výroční zpráva 2011

Transkript

výroční zpráva 2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
Obecně prospěšná společnost
OPONA
PROJEKTY 2011
Nezapomeňte.cz
Interaktivní webový portál o životě v komunistickém Československu, který je určen široké
veřejnosti, žákům a studentům, institucím a organizacím byl založen v dubnu 2009.
Zatímco v předchozích letech se Nezapomeňte.cz věnovala vždy jednomu hlavnímu
tématu, v roce 2011 redaktoři prohlubovali stávající témata.
Návštěvnost portálu se udržela na úrovci předchozího roku, cca 700 uživatelů týdně.
Na projektu Nezapomeňte.cz spolupracovaly
Jana Kubátová, Michaela Černá
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011
V4 ROK ZA ROKEM
Na činnost portálu Nezapomeňte.cz navázal projekt podpořený Mezinárodním Visegradským
fondem V4 ROK ZA ROKEM. V roce 2011 si Češi, Slováci, Maďaři a Poláci připomněli
společné výročí zrušení Varšavské smlouvy, jejíž jedinou vojenskou akcí byla okupace
Československa v roce 1968, a zároveň výročí odchodu jejích vojáků ze zmíněných zemí. V4
ROK ZA ROKEM rekapituluje historii těchto zemí od konce 2. světové války do současnosti.
Webový portál www.rokzarokem.cz resp. www.yearbyyear.eu představuje unikátní
propojení historie čtyř středoevropských států. Během studené války pojem střední Evropa
téměř ztratil svůj význam, existoval pouze východ a západ. Po pádu totalitních režimů
začal znovu nabývat na důležitosti a střední Evropa je opět vnímána jako jeden z
významných územních celků, který spojuje více než geografická poloha. Srovnávací
přehled V4 ROK ZA ROKEM pomáhá uvědomit si společné kořeny států středu Evropy a
vyplnit mezery v popisu jejich historického vývoje.
První část projektu tvořila koláž politických, společenských a kulturních událostí zemí
Visegrádské čtyřky České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska od konce druhé světové
války do roku 1990. Druhou pak eseje významných osobností o demokratickém vývoji
těchto zemích v posledních dvaceti letech, které byly doplněny putovní výstavou (Praha,
Bratislava, Krakow, Budapešť).
Webové stránky jsou nejen v češtině a angličtině, ale také polštině a maďarštině a tak
mohou vyhovět potřebám nejširší veřejnosti.
Webové stránky s texty v češtině, maďarštině, polštině a angličtině nabízí detailní přehled
totalitní historie zmíněných zemí mezi roky 1944 a 1990, který přibližuje, jak totalitní
systémy kontrolovaly společnost a jakým způsobem se s nimi vyrovnávali ve svém
každodenním životě občané.
Webové stránky projektu: www.rokzarokem.cz nebo www.yearbyyear.eu
Na projektu spolupracovali:
Erik Tabery, Michal Hvorecký, Mariusz Szczygiel, Márton Gerlóczy, Jana Kubátová, Michaela
Černá
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011
Paralelní zkušenosti
Mezinárodní putovní projekt Paralelní zkušenosti
reflektuje problém sociálního vyloučení lidí trpících
psychickými poruchami skrze současné umění. Duševně
nemocní tvoří početně významnou část naší
společnosti, některé z psychických poruch postihují v
průběhu života až dvacet procent populace, přičemž
nejvážnější
formou
schizofrenií,
akutními
psychotickými poruchami aj. - trpí jedno až dvě
procenta populace. Lidé dlouhodobě postižení
některou z psychických poruch bývají dříve či později
společensky izolováni, nejprve nutnou dlouhodobější
hospitalizací, později obtížnou či nemožnou integrací
zpět do společnosti. Často přicházejí o rodinu, přátele
nebo zaměstnání. V důsledku toho dochází také ke
snížení jejich životní úrovně, žijí v osamění ze sociálních či nemocenských dávek, případně
jsou dlouhodobě umístěni v psychiatrických léčebnách nebo specializovaných domovech
důchodců. Opona, o.p.s. zapojením se do realizace Paralelních zkušeností rozšířila témata,
kterými se zabývá, o důraz na svobodu každého jednotlivce v demokratické společnosti.
