherském Hradišti
Vážení hosté Slováckých slavností vína a otevřených památek, milí přátelé,
jsem mimořádně potěšen, že Vás mohu přivítat na Slováckých slavnostech
vína a otevřených památek. Pro město Uherské Hradiště je velkou ctí být
nositelem a hostitelem této ojedinělé a okouzlující přehlídky slováckého
temperamentu, lidového umu a historie celého regionu. Jsem hrdý, jak významnou a populární akcí se za uplynulých jedenáct let Slovácké slavnosti
vína a otevřených památek staly, a nejvíce mě těší, že jsme tak rozsáhlou
akci schopni vytvořit vlastními silami, což se přímo odráží v přístupu okolních obcí a měst. Ty berou slavnosti jako jedinečnou příležitost předvést
mnohé ze svých lidových tradic, řemesel a zvyků. Právě to dělá ze Slováckých slavností vína a otevřených památek událost, která svým rozsahem
nemá v rámci České republiky obdoby.
Věřím, že jsme také letos, díky letitým zkušenostem všech pořadatelů
a zúčastněných a také díky podpoře hlavního partnera akce, Nadace SYNOT, připravili pro všechny účastníky i návštěvníky Slováckých slavností
vína a otevřených památek řadu neopakovatelných zážitků. Proto bych
Vám chtěl popřát, abyste si setkání s folklorem, řemesly, historií a krásnou
písničkou nad sklenkou vína s přáteli beze zbytku užili. Vítejte v Uherském
Hradišti – dějství XI. ročníku Slováckých slavností vína a otevřených památek!
Květoslav Tichavský,
starosta města Uherské Hradiště
www.slavnostivinauh.cz
Vážené dámy,
vážení pánové,
již po jedenácté nadchází čas,
kdy Uherské Hradiště ovládnou
barvy, zpěv, hudba, tanec a lidové veselí. Opět společně budeme
moci sledovat krásu folkloru a vinařských tradic v rámci jedinečné
akce - Slováckých slavností vína
a otevřených památek.
Jsem hrdý na to, že jsem mohl
stát u zrodu tohoto svátku. Svátku, který se postupně stal největší
přehlídkou lidové kultury celého
Slovácka a současně jedinečnou
akcí, kterou si tento region, známý svými vinařskými tradicemi,
právem zaslouží.
Stačí jen uvést několik čísel: přibližně 70 000 návštěvníků, 5 000
lidí v lidových krojích a zastoupení více než 80 měst a obcí. To jsou
fakta, která hovoří za vše. Dokazují, že Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek jsou akcí,
která má obrovský význam pro
celý region. Především se však
staly tradicí, na kterou můžeme
být právem pyšní.
Největšími donátory slavností
jsou již od jejich zrodu holding
SYNOT a Nadace SYNOT (dříve Nadace Děti-kultura-sport).
V naší podpoře samozřejmě pokračujeme i letos – nakonec právě folklor je oblastí, na kterou se
v rámci našich donátorských aktivit zaměřujeme především. Plně
si totiž uvědomujeme, že je třeba
udržovat tradice našich předků
a napomáhat jejich předávání
dalším generacím.
Upřímně Vám přeji, ať si i letos
naplno vychutnáte atmosféru
této jedinečné akce a z Uherského Hradiště si odvezete nezapomenutelné zážitky.
Nadace SYNOT
hlavní podporovatel
Slováckých slavností vína a otevřených památek
Ivo Valenta,
Holding SYNOT
www.nadacesynot.cz
Normální je pomáhat
www.slavnostivinauh.cz
inzerce A5_slavnosti vina.indd 6
Nadace SYNOT
Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: +420 572 410 123 - 4
E-mail: [email protected]
10.7.2013 10:45:09
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
V
ítá vás město Uherské Hradiště, přirozené centrum Slovácka – regionu, jenž je znám především řadou zachovalých lidových obyčejů, svébytným folklorem, cimbálovou muzikou, překrásnými kroji
a dobrým vínem. Regionu, v němž nedílnou součástí moderního života jsou
tradice a zvyky. Město bylo založeno českým králem Přemyslem Otakarem
II. již roku 1257 a dodnes si zachovává svou historickou tvář.
Uherské Hradiště, které se rozkládá na více než dvou tisících hektarech,
leží na levém břehu řeky Moravy v nadmořské výšce od 178 do 230 metrů.
Ve městě a ve všech městských částech, kterými jsou Jarošov, Mařatice,
Míkovice, Rybárny, Sady a Vésky, žije přibližně 25 700 obyvatel.
Okolí města se vyznačuje pestrou krajinou a přírodními zvláštnostmi, řekou Moravou a rozsáhlými lužními lesy s původní flórou a faunou.
Na Uherskohradišťsku se také nachází dvě dech beroucí pohoří, Chřiby
a Bílé Karpaty. Turisticky atraktivní je Uherské Hradiště nejenom díky vlastním památkám, ale také díky nedalekému Velehradu, hradu Buchlovu,
zámku v Buchlovicích a mnohým dalším historicky či kulturně významným
místům v okolí.
O kulturní dění se v současné době stará především Klub kultury, Slovácké divadlo, Slovácké muzeum, ve kterém jsou k vidění bohaté národopisné
sbírky, Městská kina Uherské Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, střední uměleckoprůmyslová škola, několik galerií, soukromých pořadatelských agentur a další místní kulturní zařízení.
Ve městě a jeho městských částech zároveň působí nemálo folklorních,
pěveckých a zájmových těles, která pořádají další akce, jako jsou mimo jiné
hody s právem v jednotlivých částech města, koncerty, ochotnická divadelní představení, besedy u cimbálu a mnohé další. Tradicí se již staly jarmarky
pořádané na Masarykově náměstí.
V poslední době zažívá Uherské Hradiště bouřlivý rozvoj stavební činnosti. Nejenže vzniklo mnoho nových staveb, ale rekonstrukce se dočkaly
i historické budovy. Město tak návštěvníkům představuje jak svou historickou, tak i moderní tvář, která poskytuje širokou nabídku obchodů, služeb,
kulturního i sportovního vyžití.
www.slavnostivinauh.cz
Jsem člověk,
který pro
folklor dýchá
a vytváří mu
existenční
podmínky
J
e tím, kdo už několik let stojí
na samotném vrcholu organizační struktury, která má v Uherském
Hradišti na starosti dokonalé fungování složitého organismu s názvem
Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek. Jejich pomyslného kormidla se čtyřiačtyřicetiletý ředitel
hradišťského Klubu kultury Antonín
Mach chopil i letos. A jaké budou?
Desítky tisíc účastníků slavností se
podle jeho slov mají opět na co těšit.
Během tří dnů se totiž má na území
metropole Slovácka odehrát více než
stovka různorodých akcí a pořadů.
A to už je pořádná porce zábavy.
Na co víc se návštěvníci mohou těšit?
Skutečný zážitek je čeká při prezentaci jednotlivých mikroregionů na jejich
stanovištích. Pozoruhodná bude sobotní degustace nominačních vín do Salonu vín, zde se představí stovka nejlepších vín slovácké vinařské podoblasti.
Pro letošní rok máme na Palackého náměstí v rámci pořadu Slovácká jídelna
připraveno i jedno kulinářské překvapení. Předvádět slováckou gastronomii
budou aktéři populární televizní show
Kluci v akci. Při večerním Putování za vínem a zpěvem se v ulicích celého města
představí na třicet cimbálových muzik.
Mimořádný zážitek budou mít lidé,
kteří přijdou na Masarykovo náměstí
na jedinečný společný koncert cimbálové muziky Harafica se slovenským souborem SĽUK. Velmi oblíbené jsou plavby lodí. Po oba víkendové dny budou
lodě vyplouvat z přístaviště v Uherském
Hradišti, kde mohou návštěvníci také
ochutnat rybí speciality.
Neděli bude vévodit krásná přehlídka
dětských slavnostních krojů na Kolejním nádvoří...
www.slavnostivinauh.cz
Ano. Zde bych rád zdůraznil, že
po jejím skončení se uskuteční představení nové knihy mapující staletí
vývoje krojů na Uherskohradišťsku,
kterou ve spolupráci s Ludmilou Tarcalovou uherskohradišťský Klub kultury vydal. Upozornit bych chtěl také
na nedělní koncert slovenské skupiny
Banda na Masarykově náměstí a letošní novinku ve Smetanových sadech – stylové středověké městečko.
Ve spolupráci se skupinou historického šermu Memento mori jsme zde
připravili divadla, gastro přehlídky,
souboje a soutěže pro děti.
Na přípravách slavností
a bezprostředně při akci
pracuje více než tři sta
lidí.
Je pro vás vytvoření zázemí několika tisícovkám krojovaných už spíše
rutinní záležitost, nebo se to každoročně stává výraznou pořadatelskou
prověrkou?
Jde o pořádnou organizační prověrku. Každý rok je svým způsobem
jiný. V takovém počtu aktérů nemůže být o rutině řeč. Vždy musí nastat
dokonalá organizátorská koordinace.
Nejen ta dramaturgická, programová, ale také ta bezpečnostní v propojení s celkovou logistikou celého
města, protože není část Uherského
Hradiště, která by slavnostmi nebyla
nějakým způsobem zasažena. Každé
slavnosti jsou jiné. Panuje na nich jiná
atmosféra, jiná nálada, jiné počasí.
I návštěvníci samotní se mění. Právě
to všechno je ale na slavnostech krásné.
Nakolik významným projektem jsou
pro vás Slovácké slavností vína a otevřených památek a jak rozsáhlému
mančaftu při této akci velíte?
Slavnosti jsou největší akcí, jakou má Klub kultury po organizační
stránce na starosti. Stabilní tým lidí se
na ni připravuje prakticky celoročně.
Do příprav jsou zapojeni naprosto
všichni zaměstnanci, od obchodně-správního oddělení přes programové
oddělení až po oddělení ekonomické. Důležitou roli hraje i propagace
a IT oddělení. Vše musí být v určité
přípravné harmonii. A samozřejmě
to graduje. S blížícím se termínem
přibývá externích spolupracovníků,
kteří nám garantují buďto programovou skladbu určitého pořadu nebo
se ujímají rolí moderátorů či zvukařů. Na přípravách slavností a bezprostředně při akci pracuje více než tři
sta lidí.
Kdysi jste přiznal, že máte blízko
k celé řadě sportů… Jak se takový
sportovní turista cítí ve folkloristickém prostředí?
Nejsem aktivním folkloristou, celoročně tvořím podhoubí folklorním
sdružením, souborům, kroužkům
a vím, jaké jsou radosti i starosti
z toho plynoucí. Jsem člověk, který
pro folklor dýchá a vytváří mu podmínky, ne ten, který má prostor a čas
žít folklorem naplno.
Měl jste někdy v životě na sobě kroj?
V dětství jsem oblékl staroměstský kroj. Teď jsem bytostným mařatským patriotem, ale mařatský kroj
jsem na sobě doposud neměl. Mám
za to, že kroj nemá být jen formálním
„dresem“, měl by mít hlubší význam
a smysl.
dýňobraní
Pátek 6. září, 10.00–18.00, Palackého náměstí
Především dětem je určeno páteční
Dýňobraní na hradišťském Palackého náměstí. Drobotina otestuje svou
zručnost vyřezáváním různých tvarů
či zvířátek ze zeleniny. Dopoledne budou pracovat děti z mateřských škol,
odpoledne mohou přijít malí zájemci v doprovodu svých rodičů. Večer
kolem šesté hodiny budou vyrobené dýně už i se zapálenými svíčkami
slavnostně představeny obecenstvu.
Premiérový ročník Dýňobraní v rám-
ci Slováckých slavností vína a otevřených památek zpestří účast několika
veřejně známých uherskohradišťských
osobností. Akci pořádá Vinařství Bzenec a Informační centrum pro mládež
v Uherském Hradišti.
VINNÝ STAN
Pátek 6. září, 16.00–22.00, sobota 7. září 8.00–22.00, neděle 8. září, 8.00–17.00, Masarykovo nám.
Vinný stan na Masarykově náměstí
nabídne kolemjdoucím po všechny
tři dny slavností bohatý sortiment re-
gionálních vín. Provoz zajišťují vinaři
z uherskohradišťské městské části
Sady.
V pátek zde bude od 17 hodin hrát
cimbálová muzika Ohnica, v sobotu
od 20 hodin cimbálová muzika Bálešáci.
VÍTEJTE V MAŘATICÍCH
Sobota 7. září, 7.30, křižovatka Vinohradské a Družstevní ulice
Úvodní sobotní program Slavností
vína a otevřených památek má velice
neformální charakter, o který se již
tradičně stará Folklorní studio Buchlovice s mužským pěveckým sborem
z Míkovic.
Volný program spočívá v „ladění“
hlasů i charakterů jednotlivých krojovaných chas přicházejících do Mařatic. To
se pochopitelně neobejde bez sklenky
vína v případě Dolňáků a štamprle slivovice u Horňáků a Kopaničárů.
Mařatické mísení kultur a tekutin
je kromě jiného dobrou příležitostí
k získání pěkných obrázků, proto je
vyhledávanou atrakcí pro fotografy.
Ovšem hlavním atributem zůstává samozřejmě zpěv.
HRADIŠŤSKÝ JARMARK
Sobota 7. a neděle 8. září, 8.00–17.00, Masarykovo, Mariánské náměstí
Dřevěné hračky, keramika, med,
staročeské pečivo, víno a burčák
od regionálních vinařů… Chcete
pokračovat ve výčtu, nebo se raději přesvědčit na vlastní oči? Na hradišťském jarmarku si to své vybere
opravdu každý. Vždyť zboží bude
na několika místech ve městě nabízet celkem 220 prodejců.
www.slavnostivinauh.cz
SLOVÁCKÁ JÍDELNA
Sobota 7. září, 8.00–17.00, Palackého náměstí
Hosty Slovácké jídelny budou po oba
víkendové dny aktéři populárního
televizního pořadu Kluci v akci. Filip Sajler a Ondřej Slanina divákům
zábavnou formou představí kouzlo
vaření a přípravy jídel v podání skutečných profesionálů. Vaření s nimi
je zábava. Nejde pouze o suchý výčet zpracovaných ingrediencí a popis
správného postupu.
Vaří totiž mladí kluci, kteří jsou
nejen zručnými kuchaři s mnoha nápady a osobitým přístupem, ale mají
navíc i dar zprostředkovat divákům
potěšení ze skutečného kulinářství.
S čím se v Uherském Hradišti Kluci
v akci předvedou?
To je překvapení! Určitě se ale bude
grilovat, vařit z masa K-Purland a bavit se o dobrém jídle.
Oslavujeme víno, které bývá ingrediencí mnoha pokrmů. Proč je dobré
jím maso podlít?
Ne každé maso se dá podlít. Víno se
ale skvěle kombinuje s mnoha pokrmy.
Bílé hlavně s rybou a telecím, červené
se zvěřinou a hovězím. Problematika
je však výrazně komplikovanější, přijďte se na nás do Uherského Hradiště
podívat, všechno probereme.
Jaké odrůdy vína máte nejraději
a proč? Nebo jste snad pivaři?
Máme rádi dobré víno i umně načepované pivo.
dinou zrovna chuť. Osobně proti
dobré klobásce, řízku i do křupava
upečenému bůčku vůbec nic nenamítáme.
U nás na Slovácku se zrovna dietně
nevaří. Jaký máte názor na bůček,
klobásky, řízky? Co vlastně běžně
jíte?
Běžně vaříme, na co máme s ro-
Kde berete inspiraci pro své recepty?
Sandtnerka, nebo Gordon Ramsay?
Zkušenosti, knihy, internet, cestování. Stačí se koukat a ochutnávat,
inspirace je všude.
SLAVNOSTNÍ PRŮVOD
Sobota 7. září, 9.00, Vinohradská ulice
Jedním z hlavních programů slavností
byl a zůstává průvod krojovaných, který
je v každém ročníku tematicky věnován
nějakému řemeslu, obchodu či zvyku.
Letos nese podtext Do trhu do Hradišťa.
Průvod tvoří každoročně přes 4000
krojovaných účastníků bezmála ze 100
obcí a měst, a to nejen ze Slovácka, ale
i z Podluží, Hané a Valašska. Jedná se
o největší akci svého druhu v České republice. Trasa průvodu činí téměř dva
kilometry. Když čelo krojovaného hada
zdraví diváky na Masarykově náměstí,
účastníci řazení v závěru průvodu ještě
ani nevychází ze sklepů v Mařaticích.
Trvá vždy nejméně dvě a půl hodiny, než
masa krojovaných symbolicky zaplaví
město barevnou směsí krojů a muziky.
Průvod je možné sledovat po celé
jeho délce. Skvělá místa nabízí ulice
Sokolovská od hlavní křižovatky až
po kruhový objezd u zimního stadionu.
www.slavnostivinauh.cz
VÍTEJTE V UHERSKÉM HRADIŠTI
Sobota 7. září, 13.30 – 15.00, Masarykovo náměstí
Po slavnostním přípitku starostů a donátorů a vyhlášení Šampiónů slováckých bílých, červených a přírodně
sladkých vín za rok 2013 vás na Masarykově náměstí přivítá výběr toho
nejlepšího z folklorních souborů Slovácka. CM Stanislava Gabriela, Radošov z Veselí nad Moravou, Dolina ze
Starého Města či Olšava z Uherského
Brodu – to jsou pojmy, které netřeba
více představovat. Hostem pořadu
bude i chorvatský soubor Branimir
888 Muč.
V případě nepřízně počasí bude
program přesunut do Klubu kultury.
SLAVNOSTI VÍNA V PŘÍSTAVIŠTI
Sobota 7. září, 12.30–17.00, neděle 8. září, 10.00–14.00, přístavní hrana v Uherském Hradišti
K vyhledávaným programům uplynulých ročníků slavností vždy patřily Muzikantské lodě. Ani letos o ně nebudete
ochuzeni. K hudebně laděnému výletu
po vodě za symbolické vstupné můžete
v sobotu využít muzikantských lodí Danaj a Morava. Zájemců rok od roku přibývá, plout můžete po oba víkendové
dny – v neděli na lodi Morava.
Na souši v přístavu v sobotu slavnostní pohodu navodí kapela AMALGAM,
v neděli pak STAROMĚSTSKÁ KAPELA.
Na muzikantské lodi Danaj zahraje
kapela FRAGMENT, na muzikantské
lodi Morava kapela DĚVČICE. Po oba
dny přístaviště provoní rybí speciality.
HRAJTE NĚ, HUSLIČKY
Sobota 7. září, 13.00–15.00, Slovácká búda
Po dvou letech se na slavnosti opět vrací
přehlídka dětských cimbálových muzik,
kterou v rámci Slavností vína pořádá Základní umělecká škola Uherské Hradiště
ve spolupráci s místním Klubem kultury.
Jen v samotném Uherském Hradišti
působí celá řada špičkových dospělých cimbálových muzik.
Vynikající folklorní podhoubí v podobě mladých muzikantů a zpěváků
je především zásluhou základních
uměleckých škol, kde vyučují pedagogové, kteří jsou nebo byli aktivními
hráči v cimbálových muzikách a bezprostředně předávají své zkušenosti
mladé generaci.
Účinkují:
o Cimbálová muzika ZUŠ Uh. Hradiště
o CM Hradišťánek
o CM ZUŠ Staré Město
o CM Pramének, ZUŠ Uh. Ostroh
o CM Bělina, ZUŠ Morava Zlín
VÝBĚR Z HROZNŮ
Sobota 7. září, 16.00–18.00, Slovácká búda
Tak jako výběr z hroznů zaručuje kvalitu
vína, stejně i výběr cimbálových muzik,
jejich sólistů a hostů zaručuje úroveň
programu u Slovácké búdy. Pozvali jsme
cimbálové muziky a špičkové sólisty z regionů Uherskohradišťska, Uherskobrodska, Kyjovska, Horňácka a Strážnicka.
Každá muzika připravila svůj blok tak,
aby minimálně jedna sada obsahovala
písničky o víně. Vystoupení může doplnit sbor nebo taneční skupina.
Od roku 2010 se v rámci hlavního
folklorního pořadu u Slovácké búdy
uděluje také cena diváků – Slovácký šohaj. Držitele určuje síla potlesku
Vystoupí:
o CM Ohnica, Uh. Hradiště
o CM Jaroslava Čecha, Uh. Hradiště
o Mužský sbor z Kyjova
o Horňácká cimbálová muzika Martina
Hrbáče
o CM Olšava a Lubomír Málek
o CM Danaj ze Strážnice a malá taneční
skupina
o Kobylský kvartet
o Autor: Miroslav Potyka
o Moderátor: Vladimír Doskočil
obecenstva. Prozatím ji dvakrát získaly
soubory z Míkovic, vloni cenu obdržel
folklorista Jaromír Nečas.
V případě nepřízně počasí bude program
přesunut do kina Hvězda.
www.slavnostivinauh.cz
Slavnosti jsou
o nadšení lidí
pro věc
J
e hlavní postavou Slováckých slavností vína a otevřených památek.
Během víkendu je ho vidět všude.
Jde včele krojovaného průvodu, vítá
starosty okolních obcí, nechybí na nedělním koštu vín. Na dlouhé dny příprav a minimum spánku těsně před
akcí samotnou však starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský rád
zapomene pokaždé, když uvidí spokojené návštěvníky slavností.
Slavnosti vína za sebou mají první
desetiletku. Vy jste byl jedním z těch,
kteří stáli u jejich zrodu. Jaká je vaše
nejstarší vzpomínka, která se s akcí
pojí?
Při tom letošním, jedenáctém ročníku lze vlastně už mluvit o historické
vzpomínce. Vzpomínám si i na zrod
samotný. Myšlenka na velkou folklorní akci se nám tehdy v hlavách rodila
už delší dobu, ale dát jí život se podařilo až čirou náhodou, když jsme
se potkali s panem Valentou, který se
pro akci nadchnul.
Dnes jsou slavnosti největší hradišťskou akcí. Myslíte si, že zůstanou
ve městě i za padesát let?
Pevně tomu věřím.A to z jednoho prostého důvodu. My jako město
jsme víceméně „jen“ hostiteli. Kromě vlastní prezentace města zajišťujeme veškerou logistiku, čištění ulic
a všechny organizační věci. Tu samotnou přehlídku ale tvoří starostové
obcí a měst a mikroregiony, prostě ti
lidé samotní. A slavnosti jsou o jejich
nadšení pro věc. Děkuji jim za to každým rokem, když je zvu na tu pověstnou polední starostovskou číši vína.
www.slavnostivinauh.cz
Jsou slavnosti vína pro město finančně náročnou záležitostí?
Město dává 1,6 milionu korun. Nadace Synot přispívá dalším milionem
korun a vinařský fond přislíbil dalších
300 000 korun. Máme také pro slavnosti založený speciální fond, takže
kdyby někdo chtěl přispět, může.
Problém ale byl, že já
kroj nemám, zachránila
mě až paní Tarcalová.
Řešili jste při organizaci slavností nějaký opravdu velký problém,
s kterým nešlo hnout?
Při takové akci se řeší hodně problémů. Dlouho jsme ale bojovali
s tím, abychom dokázali slavnosti
více rozšířit také na Mariánské náměstí. To se podařilo až v posledních
letech. Teď toto náměstí patří Uherskému Brodu a i díky Broďanům se
podařilo přesunout slavnosti i sem.
Kdybyste měl jmenovat největší tahák slavností, který by to byl?
Jednoznačně průvod. Vždyť v něm
kráčí až pět tisíc krojovaných. To neuvidíte nikde jinde v zemi. Osobně
se mi moc líbí i programy Ludmily
Tarcalové. Její etnografické bloky
jsou úžasné. Moc se těším, jak budeme letos křtít její knihu. Tahákem
jistě budou i Kluci v akci. Pokud
bych měl doporučit něco z komponovaných pořadů, tak to si opravdu
netroufám. Jsou všechny na velmi
vysoké úrovni. Za poslední léta natolik zkvalitnily, že je těžké doporučit jednu věc. Kdo však má rád lodě,
tak si letos užije, poněvadž posílíme
plavbu po řece. Popluje loď Danaj
i Morava.
Vy jste šel vloni včele průvodu poprvé v kroji. To jste jej oblékl úplně
prvně v životě?