Projekt začal již v roce 2010 uskutečnil v Praze a Bratislavě, v roce 2011 realizace
pokračovala v Drážďanech a Vídni. Paralelní zkušenosti tvoří čtyři samostatné, ale
zároveň úzce propojené součásti. Základními jsou výstava obrazů umělců, kteří mají
osobní zkušenost s některým z psychických onemocnění, s názvem Ztělesnění duševna
a unikátní interaktivní film simulující zdravým lidem prožitky schizofreniků
pojmenovaný Do vlastních rukou. Námětem filmu je pro zdravé lidi banální situace, cesta
na poštu pro doporučený dopisy, která pro schizofreniky může být výpravou plnou strachu a
úzkosti. V každém městě tento program doplňují diskuze a přednášky pro širokou
veřejnost a další kulturní program - promítání filmů, koncerty, divadelní představení ad.
Projekt se konal pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR.
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011
DRÁŽĎANY
17. - 21. ledna 2011
Blaue Fabrik, Prießnitzstraße 44/48, Drážďany
Program:
Paralelní světy - výstava Ztělesnění duševna a světelná instalace Claudie Reh
Paralelní příběh - videoinstalace Do vlastních rukou
Další program:
•
koncertu skupiny CouCou
•
promítání filmu o malířce Elfriede Lohse-Wächtler (1899-1940) za přítomnosti
režisérky Heide Brum
•
přednáška o Art brut - umění schizofreniků, MUDr. Friedemann Ficker
•
promítání filmu Das Weisse Rauschen (Hans Weingartner, Německo, 2002, 109 min.)
a následná diskuze
•
hudební improvizace na téma Paralelní zkušenosti - Walburgou Walde (vokály), Max
Loeb (kytara), Jörg Ritter (bicí)
•
přednášky a diskuze na téma strategie proti stigmatizaci lidí trpících psychickými
poruchami
•
party: [email protected] Experiences: DJs György de Val, DD_Dubster, Cosai
Návštěvnost:
•
Výstavu zhlédlo přibližně 7 000 návštěvníků.
•
Interaktivní film zhlédlo 570 návštěvníků. Instalace byla plně vytížena. Někdy film
sledovalo více lidí najednou, to však bohužel negativně ovlivnilo prožitek z filmu.
•
Přednášek a diskuzí se zúčastnilo 245 návštěvníků, někteří se zúčastnili více diskuzí.
•
Doprovodný kulturní program navštívilo přibližně 1 600 osob.
•
Světelnou instalaci vidělo kolem 10 000 lidí.
VÍDEŇ
7. - 12. března 2011
České centrum ve Vídni, Herrengasse 17
Program:
Paralelní světy - výstava Ztělesnění duševna a tři díla Abbé Libánského a Barbary Zeidler
Paralelní příběh - videoinstalace Do vlastních rukou
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011
Další program:
•
koncert Marcela „Chaose“ Houfa a Zdeňka „Londýna“ Vokatého
•
panelová diskuze „On the last real Steinhofer“ s MUDr. Peterem Langerem
•
komentovaná prohlídka „Hospital of Otto Wagner, its history and architecture“
•
přednáška o Art brut centru Gugging
•
promítání filmu Excursion, režie Kumiko Igarashi
•
promítání filmu Patient is barefoot
Návštěvnost:
•
Výstavu Ztělesnění duševna navštívilo 4 850 osob.
•
Interaktivní film zhlédlo kolem 400 osob, instalace byla vytížena zejména v
odpoledních a večerních hodinách.
•
Přednášky a diskuze navštívilo 180 lidí.
•
Koncertu se zúčastnilo 270 diváků, promítání dokumentů 220 diváků a 55 osob se
zúčastnilo komentované prohlídky.
Podrobné informace o projektu je možné nalézt na www.paralelnizkusenosti.cz.
Na realizaci se podíleli
Radka Prošková, Anna Marešová
Projekt realizovala MVP agency s.r.o. ve spolupráci s Opona, o.p.s. a o.s. Artmovement,
Asociáciou pro kultúru a vzdělávanie (SK), KulturAktiv (DE) a Insitute for Culture Resistant
Goods (AT) za podpory komunitárního programu EU Kultura, Ministerstva kultury ČR,
Kolumbus o.s.. Trimedár, 4net a dalších.
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011
TÝDEN SVOBODY
TÝDEN SVOBODY je projektem, který má ambici
založit tradici, připomínající nejenom nám, ale
celé Evropě hodnoty, na nichž je vybudována
naše společná euro-americká civilizace. Ne
náhodou se srdcem tohoto mezinárodního
projektu stává „srdce Evropy“, tedy Praha.