Poprvé jsem šel v kroji do prvního
ročníku střední školy. Jsem starší ročník, a tenkrát se tak muselo na zahájení jít. Ještě mám někde schovanou starou fotku, jak legračně jsem
tehdy vypadal. Měl jsem o dvě čísla
větší boty. Podruhé jsem šel v kroji
právě vloni, kdy jsem o svém záměru předem pomlčel, abych všechny
překvapil. Problém ale byl, že já kroj
nemám. Zachránila mne až paní Tarcalová, která zajistila kroj mně i mé
manželce. S tím rozdílem, že tentokrát jsem si boty papírem vycpávat
nemusel. Bylo to fajn, letos půjdu
v kroji zase.
I když pro vás jsou slavnosti hodně o povinnostech, tak si jistě dáte
i sklenku dobrého vína. Jaké máte
rád?
Moje víno je jednoznačně ryzlink
rýnský. Mám rád víno mého bývalého spolužáka, polešovického vinaře Jaroslava Vaďury, rád ochutnám
vína Břetislava Jakubíka ze Zlechova
nebo z vinařství Zlomek-Vávra. Ale
místní vína obecně už tak zkvalitněla, že vyzvednout jen některá by
bylo vlastně nemožné. Nejsem odborník, ale nepochybuji, že na Slovácku máme vína světové kvality.
MIKROREGION BUCHLOV
Sobota 7. září, 10.30–15.00, nádvoří a sklepy františkánského kláštera
Program
Před klášterem:
Mikroregion tvoří obce Boršice, Buchlovice, Břestek, Hostějov, Medlovice,
Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě,
Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad
a Zlechov. Oblasti dominuje pohoří
Chřiby, jež odpradávna obestírá řada
lidových pověstí, báchorek a zkazek.
Předávaly se ústně z pokolení na pokolení, čím jsou starší, jejich podoba
je barevnější. Nejenom krásou přírody, ale právě četností a různorodostí
těchto příběhů jsou „buchlovské
hory“ tak přitažlivé. Je to tím, že Chřiby byly od pravěku hojně osídleny
lidmi. Nalézáme v nich archeologické
doklady o pohybu lidí takřka všech
kultur, které prošly Pomoravím, jejich
hradiska, mohylová pole, ba i místa
spjatá s jejich kulty.
o 10:30
• DH Buchlovjané z Buchlovic s kapelníkem Pavlem Martinákem
o 11:05
• CM Rubáš z Buchlovic s primášem
Vítězslavem Preclíkem
• Buchlovjánek z Buchlovic s vedoucí
Simonou Dvouletou
• Děcka z Buchlovic s vedoucí Lenkou
Rašticovou, doprovází Mladá muzika
z Buchlovic
• Folklorní studio Buchlovice, taneční
složka pod vedením Michaly Kyliánové
• Mužský pěvecký sbor z Buchlovic pod
vedením Stanislava Mikuláštíka
o 12:15
• Omlazená CM Osvětimany s primášem Ondřejem Vaškem
• FS Klimentek z Osvětiman s vedoucí
Hanou Motalovou a Pavlou Chaloupkovou (mladší děti)
• Omlazená CM Osvětimany s primášem Ondřejem Vaškem
• Klimentek z Osvětiman s vedoucí Hanou Motalovou a Patrikem Slovákem
(starší děti)
o 12:50
• Tupeské parádnice z Tupes, ženský,
nejen pěvecký sbor
• Mužský pěvecký sbor Tupešané z Tupes pod vedením Tomáše Kučery
o 13:20
• CM Liša z Modré pod vedením Ondřeje Krátkého
• FS Liša z Modré s vedoucí Ilonou
Krátkou
• Lukáš Balajka z Modré – verbuňk
o 13:45
• Mužský pěvecký sbor z Modré pod
vedením Martina Schreiera
o 14:00
• CM Pentla z Borčic s primášem
Jakubem Špalkem
• FS Pentla z Boršic pod vedením
Libora Marečka a choreografa Davida Mikuly
o 14:20
• DH Boršičanka, Boršice
Na nádvoří:
o 10:00 – 10:30 Bastafidli, Medlovice
o 11:00 – 11:30 Bastafidli, Medlovice
o 12:00 – 12:30 Bastafidli, Medlovice
o 12:00 – 12:30 Bastafidli, Medlovice
o 13:00 – 13:30 Bastafidli, Medlovice
o 14:00 – 14:30 Bastafidli, Medlovice
MIKROREGION STAROMĚSTSKO
Sobota 7. září, 10.30–16.00, nádvoří Staré radnice
Mikroregion Staroměstsko tvoří 19
obcí. Na slavnostech se budou letos prezentovat obce Babice, Boršice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice,
Kostelany nad Moravou, Kudlovice,
Nedakonice, Ořechov, Polešovice,
Spytihněv, Sušice, Traplice, Tučapy,
Újezdec a město Staré Město. Mikroregion se rozkládá na rozsáhlém
a značně členitém území, kdy jednu jeho část tvoří niva řeky Moravy
se svými slepými rameny, druhou
pak podhůří Chřibů. Příznivci vodní
turistiky mohou využít nabídky plaveb po Baťově kanálu, cykloturisté
zase díky stávajícím i nově vznikajícím cyklostezkám ocení spoustu
zajímavých míst. Ať už je to zámek
v Ořechově, Památník Velké Moravy
ve Starém Městě, skanzen lidové keramiky v Tupesích či portálový most
a muzeum rybářství v Kostelanech
nad Moravou.
Program
o 10.30 Staroměstská kapela
o 11.00 Lipuše a Lipka z Jankovic
o 11.20 Mužský a ženský sbor z Kudlovic
o 11.45 FS Pentla z Boršic
o 12.00 CM Džbánek a soubor Čutora
z Tupes
o 12.20 Dolina a CM Bálešáci ze Starého
Města
o 12.35 Dolinečka a CM Bálešáci ze Starého Města
o 12.45 FS Kalina a dívčí sbor Kalinka
z Babic
o 13.05 Dechová hudba Boršičanka
o 13.25 Drmolice z Polešovic
o 13.45 Doliňáci a CM Dolina ze Starého
Města
o 14.00 Dechová hudba Nedakoňanka
o 14.20 CM Stanislava Gabriela
o 14.40 Společné zpívání starostů a místostarostů, CM Bálešáci
o 15.00 Chasa z Ořechova
o 15.10 Ženáči, mužský a ženský pěvecký
sbor z Nedakonic
o 15.30 Mužský pěvecký sbor Chlapčiska
ze Spytihněvi a Folklorní klub
Lajbl z Kostelan nad Moravou
o 15.45 Mužský sbor z Vážan
www.slavnostivinauh.cz
MIKROREGION ZA MORAVÚ A HOSTÉ
Sobota 7. září, 13.00–18.00, Smetanovy sady
Sdružení, mikroregion Za Moravú je
tvořeno dvanácti obcemi: Bílovice,
Březolupy, Částkov, Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice, Pašovice, Svárov,
Topolná, Zlámanec, Prakšice a Šarovy. Územní celek sousedí na východě
s mikroregionem Luhačovské Zálesí,
na severu s mikroregionem Otrokovicko, na západě s mikroregionem
Staroměstsko a na jihu s mikroregionem Uherskobrodsko.
Program v parkovém altánu
o 13.00 DH Kněžpolanka
o 13.30 Kněžpolský mužský sbor
o 14.15 DH Topolanka
o 15.00 FS Holomňa, Prakšice
o 15.30 Pěvecký sbor Děvčice z Kněžpola
o 16.00 CM Včelaran
o 16.30 Pěvecký sbor Nedachlebjan
o 17.00 S klerotyci + taneční skupina
Countrymix, Pašovice
MIKROREGION OSTROŽSKO
Sobota 7. září, 10.00–16.30, Reduta a její nádvoří
Program
Pokud budete chtít poznat mikroregion Ostrožsko, najděte si na mapě
známé poutní místo Svatý Antonínek.
To je kopcovitým výběžkem Bílých Karpat, čtrnáct kilometrů jižně od Uherského Hradiště, směrem na Velkou
nad Veličkou a slovenskou Myjavu.
Kolem
Antonínka
najdete
na mapě všechny obce a města Os-
www.slavnostivinauh.cz
trožska – Blatnici pod Svatým Antonínkem, Blatničku, Boršice u Blatnice, Ostrožskou Lhotu, Ostrožskou
Novou Ves, Uherský Ostroh a Hluk.
Mikroregion protíná hustá síť cyklostezek. Centrem je Uherský Ostroh se
svým zámkem, v minulosti hradem,
založeným po roce 1260 Přemyslem
Otakarem II.
o 10.00 Začínáme zvesela
o 10.00 Představení mikroregionu, směsice písní
o 12.00 Nejen ti nejmenší z Ostrožska
o 12.00 Jasenka Blatnička + CM Novoveská banda
o 12.15 Vavřínek Blatnice + CM Blatnická
studánečka
o 12.30 Štěpnička Veselí nad Mor.
+ vlastní doprovod
o 12.45 Hluboček + CM Šefranica
o 13.00 CM Šefranica
o 13.15 MS Ostrožská Lhota
o 13.25 ŽS Blatnice
o 13.35 MS Hluk
o 13.45 Novoveské Děvčice + CM Novoveská banda
o 13.55 MS Krasavci O. N. Ves
o 14.05 Zpívání starostů + CM Novoveská
banda
o 14.20 Přehlídka krojů Ostrožska, Veselska, Horňácka z období roku 1890
a 1930
o 14.30 FS Dolňácko Hluk + CM Novoveská banda
o 14.40 DS Oskoruše
o 14.50 Hosté z Horňácka – MS z Velké
nad Veličkou
o 15.00 ŽS Denica O. N. Ves + CM Novoveská banda
o 15.20 CM Novoveská banda
o 15.30 MS Boršice
o 15.40 Hosté z Horňácka – MS z Velké
nad Veličkou
o 16.00 DH Pohoda z Hluku
MIKROREGION DOLNÍ POOLŠAVÍ
Sobota 7. září, 11.30–16.30, park u obchodní akademie
Mikroregion se rozkládá na dolním
toku řeky Olšavy na katastrech obcí
Kunovice, Popovice, Podolí, Veletiny, Hradčovice, Drslavice a městských částí Uherského Hradiště –
Sady, Vésky, Míkovice.
Krajinný ráz mikroregionu je dán
nivou řeky Olšavy náležící k Dolnomoravskému úvalu, ohraničenou
Prakšickou vrchovinou na severu
a Hluckou pahorkatinou na jihu
a v dáli se zdvihajícími kopci Bílých
Karpat. Na území Dolního Poolšaví
se rozkládá několik zajímavých přírodních lokalit.
Program
o 11.30 MS Kunovice, Podolské Frišky s dětmi
o 12.00 Vítají vás starostové obcí mikroregionu Dolní Poolšaví – krátké pozvánky
do jednotlivých obcí
o 12.15„Děcka, poďte si hrát“ (blok dětských souborů – hry a tance dětí z Dolního
Poolšaví)
• Doprovází po dohodě CM Lintava
• Kunovjánek + CM Slovácké ZUŠ, Lintavěnka, Malý Handrláček + CM Lintava,
Handrláček + CM Lintava, Děcka z Kunovic + CM Lintava, Míkovjánek, Zpěváčci
z Podolí, Veleťánek + CM Vinár
o 13.40 „Tak sa u nás verbuje“
• Doprovází CM Mladí Burčáci, Jakub Tomala, Radovan Siman, Petr Polách, Petr
Pěcha
o 14.15„Tak sa u nás zpívá aj tancuje“ (folklorní soubory a pěvecké sbory mikroregionu)
• MS Hradčovice, chasy obcí Dolního Poolšaví, ŽS Kunovice, Tetičky z Kunovic,
Handrlák + CM Lintava, SPOT Slunéčko + CM Lintava
MIKROREGION VÝCHODNÍ SLOVÁCKO A HOSTÉ
Sobota 7. září, 12.30–16.00, nádvoří justičního paláce
Program
o 12.30 Ženský sbor Plkotnice – Suchá Loz,
Slatinka, dětský folklorní soubor ZŠ
a MŠ Suchá Loz
o 13.00 Bobkovníci, FS Bystřice pod Lopeníkem
o 13.20 DH Dechovečka mladých – Nivnice
o 13.50 Mužský pěvecký sbor – Korytná
o 14.20 Vlčnovské búdové umělkyně – Vlčnov, mužský pěvecký sbor – Vlčnov
o 15.00 Bánovské zpěvule – Bánov, FS Kohútek a CM Strúček – Bánov, mužský
pěvecký sbor Hútek – Bánov
o 15.40 DH Dechovečka mladých – Nivnice
Na nádvoří justičního paláce se představí zástupci Bánova, Bystřice pod
Lopeníkem, Korytné, Nivnice, Suché
Loze a Vlčnova, tedy obcí sdružených v mikroregionu Východní Slo-
vácko. V regionu můžete navštívit
například muzeum pálenic, pravděpodobné rodiště Komenského,
vyhaslou sopku s kalvárií, minerální
prameny Slatina a Smraďačka, lesní
kapličky nebo morový hřbitov. Od
loňského roku se mohou návštěvníci
podívat na krajinu Východního Slovácka z ptačí perspektivy z šesti nových rozhleden.
www.slavnostivinauh.cz
MIKROREGION BÍLÉ KARPATY
Sobota 7. září, 12.20–15.00, Galerie Slováckého muzea
Mikroregion Bílé Karpaty se skládá
z devíti obcí: Dolní Němčí, Horní Němčí, Slavkov, Strání, Březová, Lopeník,
Vyškovec, Vápenice, Starý Hrozenkov.