Město s bohatou historií, hlavní město země,
která před více než dvaceti lety prošla
„sametovou revolucí“ od totality k demokracii,
tedy ke svobodě, stejně tak jako později
smírným rozdělením republiky, a stala se tak
celosvětovým
příkladem
nenásilného
prosazování hodnot a vůdčí osobnost tohoto
procesu, president Václav Havel celosvětovým
symbolem boje za svobodu a demokracii.
Tématem TÝDNE SVOBODY 2011 bude rozpuštění
vojenského paktu Varšavská smlouva a odchod
sovětských vojsk z Československé republiky. Nejenom my, ale i historie pokládá obě tyto
události za završení procesu sametové revoluce a upevnění demokratických principů ve
státech bývalé východní Evropy a také jako zásadní krok k evropskému sjednocení.
Ve svém prvním ročníku se TÝDEN SVOBODY věnoval tomuto tématu s patřičnou vážností,
ale i s určitou nadsázkou, která je vlastní zejména mladé generaci. Také proto se
symbolem letošního TÝDNE SVOBODY stane růžový tank Davida Černého a růžová letos i v
budoucnu symbolickou barvou. Koneckonců mladá generace je hlavní sociální skupinou,
které by TÝDEN SVOBODY měl připomínat kořeny a souvislosti systému, ve kterém žijí.
Naší ambicí je realizovat Týden svobody každý rok, měnit témata a reflektovat významná
výročí a principy rozvoje občanské společnost, stejně jako poukazovat na významné
pozitivní i negativní události současnosti.
Naším cílem je vytvořit prostor pro otevřenou komunikaci lidí aktivně činných v podpoře či
obnově demokracie v Evropě i dalších částech světa s širokou veřejnosti prostřednictvím
kultury, dialogu a happeningů. Ukázat, jak je možné v současné době bojovat proti totalitě
či podporovat a zlepšovat demokracii v zemích, kde je neprávem považována za
samozřejmost.
TÝDEN SVOBODY se konal pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí
ČR Karla Schwarzenberga, ministra obrany ČR Alexandra Vondry a primátora HMP Bohuslava
Svobody.
Záštitu nad výstavou BRATRSKÉ OBJETÍ? převzal 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl
Sobotka.
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011
PROGRAM
středa 1.6. - 30.6.
KALENDÁRIUM TOTALITY, Václavské náměstí
pondělí 20.6. - 1.7.
RŮŽOVÝ TANK č. 23 plul na Vltavě u Střeleckého ostrova
úterý 21.6. - 14.7.
SKUTEČNÉ BĚLORUSKO, Mlýnská kavárna, Kampa
středa 22.6. - 8.7.
LÁSKA A SVOBODA PRO UVĚZNĚNÉ, pasáž paláce Lucerna
čtvrtek 23.6. - 25.6.
UNITED ISLANDS, růžová karta pro Raula Castra
pondělí 27.6. - 28.6.
EVROPA SJEDNOCENÁ A SVOBODNÁ?, Černínský palác
pondělí 27.6. - 31.8.
BRATRSKÉ OBJETÍ?, Valdštejnská zahrada
úterý 28.6. - 29.6.
VELETRH SVOBODY, Václavské náměstí
úterý 28.6. - 27.7.
ROK ZA ROKEM, park Kampa u Mlýnské kavárny
středa 29.6.
KONCERT ZA SVOBODU
čtvrtek 1.7.
RONALD REAGAN: INSPIRED FREEDOM, konference a happening
RŮŽOVÝ TANK č. 23
Růžový tank č. 23 poutal pozornost od té doby, co jej českému národu věnovala Rudá
armáda. Tehdy byl symbolem osvobození Prahy od nacistů, v srpnu 1968 po okupaci
Československa se stal naopak symbolem okupace. V roce 1991 k němu československá
veřejnost znovu obrátila pozornost, když jej David Černý a po něm ještě skupina tehdejších
poslanců přebarvili narůžovo. Krátce poté byl tanku odňat statut národní památky a tank
putoval do muzea.
Letos se poprvé po 20 letech na čas vrátil do Prahy, na unikátní místo, řeku Vltavu na níž se
na pontonu pohupoval v samém srdci Prahy u Střeleckého ostrova. Stejně jako vždy budil
rozporuplné reakce. Pro mnohé byl připomínkou tehdejší radostné atmosféry konce
okupace a příležitostí vyprávět svým dětem jeho příběh. Příjezd tanku byl mediální
událostí číslo jedna, zaujal nejen česká média, ale také řadu zahraničních. Jeho plavba
byla přenášena živě Českou televizí a serverem iDnes.cz.