Oblast mikroregionu se rozkládá v podhůří dvou nejvyšších vrcholů – Velké
Javořiny a Velkého Lopeníka. Tento
krásný kout Zlínského kraje může svým
návštěvníkům nabídnout nejen hluboké lesy a rozkvetlé louky, ale i živé
tradice, pestrost krojů, dobrou slivovici,
veselou písničku a spoustu další zábavy.
Program
o 12.20 M
užský pěvecký sbor Dolněmčané, Dolní Němčí
o 12.40 Ž
enský pěvecký sbor Tetičky
z Dolněmčí, Dolní Němčí
o 13.00 Krúžek Dolněmčan, Dolní Němčí
o 13.20 Tetkozpěv, Horní Němčí
o 13.40 Mužský pěvecký sbor S.E.N. Strání
o 14.00 FS Javorina, Strání
o 14.20 CM Strýci, Strání
UHERSKÝ BROD
Sobota 7. září, 13.30–16.00, Mariánské náměstí
V krásné oblasti Slovácka, v zelené
krajině obklopené Bílými Karpaty, se
nachází město Uherský Brod. Jeho
bohatá historie je zde zachována
v řadě významných architektonických památek. Počátky osídlení sahají až do 10. století. Významným
mezníkem je 29. říjen 1272, kdy
český král Přemysl Otakar II. povýšil
Brod na město královské. Původně
hraniční pevnost provázela pohnutá
historie častých nepřátelských nájezdů, krutých válek, morových ran
www.slavnostivinauh.cz
a střídavých období hospodářského
vzestupu a úpadku.
Folklor a tradice jsou ve městě stále
živé díky činnosti několika zájmových
souborů. Místní folklorní soubory Olšava, Oldšava, Holúbek, Jakub a Rozmarýn svým zpěvem, tancem a pestrostí kroje ozdobí nejednu kulturní
událost. Smíšený pěvecký sbor Dvořák, dětský pěvecký sbor Comenius,
ochotnické Divadlo Brod a šermířský
spolek Los pupkos tvoří důležitou základnu kulturní nabídky města.
Program
o 13.30 FS Oldšava a CM Olšava (vedoucí
souboru Ivana Sušilová, primáš
Tomáš Zubr)
o 14.10 FS Rozmarýn (vedoucí souboru
Karel Trousil, primáš Jan Mudrák)
o 15.00 DFS Olšavěnka a CM Olšavěnka
(vedoucí souboru Eva Vrbová
a Martina Horňáková, vedoucí
muziky Roman Myšinský)
S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A
A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K
5 1 $ 1 6 # <  Ĥ MAŘ ATICE - VINOHR ADSK Á ULICE
7.30
VÍTEJTE V MAŘATICÍCH
FS Buchlovice a MPS Míkovice
SLAVNOSTNÍ PRŮVOD
„Do trhu do Hradišťa“
9.00
MASA RYKOVO NÁMĚSTÍ
8 - 17
8 - 22
HRADIŠŤSKÝ JARMARK
VINNÝ STAN (pátek 17-22,
sobota 8-22, neděle 8-17)
DOBRÉ RÁNO S DH BLATNIČKA
SLAVNOSTNÍ PRŮVOD
VÍTEJTE V UHERSKÉM HRADIŠTI
Pořad souborů Slovácka
HRAJE VÁM STŘÍBRŇANKA
ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLEM - mužské sbory
ORCHESTR SĽUK A CM HARAFICA
BRANIMIR 888 MUĆ
Vystoupení chorvatského folklorního souboru
9.00
10.00
13.30
15.00
16.20
18.30
20.00
MARIÁNSK É NÁMĚSTÍ
11 - 20
17.00
NOMINACE SALONU VÍN ČR
100 „nej“ vín slovácké podoblasti 2013
PODVEČER SE SKUPINOU KALÍŠEK
PAL ACKÉHO NÁMĚS TÍ
8 - 17
DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
Téma: Den otevřených dveří památek a Slavnosti vína
PREZENTACE MIKROREGIONŮ
10 - 16
PREZENTACE LIDOVÝCH ŘEMESEL
HRAJTE NĚ, HUSLIČKY - dětské CM ZUŠ
VÝBĚR Z HROZNŮ - Písně o víně i jiné
* podrobnosti v programovém sborníku slavností
RESTAURACE KORUNA
14.00
17.00
14.00
PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ
Program pro celou rodinu, degustace vín - národní
soutěž slovácké podoblasti, otevřené sklepy
UH. HRADIŠ T Ě - S ADY
14.00
20.00
TRADIČNÍ SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM
Vození berana
Předhodová zábava
V INNÉ SKLEPY A DALŠÍ OB JEK T Y
19.00
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Pořady pro děti po celý den v podání skupiny
historického šermu MEMENTO MORI
PŘÍSTAVIŠTĚ UH. HRADIŠTĚ
MUZIKANTSKÉ LODĚ
Plavby loděmi Morava a Danaj
Hrají: Děvčice a Fragment
V přístavišti: Amalgam
rybí speciality
SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA
Dechové hudby Komňané, Hrozenčané,
Ořechovjané a Hradčovjanka
COUNTRY VEČER NA KORUNĚ
se skupinami Telegraf a Podjezd
M AŘAT ICE
Vystoupí: CM J.Čecha, Kobylský kvartet, Danaj,
Olšava, MS Kyjov, HCM Martina Hrbáče, Ohnica
Udělení ceny diváka „Slovácký šohaj“
12.30
To nejlepší z měst a obcí regionu Slovácko
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Jezuitská kolej
OSTROŽSKO - Reduta
ZA MORAVÚ - Smetanovy sady
DOLNÍ POOLŠAVÍ - Jezuitská zahrada
(park u Obchodní akademie)
VÝCHODNÍ SLOVÁCKO - Justiční palác (SUPŠ)
STAROMĚSTSKO - Stará radnice
BÍLÉ KARPATY - Galerie Slováckého muzea
UHERSKÝ BROD - Mariánské náměstí
BUCHLOV - Františkánský klášter
RABIGABI a.G - „Klezmer po moravsku“
SME TANOV Y SADY
10.00
13.00
16.00
9.00
SLOVÁCKÁ JÍDELNA
Gastronomické speciality a Kluci v akci
JEZUITSKÁ KOLEJ
17.30
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZE A
VEČERNÍ POŘADY NEJENOM VE SKLEPECH
Slovácká búda CM Stanislava Gabriela
U Musilů CM Kunovjan
Vinotéka Hruška CM Jaroslava Čecha
Jezuitská kolej CM Ohnica
Atrium Staré radnice CM Pentla
Vinný stan CM Bálešáci
U Juráků CM Včelaran
Atrium v Havlíčkově ulici CM Olšava
Hotel Koníček CM Lintava
U Skryjů CM Pozdní sběr
KLUB KULTURY
20.00
LIDOVÁ VESELICE
S DH BORŠIČANKA A. KONÍČKA
HISTORICKÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY
9 - 17
OTEVŘENÉ PAMÁTKY
UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
UHERSKÉ HR ADIŠTĚ
WC
16
14
15
13
17
18
20
19
WC
21
12
38
11
8
6
37
9
25
7
22
10
i
1
2
4
24
23
3
D
5
PRŮVO
WC
WC
WC
PRŮVO
D
D
PRŮVO
26
30
WC
27
28
A
29
40
1
JEZUITSKÁ KOLEJ
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
2
REDUTA
OSTROŽSKO
3
KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
4
OBCHODNÍ AKADEMIE
A JEZUITSKÁ ZAHRADA
DOLNÍ POOLŠAVÍ
5
RADNICE
6
FARA - FARNÍ ZAHRADA
7
HOTEL A PASÁŽ SLUNCE
8
LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY
9
DŮM KNIHY PORTAL
PŘÍSTAVIŠTĚ - PLAVBA LODÍ - RYBÍ SPECIALITY
i
INFORMAČNÍ CENTRUM
10
ATRIUM
14
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZ
BÍLÉ KARPATY
11
STARÁ RADNICE
STAROMĚSTSKO
15
RESTAURACE KORUNA
12
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
UHERSKÝ BROD
16
VINNÝ SKLEP U JURÁKŮ
17
KAPLE SV. ALŽBĚTY
13
VINOTÉKA HRUŠKA
18
FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER
BUCHLOV
STANOVIŠTĚ PRVNÍ POMOCI
WC
TOALETY
W W W . S L AV N O S T I V I N A U H . C Z
36
VOD
PRŮ
PR
D
PRŮVO
ŮV
OD
34
35
Aquapark
ZEA
33
39
31
19
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
20
GYMNÁZIUM
21
KNIHOVNA B.B. BUCHLOVANA
22
OBJEKT SPECIÁLNÍ ŠKOLY
23
KAPLE SV. ŠEBESTIÁNA
32
24
JUSTIČNÍ PALÁC (SUPŠ)
VÝCHODNÍ SLOVÁCKO
25
BÝVALÁ VĚZNICE
26
SLOVÁCKÉ MUZEUM
27
KINO HVĚZDA
28
SMETANOVY SADY
ZA MORAVÚ
29 SLOVÁCKÁ BÚDA
35
VINNÝ SKLEP SYNOT
30 BASTION
36
KAPLE SV. ROCHA
31 VINNÝ SKLEP U SKRYJŮ
37
VINNÝ STAN
32 HOTEL A REST. KONÍČEK
38
STUDNA V NÁDVOŘÍ
33 VINNÝ SKLEP U LISU
39
SKLEP Č. P. 73 (MUSILOVI)
34 VINNÝ SKLEP U VČELKY
40
FRANKLOVKA
S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A
A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K
0 ' & û . ' <  Ĥ MASA RYKOVO NÁMĚSTÍ
GALERIE SLOVÁC KÉHO MUZE A
8 - 17
HRADIŠŤSKÝ JARMARK
8 - 17
VINNÝ STAN
12.00
BANDA - koncert slovenské hudební skupiny
10.00
Téma: Den otevřených dveří památek a lidová řemesla
world music s tanečníky
14.30
KUMPANOVI MUZIKANTI
AT RIUM P OD STAROU R ADNIC Í
10.00
Galakoncert originální dechové hudby
16.15
SY-NOTOVÁNÍ S DĚTMI
Dětský workshop se Slováckou ZUŠ
ŠTRAJCHKAPELA Z KNĚŽPOLA
KINO HVĚZDA
MARIÁNSK É NÁMĚSTÍ
10 - 16
DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
14 - 18
VÍNA SLOVÁCKÝCH VINAŘŮ
Prezentace vinařství slovácké podoblasti
KINO - VÍNO - BRANÍ
Šašek Franta a klaun Pepe aneb Se smíchem
je vždycky lépe, Pražáci na vinařských stezkách
MAŘ ATICE
11.00
U H . H R A D I ŠTĚ - SA D Y
PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ
Program pro celou rodinu, otevřené sklepy,
degustace vín, mistroství Slovácka ve stloukání másla
JEZUITSKÁ KOLEJ
13.00
11.00
13.30
20.00
PŘÍSTAVIŠTĚ UH. HRADIŠTĚ
DYŽ SEM BYLA MALUČKÁ
Přehlídkový pořad krojů dětí ze Slovácka
10.00
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Pořady pro děti po celý den v podání skupiny
historického šermu MEMENTO MORI
9 - 17
PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ MĚSTA
Prohlídky s odborným výkladem, sraz před
radnicí, Masarykovo náměstí
9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00
18 - 20
PÍSNIČKA NA ROZLOUČENOU
14.00
PROG R AMY V PAMÁTK ÁCH
11.00
HRADIŠŤAN S JIŘÍM PAVLICOU
JIŘÍ KOVÁŘ - VARHANNÍ KONCERT
KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
KOŠT VÍN A ŠAMPION ŠAMPIONŮ
14.00
Ochutnávka nejlepších vín Slovácka
SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER
KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
HISTORICKÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY
MŠE SVATÁ
9 - 17
PAL AC KÉHO NÁMĚS T Í
8 - 17
STŘEDOVĚKÉ MĚSTEČKO
Soutěže, kolotoč, divadélko, kejklíři, rytířské
turnaje a souboje, středověký jarmark
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
REDUTA
10.00
MUZICÍROVÁNÍ U VODY
Hrají: Staroměstská kapela a Děvčice
Plavba lodí, rybí speciality
SME TANOV Y SADY
10.30
Zpívání u vína s muzikou
9.00
TRADIČNÍ SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM
Mše svatá
Obcházení stárků
Hodová zábava
OTEVŘENÉ PAMÁTKY
UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
SLOVÁCKÁ JÍDELNA
Gastronomické speciality a Kluci v akci
PODROBNœINFOR M ACE9995.#80156+8+0#7*%<
<OüPCRTQITCOWX[JTC\GPC
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Sobota 7. září, 11.00–14.00, Kolejní nádvoří
Listinou krále Přemysla Otakara II.
z 15. října 1257 bylo na ostrovní půdě
náležící velehradskému klášteru založeno město Uherské Hradiště (původní název Nový Velehrad). Město
vyrostlo na soutoku Moravy a Olšavy,
kde v 8. a 9. století tvořily tři ostrovy jádro velkomoravského sídelního
areálu, rozkládajícího se na území
dnešního Starého Města, Uherského
Hradiště a Sadů. Název Hradiště je
poprvé použit v roce 1294, přívlastek
„Uherské“ až v roce 1587. Pevnostní
město si dlouho zachovalo středověký urbanismus – dvě náměstí propojená uličkou se Starou radnicí.
Nejvýznamnější kulturní památkou
a dominantou Masarykova náměstí je
soubor jezuitských staveb ze 17. a 18.
století: jezuitská kolej, farní kostel sv.
Františka Xaverského a budova gym-
názia s divadelním sálem – Redutou –,
která byla po nákladné rekonstrukci
znovu otevřena v roce 2001. Městu
vévodí šikmá věž Staré radnice.
Uherské Hradiště je přirozeným
kulturním a společenským centrem
Slovácka. Současné kulturní dění se
soustřeďuje kolem stálé divadelní scény Slováckého divadla, Klubu kultury, Městských kin UH, Knihovny B. B.
Buchlovana a Slováckého muzea s galerií výtvarného umění. K nejvýznamnějším kulturním aktivitám přesahujícím hranice regionu patří Festival
hudebních nástrojů lidových muzik,
Letní filmová škola, mezinárodní ekologický festival Týká se to také tebe,
Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek nebo mezinárodní malířské
sympozium Hradišťský plenér. Nesmírně bohatá je zde také sportovní tradi-
ce, dnes reprezentovaná zejména působením prvoligového 1. FC Slovácko.
Program
o 11.00 Old Stars souboru Hradišťan
s mužským pěveckým sborem
a CM Ohnica
o 11.30 Dětský folklorní soubor Hradišťánek
o 11.40 Cimbálová muzika Jaroslava
Čecha
o 12.00 Mužský a ženský pěvecký sbor
z Míkovic, soubor Míkovjan,
CM Burčáci a Mladí Burčáci
o 12.30 Folklorní soubor Kunovjan
o 13.00 Dětský folklorní soubor Omladinka
o 13.10 Folklorní soubor Cifra
a CM Ohnica
V případě nepřízně počasí bude program
přesunut do Klubu kultury.
RABIGABI A. G: KLEZMER PO MORAVSKU
Sobota 7. září, 17.30–18.30, Kolejní nádvoří
RabiGabi a. G nepatří rozhodně
k žádným nováčkům našich pódií.
Přestože kapela vznikla až v roce
2010, její členové projeli s Hradišťanem, Cimbálovou muzikou Jaroslava
Čecha a brněnskou Natalikou v uplynulých dvaceti letech prakticky celý
svět. Nezaměnitelný zvuk plný emocí,
který dnes kapela vytváří, vychází ze
spojení haličského klezmeru s moravskou folklorní melodikou.
„Dnes už ani přesně nevíme, kdo
přinesl na zkoušku první klezmer píseň. Ani si nepamatujeme, která to
byla. Víme ale zcela jistě, že se nám
zalíbila, že pak přicházely v rychlém
sledu další a další. Bylo to v době, kdy
většina z nás byla bez stálého angažmá a chtěli jsme si jen tak zahrát. Pro
sebe, pro radost. A také zkusit něco
nového,“ vysvětlují členové skupiny.
Hudba RabiGabi a. G znamená
ve zvuku větší prostor pro klarinet,
soprán saxofon a akordeon. Z moravských kořenů pak ponechávají cimbál. Poměrně jednoduchou harmonii
židovských kapel obohacují o moravské a cikánské postupy a naopak
zase využívají prvky klezmer rytmiky.
Velký důraz a velkou vážnost kladou
na improvizovaná sóla, aby si každý
z nich mohl zahrát s radostí a uchopit
melodii podle sebe.
Zjistili, že moravský folklor a klezmer
mají mnoho společného. A především,
že když zkusí hrát klezmer „po moravsku“, dostaví se docela zajímavý
výsledek. Vzniká muzika plná emocí
a napětí, která dává možnost vyjádřit
širokou paletu pocitů a nálad. Od radosti, smíchu a bujarého veselí až
po smutek, slzy a tragiku.
Když se jednou ptali klezmerů,
kde že berou ty nádherné melodie,
odpověděli jim: „Čteme noty přímo z nebe.“ Ta slova mají v sobě
pokoru i lásku. Je z nich cítit, jak
muzikanti dávají do hraní celé své
srdce a celou svoji duši. A právě
takovou muziku chce RabiGabi
a. G hrát.
www.slavnostivinauh.cz
Chceme přispět
k tomu, aby se
tradice našich předků
dále předávaly
S
lovácké slavnosti vína a otevřených památek by bez něj nemohly vypadat tak, jak je všichni
znají. Prostřednictvím Nadace SYNOT
podporuje řadu bohulibých aktivit
v regionu i za jeho hranicemi. Sám
přiznává, že miluje folklor ve všech
jeho podobách. Ivo Valenta, majitel
holdingu SYNOT, je největším mecenášem slavností, ale o víkendu jej
potkáte, jak se nenápadně prochází
mezi davy krojovaných z nejrůznějších koutů regionu.
Kdy jste se rozhodl, že podpoříte Slovácké slavnosti vína a otevřených památek?
Pomohlo k tomu jedno setkání. Před
mnoha lety jsem si totiž povídal o víně
s představiteli města a zástupci Klubu
kultury. V tu chvíli jsem si uvědomil, že
Slovácko známé svými vinařskými tradicemi vlastně oslavu vinobraní vůbec
nemá, což je velká škoda. Dohodli jsme
se tedy, že podobné akci zkusíme dát
konkrétní podobu a holding SYNOT
spolu s naší nadací ji finančně podpoří
tak, aby mohla mít nekomerční charakter a lidé nemuseli platit ani vstupné.
Zájem ze strany návštěvníků slavností
nás již tehdy všechny příjemně překvapil.
Není divu. Akce se každoročně účastní až 80 obcí a přibližně 70 000 návštěvníků. Jste mezi nimi i vy?
Samozřejmě! Jsem fascinován krásou lidových krojů, které musí svou
rozmanitostí uchvátit snad každého.
Navíc je velmi příjemné vidět tisíce lidí
z desítek vesnic, kteří se spolu s celými
rodinami spontánně obléknou do krojů a aniž by je k tomu kdokoliv nutil,
jdou hrdě průvodem. Vše je doplněno
zvukem cimbálových muzik, umem lidových řemesel, dobrým jídlem a pitím
a především programem, kde si na své
musí přijít úplně každý, včetně malých
dětí.
www.slavnostivinauh.cz
Tradiční součástí slavností bývá také
Putování Vinohradskou ulicí. Uskuteční se i letos?
Samozřejmě, že i letos návštěvníkům
nabídneme oblíbené, tentokrát už
6. Putování Vinohradskou ulicí. I tato
akce už má svou tradici. Letos jsme navíc připravili opravdu pestrý program
– jde například o národní nominační
výstavu slovácké vinařské podoblasti,
která nabídne ta nejlepší slovácká vína.
Samozřejmostí jsou putování po jednotlivých historických vinných sklepích
a venkovních stanovištích, gurmánské
speciality i cimbálové muziky, kterých
tu letos vystoupí celkem 15. Pro nejmenší jsme letos připravili speciální dětský dvorek, kde na děti čekají animační
programy, soutěže, dovednostní disciplíny, živá zvířata a seznamování s lidovou kulturou a řemesly. Máme připravenu i jednu atraktivní novinku, kterou
je historicky první Mistrovství Slovácka
v tradičním stloukání másla. Pod dohledem zkušených odborníků se týmy
utkají nejen v rychlosti, ale také kvalitě
a chuti výsledného másla, na kterém si
pak pochutnají všichni diváci. Po oba
víkendové dny bude přepravu mezi Vinohradskou ulicí a Palackého náměstí
zdarma zajišťovat vinařský vláček.
Jsem fascinován krásou
lidových krojů
Slavnosti vína ale nejsou jediným
projektem, který v oblasti folkloru
podporujete…
Ano, v letošním roce jsme změnili
koncepci naší Nadace SYNOT. Rozhodli
jsme se, že přibližně z devadesáti procent podpoříme právě folklor. Jedná se
totiž o oblast, která je neprávem velmi opomíjena. Naše podpora směřuje
na Valašsko a Slovácko, a to především
prostřednictvím takzvaných folklorních
grantů. Chceme tím přispět k tomu,
aby se tradice a odkazy našich babiček
a dědů dále předávaly dalším generacím.
Kdy bude vyhlášeno další kolo grantového řízení a komu je folklorní
grant určen?
Podzimní kolo grantového řízení
bude vyhlášeno právě v době konání slavností – tedy v sobotu, 7. září.
Spektrum možných žadatelů je velmi
široké – jedná se o občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti, jiné formy příspěvkových organizací a fyzické
osoby, které vyvíjejí folklorní činnost
na území Slovácka a Valašska. Prostředky z grantu jim pomohou s aktivní péčí
o tradiční lidovou kulturu, s náklady
spojenými s nákupem a údržbou krojů
a hudebních nástrojů i s činností samotných folklorních souborů, pěveckých
sborů a cimbálových muzik. V neposlední řadě mohou žadatelé díky grantu hradit náklady spojené s pořádáním
nejrůznějších tradičních akcí, lidových
obyčejů, festivalů a slavností či podpořit publikační a prezentační činnost.
Nadace současně v rámci jednotlivých
grantů již tradičně uděluje také speciální ceny za mimořádný přínos a reprezentaci regionu v oblasti folkloru.
Čím to, že máte tak vřelý vztah právě
k folkloru?
Pocházíme z Rožnova pod Radhoštěm, celá naše rodina proto byla spjata
s valašským folklorem a historií. Nějakou dobu jsem žil i v Uherském Hradišti, ale především jsem procestoval
mnoho zemí, takže jsem měl možnost
poznat, že taková hustota krojů, zvyků,
zvyklostí není snad nikde jinde ve světě
jako v těchto dvou regionech. Oceňuji
vesnické chasy a jiná volná seskupení
lidí, jejich zvyky, bály, zábavu – a především to, že si na sebe s hrdostí vezmou
kroj. Jsem rád, že je Synot s touto aktivitou spojován.