Realizováno ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.
RŮŽOVÁ KARTA PRO RAULA CASTRA
V rámci Týdne svobody jsme úzce spolupracovali také s festivalem United Islands, kde
vystoupilo několik kapel ze zemí, kde je demokracie prázdným pojmem. Jednou z těchto
kapel měli být také kubánští PORNO PARA RICARDO. Bohužel z této kapely mohl přijet jen
její frontman Gorki Águila, který momentálně žije v Mexiku. Zbytek členů kapely nedostal
výjezdní doložky. Protestem proti tomuto kroku kubánského režimu, bylo uspořádání
koncertu PPR v netradičním složení. Gorkiho Águilu doprovodila česko-litevská kapela
Alaverdi a Raulu Castrovi společně s návštěvníky koncertu udělili prostestní růžovou kartu,
obdobu červené karty ve sportu.
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011
Událost zdokumentoval Jan Šibík. Z výsledné fotografie vznikla pohlednice, kterou mohl
kdokoliv poslat na Kubu, pohlavárům i disidentům. Náklad tisku: 5 000 ks. O happeningu
informovala zejména česká média a média na Floridě v USA.
EVROPA SJEDNOCENÁ A SVOBODNÁ?
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ ROZPUŠTĚNÍ VARŠAVSKÉ SMLOUVY
Konferenci pořádalo MZV ČR, MO ČR, Vojenský historický ústav a OPONA o.p.s.
Místo, kde byl podepsán protokol o rozpuštění vojenského paktu Varšavská smlouva, po 20
letech znovu přivítalo tehdejší aktéry této významné události z obou stran železné opony.
Po dva dny se hovořilo o připomínané změně evropské bezpečnostní architektury, jejíž
působení přetrvává do současnosti, o vývoji transatlantické a euroasijské bezpečnostní
spolupráce a také samotném pobytu a odsunu sovětských vojsk z Československa.
Konference se zúčastnilo mnoho významných hostů včetně Paula Wolfowitze, někdejší
náměstek ministra obrany USA, Gézy Jeszenszky, ministra zahraničních věcí Maďarska,
Władysława Bartoszewski, ministra zahraničních věcí Polska, Malcolma Rifkind, ministr
obrany a ministr zahraničních věcí Velké Británie, Jean-Pierre Chevènement, ministra
obrany Francie a českých osobností, které se zasloužily o odsun sovětských vojsk a dalších.
VELETRH SVOBODY
Po dva dny se horní část Václavského náměstí stala zónou svobody, kde se hovořilo o
lidských právech a demokracii, o jejich porušování v různých koutech světa a jejich
ohrožení u nás v ČR a EU. Program Veletrhu svobody měl několik částí: informační stánky,
diskuze ve speciálním televizním studiu MediaCube a promítání dokumentů.
SEZNAMTE SE: Stánky představily návštěvníkům různé lidskoprávní organizace a situace,
kterým musí čelit lidé v jiných, třeba i blízkých zemích např. v Bělorusku, na Kubě, v KLDR
nebo v Číně. Zároveň zde svou činnost představila společnost Amnesty International, Post
Bellum či OPIM.
DÍVEJTE SE: Varšavskou smlouvu, okupaci Československa v srpnu 1968, pobyt a odsun
sovětských vojsk, která zde po okupaci zůstala, i současné problémy demokracie, lidských
práv a způsoby, jak může každý jednotlivec ve svobodné společnosti pomoci představila i
řada dokumentů, které byly promítány přímo naVáclavském náměstí. Jednalo se o dobové
snímky, současné dokumenty i rozhovory natočené přímo na Veletrhu svobody. Na
velkoplošnou obrazovku byly promítány i debaty probíhající v MediaCube.
DISKUTUJTE: Ve speciálním outdoorovém televizním studiu nazvaném Media Cube proběhla
řada diskuzí se zajímavými hosty. Díky použitým technologiím mohli do diskuzí vstupovat
přímo i návštěvníci Veletrhu svobody prostřednictvím reportérky Pavlíny Wolfové. Přímo z
Václavského náměstí bylo vysíláno také dopolední studio Radiožurnálu a část dopoledního
vysílání ČT24.