DOBRÉ RÁNO S DECHOVOU HUDBOU BLATNIČKA
Sobota 7. září, 9.00–10.00, Masarykovo náměstí
Pro hezké ráno a dobrou náladu vám
na Masarykově náměstí zahraje dechová hudba Blatnička. Pochází z malebné
obce na Moravském Slovácku v okrese
Hodonín a podle ní nese také svůj název
BLATNIČKA. Je to hudba s dlouholetou
tradicí, první zmínka o ní je již z roku
1878. Současnou kapelu obnovil v roce
1972 pan Josef Pančík, v jeho práci pokračoval syn František. V repertoáru na-
leznete skladby předních moravských
a českých autorů dechové hudby, ale
i skladby jiných hudebních žánrů, jako
jsou například muzikálové melodie. Nynějším kapelníkem je Miroslav Zalubil.
SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA
Sobota 7. září, 14.00–17.00, restaurace Koruna
Slovácká křídlovka je festival dechových
hudeb, který vzešel v roce 2006 z nápadu Michala Dvouletého. Když tehdy pro
spolupráci získal skvělého odborníka,
textaře a moderátora Vladimíra Salčáka, sotva je mohlo napadnout, jakou
tradici se jim podaří vytvořit. Na letošním, v pořadí již osmém ročníku, se
představí dechové hudby Komňané
z Komně, Hrozenčané ze Starého Hrozenkova, DH Ořechovjané z Velkého
Ořechova a Hradčovjanka z Hradčovic.
HRAJE VÁM STŘÍBRŇANKA
Sobota 7. září, 15.00-16.00, Masarykovo náměstí
Program na Masarykově náměstí
v sobotu zpestří i krojovaná moravská kapela Stříbrňanka, sestávající
z profesionálních i amatérských mladých, temperamentních hudebníků.
Kapela má svůj typický nezaměni-
telný zvuk, hraje široký repertoár –
lidovou hudbu, koncertní a taneční
skladby, populární jsou zejména její
orchestrální skladby pro sólové nástroje. O Stříbrňance se říká, že je to
kapela, která hraje srdcem a dokáže
rozveselit i uspokojit i ty nejnáročnější posluchače. A to je asi to nejlepší, co si muzikanti a zpěváci mohou přát. V případě nepřízně počasí
bude program přesunut do Klubu
kultury.
LIDOVÁ VESELICE S DECHOVOU HUDBOU
Sobota 7. září, 20.00–24.00, Klub kultury
Pro příznivce dechové hudby a také
pro všechny ty, kteří si chtějí v jejím
rytmu zazpívat a zatancovat, bude
přichystána lidová veselice s dechovou hudbou. Nejen k tanci a zpěvu,
ale také k poslechu zahraje Dechová
hudba Boršičanka Antonína Koníčka,
s rozsáhlým, rozmanitým a náročným
repertoárem.
KUMPANOVI MUZIKANTI
Neděle 8. září, 14.30–16.00, Masarykovo náměstí
Galakoncert fenomenální dechové
kapely jistě nadchne nejenom zaryté
dechovkáře. Kumpanovi muzikanti, kapela složená výlučně z profesionálních
hráčů, ročně absolvuje na 70 koncertů.
V roce 2003 dokonce zvítězila na mistrovství Evropy české a moravské dechové hudby a se svými 96,5 bodu ze 100
dodnes drží rekord. Kapelníkem je vynikající hráč na trubku Vlado Kumpan.
Hradišťskému publiku zahraje toto
seskupení písničky z nového alba,
na řadu však přijdou i starší věci.
V případě nepříznivého počasí bude
program přesunut do Klubu kultury.
COUNTRY NA SLAVNOSTECH VÍNA
PODVEČER SE SKUPINOU KALÍŠEK
Sobota 7. září, 17.00–18.30, Mariánské náměstí
Repertoár country kapely Kalíšek tvoří převážně country a folkové písně, s chutí ale zahrají i lidovky a písničky
60. a 70. let. Kalíšek vznikl v roce 1991 a vystřídal různé
personální sestavy. V poslední dekádě se obsazení kapely
ustálilo na pětici členů, kromě kytary, benja, mandoliny,
basy a foukací harmoniky doprovází někdy kapelu i trubka a housle.
COUNTRY VEČER NA KORUNĚ
Sobota 7. září, 17.00–21.00, restaurace Koruna
Návštěvníkům restaurace Koruna se v rámci slavností představí hned dvě country kapely – uherskohradišťský TELEGRAF a zlínský PODJEZD. Telegraf zahraje známé hity z dílny Rangers, Greenhorns, Poutníků a jiných legendárních
kapel. Zlínská bluegrassová kapela PODJEZD, která má svůj
domov v Zelenáčově šopě, zahraje na slavnostech počtvrté,
společně s Telegrafem se na Koruně představí poprvé.
www.slavnostivinauh.cz
PUTOVÁNÍ ZA VÍNEM A ZPĚVEM
Sobota 7. září, 17.00, město Uherské Hradiště
Magii večerního posezení při cimbálové muzice ve vinném sklepě či
jiném příjemném prostředí zažijete
pouze na Slovácku. Nechte se unášet
rajskými tóny anonymních skladatelů
a textařů z minulosti, popíjejte u toho
moravské víno a bavte se s přáteli.
V 17 hodin se dokořán otevřou
všechny historické vinné sklepy ve Vinohradské ulici. (U Lisu, U Marholtů,
U Dvořáků, Včelka, U Pospíšilů, Jahoda,
SYNOT a U Kieryků). Rozezní je cimbálové muziky a zavoní zde místní speciality a další gurmánské pochoutky. Svých
hudebních nástrojů se tady chopí více
než 70 muzikantů. K tomu přijde několik folklorních souborů, ale i další desítky krojovaných, kteří zde rádi končí
hektický program Slováckých slavností
vína a otevřených památek.
Od 17 hodin:
o U Lisu – CM Lúčka
o U Marholtů – CM Linda
o U Dvořáků – CM Radima Snopka
o Včelka – CM Sudovjan
o U Pospíšilů – Hudci Františka Kopeckého
o Jahoda – CM Mladí Burčáci
o Synot – CM Čardáš
Od 19 hodin se bude hrát
i na dalších místech:
o Slovácká búda – CM Stanislava Gabriela
o U Musilů – CM Kunovjan
o Hotel a restaurace Koníček – CM Lintava
o U Juráků – CM Včelaran
o U Skryjů – CM Pozdní sběr
o Atrium Stará radnice – CM Pentla
o Vinotéka Hruška – CM Jaroslava Čecha
o Kolejní nádvoří – CM Ohnica
o Atrium Havlíčkova – CM Olšava
o Masarykovo náměstí (vinný stan,
od 20 hodin) – CM Bálešáci
KOŠT VÍN V REDUTĚ
Neděle 8. září, 9.00–14.00, Reduta
Zážitek plný chutí a ponoření do tajů
jednotlivých odrůd nabízí každoročně
nedělní výstava vín v Redutě. Návštěvníci si mohou vybírat mezi 400 až 500
vzorky tohoto nápoje bohů zrajícího
v regionálních vinicích. Jeho správnou
teplotu zaručí umístění lahví v chladicích boxech. Šampioni kategorií bílá
vína suchá a polosladká, vína červená
a vína přírodně sladká vzešli z degusta-
ce odborníků konané minulou neděli.
Garantem výstavy je Vojtěch Luža z Velehradu. Součástí koštu bude i vyhlášení
naprosto nejlepšího vína – Šampiona
šampionů. Tato prestižní záležitost je
soutěží asi šesti desítek vítězných vzorků
z regionálních koštů pořádaných ve vesnicích a městech účastnících se slavností
vína. Komise vybírá z vítězů jednotlivých
výstav naprostého šampiona.
BANDA
Neděle 8. září, 12.00 –13.00, Masarykovo náměstí
Po slavnostním přípitku starostů a donátorů a vyhlášení Šampiónů slováckých bílých, červených a přírodně sladkých vín za rok 2013 vás na Masarykově
náměstí přivítá výběr toho nejlepšího
z folklorních souborů Slovácka. CM Stanislava Gabriela, Radošov z Veselí nad
Moravou, Dolina ze Starého Města či
Olšava z Uherského Brodu – to jsou
pojmy, které netřeba více představovat. Hostem pořadu bude i chorvatský
soubor Branimir 888 Muč. Vítejte tedy
v Uherském Hradišti!
Ve skupině účinkují:
o Samo Smetana – zpěv, housle, mandolína, kytara
o Ivan Hanula – zpěv, viola, mandolína
o Alžbeta Lukáčová – cimbál, zpěv, housle, buben
o Peter Obuch – kontrabas, zpěv, violoncello
o Igor Ajdži Sabo – bicí, zpěv
o Eva Brunovská – zpěv
Banda je častým hostem slovenských
a českých pódií a festivalů, koncertovala v Norsku, Anglii, Maďarsku, Itá-
lii, na Ukrajině, v Německu, Rakousku
a Polsku. V závěru roku 2010 vydala
své první studiové CD s názvem BANDA jedna, které se v říjnu 2011 umístilo
v žebříčku World Music Chards Europe
na osmé příčce, což je nejlepší umístění slovenské skupiny v historii. S působivou originální choreografií, spojující
prvky lidového tance s moderním, se
představí profesionální sólisté – tanečníci Mária Miklovičová a David Schimmer. V případě nepřízně počasí bude
program přesunut do Klubu kultury.
KONCERTY V KOSTELECH
HRADIŠŤAN
Neděle 8. září, 10.30, kostel Zvěstování Panny Marie
Koncert vychází z repertoáru, odrážejícího současné i historické duchovní kontexty. V sakrálním prostoru zazní barokní melodie, písně Bohuslava Martinů, ale především tvorba
Jiřího Pavlici. Zhudebněná poezie, liturgické texty i moderní písňová tvorba jsou spojeny vnitřní výpovědí o smyslu života, jehož podstata se v dnešním rozpolceném světě často
vytrácí.
www.slavnostivinauh.cz
VARHANNÍ KONCERT – JIŘÍ KOVÁŘ
Neděle 8. září, 11.00, kostel sv. Františka Xaverského
Jiří Kovář věnuje pozornost zejména hudebním skladatelům
jako je J. S. Bach a velkému českému skladateli 20. stol. Petru Ebenovi, jehož skladbu, Symphonii gregorianu, provedl
na svém absolventském koncertě na konzervatoři. V programu zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha
Buxtehudeho, Františka Xavera Brixiho, Leona Boëllmanna,
Petra Ebena a vlastní improvizace.
KONCERT HARAFICA A SĽUK
Sobota 7. září, 18.30–20.00, Masarykovo náměstí
Jak to zní, když na jednom pódiu společně vystoupí jedna z nejpopulárnějších cimbálovek Uherskohradišťska a špičková profesionální „ľudová
hudba“ z Bratislavy? Tento nevšední
zážitek můžete na vlastní uši i oči okusit v sobotu 7. září od 18.30 na uherskohradišťském Masarykově náměstí.
Představí se vám cimbálová muzika
Harafica z Uherského Hradiště a hudba
Slovenského ľudového umeleckého kolektivu (SĽUK) z Bratislavy. „Pro některé
naše kluky je to splnění snu,“ říká k výjimečnému koncertu umělecký vedoucí
a cimbalista Harafice Petr Gablas.
Petře, jak ke spolupráci těchto dvou
výrazných kapel došlo?
S většinou muzikantů z Bratislavy
se osobně znám. Když jsme se jednou
potkali na festivalu ve slovenské Detvě, slovo dalo slovo a domluva byla
na světě. Program jsme koncipovali
jako spojení profesionálního a amatérského celku. Oni budou vycházet
písněmi ze Slovenska, my zase z Moravy, a někde uprostřed se potkáme.
Jaký vztah vaši muzikanti ke SĽUKu
chovají?
Jejich nahrávky jsou mezi námi
hodně oblíbené. Jsou muzikantsky
vypracované, přece jen je slovenský
folklor o něco temperamentnější než
ten moravský.
Slovenska. Zazpívá náš i jejich dívčí
sbor, slovenské top zpěvačky.
Ve SĽUKu stojí před cimbálem primáška. Jak se projeví, když žena mužům
v muzice vládne? Máte s tím nějakou
zkušenost?
Párkrát jsem už s ženami hrál, ale
Zuzka Pokorná ze SĽUKu je něčím
výjimečná. Má osobitý styl, tón, je
naprosto suverénní. Jde o jednu
z nejlepších primášek či primášů bez
rozdílu pohlaví.
Budete SĽUKu stíhat?
Doufám, že rovnoměrně rozložíme
síly a naše strana z toho nebude nijak
deprimovaná. Repertoár je vybraný
tak, aby všem vyhovoval. Pro nás je to
šance se něčemu přiučit. Někteří z nás
si dokonce splní svůj malý sen. Jako
existuje ve fotbale nebo hokeji zápas
roku, tak toto je určitě náš nejdůležitější letošní koncert. Snad moderátoři David Pavlíček a Ladislav Šimeček
udělají dobrou pohodu a odlehčí nervózní atmosféru.
Můžete popsat repertoár, s kterým
na pódiu vystoupíte společně?
Budou to moravská i slovenská pásma. Vystoupí někteří sólisté a obecenstvo čeká i překvapení, které nebudu
dopředu prozrazovat. Více než polovina našeho repertoáru bude složena
z úplných novinek. Proto jsem čtvrt
roku ležel v notách a u klavíru psal
muziku. Zahrajeme si společně se
SĽUKem cikánské melodie, cimbálové
variace i nějakou závěrečnou vypalovačku, možná melodie ze středního
Uskutečnilo se již někdy podobné
spojení moravské a slovenské cimbálovky?
Nad tímto jsem vůbec nepřemýšlel.
Na Slovensku to funguje tak, že existuje Vrchárský orchester Juraje Pecníka, což je mix těch nejlepších muzikantů z celého Slovenska. Hrají tam
čtyři cimbály, pět kontrabasů, nespočet houslí. Slyšet ho je veliký zážitek.
Vím jen, že s tímto orchestrem měl
loni na Rožnovské valašce brněnský
Ondráš.
SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
Neděle 8. září, 14.00, františkánský klášter
V rajské zahradě františkánského
kláštera prodchnou nedělní odpoledne tóny skvostů klasické hudby
v podání Slováckého komorního orchestru. Program vyplní hudba barokní i romantická, například Concerta grossa A. Corelliho nebo virtuózní
skladby Fritze Kreislera. Slovácký ko-
morní orchestr působí v Uherském
Hradišti a okolí od roku 2007. Tvoří
ho mladí profesionální hudebníci,
kteří mají k této oblasti vřelý vztah.
Mnozí zde působí jako pedagogové
základních uměleckých škol. Všichni
členové jsou absolventy vysokých hudebních škol a hrají ve významných
hudebních tělesech. Jedním z mnoha
cílů působení Slováckého komorního
orchestru je také podpora mladých
talentovaných dětí z řad žáků okolních uměleckých škol. V čele tělesa
stojí dvě výrazné umělecké osobnosti
– houslista Jiří Pospíchal a violoncellista David Hrubý.
www.slavnostivinauh.cz
DYŽ SEM BYLA MALUČKÁ
Neděle 8. září, 13.00–14.00, Kolejní nádvoří
Slovácké slavnosti vína budou letos patřit dětem. Přehlídkový pořad dětských
krojů již měl své diváky, prostor i čas
v letech předcházejících, proto jsme se
k němu znovu vrátili. V letošním roce se
nám představí děti z menších i větších
národopisných souborů – z bohatého
Podluží, hanáckého Slovácka, Kyjovska,
ale také ze Strážnice, ze samostatných
krojových ostrůvků Rohatce i Vracova.
Z Dolňácka se budou prezentovat krojovaní z Veselska, Uherskoostrožska
a Uherskohradišťska, včetně kunovického a buchlovického kroje. Různorodost
regionu podtrhne oblast Uherskobrodska s kroji uherskobrodským, hradčovickým, vlčnovským, nivnickým, boršickým,
bánovským, straňanským a březovským
i typy lidového oděvu z Luhačovického Zálesí a horských oblastí Horňácka
a moravských Kopanic. Přehlídka dětských krojů ukáže rozmanitost regionálních typů svátečního, slavnostního či
obřadního, který v současnosti oblékají
děti školního i předškolního věku při
světských i církevních slavnostech. Ty
nejmenší děti doprovodí i tatínek nebo
maminka oblečení v kroji. Prezentace
dětského oblékání nebude jen ukázkou
krojové různorodosti, ale především
ukázkou šikovnosti a obětavosti žen,
maminek či babiček, které umí ještě
dnes kroj nejen vyprat a vyžehlit, ale
mnohé i ušít či vyšít krojové součástky.
Součástí programu na Kolejním nádvoří bude i představení zbrusu nové
knihy hradišťské etnografky a někdejší
pracovnice Slováckého muzea Ludmily
Tarcalové. Jmenuje se Kroj na Uherskohradišťsku, vydal ji Klub kultury v Uherském Hradišti v září 2013. Chlubí se 272
stranami a zhruba 350 fotografiemi.
Knihu bude možno zakoupit po celou
dobu slavností na městském informačním centru a na stanovišti města na Kolejním nádvoří.
V případě nepřízně počasí bude program přesunut do Kostela sv. Fr. Xaverského.
SLAVNOSTI PRO DĚTI
Sobota 7. září, 11.00–18.00, Bastion, přístaviště, u synagogy, Mar. náměstí, jezuitská kolej
Sobotní program pro ty nejmenší se
bude odehrávat na několika místech
v Uherském Hradišti. Děti, které navštíví Bastion, se mohou těšit na hry,
soutěže, divadélko, jízdu na ponících
či skákací hrad. Na Mariánském ná-
městí se představí šermíři ze skupiny Memento mori, kejklíři a k vidění
bude také ukázka historických tanců.
V přístavišti budou přichystány soutěže, stejně tak jako rytířské souboje
a u františkánského kláštera budou
probíhat rytířské turnaje. Na nádvoří
jezuitské koleje, kde má vytyčen své
stanoviště mikroregion Uherské Hradiště, mohou děti zdarma ochutnat
čerstvě presovanou hroznovou šťávu
z vinařského lisu.
DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
Sobota 7. září 9.00-16.00, neděle 8. září 10.00-14.00, galerie slováckého muzea
Děti, které navštíví Galerii Slováckého muzea, budou v sobotu za použití tužek, pastelek a fixů kreslit svoje
zážitky ze Slováckých slavností vína
a otevřených památek. V neděli pak
budou tvořit na téma lidová řemesla.
Obrázky, které nakreslí, budou vystaveny v dětském ateliéru Galerie Slováckého muzea.
STŘEDOVĚKÉ MĚSTEČKO
Neděle 8. září, 14.00–17.00, Smetanovy sady
Návrat do historie dětem umožní
nedělní program ve Smetanových
sadech. Ve středověkém městečku
na ně, kromě her a soutěží, čeká také
ukázka dávných řemesel, dobových
tanců i hudby, rytířské turnaje i jízda
na ponících.
Velkou historickou exkurzi ve spolupráci s Klubem kultury organi-
www.slavnostivinauh.cz
zuje historická skupina Memento
mori z Uherského Ostrohu. Jejím
vedoucím je Pavel Jurčeka. Středověké městečko, které zažívá na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek premiéru, si můžeme
představit jako velké dobové ležení,
které nabídne různé atrakce především dětem. Poznají, jak se v ta-
kovém táboře žilo, čeká je spousta
zajímavostí včetně ukázky šermířských soubojů či pohádek. Show je
stylizována do období středověku
a renesance. Zúčastní se jí soubor
Memento mori s pozvanými hosty z Napajedel, Olomouce a Uherského Hradiště. Celkem padesátka
účinkujících.
Komentovaných
prohlídek letos
přibude
J
e rozený Hradišťan, žije v Uherském
Hradišti prakticky celý život, má rád
město i jeho neobyčejný kolorit. Zastává funkci místostarosty Uherského
Hradiště. Stanislav Blaha má při Slováckých slavnostech vína a otevřených
památek na starosti právě uherskohradišťské pamětihodnosti.
Kolik památek bude zpřístupněných?
Návštěvníci si letos budou moci prohlédnout celkem jednatřicet našich památek. Je to o čtyři více než vloni.
Mohlo jich být i o pět více, ale práce
na obnově kostela v Mařaticích ještě
kvůli vysoké vlhkosti zdiva a dlouhodobého procesu vysychání neskončily.
Kterou z památek by návštěvník, který zavítá do Uherského Hradiště úplně
poprvé, určitě neměl vynechat?
Je jich hned několik. Každý by měl vidět rozsáhlý barokní soubor jezuitských
staveb s kostelem svatého Františka Xaverského, s Galerií Joži Uprky, s expozicí
dějin města a také se Slováckou galerií
vín. K populárním a nejnavštěvovanějším místům patří i Slovácké muzeum
a galerie v bývalé císařské zbrojnici.
Čeká návštěvníky nějaké překvapení či
novinka v souvislosti s otevřenými památkami?
Otevřou se i dveře budovy číslo 368
na třídě Maršála Malinovského, kde
sídlí uměleckoprůmyslová škola. Po rekonstrukci bude znovu zpřístupněn
dům číslo 46 na Mariánském náměstí.
Po určité době se otevřou i opravené
jezuitské sklepy se zmíněnou Slováckou
galerií vín a Stará radnice s obnovenou
restaurací v patře. Unikátní příležitostí
bude návštěva nejvíce autentické části
nechvalně proslulé části justičního paláce – uherskohradišťské věznice, kterou se po dlouhé době ve spolupráci
s okresním soudem podařilo znovu
zpřístupnit. Prohlídky zde ale budou
časově omezené a pouze po organizovaných skupinách. Překvapením bude
restaurovaný průchod domem číslo 35,
je to takzvaný Portál.
Velmi populárními se staly i komentované prohlídky. Neuvažujete o rozšíření
této aktivity?
Komentovaným prohlídkám je věnována klidnější neděle. Prohlídky se uskuteční tři dopoledne a tři odpoledne. Ze
čtyř původních nedělních prohlídek
jsme počet rozšířili už na šest. Ani toto
číslo nemusí být v budoucnu konečné.
Do památek investujete ročně miliony
korun. Na Uherském Hradišti je to i vidět. Dokážete tento trend udržet i v následujících letech?
Zřejmě objem prostředků nebude tak
obrovský jako v roce uplynulém, kdy
jsme dokončovali rekonstrukci jezuitské
koleje. Stále realizujeme a připravujeme další projekty, které se památkové
zóny týkají. Probíhá obnova mateřské
školy a zahájení prací na sousední historické budově základní školy UNESCO.
Dokončujeme obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích. Patří
sem také projekt revitalizace veřejných
prostranství v památkové zóně Jezuitská zahrada a Komenského náměstí,
který bude realizován s využitím evropské dotace v příštím roce. Zapomenut
není ani připravený větší projekt na rekonstrukci Masarykova náměstí. Sledujeme vývoj problému s bývalou věznicí.
Investice do objektů a prostranství v historickém centru nikdy neskončí. Jak památky, tak exponované veřejné prostory v historickém centru města vyžadují
soustavnou péči, náročnější údržbu než
běžné stavby, a tudíž nemalé investice.
Která uherskohradišťská památka je ta
vaše nejoblíbenější a proč?
Asi podle nálady a stavu mysli. Někdy je to Galerie Slováckého muzea pro
její zvláštní uklidňující atmosféru, jindy
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
v bývalé synagoze s bezpočtem malých
i starších nadšených návštěvníků. A někdy sklepy jezuitské koleje s galerií našich fantastických slováckých vín.
PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ MĚSTA
Neděle 8. září, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 – sraz před budovou radnice na Masarykově nám.