•
REAGANOVI VNUCI: arabské revoluce jako konečné vítězství demokracie? (Irena
Kalhousová, Zora Hesová, Dia Eddin Felfel, Ivan Gabal)
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011
•
RUSKO: země dvou tváří (Rostislav Valvoda, Irina Lagunina)
•
SOUČASNÉ HROZBY DEMOKRACIE V EU (Tomáš Karásek, Irena Kalhousová, Lukáš
Sedláček)
•
VEŘEJNOST PROTI KORUPCI (Jiří Pehe, Jan Štern, Hana Marvanová)
•
POBYT A ODSUN SOVĚTSKÝCH VOJSK (Jakub Železný, Michael Kocáb, Svetozár
Naďovič)
•
RONALD REAGAN: Inspired Freedom (Jakub Železný, Roman Joch, Roger W.
Robinson, Jr.)
KONCERT ZA SVOBODU
Laura a její tygři - Visací zámek - Porno Para Ricardo - Monkey Business, Ti všichni spolu s
námi a 5 000 návštěvníky slavili odsun sovětských vojsk a boje za svobodu po celém světě.
Koncert byl z Václavského náměstí živě přenášen TV Metropol a streamován na jejich
webové stránky.
RONALD REAGAN: INSPIRED FREEDOM
mezinárodní konference & happening
Přímý a otevřený přístup prezidenta Reagana nebyl jediným faktorem, který způsobil pád
komunistických režimů ve střední a východní Evropě, bez něj by však cesta ke svobodě byla
pravděpodobně mnohem komplikovanější a nejistější. V Černínském paláci se diskutovalo o
vlivech, názorech a principech, které utvářely Reaganovu politiku a o tom, zda se i dnes, v
době kdy je zpochybňována vedoucí pozice "Západu", můžeme jakkoliv poučit z Reaganovy
éry. Konferenci pořádal Prague Security Studies Institute.
Po konferenci se uskutečnil slavnostní akt přejmenování části ulice Doktora Zikmunda
Wintera v Praze 6 na ulici Ronalda Reagana na počest jeho boje za svobodu.
Výstavy TÝDNE SVOBODY
KALENDÁRIUM TOTALITY & ROK ZA ROKEM: rekapitulace dějin středu Evropy rok za rokem
od konce 2. sv. v. do pádu komunistických režimů v roce 1989 a reflexe posledních dvaceti
demokratických let z pera Erika Tabery, Michala Hvoreckého, Martóna Gerlózcy a Mariusze
Szczygela.
BRATRSKÉ OBJETÍ?
Vznik, existence a rozpuštění Varšavské smlouvy a pobyt sovětských vojsk na území
tehdejšího Československa přibližuje výstava ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR. Připravil
VHÚ a OPONA o.p.s.
LÁSKA A SVOBODA PRO UVĚZNĚNÉ
Výstava přibližuje, jak severokorejský režim zachází s politickými a dalšími vězni
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011
prostřednictvím kreseb přeživších uprchlých vězňů. Jen málokdo ví, že i dnes existují
koncentrační tábory. Výstava Free NK Gulag.
SKUTEČNÉ BĚLORUSKO
Výstava představila osudy několika Bělorusů, kteří se otevřeně postavili Lukašenkovu
režimu. I tak by se u nás mohlo žit, kdybychom se po roce 1989 vydali jinou cestou.
Výstava Člověka v tísni.
NÁVŠTĚVNOST
Všechny programové části TÝDNE SVOBODY, kromě mezinárodních konferencí, se
uskutečnily ve veřejném prostoru s důrazem na místa, která jsou přirozeně navštěvována
velkým počtem lidí (během United Islands, jehož návštěvnost byla 40 000 lidí nadprůměrně
vysokým počtem). Přesnou návštěvnost jde tedy těžko stanovit, stejně jako určit, kdo
směřoval přímo na danou událost a kdo se na účastnil víceméně náhodou. Dovolujeme si
uvést, alespoň přibližné údaje.
Tank č. 23:
Skutečné Bělorusko:
Láska a svoboda pro uvězněné:
Pohlednice pro Raula Castra:
Evropa sjednocenná a svobodná?:
Veletrh svobody:
Bratrské objetí?:
Rok za rokem:
Koncert za svobodu:
Ronald Reagan: Inspired Freedom:
Kalendárium totality:
statisíce
20 000
33 000
6 000
400
4 000 denně
7 000
14 000
5 000
350/200
desetitisíce
MEDIÁLNÍ VÝSTUPY
Není českého média, které by alespoň jednou neinformovalo o Týdnu svobody. Příjezd
růžového tanku do Prahy a jeho plavba po Vltavě ke Střeleckému ostrovu byla hlavní
domácí zpravodajskou událostí dne. Ve většině médií však nezůstalo pouze u růžového
tanku, pozornost si získali i další programové části - Veletrh svobody, výstavy i závěrečný
koncert. Nejmenší publicitě se dostalo mezinárodním konferencím, kterou jsou médii
vnímána zejména jako odborné události. Nicméně i ty byly v médiích prezentovány.