Nejen ochutnáváním vína živ je člověk. A Uherské Hradiště není jen
městem hudby a zpěvu, ale také četných pamětihodností. Právě na ně
se zaměří nedělní prohlídky historického centra města. Dvě vyškolené
průvodkyně, Marie Šáchová a Magdalena Chlachulová, vám během
asi hodinových okruhů poskytnou
široký výklad týkající se těch nejzajímavějších uherskohradišťských památek.
www.slavnostivinauh.cz
D N Y E V R O P S K É H O D Ě D I C T V Í 7. A 8 . Z Á Ř Í
S E Z N A M O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K
NÁZEV PAMÁTKY
MÍSTO
OTEVŘENO
Františkánský klášter
Velehradská třída
so i ne 9.00 – 17.00
Jezuitská kolej
Masarykovo náměstí
so i ne 9.00 – 17.00
Kostel sv. Františka Xaverského Masarykovo náměstí
so 9.00 – 17.00 ne 13.00 – 17.00
Kostel Zvěstování P. Marie
Františkánská ulice
so i ne 9.00 – 17.00
Kaple sv. Šebestiána
Palackého náměstí
so i ne 9.00 – 17.00
Kaple sv. Alžběty
Vodní ulice
so i ne 9.00 – 17.00
Lékárna U Zlaté koruny
Masarykovo náměstí
so i ne 9.00 – 17.00
Radnice
Masarykovo náměstí
so i ne 9.00 – 17.00
Stará radnice
Prostřední ulice
so 15.00 – 22.00 ne 9.00 – 17.00
Dům knihy Portal
Masarykovo náměstí
so i ne 9.00 – 17.00
Hotel a pasáž Slunce
Masarykovo náměstí
so i ne 9.00 – 17.00
Dům č. p. 46
Mariánské náměstí
so 7.00 – 22.00 ne 9.00 – 20.00
Bývalý justiční palác (SUPŠ)
Všehrdova ulice
so i ne 9.00 – 17.00
Bývalá věznice
Všehrdova ulice
so 13.00 – 16.00 ne 9.00 – 12.00
Slovácké muzeum
Smetanovy sady
so i ne 9.00 – 17.00
Galerie Slováckého muzea
Otakarova ulice
so i ne 9.00 – 17.00
Fara – farní zahrada
Masarykovo náměstí
so i ne 9.00 – 17.00
Knihovna B. B. Buchlovana
Velehradská třída
so i ne 9.00 – 17.00
Obchodní akademie
Nádražní ulice
ne 9.00 – 16.00
Kino Hvězda
Náměstí Míru
so i ne 9.00 – 17.00
Objekt speciální školy
Palackého náměstí
so i ne 10.00 – 16.00
Gymnázium
Velehradská třída
so i ne 9.00 – 17.00
Sklepy jezuitské koleje
Nádražní ulice
so 9.00 - 24.00 ne 9.00 – 20.00
Studna v nádvoří
Prostřední ulice
so i ne 9.00 – 17.00
Vinný sklep Synot
Vinohradská ulice
ne 13.00 – 17.00
Vinný sklep U Lisu
Vinohradská ulice
ne 13.00 – 17.00
Vinný sklep U Včelky
Vinohradská ulice
ne 13.00 – 17.00
Hotel Koníček
Družstevní ulice
so i ne 9.00 – 17.00
Sklep č. p. 73 (Musilovi)
Třída 1. máje
so 15.00 – 18.00
Franklovka
Tř. Marš. Malinovského so i ne 9.00 – 17.00
Kaple sv. Rocha
Nad vinohrady
so 14.00 – 17.00 ne 13.00 – 17.00
PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ MĚSTA
8. září 2013 - prohlídky s odborným výkladem 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00 a 16.00 hodin, sraz před radnicí, Masarykovo náměstí.
982972A
Využijte jedinečné nabídky
Objednejte si předplatné nejčtenějšího regionálního Deníku a vyberte si ZDARMA dárek
Předplatné Deníku na 1 den v týdnu na 1/2 roku
Předplatné Deníku na 1 den v týdnu na 1 rok
Porc
Porcelánová
orcc
panenka
pan
an
ne
Kufřík
s pomůckami
na kreslení
6
1
7
Batoh
2
Velké auto
Poklop na
Po
P
potraviny
po
p
Trekingové
hole
3
Deka
Předplatné Deníku na 1 den v týdnu na 1/4 roku
4
5
8
Digitální
budík
9
10
Dřevěn
néé auto
auto
o
Dřevěné
Malé auto
Předplatné můžete objednat na tel. lince 602 768 925, na e-mailu [email protected] nebo v nejbližší redakci regionálního Deníku.
982971A
Vše pro domácnost!
Sklenice na víno - křišťál, různé typy
Nová prodejna Action v OD Delta v Uherském Hradišti
Set 3 ks misek
s podnosem
0,7
0, l
- keramika,
a, dřevo
0,34 l
19 ,
90 / ks
0,2 l
Alkohol testerr
,9
9
2
Set 3 ks svíček
s podnosem
a kamínky
- bezpečný test
- jednorázový
zový
,
5
3
Keramická pánev
„Cera Green“ ø 28 cm
1
99 ,-
,
9
7
1
- nepřilnavý keramický povrch
- dvojité indukční dno
982968A
Foťte Slovácké slavnosti vína a vyhrajte!
Uherské Hradiště - Redakce
Slováckého deníku vyhlašuje
3. ročník fotosoutěže ze Slováckých
slavností vína a otevřených památek.
Soutěž je otevřená všem, zejména
ale fotoamatérům z řad návštěvníků
slavností. Bavte se, koštujte, foťte!
Pravidla soutěže
Svoje maximálně 3 kvalitní fotografie v původním rozlišení zasílejte od soboty 7. září do středy
11. září do 12.00 hodin na adresu [email protected]. Do předmětu e-mailu uveďte
„Fotosoutěž slavnosti vína 2013“. Fotografii
opatřete také jménem, příjmením a bydlištěm
autora snímku. Snímky musí pocházet z letošního 11. ročníku Slováckých slavností vína a otevřených památek.
Vítězný snímek z roku 2012
od Jany Remešové
z Uherského Hradiště
Pravidla, hodnocení soutěže a o co hrajeme naleznete na www.slovackydenik.cz/tretirocnik
www.petpohromade.cz
udíme pro vás
Získejte výhodné
volání s vaším
Deníkem
Stačí jen
mít všech
pět
pohromadě :-)
• Získáváte 100 volných minut do všech sítí
• Oceníte účtování po vteřinách od začátku hovoru
• Využijete 50 sms zdarma
do všech sítí
• Povídat si můžete se 4 přáteli zcela zdarma
• Nepodepisujete
žádnou
smlouvu, tudíž můžete tarif ukončit podle vašeho
přání
Nabídka platí pro všechny, kteří
mají předplacen regionální Deník
alespoň na 5 dnů v týdnu.
Více ve vaší redakci,
na infolince 840 336 459
nebo na
www.petpohromade.cz
Vyzkoušejte
to nejčerstvější
z našich prodejen
Uherský Brod
Uherské Hradiště
Bojkovice
akční ceny najdete na: www.vomaub.cz
982991A
Dům U Hroznu v plném provozu už od října
V
atraktivní obchodní pasáž se
službami pro širokou veřejnost se proměnila jedna z dominant Masarykova náměstí
v Uherském Hradišti. V domě U Hroznu
najdete nově kromě České pojišťovny
zřejmě nepřijdou ani o kontaktní místo
přímo u vstupu do budovy. Součástí
služeb je rovněž bankomat v přízemí,“
uvedl Adam Havlíček ze společnosti
MARLIN reality, s. r. o.
Investorem celé rekonstrukce je
také například kosmetický a kadeřnický salon nebo finanční poradce. Co se
týče samotné rekonstrukce,
tak ta bude dokončena koncem září, o měsíc dřív oproti
původnímu plánu. Provoz
bude zahájen od 1. října již
bez jakýchkoliv stavebních
prací.
„Od května loňského
roku, kdy rekonstrukce začala, šlo všechno podle plánu.
Horní dvě patra, kde bude sídlit pojišťovna, jsme měli hotová už v lednu. Klienti tohoto finančního ústavu samo-
firma DEPAM, která nabídla obchodníkům a dalším zájemcům opravdu
atraktivní místa přímo
v centru královského města Uherské Hradiště. Že je
o kanceláře v nově opravených prostorách velký
zájem dokládá fakt, že jsou
téměř všechny obsazené.
„Zůstávají volné pouze dvě
kanceláře, které jsou vzájemně propojené,“ prozradil
Zdeněk Hrňa z investorské společnosti
DEPAM, s. r. o. Kromě finančníků, kteří
se soustředili v druhém a třetím pat-
ře, našli v moderní budově své místo
i podnikatelé nabízející různé služby.
Do přízemí se stěhuje z druhé strany
Masarykova náměstí prodejna sýrů
U Mlsného kocoura, nově tam najdete
i cestovní agenturu, prodejnu pečiva
z pekárny Přílepy a k odpočinku pak
poslouží vinárna. V prvním patře nově
sídlí stavební firma HORASTAV, s. r. o.,
kadeřnictví Hair studio Paulina nebo
kosmetický salon.
Přestože je budova zmodernizovaná tak, aby vyhovovala požadavkům
současné doby, zachovali v ní stavebníci některé původní motivy a prvky.
Na první pohled je patrné, že zůstala
původní fasáda. Příchozí si mohou
všimnout historické fresky nad vchodem do objektu, na jejíž zrestaurování byla použita dotace ze Zlínského
kraje ve výši 220 000,- Kč. V průběhu
minulého století byly prostory domu
U Hroznu využívány i jako vinárna,
kavárna nebo restaurace, což investor
zachoval. „Vinárna vznikla v zadní části přízemí. V letních měsících nabídne
k dispozici také venkovní posezení,
které bude umístěno před domem,“
uzavřel Zdeněk Hrňa.
983604A
.OXENXOWXU\8KHUVNÇ+UDGLxWøPøVWR8KHUVNÇ+UDGLxWø
;;,,,)HVWLYDOKXGHEQËFK
Q¿VWURMĎOLGRYÛFKPX]LN
2]YøQ\6ORY¿FNÛFKVODYQRVWËYËQDDRWHYĆHQÛFKSDP¿WHN
$32//±1$3$1
2Q¿VWURMËFKGUQNDFËFKDSËxČDO¿FK
¸êLQNXMË
%$/.$16$0%(/$0$5(.3$67«5,.
&+$,5§$-26().5é(.
/,6(/277($-$152.<729,
0$57,1%,(6$)/$0(1&2&/$1
086,&$)2/./25,&$$-$526/$9é$-.$
32352*5$081Ÿ6/('8-(=Ÿ%$9$6&0.8129-$1
.OXENXOWXU\
ĆËMQDYKRGLQ
YVWXSQÇ.ê
SĆHGSURGHM
./8%.8/785<0,&5(&25'086,&
S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A
A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K
HLAVNÍ PARTNEŘI
PODPOROVATELÉ
HLAVNÍ ORGANIZÁTOR
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI
VýFKRGQË
MORAVA
Samostatně neprodejný program XI. SLOVÁCKÝCH SLAVNOSTÍ VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK vydává
v nákladu 30 000 kusů Slovácký deník. Redakce, texty, grafická úprava
a DTP: Klub kultury ve spolupráci se Slováckým deníkem.
Fotografie: archiv Klubu kultury a Slováckého deníku. Tisk: NOVOTISK, s.r.o
www.kkuh.cz, www.slovacky.denik.cz
NA SHLEDANOU NA SLOVÁCK ÝCH SLAV NOSTECH VÍNA
#16'8Ĥ'0°%*2#/6'-#<Ĥ www.slavnostivinauh.cz

Podobné dokumenty

8. a 9. září 2012 uherské hr adiště

8. a 9. září 2012 uherské hr adiště školy, Městských kin, Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, několika galerií, soukromých pořadatelských agentur a místních kulturních zařízení. V Uherském Hradišti působí řada folklorních, pěveckých...

Více

červen 2013 - Nedachlebice

červen 2013 - Nedachlebice mše svaté ještě na staveništi, dokončený kostel posvětil, prostě, byl s námi po celou jeho i naši novodobou historii. A navíc, někdy na to zapomínáme, věnoval nám opravdový skvost – svatostánek z k...

Více

Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2015

Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2015 předal šek na 145 000 Kč České Federaci potravinových bank. „Primární snahou České Federace potravinových bank je zabránění tomu, aby nezávadné potraviny, které však již nejsou z různých důvodů vho...

Více

Pohleďte, to je krása

Pohleďte, to je krása celek s ostrůvky lesů, polí, luk, to vše protkané stužkami potoků a řek. Ale kde k takovým náhledům přijít? No přece na výhledových místech, kterých je v našem kraji více jak dost. Nemusí to ovšem ...

Více