Stejně jako u minulých rozsáhlých akcí společnosti OPONA bylo dosaženo živé diskuze v
médiích o prezentovaných tématech. Akce byla navíc byla navíc považována za natolik
významnou, že o ní informovala i zahraniční média a tiskové agentury.
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011
Den svobody 17. 11. 2011
Již třetím rokem jsme uspořádali oslavu výročí
sametové revoluce. Tentokrát šlo o koncert nazvaný
GENERACE 89+, stejně jako v předchozích letech
jsme koncert pořádali ve spolupráci s klubem Rock
Café na Národní třídě.
Tentokrát u příležitosti výročí sametové revoluce
nezahrály tehdejší hvězdy undergroundu, ani kapely,
které si tu dobu pamatují. Pozvali jsme čtyři kapely,
jejichž členové se narodili až po roce 1989 nebo tak
krátce před ním, že si tehdejší dobu nemohou
pamatovat. Nemuseli se učit sovětské partyzánské
písně,
nepoznali
povinné
výstupy
před
"přehrávkovými“ komisemi. Od samého začátku měli
ve své tvorbě úplnou svobodu.
20:00
21:00
22:00
23.00
-
20:40
21:40
22:40
23:50
Happy Funeral
ColorBlinds
Peter Pan Complex
Green Småtroll
Součástí programu v Rock Café byla také ukázka z unikátní výstavy
NORMALIZACE A NENORMALIZACE
U příležitosti vydání románu Marka Tomana s názvem Frajer vznikla výstava fotografií,
které konfrontují normalizační ovzduší socialismu s euforickou atmosférou současného
festivalu Mighty Sounds. Autory fotografií jsou Dana Kyndrová, Vojtěch Florian a Jan
Hromádka.
Návštěvnost: 2 400 návštěvníků
Na realizaci se podílel klub Rock Café.
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011
Poslední let Petra Ginze
neveřejná evropská premiéra uměleckého dokumentu
Poslední let Petra Ginze: umělecký dokument o
nevšedně nadaném židovském chlapci, který do
svých 16 let, kdy byl zabit v Osvětimi, nakreslil
a namaloval více než 170 obrazů, napsal dva
deníky a desítky povídek a vedl undergroundový
časopis Vedem v terezínském ghettu, nás oslovil
hned, jak jsme ho zhlédli. Dostalo se nám cti
zorganizovat
jeho
speciální
projekci
neveřejnou evropskou premiéru. Pro uzavřený
okruh diváků se uskutečnila v předvečer 70.
výročí otevření terezínského ghetta 21. 11.
2011 ve Španělské synagoze pod záštitou 1.
místopředsedy vlády a ministra zahraničních
věci Karla Schwarzenberga za účasti příbuzných
Petra Ginze.
Film se zároveň stal výchozím elementem nového projektu s názvem Lucerna proti rasismu,
který připravujeme pro příští rok.
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011
FINANČNÍ ZPRÁVA
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011
KONTAKTNÍ INFORMACE
Opona, o.p.s.
Velvarská 51, 160 00 Praha 6
IČO:
DIČ:
28182201
CZ28182201
Obecně prospěšná společnost Opona je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 529.
OPONA, o.p.s.
Marek Vocel, předseda správní rady
David Gaydečka, člen správní rady
Vítek Rozehnal, člen správní rady
Martin Kotas, člen dozorčí rady
Vojtěch Košnar, člen dozorčí rady
Lucie Radostová, členka dozorčí rady
Kancelář OPONY, o.p.s. 2011
Kateřina Riley, výkonná ředitelka
Radana Polášková, vedoucí kanceláře
Pavla Kantnerová, PR a propagace všech projektů OPONY, o.p.s.
Aida Abbasová, Jana Kubátová, Zuzana Mesticová, Radka Prošková, Anna Marešová, Lucie
Šplíchalová
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2011

Podobné dokumenty

výroční zpráva 2012

výroční zpráva 2012 Evropě hodnoty, na nichž je vybudována naše společná euro-americká civilizace. Ne náhodou je srdcem tohoto mezinárodního projektu „srdce Evropy“, tedy Praha. Město s bohatou historií, hlavní město ...

Více